5'
'
15
1h
1h
10'
Punarův les
Ol šina
1h
15
1h
578
45
'
tok
po
'
35
1h
Karłów
Skalniak
'1
h
925
387
'
20
'
25
e r mnica
736
Rogowa Kopa
Polana YMCA
Czarna Kopa
JAKUBOWICE
387
5'
2h
680
640
517
25
1h50'
'
Zło
tn
5
Cisowa 2h0
723
5'
Czech
15
'
1h
711
Ptsm
' 1h55'
1h40
1h
Góra św. Anny
Łężyce
Średnia Kopa
747 borders
Granice państwa; gminy | Hranice státu; obce | Country borders; commune
Rus
598
M
os
to
wa
Lech
Wo
d
ZACISZE
Lewińska
545
602
POLNE DOMY
Szubieniczna
Kościoły/kaplice; krzyże przydrożne/kapliczki przydrożne | Kostely/kaple; kříže/kaple | Churches/chapels; roadside crosses/roadside chapels
608
Słoszów
Karwiec
610
8
DUSZNIKI-ZDRÓJ
Lewin Kłodzki
Zamki; pałace; | Zámky; paláce | Castles; palaces
Lapidarium
Błażkowa
612
erw
o
W
Hanula
Zielone
Jaskinie; skały | Jeskyně; skály | Caves; rocks
KOZIA HALA
OSIEDLE SŁONECZNE
389
Kozia Hala
i Potok
Piesz
yck
c ze
k
zę
Br
50˚38,75'
zi P
oto
k
ied
Ni
ed
źw
50˚37,50'
2h
POLANICA GÓRNA
50˚36,25'
50˚33,75'
50˚32,50'
458
589
Kamiennik
Szczytna
Piaskowiec
SZKLANA GÓRA
580
BUKOWA
45'
50'
40'
50'
Piekielna Góra
505
PIEKIELNA GÓRA
576
5'
50'
2h2
40'
Niedźwiedź
Park Zdrojowy
UM
536
Wniebowzięcia
NMP
z
Bystrzyc Dus
a
cka
Zbójeckie
Skały
1h
20
Złota
Księżówka
D u szn
'
369
428
Stary
Wielisław
POLANICA-ZDRÓJ
Garncarz
5'
460
1h0
Stary Wielisław
Sanktuarium
MB Bolesnej
Wielisła a
wk
Polanica-Zdrój
icka
św. Antoniego
599
0
NOWE BOBROWNIKI
665 m
0 km
5
10
15
397 m
5,85 km
386 m
12,2 km
361 m
14,2 km
856
16˚25,00'
OSIEDLE NA STOKU
Wzgórze Marii
20
25
c
nie
NOWA30
SOKOŁÓWKA
35
359 m
14,8 km
350 m
19 km
335 m
21,9 km
326 m 2h4
5'
25,7 km
322 m
27,8 km
3h0
5'
365 m
35,6 km
SOKOŁÓWKA
MB Królowej
Pokoju 40
NOWY WIELISŁAW
45
50
55
60 [km]
16˚27,50'
369 m
40,7 km
370 m 388
41 km
384 m
45,5 km
388 m
45,8 km
410m
49,1 km
405m
54,7 km
399m
61,3 km
416 m
62,8 km
Zagajnik
(Jodłowa)
Wolarz
(Wołowa Góra)
16˚22,50'
cka
ca Dusz ni
trzy
Szczytnik
SZCZYTNIK
706
Olešnice v Orl. h. (CZ/PL)
By
św. Wawrzyńca
Wijka
Szlaki turystyczne: piesze; rowerowe | Turistické;
pěší; cyklistické stezky | Tourist;
bicycle trails
Zimne hiking;
Wody
Kocioł
25'
BOREK
300
Czarny Staw
kaplica
św. Anny
8
540
637
Zielony Staw
35'
Lipnik
553
8
600
350
JAMROZOWA POLANA
Jana Pawła II
SIEMKÓW
SZCZYTNA
Gołębia
Cicha
8
Ślepowron
WAPNIKI
Muszla Koncertowa
Kolorowa Fontanna
św. Jerzego
Szalejów Górny
Trasa rowerowa Janovičtky – Radków – Broumov; atrakcje na trasie | Cyklistická trasa Janovičky – Radkov – Broumov | Janovičky – Radków – Broumov Bicycle Route
