­Volvo Trucks. Driving Progress
volvo fh serija
vodič za volvo fh i volvo fh16
Kamion budućnosti
sada ima još
moderniji izgled.
Kažu da dobitnu kombinaciju ne treba menjati. Ipak, mi smo baš to uradili.
Pokazaćemo vam neke nove karakteristike zbog kojih se udobnije i bez‑
bednije vozite kamionom i efikasnije obavljate razne radne i transportne
zadatke.
Isprobajte novo dinamičko upravljanje, najveću inovaciju od uvođenja
servo upravljača. Pročitajte više o novom zadnjem vazdušnom oslanjanju
koje je specijalno razvijeno za šljunkare i potpuno novom I‑Shift­menjaču
sa dvostrukim kvačilom koji postavlja nove standarde za udobnu vožnju.
Budućnost je vaša.
2
3
pregled
Pogled izbliza na
­Volvo FH.
18
i-see
Regulacija stalne brzine kretanja
unapred – naša najnovija revolucionarna
dopuna inteligentnog I‑Shift­softvera.
Koja štedi do 5 % goriva. Saznajte više
na stranici 18.
44
Sistemi podrške vozaču
Bezbednost je za Volvo uvek u prvom
planu. Naši napredni sistemi podrške
vozaču efikasno mu pomažu da izbegne
nesreće. Saznajte više na stranici 44.
40
Instrument tabla
Moderna instrument tabla je dizajnirana da
odgovara vozaču, sa svim informacijama
na pravim mestima. Saznajte više na
stranici 40.
30
retrovizori
Promenjena aerodinamička ogledala,
kamere na zadnjem delu i novi vertikalni
A-stubovi povećavaju vidljivost kao nikada
pre. Saznajte više na stranici 30.
20
volvo dizel motori
Ekonomični motori od 13 i 16 litara,
velikog obrtnog momenta i snage od
čak 750 KS. Svi ispunjavaju zahteve
Euro 6 standarda. Saznajte više na
stranici 20.
22
volvo fh16
prednja svetla
Volvo dinamičko upravljanje
Najsnažniji Volvo do sada. Što se
i vidi. Za najteže zahteve zaista postoji
samo jedno rešenje. Saznajte više
na stranici 22.
Dinamička prednja svetla, dodatna
statička svetla za skretanje, efikasnija
duga svetla itd. Saznajte više na
stranici 38.
Najveća inovacija od uvođenja servo
upravljača omogućava vam lako
i izuzetno precizno manevrisanje.
Saznajte više na stranici 6.
38
4
6
26
34
radna efikasnost
Telematski mrežni prolaz povezuje ­Volvo FH
sa radionicom bez obzira na to gde se nalazi.
Prijavite se za Zlatni servisni ugovor da biste
iskoristili sve prednosti i postigli radnu
efikasnost od 100 %.
Saznajte više na stranici 34.
Niska kabina za spavanje
Nova vrlo niska kabina je idealna
za građevinske ili rudarske zadatke.
Saznajte više na stranici 26.
12
unutrašnjost kabine
42
Kabine su najprostranije do
sada, sa puno novih funkcija.
Saznajte više na stranici 12.
Rukovanje teretom
ECS4 je najnovija verzija Volvo
elektronskog sistema oslanjanja. Šta
je najnovije? Bežični daljinski upravljač.
Saznajte više na stranici 42.
28
Oprema za
postavljanje nadgradnje
Što ste kraće kod isporučioca nadgradnje,
to više vremena i novca štedite. Na šasiji
se nalazi mnogo inteligentnih i korisnih
funkcija. Saznajte više na stranici 28.
24
Zadnje vazdušno oslanjanje
Isprobajte novo zadnje vazdušno oslanjanje.
Reklo bi se da je reč o revolucionarnom
rešenju. Saznajte više na stranici 24.
36
My Truck
Proverite svoj kamion i pripremite
ga za polazak pre nego što stignete.
Pomoću ove nove aplikacije ­Volvo FH
vam je uvek pri ruci – bez obzira na
to gde se nalazite. Saznajte više
na stranici 36.
ponuda za uštedu goriva
Dve grupe rešenja za efikasnu uštedu
goriva pri dugolinijskom transportu,
uključujući proizvodne karakteristike
i usluge. Uštedite do 11 % goriva da
biste više zaradili i bolje sačuvali životnu
sredinu. Saznajte više na stranici 32.
I‑Shift­
Najinteligentniji menjač na svetu. Sada još
bolji. Jednostavan, sa softverom za uštedu
goriva. Saznajte više na stranici 8.
32
8
nezavisno prednje oslanjanje
Ovo je pravi razlog da isprobate nov
­Volvo FH u vožnji. Prvi kamion na svetu
koji se serijski proizvodi sa nezavisnim
prednjim oslanjanjem ponaša se na putu
kao nijedan drugi. Saznajte više na
stranici 16.
16
I‑Shift­sa dvostrukim kvačilom
Uz pomoć novog I‑Shift­menjača sa dvostru‑
kim kvačilom snaga teče neprimetno. Vozne
karakteristike su bolje, a udobnost u vožnji je
nenadmašna. Saznajte više na stranici 10.
Pogledajte
kompletnu specifikaciju, od šasije do
dodatne opreme, na
stranicama 46–65
10
5
Volvo dinamičko upravljanje
Reakcija na vaš
najmanji pokret.
I ništa više.
Ono što se smatra najvećom inovacijom od uvođenja servo upravljača sada može da se poruči za kamion koji se
serijski proizvodi i sa jednostrukom i sa dvostrukom prednjom osovinom. Volvo dinamičko upravljanje se zasniva
na patentiranoj koncepciji i potpuno menja vaš način vožnje. Isprobajte ga i nikada nećete poželeti da se vratite
na običan kamion. Zaseniće čak i vaš automobil.
Način rada.
Volvo dinamičko upravljanje čine elektromotor i upravljački
prenosnik. ECU (elektronska kontrolna jedinica) prima
ulazne signale od nekoliko senzora na osnovu kojih odre‑
đuje smer kretanja kamiona i namere vozača.
Kontroliše motor 2000 puta u sekundi koristeći princip
dodavanja i oduzimanja momenta zakretanja kako bi kori‑
govala nenamerno pomeranje upravljačkog sistema i po
potrebi obezbedila dodatni moment. Sve u svemu, uprav‑
ljanje je savršeno i ujednačeno bez obzira na opterećenje
i pneumatike.
6
Bez napora
Volvo dinamičko
upravljanje povećava
silu upravljanja do 85 %.
Pri velikim brzinama: Ništa vas
neće skrenuti sa puta.
Pri malim brzinama: Upravljajte
jednim prstom i čuvajte leđa.
Pri hodu unazad: Savršena
kontrola bez naprezanja.
Pravolinijska vožnja nije tako laka kako se
čini. U stvari, često morate da kompenzuje‑
te udare kolotraga, rupa i oznaka na putu.
Ili da korigujete pravac nakon kočenja po
površini sa mešovitim koeficijentom trenja.
Da, ponekad vas čak i bočni vetrovi ome‑
taju u vožnji.
Volvo dinamičko upravljanje to potpuno
menja. Samo lagano držite volan, koncentri‑
šite se na saobraćaj i budite sigurni da kami‑
on neće promeniti pravac ako to ne želite.
U ovom smislu će Volvo dinamičko uprav‑
ljanje zaista promeniti vaš život. I buduć‑
nost. Zato što više ne morate da naprežete
mišiće kada manevrišete kamionom pri
malim brzinama. Volvo dinamičko upravlja‑
nje vam obezbeđuje svu snagu potrebnu za
upravljanje. Možete doslovno da upravljate
jednim prstom. To vam ne daje samo kom‑
pletnu kontrolu nad vozilom, već praktično
eliminiše naprezanje vrata i ramena.
Hod unazad sa natovarenim kamionom
jedan je od najizazovnijih i najtežih aspeka‑
ta ovog posla. Naročito onda kada morate
potpuno da se fokusirate na okolinu.
Ne i kada imate Volvo dinamičko uprav‑
ljanje. Sada možete da se krećete unazad
savršeno precizno, skoro bez napora. Osim
toga, čim otpustite volan, automatski se
vraća u neutralan položaj i tako još više
smanjuje naprezanje.
Takođe, postoji još jedna novina ako
duže morate da vozite unazad. Stabilnost
po pravcu je tako velika da kamion sa pri‑
kolicom možete da vozite unazad preko
sto metara bez skretanja sa pravca.
7
i-shift
Zaboravite na menjač.
Samo vozite.
Opustite se.
I odmorite levo stopalo.
Vožnja kamiona sa I‑Shift­menjačem pravo
je zadovoljstvo. Pošto nemate pedalu kva‑
čila, bezbedno se naslonite i koncentrišite
na druge dve. I‑Shift­koristi ugrađenu
inteligenciju za brzo i automatsko biranje
odgovarajućeg stepena prenosa u svakom
trenutku. Softver menja stepene prenosa
bolje čak i od najboljih vozača. Ipak, možete
da se uključite ako želite. Dugmad na ručici
menjača omogućavaju vam da se uključite
i ručno menjate stepene prenosa.
Kod V
­ olvo FH kamiona možete da se
rešite ručice menjača i da je zamenite sa
četiri prekidača na instrument tabli. Ako
oslobodite taj dragoceni prostor, malo ćete
se lakše kretati po kabini.
Pustite da vam
I‑Shift uštedi gorivo.
Odmah ćete zaraditi.
Kada je zaista teško,
I‑Shift­za teške radne
uslove olakšava posao.
I‑Shift­je konstruisan da štedi gorivo. Pre
svega, unutrašnji energetski gubici su mali
– manji nego kod ručnih menjača. Stvarna
razlika je u elektronici. Kada vozite u eko‑
nomičnom režimu, svaki stepen prenosa se
menja u tačno određenom trenutku kako
bi motor radio u najefikasnijem opsegu
broja obrtaja. Osim toga, postoji i I‑Roll­.
To je jedinstvena funkcija koja se koristi
pri vožnji nizbrdo; ona automatski isključuje
motor da bi kamion koristio svoju količinu
kretanja, a ne gorivo. Kakav je rezultat?
Manja potrošnja goriva do 2 %.
Nije vam dovoljno? Dodajte I‑See­i ušte‑
dećete više. Saznajte više na stranici 18.
Ako zaista prevozite težak teret po vrlo
brdovitom terenu, stvarno imate sreće.
Sada i za vas postoji I‑Shift­savršeno prila‑
gođen vašim potrebama, praktičan i eko‑
nomičan baš kao običan I‑Shift­menjač.
Razvili smo kvačilo većeg prečnika na
mehanizmu sa prigušivačem, kao i novi
softver za kontrolu kvačila i menjača radi
velikog obrtnog momenta. Tako smo dobili
I‑Shift­menjač savršeno prilagođen za pre‑
voz drvne građe i građevinske radove kao
i za druge teške zadatke.
Kakav biste I‑Shift­voleli?
Softver omogućava prilagođavanje I‑Shift­menjača
vašim uslovima vožnje. Odaberite jedan od pet dodat‑
nih paketa: „Long Haul & Fuel Economy“ (sa I‑See­
funkcijom ili bez nje) za efikasnu vožnju autoputem,
„Distribution & Construction“ sa inteligentnim funk‑
cijama za manevrisanje u tesnim četvrtima ili „Heavy
Duty Transport“ (sa I‑See­funkcijom ili bez nje) za
optimizaciju I‑Shift­menjača za vučne vozove težine
preko 85 tona. Pogledajte kompletan pregled na
stranici 54. 
Način rada.
Može da zvuči čudno. Iza I‑Shift­menjača, prepoznatljivog modernog menjača, krije se tradici‑
onalni nesinhronizovani ručni menjač. (To je objašnjenje za njegovu kompaktnu konstrukciju
i male unutrašnje gubitke.) Naravno, I‑Shift­je mnogo više od toga. Tajna je u inteligentnoj
elektronskoj kontrolnoj jedinici. Ona kontroliše pneumatski sistem koji upravlja kvačilom
i promenom stepena prenosa. Uvek vrlo precizno menja stepen prenosa jer stalno dobija
informacije o brzini vozila, ubrzanju, težini, nagibu puta, potrebnom obrtnom momentu itd.
Takođe komunicira sa motorom, koji na osnovu toga podešava broj obrtaja i snagu motorne
kočnice kako bi promena stepena prenosa bila brza i neprimetna.
Postoji i kao dodatna oprema.
PRONAĐITE SVE
I-SHIFT I RUČNE
MENJAČE NA
STRANICAMA
54–57.
9
i-shift sa dvostrukim kvačilom
Inspirisani
trkačkom scenom.
Trkački svet nas je inspirisao da napravimo novi menjač sa karakteristikama dosad neviđenim u kamionskoj
industriji – I‑Shift­sa dvostrukim kvačilom. Dvostruko kvačilo će vam omogućiti da menjate stepene prenosa
bez prekida toka obrtnog momenta i snage. I to bez ugrožavanja potrošnje goriva. Kada vaši transportni zadaci
zahtevaju vrhunske performanse i čestu promenu stepena prenosa, I‑Shift­sa dvostrukim kvačilom vam pruža
nenadmašnu udobnost u vožnji.
Koje vam prednosti nudi I‑Shift­
sa dvostrukim kvačilom?
Kontinualan tok snage bez prekida obrtnog
momenta i lako, dinamičko ubrzavanje
– ovo su glavne prednosti pri vožnji kamio‑
na koji ima I‑Shift­sa dvostrukim kvačilom.
Stepene prenosa menjate bez prekida
toka snage pa se vozite još udobnije i
opuštenije.
Osim toga, brzo ubrzavate pa lakše pra‑
tite tempo saobraćaja. I‑Shift­sa dvostru‑
kim kvačilom je idealan izbor za zahtevne
vrste primene.
I‑Shift­sa dvostrukim kvačilom može
da se poruči sa D13K motorima od 460,
500 i 540 KS. Istražite tehničke podatke
i softverske pakete I‑Shift­menjača sa
dvostrukim kvačilom na stranici 55.
