Naziv firme
Telefon
Fax
Mail
Web
Adresa
Osnovna djelatnost
Čelik d.o.o. Kreševo
Fabrika za proizvodnju žice AD
Unis UTL d.o.o. Sarajevo
Unis d.d.
MP Metalproduct d.o.o. Sarajevo
Famos d.d.
Volkswagen Sarajevo
Alternativa d.o.o. Sarajevo
Mes Var-Liv d.o.o. Vareš
Unis-Pretis d.o.o. Sarajevo
Strojal d.o.o. Sarajevo
Metalgas-V d.o.o. Višegrad
Unis-Usha a.d. Višegrad
Žica d.d. Sarajevo
Energoinvest d.d. Sarajevo
GMP Tehnik
Grizelj d.d. Sarajevo
ITG d.o.o Sarajevo
Hidria BH
Unis Fagas d.o.o.
FAMOS a.d. Istočno Sarajevo
FAMOS Autodijelovi d.o.o.
Milkus d.o.o. Pale
ZRAK-AEO d.d.
Livnica d.d. Visoko
Željezara Ilijaš d.d.
Željezara d.o.o. Vareš
TAG d.d.
Tvornica rezervnih dijelova Vareš
Kovina d.d. Visoko
Ekovent d.o.o. Sarajevo
Tat a.d. Istočno Sarajevo
Zrak-Optomehanika Kiseljak
UNIS group d.o.o. Sarajevo
Prevent BH d.o.o.
Garant d.o.o. Sarajevo
Alu-Co d.o.o. Sarajevo
Dženemi
Inox Interijeri
Zrak d.d. Sarajevo
Macrohard Mechanic Pale
Nova tvornica prečistača a.d. Rogatica
Fabrika motora specijalne namjene a.d. Pale
Energoinvest – Rasklopna oprema
Fabrika žice a.d. Novo Goražde
Energoinvest – TDS Sarajevo
Uniklima d.d. Sarajevo
Teo d.d. Hadžići
Interklima d.o.o. Sarajevo
Vibratech d.o.o. Visoko
Ugarak-produkt
Eding Telecom d.o.o.
Praktik d.o.o.
Novoteks d.o.o. Kiseljak
Facom d.o.o. Hadžići
E&S d.o.o Rogatica
Fabrika kotrljajućih ležaja d.o.o Višegrad
Limprodukt d.o.o. Kreševo
Šing d.o.o. Visoko
Metal-As Visoko
Kasumex d.o.o. Vogošća
Metalotehnika d.o.o. Ilidža
E-Armature d.o.o. Sarajevo
Zulex d.o.o. Sarajevo
Bollex Trade d.o.o. Sarajevo
Ismens Company d.o.o. Hadžići
Blom s.z.r.
Intergeoss-Trocal
EDI Control d.o.o.
M.I. Furniture-Design d.o.o.
Marmex
MDG International d.o.o.
Reding d.o.o.
Saraj-Komerc d.o.o.
M-STEEL d.o.o. Sarajevo
TTO – Tvornica Tehnološke opreme Sarajevo
HIDRO-TERMO Centar
Kovinotehna d.o.o.
STEP d.d.
