Schola naturalis – Inovace výuky a environmentální výchovy posílením mezipředmětových vazeb, větším
uplatněním informačních a komunikačních technologií a využitím místního přírodního prostředí
reg. číslo: CZ.1.07/1.1.02/03.0054
PRACOVNÍ LIST 12
Řešení
Přírodopis
Téma: Letouni - obyvatelé jeskyní
V Moravském krasu tvoří letouni dominantní skupinu savců a jsou nejvýznamnější
součástí jeskynních společenstev. Z 23 druhů letounů žijících na území České republiky se 21
druhů vyskytuje právě v CHKO Moravský kras. Není proto náhodou, že se netopýr stal
symbolem a součástí loga Moravského krasu. Nejhojnějšími druhy jsou zde vrápenec malý a
netopýr velký.
Letouni patří mezi chráněné živočichy. Tito živočichové jsou velmi citliví na používání
jedovatých pesticidů, ubývání lesů a stromů s dutinami či na zvýšenou koncentraci výfukových
plynů. Obzvlášť nebezpečné je pro letouny vyrušování z jejich zimního spánku.
1.) Jaký je rozdíl mezi netopýrem a vrápencem? Přiřaď ke skupině (rodu) správné obrázky.
A) netopýr (b,d)
B) vrápenec (a,c)
a)
b)
d)
1
c)
Schola naturalis – Inovace výuky a environmentální výchovy posílením mezipředmětových vazeb, větším
uplatněním informačních a komunikačních technologií a využitím místního přírodního prostředí
reg. číslo: CZ.1.07/1.1.02/03.0054
Vypiš, jaké jsou dva hlavní (poznávací) rozdíly mezi netopýrem a vrápencem.
…………Vápenec se při zavěšení či odpočinku balí do svých křídel celý, netopýr se takovým
způsobem zabalit nedokáže, tělo zůstává vždy alespoň částečně viditelné. Vápenec má blanitý
čenich, netopýr má čenich ,klasický´- ,myšovitý´…………………………………
2.) Proč se netopýři a vrápenci tak hojně vyskytují v Moravském krasu?
………Netopýři se vyskytují v Moravském krasu hojně proto, že se zde vyskytují jeskyně, které
letounům poskytují ideální místo pro zimní spánek (klid, stále stejná teplota mezi 7-8°C,
tma)…………………………………………………………………
3.) Vysvětli, co znamená pojem echolokace.
………Echolokace umožňuje letounům orientovat se v prostoru či lovit potravu. Vydávají
ultrazvukové signály, které se od předmětů (překážek) odráží zpět. Letouni tak rozeznají, zda se
před nimi nachází překážka- př. strom, zeď, či potrava- př. moucha,
komár………………………………………
4.) Čím jsou tvořena netopýří ,,křídla´´?
.........jedná se o prodloužené prsty, mezi kterými je natažené blána-kůže..............
5.) Rozhodni, zda dané tvrzení platí či nikoli.
a) Letouni jsou živočichové, pro které je typická denní aktivita. ANO x NE
b) U nás žijící letouni se živí zejména hmyzem. ANO x NE
c) Všechny druhy letounů jsou v České republice zákonem chráněné. ANO x NE
d) Letouni mohou rodit až 10 mláďat. ANO x NE (mají vždy 1, maximálně 2, mláďata)
Zdroje:
http://www.moravskykras.net/flora-fauna.html
http://www.ceson.org/poradna.php#otazka2
Gric, J.:Ostrov u Macochy (příroda a lidé, regionální učebnice a čítanka pro základní školy). SHR- spol. s.r.o., 2001.
http://www.biolib.cz/cz/image/id145575/
http://www.biolib.cz/cz/taxonimage/id38538/
http://www.priroda.cz/lexikon.php?detail=828
http://www.naturfoto.cz/netopyr-velky-fotografie-11203.html
2
Download

1 PRACOVNÍ LIST 12 Řešení Přírodopis Téma: Letouni