10
Nov, ali dobro proveren.
Način rada.
Klizava uzbrdica? Nikakav problem. I‑Shift­
sa dvostrukim kvačilom lako i brzo menja
stepene prenosa pa je rizik od zaglavljiva‑
nja ili gubitka vuče minimalan.
Da, I‑Shift­sa dvostrukim kvačilom
je potpuno nov. Ipak, dobro je testiran
i proveren. Od 2009. smo testirali ovaj
menjač svakodnevno, prešavši na milione
kilometara.
Inovativna arhitektura ove platforme
omogućava da se na I‑Shift­sa dvostrukim
kvačilom instaliraju trenutne opcije za
I‑Shift­kao što su izvod snage i retarder.
Dva suva kvačila se nalaze u prednjem
delu menjača. U normalnim uslovima jedno
kvačilo radi na praznom hodu, dok je drugo
uključeno. Kvačila i promenu stepena pre‑
nosa kontroliše pneumatski sistem sličan
onom kod dobro poznatog I‑Shift­menjača.
U suštini, menjač sa dvostrukim kvačilom
može unapred da izabere sledeći stepen
prenosa dok koristi trenutni. Pri promeni
stepena prenosa, otpušta se trenutno
uključeno kvačilo i istovremeno uključuje
kvačilo koje je prethodno radilo na pra‑
znom hodu. Znači da se stepen prenosa
menja bez ikakvog prekida toka snage.
Dva ulazna vratila, zupčanici i selektorski
elementi inteligentno su raspoređeni, što
omogućava istovremeno biranje dva stepena
prenosa.
11
unutrašnjost kabine
Globetrotter sa
novim rešenjima.
Puno prostora
za stvari
kontrola iz
kreveta
Širi krevet za spavanje
ili odmor
Dodatna 4 cm od
volana do tela
12
panoramski krov
Priprema za TV od 19".
Podesivi volan
i upravljačko vratilo
za udobno sedenje
Moderna i ergonomska
instrument tabla
ugrađen parkirni hladnjak
više funkcija sa
druge strane
13
unutrašnjost kabine
Mnoštvo novih funkcija.
I prostora.
Uspravno stajanje.
Ugrađen parkirni hladnjak.
Dodatni kubni metar prostora.
Do 18 cm viša od prethodnih ­Volvo FH
kabina. Imate puno prostora iznad glave,
sem ako niste profesionalni košarkaš. Čak
220 cm u najvećoj kabini ­Globetrotter XL.
Pogledajte stranice 60 – 61.
Izvanredan rashladni kapacitet koji ne
ugrožava prostor u kabini ili aerodinamiku.
I‑Park­Cool je integrisan parkirni hladnjak
koji vam omogućava da mirno spavate noću
i štedite gorivo danju.
Kabine izgledaju prostrano. I jesu. U kabini
­Globetrotter XL, pravi A-stubovi, niži tunel
za motor i viši krov povećavaju prostor za
čitav kubni metar, tj. 12 %.
Električni orman za sušenje.
Moderna i ergonomska
instrument tabla.
20 °
Podesivi volan i upravljačko
vratilo za udobno sedenje.
Potpuno podesivi volan sa funkcijom
podešavanja upravljačkog vratila do 20 °
olakšava vožnju. Lako se pomera kada
ulazite u kabinu ili izlazite iz nje. Praktično
se reguliše pomoću nožne pedale.
14
Rešenje za brzo sušenje odeće, peškira
i obuće. Montira se na gornji krevet ili zid
kabine. Ekonomičan, tih i lak za skladište‑
nje u sklopljenom stanju.
Blago zakrivljena instrument tabla nije
samo dopadljiva. Napravljena je tako da
omogući ergonomski položaj u vožnji – sva
dugmad, instrumenti i prostori za odlaganje
stvari nalaze se nadohvat ruke.
Nadohvat ruke.
Dodatna 4 cm od volana do tela.
Elektronski daljinski ključ.
Na volanu se nalaze dugmad za regula‑
ciju stalne brzine kretanja, audio sistem
i telefon, a na instrument tabli informacioni
displej, pa volan ne morate da ispuštate
iz ruku. Kožni volan, kao opcija, povećava
udobnost.
Ne zapinjite telom o volan. Opseg pode‑
šavanja sedišta je izvanredan – ukupno
24 cm od prednjeg do zadnjeg kraja.
Dodatna 4 cm u poređenju sa prethodnim
­Volvo FH modelom.
Nije običan ključ. Daljinski zaključava ili
otključava kamion. Uključuje svetla za
bezbedan prilazak kabini. Ako se osećate
ugroženim, samo pritisnite alarmno dugme
da biste uključili sirenu.
Audio sistem sa
dodatnim mogućnostima.
Puno prostora za stvari.
Napredno unutrašnje osvetljenje.
Dodali smo prostor za odlaganje stvari
od 300 litara.* Prostrani odeljci za odlaga‑
nje stvari – napred, ispod kreveta, nazad
i spolja – mogu da budu prilagođeni vašim
potrebama, a ima i puno praktičnih odelja‑
ka za sitnice.
Trinaest energetski efikasnih i snažnih
svetlosnih izvora izvanredno osvetljavaju
unutrašnjost kabine. Svi se lako kontrolišu
u tri pretpodešena koraka ili pomoću prigu‑
šivača. Kada vozite noću, pređite na crvene
lampice da biste i dalje dobro videli.
Širi krevet za spavanje ili odmor.
Kontrola iz kreveta.
Ne morate da spavate zgrčeni. Donji krevet
je 40 mm širi u prednjem delu, a 55 mm
u srednjem. Postoji čak i vrlo širok krevet
na rasklapanje. I uzglavlje može da se
nagne do 55 °.
Napredna komandna tabla u delu za spa‑
vanje omogućava kontrolu unutrašnjih sve‑
tala, budilnika, parkirnog grejača, parkirnog
hladnjaka, audio sistema, prozora, krovnog
poklopca i brava. Ne morate da ustajete iz
kreveta.
Panoramski krov.
Čista voda svuda.
Električna parkirna kočnica.
Osim toga što daje utisak prostranosti,
zatamnjen stakleni krovni prozor je najbolji
izlaz za vanredne situacije. Na njemu se
nalaze roletne za sunce i mreža protiv
komaraca, a kao opcija postoji električni
krovni poklopac.*
Ako vam treba sveža voda, ne morate da
idete daleko. Spoljašnji odeljak drži rezer‑
voar od 7 litara sa slavinom.
Električna parkirna kočnica se koristi
pomoću prekidača na instrument tabli
nadohvat ruke. Automatski se uključuje
nakon vađenja ključa i – uz malu pomoć
EBS-a – automatski otpušta prilikom
polaska.
Priprema za TV od 19".
Udobna vožnja.
Prostor za alkoblokadu.
­ olvo FH može fabrički da se pripremi za
V
ugradnju TV-a i opremi nosačima, antenom
i priključcima za napajanje i TV signal, kao
i AUX ulazom za povezivanje TV-a sa audio
sistemom.
Novi zadnji oslonci kabine. Nov položaj
upravljačkog mehanizma. Nova geometrija
prednjeg kraja. Nov oslonac motora. I još
mnogo toga. Zaista smo se potrudili da
povećamo udobnost u vožnji. Rezultat je,
ako smemo da kažemo, vrlo zadovoljavajući.
Alkohol ne sme da se koristi u vožnji. Zato
postoji alkoblokada. Ugradite je u ­Volvo FH
fabrički i jasno stavite do znanja kupcima
da ozbiljno shvatate bezbednost na putu.
Audio sistem će vam omogućiti da slušate
sve što poželite. MP3, WMA ili iTunes M4A
datoteke? Sa CD-ova, USB uređaja, iPoda ili preko AUX ulaza? Sve može. Dodajte
i bas zvučnik od 400 W za dodatnu snagu.
ECC sa senzorom
kvaliteta vazduha.
Sistem za elektronsko upravljanje klimati‑
zacijom, sa vrhunskim ventilacionim otvori‑
ma i mnoštvom senzora i filtera, obrađuje
vazduh pre nego što ga udahnete. Time se
postiže vrhunski kvalitet vazduha, poboljšava
odmrzavanje i eliminiše promaja.
19"
Postoji i kao dodatna oprema. * Ne važi za nisku kabinu za spavanje.
15
nezavisno prednje oslanjanje
Napravljen kao
sportski automobil.
Ponaša se na putu kao
nijedan drugi kamion.
­ olvo FH se ponaša na putu bolje od ostalih kamiona. Konstruisali smo svaki kamionski
V
deo da bismo obezbedili stabilnost i precizno upravljanje. ­Volvo FH je prvi teški kamion
koji se serijski proizvodi sa nezavisnim prednjim oslanjanjem. Pogledajmo ga malo bolje.
16
Gornja i donja
trougaona vođica
Poprečni nosači
Konstrukcija sa dve trougaone vođice
omogućava nezavisno vertikalno kreta‑
nje točkova.
Imaju funkciju stabilizacije
koju obično ima prednja
osovina.
Kada je put prav,
i vi se krećete pravo.
Idealno skrećete svaki put.
Kamion savršeno zadržava pravac kretanja.
Svaku neravninu pojedinačno apsorbuju
prednji točkovi, ostajući u čvrstom kontaktu
sa putem. Možete da prelazite preko rupa
i neravnina na putu, a da to i ne primećujete.
Vertikalne opruge sa većim hodom u sklopu
zadnjeg oslanjanja kabine i bolje oslanjanje
motora doprinose stabilnoj i udobnoj vožnji.
Nezavisno prednje oslanjanje čini da
­Volvo FH vrlo lako savladava krivine i
uglove. Zbog precizne kontrole i dobrog
prianjanja oba točka, zaboravićete da
vozite kamion.
Upravljač sa ozubljenom
letvom i pužnim zupčanikom
vazdušni jastuci
Direktan kontakt sa točkovima. Skoro
da nema kašnjenja – kamion odmah
reaguje na pokrete volana.
Apsorbuje udare i kontroliše
vertikalno pomeranje u cilju
udobnog oslanjanja.
Kotrljajte se podužno.
Nikada poprečno.
Zaboravite na zanošenje kamiona auto‑
putem. Kamion je vrlo stabilan u pogledu
kotrljanja, zbog čega podseća na voz.
Osećate se bezbedno i držite sve stvari
pod kontrolom, čak i na većim brzinama.
Osim toga, patentirana Volvo konstrukcija
sa zadnjim stabilizatorima ispred osovine
eliminiše uvijanje zadnjeg dela šasije.
17
i-see
Sada svaki put vredi
zapamtiti.
Na vrhu brda:
nepromenjen režim vožnje.
18
Pre uzbrdice:
zaletanje.
Na uzbrdici:
blokada biranja nižeg
stepena prenosa.
Kada I‑See­zna da nailazi na uzbrdicu, dozvo‑
ljava da brzina poraste do gornje granične vred‑
nosti da bi kamion postigao količinu kretanja.
Kamion može duže da ostane u višem stepenu
prenosa.
Pri kretanju uzbrdo, I‑See­koristi stečeno
znanje da bi izbegao nepotrebno biranje nižeg
stepena prenosa na putu ka vrhu. Približavate
se vrhu sa lakoćom, ne trošeći gorivo u nižem
stepenu prenosa.
Kada se približava nizbrdici, I‑See­sprečava
nepotrebno ubrzavanje kamiona.
Pre nizbrdice:
kotrljanje.
Neposredno pre nagiba, pogonska grupa se
privremeno isključuje, što omogućava kamionu
da se kotrlja. Tako se štedi energija i umanjuje
potreba za kočenjem.
Smanjite potrošnju goriva za 5 %.
Samo aktivirajte regulaciju stalne
brzine kretanja.
I‑See­je kombinacija I‑Shift­menjača
i GPS-a sa inteligentnom regulacijom stal‑
ne brzine kretanja. To je jedinstven sistem
koji memoriše topografiju puta i skladišti
je u centralnu bazu podataka. Tokom
vožnje automatski koristi svoje znanje da bi
uštedeo gorivo – do 5 % po ciklusu vožnje
(kada je I‑Cruise­uključen sve vreme).
Na nizbrdici:
pravovremeno kočenje.
I‑See­zna kada se nagib završava. Na taj način,
pri ubrzavanju na nizbrdici, može lagano da
aktivira motornu kočnicu na vreme – a ne naglo
i na kraju – kako bi se pripremio za predstojeću
deonicu.
U podnožju:
dodatna količina kretanja.
Kada nakon nizbrdice odmah sledi uzbrdica,
I‑See­tačno zna šta treba da uradi. Dozvoljava
kamionu da se kotrlja, što mu daje brzinu i koli‑
činu kretanja za lakše kretanje uzbrdo.
I‑See­i I‑Cruise­mogu da se poruče i kao dodatna oprema.
Gde god da se nalazite,
pomoć stiže iz „oblaka“.
I‑See­se ne oslanja na mape. Pošto su
realni uslovi tačniji, memoriše stvarne nagi‑
be. Sada ne morate da poznajete rutu da
biste uštedeli gorivo. Nova verzija softvera
I‑See­skladišti sve uzbrdice i nizbrdice
u bazu podataka koju slobodno mogu da
koriste svi drugi kamioni. Ako je neko
ranije putovao tom rutom, I‑See­može da
preuzme podatke o njoj i da odmah počne
da štedi gorivo. Već pri prvom putovanju
vaš novi V
­ olvo FH može malo da uštedi.
I‑Cruise­
Jedan deo I‑See­funkcije zove se I‑Cruise­. To
je inteligentna regulacija stalne brzine kretanja
kojom se podešava brzina u cilju minimalne
potrošnje goriva. Možete posebno da je poručite
da biste uštedeli do 2 % goriva.
19
volvo dizel motori
Maksimalno 750 KS
i manja emisija izduvnih gasova.
Obrtni moment Volvo motora.
Osećate ga pod pedalom.