030/806-532
030/806-563
058/430-411
033/432-894
033/725-369
033/515-070
033/514-394
033/433-603
033/475-860
032/843-045
033/435-023
033/515-810
058/620-233
058/630-271
033/461-905
033/658-430
033/436-245
033/457-141
033/468-269
033/715-090
033/590-732
057/342-752
033/476-189
057/200-739
030/879-321
032/735-911
033/400-310
032/843-071
038/221-797
032/845-336
032/738-545
033/624-914
057/340-306
030/877-372
033/764-865
032/730-855
033/616-507
033/475-051
033/762-916
033/429-720
033/658-472
057/226-962
058/415-165
057/223-628
057/340-357
058/430-411
033/468-478
033/663-528
033/517-167
033/464-677
032/732-092
032/748-502
033/725-599
033/434-634
030/870-210
033/428-506
058/420-892
058/622-985
030/800-085
032/733-307
032/738-969
033/434-532
033/693-506
033/541-316
033/776-583
033/664-760
033/428-130
033/233-737
033/638-366
032/849-351
032/618-410
033/764-031
033/475-401
033/659-801
030/265-315
033/514-058
033/663-276
033/660-857
033/210-682
033/542-377
[email protected]
www.celik-kresevo.com
Kraljice Katarine 2, 71260 Kreševo
Centar 1 bb, 73110 Novo Goražde
Vogošća, Igmanska bb
Envera Šehovića 54, 71000 Sarajevo
Put Famosa bb, Hrasnica
Put Famosa 38, Hrasnica
Igmanska 36, Vogošća
Put Famosa 38, Hrasnica
Metalska br. 1, 71330 Vareš
Vogošća, Igmanska 1
Put Famosa bb, Hrasnica
Cara Lazara 11, 73240 Višegrad
Gavrila Principa 26, 73240 Visegrad
Džemala Bijedića 160, Sarajevo
Hamdije Čemerlića 2, Sarajevo
Feriza Merzuka 70, Vogošća
Nikole Šopa 46, Sarajevo
Hifzi Bjelavca 3, Sarajevo
Antuna Branka Šimića 2b, Sarajevo
Rajlovačka bb, Sarajevo
Kovanje, prešanje, štancanje,toplinska i mehanička obrada metala
Proizvodnja čelične žice
Proizvodnja ležajeva
Proizvodnja i prodaja valjkastih ležajeva i dijelova, mjerno regulaciona oprema za gas
Proizvodnja elektro opreme i mašinska obrada
Zupčanici i lančanici, čelični elementi
Proizvodnja auto dijelova, montaža vozila
Tvornica termo panela i profilisanih limova
Proizvodnja odlivaka od sivog i obojenog liva
Konstrukcija i izrada alata, specijalnih mašina
Proizvodnja mašina, alata i rezervnih dijelova
Proizvodnja čeličnih buradi i sličnih posuda
Proizvodnja čeličnih užadi
Proizvodnja hladno vučenih čeličnih žica
Oblast elektroenergetike, hidrogradnje i građevinarstva, automatike, termoenergetskih i procesnih postrojenja i komunikacionih tehnologija
Proizvodnja ostalih proizvoda od gume
Inžinjering,projektiranje, proizvodnja
Proizvodnja kotlova
Klimatizacija zgrada i automobilska tehnologija
Prozvodnja gasnih aparata
Ljubogošta bb, 71420 Pale
Visnjica polje bb, 71250 Kiseljak
Arnautovići bb, 71300 Visoko
Priprema sekundarnih sirovina za preradu
www.livnicavisoko.com
www.zeljezara-vares.com Metalska str., 71330 Vareš
Proizvodi od sivog liva i obojenih metala
Obrada metala
Obrada metala
www.trdvares.com
Industrijska 2, 71330 Vareš
Obrada metala
www.ekovent.ba
www.e-tat.ba
www.fmsn.info
www.e-raop.com
Sarajevo
Karađorđeva 2, 71123 Istočno Sarajevo
Zenički put bb, Kiseljak
Ustanička 11, 71210 Ilidža
Topuzovo polje bb, 71300 Visoko
Sarajevo
Put Famosa bb, Hrasnica
Mratnjevače 2, Ilidža
Put Famosa 38, Hrasnica
Adema Buće bb, Sarajevo
Dobrosava Jevđevića bb, 71420 Pale
Janka Jolovića 4, 73220 Rogatica
Magistralni put 64, 71420 Pale
Vuka Karadžića 17, Istočno Sarajevo
Proizvodnja opreme za ventilaciju i otprašivanje
Proizvodnja procesne opreme, energetske opreme i komponenti
Mehanička obrada metala
Proizvodnja vojne opreme
Materijali, sjedišta, interijer
Termotehničke instalacije, PVC i ALU stolarija
Aluminijske fasade i bravarija
Ukrasni kovani elementi i profili
Izrada interijera od inox-a
Optika i precizni mehanički dijelovi
Proizvodnja mašina za deminiranje
Tvornica prečistača
