Dodatak akreditaciji br. IN-20-02 od 26.3.2014.
Revizija 0 od 26.3.2014.
Strana 1 od 11
Bilateralni potpisnik EA MLA
1. NAZIV AKREDITIRANOG TIJELA
"EURO INSPEKT” d.o.o. p.j. "real INSPEKT" OJ Inspekcijsko tijelo ( Tip A )
Hamdije Kreševljakovića 16
71000, Sarajevo
Kontakt informacije tijela
Kontakt osoba
Efendira Nasir, ing.
Rukovoditelj inspekcijskog tijela
Tel: 033/ 665 132
Fax: 033/ 200 076
Email: [email protected]
Tel: 033/665-132
Fax: 033/200-076
Email: [email protected]
2. STANDARD
BAS EN ISO/IEC 17020:2013
3. PODRUČJE AKREDITACIJE
R.B.
Područje i podpodručje
1. IN 5 - Tekstil i koža
Opis
TABELA – DETALJNO PODRUČJE AKREDITACIJE (*klasifikacija prema dokumentu OD 07-40)
*Područje rada:
*Podpodručje rada:
IN 5 - Tekstil i koža
-
Opis:
Broj
Predmet inspekcije
M001
Sirovine, poluproizvodi i
gotovi proizvodi od tekstila
M002
Tip i obim inspekcije
Kvantitativna i kvalitativna
inspekcija pri uvozu
/izvozu roba, u vanjskotrgovinskom/unutarnjem
prometu, tijekom ulaza u
proces proizvodnje i/ili
izlaza iz procesa
proizvodnje
-II-
Dokumenti
JUS F.A0.011:1978
Tekstil - Označavanje, obilježavanje i
pakiranje tekstilnih proizvoda
tč.2, Opšte odredbe
tč.3, Sirovinski sastav
tč.6, Oznake i belege za greške na
proizvodima
tč.7, Deklarisanje, označavanje i
obilježavanje proizvoda
tč.8, Pakovanje
ISO 3758:2013
Tekstil-Kontrolne etikete sa simbolima
tč.3,Opis i definicije simbola
tč.4,Primjena i upotreba simbola
ANEKS - A
Karakteristike i dostupne testne
metode za ispravnu
selekciju simbola za održavanje
A. 1.1 Karakteristike
Dodatak akreditaciji br. IN-20-02 od 26.3.2014.
Revizija 0 od 26.3.2014.
Strana 2 od 11
*Područje rada:
*Podpodručje rada:
Bilateralni potpisnik EA MLA
IN 5 - Tekstil i koža
-
Opis:
Broj
Predmet inspekcije
Tip i obim inspekcije
M003
M004
M005
-II-
M006
M007
Dokumenti
ANEKS - B
Regionalna i državna praksa na
kontrolnim etiketama
ANEKS - C
Simboli za prirodno sušenje
ANEKS - D
Primjena dodatnih formulacija
JUS F.S9.010:1964
Uzimanje uzoraka za ispitivanje
tekstila
Opšte odredbe
6.2, Uzorci pređe
6.3, Uzorci tkanine
JUS F.S9.012:1975
Tekstilni podni zastirači
Odabiranje uzoraka i sječenje
epruveta za fizikalna
ispitivanja
tč.2,Postupak
JUS F.C0.101:1977
Odjeća
Međupostave za odjeću-uslovi
kvaliteta
tč.3,Provjeravanje kvaliteta
tč.3.1,Uzimanje uzoraka
tč.3.3,Provjeravanje mase
tč.3.4,Provjeravanje gustine
tč.3.6,Provjeravanje prekidne sile
tč.3.7,Provjeravanje procenta
skupljanja
tč.3.9,Ocjenjivanje izgleda i grešaka
tč.3.10,Provjeravanje sirovinskog
sastava
tč.4,Označavanje i pakovanje
EN 1773:1996
Tekstil-tkanine
Određivanje širine i dužine
tč.4,Princip
tč.5,Odabir primjerka
tč.6,Aparati
tč.7,Atmosfera za održavanje,
testiranje i opuštanje
tč.8,Procedura mjeranja (širine i
dužine)
JUS F.C0.011:1981
Tekstilni proizvodi ravnih površina
(tkanine,pletiva i proizvodi sličnog
oblika-metražna roba)
Tehnički uslovi
Dodatak akreditaciji br. IN-20-02 od 26.3.2014.
