Volvo FM
Regionalni prevoz robe
Građevinarstvo
Sakupljanje otpadaka
Prevoz rasute robe i
robe u cisternama
total
Sadržaj
Veći učinak. Za one koji žele da postignu više.
6
Veći učinak kamiona Volvo FM
10
Brži regionalni prevoz robe
12
Efikasnije sakupljanje i ponovna prerada otpadaka
13
Produktivniji radovi u građevinarstvu
14
Bezbedniji prevoz rasute robe i robe u cisternama
15
Prvoklasne vozne karakteristike
16
Volvo FM ispunjava zahteve Euro 4 i Euro 5
18
VOLVO I-shift za više korisnika
20
Sistem Dynafleet Online
21
Kada želite veći učinak
22
Bezbedan prevoz je efikasan prevoz
26
Potpuna prilagodljivost. Od branika do vučnog ELEMENTA
30
Usluge u vezi sa kamionima Volvo. Važne koliko i sam kamion
32
Činjenice
34
performance
Veći učinak
Za one koji žele
da postignu više
6
ŠTO SU ZAHTEVI U POGLEDU PREVOZA ROBE STROŽIJI, izbor
pravilne kombinacije kamiona i usluga postaje važniji. Više nego ikada pre, nov i raznovrstan kamion Volvo FM
omogućava vam da pronađete transportno rešenje koje u potpunosti odgovara vašim
potrebama – bez obzira da li se bavite regionalnim prevozom robe, sakupljanjem otpadaka, građevinarstvom ili prevozom rasute robe i robe u cisternama. Takođe, nov
kamion Volvo FM pruža veću bezbednost, ima manji uticaj na životnu sredinu, pruža
bolji učinak motora i, pre svega, pruža izuzetno iskustvo vozaču. Usluge kompanije
Volvo Trucks (Volvo Trucks Services) dopunjuju učinak kamiona Volvo FM; one obuhvataju ugovore o servisiranju, pomoć na putu, finansiranje, osiguranje i sisteme za
pružanje informacija tokom transporta. Jednostavno rečeno, ako imate nov kamion
Volvo FM, imate kamion koji ima veći učinak. On vam omogućava da povećate svoj
učinak.
7
8
9
Veći učinak kamiona
Volvo FM
10
KADA JE KAMION PRILAGOĐEN ODREĐENOJ VRSTI POSLA.
Kada su utovar i istovar robe jednostavni i brzi. Kada
verujete da je svaka komponenta projektovana za
posao koji radite. Kada je vozačevo okruženje napravljeno da bude efikasno. Kada su vozne karakteristike
poboljšane. Tada će vaš učinak biti veći.
11
VEĆA SNAGA OD SAMOG POČETKA RADA. Novi motor Volvo D13A
omogućava veliki obrtni moment
od samog početka rada.
JEDNOSTAVAN UTOVAR. Radi
lakšeg utovara i istovara, razvili
smo novu ergonomsku kontrolnu
kutiju za ručnu regulaciju visine
šasije kamiona sa vazdušnim
oslanjanjem. Možete da prethodno
isprogramirate određeni broj visina
šasije koje često koristite.
LAKŠA PROMENA STEPENA
PRENOSA. Sistem kompanije
PRITISAK VAZDUHA U PNEUMATICIMA JE UVEK ISPRAVAN.
Volvo za automatsku promenu
stepena prenosa, Volvo I-shift,
čini vašu vožnju udobnijom, ekonomičnijom i bezbednijom.
Pritisak vazduha u pneumaticima je uvek ispravan zahvaljujući sistemu za praćenje pritiska
vazduha u pneumaticima. To
povećava bezbednost i ekonomičnost.
Brži regionalni prevoz robe
POŠTO JE IZLAZNA SNAGA MOTORA IZMEĐU 307 I 480 KS, kamion
Volvo FM ima snagu potrebnu za brz i efikasan regionalni prevoz robe. Velika vrednost obrtnog momenta motora u širokom
opsegu broja obrtaja smanjuje broj promena stepena prenosa
tako da možete da održavate veliku prosečnu brzinu, čak i na
strmim usponima. Promena stepena prenosa je laka, precizna i
ekonomična zahvaljujući poslednjoj verziji sistema za automatsku promenu stepena prenosa, Volvo I-shift. Efekat kočenja
12
našom VEB motornom kočnicom sada iznosi 300 kW. Na taj
način, možete da održavate veliku brzinu pri kretanju nizbrdo,
a da se obloge kočnica i dalje manje troše. Bezbedno i udobno
vozačevo okruženje, poboljšana stabilnost pri kretanju, kao i
vazdušno oslanjanje sa automatskom kontrolom visine šasije i
mogućnošću programiranja visine šasije pri utovaru i istovaru
pružaju vam jedinstvene priliku za uspešno poslovanje.
NISKO POSTAVLJEN ULAZ. Nisko
IZVOD SNAGE. Postoji nekoliko
JEDNOSTAVNO MANEVRISANJE.
KRATAK ZADNJI PREPUST. Kami-
postavljen, širok i pogodan ulaz
u kabinu za vozače koji moraju
da ulaze i izlaze iz kabine nekoliko puta dnevno.
vrsta izvoda snage; maksimalni
obrtni moment iznosi 1000 Nm
kada kamion miruje i 650 Nm
kada se kamion kreće.
Nova, laka gurajuća osovina sa
elektrohidrauličkim upravljanjem
smanjuje habanje pneumatika i
površine puta.
on Volvo FM je u potpunosti prilagođen za sakupljanje otpadaka
zahvaljujući kratkom zadnjem
prepustu od samo 795 mm.
