Deanna Barešová
Hello, my name is Deanna Barešová. Students can call me “Miss Deanna.”
Here is a little information about me:
I was born near San Francisco, California in the United States on September
14, 1968.
I come from an average-sized family. I have one brother. I am the youngest.
I live in Újezd nad Lesy, so I must travel a bit to get to school, but I don’t
mind. I have been in Prague since 1993.
I am married and I have two children; Soňa is almost 12 and she attends
gymnazium, and Čenda is 9 and attends 4th grade here at our school.
Some of the things I like to do in my free time are sports like running,
cycling and swimming. I also like to read (I read a lot!), to go for long
walks, to spend time with my family and friends, and to travel.
Some of the places I have traveled to are Canada, France, Germany, Greece,
Italy, England and Ireland, Sweden, Hungary, Austria, Mexico and Hawaii.
There are still so many places I want to go!
The reason I try to make EATS a great English-teaching Program is because
I love when I can help teachers to help their students learn and use English
confidently. I enjoy working with teachers and with children very much, and
they are my inspiration for doing the best job I can!
What I hope for most this school year is that I will help all the fantastic
EATS teachers to help their students to really become more confident in
their English learning and to enjoy attending EATS English classes. We are
here to help motivate children and to help them have a positive experience
learning English so that they will continue to learn and use this important
language for their entire lives!
If you would like to contact me, you can call me at 608238133 or email me
at [email protected]
Let’s have a great year together!
Ahoj studenti, jmenuji se Deanna Barešová. Můžete mě oslovovat „Miss
Deanna.“
Něco o mně:
Narodila jsem se nedaleko San Franciska v Kalifornii ve Spojených státech
amerických 14. září 1968.
Pocházím se středně velké rodiny. Mám jednoho bratra. Jsem mladší.
Bydlím v Újezdě nad Lesy a tak musím do školy trochu dojíždět, ale to mi
vůbec nevadí. Praze žiji od roku 1993.
Jsem vdaná a mám dvě děti. Soně je skoro 12 let a navštěvuje gymnázium, a
Čendovi je 9 let a navštěvuje 4. ročník naší základní školy.
Když neučím, ráda sportuji, třeba běhám, jezdím na kole a plavu. Také ráda
čtu (a hodně čtu!), chodím na dlouhé procházky, trávím čas s rodinou a
přáteli a cestuji.
Na svých cestách jsem navštívila například Kanadu, Francii, Německo,
Řecko, Itálii, Anglii a Irsko, Švédsko, Maďarsko, Rakousko, Mexiko a
Hawaii. A na světě je ještě tolik míst, kam bych se chtěla podívat!
Snažím se, aby se EATS program stal skvělým výukovým programem,
protože moc ráda pomáhám vyučujícím, kteří pak pomáhají dětem studovat
a používat angličtinu se sebedůvěrou. Moc ráda s učiteli i dětmi pracuji a
jsou mojí velkou inspirací proto, abych odváděla co nejlepší práci!
Mým největším přáním pro tento školní rok je pomáhat všem skvělým
učitelům našeho EATS programu tak, aby zase oni pomohli všem našim
žákům získat stále větší sebevědomí při studiu angličtiny a také aby na naše
vyučovací hodiny chodili moc rádi. Jsme zde proto, abychom děti
motivovali a abychom jim pomohli získat pozitivní zkušenosti se studiem
angličtiny tak, aby ve studiu nadále pokračovali a používali tento důležitý
jazyk po celý život!
Pokud by mě vaši rodiče chtěli kontaktovat, mohou mi zavolat na číslo
608238133 nebo mi poslat email na [email protected]
Užijme si společně skvělý školní rok!
Miss Deanna
Download

Deanna Barešová - Základní škola, Jarov