518
BOROWINA
rynek
650
św. Marii
Magdaleny
392
388
8
Lasek Miejski
Parki narodowe i krajobrazowe;
rezerwaty; granice parków i rezerwatów | Národní parky a chráněné krajinné oblasti; rezervace; hranice parků a rezervací | National
and landscape parks;
nature reserves; park and reserve borders
Park Zdrojowy
Krzyżanów
Kamieniołomy; szyby górnicze | Kamenolomy; šachty | Quarries; mine shafts
50˚40,00'
25
'
'
Sępnia
yca
Jawornica
8
'
Byst r z
Punkty widokowe; wieże; inne atrakcje | Vyhlídková místa; rozhledny; jiné atrakce | View points; view towers; other attractions
To
cze
k
Dziób
' 1h2
0
450
8
16˚20,00'
55
'
Jugow
sk
Cygan
a
ch
Ci
Wolany
468
1h35
500
8
icka
szn
MB Bolesnej
Płaska
1.
Witów
Jerzykowice Małe
45'
35'
0' 1
h
1h2
572
o
400
Schroniska; kempingi; stacje narciarskie | Turistické chaty; kempy; lyžařská střediska | Mountain hostels; camping sites; ski stations
50˚23,75'
Cz
550
Cmentarze; pomniki | Hřbitovy; sochy | Cemeteries; monuments
16˚17,50'
Ptsm
Ciecierzyce
Orlik
Brzytwa
665
Dolina
Duszniki-Zdrój
Muzea; dwory; budynki
użyteczności
publicznej | Muzea, statky; veřejné budovy | Museums, manors; public utility buildings
LEWIN
KŁODZKI
rez.
BATORÓW
tín
Ceglana
618
Du
651
yc a
Grodczyn
803
Roszyce
501
1h30' 1h15'
Jeździec
711
Lewin Kłodzki
Widnica
Niżkowa
609
645
DŁUŻYNKA
Linie kolejowe ze stacjami;
przystanki autobusowe; lotniska | Železniční tratě se stanicemi; autobusové zastávky; letiště | Railway lines with railway stations;
Grodowa bus stops; airports
Przełęcz Lewińska
528
Mała Wysoczka
Poczta; policja; szpital/przychodnia
| Pošta; policie, Leśna
nemocnice/ambulance (zdravotnické středisko) | Post office; Police, Hospital/medical
centre
Wysoczka
555
PARK
Ściegna
700 [m]
Kamien ny Poto
k
Tworów
ha
ek
Tocz
Przednia Borowa Kopa
kalwaria
św. Anny
Złotno
Niwa
Ci c
OCIESZÓW
Kulin Kłodzki
Jarków
św. Wita
Chocieszów
Tylna Borowa Kopa
656
586
Skała
Józefa
Drogi krajowe; drogi wojewódzkie; drogi powiatowe; drogi gminne; drogi lokalne i drogi gruntowe | Rychlostní silnice; státní silnice; krajské
silnice; okresní silnice; místní a účelové komunikace | Express ways; national roads; regional roads, county roads, local roads and dirt roads
502
a
680
1 : 50 000
a
553
739
Bobrówek
706
By
st
rz
50˚25,00'
Dzik
705
Cic h
641
Kulin Kłodzki
8
Polanica-Zdrój
20'
GÓRA ŚW. ANNY
Dańczów
RADKÓW ZACISZE Tworów Miasta; wsie; dzielnice;
przysiółki | Města; vesnice; čtvrtě;
714 osady | Towns; villages; districts; hamlets
Wambierzyce Bélý
Jeleniów
'