Revizija 0 od 26.3.2014.
Strana 3 od 11
*Područje rada:
*Podpodručje rada:
Bilateralni potpisnik EA MLA
IN 5 - Tekstil i koža
-
Opis:
Broj
Predmet inspekcije
Tip i obim inspekcije
M008
M009
M010
M011
-II-
M012
M013
M014
Dokumenti
tč.3,Provjeravanje kvaliteta
tč.3.3,Površinska masa proizvoda
tč.3.4,Gustina proizvoda
tč.3.5,Prekidna sila
tč.3.7,Skupljanje
tč.3.9,Sirovinski sastav
tč.3.11,Reakcija vodenog ekstrakta
tč. 3.13,Međusobna upravnost žica
tč.3.15,Izrada, dezen i obrada
proizvoda
tč.3.16,Greške na proizvodu
tč.4,Označavanje,obilježavanje i
pakovanje proizvoda
BS EN 13402-1:2001
Označavanje veličina odjeće prvi dioTermini, definicije,
procedure mjerenja tijela
BS EN 13402-2:2002
Označavanje veličina odjeće drugi dioPrimarne i sekundarne dimenzije
BS EN 13402-3:2004
Označavanje veličina odjeće treći dioMjerenja i intervali
JUS F.GO.011:1981
Odjeća
Tehnički uslovi i provjeravanje veličina
odjeće
tč.3,Opšti uslovi kvaliteta izrade
JUS F.C2.203:1981
Tekstil
Tekstilni podni zastirači mašinske
izrade
Tehnički uslovi
tč.4,Provjeravanje kvaliteta
tč.4.1,Uzimanje uzoraka
tč.4.2,Gustina izrade
tč.4.3,Visina flora
tč.4.5,Sirovinski sastav
tč.4.8,Mjere zastirača
tč.4.9, Kvalitet izrade zastirača
tč.5,Označavanje,obilježavanje i
pakovanje
JUS F.S2.031:1975
Čvorani tepisi
Određivanje dužine kraka rasječene
petlje (visine flora) iznad podloge
JUS F.S2.033:1975
Tepisi
Određivanje broja rasječenih ili
Dodatak akreditaciji br. IN-20-02 od 26.3.2014.
Revizija 0 od 26.3.2014.
Strana 4 od 11
*Područje rada:
*Podpodručje rada:
Bilateralni potpisnik EA MLA
IN 5 - Tekstil i koža
-
Opis:
Broj
Predmet inspekcije
Tip i obim inspekcije
M015
M016
M017
-II-
M018
M019
M020
Dokumenti
nerasječenih petlji po jedinici dužine i
po jedinici površine
JUS F.S2.013:1986
Tekstil – Metražna roba
Određivanje gustine žica tkanine
odnosno redova i nizova pletiva
JUS .F.S2.036:1975
Tekstilni podni zastirači,pravougaoni
Određivanje dimenzija
JUS F.C2.204:1981
Tekstil
Tekstilni podni zastirači ručne izrade
(ćilimi,čvorani tepisi, tafting
tepisi,jambolije i sl.)