Proizvodnja motora specijalne namjene
Prozvodnja opreme za srednji i visoki napon
033/432-893; 434-357
033/725-360
033/514-060
033/514-252
033/433-858
033/475-850
032/843-053
033/433-510; 062/341-569
033/515-810
058/620-233
058/620-851
033/775-100
033/703-301
061/712-824; 033/436-245
033/542-992
033/468-267
033/721-710
033/590-739
057/342-683
057/200-731
030/897-536
032/735-651
033/400-320
032/845-157
032/843-080
032/738-860
033/624-914
057/340-306
030/877-371
033/778-850
032/730-850
033/238-434
033/475-050
033/762-915
033/429-720, 061/167-905
033/619-807
057/227-211
058/415-165
057/223-731
057/342-549; 342-326
058/430-035
033/541-295
033/611-492; 062/341-587
033/517-164
033/464-245
061/136-443
033/725-590
033/424-845
030/877-212
033/428-505
058/420-891
058/620-500: 620-175
030/807-121
061/153-462; 032/733-307
061/147-419
033/434-533
061/184-317; 033/695-789
033/466-973
033/776-580
033/660-947; 033/664-760
033/428-120
033/233-535
061/152-111; 033/766-210
032/849-350
032/618-411, 061/892-209
033/764-030
033/475-400
033/659-801
030/265-315
033/514-056
033/651-896, 640-397
033/660-855
033/210-678
033/776-850
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
www.unis.ba
www.metal-product.hr
www.famos.ba
www.volkswagen.ba
www.alternativa.ba
www.pretis.com.ba
www.strojal.ba
www.darkomitrovic.com
www.unisusha.com
www.energoinvest.com
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected], [email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected], [email protected]
www.grizelj.com
www.itgkotao.com
ba.hidria.com
www.fagas.ba
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
www.unis-group.ba
www.prevent.ba
www.garant.ba
www.alu-co.ba
www.ograda.ba
www.inoxinterijeri.ba
www.zrak.ba
www.macrohard.ba
www.energoinvest-tds.com
ba.hidria.com
www.teo-sarajevo.com
www.interclima.ba
Džemala Bijedića 164, Sarajevo
Antuna Branka Šimića 2b, Sarajevo
Binježevo bb, Hadžići
Hifzi Bjelavca 11a, Sarajevo
Tvornica dalekovodnih stubova
Klimatizacija zgrada i automobilska tehnologija
Tvornica elektro opreme
Projektovanje, proizvodnja, inžinjering klime
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
www.ugarak.ba
www.edingtelecom.ba
www.praktik.ba
www.novoteks.ba
Dobrinje bb, Visoko
Ivanjska 10, Sarajevo
Hasana Merdžanovića 12, Vogošća
Kiseljak
PVC i ALU stolarija
Informacioni i komunikacioni sistemi
Profesionalne mašine,alati i oprema
Preduzeće za distribuciju domaće i strane štampe, čestitki i papirne galanterije
www.limprodukt.com
Stojčići bb, Kreševo
Uvoz, proizvodnja, prodaja i ugradnja lima i krovova i sve prateće galanterije
www.metalas.ba
Kakanjska 4, Visoko
Tvornica radijatora i kotlova
www.bollex.co.ba
Zvornička 13, Sarajevo
Proizvodnja i projektovanje hidropostrojenja
www.intergeoss.com
www.edicontroldoo.com
www.mifurnituredesign.com
www.marmex.ba
Tvornička 3, Sarajevo
Metalska 68, 71330 Vareš
Misurići bb, 74250 Maglaj
Vlakovo 302, Ilidža
Proizvođač prozora i vrata
Obrada metala i plastike uz pomoć CNC tehnologije
Proizvodnja namještaja
Proizvodnja, obrada i trgovina kamenom i finim kamenim proizvodima
www.saraj-komerc.com
www.m-steel.ba
www.inox-tto.com
www.htc.com.ba
[email protected]
www.step.ba
Batuški lug bb,70240 Gornji Vakuf-Uskoplje Proizvodnja opruga i dijelova za filtere goriva
Put Famosa 38, Hrasnica
Proizvodnja i prodaja limenih krovova i limova za oblaganje - fasadu
Srđana Aleksića 1, Sarajevo
Proizvodi od inox-a, čelika, nehrđajućeg čelika, legiranog čelika
Zvornička 27, Sarajevo
Tepebašina bb, Sarajevo
Metal i metalni proizvodi
Halilovići 2, Sarajevo
Razvoj infrastrukture
www.milkus-pale.com
Download

Naziv firme Telefon Fax Mail Web Adresa Osnovna djelatnost