Kamieniec
388
Kopa Owczarska
to
k
629
Ptsm
Purchawka
Borowik
Trzy Borowiki
Piętrowe Grzyby
Rogacz
Berło Ducha Gór
708
Pętla Ducha Gór
25'
Żaba
da
Gołaczów
Studzienno
'
ow
Dunkowskie
LEGENDA | LEGENDA | LEGEND:
475
1h
św. Marii Magdaleny
523
Wlk Kamień
45
10
Krucza Kopa
723
5
1h
na
'
'
Ruszowice
'
1h
0'
673
1h
ica
ien
em
Kr z
Bogunowice
Kopanka
25
Podwójny
Grzyb
Dwa Borowiki
STOŁOWYCH
ka
50
Krucza
Skała
Biedziędza
Bobrownik
Młot
40'
ów
br
Bo
1h
35'
401
Czeskie Wzgórze
532
574
SKALNE GRZYBY
o
1h
Adam
Suszyna
Drzewna
Wabik
(Wygon)
'
Darnków
443
Orla
367
427
Skały Puchacza
2
Jerzykowice Wielkie
628
25'
P
ski
50˚26,25'
Trz
em
esz
na
45' 1h
Skowron
438
św.św. Piotra
i Pawła
1
1h
15'
Pielgrzym
Prawdziwek
751
50
Czerwona
Mrówieniec
20'
1h4
Wyniosła
Długa Zerwa
Opalona Migdałki
30'
Zbój
Bogatka
5'
'
25
OSIEDLE MONIUSZKI
'
Kociołek
Wyniosła
690
635
55
730
0'
4
1h
'
Młyński Kamień
830
k
o to
KUDOWA GÓRNA
Skałki Łężyckie
40'
r
on
Jelenia Głowa
Wielkie Torfowisko
Batorowskie
Zły
Kopa Śmierci
P
nowsk i
ot
Czerwona
Skała
681
Głowa
Psa
GÓR
Zielona Dama
Bibza
d
Ce
662
wka
wieża widokowa
561
As Atu
Zł
633
Wiszące Skały 50'
Łężno
Wapienna
'
766 Zielony
przeł. Lisia Król
Bubek
Narożnik
851
794
742
Rudna Góra
833
15'
45
429
Ampuła
50
50˚27,50'
387
662
1h
20
'
1
50'
'
h4
Samotnik
25' 20'
20'
Lelkowa Góra
5'
716
a Woda
Czerwon
Ptak Fort Karola
809
Raszków
Mini ZOO
Skansen
Skalne Wrota
45'
25
618
Rozdroże
pod Lelkową
724
Czartowski
Kamień
Cz
35'
Gorzuchów Kłodzki
Gorzuchówek
Horeb
ivě
05
Tabor
415
2.
M
1h
Ptasia Góra
387
754
Psi P
oto
k
Arkadia
Zbrojownia
Herkulesa 30
640
'
Jubilatka
Basia
Bastion
Głodowa
Baszty
25'
35'
689
Zielony
Stroczy Potwór
Leśna Zakręt
Szczur
Igła
30
'
25'
Sowie
Oko
682
523
Wambierzyce
Górne
Ksi
ęż
20
'
50'
20'
386
406
RADKOWSKIE SKAŁY
Wilk
387
Czubek
Kamień
Popielny
Głowa
Olbrzyma
Syjon
Mnich
Głowa
Króla
Skrzat
'
NARODOWY
Jeleń
Park Dinozaurów
Ptasia Skała
Błędne Skały
650
Ścinawka Dolna
ruchoma szopka
KALWARIA
Ol
843
40'
40
'
F. Pabla
Szpicel
Gorzuchów
425
Bazylika
Nawiedzenia NMP
522
Kłusownik
35'
św. St. Kostki
Sępia
na
55'
Pttk Szczeliniec
Wielki
919
Kwoka
857
Duża Dufałka
'
Br
ou
m
5'
Skalne Wrota
Pośny
Wrota Pośny
05'
20'
ruchoma
szopka
Nowy Świat
Mnich
ŁĄKI
45
'
55'
1h
50˚28,75'
25'
625
1h05' 603
50'
20
św. Jakuba Apostoła
417
Wambierzyce
388
352
Leszczynka
439
1h
Grodziszcze
396
Sobkowo
Rozdroże
KOLONIA LEŚNA
372
Ratno-Wambierzyce
a
P o śn
30
30'
25'
Pstrążna
Pośna
397
Kądziela
Zielony Dwór
457
1h40' 1h
30'
'
h20
1h 1
Trójcy Św.
