ERASMUS+ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ
2015-2016 GÜZ VE BAHAR
ADAY ÖĞRENCİ BAŞVURULARI
http://iro.ogu.edu.tr/
BAŞVURU ŞARTLARI
☻ Hareketliliğin gerçekleşeceği öğretim yılında (2015-2016) en az ikinci sınıf öğrencisi olmak,
☻ Önlisans/Lisans öğrencilerinin genel not ortalamalarının en az 2.20/4.00;
Yüksek Lisans/Doktora öğrencilerinin ise 2.50/4.00 olması,
☻ Hareketliliğe katılacak öğrencilerin tam zamanlı olması ve eğitim alacağı dönem için 30 ECTS (AKTS) kredisini takip
edebilecek ders yükünün olması gerekmektedir.
Bir öğrenci öğrenim hayatının her kademesinde (ön lisans/lisans, yüksek lisans, doktora) 12 ay hibeli Erasmus+
öğrencisi olabilir. Ancak, yerleştirme sırasında daha önce Erasmus faaliyetinden yararlanmış öğrencilerin toplam
başarı puanlarından her bir faaliyet için "10 puan" düşürülmektedir.
BAŞVURU BELGELERİ
Ön Başvuru Formu: Başvurular, Uluslararası İlişkiler Biriminin web sayfasındaki (http://iro.ogu.edu.tr) duyurular
bölümünden yapılacak olup, başvuru formunun imzalı ve resimli olması gerekmektedir.
İngilizce Transkript: ESOGÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından alınacak olup, Genel Not Ortalamasını gösteren
güncel “Not Durum Belge”sidir.
Başvurular 02 Şubat 2015 tarihinden itibaren online alınacak olup, belgeler 20 Şubat 2015 günü mesai bitimine
kadar şahsen veya posta ile ESOGÜ Uluslararası İlişkiler Birimine teslim edilmelidir. Bu tarihten sonraki başvurular
değerlendirilmeyecektir.
YABANCI DİL SINAVI
Başvuru şartlarını sağlayan öğrenciler, ESOGÜ Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı tarafından Avrupa Dil
Portfolyasına (ELP) göre B2 seviyesinde İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerinde yapılacak olan Erasmus
Yabancı Dil Sınavına katılmak zorundadırlar. Sınav Sonuç Notu yabancı dil yeterlilik belgesi olarak kabul
edilmektedir. Öğrenciler tercih ettikleri kurum/kurumların eğitim dilini dikkate alarak yabancı dil
sınavına/sınavlarına girmek zorundadırlar.
Erasmus Yabancı Dil Sınavları; İngilizce: 26 Şubat 2015, Almanca ve Fransızca; 27 Şubat 2015
tarihlerinde saat: 14.00’de ESOGÜ Yabancı Diller Bölüm Başkanlığında yapılacaktır.
SEÇİM VE YERLEŞTİRME
Toplam başarı puanı, yabancı dil puanının %50’si ve genel not ortalamasının %50’si toplanarak bulunur. (GNO Yükseköğretim
Kurulu’nun dönüşüm tablosuna göre 100’lük sisteme çevrilir).
İkili anlaşmalarda belirtilen dil seviyeleri dikkate alınarak B1 ve B2 seviyesinde olan öğrenciler için yerleştirme yapılacaktır.
Yerleştirme sonuçları 06 Mart 2015 tarihinde web sayfamızdan duyurulacaktır. Yerleşen öğrenciler, ADAY ÖĞRENCİ olduklarını
ve çeşitli sebeplerden dolayı (ders uyuşmazlığı, vize işlemlerinin gecikmesi veya reddi, karşı üniversite tarafından kabul
edilmeme… gibi) öğrenim hareketliliğine katılamama ihtimalinin olduğunu göz önünde bulundurmalıdır.
HİBE
Erasmus+ Öğrenim Hareketliliğine katılacak öğrencilere yurt dışında geçirdikleri öğrenim süresi için aylık maddi destek
verilmesi esastır. Ancak değerlendirmeler sonucu programa katılmaya hak kazanan aday öğrencilerin hibe ile
desteklenebilmesi, üniversitemize yeterli mali kaynağın tahsis edilip edilmemesi şartına bağlıdır.
Değerlendirmeler sonucu başarılı olmalarına rağmen yeterli hibe olmaması sebebiyle faaliyetten hibeli olarak
yararlanamayacak olanlar veya isteyerek bu maddi destekten feragat edenler programa “0 hibe” (Hibesiz) ile katılabilir.
Ülkelere göre hibe miktarları web sayfamızın (http://iro.ogu.edu.tr) “belge ve dokumanlar” bağlantısında yer almaktadır.
KONTENJAN
Mevcut ikili anlaşmalara göre belirlenen kontenjan tablosuna ilan tarihinden itibaren web
sayfamızın (http://iro.ogu.edu.tr) duyurular bölümünden ulaşılmaktadır.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Uluslararası İlişkiler Birimi
Meşelik Yerleşkesi, 26480 Eskişehir
0 222 229 04 33 / [email protected]
Download

Öğrenim Hareketliliği ilanı için tıklayınız