Zástupci olejnin
Řepka olejná
Obr.: Sergei S. Scurfield [2013–03-07] Dostupný pod licencí Creative
Commons na WWW:
<http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Canola_plant.JPG >
Foto: Zdeněk Pazdera < http://botanika.wendys.cz >
Květy
Obr.: Pazdera Zdeněk [cit. 2013-04-10] Dostupný se souhlasem autora
na WWW: <http://botanika.wendys.cz/kytky/foto.php?741: >
Šešule
Obr.: Pazdera Zdeněk[cit. 2013-04-10] Dostupný se souhlasem autora
na WWW: <http://botanika.wendys.cz/kytky/foto.php?741:3>
List
Foto: Zdeněk Pazdera < http://botanika.wendys.cz >
Obr.: Pazdera Zdeněk [cit. 2013-04-10] Dostupný se souhlasem autora na WWW:
<http://botanika.wendys.cz/kytky/foto.php?741:4 >
Slunečnice roční
Obr.: Darkone [2013-05-15] Dostupné pod licencí Creative Commons
na WWW:
<http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Sonnenblumenkerne_sunflower_s
eeds.jpg >
Obr.: [2013–03-07] Dostupný pod licencí Public domain na WWW:
<http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:A_sunflower.jpg >
Hořčice bílá
Obr.: Ariel Palmon [cit.2013-05-13] Dostupné pod licencí Creative
Commons na WWW:
<http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Sinapis_alba_2.JPG>
Obr.: Abrahami [2013–03-07] Dostupný pod licencí Creative
Commons na WWW:
<http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:DSCN3401.JPG >
Hořčičné
semeno
Obr.: Rainer Zenz [cit.2013-05-13] Dostupné pod licencí Creative
Commons na WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Senf-1.jpg>
Mák setý
Foto: Zdeněk Pazdera <http://botanika.wendys.cz>
Obr.: Pazdera Zdeněk [2013-05-13] Dostupný se svolením autora na
WWW: <http://botanika.wendys.cz/kytky/foto.php?487:2>
Obr.: Pazdera Zdeněk [2013-05-13] Dostupný se svolením autora na
WWW: <http://botanika.wendys.cz/kytky/foto.php?487:5 >
Makové
semeno
Obr.: [2013-05-13] Dostupný pod licencí Public domain na WWW:
<http://www.biolib.cz/cz/taxonimage/id163593/?taxonid=3500 >
Len setý
Obr.: AnRo0002 [2013–03-07] Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:
<http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:20121017Sonnenblumenfeld_Neulussheim14.jpg>
Sója luštinatá
Obr.: [2013–03-07] Dostupný pod licencí Public domain na WWW:
<http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Soja.jpg >
Obrazový materiál byl použit
se souhlasem autora:
• Zdeňka Pazdery < http://botanika.wendys.cz >
Download

Zástupci olejnin