30'
1h0
BUKOWINA
387
386
Ciemina
435
Ranto Dolne
4
1h
Wodospady Pośny
Piekiełko 1h
1h
'
'
55
720
PSTRĄŻNA
766
Dymny
867
Kamień
Szczeliniec Mały
895
Pilch Rogata
Sawanna
Pasterska Szczeliniec
Wielki
Ostra Góra
55'
Končiny
45'
na
2h20' 1h55'
35' 45'
'
706
PARK
45
1h
Cvičná skáľa
602
387
'
15
1h
0'
OSIEDLE RADKOWSKIE
św. Jana Chrzciciela
55' 40'
838
św. Doroty
rynek z ratuszem
Farna Góra
Bykowa
Ulehle
Bukowina
693
Nad Horou
Louka pod
Březinou
ś
Po
50
'
45
45'
Pasterka
542
1h30'
597
492
Zalew Radkowski
Mała Kopka
zamek Ratno
Ranto Górne
UM i UG
Guzowata
Pttk
25'
Vladivostok
1h05'
Bukovina
Bukovina
622
'
Na Záduši
716
św.św. Piotra
i Pawła
Bożk owski Po
tok
RADKÓW
św. Andrzeja
Boboli
Biała Skała
(Bila skála)
699
710
20
Kubinův
lesícek
Špulákova hora
Mach
o vs
ký
Střipek
Raubeschloss
Studená
Voda
Wygwizdów
454
SKIBIN
Božanovský
vrch
Studená Voda
Studená Voda
Lopota
30'
Salamandra
Pasterska Góra
20'
en á
St ud
711
741
Machov
Božanovský vrch
Jasna Dolina
na
Poś
387
Kowalik
488
495
25'
35' 45'
1h15
'
50˚30,00'
'
Židov
ka
Červená Hora
25
55
'
453
Červený vrch
45'
Bożków
413
Bożego Ciała
Obozu Pracy 1944-45
715
'
45
0'
669
Piekło
Sv. Václav
Ścinawka Średnia
Ptak
Machovske sedlo Suchý vrch
Machovská Lhota
Na vyhlidce
Záhoři
1h
20'
0'
Řeřišný
590
25'
'
Šandálka
Machovský Šefel
Božanovský špičák
773
Sovi hrádek 720
Signál
50 Podkova
'
711
549 2
'
45' 55
lice
řes
Bahýnka
Czerwona Góra
(Chmielnik)
D z ik
Śc i
Kazatelna
Chlumberk
Bélý
490
św. St. Kostki
535
Louky
u Božanova
459
R ogozi
'
20
1h
451
Břidlicová
stráň
Szarak
Wygwizdów
Wesoła
Ścinawka
428
45'
1h
Velbloud
Kačenka
Kovadlina
Veverka
Bludišté
Machovanda
Chlum
T
Pánův kříž
723 Želva
Ścinawka Średnia
ar
tín
3.
ko
O
vic
4. to
e–
O t vi
ov ce
ko
ice –
śc
iół
– k kap
noi lic
św
śc zk
. Je
iół a
rze
5.
