2015 – 2016 Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Başvuruları
11-25 Şubat 2015
Başvuruda bulunabilmek için öğrencilerin sağlaması gereken koşullar:
Marmara Üniversitesi’nin örgün eğitim kademelerinin herhangi birinde kayıtlı (lisans,
yükseklisans veya doktora), tam zamanlı öğrenci olmak ve yurtdışında almak üzere yeterli
sayıda ECTS kredi yükü olması
En az birinci sınıf öğrencisi olmak (Hazırlık Sınıfı öğrencileri başvuruda bulunamamaktadır),
Lisans öğrencilerinin akademik not ortalamasının en az 2.20/4.0 olması,
Lisansüstü öğrencilerinin akademik not ortalamasının en az 2.5/4.0 olması,
Erasmus+ Öğrenci Öğrenim Hareketliliğinden yararlanmak isteyen öğrencilerin;
11 – 25 Şubat 2015 tarihleri arasında basvuru.marmara.edu.tr
üzerinden BYS kullanıcı adları ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak başvurmaları
gerekmektedir.
Başvuruları değerlendirmede kullanılacak değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlar
şunlardır:
Akademik başarı düzeyi :%50 + Dil Puanı: %50 Daha önce yararlanma: -10 puan
Programdan hibeli ya da hibesiz öğrenci olarak yararlanmak mümkündür.
Başvuru kriterlerine uygun olarak başvuran tüm öğrencilerin; Erasmus Yabancı Dil Sınavına
girmeleri gerekmektedir. Sınavlar 5-6 Mart 2015 tarihlerinde İngilizce, Almanca ve
Fransızca dillerinden yapılacak olup, öğrencilerin gidecekleri üniversitelerin eğitim dilinden
sınava girmeleri gerekmektedir. Bu kapsamda farklı dillerde eğitim yapan üniversiteleri
tercih etmeyi düşünen öğrencilerin birden fazla dil sınavına girmeleri gerekmektedir.
Lütfen dil sınav türünü tercih etmeden önce bölüm Erasmus Koordinatörünüze danışınız ve
ikili anlaşma listesini inceleyiniz.
Erasmus Yabancı Dil Sınavından başarılı olan öğrenciler; Üniversite tercih formlarını iki
nüsha halinde düzenlenerek güncel transkript belgeleriyle birlikte 19 Mart 2015 tarihine
kadar bölüm Erasmus Koordinatörlerine teslim etmelidir. Üniversite tercih formlarını ve
transkript belgelerini bölüm Erasmus Koordinatörlerine zamanında teslim etmeyen
öğrenciler, dil sınavından başarılı olsalar dahi seçilemezler.
Öğrencilerin Üniversite tercihlerini yapmadan önce, tercih etmek istedikleri üniversitelerin
özel kabul koşulları, eğitim dilleri gibi konularda Bölüm Erasmus Koordinatörlerine
danışmaları ve Uluslararası Ofis web sayfasında yayınlanan İkili Anlaşmalar listesinden
bölümlerine ait anlaşmaları incelemeleri gerekir; uluslararasi.marmara.edu.tr
Download

2015 – 2016 Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Başvuruları 11