Izuzetan obrtni moment na malim brojevima obrtaja. Izuzetno
širok opseg maksimalnog obrtnog momenta. Maksimalan obrt‑
ni moment i maksimalna snaga. Liderska pozicija firme Volvo
u tehnologiji dizel motora jasna je čim počnete da upoređujete
krive motora. Iskusićete brzo ubrzavanje, izuzetnu vučnu snagu,
lako rukovanje na malim brzinama i, da ne zaboravimo, ekono‑
mičnu i prijatnu vožnju pri kretanju stalnom brzinom.
Od 420 do 750 KS. Svi su Euro 6.
Asortiman motora za V
­ olvo FH ima sedam varijanti snage:
četiri 13-litarska (D13) i tri 16-litarska (D16). Budite sigurni
da uvek postoji onaj koji odgovara vašim transportnim zada‑
cima. Pogledajte kompletne specifikacije svih motora na
stranici 52.
Projektovana ekonomičnost.
Vertikalne, centralno postavljene jedinične pumpe za ubriz‑
gavanje. Optimalna geometrija komora za sagorevanje. Brzo
i precizno ubrizgavanje koje reguliše EMS. Veliki odnos peda‑
le gasa i punjenja. Mogli bismo i dalje da objašnjavamo zašto
je teško nadmašiti Volvo motore po pitanju ekonomičnosti.
Bićete na dobitku. Kao i životna sredina.
VEB +. Snaga kočenja do 639 KS.
Minimalno habanje pedale kočnice. Patentirana Volvo motor‑
na kočnica ima impresivnu maksimalnu snagu od 375 kW
(510 KS) na D13 motoru, odnosno 470 kW (639 KS) na
D16 motoru, zato što ima jedinstvenu konstrukciju bregaste
osovine sa četiri klackalice ventila. Pošto je integrisana sa
I‑Shift­menjačem i regulacijom stalne brzine kretanja, omo‑
gućava vam da održite veliku prosečnu brzinu bez ugrožava‑
nja bezbednosti ili ekonomičnosti.
20
redni šestocilindarski
Šest cilindara. Sedam ležajeva
za raspodelu sila. Pouzdanost
je uvek u modi.
Jedinične pumpe za
ubrizgavanje sa
EMS-regulacijom
Pritisak ubrizgavanja do 2400
bara sa savršenom sinhroni‑
zacijom uz pomoć sistema za
upravljanje motorom (EMS).
Zatvorena
ventilacija kartera
Recikliranje gasova kartera
u cilju kvalitetnijeg vazduha
oko vozila.
Zadnji razvodni mehanizam
Kompaktna i laka konstrukcija koja
pogoni vazdušni kompresor, pumpu
servo upravljača, pumpu za ulje i
napojnu pumpu za gorivo.
Izvod snage obrtnog
momenta do 1000 Nm
Na zadnjem kraju motora, blizu
zamajca, izvod snage može
da prenese ogroman obrtni
moment.
21
volvo fh16
Spolja lepotan.
Iznutra zver.
Ukrasna stakla
Na spoljašnjem zidu kabine nalazi
se zatamnjeno staklo koje modelu
­Volvo FH16 daje jedinstven izgled.
Ne služi da se kroz njega gleda.
Već da se u njega gleda.
nova crna boja
Nov FH16 je taman. Vrlo taman.
Međutim, ispod gornje površine
boje kriju se interesantne nijanse.
Mistični fjord – tako zovemo ovu
boju. Morate da je vidite.
Istaknuti detalji
Mali detalji prave veliku razliku. Naročito
ako su sjajni i hromirani. Po tome se
izdvajaju prednji stepenik, ukrasna traka
maske hladnjaka, ručke na vratima
i Volvo simbol.
Šampionska maska
hladnjaka
Maska hladnjaka tamnosrebrne, sa‑
tenske boje ostavlja snažan utisak na
svakog ko je vidi. Retrovizori i štitnik
od sunca imaju isti vrhunski izgled.
22
Jedinstven dizajn sedišta.
Raven.
Za volanom modela ­Volvo FH16 osećate
se sjajno. A ovo je vaš presto. Jedinstveno
sedište upečatljivog dizajna, sa kvalitetnom
presvlakom od kože ili kombinacije kože
i tkanine, pruža vrhunsko zadovoljstvo kada
na njemu sedite ili ga gledate. Naravno,
sedišta mogu da se poruče sa funkcijom
ventilacije.
Da bi vožnja bila još prijatnija, može da se
poruči Raven volan (samo za ­Volvo FH16).
Od tamne kože, sa kontrastnim žutim kon‑
cem, savršeno usklađen sa unutrašnjim
presvlakama, trakama i sedištima.
Prva klasa.
Šesnaest litara čiste snage.
U unutrašnjosti se nalaze jedinstvene table
na vratima, table na zidovima, hromirane
ukrasne trake, zavese, presvlake na kreve‑
tima i dodatna svetla u vratima. Sve to čini
unutrašnjost kabine luksuznom.
D16K, najsnažniji Volvo motor do sada,
proizvodi ogromnih 750 KS i 3550 Nm.
Na raspolaganju su tri različite snage i
četiri obrtna momenta, a svi motori zadovo‑
ljavaju zahteve za emisiju Euro 6 standarda.
U kombinaciji sa I‑Shift­menjačem i nekom
od ekonomičnih i čvrstih pogonskih oso‑
vina, postavlja nov standard za najteže
transportne zadatke. Za sve opcije pogon‑
ske grupe pogledajte stranice 52–58.
23
Zadnje vazdušno oslanjanje
Ravan srednji deo.
Odlika pravog
građevinskog kamiona.
Veliki razmak od podloge je jedan od najbitnijih preduslova za građevinski kamion. Zato smo napravili vazdušno
oslanjanje GRAS-G2 za najviše tri zadnje osovine. Istovremeno smo omogućili izvanrednu stabilnost i udobnost
u vožnji, bez obzira na to da li je kamion natovaren ili prazan. Ovo zadnje oslanjanje je specijalno razvijeno za
šljunkare. A sada može da se poruči za seriju ­Volvo FH.
Veliko
opterećenje
dvostruke/
trostruke osovine
Tandem: 26 tona.
Tridem: 36 tona.
24
Bolja vuča i veća
prosečna brzina
Vazdušno oslanjanje obezbeđuje optimalan
pritisak na svim zadnjim osovinama, a time
i bolju vuču. Vozač može po potrebi
da podesi raspodelu opterećenja po
osovinama radi bolje vuče. Vazdušno
oslanjanje manje prenosi vibracije na
kamion pa je vožnja udobnija, naročito
kada je kamion prazan. To doprinosi
i većoj prosečnoj brzini.
Vazdušno oslanjanje
Vazdušni jastuci
iznad osovine
Vazdušno oslanjanje obezbeđuje
izuzetno udobnu vožnju i omogućava
promenu razmaka od podloge. Nijedan
deo oslanjanja nije izvan ravni zadnjih
pneumatika. Zato se šasija lakše prila‑
gođava za asfaltne finišere ili kipere.
Vazdušni jastuci su zaštićeniji,
a njihov novi položaj doprinosi
većem razmaku od podloge. Kao
i sve druge komponente.
Stabilizatori na sredini
dvostruke osovine
Položaj stabilizatora smanjuje torzione
sile šasije i povećava stabilnost u pogledu
prevrtanja i istovara. Doprinosi i većem
razmaku od podloge.
Zaštićene kočnice
Bez brige. Nijedan deo kočionog
sistema nije ispod zadnje osovine.
Budite sigurni da će kamion savladati
sve prepreke.
Veliki razmak od podloge
300 mm ispod stabilizatora.
335 mm ispod diferencijala.
25
Niska kabina za spavanje
Niska kabina je
glavna karakteristika.
Kada se vozite u niskoj kabini. Kada je dizalica za drvnu građu položena
na krov. Kada put i teret zahtevaju snažan menjač. Tada cenite V
­ olvo FH
ili FH16 sa vrlo niskom kabinom.
3.4 m
Nizak plafon, ali i dalje
slobodan prostor iznad krova.
Ako transportujete rudu, verovatno znate
da je slobodna visina koridora obično
3,4 m. Znači da ćete nesmetano prola‑
ziti ako je kamion malo viši od tri metra.
Za kamion koji koristite u rudnicima
možete odabrati nisku kabinu sa dodatnim
zaštitnim krovom. On ne povećava visinu
više od minimalnih 15 mm.
Ravan krov kabine.
Ako ste u šumi.
Ako želite da iskoristite prednosti niske
kabine, ne želite da bilo šta viri iz krova.
Na sreću, možete da uklonite sve antene
na ­Volvo FH kamionu. FM i GSM/GPS
antene možete da pomerite na desnu
stranu kabine, a antene za radio-stanicu
i drumarinu na levu.
Transportujete li drvnu građu? Možda imate
opremu kao što je dizalica koju morate da
položite na krov kabine. Konstruisali smo
nisku kabinu za spavanje imajući to u vidu.
Čak smo spustili oslanjanje kabine za
20 mm i stavili nisku prednju osovinu kako
bismo dobili savršeno rešenje kada morate
da stavite opremu na krov kabine i da ne
pređete evropsko ograničenje po visini od
4 metra.
Udobnost u vožnji.
Pitanje visine.
Sistem vazdušnog oslanjanja ECS4 vam
omogućava da odaberete tri podesive
visine u vožnji radi optimalnog razmaka od
podloge ili aerodinamike, pa je vožnja još
udobnija. Saznajte više na stranici 42.
26
Kamion sa niskom kabi‑
nom za spavanje može
se specificirati tako da
ukupna visina bude manja
od 3,2 m.
< 3200 mm
27
oprema za postavljanje nadgradnje
Prilagođen vašoj
nadgradnji.
Isporučioci nadgradnje teže tome da imaju omiljen kamion i to je
Volvo. To je zato što smo se svojski potrudili da im olakšamo posao
jer smo pripremili šasiju za nadgradnju već u fabrici. Isporučioci
nadgradnje ne moraju da vrše nepotrebne i skupe prepravke,
što skraćuje boravak kod njih. Evo nekih karakteristika po kojima
se razlikujemo.
Volvo uputstva za
isporučioce nadgradnji.
Čim poručite ­Volvo FH, na raspolaganju
su vam tačni crteži vašeg kamiona na
intuitivnom VBI portalu. Isporučilac
nadgradnje može da počne sa radom
dok mi sklapamo kamion, što znatno
smanjuje vreme isporuke.
28
Izvodi snage za sve potrebe.
Okvir je prav.
Postoji širok asortiman izvoda snage: oni
se montiraju na motor ili menjač i ne zavise
ili zavise od kvačila. Postoji i širok asorti‑
man hidrauličnih pumpi radi uštede goriva.
Pogledajte stranicu 58.
Za razliku od većine drugih kamiona, Volvo
ima okvir koji je potpuno prav i paralelan
iza kabine. To znatno olakšava posao ispo‑
ručiocu nadgradnje.
Ništa ne smeta
isporučiocima nadgradnji.
Namenski niz otvora.
Odaberite tačan zadnji prepust.
Okvir se isporučuje sa gornjim nizom otvora
koji je namenjen za nadgradnju. Pošto ovde
ne koristimo nikakve zakivke, isporučilac
nadgradnje može lako da pričvrsti opremu.
Zadnji okvir može da bude fabrički isečen
tačno onako kako vam treba – u koracima
od 50 mm – kako bi savršeno odgovarao
nadgradnji. Bez obzira na to da li vam treba
vrlo kratak zadnji prepust ili duži.
Mnogo opcija za specificiranje.
Četiri različita zadnja kraja.
Zadnja zaštita od podletanja.
Što je više mogućih kombinacija, lakše
je prilagoditi kamion. Zato novi ­Volvo FH
ima više opcija nego ikada pre kada je reč
o osovinskim konfiguracijama, visinama
šasije i osovinskim razmacima. Pogledajte
stranice 47–50.
Sada fabrički isporučen FH može da ima
jedan od četiri različita zadnja kraja: gornji
(za kipere, kamione sa podižućom platfor‑
mom sa kukom i kamione za prevoz otpa‑
da), donji (za tandem prikolice), savijen
(za tegljače) ili prav (za kamione).
Zadnja zaštita od podletanja može da bude
postavljena u nekoliko položaja, što još više
povećava broj opcija za zadnji kraj.
Dve različite visine okvira.
Modul za isporučioca
nadgradnje.
Idealno za izmenljive nadgradnje.
Nikada ne dozvoljavamo svojim inženjerima
da stave bilo šta iznad okvira. Ta oblast
pripada samo isporučiocima nadgradnji,
što je čini vrlo fleksibilnom.
U zavisnosti od zahteva nadgradnje,
odaberite okvir od 266 mm ili 300 mm.
Olakšava isporučiocu nadgradnje priklju‑
čivanje na kamionski električni sistem radi
podešavanja funkcija. Fleksibilni prekidači
na instrument tabli i Work Remote olakša‑
vaju njihovo korišćenje.
Pričvrsni nosači.
Pripremljen za dizalicu.
­ olvo FH može da bude fabrički pripre‑
V
mljen tako da na okviru budu montirani
pričvrsni nosači za nadgradnju. Sada je to
moguće ne samo u oblasti oko osovinskog
razmaka, već i na zadnjem prepustu.
Niska šasija i velika osovinska opterećenja.
To je ono što žele svi isporučioci dizalica.
­Volvo FH se isporučuje sa obe ove stavke.
Osim toga, možemo da napravimo slobo‑
dan prostor na okviru pored kabine, pa čak
i da isporučimo kamion sa fabrički montira‑
nim pločama za dizalicu.
Postoji i kao dodatna oprema.
Nisu sve kamionske nadgradnje trajne.
Novo zadnje vazdušno oslanjanje sa hodom
od 295 mm i vrlo niska šasija savršeno su
rešenje za transport privremenih nadgradnji.
Manja težina. Veća korisna
nosivost i manji troškovi goriva.
Dok su proizvođači većine kamiona pove‑
ćali težinu da bi zadovoljili zahteve Euro 6
standarda, mi smo je kod ovog kamiona
smanjili. Optimizovali smo mnoge standar‑
dne specifikacije i načinili ­Volvo FH znatno
lakšim.