św Czt
Tłu
go
. B ern
m
a
iś
a
r
ac
ba stu
w.
zó
ry Ś
M
w
wi
arc
–k
ęt
6.
ina
yc
Śc
oś
hW
ina
ció
wk
łś
sp
w.
om
aG
Pio
oż
ór
tra
7.
yc
na
Śc
iel
iś
–k
ina
i
w
om
.P
wk
a
p
8.
wł
lek
Śc a Śr
a
sd
ina ed
wo
wk nia
rsk
aŚ –k
i
red oś
nia ció
– k ł św
oś . M
ció ag
ł B da
oż len
e
y
9. go C
Su
i
a
sz ła
yn
a–
wi
eż
aw
2h4 ido
0' k
1
11 0.
ow
. W Wa
a
am mb
bie ier
rzy zyc
ce e –
– b ru
12
az cho
13 . R
yli m
ka a
. R ad
ad kó
Na szo
kó w
wi pk
w –r
ed a
– k yn
ze
14 o ek
nia
. R ści z
NM
ad ół rat
kó św us
P
w . D ze
– z or m
ale oty
w
519
769
ZAGÓRZE
ruiny zamku
Kapitanowo
1h
Koruna
Certovo
sedlo
św. Marii
Magdaleny
y Pot
ok
Triglau
713
U hranic
br
ow
ar
'
450
obecní úřad
1h2
'
50
ký pot ok
ov
–
Zelený hájek
10'
35
50˚31,25'
40' 5
0'
Černa rokle
vs
Božan o
Koszyn
ZIELONKA
Kacymile
kło
Pie
'
DEBRY
414
386
512
Sv. Maři
Magdaléna
Božanov
Ścinawka Górna
RĘKAWCZYN
598
Pustółka
(Ptak)
381
NOWE ZAGÓRZE Biarka
Wilczy Kopel
(Wilkowiec)
Księżno
Gajów
50
5'
1
Kamionka
Straszków
Oskar
3
0
h1
Velká kupa
Kamenná brána
5'
h
' 1
Bieganówek
Nový Dvůr
Punarův rybník
WĘGLOWA WOLA
Nowy I
wka
491
Na Končinách
Lucifer
708
1h1
in a
Przepiórka
rez. Broumovske Steny
Louka pod
Suchým Dolem
606
Śc
549
C ed
ron
20'
'
20
632
Nowy II
Nowa Kopa
Sv. Anna
50˚31,25'
590
Coalminers' Memorial
50˚30,00'
'
590
25'
Ma rtínk
30
św. Katarzyny
Aleksandryjskiej
463
Sarny
556
SŁUPIEC
PODGAJE
Chłopska
Góra
50˚28,75'
'
k
Gardzień
Janików
y
hu
'
Šafránová
stráň
'
15
Suchý Důl
ký pot o
ovic
ok
Chudzów
POŁONINY
50˚27,50'
20
d
664
ot
ký p
no v s
Boža
Dębówka
05'
2h
2
Góra Wszystkich
Świętych
648
kompleks dworski
Sarny
ruiny zamku
Scharfneck
'
Loučná
594
'
5'
433
0'
h3
Sanktuarium
MB Bolesnej
Tłumaczów
455
381
Bieganów
502
Čertova
tchýně
Hřiby
20
'
Le
je
Hora
30
1h
Kościelna Góra
Na dálnici
obecní úřad
KOŚCIELEC
KOŚCIELNIKI
Gaj
a 385
awk
613
yp
50˚26,25'
686
657
30'
20'
Martínkovice
Ś ci n
Elise
50˚25,00'
'
Modrý kámen
(Ovčin)
św. Piotra
i Pawła
S zcz
Przykrzec
DOLINA
50˚23,75'
'
Slavný
'
302
419
KUŹNICA
Bielawy
459
Pašťák
Trójcy Św.