Efikasnije sakupljanje i ponovna prerada otpadaka
NISKO POSTAVLJEN, ŠIROK I POGODAN ULAZ U KABINU KAMIONA
VOLVO FM JE IDEALAN za
vozača koji mora da ulazi i izlazi iz
kabine nekoliko puta dnevno. Brz odziv motora i laka promena
stepena prenosa automatskog menjača Powertronic doprinose
lakom kretanju, čak i u uslovima saobraćajne gužve. Menjač
Powertronic može da ima ugrađen retarder i izvod snage nezavisan od kvačila koji može da se uključi i isključi prilikom kretanja kamiona. Motor Volvo D9B omogućava obrtni moment izvoda snage od 1000 Nm kada kamion miruje, odnosno 650 Nm
kada se kamion kreće. Za motor od 13 l, odgovarajuće vrednosti obrtnog momenta izvoda snage su 900 i 650 Nm. Manevri-
sanje kamionom Volvo FM je lako, čak i na zakrčenom prostoru.
Takođe, habanje pneumatika i površine puta je manje zahvaljujući našoj novoj gurajućoj osovini. Postiže se izvanredna raspodela težine zato što zadnji prepust iznosi samo 795 mm. Na
kraju, želeli bismo da naglasimo izuzetne osobine kamiona u
pogledu zaštite životne sredine. Već sada možete da kupite
podsticajnu verziju kamiona Volvo FM koji ispunjava Euro 5
standarde, što znači da ima vrlo nizak nivo emisije izduvnih
gasova. Ovo su dobre vesti za vas ukoliko poslujete u ekološki
orijentisanom društvu.
13
POGON NA SVIM TOČKOVIMA. Po-
gon na svim točkovima u kombinaciji sa motorom izlazne snage
do 480 ks omogućava najbolju
moguću prohodnost u najlošijim
uslovima kretanja.
AUTOMATSKA PROMENA STEPENA PRENOSA ZA SVE VRSTE
PUTEVA. Udoban sistem I-shift za
efikasan prevoz robe po dobrim
putevima. Izdržljiv menjač Powertronic za najzahtevnije vrste
terena.
LAKŠI SISTEM DVE BLISKO POSTAVLJENE OSOVINE. Sistem dve
blisko postavljene osovine sa
novim lakim oprugama (B-ride)
omogućava izvanredne karakteristike u toku vožnje i veću
korisnu nosivost.
NOVE POGONSKE OSOVINE SA
PLANETARNIM PRENOSNICIMA U
TOČKOVIMA. Brži prenosni od-
nosi, mala težina i mali unutrašnji
gubici su odlika novih Volvo pogonskih osovina sa planetarnim
prenosnicima u točkovima.
Produktivniji radovi u građevinarstvu
POSTOJI VIŠE RAZLIČITIH MOGUĆNOSTI ZA IZRADU KAMIONA
VOLVO FM,
u zavisnosti od vrste građevinskih radova. Preporučujemo vam šasiju XH za najzahtevnije zadatke sa posebnim
zahtevima u pogledu tereta i sposobnosti kamiona na terenu.
Ova šasija ima veliku prohodnost, prednja osovina je pravog
oblika, komponente su dobro zaštićene i postoji čvrst štitnik koji
štiti karter izrađen od čelika. Kamion FM je dodatno prilagođen
teškim uslovima vožnje, zahvaljujući velikom prilaznom uglu
novog izdržljivog čeličnog branika. Naš novi 13-litarski motor
snage do 480 ks omogućava veliki obrtni moment od 2400 Nm.
Ukoliko odaberete novu verziju našeg automatskog menjača
Powertronic koji ima bolji odziv i bolju sposobnost savladavanja
uspona, lako ćete da pokrenete kamion i promenite stepen
prenosa bez ikakvog prekida u toku snage – to je odlučujuća
prednost kada se krećete po klizavim putevima. Naša šasija
XH može da se koristi za kamione konfiguracije točkova 6x4
14
ili 8x4, kao i za konfiguracije točkova 4x4 i 6x6 za pogon na
svim točkovima. Moguća je kombinacija pogona na svim točkovima sa motorima izlazne snage do 480 ks bez ograničenja
obrtnog momenta, što omogućava izvanredne vozne karakteristike. Takođe, ukoliko više vremena provodite na putu a ne
na gradilištu, sada možete da odaberete sistem za automatsku
promenu stepena prenosa Volvo I-shift. Postoji više novih
verzija predviđenih za ukupne težine veće od 60 t. Veliki broj
novih lakih pogonskih osovina sa planetarnim prenosnicima u
točkovima sa malim unutrašnjim gubicima omogućava vam da
prilagodite kamion svojim potrebama, da prenesete što više
tereta i uštedite što više goriva. Prostrana dnevna kabina čija je
unutrašnjost otporna na nečistoću pruža idealne uslove za produktivan rad kamiona Volvo FM u industriji u kojoj je produktivnost ono što je važno.
BEZBEDNIJI. Na kamionu
Volvo FM se nalaze elektronski
regulisane disk-kočnice (EBS),
a moguća je ugradnja programa
za elektronsko poboljšanje stabilnosti kamiona (EPS) i sistema
za prilagodljivu regulaciju stalne
brzine kretanja (ACC).
SPREMAN ZA TRANSPORT OPASNIH MATERIJA (ADR). Kamioni sa
MOTORI USKLAĐENI SA VAŠIM
POSEBNIM POTREBAMA. Motor od
STAVITE VIŠE TERETA – I
OPUSTITE SE. Mogućnost ugrad-
opremom ADR mogu da budu
spremni za upotrebu čim izađu
iz fabrike.
9 ili 13 l? Na kamionu Volvo FM
može da se nalazi jedan od dva
ekonomična motora izlazne snage od 307 do 480 ks.
nje novog vučnog sedla čije dozvoljeno opterećenje iznosi do
36 t je korisna za sve prevoznike
koji prevoze teške terete.