29
retrovizori
Novi retrovizori
koje manje primećujete.
30
Vrlo tanko kućište.
U cilju bezbednosti.
Praznina.
Ogromno povećanje vidljivosti.
Retrovizori FH modela imaju najtanje kući‑
šte do sada. Ne samo da povećavaju vašu
vidljivost unazad, nego i unapred. Vidljiva
oblast na vozačevoj strani veća je za preko
20 %. Na suvozačevoj za preko 10 %. Osim
toga, njihova konstrukcija povećava aerodi‑
namičnost i manje se prlja.
Uspravni A-stubovi malog poprečnog pre‑
seka i novodizajnirani retrovizori izuzetno su
povećali vidljivost unutar kabina ­Volvo FH
kamiona. Praznina veća do 25 % na voza‑
čevoj strani, a čak do 85 % na suvozačevoj.
Neprocenjive vrednosti, posebno u grad‑
skom saobraćaju, gde možete da uočite
druge učesnike u saobraćaju, kao što su
pešaci i biciklisti.
Sa električnim podešavanjem
i grejačima.
Spoljašnje kamere.
Kada treba više da se vidi.
Podrška pri promeni trake.
Nema više mrtvih uglova.
Ne morate da stružete inje ili brišete vlagu
sa retrovizora. Retrovizori sa grejačima
se brinu o tome umesto vas. Pošto se svi
retrovizori električno podešavaju, možete
precizno da ih podesite iz kabine. Ne može
da bude praktičnije.
Postoje određeni uglovi koje nijedan
retrovizor na svetu ne može da prikaže.
Na sreću, ­Volvo FH je fabrički pripremljen
za montažu četiri spoljašnje kamere, gde
god da vam trebaju. Priključene na inte‑
grisani sekundarni informacioni displej
(SID-High), one praktično prikazuju prostor
iza sebe, npr. prilikom kretanja unazad ili
provere tereta.
Odmah pored retrovizora na suvozačevoj
strani, nalazi se mala, ali značajna ikona.
Kada svetli, znači da je sistem podrške pri
promeni trake uočio nešto u oblasti mrtvih
uglova, zbog čega treba da odustanete od
promene trake dok situacija ne bude čista.
Ova funkcija zaista može da spasi nečiji
život. Pročitajte više o svim našim sistemi‑
ma podrške vozaču u slučaju zamora na
stranici 44.
Postoji i kao dodatna oprema.
+25 %
31
ponuda za uštedu goriva
Važna je svaka kap.
Šta kažete na 11 %?
Smanjivanje troškova goriva i emisije treba da bude lak zadatak. Zato smo
svoje najefikasnije opcije za ekonomičnu vožnju grupisali u dva paketa. Jedan
od njih daje kamionu dodatne funkcije. Drugi je skup nekoliko korisnih usluga.
Ako se prijavite za oba, moći ćete da smanjite potrošnju goriva za celih 11 %.
Naravno, možete da ih dobijete i posebno, ili samo da odaberete funkcije koje
vam se sviđaju.
Saveti za gorivo
Možete da se obratite našim trenerima
za kontrolu potrošnje goriva – pravim
stručnjacima za smanjenje potrošnje
goriva. Svakog meseca šalju vam
detaljne izveštaje o gorivu sa ličnim
savetima za poboljšanje. Potražite do‑
datne savete od namenske službe za
pomoć ili se prijavite na veb-sajtu da
biste pronašli praktične savete i ideje.
Dynafleet usluga za
gorivo i životnu sredinu
Volvo sistem za upravljanje voznim
parkom omogućava vam da pratite
potrošnju goriva u realnom vreme‑
nu iz kancelarije, preko intuitivnog
veb-interfejsa. Analizirajte trendove
i pronađite način za poboljšanje na
osnovu ugrađenih izveštaja o gorivu,
vozačevom ponašanju i ekološkom
uticaju.
Obuka vozača
u efikasnoj vožnji
Vešti vozači imaju ogroman uticaj na
ekonomičnost. Glavni ciljevi obuke
u efikasnoj vožnji su pametna vožnja
i ušteda goriva.
32
Dynafleet aplikacija.
Više prostora za gorivo.
Da li želite da vidite koliko ste bili eko‑
nomični tokom poslednje smene? Sve
što vam treba su Dynafleet i inteligentni
telefon ili tablet. Samo preuzmite aplikaciju
i moći ćete da unapredite svoje veštine na
odličan način. Ili možda izazovete kolege.
Kada već govorimo o njemu. Fleksibilan
oblik šasije kamiona ­Volvo FH omogućava
ugradnju većih rezervoara za gorivo. Širok
asortiman rezervoara od kojih najveći jed‑
nostruki rezervoar ima 900 litara i rezervoari
za AdBlue zapremine do 100 litara, omo‑
gućavaju vam da prilagodite kamion i nosite
maksimalnu dozvoljenu količinu goriva.
Tanki bokovi šasije
štede gorivo.
Dodatna aerodinamička rešenja
za oplate na šasiji optimizuju stru‑
janje vazduha duž kamiona i sma‑
njuju otpor vazduha i turbulenciju.
Zato je potrošnja goriva manja.
ALTERNATOR OD
24 V I 150 A.
Više snage, manje goriva.
Vrlo ekonomičan alternator kome
treba manje goriva da napuni
akumulatore. Vrlo dragocen ako
trošite puno struje, npr. kada
noćite u kabini.
Isključivanje motora na
praznom hodu. Uštedite
gorivo u mirovanju.
Inteligentna funkcija koja štedi
gorivo automatskim isključivanjem
motora nakon dva i po minuta
praznog hoda.
Postoji i kao dodatna oprema.
I‑See ­.
Iskusni kopilot.
I‑See­memoriše u bazi podataka
sve puteve kojima ste se kretali.
I‑See­može da preuzima podatke,
što mu omogućava da reguliše
promenu stepena prenosa i brzinu
da bi kamion maksimalno koristio
količinu kretanja, što značajno
štedi gorivo. Pročitajte više
o I‑See­funkciji na stranici 18.
Vazdušni kompresor
sa kvačilom.
Bez nepotrebnog
pritiska.
Vazdušni kompresor se automat‑
ski isključuje kada nije potreban,
što smanjuje potrošnju goriva.
33
radna efikasnost
Ostanite na putu
tako što ćete
ostati na mreži.
34
Naše obećanje:
Radna efikasnost od 100 %.
Planiranje servisiranja.
Jedan korak napred.
Karakteristike na mreži.
Vaš daljinski tehničar.
Najskuplji je onaj kamion koji stoji u mestu.
Zlatnim servisnim ugovorom obećavamo
vam radnu efikasnost od 100 %. Kamion
će vam biti na raspolaganju kad god vam
zatreba. U suprotnom, npr. u slučaju kvara,
to ćemo vam finansijski nadoknaditi.
Telematski mrežni prolaz omogućava radi‑
onici da pristupi informacijama kao što su
podaci o motoru, kilometraža, potrošnja
goriva, dijagnostičke šifre grešaka, uslovi
vožnje i status najvažnijih komponenti
(disk-pločica, kvačila, akumulatora, sušača
vazduha itd). Tako možemo da vas upozori‑
mo na vreme, pre neplaniranog zastoja.
Što je još važnije, uvek smo potpuno
spremni kada uđete u radionicu. Znači
da nastavljate put vrlo brzo.
Za neke stvari nije trebalo da dolazite
u radionicu. Sada više nećete. Koristeći
karakteristike na mreži, servisni tehničar
može daljinski da pristupi vašem vozilu
i kalibriše prikazanu potrošnju goriva,
veličinu rezervoara za gorivo (ako su
montirani dodatni rezervoari) i željenu
maksimalnu brzinu kretanja. Može čak
i da daljinski omogući funkciju indikatora
tereta. Sve što morate da uradite je da se
zaustavite kraj puta nakratko. Servisiranje
nikada nije bilo brže.
Volvo Zlatni servisni ugovor.
Kompletan paket za radnu
efikasnost.
Da bi vaš kamion stalno bio na putu i zarađi‑
vao novac, postoji Volvo Zlatni servisni ugovor
– komercijalni servisni paket. On obuhvata
servisiranje i popravke. Preventivno održavanje.
Kao i planiranje servisiranja i karakteristike
na mreži, dve zaista revolucionarne servisne
funkcije koje omogućava TGW (telematski
mrežni prolaz). Krajnji cilj? Radna efikasnost
od 100 %.
Treba vam pomoć?
Samo pritisnite dugme.
Neplanirani zastoj u bespuću? Samo pri‑
tisnite dugme i Volvo Action Service će
vam se javiti. VAS On Call vas automatski
povezuje sa operaterom koji govori vašim
jezikom (nakon provere nacionalnosti na
kartici u digitalnom tahografu). Nakon
povezivanja, servisiranje je brzo i tačno
zato što su ID šasije, položaj kamiona
i moguće dijagnostičke šifre grešaka
već poznati.
35
My Truck
Držite kamion tamo
gde mu je mesto.
Na primer u džepu.
Kada instalirate potpuno novu aplikaciju My Truck, ­Volvo FH vam
je nadohvat ruke. Sada možete da proverite status kamiona pre
nego što stignete da biste bili sigurni da je spreman za polazak
onda kada i vi. Ne može biti jednostavnije.
36
Uvek se vratite u prijatno
klimatizovan prostor.
Ne morate da budete u kabini da biste
aktivirali sistem za klimatizaciju. Aplikacija
My Truck vam omogućava da ga pokrenete
sa bilo kog mesta. Osim toga, možete da
ga pokrenete preko tajmera ili na osnovu
nedeljnih podešavanja, pa ćete uvek doći
na radno mesto sa idealnom radnom tem‑
peraturom.
Jedna aplikacija za sve kamione...
Povežite ceo vozni park sa jednom apli‑
kacijom. Treba samo da dodirnete dugme
i postupite prema uputstvima. Dodelite
svakom kamionu jedinstveno ime i sliku
da biste ga lako našli na listi.
Obezbedite se.
Proverite da li ste zaključali vrata i pravil‑
no aktivirali alarm. Ako se alarm uključi,
odmah ćete biti obavešteni.
...ili jedan kamion sa
više aplikacija.
Da li delite kamion sa drugim vozačima?
Da li i vaš šef želi ovu aplikaciju? Ili želite
da je koristite i na telefonu i na tabletu?
Nema problema. Besplatno preuzmite
aplikaciju i povežite neograničen broj
uređaja sa jednim kamionom.
Proverite instrument
tablu pre ulaska.
Obavite kontrolu pre putovanja i pre nego
što uđete u kabinu. Aplikacija My Truck vam
omogućava da proverite nivoe goriva, tečno‑
sti AdBlue, motornog ulja, tečnosti za pranje
vetrobranskog stakla i rashladne tečnosti,
kao i status akumulatora i lampica.
Kako da počnete?
Pre svega, treba vam ­Volvo FH ili FH16 sa
omogućenim My Truck softverom. Zatim
treba samo da preuzmete aplikaciju koja
postoji za iOS i Android. Sada morate
samo da povežete kamion pomoću
aplikacije. Ne može biti jednostavnije.
37
prednja svetla
Budućnost
je svetla.
Kao i krivine
i uglovi.
300 m
38
Glavno dugo svetlo.
Dinamička prednja svetla.
Prilikom noćne vožnje ­Volvo FH je izuzetno
dobar prijatelj. Prednja svetla bacaju snaž‑
ne svetlosne snopove i blagovremeno vam
pokazuju šta se dešava ispred vas. Što je
još važnije, drugi učesnici u saobraćaju vas
lako uočavaju u mraku.
Nijedan kamion ih nije imao do sada. Kod
dinamičkih prednjih svetala, kratko svetlo
može da se pomera i da prati put. Kada
skrećete, skreću i svetla. Na većini deonica
ovo značajno povećava vidno polje.
Postoji i kao dodatna oprema.
Dodatna statička svetla
za skretanje.
Kada usporite da biste skrenuli na mračnom
delu puta, pomažu vam snažna dodatna
statička svetla za skretanje. Čim date signal
za skretanje, osvetljava se neposredna
bočna oblast, što vam pomaže da uočite
nezaštićene učesnike u saobraćaju.
Biksenonska svetla.
Prilazno svetlo.
Poručite prednja biksenonska svetla da
biste videli još bolje. Osim toga, ona imaju
duži radni vek od standardnih halogenih
svetala.
Kada se noću približavate kamionu, samo
pritisnite dugme na daljinskom ključu.
Uključićete unutrašnje i spoljašnje osvetlje‑
nje, pa ćete lakše naći kamion i bezbedno
ući u njega.
bočni pokazivač
pravca
dugo svetlo
kratko svetlo
pokazivač pravca
Poziciono i dnevno
svetlo za vožnju
Pomoćne lampe
Prostor za svetla za maglu,
dodatna statička svetla
za skretanje ili dodatne
reflektore.
39
instrument tabla
Sve što treba da
vidite da biste se
koncentrisali na put.
Prikaz informacija na sredini.
Letimičan pogled na sredinu brzinomera
dovoljan je za dobijanje ključnih informacija
o stepenu prenosa, I‑Shift­režimu, (adaptivnoj)
regulaciji stalne brzine kretanja, pomoćnim
kočnicama i obrtomeru.
40
Sekundarni informacioni displej.
Desno od instrument table nalazi se Infotainment centar – integrisan
displej. Zove se SID (sekundarni informacioni displej) i ima puno vrlo
korisnih funkcija. Neke od njih zahtevaju SID-High varijantu (na slici),
tj. kvalitetan displej od 7" u boji.
telefon
audio sistem
Bluetooth veza da biste mogli da
prelistavate imenik, pričate u ugra‑
đeni mikrofon i slušate sagovornika
preko zvučnika.
Pročitajte kompletne informacije
o svakoj numeri i lako se krećite
kroz njih.
Podrška za
vremena vožnje
Ugrađen GPS navigator
spoljašnje kamere
dynafleet
­ olvo FH ima potpuno nov i integrisan
V
navigator. Na osnovu kamionske
specifikacije i mapiranih podataka
pomaže vam da odaberete rutu koja
odgovara osovinskom opterećenju
i visini vozila. Osim toga, lepo se
integriše sa Dynafleet sistemom, što
vam omogućava da dobijate tačna
GPS odredišta iz kancelarije.