536
J. Wittiga
–k
oś
ció
łś
w.
M
16
ari
ko . Br
iM
o
ś
ag
17
ció um
da
18 . Bro ł Pa ov
len
be . B um nn – d
y
y M re
ne rou o
dy m v –
wn
a
kty ov ry rii
ian
nó – k ne
y
w las k
zto
r
ko v
rt í n
Ma
t
po
Łężno
Spadzista
346
579
Banach
GÓRA ŚW. ANNY
ož
an
ov
05
20'
25
424
ic
40
15
50˚32,50'
35'
521
Lurdská
kaple
50
'
40'
Otovicky Vrch
obecní úřad
25
Ticháčkona
kaple
ký
Zagórzyn
Błogocice
Ja
no
vič
k
' 1h
432
ok
40'
vň
ov
sk
20
417
'
25
1h
Vápenka
Sv. Barbora
Hoprich
20'
Hla
Hlavňov (ryb.)
Sępówka
SIEMIĄTKÓW
647
Górzna
15
.B
409
Otovice
zastávka
kapliczka
Góra
św. Anny
645
Rudawa
Tłumaczówek
Wapnica
(Wapienna)
św. Marcina
Kolonia Dzikowiec
1h4
50
'
40'
45'
50˚33,75'
Otovice
Sv. Jiři
a sv. Martin
Dzikowiec
Nowy Dzikowiec
Krępiec
433
Otovice
Stě nava
35' 40'
Dz
ik
ZACISZE
SOŚNINA
św. Piotra
1h
ok
ot
ýp
532
Jasionów
Kurak
t ok
Jalovčinec
NOWA RUDA
Bożego Ciała
55'
Pánova vĕž
Wieniec
(Wrońsko)
560
567
UM
Rzędzina
55'
663
Mláďovka
y Potok
arn
Cz
385
'
35'
Hlavňov
Kotel
Kamiennik
OSIEDLE PIASTOWSKIE
Włodowice
Starý rybník
Nový rybník
Kmiotek
516
Nowa Ruda
05
1h
Supi hnizdo
Kovarna
Starosta
702
Mananska
396
302
'
'
Černý vrch
1h
BROUMOVSKO
Křinické
rybničky
św. Jakuba
Nowa Ruda
Przedmieście
Wniebowzięcia NMP
440
1h
40
05
1755
'
15
2h
1h
Křini cký
po
385
Ruda
Grządka
437
Vápenný rybník
obecní úřad
Hvězda
672 P. Maria
Snĕžná
P. Maria
Mušle Žeľva
Sova
Loď
55'
Křinice
Plochý vrch
429
Farní sbor Českobratrské
církve evangelické
Cihelný rybník
Wolibórz
499
Ptasi Szczyt
45' 1h
50˚35,00'
Hokejka
zica
drewniany kościół
Panny Marii
416
W ł od
Panna
381
381
TWORZYKÓW
573
540
Broumov
740
Bolesław
Miedziane
Górnictwa
Podwyższenia
Krzyża Św.
Rybak
(Dróżna)
Sv. Duch
Kačenka 681
poto k
ický
Křin
618
Młynarz
Katovna
Stražná hora
688
0'
20'
1h
1
3h2
0'
'
h35
649
Sv. Vaclav
'
1h15
3h
1h1
Sv. Hubert
Sokoli Garb
Šonov
OBLAST
klasztor
rynek
409
Homole
579
Husuv sbor
sv. Petr
a Pavel
539
'
BROUMOV
384
Golec
ZATORZE
Góra Bogusza
25
Stìnava
Šlegrův rybník
obecní úřad
Sv. Markéta
731
DROGOSŁAW
Sokolica
P. Maria
Garbiec
Przygórze
ca
668
1h
Farský les
467
303
631
k
303
tok
303
0'
ruiny zamku
Klingenburg
Podwyższenia
Krzyża Św.