Bezbedniji prevoz rasute robe i robe u cisternama
po dobrim, ravnim
putevima, kamion Volvo FM sa 9-litarskim motorom predstavlja
najbolji izbor. Ukoliko vam treba veća snaga, odaberite naš 13litarski motor. Novi sistem Volvo I-shift predstavlja idealnu dopunu za oba kamiona. Zahvaljujući njemu, postižete izvanrednu
udobnost i ekonomičnost. Da biste dodatno povećali udobnost
u toku vožnje, odaberite najnoviju generaciju sistema za prilagodljivu regulaciju stalne brzine kretanja (ACC) koji automatski
održava ispravno rastojanje između kamiona i vozila ispred
kamiona. Veliki broj naših tegljača su potpuno fabrički pripremljeni modeli, uključujući i verzije sa opremom ADR. Priključivanje i odvajanje poluprikolice je lakše ukoliko je vučno sedlo
ZA BEZBEDAN, EKONOMIČAN PREVOZ ROBE
postavljeno u fabrici kompanije Volvo. Vazdušno oslanjanje sa
automatskim podešavanjem visine šasije olakšava istovar robe
iz cisterni. Moguća je ugradnja elektronski regulisanih diskkočnica sa sistemom ESP kod svih modela sa vazdušnim oslanjanjem. Zajedno sa glavnim računarom vozila, senzori pritiska
u pneumaticima stalno prate pritisak vazduha u pneumaticima
kamiona i prikolice. Upravljanje kamionom je lakše, a bezbednost veća. Bolja ekonomičnost je samo jedna od više prednosti
ovog sistema.
15
Prvoklasne vozne
karakteristike
KAMION VOLVO FM IMA PRVOKLASNE VOZNE KARAKTERISTIKE zahvaljujući
tome što se pogonska grupa pojedinačno projektuje za svaku vrstu posla. Uvek može da se nađe idealno rešenje za vaše potrebe zato što postoje dva snažna motora čija izlazna snaga može da ima 6 različitih vrednosti i veliki broj menjača i pogonskih
osovina.
IZLAZNA SNAGA U OPSEGU OD 307 DO 480 KS
Odaberite naš potpuno nov 13-litarski motor ukoliko vam je potrebna velika snaga ili naš 9-litarski motor
ukoliko dajete prednost maloj težini kamiona i maloj potrošnji goriva. I jedan i drugi motor kamiona FM su redni
6-cilindrični dizel motori sa elektronskom regulacijom koji imaju bregastu osovinu u cilindarskoj glavi, brizgače
sa jediničnim pumpama za ubrizgavanje i razvodni mehanizam u zadnjem delu. Takođe, oba motora mogu da
ispunjavaju standarde Euro 3, Euro 4 i Euro 5 (podsticajna verzija).
MOTOR VOLVO D13A – VEĆA SNAGA OD SAMOG POČETKA RADA
Motor Volvo D13A ima radnu zapreminu 12,8 l i može da ima izlaznu snagu 400, 440 i 480 ks. Odgovarajuće
vrednosti obrtnog momenta iznose 2000, 2200 i 2400 Nm, što daje izuzetnu vrednost prijanjanja kamiona pri
polasku i neprevaziđene vozne karakteristike.
MOTOR VOLVO D9B – POTPUNO PRILAGOĐEN VAŠIM POTREBAMA
Nova verzija našeg ekonomičnog 9-litarskog motora, Volvo D9B, ima veliku vrednost obrtnog momenta u
širem opsegu broja obrtaja u odnosu na ranije verzije. Motor Volvo D9B može da ima izlaznu snagu 307, 340
i 380 ks i odgovarajuću vrednost obrtnog momenta 1500, 1600 i 1700 Nm. Postoji nekoliko varijanti motora
koji su optimizirani za regionalni prevoz robe, sakupljanje otpadaka i građevinske radove, kao i za drugu vrstu
primene.
16
OBRTNI MOMENT IZVODA SNAGE IZNOSI 1000 NM
Motori Volvo D9B i D13A imaju razvodne mehanizme u zadnjem delu, što omogućava znatno veći obrtni
moment pri korišćenju izvoda snage. Kod motora Volvo D9B, maksimalni obrtni moment iznosi 1000 Nm kada
kamion miruje, a 650 Nm kada se kreće; kod motora Volvo D13A, te vrednosti su 900 Nm, odnosno 650 Nm.
POSEBAN PROGRAM SERVISIRANJA RADI MAKSIMALNE RASPOLOŽIVOSTI
Da biste obezbedili maksimalnu raspoloživost svog kamiona, vaš prodavac kamiona Volvo može da vam
napravi poseban program servisiranja, u skladu sa uslovima vožnje i vrstom primene. Na taj način, ostvaruje
se optimalno održavanje i usklađuju razni postupci servisiranja, kako bi se smanjio broj odlazaka vašeg kamiona u radionicu. Da bismo smanjili vreme koje kamion provede u radionici, poboljšali smo i postupke dijagnosticiranja i pronalaženja neispravnosti. Interval zamene ulja u motoru Volvo D9B iznosi 70 000 km ili jednom
godišnje. Interval zamene ulja u motoru Volvo D13A iznosi do 100 000 km, u zavisnosti od vrste rada.
17
Volvo FM ispunjava zahteve Euro 4 i Euro 5
KAMION VOLVO FM JE ATESTIRAN u
skladu sa novim evropskim propisima u vezi sa emisijom izduvnih gasova
Euro 4. Da bismo smanjili emisiju čađi na predviđen nivo, izvršili smo više promena koje se odnose na našu
tehnologiju sagorevanja goriva; takođe, smanjili smo emisiju oksida azota naknadnom obradom izduvnih gasova. Sistem koji je odabrala kompanija Volvo, kao i većina drugih proizvođača, zove se selektivna katalitička
redukcija ili SCR. Tehnologija se sastoji u ubrizgavanju smeše koju čine urea i voda, poznatije pod imenom
AdBlue, u izduvne gasove motora i u pretvaranju oksida azota u neškodljiv azotov gas i paru. Dijagnostički
sistem na kamionu vodi računa o tome da emisija izduvnih gasova bude u zakonskim okvirima.