SID-High displej prikazuje ulazne
podatke najviše četiri kamere
u punoj rezoluciji.
Nije potreban poseban displej. Sve
informacije Volvo sistema za uprav‑
ljanje voznim parkom sada su integri‑
sane sa SID-High displejem.
Pomažu vam da vodite računa
o trajanju vožnje i odmora da biste
znali kada treba da napravite pauzu.
Informacioni displej za vozača.
Praktičan displej od 4" sa puno dodatnih informacija.
Odaberite šta želite da vidite koristeći dugmad na volanu.
Prilagođen prikaz merača
Puno indikatora statusa i informacija
o putovanju. Prilagođen prikaz vam
omogućava da izaberete najviše tri
omiljena.
Postoji i kao dodatna oprema.
Podrška vozaču
u slučaju zamora
Ako se detektuje dekoncentrisana
vožnja, na displeju se prikazuje
jasna poruka. Saznajte više na
stranici 45.
indikator tereta
Poboljšan indikator tereta vam
omogućava da precizno pratite
osovinsko opterećenje.
Razumljive poruke
o greškama
Nema zbunjujućih šifri grešaka.
Poruke o greškama vam jasno
i tačno kažu šta nije u redu – samo
u tekstualnom obliku.
41
Rukovanje teretom
Bolja
kontrola tereta.
Izdaleka.
Elektronski regulisano oslanjanje (ECS) olakšava vožnju i obezbeđuje transportovani teret. ECS4 je najnovija
verzija sa dodatnim mogućnostima, od kojih je najistaknutija Work Remote. Sada imate idealnu kontrolu, bez
obzira na to da li sedite za volanom ili obilazite vozilo.
Pet nivoa za utovar.
Tri za vožnju.
Svi nadohvat ruke.
ECS sistem sadrži četiri jastuka po osovini
(dva za gurajuću), što obezbeđuje paralelno
podizanje šasije. Lako podešavate željenu
visinu. Sistem memoriše pet utovarnih
visina, što je praktično kada dođete na
poznato utovarno mesto. Takođe možete da
odaberete jedan od tri prilagodljiva nivoa za
vožnju kako biste postigli optimalan razmak
od podloge ili aerodinamiku.
42
Šasija uvek miruje.
Kao i teret.
Indikator tereta.
Tačan i pregledan.
ECS stalno održava šasiju u horizontalnom
položaju, bez obzira na raspodelu tereta.
Sprečava bočno prevrtanje, zbog čega je
kamion uvek izbalansiran. Work Remote
takođe omogućava ručnu kompenzaciju
bočnog naginjanja.
Intuitivni meniji i displeji tačno vam prika‑
zuju raspodelu tereta duž vozila. Težine
i opterećenja jednostrukih ili dvostrukih
osovina navode se posebno, pa lako može‑
te da proverite da li su u okviru ograničenja
– i kod kamiona i kod prikolice. Kalibrisanje
je takođe lako. Možete fino da podešavate
kamion i prikolicu kako bi merenja uvek
bila precizna.
Ručno izbalansirajte kamion.
Prekontrolišite opremu.
Uključite svetla.
Prekinite napajanje. Kada u ruci imate
Work Remote, možete ručno da regulišete
vazdušno oslanjanje dok nesmetano obila‑
zite kamion.
Pokrenite i zaustavite motor i najviše četiri
izvoda snage. Možete takođe da podesite
brzinu motora i da je memorišete da biste
je brzo koristili.
Da li imate radna svetla, rotaciona svetla
ili specijalna svetla koja je postavio isporu‑
čilac nadgradnje? Uključite ih ili isključite
koristeći Work Remote.
Dodajte funkcije
isporučioca nadgradnje.
Otključajte vrata.
U zavisnosti od nadgradnje, možete da
kontrolišete nekoliko drugih funkcija. Sve su
pristupačne putem menija i mogu da dele
ikone sa dugmadima na instrument tabli.
Da, malo je veći od standardnog ključa,
ali nema veze. Vrlo je korisno to što možete
da zaključate i otključate vrata kabine bez
spuštanja daljinskog.
Integrisane komande
za utovarnu platformu.
Ne morate da nosite dva daljinska
upravljača. Unapređeni Work Remote
vam omogućava da lako podižete
i spuštate utovarnu platformu.
work remote
Postoji i kao dodatna oprema.
sistemi podrške vozaču
Stalna dodatna
kontrola puta.
Zajednička kočnica.
U određenim situacijama, kao što je skretanje ili vožnja po klizavoj nizbrdici, postoji opasnost
da se prikolica zanese i udari u kamion. Zajednička kočnica je nova Volvo funkcija predviđena
da to spreči. Impulsnim kočenjem prikolice koči se kombinacija vozila i smanjuje opasnost.
Sistem može automatski da se aktivira u opasnim situacijama, pri brzinama do 50 km/h.
44
Prilagodljiva regulacija stalne
brzine kretanja, upozorenje o su‑
daru sa vozilom ispred i pomoćna
funkcija pri iznenadnom kočenju.
Podrška za kretanje u traci.
Stop svetlo pri naglom kočenju.
Kada vozilo napusti traku, često dolazi
do saobraćajnih nesreća. Po našem
mišljenju – prečesto. Sistem podrške
za kretanje u traci prati oznake na putu
pomoću kamere i upozorava vas ako
slučajno pređete preko njih.
Ako naglo zakočite, stop svetla brzo tre‑
pere da bi upozorila vozila iza vas. Tako se
lako izbegavaju sudari otpozadi koji mogu
da budu smrtonosni i lančani.
Podrška vozaču u slučaju zamora.
Podrška pri promeni trake.
Elektronski program stabilnosti.
Podrška vozaču u slučaju zamora je inte‑
ligentan sistem koji prati vaše ponašanje
u vožnji. Ako se razlikuje od normalnog
i ukazuje na umor, sistem vas upozorava
putem signala i poruke na displeju koji vam
savetuju da se odmorite.
Mrtav ugao na suvozačevoj strani lako
može da zakloni druge učesnike u saobra‑
ćaju. Sistem podrške pri promeni trake ima
radar koji proverava tu oblast kada date
signal za skretanje. Ako oblast nije čista,
čuje se zvučno obaveštenje i treperi ikona
pored retrovizora.
Volvo elektronski program stabilnosti
(ESP) efikasno smanjuje opasnost od pro‑
klizavanja i prevrtanja. Odmah se uključuje
u opasnim situacijama, smanjujući snagu
motora i kočeći kamion i prikolicu. Svaki
točak kamiona koči pojedinačno. ESP sada
može da se poruči kod većine specifikacija
tegljača i kamiona.
Pratite ritam saobraćaja bez napora.
Prilagodljiva regulacija stalne brzine kreta‑
nja (ACC) na bazi radara održava bezbedno
rastojanje od vozila ispred sebe, regulaci‑
jom pedale gasa i svih raspoloživih kočnica.
Ako postoji opasnost od sudara, kontrolne
lampice se prikazuju na vetrobranu.
Kočioni sistem za vanredne situacije ima
dodatnu funkciju. Automatski vam pomaže
da naglo kočite ako je sudar neizbežan,
znatno smanjujući opasnost od teških
povreda na taj način.
Postoji i kao dodatna oprema.
45
specifikacije
Napravite ­Volvo FH
po svom ukusu.
Ne postoji kamion koji odgovara svima. Zato ­Volvo FH serija pruža bezbroj mogućnosti. Fleksibilan oblik šasije
i VBI (Volvo uputstva za isporučioce nadgradnje) olakšavaju pripremu kamiona za nadgradnju. Pogonska grupa,
kabine i paketi opreme pružaju vam dodatne opcije. Slobodno izaberite šta vam treba. Zastupnik će vam rado
pomoći da pronađete savršen kamion prema svojim potrebama i željama.
1
2
3
46
šasija
Osovinske konfiguracije, visine šasija,
osovinski razmaci, dvostruke osovine,
zadnja oslanjanja i kočnice.
Stranice 47–51
pogonska
grupa
Motori, menjači, softver za I‑Shift­i I‑Shift­
sa dvostrukim kvačilom, pogonske osovine,
prenosni odnosi pogonskih osovina i izvodi
snage.
Stranice 52–58
kabina
Specifikacije i mere niske kabine za
spavanje, kabine za spavanje, Globetrotter
kabine i ­Globetrotter XL kabine.
Stranice 59–61
4
paketi
opreme
Kompletni paketi opreme za veću udobnost
vozača, bezbednost i radnu ekonomičnost.
5
dodatna
oprema
Postoji mnogo opcija dodatne opreme
za vaš ­Volvo FH. Pogledajte neke od
najzanimljivijih.
Stranice 62–64
Stranica 65
šasija1
POGON/VISINA ŠASIJE/OSOVINSKI RAZMAK (dimenzije u dm)
Kamion 4×2
RAD-L90
High
34 35
37
40
43
46
49
52
56 60
RAD-GR
High
34
37
40
43
46
49
52
56 60
63
65 67
37
40
43
46
49
52
56 60
63
65 67
52
56 60
63
65 67
Med
Low
RAD-G2
X-High
37
40
43
46
49
Kamion 6×2
RADT-AR
High
37
39
43
46
49
52
56 60
radt-GR
High
34
35
37
39
43
46 48 49
52
56 60
Med
35
37
39
43
46 48 49
52
56 60
Low
35
37
39
43
46 48 49
52
56 60
Kamion 6×4
RADD-BR
High
32 34
37
39
43
46
49
52
56
RADD-TR1
High
32 34
37
39
43
46
49
52
56
RADD-TR2
High
32 34
37
39
43
46
49
RADD-GR
High
32 34
37
39
43
46
49
52
56
Med
34
37
39
43
46
49
52
56
37
39
43
46
49
52
56
37
39
43
46
Low
RADD-G2
X-High
32 34
56
Kamion 8×2
radt-ar
High
51
56 60
radt-gr
High
43 43,5 46
49
51
56 60
RAPDT-GR
High
43
46
49
51
56 60
Med
43
46
49
51
56 60
Kamion 8×4
RADD-BR
High
43 43,5 46
49
51
56
RADD-TR1
High
43 43,5 46
49
51
56
56 60 62
RADD-TR2
High
43 43,5 46
49
51
RADD-GR
High
43
46
49
51
RADDT-GR
High
32 34
37
39
41
43
46
49
Med
32 34
37
39
41
RAPDD-GR
RADD-G2
RADDT-G2
56 60
43
46
49
43
46
49
51
53 56
Med
43
46
49
51
53 56
43
43
46
46
49
49
51
32 34
37
39
41
64
52
High
X-High
X-High
64
52
56 60
52
47
1šasija
POGON/VISINA ŠASIJE/OSOVINSKI RAZMAK (dimenzije u dm)
Tegljač 4×2
RAD-L90
High
RAD-GR
High
35 36 37 38
Med
35 36 37 38
RAD-G2
35 36 37 38
Low
35 36 37 38
X-Low
35 36 37 38
X-High
35 36 37 38
Tegljač 6×2
RADT-AR
High
34
RADT-GR
High
30 32 34
RAPD-GR
39
37
39
39
Med
28,5 30 32 34
37
Low
28,5 30 32 34
37
High
39
41
Med
39
41
Tegljač 6×4
RADD-BR
High
30 32
36
39
RADD-TR1
High
30 32 34
36
39
RADD-TR2
High
30 32 34
36
39
RADD-GR
High
30 32 34
36
39
RADD-G2
X-High
30 32 34
36
39
36
39
Tegljač 8×4
RAPDD-GR
48
High
šasija1
Visine šasije
X-Low (tegljač)
Low
Med
High
X-High
oko 810 mm
oko 850 mm
oko 900 mm
oko 1000 mm
oko 1200 mm
Vučne poluge
Postavljene u okvir, delimično ispod okvira
i ispod okvira, vučne poluge služe za vuču
tandem prikolica. Poluge za vuču mogu da
se montiraju u razmacima od 25 mm.
Rezervoari za gorivo
Mogu da budu aluminijumski ili čelični, zapre‑
mine od 150 do 900 litara. Maksimalna zapre‑
mina goriva je 1480 litara kod tegljača 4×2.
Vučna sedla
Prateće osovine
Dozvoljena je ugradnja za teret do 36 tona.
Asortiman obuhvata ISO vučno sedlo
sa L-profilima različite visine, što znatno
povećava mogućnost izbora. Vučno sedlo
spojeno prirubnicom je laka varijanta sedla
jer ne zahteva nikakvu pričvrsnu ploču.
Najmanja visina vučnog sedla iznad šasije
je oko 140 mm. Integrisano podmazivanje
i indikator priključene prikolice postoje kao
opcije za određene varijante.
Mogu da imaju nekoliko konfiguracija – da
budu nepokretne sa jednostrukim ili dvostru‑
kim pneumaticima, automatski upravljive ili
aktivno upravljive. Osovinsko opterećenje:
7,5; 9,5 ili 10 tona.
Nezavisno prednje oslanjanje
MAKSIMALNO OPTEREĆENJE
Postoji za 4×2 i 6×2 sa pratećom ili gura‑
jućom osovinom (samo tegljač), pri čemu je
maksimalno osovinsko opterećenje 8,5 tona.
PREDNJE OSOVINE (tone)
VOLVO DINAMIČKO UPRAVLJANJE
Rezervoari za AdBlue
Zapremina im je od 32 do 100 litara. Pumpa
za AdBlue je integrisana sa modulom rezervo‑
ara za AdBlue. Od plastike.
Aktivan upravljački sistem sa funkcijom
dodavanja i oduzimanja momenta zakretanja.
Obezbeđuje veću silu upravljanja pri malim
brzinama, smanjuje udare koji deluju na
upravljački sistem i drži volan u položaju za
pravolinijsku vožnju pri kočenju po površinama
sa mešovitim koeficijentom trenja. Volan se
automatski vraća u neutralan položaj i pri
hodu unapred i pri hodu unazad.