św. Barbary
Kozubiec
1h1
664
Krępiec
Krajanów
św. Jerzego
po
ský
ov
Šo n
Če r n ý po t o
302
749
Garncarz
Krzów
Goryczka
ZDROJOWISKO
610
Wysoka
712
a
lnic
kie
Pie
Buczyna
Agnes
526
PRZEDMIEŚCIE
Czarcia Góra
731
Jutroszów
Sobków
otok
iP
Dziczek
Limnik
634
50˚35,00'
Rožmitál
Telecí rybník
p otok
554
Czerwień
Břídlo
Kinclův rybník
Křižová cesta
30'
Bytkowice
470
L i ščí
45' 55
'
Głowy
743
700
' Diamentowe
Skałki
Wo
libo
rka
Pivovarský rybník
browar
Spořilov
Sz
cz
er
bn
i
643
piva
Hejtmánkovice
obecní úřad
25
'
5'
25'
3
Rudný vrch
Średniak
ca
487
JAWORÓW
686
767
s
494
Pisčitý vrch
Dvorský les
Dzik
766
Ferdinand
Jastrzębiec
ORKANY
Zdrojowisko
Hajek
588
h4
0' 2
3h2
50˚36,25'
Jetřichov
OLIVĚTÍN 303
Broumov-Olivětín
Tyńcowa
Ludwikowice
Kłodzkie
0' 2
h0
460
KRAJINNÁ
55'
35
1h
odz
i
493
1h10'
Kamień
Wolica
Ludmiła
2h
Šance
Wigancicka
Polana
Pniaki
612
U lomu
Olszowice
św. Katarzyny
Ludwikowice Kłodzkie
Borek
k
521
5'
Dworki
726
803
682
Wł
' 1h
4
5'
497
Černý rybník
ot
S vins k ý p o
1h55
302
1h1
Włodyka
708
722
788
Więcław
541
Benešov
U Cihelny
Mlýnský vrch
713 Czarna Kopa
GÓR
SOWICH
ica
ý po
vs
k
Kr
a
obecní úřad
55'
Bielawska
Polana
820
Drzazgi
Ziemi
d Sowiogórskiej
Dziewięciornik W ło zic a
(Sławosz)
Błogosławieństwa
613
św. Michała
Archanioła
Słoneczna Kopa
Homole
Słoneczne
Skałki
Molke
Grzymków
381
Pisztyk
711
tok
St ě nava
476
755
491
Hynčice
Laudonova kaple
Bělidlo
zi c a
Włodzicka Góra
(Szczytowa)
Świerki Górne
Kravi vrch
Krajní rybník
Kaprový rybník Prostřední rybník obecní úřad
596
949
856
P ie
kie
ln
Hynčice
św. Mikołaja
Granicznik
ica
Bielaw
Jugów
1h 1h05'
Miłków
683
2h
15
'
Heřmánkovick
740
Heřmánkovice
Wł
od
'
Popielak
Gruntowa
381
Świerki
30
rez. Bukowa Kalenica
35
'
Dzikie Kalenica
Skały
964
1h 1
h0
5
20'
1h5
0' 2
h
50˚38,75'
Ruprechtice
Zimna
Polanka
Adolf
Świerki Dolne
Świerki
30' 664
Słoneczna
Goliszyn
Gustaw
Chmielina
35
'
'
Przekora
(Końska Kopa)
913
880
Wrześnik
Bobři
vrch
'
55
Góra Żmij
Świerkowa Kopa
609
747
673
40
'
45
1h
Świerki Kłodzkie
(Sośniny)
Bobři vrch
635
Zalew
2h
5'
h4
0' 2
3h2
50˚37,50'
obecní úřad
Sv. Jakub Starši
Ružek
30'
'
Nowy Miłków
758
Wrona
Rymarz
15
Nagóra
mini ZOO
45'
Červená hora