Tehnički uslovi
tč.4,Provjeravanje kvaliteta
tč.4.1,Visina flora
tč.4.3,Površinska gustina ćilima
tč.4.5,Mjere tepiha
tč.4.6,Mjerećilima i ostalih zastirača
tč.4.7,Sirovinski sastav
tč.4.9,Ravnomjernost i nijansa
obojenja
tč.4.10, Opšti izgled zastirača i greške
na zastiraču
tč.5,Označavanje,obilježavanje i
pakovanje zastirača
JUS F.C2.300:1971
Posteljno rublje
Mjere i opšti uslovi
tč.3,Mjere posteljnog rublja
tč.4,Način provjeravanja mjera
tč.5. 8 do 5.14, Kvalitet izrade
tč.7,Označavanje
tč.8,Pakovanje
JUS F.G2.021:1981
Tekstil
Posteljina
(dušeci,jorgani,ćebad,jastuci,prekrivači
i posteljno rublje)
Tehnički uslovi
tč.2,Mjere posteljine
tč.4.2,Sirovinski sastav
tč.4.3,Ravnomjernost obojenja
tč.4.8,Kvalitet izrade
tč.5,Označavanje,obilježavanje i
pakovanje
JUS F.G2.022:1981
Tekstil
Dodatak akreditaciji br. IN-20-02 od 26.3.2014.
Revizija 0 od 26.3.2014.
Strana 5 od 11
*Područje rada:
*Podpodručje rada:
Bilateralni potpisnik EA MLA
IN 5 - Tekstil i koža
-
Opis:
Broj
Predmet inspekcije
Tip i obim inspekcije
M021
M022
-II-
M023
M024
Dokumenti
Rublje za domaćinstvo,ugostiteljstvo i
za slične namjene
(peškiri,stolnjaci,salvete i krpe)
Tehnički uslovi
tč.2,Mjere rublja
tč.4,Provjereavanje kvaliteta
tč.4.2,Sirovinski sastav
tč.4.9,Kvalitet izrade rublja
tč.4.10,
Čistoća rublja
tč.5,Označavanje,obilježavanje i
pakovanje
JUS.F.AO.102:1981
Tekstil
Označavanje pređe i konca u texsistemu
tč.3,Označavaje karakteristika pređe
na bazi jednožične pređe redoslijedom
od jednožične ka višežičnoj
tč.4,Označavaje karakteristika pređe
na bazi višežične
pređe,redoslijedom od višežične ka
jednožičnoj
tč.5,Skraćeno označavanje
JUS F.G1.611:1981
Tekstil
Sredstva lične zaštite i opreme
Čarape i dijelovi čarapa-jaki steznjaci
Tehnički uslovi
tč.5.2,Sirovinski sastav
tč.5.5,Kvalitet izrade
tč.6,Označavanje,obilježavanje i
pakovanje
čarapa
JUS F.G1.612:1981
Tekstil,Sredstva lične zaštite i opreme
Čarape duge i čarape sa gaćicamablagi steznici
Tehnički uslovi
tč.5.2,Sirovinski sastav
tč.5.5,Kvalitet izrade
tč.6,Označavanje,obilježavanje i
pakovanje čarapa
JUS F.G0.012:1981
Marame,šalovi,maramice i slični
priozvodi
Tehnički uslovi
tč.2,Mjere
tč.3.2,Kvalitet izrade
Dodatak akreditaciji br. IN-20-02 od 26.3.2014.
Revizija 0 od 26.3.2014.
Strana 6 od 11
*Područje rada:
*Podpodručje rada:
Bilateralni potpisnik EA MLA
IN 5 - Tekstil i koža
-
Opis:
Broj
Predmet inspekcije
Tip i obim inspekcije
M025
M026
M027
M028
-IIM029
M030
M031
M032
Koža i proizvodi od kože
M033
M034
Dokumenti
tč.4,Označavanje, obilježavanje i
pakovanje proizvoda
ISO 15384:2003
Zaštitina odjeća vatrogasaca
Laboratorijski testni metod i zahtjevi
učinaka vatrogasne
odjeće pri gašenju požara u divljini
tč.4,Dizajn odjeće
tč.10,Obilježavanje
tč.11,Informacija o nabavci kod
proizvođača
ANEKS A
Direktiva za dizajn odjeće
EN 342:2004
Zaštitna odjeća–cjeline i dijelovi
odjeće za zaštitu protiv
hladnoće
ANEKS–D
Odlike dizajna i dijelova odjeće
EN 340 : 2002
Zaštitina odjeća–opšti zahtjevi
tč.7,Označavanje
tč.8,Upustvo proizvođača
rIITOP-01/7
Procedura za upravljanje
inspekcijskim poslovima
rIITRU-007 od 15.03.2010.