Može da se poruči kod tegljača i kamiona
sa pogonom 4×2, 6×2, 6×4, 8×2 ili 8×4
i jednom prednjom osovinom.
Volvo dinamičko upravljanje može da se
poruči i za dvostruku prednju osovinu na
kamionima sa pogonom 8×2 i 8×4.*
Gurajuće osovine
Mogu da budu nepokretne i aktivno upravljive,
i kod tegljača i kod kamiona. Osovinsko opte‑
rećenje: 7,5 ili 9 tona.
VazdušnoLisnato
X-Low7,5–
Low 8–
Med 9*9
High910/18**
X-High– 10/18**
* Sa nezavisnim prednjim oslanjanjem do 8,5 tona.
** Dvostruka prednja osovina (FAA20/FAA21).
* U ponudi tokom 2015.
49
1šasija
ZADNJE OSLANJANJE
Osovinska
kombinacija
Tip oslanjanja
Opterećenje 1, 2 ili
3 osovine (tone)
Redukcija
RAD-L90
4×2
S-parabolično
13
Jednostruka/u glavčini
RAD-GR
4×2
Vazdušno
11,5/13
Jednostruka/u glavčini
RAD-G2
4×2
Vazdušno
13
U glavčini
Tip
Jednostruka
Druge osovine
Dvostruka osovina
RADT-AR
6×2/8×2
Parabolično
19/21
Jednostruka/u glavčini
RADT-GR
6×2/8×2
Vazdušno
19/20,5/22,5/23
Jednostruka/u glavčini
RAPD-GR
6×2
Vazdušno
19/22
Jednostruka/u glavčini
RADD-G2
6×4/8×4
Vazdušno
21/23/26
Jednostruka/u glavčini
RADD-BR
6×4/8×4
Parabolično
21
RADD-TR1
6×4/8×4
Parabolično/standardno lisnato 23/26
Jednostruka/u glavčini
RADD-TR2
6×4/8×4
Standardno lisnato
26/32
U glavčini
RAPDT-GR
8×2
Vazdušno
27/30/30,5/31,5/32 Jednostruka/u glavčini
Nepokretna prateća osovina
Nepokretna/upravljiva prateća
osovina/automatski upravljiva
Nepokretna/upravljiva gurajuća osovina
Jednostruka/u glavčini
Tri osovine/upravljiva gurajuća i uprav‑
ljiva ili nepokretna prateća osovina
RADD-GR
6×4/8×4
Vazdušno
21/23/26
Jednostruka/u glavčini
RADDT-GR
8×4
Vazdušno
27/33/36
Jednostruka/u glavčini
Tri osovine/upravljiva prateća osovina
RAPDD-GR
8×4
Vazdušno
27/30,5/32/35
Jednostruka/u glavčini
Tri osovine/upravljiva gurajuća osovina
RADDT-G2
8×4
Vazdušno
27/33/36
Jednostruka/u glavčini
Tri osovine/upravljiva prateća osovina
visine kačenja vučnog sedla
Pogon
4×2
6×2
Visina šasije
Visina okvira
Visina
vučnog sedla*
Pneumatici
Minimalna
visina kačenja**
Nominalna
visina vožnje**
X-Low
RAD-GR
266
140
295–55
867
912
X-Low
RAD-GR
266
140
295–60
887
932
Low
RAD-GR
266
140
315–60
955
1015
Med
RAD-GR
266
140
315–70
1014
1075
Med
RAD-GR
300
140
315–70
1031
1092
High
RAD-GR
266
140
315–80
1056
1147
High
RAD-GR
300
140
315–80
1090
1164
Low
RADT-GR
266
160
315–60
975
1035
Med
RADT-GR
266
160
315–70
1034
1095
Med
RADT-GR
300
160
315–70
1051
1112
High
RADT-GR
300
150*
315–80
1160
1234
Med
RAPD-GR
266
160
315–70
1034
1095
Med
RADT-GR
300
160
315–70
1051
1112
High
RAPD-GR
266
160
315–80
1076
1167
High
RAPD-GR
300
160
315–80
1110
1184
6×4
High
RADD-GR
300
150*
315–80
1173
1234
8×4
High
RAPDD-GR
300
160
315–80
1137
1207
* Montažna visina +60 mm. ** Približne visine.
50
Oslanjanje
šasija1
kočnice
Volvo disk kočnice sa EBS sistemom (sistemom za elektronsku kontrolu kočnica) mogu da se poruče sa programskim paketima STD i MED za
kamione i tegljače. ESP može da se poruči kod tegljača i kamiona sa pogonom 4×2, 6×2 i 6×4. Tako Volvo može da ponudi ESP za gotovo sve ADR
primene i EMS kombinacije. Asortiman kočnica takođe obuhvata Volvo doboš kočnice sa bregastim uređajem u obliku slova Z sa ABS sistemom
(sistemom za kočenje protiv blokade točkova).
EBS MEDIUM
Osim funkcija standardnog paketa EBS
sistema, ima i donje funkcije.
Kontrola statusa EBS sistema
Nadzor statusa EBS sistema preko elektronskog sistema vozila TEA2+ i alata
Volvo Tech Tool.
Automatsko otpuštanje
ESP (elektronski program
parkirne kočnice
stabilnosti)
Parkirna kočnica se otpušta kada vozač
pritisne pedalu gasa i izabere neki stepen
prenosa (samo I‑Shift­menjač).
Sistem za stabilizaciju kočnica aktivira
kočnice pojedinačno na svakom točku, čime
obezbeđuje stabilnost cele kombinacije vozila
i suprotstavlja se njenom zanošenju i prevr‑
tanju, kao i ljuljanju prikolice. ESP ispunjava
zakonske zahteve za elektronsku kontrolu
stabilnosti vozila.
dodatne opcije
Osim programskih paketa postoje sledeće
opcije.
Pomoć pri kretanju uzbrdo
Kočnice se otpuštaju samo kada je obrtni
moment motora dovoljan da se vozilo pokrene
napred.
Analiza istrošenosti obloga
Upozorenje o oblogama kočnica – proraču‑
navanje preostale kilometraže sa trenutnim
oblogama kočnica.
Postoji i kao dodatna oprema.
Zajednička kočnica
Omogućava vozaču da zahteva impulsno
kočenje prikolice. Kočnica se tada automat‑
ski aktivira i rizik od zanošenja je minimalan.
Samo za kamione.
Stop svetlo pri naglom kočenju
Prilikom naglog kočenja pri brzini iznad
50 km/h, stop svetla trepere brzinom od
četiri treptaja u sekundi.
Hidraulični retarder
Kompaktni retarder na menjaču maksimalne
snage 440 kW.
51
2 pogonska grupa
motor D13k – euro 6
motor D16K – euro 6
Snaga/obrtni moment
Snaga/obrtni moment
Neto izlazna snaga prema standardu EC 582/2011
Neto izlazna snaga prema standardu EC 582/2011
Snaga, KS
Snaga, KS
Obrtni moment, Nm
Obrtni moment, Nm
950
560
850
530
500
3200
470
3000
440
2800
410
2600
380
2400
350
2200
320
2000
290
1800
260
1600
230
1400
200
1200
170
1000
D13K540
140
D13K460
80
3400
3200
550
3000
2800
450
2600
2400
350
2200
2000
250
1800
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
D16K750
1600
D16K650
1400
D16K550
50
D13K420
50
D16K550
2000
Broj obrtaja motora, o/min
D13K420 (309 kW)
Maksimalna snaga na 1400 –1800 o/min 420 KS
Maksimalni obrtni moment n
a 860 –1400 o/min
2100 Nm
D13K460 (338 kW)
Maksimalna snaga na 1400 –1800 o/min 460 KS
Maksimalni obrtni moment
na 900 –1400 o/min
2300 Nm
D13K500 (368 kW)
Maksimalna snaga na 1400 –1800 o/min 500 KS
Maksimalni obrtni moment
na 1000 –1400 o/min
2500 Nm
D13K540 (397 kW)
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
Broj obrtaja motora, o/min
D16K550 (405 kW)
Maksimalna snaga na 1350 –1900 o/min 550 KS
Maksimalni obrtni moment
na 900 –1350 o/min
2800 Nm
D16K550 (405 kW)
Maksimalna snaga na 1350 –1900 o/min 550 KS
Maksimalni obrtni moment
na 900 –1350 o/min
2900 Nm
D16K650 (479 kW)
Maksimalna snaga na 1450 –1900 o/min 650 KS
Maksimalni obrtni moment
na 950 –1450 o/min
3150 Nm
D16K750 (552 kW)
Maksimalna snaga na 1450 –1800 o/min 540 KS
Maksimalni obrtni moment
na 1000 –1450 o/min
2600 Nm
Maksimalna snaga na 1600 –1800 o/min 750 KS
Maksimalni obrtni moment
na 950 –1400 o/min
3550 Nm
D13K
D16K
Br. cilindara
6
Radna zapremina
12,8 dm3
Hod klipa
158 mm
Prečnik cilindra
131 mm
Stepen kompresije
17.0:1
Ekonomična oblast broja obrtaja 900 –1400 o/min
Snaga motorne kočnice (2300 o/min)
200 kW
Snaga VEB + kočnice (2300 o/min)
375 kW
Snaga VEB +opcija
Filteri za ulje
2 punoprotočna, 1 zaobilazni
Zapremina ulja, uključujući filter
33 l
Rashladni sistem, ukupna zapremina
38 l
Interval zamene ulja u motoru: do 100.000 km ili
jednom godišnje sa specifikacijom VDS4.
Br. cilindara
6
Radna zapremina
16,1 dm3
Hod klipa
165 mm
Prečnik cilindra
144 mm
Stepen kompresije
16.0:1
Ekonomična oblast broja obrtaja1000 –1300 o/min
Snaga motorne kočnice (2200 o/min)
230 kW
Snaga VEB + kočnice (2200 o/min)
470 kW
VEB +opcija
Filteri za ulje
2 punoprotočna, 1 zaobilazni
Zapremina ulja, uključujući filter
42 l
Rashladni sistem, ukupna zapremina
48 l
Interval zamene ulja u motoru: do 100.000 km ili
jednom godišnje sa specifikacijom VDS4.
PREDUSLOVI ZA GORIVO
Izvodi snage na motoru
Samo gorivo bez sumpora
(EN590, maksimalno 10 ppm).
Postoje dve verzije izlaznog obrtnog momenta*:
EPTT650, prenosni odnos 1.26:1
650 Nm
EPTT1000, prenosni odnos 1.26:1
1000 Nm
Izvodi snage na motoru
* Izlazni obrtni moment i u vožnji i u mirovanju.
Postoje dve verzije izlaznog obrtnog momenta
EPTT650, prenosni odnos 1.26:1
650 Nm*
EPTT1000, prenosni odnos 1.26:1
1000 Nm*
* Izlazni obrtni moment i u vožnji i u mirovanju.
52
3600
650
150
D13K500
110
750
Postoji i kao dodatna oprema.
pogonska grupa 2
Naše rešenje za Euro 6
7.
brizgaljka
Zona
mešanja
AdBlue
Zona
mešanja
Motor
DOC
SCR
DPF
ASC
Motor
oksidacioni katalizator
Selective Catalytic Reduction (SCR)
Nove komponente motora imaju jedan glavni
zadatak: da fino i postepeno poboljšaju protok
gasova kroz motor i obezbede da izduvni
gasovi dođu u sistem za naknadnu obradu
na optimalnoj temperaturi. Bez ugrožavanja
ekonomične potrošnje goriva ili performansi
motora.
za dizel gorivo (doc)
U zoni mešanja izduvni gasovi se prskaju
AdBlue tečnošću. U katalizatoru se azotni
oksidi (NO X) efikasno pretvaraju u bezopasni
azotni gas i vodu.
7. brizgaljka
Specijalna brizgaljka za dizel gorivo toplotno
reguliše DOC i obezbeđuje efikasnost DPFa i ispravnu funkciju SCR-a.
DOC proizvodi azot-dioksid neophodan za
efikasno sagorevanje čvrstih čestica u DPF
filteru. U hladnim uslovima, obezbeđuje i
toplotu za regeneraciju.
Katalizator neobrađenog
filter za čvrste čestice
amonijaka (ASC)
u dizel gorivu (dpf)
Poslednja komponenta ispred izduvne cevi
u kojoj se uklanja preostali amonijak (NH 3).
Filter sakuplja čvrste čestice (PM) i skladišti
ih sve dok ne sagore tokom regeneracije.
Regeneracija se obavlja automatski i vozač
ne mora da preduzima nikakve radnje.
Evropski standardi o emisiji 1993–2013
PM (g/kWh)
0.36
PM = čvrste čestice
NOX = azotni oksidi
0.30
Euro 1 (1993)
Euro 4 (2006)
Euro 2 (1996)
Euro 5 (2009)
Euro 3 (2001)
Euro 6 (2013)
0.20
0.10
1
2
3
4
5
6
7
NOX (g/kWh)
53
2 pogonska grupa
i-shift
Dvanaestobrzinski menjač sa udvostručavanjem broja stepeni prenosa i promenom opsega pomoću automatizovanog sistema za promenu stepena
prenosa. Na I‑Shift­mogu da se montiraju kompaktni retarder, izvod snage, pumpa servo upravljača za vanredne situacije i hladnjak za ulje.
I‑Shift­
Tip
Najviši stepen prenosa
Obrtni moment motora (Nm)
Ukupna težina vučnog voza (tone)
AT2412E
Direktan
2400
44
AT2612E
Direktan
2600
60
ATO2612E
Štedni
2600
60
AT2812E
Direktan
2800
44/52
ATO3112E
Štedni
3150
60
ATO3512E
Štedni
3550
60
Softverski paketi za I‑Shift­
Funkcije
Basic
Osnovna strategija pri promeni stepena prenosa
•
•
•
•
Promena stepena prenosa zbog performansi
Osnovno podešavanje izbora stepena prenosa
Monitor temperature ulja u menjaču
Poboljšana strategija promene stepena prenosa
Kontrola kretanja malom brzinom
I‑Roll­
Distribution
& Construction
Long Haul &
Fuel
Economy
Long Haul &
Fuel Economy Heavy Duty
with I‑See­
Transport*
Heavy Duty
Transport
with I‑See­*
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Inteligentna regulacija stalne brzine kretanja
I‑See­, uključujući I‑Cruise­
Regulacija vučnog voza velike težine
•
•
•
•
•
•
•
•
Dodatne opcije
Poboljšane funkcije izvoda snage
•
Poboljšano podešavanje izbora stepena prenosa, uključujući
funkciju „kickdown“
Poboljšane performanse – loši putevi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
* Samo AT2612E.