Ukoliko već danas želite da vaš motor ispunjava zahteve Euro 5 koji će stupiti na snagu 2009. godine, imamo rešenje za vas. Možemo da vam isporučimo posebne podsticajne verzije motora Volvo D13A i Volvo D9B
koji ispuštaju vrlo malu količinu oksida azota.
VIŠE SNAGE IZ SVAKE KAPI GORIVA
Iako ima radnu zapreminu koja je skoro 1 l veća,
motor Volvo D13A troši manje goriva od prethodne
verzije. Prevoznici koji odaberu varijantu Euro 3
štede od samog početka. Kod varijanti Euro 4 i Euro
5, troškovi tečnosti AdBlue nadoknađuju se smanjenom potrošnjom goriva. Na taj način, dobijate veći
obrtni moment i veću izlaznu snagu bez povećanja
troškova korišćenja.
Takođe, motor Volvo D9B u konfiguraciji Euro 4 je
daleko ekonomičniji od prethodne generacije motora.
PM
0.18
0.15
EURO 2
0.10
EURO 3
0.05
0.02
0
EURO 5 EURO 4
0
1
2
3
4
5
6
7
NOx
Tokom proteklih 10 godina, emisija izduvnih gasova iz teških
kamiona se znatno smanjila. Prelaskom sa propisa Euro 3 na
Euro 4, emisija čađi i oksida azota se smanjuje za 80%, odnosno za 30%. Uvođenjem propisa Euro 5, emisija oksida azota će
se dodatno smanjiti.
18
TIŠI RAD MOTORA NA PRAZNOM HODU
Motor Volvo D13A je tiši od prethodne verzije. Optimiziranjem postupka ubrizgavanja goriva, nivo buke pri
praznom hodu motora je smanjen za 2 dB (A).
DEKLARACIJA O ŽIVOTNOJ SREDINI NA INTERNETU
Da li biste želeli da znate kako nov kamion Volvo FM utiče na životnu sredinu u toku svog radnog veka?
U našoj deklaraciji o životnoj sredini koja se nalazi na Internetu, prikazano je kakav uticaj ima kamion na
životnu sredinu u toku svog radnog veka. Posetite stranicu www.volvotrucks.com/environment
Zatvoren sistem za odzračivanje
kućišta kolenastog vratila pri
radu u osetljivim sredinama
Uvodimo novu vrstu zatvorenog sistema za odzračivanje kućišta
kolenastog vratila motora Volvo D13A i D9B koji ne zahteva održavanje i koji otklanja opasnost od curenja ulja. Ta opcija je potrebna
kompanijama koje rade u osetljivim sredinama.
19
VOLVO I-shift za više korisnika
SISTEM VOLVO I-SHIFT JE SISTEM ZA AUTOMATSKU PROMENU STEPENA PRENOSA koji
je izdržljiv kao manuelni i
lak za upotrebu kao automatski menjač. Pre svega, sistem I-shift doprinosi manjoj potrošnji goriva i izvanrednim voznim karakteristikama. Nova verzija sistema I-shift ima znatno veću oblast primene. Bez obzira da li
se kamion kreće po dobrom ili lošem putu i da li nosi lak ili težak teret, možete da odaberete verziju sistema
I-shift koja odgovara vašim potrebama. Sistem može da se koristi za ukupnu težinu vučnog voza preko 60 t
(130 t kod posebne vrste primene). Možete da koristite izvod snage i da ostvarite maksimalni obrtni moment
od 300 Nm kada se kamion kreće. Pored toga, karakteristike retardera su znatno poboljšane u odnosu na prethodne verzije. Sistem Volvo I-shift može da se koristi za razne vrste primene. Odaberite jedan od programskih paketa: Basic (osnovni), Distribution & Construction (za regionalni transport i građevinarstvo), Long Haul
Fuel & Economy (za ekonomičan transport na velike udaljenosti) i Heavy Duty (za teške radove). Pitajte svog
prodavca za dodatne informacije u vezi sa različitim varijantama.
20
NOVA VERZIJA MENJAČA POWERTRONIC
MANUELNI MENJAČI
Za vrlo teške građevinske radove u zahtevnim uslovima, preporučujemo vam novu verziju našeg izdržljivog, potpuno automatskog menjača Powertronic.
Projektovan je da prenese velike vrednosti obrtnog
momenta motora Volvo D13A izlazne snage 480 ks.
Nov pojačivač obrtnog momenta omogućava brže
reagovanje na gas, a time i bolje prijanjanje kamiona
pri polasku i sposobnost savladavanja uspona. Unutrašnji gubici su umanjeni, što pozitivno utiče na potrošnju goriva. Menjač Powertronic menja stepen
prenosa bez ikakvog prekida u toku snage, što povećava izvanrednu prohodnost kamiona i na najlošijim
podlogama.
Ukoliko više volite da manuelno menjate stepen prenosa, postoji veliki broj manuelnih menjača lakih za
upravljanje. Pogledajte stranice 34–35.
Potpuno iskoristite svoj potencijal – sistem Dynafleet Online
DALEKO ĆETE STIĆI PRVOKLASNIM KAMIONOM. Međutim,
prave informacije će vas odvesti još dalje. Sistem
Dynafleet Online je jedan od najsveobuhvatnijih sistema na tržištu za pružanje informacija tokom transporta.
Pruža vam nove mogućnosti pomoću kojih možete da modernizujete svoje poslovanje, smanjite troškove
goriva i povećate svoju rentabilnost.
SVE JE NA INTERNET PREZENTACIJI
GDE SE NALAZE VAŠI KAMIONI?
Sistem Dynafleet Online se zasniva na korišćenju
Interneta. U svakom trenutku u toku dana, preko bilo
kog računara povezanog sa Internetom, možete da
dobijete potpun pristup najnovijim informacijama o
svojim vozilima, vozačima i zadacima. Ne treba da
imate nikakav poseban softver na svom računaru.
Sve komunikacije sa uređajem Dynafleet na kamionu
su bežične, preko GSM mreže. Ovo su neke od
funkcija koje možete da koristite pomoću sistema
Dynafleet Online.
