4.7. Ekosystém louka - živočichové
Autor: Mgr. Petra Kordulová
Datum: 14. 4. 2012
Ročník: čtvrtý
Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět
Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět
Tematický okruh: Rozmanitost přírody
Anotace: Prezentace slouží k zopakování a oživení učiva – ekosystém louka - živočichové. Žáci
mají na základě jednotlivých indicií poznat, o jakého živočicha žijícího na louce se jedná.
LOUKA
Poznáš, kdo
jsem?
Jsem tažný pták.
Na jaře se rád vracím na
stejné hnízdo.
Lovím např. žáby, ještěrky,
hady, hraboše a různý hmyz.
Stavím si hnízda v blízkosti
lidských sídel - např. na
komínech.
ČÁP BÍLÝ
Jsem velmi užitečný hmyz.
Hnízdo si stavím v zemi.
Vylétám i za chladnějšího počasí.
Mám delší sosák, a tak opyluji i
těžce přístupné květy.
Živím se převážně nektarem z
kvetoucích rostlin.
ČMELÁK ZEMNÍ
Jsem drobný zelený živočich.
Ve dne se ozývám hlasitým
ostrým cvrkáním.
Jsem býložravec, ožírám polní
plodiny.
Mám tři páry končetin - třetím
párem jsou silné skákavé nohy.
Mám krátká a tlustší tykadla.
SARANČE
ČÁRKOVANÁ
Žiji v koloniích a živím se
převážně rostlinnou stravou.
Vyhledávám si plochy s nízkým
porostem, abych měl dobrý
výhled po okolí.
Často se vyskytuji na golfových
hřištích a letištích.
Když jsem vyrušen, panáčkuji.
SYSEL OBECNÝ
Žiji na louce i na poli.
V létě se živím převážně
živočišnou potravou a v zimě
rostlinnou.
Jsem stálý pták.
Hnízdím většinou v dutinách
stromů.
VRABEC POLNÍ
Jsem užitečná a velmi oblíbená
člověkem.
Sbírám pyl a nektar a zajišťuji
opylení rostlin.
Vytvářím zásoby medu.
Žiji v úlu, kde si stavím hnízdo.
Vajíčka klade jen královna.
VČELA MEDONOSNÁ
Jsem drobný zelený hmyz.
Jsem všežravec.
Živím se měkkým hmyzem
(např. mšicemi, housenkami,..)
Mám dlouhá jemná tykadla.
Zadní nohy mi umožňují dlouhé
skoky.
KOBYLKA ZELENÁ
Jsem velmi plachý plaz.
Vyskytuji se na slunných a
suchých místech.
Živím se hmyzem, pavouky a
slimáky.
Mám dlouhý ocas, který mi
umožňuje lepší pohyblivost.
JEŠTĚRKA OBECNÁ
POUŽITÝ ZDROJ:
•
OBRÁZKY:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
http://lukiisek.webnode.cz/clanky/vcela-medonosna/
http://sceneryphoto.blog.cz/1007
http://www.lepidoptera.cz/index.php?id=123
http://www.biolib.cz/cz/taxonimage/id95649/?taxonid=51351
http://www.naturfoto.cz/jesterka-obecna-fotografie-1517.html
http://ucivo.webnode.cz/album/hlodavci/sysel-obecny-hlodavci-jpg/
http://www.fotoaparat.cz/index.php?r=25&rp=707766&gal=photo
http://www.prirodainfo.cz/show_img.php?id_foto=21&filename=photos/Ciconia%20ciconia1.jpg&druh=%C8%E1p%20b%EDl%
FD&caption
http://www.priroda.cz/lexikon.php?detail=247
•
•
TEXT:
ČLOVĚK A JEHO SVĚT – Přírodověda pro 4. ročník - nakladatelství Nová škola, s.r.o.
Download

LOUKA.pdf 1397KB 16.3. 2013 03:25:07