Softverski paketi za I‑Shift­
Basic
Postoji kao standard kod I‑Shift­menjača
i omogućava mu osnovne funkcije.
Distribution & Construction
Long Haul & Fuel Economy with I‑See­
Prilagođava menjač distributivnim i građevin‑
skim operacijama. Obuhvata funkcije koje
vozaču olakšavaju pokretanje kamiona i
njegovo manevrisanje u uskim četvrtima.
Paket „Long Haul & Fuel Economy“ sa dodat‑
kom funkcija I‑See­i I‑Cruise­, u cilju još veće
uštede goriva.
Heavy Duty Transport
Long Haul & Fuel Economy
Sadrži inteligentne funkcije koje umanjuju
potrošnju goriva. Ovaj programski paket je
posebno pogodan za dugolinijske transporte.
Optimizira I‑Shift­za vučne vozove velike težine
(>85 tona).
HEAVY DUTY TRANSPORT WITH I-SEE
Paket „Heavy Duty Transport“ sa dodatkom
funkcija I‑See­i I‑Cruise­, u cilju još veće
uštede goriva.
54
Postoji i kao dodatna oprema.
pogonska grupa 2
i-shift sa dvostrukim kvačilom
Dvanaestobrzinski menjač sa dvostrukim kvačilom i promenom opsega pomoću automatskog sistema za promenu stepena prenosa. Dvostruko kvačilo
omogućava brzu, neprimetnu i laku promenu stepena prenosa bez prekida toka snage. Na I‑Shift­sa dvostrukim kvačilom mogu da se montiraju kompaktni
retarder, izvod snage i pumpa servo upravljača za vanredne situacije. Hladnjak za ulje je standardna oprema.
I‑Shift­sa dvostrukim kvačilom
Tip
SPO2812
Najviši stepen prenosa
Obrtni moment motora (Nm)
Ukupna težina vučnog voza (tone)
Štedni
2800
60
Softverski paketi za I‑Shift­sa dvostrukim kvačilom
Long Haul &
Fuel Economy
Long Haul &
Fuel Economy
with I‑See­
Funkcije
Basic
Osnovna strategija pri promeni stepena prenosa
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Promena stepena prenosa zbog performansi
Osnovno podešavanje izbora stepena prenosa
Monitor temperature ulja u menjaču
Poboljšana strategija promene stepena prenosa
Kontrola kretanja malom brzinom
I‑Roll­
Inteligentna regulacija stalne brzine kretanja
I‑See­, uključujući I‑Cruise­
Dodatne opcije
Poboljšane funkcije izvoda snage
Poboljšano podešavanje izbora stepena prenosa, uključujući funkciju „kickdown“
Poboljšane performanse – loši putevi
Softverski paketi za I‑Shift­
Long Haul & Fuel Economy
Long Haul & Fuel Economy with I‑See­
sa dvostrukim kvačilom
Sadrži inteligentne funkcije koje umanjuju
potrošnju goriva. Ovaj programski paket je
posebno pogodan za dugolinijske transporte.
Paket „Long Haul & Fuel Economy“ sa
dodatkom funkcija I‑See­i I‑Cruise­, u cilju
još veće uštede goriva.
Basic
Postoji kao standard kod I‑Shift­menjača sa
dvostrukim kvačilom i omogućava mu osnovne
funkcije.
55
2 pogonska grupa
objašnjenje funkcija za i-shift
Kontrola kretanja malom brzinom
i i-shift sa dvostrukim kvačilom
Optimizira izbor stepena prenosa i funkcije
EBS sistema za manevrisanje pri malim brzi‑
nama. Između ostalog, omogućava aktiviranje
funkcije „pomoć pri kretanju uzbrdo“ isključivo
na uzbrdicama.
Osnovna strategija pri promeni
stepena prenosa
Automatski izbor pravog prenosnog odnosa
pri pokretanju vozila (od 1. do 6. stepena
prenosa). Na izbor stepena prenosa pri pokre‑
tanju vozila utiču ukupna težina i nagib puta.
Promena stepena prenosa
zbog performansi
Daje brže i blaže promene inteligentnim kori‑
šćenjem motorne kočnice, dvostrukog kvačila
i specijalne kočnice menjača.
a stepena prenosa
Omogućava podešavanje izbora stepena
prenosa putem dugmadi na ručici menjača
prilikom kočenja motorom u automatskom
režimu.
Monitor temperature ulja
u menjaču
Prikazuje temperaturu ulja u menjaču na
displeju sa informacijama.
Poboljšana strategija promene
stepena prenosa
Zahvaljujući EBS i ECS sistemima, olakša‑
no je pokretanje vozila, kao i manevrisanje
u uskim četvrtima. Maksimalno povećava
snagu VEB/VEB + kočnice automatskim bira‑
njem pravog stepena prenosa tako da motor
radi na velikom broju obrtaja. Kada I‑Shift­sa
dvostrukim kvačilom menja stepen prenosa
pri kočenju motorom, ne dolazi do prekida
toka snage, pa ni do prekida kočenja.
56
Poboljšane funkcije izvoda snage
Nekoliko funkcija koje olakšavaju upotrebu
izvoda snage.
Poboljšano podešavanje izbora
I‑Roll­
Automatsko aktiviranje i deaktiviranje funkcije
slobodnog hoda sa ciljem smanjenja potrošnje
goriva. I‑Roll­se koristi kada nije potrebna ni
snaga motora ni kočenje motorom, npr. na
ravnom terenu.
stepena prenosa, uključujući
funkciju „kickdown“
Omogućava podešavanje izbora stepena
prenosa putem dugmadi na ručici menjača
pri pokretanju i vožnji u automatskom režimu.
Funkcija „kickdown“ bira pravi stepen prenosa
za maksimalno ubrzanje.
Inteligentna regulacija stalne
brzine kretanja
Osnovno podešavanje izbor
dodatne opcije
Radi u interakciji sa funkcijom vozila „Brake
Cruise“, usled čega ne dolazi do nepotrebnog
aktiviranja pomoćnih kočnica. Funkcija slo‑
bodnog hoda tako može bolje da se iskoristi.
I‑See­
Inteligentan I‑Shift­softver koji može da
skladišti topografske podatke i da ih koristi
za uštedu goriva i udobniju vožnju. Podaci se
čuvaju u bazi podataka koju mogu da koriste
drugi korisnici I‑See­softvera. Kada se poruči
I‑See­, dobija se i regulacija stalne brzine kre‑
tanja I‑Cruise­. Osim toga, I‑Cruise­može
da se poruči posebno.
Regulacija vučnog voza
velike težine
Optimizira izbor stepena prenosa za vučne
vozove velike težine, 85–180 tona.
Poboljšane performanse
– loši putevi
Nekoliko funkcija kojima se podešava
promena stepena prenosa i koje pomažu
pri pokretanju i vožnji po lošim putevima
i brdovitom terenu.
pogonska grupa 2
Ručni menjači
Četrnaestobrzinski ručni menjač sa udvostručavanjem broja stepeni prenosa i promenom opsega: dva sporohodna stepena prenosa i dvanaest
sinhronizovanih stepeni prenosa za hod unapred, kao i četiri stepena prenosa za hod unazad. Patentirani sinhronizovani menjač sa servo funkcijom
omogućava male sile pri promeni stepena prenosa. Na menjače se mogu ugraditi kompaktni retarder, izvod snage, pumpa servo upravljača za
vanredne situacije i hladnjak za ulje.
Ručni menjači
Tip
Najviši stepen prenosa
Obrtni moment motora (Nm)
Ukupna težina vučnog voza (tone)
VT2214B
Direktan
2200
100
VTO2214B
Štedni
2200
100
VT2514B
Direktan
2500
100
VTO2514B
Štedni
2500
100
VT2814B
Direktan
2800
100
VTO2814B
Štedni
2800
100
kombinacije pogonske grupe
Ručni menjač
VT2214B
VTO2214B
VT2514B
VTO2514B
VT2814B
D13K420
(2100 Nm)
D13K460
(2300 Nm)
D13K500
(2500 Nm)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
VTO2814B
D13K540
(2600 Nm)
D16K550
(2800 Nm)
•
•
•
•
D16K550
(2900 Nm)
D16K650
(3150 Nm)
•
•
D16K750
(3550 Nm)
I‑Shift­
AT2412E
AT2612E
ATO2612E
AT2812E
•
•
ATO3112E
•
ATO3512E
•
I‑Shift­sa dvostrukim kvačilom
SP02812
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Osovina sa jednostrukom redukcijom
RSS1344C/D
RSS1356
RSS1360
RTS2370A
•
•
•
•
Osovine sa redukcijom u glavčinama
RSH1370F
RTH2610F
RTH3210F
RTH3312
•
•
•
•
57
2 pogonska grupa
Pogonske osovine
Osovina
Zupčanik
Maksimalni obrtni
moment (Nm)
Maksimalno pterećenje
1 ili 2 osovine (tone)
Ukupna težina vučnog
voza (tone)
RSS1344C/D
Jednostruka
Hipoidni
2600
13
44
RSS1356
Jednostruka
Hipoidni
2400/2800
13
56/44
RSS1360
Jednostruka
Hipoidni
3550
13
60
RTS2370A
Tandem
Hipoidni
3550
23
70
RSH1370F
Jednostruka
Konusno spiralni
3550
13
70
RTH2610F
Tandem
Konusno spiralni
3550
26
100
RTH3210F
Tandem
Konusno spiralni
3550
32
100
RTH3312
Tandem
Konusno spiralni
3550
33
120
Tip
Jednostruka redukcija
Redukcija u glavčinama
Prenosni odnosi pogonskih osovina
RSS1344C/D
RSS1356
RSS1360
RTS2370A
RSH1370F
RTH2610F
RTH3210F
RTH3312
2.31:1*
2.50:1
2.47:1
2.43:1
3.46:1
3.33:1
3.33:1
3.61:1
2.47:1*
2.64:1
2.64:1
2.57:1
3.61:1
3.46:1
3.46:1
3.76:1
2.64:1
2.79:1
2.85:1
2.83:1
3.76:1
3.61:1
3.61:1
4.12:1
2.85:1
3.10:1
3.08:1
3.09:1
4.12:1
3.76:1
3.76:1
4.55:1
3.08:1
3.44:1
3.40:1
3.40:1
4.55:1
3.97:1
3.97:1
5.41:1
3.36:1
3.67:1
3.67:1
3.78:1
5.41:1
4.12:1
4.12:1
7.21:1
4.11:1
4.13:1
4.55:1
4.55:1
4.50:1
5.41:1
5.41:1
3.70:1
5.14:1
7.21:1
5.67:1
6.17:1
* Za RSS1344D.
Izvodi snage
Za pogon svih tipova opreme za nadgradnju
postoji veliki asortiman izvoda snage koji ne
zavise ili zavise od kvačila.
Izvodi snage zavisni od kvačila
PTR-F
Priključak za prirubnicu, mali ili veliki broj
obrtaja.
Izvodi snage nezavisni od kvačila
PTRD-D1
PTR-FL/FH
PTER-DIN
Zadnji izvod snage na motoru za direktan
pogon hidraulične pumpe.
Priključak za prirubnicu, mali ili veliki broj
obrtaja.
PTR-D/PTR-DM/PTR-DH
PTER1400
Zadnji izvod snage na motoru sa prirubnicom
za priključivanje hidraulične pumpe.
Mali/srednji/veliki broj obrtaja, DIN priključak
za direktno priključivanje hidraulične pumpe.
PTRD-F
PTER 100
Zadnji izvod snage na motoru sa prirubnicom
za priključivanje hidraulične pumpe.
58
Postoji i kao dodatna oprema.
PTRD-D
Veliki broj obrtaja sa dvostrukim pogonom.
DIN priključak sa prednje i zadnje strane za
direktno priključivanje hidrauličnih pumpi.
Veliki broj obrtaja, priključak za prirubnicu za
direktno postavljeno kardansko vratilo.
Veliki broj obrtaja sa dvostrukim pogonom.
Priključak za prirubnicu sa zadnje strane i
DIN priključak sa prednje.
PTRD-D2
Veliki broj obrtaja sa dvostrukim pogonom
sa zadnje strane i jednostrukim pogonom sa
prednje strane. Dva priključka za prirubnicu sa
zadnje strane i jedan DIN priključak sa prednje.
kabina3
Oslanjanje kabine u četiri tačke
Zavojne opruge sa amortizerima svuda, zavojne
opruge napred i vazdušno oslanjanje nazad ili
vazdušno oslanjanje svuda.
Usisni kanali za vazduh
Usisni kanal za vazduh se nalazi sa leve strane
i može da bude visok ili nizak. Kao opcija
postoji prednji usisni kanal za vazduh.
Boje
Postoji oko 850 varijanti.
Tapacirung
­ olvo FH: Vinil, tekstil, meki tekstil i koža.
V
­Volvo FH16: Tekstil/koža i koža u dve boje.
Za sva sedišta, osim za sedišta od vinila i
tekstila, može da se poruči funkcija ventilacije.
Vozačevo sedište
Postoje tri paketa opreme: Standard, Comfort
i Deluxe. Svi paketi mogu da se poruče sa
opcijskim tapacirungom. Ukupan hod sedišta
pri horizontalnom podešavanju iznosi 240 mm,
a pri vertikalnom 100 mm. Vozačevo sedište
standardno ima naslon za glavu, podesivi
i sklopivi naslon, vertikalno i horizontalno
podešavanje, podesivi oslonac za slabine
i podesivi ugao.