Menadžer transporta može da odredi tačan položaj
svih svojih kamiona na detaljnoj mapi čija je rezolucija takva da se vide i ulice. Takođe, sistem prikazuje
detalje kao što su vreme vožnje, kapacitet opterećenja i mnogi drugi.
PREGLEDNI IZVEŠTAJI
Da li želite da znate kolika je potrošnja goriva vaših
kamiona ili koliko vremena motor radi na praznom
hodu? Korisni izveštaji daju vam brz pristup statističkim podacima o kamionu i vozaču.
PRAVOVREMENO SERVISIRANJE
Jednostavan pregled stanja svakog kamiona u pogledu servisiranja i detalji koji se odnose na sledeće
predviđeno servisiranje.
SMS TEKSTUALNE PORUKE
JEDNOSTAVNIJE VOĐENJE ADMINISTRATIVNIH POSLOVA
Pomoću podataka koje pruža sistem Dynafleet Online, znatno lakše se prave izveštaji o radnom vremenu, obračunavaju plate i vode ostali administrativni
poslovi.
NAVIGACIJA
Sistem Dynafleet Online može da ima dodatnu
mogućnost navigacije koja pomaže vozaču da odredi
pravi put do svog odredišta, kao i da isplanira najbolju maršrutu.
AKTIVNOST VOZAČA
Na pogodan način pokazuje koji je vozač najprikladniji za određen zadatak. Ukoliko postoji mogućnost
da vozač prekorači svoje radno vreme, sistem upozorava i vozača i radnika u kancelariji.
Poruke su jasne, jednostavne i razumljive. Razmena
SMS tekstualnih poruka između menadžera transporta i vozača znatno olakšava sporazumevanje.
21
Kada želite veći učinak
VOZAČEVO OKRUŽENJE U KAMIONU VOLVO FM je
projektovano za efikasan rad, od ulaza u kabinu do glavnih instrumenata. Postoje dnevna kabina, kabina za spavanje, kabina za spavanje sa niskim krovom i
kabina Globetrotter.
22
PROSTOR ZA STAJANJE. Sve ka-
NOVA INSTRUMENT TABLA. Nova
SEDIŠTA sa novim i debljim tapa-
ULAZ U KABINU je širok, pogodan
bine kamiona FM su prostrane.
i pregledna instrument tabla sa
logički grupisanim funkcijama
i jasnim ekranom u sredini omogućava brzo i tačno očitavanje
informacija.
cirungom u donjem delu i bočnim
delovima povećavaju udobnost.
Odaberite sedište Standard ili
Comfort sa tapacirungom od
vinila, platna, velura ili kože.
i osvetljen. Stepenice se ne
klizaju i oblikovane su tako da
omoguće lak i bezbedan ulazak
i izlazak iz kabine.
VOLAN sa prijatnim rukohvatom.
UDOBNIJI KREVETI. U krevetima
NOVA UNUTRAŠNJOST KABINE.
Možete da ga podešavate kako
biste postigli idealan položaj, kao
i da ga pomerite u stranu kada
je kamion parkiran. Na volanu
mogu da se nalaze ugrađene komande stereo-sistema, mobilni
telefon, itd.
u novom kamionu Volvo FM
mogu da se nalaze opruge koje
pružaju dodatnu udobnost;
tapacirung kreveta može da
bude usklađen sa unutrašnjošću
kabine. U delu za spavanje može
da se postavi kontrolna tabla
za osvetljenje, grejanje i druge
funkcije.
Odaberite jednu od dve vrste
atraktivnog unutrašnjeg
tapacirunga koji odgovara
tapacirungu sedišta.
23
KLIMA UREĐAJ. Odaberite elek-
tronski klima uređaj (ECC), manuelni klima uređaj ili uobičajen
sistem za grejanje i provetravanje.
ELEKTRIČNI RAZVODNI UREĐAJ
se nalazi na instrument tabli radi
lakšeg pristupa i potpune zaštite.
24
KONTROLNE KOMANDE U
VRATIMA. Služe za rukovanje
električnim podizačima prozora,
retrovizorima, bravama
u vratima, itd.
NOVA I JASNIJA SVETLA ZA
ČITANJE. U kabini Globetrotter
se nalaze nova i jasnija svetla
za čitanje.
INSTRUMENT TABLA ima ergo-
ZVUČNI SISTEM. Odaberite jedan
nomski oblik i pogodno postavljene instrumente i prekidače.
od tri nova vrhunska zvučna
sistema koji pružaju neprevaziđeno audio iskustvo.
VOLVO SISTEM ZA ZAŠTITU
OD KRAĐE (VOLVO ANTI-THEFT
SYSTEM). Potpun i integrisan
sistem za zaštitu od krađe,
provala i napada.
SISTEM DYNAFLEET ONLINE.
OSLANJANJE KABINE je potpuno
Kamion Volvo FM je pripremljen
za ugradnju sistema Dynafleet
Online, sistema kompanije Volvo
koji se zasniva na korišćenju
Interneta i koji omogućava
efikasno upravljanje vozilom i
planiranje transporta. Isti ekran
se koristi i za prikaz kamere pri
kretanju kamiona unazad.
nezavisno od šasije, čime se
postiže maksimalna udobnost
tokom vožnje. Kamion Volvo FM
može da ima potpuno vazdušno
oslanjanje, vazdušno oslanjanje
u zadnjem delu i mehaničko
oslanjanje u prednjem delu, ili
samo mehaničko oslanjanje.
CRVENO SVETLO ZA NOĆNU
VOŽNJU. Da biste mogli da
PAMETNO ISKORIŠĆEN PROSTOR
ZA ODLAGANJE STVARI. Veliki deo
vidite unutrašnjost kabine tokom
vožnje a da pritom ne ometate
ostale učesnike u saobraćaju ili
da ne narušavate svoje vidno
polje tokom noćne vožnje, postavili smo crveno svetlo za noćnu
vožnju u kabinu.
prostora za odlaganje stvari u kamionu Volvo FM je pametno iskorišćen. Neka od novih rešenja
su odeljak za olovke i odeljak za
kompakt-diskove i sitan inventar.
