Dodatak akreditaciji br. LI-02-04 od 19.02.2014.
Revizija 0 od 19.02.2014.
Strana 1 od 3
Bilateralni potpisnik EA MLA
1. NAZIV AKREDITIRANOG TIJELA
UNIVERZITET U ZENICI METALURŠKI INSTITUT “Kemal Kapetanović” ZENICA
Hemijsko-keramičkomineraloški laboratorij
Travnička cesta 7
72000, Zenica
Kontakt informacije laboratorije
Kontakt osoba
Suvad Kesić dipl.ing.teh.
Rukovodilac laboratorije
Tel: 032/247-999
Fax: 032/247-980
Email: [email protected]
Tel: 032/247-999
Fax: 032/277-980
Email: [email protected]
2. STANDARD
BAS EN ISO/IEC 17025:2006
3. PODRUČJE AKREDITACIJE
R.B.
Područje i podpodručje
1. LI 2 - Fizičko-hemijska ispitivanja
LI 2.13 - Metali i legure
2. LI 7 - Ispitivanja u građevinarstvu
LI 7.1 - Kamen i agregat
Opis
Fizičko-mehanička ispitivanja građevinskih i
vatrostalnih materijala.
TABELA – DETALJNO PODRUČJE AKREDITACIJE (*klasifikacija prema dokumentu OD 07-40)
*Područje rada:
*Podpodručje rada:
LI 2 - Fizičko-hemijska ispitivanja
LI 2.13 - Metali i legure
Opis:
Broj
Metode
Materijali/
proizvodi
01
02
03
04
Čelik, Liveno
željezo
Vrsta ispitivanja/ Mjerna
karakteristika
Određivanje ukupnog
sadržaja silicija
Određivanje sadržaja
mangana
Gasnovolumetrijsko
određivanje ugljenika
Određivanje sadržaja
sumpora
05
Određivanje sadržaja bakra
06
Određivanje sadržaja
kroma
Mjerni
opseg
Metode/ Specifikacije
(0,1 do 5) %
BAS EN ISO 439:2011
(0,002 do 2) %
BAS ISO 10700:2010
(0,01 do 5) %
JUS C.A1.050:1967
(0,02 do 0,3) %
BAS ISO 671:2008
(0,004 do 0,5) %
BAS EN 24943:2003
(0,002 do 2) %
BAS ISO 10138:2000
Dodatak akreditaciji br. LI-02-04 od 19.02.2014.
Revizija 0 od 19.02.2014.
Strana 2 od 3
*Područje rada:
*Podpodručje rada:
Opis:
Broj
Metode
Materijali/
proizvodi
07
Prirodni kamen
08
Kameni agregat
10
Beton
11
13
Vatrostalni
materijal
15
LI 7.1 - Kamen i agregat
Fizičko-mehanička ispitivanja građevinskih i vatrostalnih materijala.
Vrsta ispitivanja/ Mjerna
karakteristika
Određivaje upijanja vode –
ispitivanje upijanja vode pod
atmosferskim pritiskom
Određivaje upijanja vode –
ispitivanje upijanja vode
kuhanjem kamena u ključaloj
vodi
Određivanje oblika zrna
metodom zapreminskog
koeficijent
Određivanje čvrstoće
betonskih tijela pri pritisku
izrađenih od svježeg betona
Određivanje vatrostalnosti
12
14
LI 7 - Ispitivanja u građevinarstvu
ispitivanje pritisne čvrstoće
09
Bilateralni potpisnik EA MLA
Određivanje vatrostalnosti
pod pritiskom sa porastom
temperature
Određivanje pritisne čvrstoće
na sobnoj temperaturi gusto
oblikovanih vatrostalnih
materijala
Određivanje naknadnog
širenja i skupljanja gusto
oblikovanih vatrostalnih
materijala
Određivanje postojanosti pri
naglim promjenama
temperature postupkom
vodenog hlađenja
Mjerni
opseg
Metode/ Specifikacije
JUS B.B8.010:1980
-
(1 do 250) kN
JUS B.B8.012:1987
(Izuzev tačke 5.3 pod c)
-
JUS B.B8.049:1984
(10 do 5000) kN
JUS U.M1.020:1978
do 1800 ºC
JUS B.D8.301:1973
(500 do 1700) ºC
JUS B.D8.303:1991
(1 do 2000) kN
JUS B.D8.304:1984
-
JUS B.D8.305:1986
-
JUS B.D8.319:1986
Područje rada
Cijeli Skoup
Metode/Specifikacije
Cijeli Skoup
4. STALNE LOKACIJE LABORATORIJE
RB
Lokacija
1. UNIVERZITET U ZENICI METALURŠKI INSTITUT
“Kemal Kapetanović” ZENICA Hemijskokeramičkomineraloški laboratorij, Travnička cesta 7,
Tel: 032/247-999
Fax: 032/277-980
Email: [email protected]
Dodatak akreditaciji br. LI-02-04 od 19.02.2014.
Revizija 0 od 19.02.2014.
Strana 3 od 3
Bilateralni potpisnik EA MLA
5. OSOBLJE OVLAŠTENO ZA POTPISIVANJE IZVJEŠTAJA O ISPITIVANJU
RB
Područje i podpodručje
1. LI 2 Fizičko-hemijska ispitivanja
LI 2.13 Metali i legure
2. LI 7 Ispitivanja u građevinarstvu
LI 7.1 Kamen i agregat
Fizičko-mehanička ispitivanja građevinskih i
vatrostalnih materijala.
Osoblje
Amira Pašalić dipl.ing.
Suvad Kesić dipl.ing.teh.
Kimeta Čaušević dipl.ing.
Selvedin Hrustić dipl.ing.
Potpis ovlaštenog lica
Download

UNIVERZITET U ZENICI METALURŠKI INSTITUT “Kemal