Radno uputstvo za kontrolu kvantiteta
rIITRU-007 od 15.03.2010.
Radno uputstvo za kontrolu kvantiteta
rIITRU-009 od 15.02.2014.
Radno upustvo za kontrolu kvaliteta
krznenih proizvoda, proizvoda od
prirodne i vještačke kože
rIITRU-010 od 02.08.2013.
Radno upustvo za kontrolu kvaliteta
nove nekorištene obuće
JUS G.B1.035:1984
Gotova koža,krzno,proizvodi od
prirodne i vještačke kože
Označavanje,deklarisanje i način
pakovanja
tč.2.1,Označavanje kože
tč.2.2,Označavanje pakovanja
tč.3,Proizvodi od kože
tč.4,Pakovanje i isporuka
JUS G.S2.006:1984
Gotova koža i krzno
Uzimanje i priprema uzoraka za
Dodatak akreditaciji br. IN-20-02 od 26.3.2014.
Revizija 0 od 26.3.2014.
Strana 7 od 11
*Područje rada:
*Podpodručje rada:
Bilateralni potpisnik EA MLA
IN 5 - Tekstil i koža
-
Opis:
Broj
Predmet inspekcije
Tip i obim inspekcije
M035
M036
M037
M038
-II-
M039
M040
Dokumenti
ispitivanje
tč.3.1,Određivanje broja uzoraka za
laboratorijsko ispitivanje
tč.3.2,Površina i masa laborat. uzorka
tč.3.3,Mjesto isjecanja uzorka
tč.3.4,Označavanje laboratorijskog
uzorka
JUS G.B1.088:1987
Gotove kože
Klasifikacija gotove kože i
razvrstavanje u klase kvaliteta
tč.3,Klasifikacija gotove kože prema
namjeni
tč.4,Razvrstavanje u klase kvaliteta
JUS G.B1.006:1985
Sirova koža
Krupna koža
Tehnički uslovi
tč.11, Pakovanje i isporuka
JUS G.B1.011:1982
Sirova koža
Svinjska koža
Tehnički uslovi
tč.5,Pakovanje i isporuka
JUS G.B1.016:1982
Sirova koža
Sitna koža
Tehnički uslovi
tč.7,Pakovanje i isporuka
JUS G.B1.052:1962
Gotova koža
Masna kravina prirodne boje i
obojenja
tč.2,Uslovi kvaliteta od tč.2.1 do tč.2.8
tč.2.8,Hemijske i fizikalne osobine
(vlaga, pepeo i pH-vodenog ekstrata i
pH-razlike)
tč.3,Uzimanje uzoraka i način
ispitivanja
tč.4,Klase kvaliteta
tč.7,Osnov obračunavanja
tč.8,Pakovanje i označavanje
JUS G.B1.053:1962
Gotove kože
Masna kravina-kromno biljne štave
tč.2,Uslovi kvaliteta od tč.2.1do tč.2.7
tč.2.7,Hemijske i fizikalne osobine
(vlaga, pepeo i pH-vodenog ekstrata i
pH -razlike)
Dodatak akreditaciji br. IN-20-02 od 26.3.2014.
Revizija 0 od 26.3.2014.