Takođe, u polici za radio uređaj u
kabini Globetrotter, postoji dodatni priključak za radio/CD uređaj
izrađen po standardu DIN.
INTEGRISAN MOBILNI TELEFON
VIŠENAMENSKI DALJINSKI
UREĐAJ. Možete da koristite isti
sa mikrofonom i zvučnikom u
naslonu za glavu i komandama
na volanu.
daljinski uređaj za centralno zaključavanje, pokretanje motora i
aktiviranje alarma. Vrata kod vozača i suvozača mogu nezavisno
da se otključaju.
25
Bezbedan prevoz
je efikasan prevoz
KADA BIRATE BEZBEDAN KAMION, VI KOMBINUJETE ZDRAV RAZUM i
zdrav osećaj za
posao. Na taj način, ne samo da smanjujete opasnost po vozača i druge učesnike
u saobraćaju nego sprečavate neplanirane zastoje, skupe popravke i velike premije
od osiguranja. Pomoću novog kamiona Volvo FM napravili smo dalje važne korake
ka bezbednijem i efikasnijem transportu.
26
JEDINSTVENO ISKUSTVO. Tim
kompanije Volvo Trucks za istraživanje saobraćajnih
nesreća (Volvo Trucks Accident Research Team), osnovan 1969. godine, napravio je
jedinstvenu bazu podataka koja sadrži podatke o saobraćajnim nesrećama u kojim
su učestvovali kamioni Volvo u periodu dužem od 30 godina. Ona predstavlja zdravu
osnovu za izradu najbezbednijih kamiona u svetu.
27
28
ELEKTRONSKI REGULISANE
DISK-KOČNICE
Na kamionu Volvo FM se nalaze
elektronski regulisane disk-kočnice
najnovije generacije čije funkcije
povećavaju udobnost i bezbednost.
Neke od ovih funkcija su funkcija „Hill
Start Aid” koja sprečava pomeranje kamiona unazad pri pokretanju
na usponu, mogućnost aktiviranja
uređaja za blokadu diferencijala pri
malim brzinama i stalno praćenje
stanja pločica kočnica i temperature
kočionih diskova.
ELEKTRONSKA STABILIZACIJA
Sistem ESP (program za elektronsku
stabilnost) znatno smanjuje opasnost
od silaska kamiona sa puta pri kretanju u oštrim krivinama ili pri oštrom
manevrisanju i proklizavanju točkova.
Takođe, smanjuje opasnost od sudaranja tegljača i poluprikolice. Sistem
za kočenje se automatski aktivira
ukoliko kamion počne neuobičajeno
da se ponaša. Svaki točak se koči
nezavisno kako bi se stabilizovao
kamion i smanjila snaga na pogonskim točkovima. Sistem ESP ima i
napredan sistem protiv proklizavanja.
Sistem može da se postavi na tegljače
4x2, 6x2 i 6x4.
MANJE HABANJE POMOĆU
FUNKCIJE BRAKE BLENDING
Kada se aktivira funkcija Brake Blending, kočnice na točkovima, motorna
kočnica i retarder se aktiviraju pritiskom na papučicu kočnice. Kada pritisnete papučicu kočnice, prvo se aktiviraju kočnice na točkovima a zatim
pomoćne kočnice, koje preuzimaju
funkciju kočenja da bi se smanjilo habanje kočionih diskova i pločica.
UPOZORENJE U VEZI SA
PARKIRNOM KOČNICOM
Upozorava vas ukoliko zaboravite da
aktivirate parkirnu kočnicu nakon zaustavljanja motora ili otvaranja vrata.
ZAŠTITA OD PODLETANJA
Na kamionu Volvo FM se nalazi
ugrađen sistem prednje zaštite od
podletanja (FUPS) koji ne utiče na
težinu kamiona. Takođe možete da
poručite bočnu zaštitu od podletanja
(SUP) i zadnju zaštitu od podletanja
(RUP).
PRVOKLASNA BEZBEDNOST
U SLUČAJU SUDARA
Kamion Volvo FM ispunjava vrlo
visoke standarde koji se odnose na
bezbednost i zaštitu od povreda. Prošao je najstrožije testove bezbednosti
u svetu i opremljen je standardnom
opremom u koju spadaju: sigurnosni
pojas za vezivanje u tri tačke sa zatezačem, elastičan volan, unutrašnji
materijali koji apsorbuju energiju, papučice koje sprečavaju povrede i nezapaljive tkanine. Vazdušni jastuk
kod vozača može da se naruči po želji. Sada možete da naručite zatezače
pojaseva u crvenoj boji ukoliko želite
da budu uočljivi.
LIČNA BEZBEDNOST
Volvo sistem za zaštitu od krađe pruža vam potpunu zaštitu od provala,
krađe i napada. Sistem sadrži alarm
u slučaju provale, uređaj za zaštitu od
krađe koji je povezan sa elektronskim
inhibitorom elektropokretača kamiona
i bezbednosni alarm. Volvo sistem za
zaštitu od krađe ispunjava najstrožije
zahteve osiguravajućih kompanija u
pogledu bezbednosnih sistema. Postoji više funkcija koje mogu da se
ugrade po želji ili kao dodatna oprema, kao što je Volvo imobilizator (inhibitor elektropokretača). Detektor dima
i zaštitna mreža pored kreveta takođe
predstavljaju opremu u kamionu koja
dodatno povećava bezbednost.
Nova generacija
sistema ACC
Nova generacija sistema ACC (sistema za
prilagodljivu regulaciju stalne brzine kretanja)
sada je integrisana sa kočnicama u točkovima.
Sistem stalno prati rastojanje između kamiona
i vozila koje se nalazi ispred pomoću radara.
