Není včela jako včela
Zmatená včela
Ukažte zmatené včele cestu do úlu. Je-li věta v květu pravdivá, pokračujte po plných šipkách; pokud nepravdivá,
po tečkovaných. Nepravdivá tvrzení opravte.
Už znáte obyvatele úlu.
Pojmenujte je a napište,
co je pro ně typické.
První sloupeček tabulky
vás navede.
Z oplodněných vajíček se
rodí trubci, z neoplodněných
dělnice.
Propolis slouží ke
krmení larev.
TOTO JE:
V úlu žije v létě
40–60 000 včel.
VZHLED:
POČET V ÚLU:
Lesní med vyrábějí
včely z medovice.
DÉLKA ŽIVOTA:
Matka vyrábí
mateří kašičku.
ÚLOHA:
V zimě klesne
počet včel v úlu asi
na třetinu.
Medovina je sladká šťáva
vylučovaná mšicemi, ze které
včely vyrábějí tzv. lesní med.
JINÉ ZAJÍMAVOSTI:
Opylování
Největší význam včel nespočívá v tom, že nám dávají med (i když to také není k zahození), ale v tom, že při sběru pylu a nektaru zároveň květy opylují. Jen z opylených květů
vzniknou plody a semena. Ze kterých květů pocházejí nakreslené plody? Spojte je a pojmenujte.
Propolis produkují trubci
speciálními žlázkami na
zadečku.
Propolis včely
užívají jako tmel při
spravování prasklin
Vosk produkují včely
voskotvornými žlázkami,
které mají na hlavě.
Matka je krmena
mateří kašičkou po
celý život.
Matka ani trubci
nemají žihadlo.
Lesní med je
produkt divokých
včel.
Matka používá žihadlo
pouze k usmrcení svých
ještě nevylíhlých sokyní.
Včely sbírají pyl do
sběrných košíčků
na zadních nohách a
vyrábějí z něj med.
Propolis má dezinfekční
účinky, proto pomáhá při
hojení ran.
Propolis je
pryskyřice, kterou včely sbírají na pupenech
dřevin.
Při rojení nová
matka s částí včel
opouští úl.
Život v úlu ...
V šestisměrce vyšktrtejte všechny části úlu a názvy včel a jejich stádií z obrázků.
Zbylá písmena vám prozradí u nás nejběžnější včelí nemoc.
Opravte názvy částí úlu:
A
KVOÍ
KNEDMÍ
A
O
K
ČERMÁKY
K
N
A
O
Í
Z
V
Ě
T
T
K
O
Š
R
K
N
I
U
S
B
E
Č
L
C
M
Řešení úkolů najdete na www.svetvcel.cz.
T
E
E
R
Á
O
Y
Ž
R
L
P
K
A
A
Ě
N
K
Á
T
D
K
K
I
A
L
U
Č
Y
V
V
I
L
A
R
V
Í
A
A
A
V
É
K
S
Č
O
T
Č
T
L
J
T
E
K
A
I
M
A
Í
S
A
K
TEKLÁ
Č
Á
T
R
V
M
A
DĚŠTIPOL
SENOČ
K
R
KYSANÁTV
V
... a mimo úl
Naše louka je plná květin, které nabízejí spoustu nektaru, a proto jsou u včel opravdu oblíbené. Říká se jim medonosné. Naveďte včelu do úlu tak, aby postupně opylovala pampelišku, jetel, řepku a vřes (v tomto pořadí) a přitom
se vyhnula všem nástrahám.
Život v úlu ...
V šestisměrce vyšktrtejte všechny části úlu a názvy včel a jejich stádií z obrázků.
Zbylá písmena vám prozradí u nás nejběžnější včelí nemoc.
Opravte názvy částí úlu:
A
KVOÍ
KNEDMÍ
A
O
K
ČERMÁKY
K
N
A
O
Í
Z
V
Ě
T
T
K
O
Š
R
K
N
I
U
S
B
E
Č
L
C
M
Řešení úkolů najdete na www.svetvcel.cz.
T
E
E
R
Á
O
Y
Ž
R
L
P
K
A
A
Ě
N
K
Á
T
D
K
K
I
A
L
U
Č
Y
V
V
I
L
A
R
V
Í
A
A
A
V
É
K
S
Č
O
T
Č
T
L
J
T
E
K
A
I
M
A
Í
S
A
K
TEKLÁ
Č
Á
T
R
V
M
A
DĚŠTIPOL
SENOČ
K
R
KYSANÁTV
V
... a mimo úl
Naše louka je plná květin, které nabízejí spoustu nektaru, a proto jsou u včel opravdu oblíbené. Říká se jim medonosné. Naveďte včelu do úlu tak, aby postupně opylovala pampelišku, jetel, řepku a vřes (v tomto pořadí) a přitom
se vyhnula všem nástrahám.
Není včela jako včela
Zmatená včela
Ukažte zmatené včele cestu do úlu. Je-li věta v květu pravdivá, pokračujte po plných šipkách; pokud nepravdivá,
po tečkovaných. Nepravdivá tvrzení opravte.
Už znáte obyvatele úlu.
Pojmenujte je a napište,
co je pro ně typické.
První sloupeček tabulky
vás navede.
Z oplodněných vajíček se
rodí trubci, z neoplodněných
dělnice.
Propolis slouží ke
krmení larev.
TOTO JE:
V úlu žije v létě
40–60 000 včel.
VZHLED:
POČET V ÚLU:
Lesní med vyrábějí
včely z medovice.
DÉLKA ŽIVOTA:
Matka vyrábí
mateří kašičku.
ÚLOHA:
V zimě klesne
počet včel v úlu asi
na třetinu.
Medovina je sladká šťáva
vylučovaná mšicemi, ze které
včely vyrábějí tzv. lesní med.
JINÉ ZAJÍMAVOSTI:
Opylování
Největší význam včel nespočívá v tom, že nám dávají med (i když to také není k zahození), ale v tom, že při sběru pylu a nektaru zároveň květy opylují. Jen z opylených květů
vzniknou plody a semena. Ze kterých květů pocházejí nakreslené plody? Spojte je a pojmenujte.
Propolis produkují trubci
speciálními žlázkami na
zadečku.
Propolis včely
užívají jako tmel při
spravování prasklin
Vosk produkují včely
voskotvornými žlázkami,
které mají na hlavě.
Matka je krmena
mateří kašičkou po
celý život.
Matka ani trubci
nemají žihadlo.
Lesní med je
produkt divokých
včel.
Matka používá žihadlo
pouze k usmrcení svých
ještě nevylíhlých sokyní.
Včely sbírají pyl do
sběrných košíčků
na zadních nohách a
vyrábějí z něj med.
Propolis má dezinfekční
účinky, proto pomáhá při
hojení ran.
Propolis je
pryskyřice, kterou včely sbírají na pupenech
dřevin.
Při rojení nová
matka s částí včel
opouští úl.
Download

Opylování Zmatená včela