Dodatak akreditaciji br. LI-34-01 od 19.2.2014
Revizija 0 od 19.2.2014
Strana 1 od 2
Bilateralni potpisnik EA MLA
1. NAZIV AKREDITIRANOG TIJELA
UNIS-USHA AD Laboratorij za mehanička ispitivanja čelične žice,užadi i priveznica
Gavrila Principa 26
73240, Višegrad
Kontakt informacije laboratorije
Kontakt osoba
Radenko Savić mašinski inženjer
Rukovodilac laboratorija
Tel: 058/ 620 849
Fax: 058/ 630 271
Email: [email protected]
Tel: 058/620-851
Fax: 058/630-271
Email: [email protected]
2. STANDARD
BAS EN ISO/IEC 17025:2006
3. PODRUČJE AKREDITACIJE
R.B.
Područje i podpodručje
1. LI 8 - Mehanička ispitivanja
LI 8.1 - Metali i legure
Opis
TABELA – DETALJNO PODRUČJE AKREDITACIJE (*klasifikacija prema dokumentu OD 07-40)
*Područje rada:
*Podpodručje rada:
LI 8 - Mehanička ispitivanja
LI 8.1 - Metali i legure
Opis:
Broj
Metode
Vrsta ispitivanja/ Mjerna
karakteristika
Mjerni
opseg
01
Ispitivanje žice
naizmjeničnim
savijanjem (previjanjem)
02
Ispitivanje žice
jednostavnim uvijanjem
Prečnik žice
(0,45 do 3,00)
mm
Prečnik žice
(0,45 do 3,00)
mm
(0 do 5) kN
(5 do 50) kN
03
Materijali/
proizvodi
Čelična žica
04
05
06
Čelično uže
Ispitivanje žice
zatezanjem
Ispitivanje zatezanjem
okruglih žica vezanih u
čvor
Uzorkovanje - Čelična
žica
Ispitivanje žice iz
gotovog užeta
naizmjeničnim
savijanjem(previjanjem)
(0 do 5) kN
(5 do 50) kN
Prečnik žice
(0,45 do 3,20)
mm
Metode/ Specifikacije
BAS ISO 7801:1999
BAS ISO 7800:2005
BAS ISO 6892:1999
BAS EN 12385-1 +A1: 2010
BAS EN 10264-1: 2005
tačka 7
BAS ISO 7801:1999
Dodatak akreditaciji br. LI-34-01 od 19.2.2014
Revizija 0 od 19.2.2014
Strana 2 od 2
*Područje rada:
*Podpodručje rada:
Bilateralni potpisnik EA MLA
LI 8 - Mehanička ispitivanja
LI 8.1 - Metali i legure
Opis:
Broj
Metode
07
08
09
10
Materijali/
proizvodi
Vrsta ispitivanja/ Mjerna
karakteristika
Ispitivanje žice iz
gotovog užeta
jednostavnim uvijanjem
Ispitivanje zatezanjem
žice iz gotovog užeta
Ispitivanje zatezanjem
okruglih žica vezanih u
čvor iz gotovog užeta
Uzorkovanje - Čelična
žica iz gotovog užeta
Mjerni
opseg
Prečnik žice
(0,45 do 3,20)
mm
(0 do 5) kN
(5 do 50) kN
(0 do 5) kN
(5 do 50) kN
-
Metode/ Specifikacije
BAS ISO 7800:2005
BAS ISO 6892:1999
BAS EN 12385-1:2005
BAS EN 12385-1+A1:2010
tačka 5.1
4. STALNE LOKACIJE LABORATORIJE
RB
Lokacija
1. UNIS-USHA AD Laboratorij za
mehanička ispitivanja čelične
žice,užadi i priveznica
Gavrila Principa 26
Tel: 058/620-851
Fax: 058/630-271
Email: [email protected]
Područje rada
Cijelo područje
Metode/Specifikacije
Cijelo područje
Potpis ovlaštenog lica
Download

UNIS-USHA AD Laboratorij za mehanička ispitivanja čelične