Výukový materiál zpracován v rámci projektu
EU peníze školám
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149
Šablona:
V/2
č. materiálu:
Jméno autora:
VY_52_INOVACE_022
Irena Prexlová
Třída/ročník:
IV.(4.)
Datum vytvoření:
16.11. 2011
Vzdělávací oblast:
Člověk a příroda
Tematická oblast:
Příroda kolem nás
Předmět:
Přírodověda
Výstižný popis způsobu
Seznámení žáka s hmyzem žijícím
využití nebo metodické
na poli.
pokyny:
Hmyz na polích
Na bramborových polích se nachází mandelinka
bramborová. Pochází z Ameriky, je to velice žravý
brouk, jehož larvy i dospělci se živí bramborovou natí.
Brouci dobře létají.
Samička klade na spodní
stranu listů shluky
žlutých vajíček.
Vylíhlé larvy jsou
načervenalé, sežerou nejprve
prázdný obal a poté ožírají
listy. Po několikerém
svlékání se v zemi zakuklí a
z kukly se líhne dospělý
brouk se žlutočerně
pruhovanými krovkami.
Zimu brouci přečkávají
také v zemi. Účinné je
mechanické sbírání a
likvidace larev i
dospělců, na velkých
plochách postřik
insekticidem.
Přirozenými nepřáteli
jsou střevlíci nebo
bažanti.
Střevlíci jsou velcí brouci (až 4 cm),
kteří loví plže a různý hmyz. Jsou
velice žraví a v přírodě udržují
rovnováhu, aby nedošlo k přemnožení
některých bezobratlých.
Mají tuhé krovky, často
s kovovým leskem,
nelétají. Jsou velmi
užiteční.
Střevlík měděný
Střevlík zahradní
Larva střevlíka
Střevlík zlatolesklý
Na polích se vyskytují i sarančata,
která okusují rostliny a při přemnožení
způsobují holožír.
Saranče modrokřídlá
Saranče obecná
Saranče stěhovavá
Přemnožená saranče stěhovavá
Také zde žijí cvrčci, kteří si vyhrabávají
v zemi díry a jsou všežraví. Jsou známí
svým daleko slyšitelným cvrkáním.
Mezi příbuzné cvrčků
a sarančí patří také
krtonožka. Většinu
času stráví hrabáním
chodeb v zemi. K této
činnosti má
uzpůsobený první pár
nohou. Rovněž se
ozývá cvrkáním. Je
všežravá.
Na kraji polí můžeme objevit i kobylky, například kobylku
hnědou nebo až 4 cm velkou kobylku zelenou.
Najdou se zde i čmeláci, u kterých
přes zimu přežívá jen samička. Ta na
jaře začne stavět hnízdo a klást
vajíčka, až vytvoří kolonii o
desítkách jedinců. Čmeláci mají
delší sosák než včely, opylují
rostliny s hlubokým kalichem (jetel
apod.).
Čmeláci jsou chráněni a velmi užiteční, je
proto vhodné pomoci jim výstavbou tzv.
čmelínů.
Zdroje obrázků:
• http://www.etf.cuni.cz/~moravec/fotky/jpeg/044534-m.jpg
• http://img8.rajce.idnes.cz/d0801/0/225/225060_ed9f74653fa0ee838982cf03
f85f2147/images/Mandelinka_bramborova_(leptinotarsa_decemlineata)vajicka.jpg
• http://www.ireceptar.cz/res/data/138/016739_50_107474.jpg?seek=130078
3043
• http://www.naturefoto2000.com/image/Leptinotarsa%20decemlineata%20I
MG_1120xnm.jpg
• http://www.naturefoto2000.com/image/Carabus%20cancellatus%20tm%20I
MG_9706xnM.jpg
• http://www.jikl.cz/img/p/1706-2624-thickbox.jpg
• http://www.jikl.cz/img/p/1708-2626-large.jpg
• http://www.ivcajirka.estranky.cz/img/mid/10647/p1300088.jpg
• http://www.jirsaphoto.cz/img/galerie/sarance-modrokridla-1.jpg
• http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/98/Oedipoda_cae
rulescens_MHNT.jpg/220px-Oedipoda_caerulescens_MHNT.jpg
• http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e8/Chorthippus_p
arallelus.jpg/258px-Chorthippus_parallelus.jpg
• http://www.nadiphoto.estranky.cz/img/mid/763/sarance-stehovava.jpg
• http://vtm.zive.cz/files/imagecache/dust_filerenderer_big/upload/story_press/1
405/hejno_saran_at_49c2458536.jpg
• http://www.biolib.cz/IMG/GAL/152530.jpg
• http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9a/Mole_cricket02.j
pg/800px-Mole_cricket02.jpg
• http://files.ucivo.webnode.cz/system_preview_detail_200003080-961ea9718bpublic/Hmyz%20Rovnok%C5%99%C3%ADdl%C3%AD%20kobylka%20hn
%C4%9Bd%C3%A1.jpg
• http://www.zamkovskahora.cz/pics/specgraphic/ostatni/06_kobylka_zelena_(te
ttigonia_viridissima).jpg
• http://www.ireceptar.cz/res/data/094/011621.jpg
• http://www.vupt.cz/ilustrace/cmelaci/dilo.jpg
• http://www.doubravnik.cz/pics/cmelaci_06.jpg
Download

VY_52_INOVACE_022_Polní hmyz