Prilikom normalne vožnje, brzina se stalno
podešava pomoću sistema za regulaciju stalne
brzine kretanja i pomoćnih kočnica tako da je
rastojanje uvek bezbedno. Ukoliko se rastojanje
previše smanji, sistem aktivira zvučno upozorenje i kočnice u točkovima.
Kočnica VEB veće snage
Naša kočnica VEB (Volvo motorna kočnica)
sada može da ima snagu kočenja do 300 kW. To
omogućava veću bezbednost i manje habanje
kočnica na točkovima. Ukoliko često vozite po
vrlo brdovitom terenu, pogodna opcija je Volvo
Compact Retarder (kompaktni Volvo retarder).
29
Potpuna prilagodljivost od
branika do vučnog ELEMENTA
Jedan od najvažnijih preduslova za isplativ rad je da je vaš
kamion projektovan za određenu vrstu posla. Zbog toga smo
povećali raznovrsnost i prilagodljivost naših proizvoda. Vaš
prodavac kamiona Volvo rado će vam pomoći da odaberete
optimalno transportno rešenje u skladu sa vašim potrebama.
Ovo su neke od stvari koje nudimo.
PRILAGODLJIVIJI VUČNI ELEMENT
Patentirani Volvo koncept vučnog elementa je dodatno razvijen. Prilagodljiviji je i može da se ugradi na više načina po
dužini i visini nosača. Štaviše, novi nosači su oko 70 kg lakši.
Većina nosača za vuču može da se postavi na razmacima
od 25 mm.
ISPRAVNA DUŽINA PREPUSTA
Ukoliko šasija ima ispravnu dužinu po izlasku iz fabrike,
izbegava se nepotreban rad i dobija se zadnji prepust koji
u potpunosti odgovara nadgradnji. Dužina zadnjeg prepusta
može da se odredi u razmacima od 50 mm. Najkraći prepust
iznosi 795 mm i idealan je za kamione za sakupljanje otpadaka.
PREDNOSTI ZA GRAĐEVINSKE RADOVE
Kod kamiona za građevinarstvo, proširili smo ponudu pravih
prednjih osovina kako bismo omogućili veću prohodnost.
Kamion FM je dodatno prilagođen teškim uslovima vožnje zahvaljujući velikom prilaznom uglu novog izdržljivog čeličnog
branika.
30
ŠIRI OPSEG POGONSKIH OSOVINA SA
PLANETARNIM PRENOSNICIMA U TOČKOVIMA
Kamion Volvo FM može da ima širok opseg jednostrukih
i dvostrukih pogonskih osovina sa planetarnim prenosnicima
u točkovima, što olakšava tačno usklađivanje vašeg kamiona
sa vrstom posla. Nove pogonske osovine imaju brže prenosne
odnose, manje gubitke snage i znatno su lakše od prethodnih
verzija. To naravno povoljno utiče na potrošnju goriva.
LAKŠE MANEVRISANJE UPRAVLJIVIM PRATEĆIM OSOVINAMA
Prateća osovina sa elektrohidrauličkim upravljanjem olakšava
manevrisanje i smanjuje habanje pneumatika. Idealna je za
uske ulice ili osetljive površine. Prateće osovine mogu da se
postave iza (prateća osovina) i ispred (gurajuća osovina)
pogonskih osovina kod kamiona Volvo FM sa potpunim vazdušnim oslanjanjem. Naša nova laka gurajuća osovina može
da se postavi na kamione i tegljače.
JEDNOSTAVNO NADGRAĐIVANJE KAMIONA
Prethodno postavljena električna instalacija, električne i elektronske veze, posebno projektovani otvori i detaljna uputstva
za nadgrađivanje na Internetu čine nadgrađivanje jednostavnim, brzim i kvalitetnim. Uputstva mogu da se nađu na Internet
adresi http://vbi.truck.volvo.com
TEGLJAČI PRAVO IZ FABRIKE
Odmah nakon isporuke iz fabrike, tegljači i kamioni za
izmenljivu nadgradnju su spremni za rad.
VEĆA KORISNA NOSIVOST SA JEDNOSTRUKIM
LAKŠI SISTEM DVE BLISKO POSTAVLJENE OSOVINE
POGONSKIM TOČKOVIMA
ZA TRANSPORT ROBE U OTEŽANIM USLOVIMA
Volvo konfiguracija jednostrukih pogonskih točkova je moguća
kod tegljača 4x2. Ona povećava nosivost za oko 100 kg. Toliko
otprilike iznosi ušteda u težini u poređenju sa uobičajenim dvostrukim pogonskim točkovima.
Sistem dve blisko postavljene osovine sa novim lakim oprugama (B-ride) znatno povećava udobnost pri vožnji i omogućava
veću nosivost.
POGON NA SVIM TOČKOVIMA BEZ OGRANIČENJA
BEZ ODRŽAVANJA
OBRTNOG MOMENTA
Nije potrebno nikakvo održavanje prednjeg oslanjanja kamiona
Volvo FM sa disk-kočnicama. Osovine sa ležajevima koji se
ne održavaju i kardanski zglobovi kardanskog vratila koji se ne
podmazuju takođe smanjuju potrebe za servisiranjem.
SPREMAN ZA TRANSPORT OPASNIH MATERIJA (ADR)
Novi i lakši pogon na svim točkovima (4x4 i 6x6) omogućava
najbolju moguću prohodnost na najlošijim podlogama. Moguća
je kombinacija Volvo pogona na svim točkovima sa motorima
izlazne snage do 480 ks bez ograničenja obrtnog momenta.
Kamion Volvo FM sa pogonom na svim točkovima može da
bude kamion ili kiper i tegljač 6x6.
Kamion Volvo FM može u fabrici da se pripremi za transport
opasnih materija (ADR).
USMERIVAČI VAZDUHA ŠTEDE GORIVO
UDOBNOST PO PITANJU OPTEREĆENJA.