Strana 8 od 11
*Područje rada:
*Podpodručje rada:
Bilateralni potpisnik EA MLA
IN 5 - Tekstil i koža
-
Opis:
Broj
Predmet inspekcije
Tip i obim inspekcije
M041
M042
-II-
M043
M044
Dokumenti
tč.3,Uzimanje uzoraka i način
ispitivanja
tč.4,Klase kvaliteta
tč.7,Osnov obračunavanja
tč.8, Pakovanje i označavanje
JUS G.B1.056:1987
Gotove kože
Koža za lice obuće
tč.1.2,Vrste i tipovi kože
tč.3.1,Uslovi kvaliteta za pojedine
vrste i tipove kože
tč.3.2,Razvrstavanje u klase kvaliteta
tč.4,Uzimanje uzoraka i način
ispitivanja
tč.5,Označavanje i obilježavanje
JUS G.B1.060:1962
Gotove kože
Nubuk-teleći, juneći i goveđi
tč.2,Uslovi kvaliteta od tč. 2.1 do tč.2.7
tč.2.7,Hemijske i fizikalne osobine
(vlaga, pepeo i pH-vodenog ekstrata i
pH -razlike)
tč.3,Uzimanje uzoraka i način
ispitivanja
tč.4,Klase kvaliteta
tč.7,Osnov obračunavanja
tč.8, Pakovanje i označavanje
JUS G.B1.067:1962
Gotove kože
Blank-tehnički
tč.2,Uslovi kvaliteta od tč.2.1 do tč.2.6
tč.2.6,Hemijske i fizikalne osobine
(vlaga, pepeo i pH-vodenog ekstrata i
pH-razlike)
tč.3,Uzimanje uzoraka i način
ispitivanja
tč.4,Klase kvaliteta
tč.7,Osnov obračunavanja
tč.8,Pakovanje i označavanje
JUS G.B1.073:1962
Gotove kože
Postavna svinjska koža-biljne ili
hromne štavetč.2,Uslovi kvaliteta od tč.2.1 do tč.2.6
tč.2.6,Hemijske i fizikalne osobine
(vlaga,pepeo i pH-vodenog ekstrata i
pH -razlike)
tč.3,Uzimanje uzoraka i način
ispitivanja
Dodatak akreditaciji br. IN-20-02 od 26.3.2014.
Revizija 0 od 26.3.2014.
Strana 9 od 11
*Područje rada:
*Podpodručje rada:
Bilateralni potpisnik EA MLA
IN 5 - Tekstil i koža
-
Opis:
Broj
Predmet inspekcije
Tip i obim inspekcije
M045
M046
-II-
M047
M048
Dokumenti
tč.4,Klase kvaliteta
tč.7,Osnov obračunavanja
tč.8,Pakovanje i označavanje
JUS G.B1.150:1962
Gotove kože
Galanterijski cjepanik-biljne štave tč.2,Uslovi kvaliteta od tč.2.1 do tč.2.7
tč.2.7,Hemijske i fizikalne osobine
(vlaga, pepeo i pH-vodenog ekstrata i
pH -razlike)
tč.3,Uzimanje uzoraka i način
ispitivanja
tč.4,Klase kvaliteta
tč.7,Osnov obračunavanja
tč.8,Pakovanje i označavanje
JUS G.B1.171:1962
Gotove kože
Ševro
tč.2,Uslovi kvaliteta od tč.2.1 do tč.2.8
tč.2.8,Hemijske i fizikalne osobine
(vlaga, pepeo i pH-vodenog ekstrata i
pH -razlike)
tč.3,Uzimanje uzoraka i način
ispitivanja
tč.4,Klase kvaliteta
tč.7,Osnov obračunavanja
tč.8,Pakovanje i označavanje
JUS G.B1.230:1987
Gotove kože
Koža za odjevne predmete
tč.1.2,Vste i tipovi kože
tč. 3.1,Uslovi kvaliteta
tč.3.2,Razvrstavanje u klase kvaliteta
tč.4,Uzimanje uzoraka i način
ispitivanja
tč.5,Označavanje i obilježavanje
JUS G.B1.250:1962
Gotove kože
Rukavičarska koža
tč.2,Uslovi kvaliteta od tč.2.1 do tč.2.7
tč.2.7,Hemijske i fizikalne osobine
(vlaga, pepeo i pH-vodenog ekstrata i
pH -razlike)
tč.3,Uzimanje uzoraka i način
ispitivanja
tč.4,Klase kvaliteta
tč.7,Osnov obračunavanja
tč.8,Pakovanje i označavanje
Dodatak akreditaciji br. IN-20-02 od 26.3.2014.
Revizija 0 od 26.3.2014.
