T.C.
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ
Okulöncesi Öğretmenliği Uygulama Koordinatörlüğü
Sevgili Lisans Tamamlama Öğrencilerimiz,
Okulöncesi Öğretmenliği Lisans Programı’nın Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması
I dersleri, MEB Protokolü kapsamında programa kayıt yaptıran lisans tamamlama
öğrencilerimiz için 01 Aralık 2014 - 16 Ocak 2015 tarihleri arasında yapılacaktır. Lisans
tamamlama öğrencilerimiz aynı zamanda Milli Eğitim Bakanlığı’nın kadrolu öğretmenleri
olduğu için bu süreçte derslerin uygulamalarını kendi okullarında yapacaklardır. 5 haftalık
uygulama sürecinde hazırlanan raporların çıktısı alınarak dosyalanacaktır. Okul Deneyimi ve
Öğretmenlik Uygulaması I derslerinin değerlendirilmesi lisans tamamlama öğrencilerimizin
imza karşılığında AÖF bürolarına teslim ettikleri dosyalar üzerinden yapılacaktır. Aşağıda
etkinlik takvimi ve dosyaların teslim tarihleri listelenmiştir. Sorularınız için oolp.anadolu.edu.tr
sayfamızın iletişim bilgilerinden bize ulaşabilirsiniz.
Okul Deneyimi Uygulama Takvimi
01 Aralık 2014- 05 Aralık 2014
Okulöncesi Öğretmeninin Okuldaki Bir Gününün İncelenmesi
Okulöncesi Çocuğunun Okuldaki Bir Gününün İncelenmesi
Eğitim Ortamlarının İncelenmesi
08 Aralık 2014-12 Aralık 2014
Planlama (Aylık Eğitim Planı, Günlük Eğitim Akışı ve etkinlik planları) ve
Zümre Etkinliklerinin İncelenmesi
Okulöncesi Çocuğunu Tanıma ve Değerlendirme Çalışmalarının
İncelenmesi
Okul Yapısı, Okul-Aile ve Toplum İlişkilerinin İncelenmesi
15 Aralık 2014- 19 Aralık 2014
Rutin Etkinliklerin İncelenmesi
Öğrenme Merkezlerinde Oyun Zamanının İncelenmesi Etkinlik 9. Türkçe
Etkinliklerinin İncelenmesi
Müzik Etkinliklerinin İncelenmesi
22 Aralık 2014- 26 Aralık 2014
Oyun Etkinliklerinin İncelenmesi
Drama Etkinliklerinin İncelenmesi
Matematik Etkinliklerinin İncelenmesi
Hareket Etkinliklerinin incelenmesi
29 Aralık 2014- 02 Ocak 2015
Fen Etkinliklerinin İncelenmesi
Sanat Etkinliklerinin İncelenmesi
Okuma Yazmaya Hazırlık Çalışmalarının İncelenmesi
Alan Gezisi Etkinliklerinin İncelenmesi
05 Ocak 2015-09 Ocak 2015
Dosyaların imza karşılığında AÖF bürolarına teslim edilmesi
12 Ocak 2015-16 Ocak 2015
Dosyaların AÖF OOLP Uygulama Koordinatörlüğüne gönderilmesi
Öğretmenlik Uygulaması I Uygulama Takvimi
01 Aralık 2014- 05 Aralık 2014
Türkçe Etkinliği
Müzik Etkinliği
Gelişim Gözlem Formu
08 Aralık 2014-12 Aralık 2014
Oyun Etkinliği
Hareket Etkinliği
Gelişim Gözlem Formu
15 Aralık 2014- 19 Aralık 2014
Drama Etkinliği
Fen Hareket Etkinliği
Gelişim Gözlem Formu
22 Aralık 2014- 26 Aralık 201
Matematik Etkinliği
Okuma Yazmaya Hazırlık Etkinliği
Gelişim Gözlem Formu
29 Aralık 2014- 02 Ocak 2015
Alan Gezisi Etkinliği
Sanat Etkinliği
Gelişim Gözlem Formu
05 Ocak 2015-09 Ocak 2015
Dosyaların imza karşılığında AÖF bürolarına teslim edilmesi
12 Ocak 2015-16 Ocak 2015
Dosyaların AÖF OOLP Uygulama Koordinatörlüğüne gönderilmesi
Download

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