ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
ERASMUS+ PROGRAMI
ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ
(2015-2015)
Öğrenci Staj Hareketliliği
Genel Hükümler:
“Yerleştirme” bir yararlanıcının programa katılan başka bir ülkedeki bir işletme veya
organizasyon bünyesindeki mesleki eğitim alma ve/veya çalışma deneyimi kazanma
sürecidir. Yerleştirmeye ev sahipliği yapacak kuruluşlar; işletmeler, eğitim merkezleri,
araştırma merkezleri ve işletme tanımına uyan diğer kuruluşlar olabilir.
Bu çerçevede, uygun bir işletmeden kastedilen büyüklükleri, yasal statüleri ve faaliyet
gösterdikleri ekonomik sektör ne olursa olsun, özel veya kamuya ait her tür kurum/kuruluş ile
sosyal ekonomi dahil her tür ekonomik faaliyette bulunan girişimdir. Ancak; Avrupa Topluluğu
Kurumları, AB programlarını yürüten kuruluşlar ve misafir olunan ülkedeki ulusal diplomatik
temsilcilikler bu faaliyet kapsamında ev sahipliği yapamazlar.
Staj faaliyetinin öğrenci diploma programı için zorunlu olması beklenmez. Ancak staj
yapılacak sektör, mutlaka öğrencinin mevcut eğitim programı ile ilgili bir sektör
olmalıdır.
Erasmus+ kapsamında yurt dışındaki staj faaliyetleri; en az 2 ay, en fazla 12 ay olarak
gerçekleştirilebilir. Fakat Uludağ Üniversitesi olarak daha fazla sayıda öğrencinin
programdan hibeli olarak faydalanmasını sağlamak amacıyla tüm staj faaliyetleri asgari 2,
azami 3 ay ile sınırlandırılmıştır ve staj faaliyeti 1 Aralık 2014 - 30 Eylül 2015 tarihleri
arasında yapılacaktır.
Değerlendirme
Yeterlilik Puanının Hesaplanması
Genel Not Ortalamasının %50
Yabancı Dil Puanının
%50
Daha önce Erasmus hareketliliğinden faydalanmamış öğrenci önceliklidir. Bu nedenle
Erasmus hareketliliğinden yararlanmış öğrencilerin toplam başarı puanlarından 10
puan düşürülecektir.
Kontenjanlar:
Erasmus Staj Hareketliliğinden faydalanmak isteyen öğrencilere
doğrultusunda aşağıdaki oranlarda dağılım yapılmıştır;
Meslek Yüksekokulları
Fen Bilimleri
Sosyal Bilimler
Sağlık Bilimleri
Eğitim Bilimleri
ayrılan kontenjan
: %20
: %20
: %20
: %20
: %20
İlgili alanlardaki başvuru sayısına göre kontenjanlar arasında kaydırma yapılabilir.
Uludağ Üniversitesi Rektörlük Uluslararası İlişkiler Ofisi 16059 Görükle/BURSA-TÜRKİYE
[email protected]
+90 224 294 05 46
1
Öğrenci Seçimi:
Yerleştirme faaliyetini gerçekleştirecek öğrencilerin belirlenmesi
değerlendirme ile öğrenci seçiminden oluşan üç aşamalı bir süreçtir.
ilan,
başvuru
ve
Seçim Sonuçları:
Seçim sonuçları, Erasmus değişimine başvuran bütün öğrencilerin, değerlendirmeye tabi
tutulan bütün alanlarda aldıkları puanları içerecek şekilde internet sayfasında yayınlanır.
Sonuçlar en geç 28 Kasım 2014 tarihinde ilan edilir.
NOT:
* Gidecek öğrenci sayısı kontenjanlar ve bütçe ile sınırlıdır.
Tanınma:
Öğrencinin yurt dışında geçirdiği süre Uludağ Üniversitesi tarafından tam olarak tanınır.
Öğrencinin müfredat programı kapsamındaki staj süresi (zorunlu staj) Uludağ Üniversitesi
tarafından tam olarak ve AKTS kredileri kullanılarak tanınır. Stajın müfredat programında
zorunlu olmadığı hallerde ise, Uludağ Üniversitesi tanımayı, yurt dışında geçirilen yerleştirme
süresini Diploma Eki’ne kaydetmek suretiyle gerçekleştirir.
Hibeler:
Hayat pahalılığına
göre ülke türleri
Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler
Aylık Öğrenci
Öğrenim Hibesi
(€)
1. Grup Program
Ülkeleri
Avusturya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, İrlanda,
İtalya, Lihtenştayn, Norveç, İsveç, Birleşik Krallık
600
2. Grup Program
Ülkeleri
Belçika, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Kıbrıs Rum
Kesimi, Almanya, Yunanistan, İzlanda, Lüksemburg,
Hollanda, Portekiz, Slovenya, İspanya
500
3. Grup Program
Ülkeleri
Bulgaristan, Estonya, Macaristan, Letonya, Litvanya,
Malta, Polonya, Romanya, Slovakya, Makedonya
400
Uludağ Üniversitesi Rektörlük Uluslararası İlişkiler Ofisi 16059 Görükle/BURSA-TÜRKİYE
[email protected]
+90 224 294 05 46
2
Download

Değerlendirme, Tanınma ve Hibe - Erasmus