Strana 10 od 11
*Područje rada:
*Podpodručje rada:
Bilateralni potpisnik EA MLA
IN 5 - Tekstil i koža
-
Opis:
Broj
Predmet inspekcije
Tip i obim inspekcije
Dokumenti
-II-
JUS G.B1.057:1962
Boks sa plastičnim licem-teleći,juneći i
goveđi–(plastic-boks)
tč.2,Uslovi kvaliteta od tč.2.1do tč.2.8
tč.2.8,Hemijske i fizikalne osobine
(vlaga,pepeo i pH-vodenog ekstrata i
pH-razlike)
tč.3,Uzimanje uzoraka i način
ispitivanja
tč.4,Klase kvaliteta
tč.7,Osnov obračunavanja
tč.8,Pakovanje i označavanje
JUS G.S2.022:1986
Koža-Metode ispitivanja gotove kože
Određivanje debljine
rIITOP-01/7
Procedura za upravljanje
inspekcijskim poslovima
JUS G.D1.041:1965
Proizvodi od gume
Gumena obuća
tč.2,Upotreba
tč.3,Vrste obuće
tč.4,Mjere i veličine
tč.7,Spoljašni izgled obuće
tč.10,Označavanje i pakovanje
rIITOP-01/7
Procedura za upravljanje
inspekcijskim poslovima
rIITRU-007 od 15.03.2010.
Radno uputstvo za kontrolu kvantiteta
BAS EN ISO 20347:2006
Lična zaštitna oprema
- radna obuća
4. Klasifikacija
5.2 Dizajn
5.2.1 Visina gornjeg dijela
7. Označavanje a, b, c, d
rIITRU-007 od 15.03.2010.
Radno uputstvo za kontrolu kvantiteta
rIITOP-01/7
Procedura za upravljanje
inspekcijskim poslovima
BAS EN ISO 20345:2012
Lična zaštitna oprema
- zaštitna obuća
4. Klasifikacija
5.2 Dizajn
5.2.1 Visina gornjeg dijela
M049
M050
M051
M052
Gumena obuća
M053
M054
M055
M056
M057
M058
Lična zaštitna oprema Radna i zaštitna obuća
Dodatak akreditaciji br. IN-20-02 od 26.3.2014.
Revizija 0 od 26.3.2014.
Strana 11 od 11
*Područje rada:
*Podpodručje rada:
Bilateralni potpisnik EA MLA
IN 5 - Tekstil i koža
-
Opis:
Broj
Predmet inspekcije
Tip i obim inspekcije
Dokumenti
7. Označavanje a,b,c,d
M059
M060
Kožne zaštitne rukavice i
rukavice za varioce
-II-
M061
M062
JUS Z.B1.021:1963
Lična zaštitna rukavica
Kožne zaštitne rukavice
tč.2,Vrsta rukavice
tč.3,Sastavni dijelovi
tč.4,Veličine
tč.5,Način izrade
tč.6,Materijal od tč.6.2 –tč.6.5
tč.7,Provjeravanje kvaliteta
tč.8,Označavanje
tč.9,Način pakovanja i isporuke
rIITRU-007 od 15.03.2010.
Radno uputstvo za kontrolu kvantiteta
JUS Z.B1.023:1963
Lična zaštitna sredstva
Rukavice za varioce
tč.2,Vrsta rukavica
tč.3,Sastavni dijelovi rukavica
tč.4,Veličine
t.č.5,Način izrade
tč.6,Materijal od tč.6.2–tč.6.5
rIITOP-01/7
Procedura za upravljanje
inspekcijskim poslovima
4. LOKACIJE INSPEKCIJSKOG TIJELA
RB
Lokacija
1. "EURO INSPEKT” d.o.o. p.j. "real INSPEKT"
OJ Inspekcijsko tijelo ( Tip A )
Hamdije Kreševljakovića 16
Tel: 033/665-132
Fax: 033/200-076
Email: [email protected]
Područje rada
Cijeli Skoup
Dokumenti
Cijeli Skoup
Potpis ovlaštenog lica
Download

Dodatak