Unutrašnji prostor za
Sistem za klimatizaciju
odlaganje stvari
Postoje tri različita sistema za klimatizaciju
koji zadovoljavaju sve potrebe.
Ventilator sa standardnim grejačem rashladne
tečnosti.
Klima uređaj sa ručnom kontrolom (MCC).
Klima uređaj sa automatskom kontrolom
temperature (ECC/ECC2). Ovaj sistem takođe
može da se poruči sa senzorima sunčeve
svetlosti, magle i kvaliteta vazduha.
Osim toga, sistem za klimatizaciju mogu
da dopune parkirni grejač kabine i motora
i I‑Park­Cool, parkirni hladnjak kabine.
Prednja polica sa četiri otvora po DIN stan‑
dardu i dva velika odeljka za odlaganje stvari
sa vratima sa roletnom (sa vozačeve i suvoza‑
čeve strane). Ispod kreveta nalaze se dve fio‑
ke na izvlačenje ukupne zapremine 130 litara.
Postoje dva manja odeljka za odlaganje stvari
ispod dušeka u prednjem (15 l) i zadnjem
(10 l) delu kreveta. U zadnjem delu kreveta
postoji prostor za odlaganje PET flaše.
Spoljašnji prostor za
odlaganje stvari
Suvozačevo sedište
Postoje dva paketa opreme: Standard i Com‑
fort. Oba mogu da se poruče sa opcijskim ta‑
pacirungom. Suvozačeva sedišta standardno
imaju naslone za glavu. Obrtno suvozačevo
sedište može da se poruči kao opcija.
Sa obe strane postoje veliki odeljci za odla‑
ganje stvari koji mogu da se otvore spolja ili
iznutra. Dodatni prostor za odlaganje stvari
od 30 litara, koji se ne greje, nalazi se ispod
kabine sa obe strane.
Krovni prozor/poklopac
Kreveti
Dimenzije donjeg kreveta su 74×200 cm sa
srednjim delom širine 81,5 cm ili 74×200 cm
sa mogućnošću izvlačenja do 88×200 cm
i srednjim delom širine 95,5 cm.
Izuzetno udoban dušek sa oprugama od
16 cm u džepovima. Tri opcije tvrdoće: meki,
polutvrdi i tvrdi.
Dve opcije gornjeg štitnika dušeka koji
povećava udobnost pri spavanju i olakšava
nameštanje kreveta. Sklopivi sa podesivim
naslonom.
Dimenzije udobnog gornjeg kreveta su
60×190 cm ili 70×190 cm.
Kabina može da ima nepokretan krovni prozor
ili, kao opciju, krovni poklopac koji može da
se otvori 50 mm. Služi i kao izlaz za vanredne
situacije. Krovni poklopac može da bude ručni
ili električni.
Volan
Volan u dve različite veličine – 450 mm
ili 500 mm u prečniku, u zavisnosti od
specifikacije kamiona. Visina volana može da
se podesi najviše za 90 mm, a ugao za 28
stepeni. Podesivo upravljačko vratilo (opcija)
omogućava vertikalno podešavanje volana od
–5 ° do +15 °, što povećava udobnost u vožnji.
i-parkcool
I‑Park­Cool proizvodi hladan vazduh u miro‑
vanju i može da radi sa parkirnim grejačem
u kabini kako bi klima bila prijatna, npr. tokom
noći kada visoka temperatura često postaje
niska za nekoliko časova.
Sistem proverava ispravnost akumulatora
kako bi obezbedio startne performanse kami‑
ona. Proračunava rashladnu snagu potrebnu
za klima uređaj u kabini. Ako akumulatori nisu
napunjeni do kraja, sistem proračunava koliko
snage može da iskoristi (bez narušavanja star‑
tnih performansi). Tako obezbeđuje prijatno
i stabilno hlađenje tokom cele noći.
Sistem je skoro 20 dB tiši od konkurentskih
sistema na tržištu, što dodatno povećava
kvalitet spavanja.
Sistem za klimatizaciju je potpuno integrisan
sa normalnim sistemom za ventilaciju vazduha
u vozilu*, pa se vreo ili hladan vazduh lako
usmerava i ravnomerno raspoređuje kroz ven‑
tilacione otvore. To ne utiče na aerodinamiku
kabine i visinu za stajanje u njoj.
* Osim grejača u kabini (PH-CAB).
59
3kabina
niska kabina za spavanje
Kabina za spavanje
Niska kabina za spavanje (CAB-LSLP) sa
spuštenim krovom i oslanjanjem omogućava
smeštaj tereta iznad kabine. Unutrašnja visina
je 147 cm (iznad poklopca motornog prostora
138 cm).
Kabina Globetrotter
Kabina za spavanje (CAB-SLP) sa udob‑
nim smeštajem preko noći za jednu osobu.
Unutrašnja visina je 171 cm (iznad poklopca
motornog prostora 162 cm).
Kabina Globetrotter (CAB-HSLP) sa udobnim
smeštajem preko noći za najviše dve osobe.
Kabina Globetrotter ima dodatni prostor za
odlaganje stvari zbog vertikalne konstrukcije.
Unutrašnja visina je 205 cm (iznad poklopca
motornog prostora 196 cm).
2050
1710
1470
C
B
A
384
384
384
382
382
382
383
383
383
600/700
2495 2170
740/880
2000
2495 2170
740/880
815/955
1950
2225
60
2000
2495 2170
740/880
815/955
1950
2225
815/955
1950
2225
1900 2000
kabina3
Kabina ­Globetrotter XL
Kabina G
­ lobetrotter XL (CAB-XHSL) sa
udobnim smeštajem preko noći za najviše dve
osobe. Kabina G
­ lobetrotter XL ima dodatni
prostor za odlaganje stvari zbog veće visine.
Unutrašnja visina je 220 cm (iznad poklopca
motornog prostora 211 cm).
2200
D
384
382
383
600/700
2495 2170
740/880
1900 2000
815/955
1950
2225
Visina A (mm)
Visina B (mm)
Visina C (mm)
Visina D (mm)
Pogon
Visina šasije
Oslanjanje
Pneumatici
CAB-LSLP
CAB-SLP
CAB-HSLP
CAB-XHSL
4×2
High
Lisnato/vazdušno
315/80-R22.5
3225
3430
3800
3950
4×2
High
Lisnato/vazdušno
315/80-R22.5
3235
3440
3810
3960
4×2
Med
Lisnato/vazdušno
315/70-R22.5
3145
3350
3720
3870
4×2
Low
Vazdušno/vazdušno
315/60-R22.5
3025
3230
3600
3750
4×2
Low
Vazdušno/vazdušno
315/60-R22.5
3045
3250
3620
3770
4×2
X-low
Vazdušno/vazdušno
295/60-R22.5
3005
3210
3580
3730
6×2
Med
Lisnato/vazdušno
315/70-R22.5
3145
3350
3720
3870
Pogon
Visina šasije
Oslanjanje
Pneumatici
CAB-SLP
CAB-HSLP
CAB-XHSL
6×2
High
Vazdušno/vazdušno
315/80-R22.5
3205
3410
3780
3930
6×2
Med
Vazdušno/vazdušno
315/70-R22.5
3125
3330
3700
3850
6×2
Low
Vazdušno/vazdušno
315/60-R22.5
3025
3230
3600
3750
6×2
High
Lisnato/lisnato
315/80-R22.5
3255
3460
3830
3980
6×4
High
Lisnato/lisnato
315/80-R22.5
3245
3450
3820
3970
8×4
High
Lisnato/lisnato
315/80-R22.5
3275
3480
3850
4000
Visina kabine iznad zemlje
Tegljač
Kamion
61
4 paketi opreme
Paketi za vožnju
ECC, elektronsko upravljanje klimatizacijom
ECC sa senzorom kvaliteta vazduha i filterom od aktivnog uglja
Vožnja
Vožnja+
•
•
•
Ručni krovni poklopac
Električni krovni poklopac
Sivi spoljašnji štitnik od sunca
Nasloni za ruke na vozačevom sedištu
Nasloni za ruke na oba sedišta
Retrovizori sa grejačima i električnim podešavanjem
Prednji unutrašnji štitnik od sunca, električna roletna
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Bočni unutrašnji štitnik od sunca sa obe strane
Prednja središnja fioka, niska
Prednja središnja fioka, visoka
•
•
•
•
Kožni nasloni za ruke
Kožni volan
Kožna ručka na ulazu
Podesivi volan i upravljačko vratilo
Viši nivo spoljašnje opreme
Kompletno farbanje uključujući viši nivo spoljašnje opreme
Vožnja++
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Vožnja 16+
•
•
•
Vožnja 16++
•
•
•
•
•
•
•
•
•
 = opcija
Paketi za odmor
Krevet na rasklapanje
Krevet sa ručnim naslonom
Kabina za spavanje
Kabine Globetrotter i ­Globetrotter XL
1 krevet
1 krevet
•
Krevet sa električnim naslonom
1 krevet+
•
•
1 krevet+
•
Gornji krevet, širine 700 mm, na rasklapanje
Gornji krevet, širine 700 mm, podesiv
Zadnji gornji prostor za odlaganje stvari, 245 litara
Zadnji gornji prostor za odlaganje stvari, 154 litra
Držači za flaše kod vozača i u delu za odmor
Parkirni grejač u kabini
Parkirni grejač za motor i kabinu, arktičke zemlje
Napredna komandna tabla u delu za spavanje
Noćno svetlo i prigušivač
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Pomoćna polica, prednji gornji prostor za odlaganje stvari
Frižider, 33 litra
Priprema za mikrotalasnu pećnicu
•
Mikrotalasna pećnica
Priprema za TV
Sto
Obrtno sedište za odmor sa funkcijom naginjanja
 = opcija
62
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
2 kreveta
•
2 kreveta+
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
paketi opreme 4
Audio paketi
Basic
High
High + Amplifier
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
AM stanice
6
6
6
RDS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
6
Potreban displej
SID-Bas
SID-High
•
Reprodukcija
Audio CD
CD-R/CD-RW
wav/wma/mp3/iTunes m4a
Regulacija jačine zvuka u zavisnosti od brzine
Dodatne funkcije isključivanja zvuka
Radio
FM/AM antena
FM stanice
Priključci i interfejsi
12
Niskonaponski ulaz, 4-kanalni
Stereo ulaz od 3,5 mm
USB priključak
iPod interfejs
Bluetooth
Zvučnici
18
Broj zvučnika
4
6*
Izlaz
4×20 W
4×35 W
Bas zvučnik
Visokotonci odličnih performansi
18
8×50 W
•
•
* 4 zvučnika na dnevnoj kabini.
Aktivna bezbednost za FH
Prilagodljiva regulacija stalne brzine kretanja, upozorenje o sudaru sa vozilom ispred i pomoćna funkcija pri iznenadnom kočenju
Podrška pri promeni trake
Podrška vozaču u slučaju zamora
Podrška za kretanje u traci
•
•
•
•
Komplet usmerivača vazduha
Krovni usmerivač vazduha
Bočni usmerivač vazduha (dugi)
Bočne stranice na šasiji*
Bočna zaštita od podletanja
Dodatne oplate na šasiji*
•
•
•
•
•
* Samo tegljač.
63
4 paketi opreme
Paket za ličnu zaštitu
•
Alarm
Alar sa spoljašnjim senzorom
•
•
•
Sef ispod kreveta
Višeslojno staklo na vratima
Glavni prekidač, daljinsko isključivanje strujnog kola
Glavni prekidač za ADR kamione
 = opcija
Paketi za vidljivost
Čišćenje prednjih svetala
Statička dodatna svetla za skretanje
Senzor za kišu
Prednja biksenonska svetla
Dinamička prednja svetla (biksenonska)
Vidljivost
Vidljivost+*
•
•
•
•
•
•
•
 = opcija. * Vidljivost+ postoji samo za zadnje vazdušno oslanjanje (RSS-AIR).
paketi za dugolinijsku potrošnju goriva
Paket za vozilo
I‑See­, uključujući I‑Cruise­
Isključivanje motora na praznom hodu
Alternator od 24 V i 150 A
Dvocilindarski vazdušni kompresor protoka 900 l/min, sa kvačilom
Paketi usluga
Saveti za gorivo
Dynafleet usluga za gorivo i životnu sredinu
Obuka vozača: Efikasna vožnja
•
•
•
•
•
•
•
PAKETI ZA TRANSPORTNU EFIKASNOST
Dynafleet vremena vožnje
Dynafleet razmena poruka
Dynafleet pozicioniranje
GPS navigator
Obuka vozača: Transportno poslovanje i zakonodavstvo
•
•
•
•
•
Volvo Zlatni servisni ugovor
Osim postojećeg programa održavanja i popravki, Zlatni servisni ugovor sadrži:
Planiranje servisiranja
Karakteristike na mreži
Radna efikasnost od 100 %
•
•
•
Neka oprema prikazana ili pomenuta ovde može da se poruči samo kao opcija ili dodatna oprema i nije ista za sve zemlje, već zavisi od lokalnih zakona. Volvo zastupnik će vam rado dati
detaljnije informacije. Boje se mogu razlikovati zbog ograničenja tokom procesa štampanja. Zadržavamo pravo da izmenimo specifikacije proizvoda bez prethodne najave.
64
dodatna oprema 5
dodatna oprema za volvo kamione
Odabrali ste jedan od najbolje opremljenih kamiona na svetu. Da bismo ga zaista prilagodili vašim transportnim zadacima i potrebama, ponudili smo
vam i širok asortiman dodatne opreme. Dodatne opreme koju ­Volvo Trucks razvija i testira za Volvo kamione. Ovo je samo mali izbor. Potražite dodatne
informacije od Volvo zastupnika ili na adresi www.volvotrucks.com.
Donja svetlosna konzola
Spoljašnji rezervoar za vodu
Alkoblokada
Aparat za kafu
Nosač za telefon
Crveni sigurnosni pojas
65
RSP 2014-sr0087. Printed in Sweden.
Download

Volvo FH Serija 18,9 MB