' 1h
800
Koziołki
' 2h
528
628
Korczak
przeł. Jugowska
Polana
Jugowska
678
Trzy Buki
' działaczy PTTK
40'
'
546
45
303
541
381
Skała Trojaka
736
1h
579
45
Niedźwiadki
40'
45
2h15'
Všech svatých
Holý vrch
otok
ýp
Supi vrch
2h
Sowina
723
Bartnica
Złote Wody
Trójpański Kamień
Třípanský kámen
Prostředni hora
25'
Złoty Potok
665
701
30'
'
35
'
50
2h
40'
Janovičky
708
Gontowa
Nowa Głuszyca
Wilczyna
Kopista
40
Poręb
Bartnica
50'
946
św. Marcina
tok
Po
686
733
CHRÁNĚNA
489
yca
tr z
a
yn
660
576
716
40' 45'
'
ł
Velbloudi vrch
Dalków
Wyrębina
przeł. Pod Czarnochem Czarnoch
692
Żebrak
Kamionki
Górne
oto k
Niedźwiedzia
Skała
930
KRAJOBRAZOWY
Sokolec
B ys
z
Wrona
Kawka
'
20
Kozia Równia
Grabina
706
Vyhlidka
k
oto
yP
H. Henkla
C z ar ny
t ok
ířsk
Uhl ý p o
Kopiniec
573
Niczyja
858
MB Śnieżnej
n
Czar
przeł.Sokola
754
645
uc
yck
iP
885
Światowid
558
Ruprechtice
30'
592
734
751
'
Pie
sz
tok
Po
Jeleni vrch
Kozie Siodło
(Czarny Niedźwiedź)
30
Kamionki
710
R. Tamma
i B. Grabowskiego
45
Bukowa Góra
(Jedlový vrch)
862
Kobylica
5'
0' 5
1
1h
489
1h30' 1h10'
1h
777
ofiar
faszyzmu
'
sk i
ow
Jug
Płoniec
(Javorový vrch)
840
Sokół
Sierpnica
760
Ot
R uprechtický poto
k
20'
Raróg
Sowi Potok
' 55'
1h04
Široký vrch
881
1h50' 2h
802
'
30
1h
0'
715 1h2
Kolce
rzyca
796
przeł. Trzy Koguty
40
Kamieniczki
Siciakowa
Byst
50˚40,00'
726
637
790
1h45' 1
h30'
Szpiczak
(Ruprechtický Špičák)
Světlina
Walimka
0'
1h45' 1h2
PARK
919
Carla Wiesena
'
'
25
1h
Malý kopec
Niedźwiedzi
Zakątek
Wniebowzięcia NMP
Słodna
Kościelec
381
16˚35,00'
35
Sowa
Sokolica
Głuszyca Górna
753
Radosna
Rozdroże
pod Radosną
494
16˚32,50'
1h
30'
801
przeł. Pod Szpiczakiem
803
ka
Granicznik
da
Wo
rna
eb
Sr
1h
Kopica
Granna
Ostoja
Rzeczka
św. Maksymiliana Kolbe
1h05' 1h20'
'
50'
716
Głuszyca
Górna
16˚30,00'
915
W
55
759
763
Łomnica
16˚27,50'
Osówka
Zimna Woda
MB Królowej
Polski
yca
strz
By
45'
16˚25,00'
UM
Trzy
Strugi
PARK
KRAJOBRAZOWY
SUDETÓW
WAŁBRZYSKICH
Jola
16˚22,50'
m
ali
Woda
Złota
'
Garniec
(Goralec)
16˚20,00'
40'
16˚17,50'
Suchawka
Włostowa
Kostrzyna
928
905
903
Czarnek
45'
868
35
przeł. Sokołowska
558
Gaj
16˚30,00'
481
Dunaj
16˚32,50'
Du
na
D
oln
a
Download

Broumov - Obec Otovice