WILKOP - trade, spol. s r.o. , Hlavní 823 , 756 54 Zubří
Pilotní projekt systému EKOREG – BXC v Praze
Na začátku září 2013 byl v bytovém družstvu na ulici Ohradní 1355, v Praze 4 instalován systém pro optimalizaci
spotřeby tepla EKOREG – BXC.
Bytové družstvo Ohradní 1355 projevilo o tento
systém zájem již v roce 2012. Problém však
nastal v okamžiku, kdy se zjistilo, že dům o třech
vchodech (1353, 1354 a 1355) má společný
okruh vytápění, přičemž každý vchod tohoto
domu je samostatný právní subjekt:
a) SVJ Ohradní 1353
b) BD Ohradní 1354
c) BD Ohradní 1355
Protože BD Ohradní 1354 a SVJ Ohradní 1353
nesouhlasili s instalací systému EKOREG – BXC na
společný rozvod topné vody, přikročila členská
schůze BD Ohradní 1355 k atypickému řešení.
Nejdříve byl začátkem léta 2013 zpracován a
následně i realizován projekt oddělení topné
soustavy zvlášť pro BD Ohradní 1355, který byl
vybaven samostatným kalorimetrem (měřičem
tepla). Poté byl počátkem září 2013 do tohoto
samostatného topného okruhu instalován systém
EKOREG – BXC. Přestože každá část domu (1353,
1354 i 1355) má stejnou otopnou plochu, ihned po
zahájení topné sezóny se projevily markantní
rozdíly ve spotřebě tepla:
9/2013
10/2013
CELKEM
Ohradní 1353 a 1354
30 GJ
72 GJ
102 GJ
Ohradní 1355
4 GJ
18 GJ
22 GJ
Navíc po instalaci systému EKOREG – BXC ustaly
v objektu 1355 (na rozdíl od 1353 a 1354) jakékoliv
nepříjemné hlukové projevy v topné soustavě
(pískání, hučení, apod.)
Díky systému EKOREG – BXC snížilo BD Ohradní
1355 spotřebu tepla o víc jak 50%. Jenom za září a
říjen 2013 došlo k úspoře téměř 20.000 Kč.
Zde uvedené informace lze ověřit u předsedy
BD Ohradní 1355, pana Ing. Antonína Pazdery,
e-mail: [email protected]
IČO : 26854805
DIČ : CZ26854805
E - mail : [email protected]
Tel. : +420 571 627 509
URL : www.wilkop.eu
+420 571 627 324
Fax / zázn.: +420 571 627 324
WILKOP - trade, spol. s r. o. je registrována v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 28451
Download

Pilotní projekt - Ohradní 1355