Vazdušno oslanjanje sa regulacijom visine šasije i mogućnost
prethodnog programiranja visine šasije pri utovaru i istovaru.
Kod najnovije generacije osovina sa vazdušnim oslanjanjem
postoje dodatna mogućnost podešavanja visine šasije tokom
vožnje, funkcija naginjanja prednje osovine u jednu stranu i
mogućnost manuelnog podešavanja visine šasije.
Usmerivači vazduha mogu znatno da smanje potrošnju goriva.
Usmerivači vazduha obuhvataju usmerivače na krovu i bokovima kabine, kao i bočne stranice.
REŠENJA PRILAGOĐENA VAŠIM POTREBAMA
Opcije i dodatna oprema koje nudimo obuhvataju određeni
broj kompleta projektovanih za zadovoljstvo i opuštanje; na taj
način, olakšavamo vam izbor unutrašnjosti kabine, opreme,
dekoracije, zvučnog sistema, kreveta i mnogih drugih stvari.
NOVO VUČNO SEDLO ZA VELIKA OPTEREĆENJA
Mogućnost ugradnje novog vučnog sedla čije dozvoljeno opterećenje iznosi do 36 t je korisna za sve prevoznike koji prevoze
teške terete.
KUTIJA ZA AKUMULATOR U ZADNJEM DELU
PROGRAM TRUCK CONFIGURATOR
Pomoću našeg trodimenzionalnog programa Truck Configurator i vašeg računara možete da isprobate kombinaciju
boja i opreme za svoj novi kamion. Posetite stranicu
www.volvotrucks.com
Kod tegljača Volvo FM, kutija za akumulator može sada da
bude postavljena na zadnjem prepustu. Na taj način, omogućava se ugradnja većih rezervoara goriva i poboljšava
raspodela težine.
31
Usluge u vezi
sa kamionima Volvo
DA BISTE ISKORISTILI SVOJ KAMION VOLVO FM NA NAJBOLJI NAČIN, pogledajte
širok izbor usluga koje pružamo.
Nudimo vam savete u vezi sa nabavkom kamiona, pojedinačne ugovore o održavanju, finansiranje, osiguranje, pomoć na putu i Internet sisteme za pružanje informacija o transportu. Najšira mreža prodavaca i radionica
u Evropi pruža podršku kamionima i našim uslugama; naši radnici razumeju vaše potrebe i čine sve što je u
njihovoj moći kako bi ih zadovoljili. Na bezbedan, udoban i, pre svega, isplativ način.
FINANSIJSKE USLUGE
Volvo finansijska služba (Volvo Financial Services) uvek nudi privlačna finansijska rešenja usklađena sa
vašim posebnim zahtevima u poslovanju. Kompanija Volvo takođe nudi razne oblike osiguranja kamiona
koji su usklađeni sa lokalnim uslovima.
UGOVORI O SERVISIRANJU KAMIONA VOLVO (VOLVO SERVICE CONTRACTS)
Odaberite neki od ugovora o servisiranju kompanije Volvo Trucks, a mi ćemo redovno održavati vaš kamion po
nepromenjenoj ceni. Plavi ugovor o servisiranju kamiona Volvo omogućava preventivno održavanje, srebrni
ugovor o servisiranju kamiona Volvo omogućava preventivno održavanje i popravke pogonske grupe, dok
zlatni ugovor o servisiranju kamiona Volvo omogućava preventivno održavanje i popravke celog kamiona.
Možete da dodate razne opcije osnovnim uslugama svakog ugovora kako biste prilagodili servisiranje vašim
posebnim potrebama.
ORIGINALNE VOLVO USLUGE I ORIGINALNI VOLVO REZERVNI DELOVI
Imamo jednu od najvećih mreža radionica u ovoj grani industrije, kao i brzu i efikasnu službu za isporučivanje
visokokvalitetnih delova, što omogućava visoku raspoloživost kamiona.
Važne koliko i sAm kamion
32
INTERNET USLUGE U VEZI SA KAMIONIMA VOLVO
Internet usluge u vezi sa kamionima Volvo se odnose na različite Internet usluge i mogućnosti koje vam
pomažu u svakodnevnom radu i povećanju zarade. Možemo da vam pomognemo u svemu, od planiranja
nabavke kamiona i kupovine delova do planiranja održavanja i praćenja vaših troškova poslovanja. Nekoliko
primera: Sistem Dynafleet Online pruža vam izveštaje o potrošnji goriva, pređenom putu, radnom vremenu
vozača, uticaju na životnu sredinu, itd. Program Volvo Truck Finder vam pomaže da pronađete korišćene
kamione koji se prodaju širom Evrope. Program Show Vehicle Specification prikazuje vam tehničke karakteristike vašeg kamiona. Program Find Dealer sadrži spisak prodavaca, maršruta i detaljnih mapa. Posetite stranicu www.volvotrucks.com/onlineservices
SLUŽBA VOLVO ACTION SERVICE
Organizacija kompanije Volvo za hitne slučajeve vam je na
raspolaganju 24 časa dnevno, svakog dana u godini. Ukoliko vam
se pokvari kamion, dovoljan je samo jedan telefonski poziv kako
biste u najkraćem vremenskom roku nastavili put. Ponovo ćemo
vam rezervisati trajekt i hotel i uraditi sve što je potrebno.
33
Činjenice
KABINE
Dnevna kabina. Za dnevna putovanja.
Kabina za spavanje. Udoban smeštaj za jednu
osobu tokom noći.
Kabina za spavanje sa niskim krovom. Omogućava smeštaj tereta iznad krova, idealna za
prevoz automobila.
Kabina Globetrotter. Kabina projektovana za
transport robe na velike udaljenosti sa udobnim
smeštajem za dve osobe tokom noći. Unutrašnja
visina iznosi 193 cm (visina iznad poklopca motornog prostora iznosi 176 cm).
Boje
Oko 350 varijanti.
Komplet audio opreme
Sound System Plus.Radio uređaj sa
komandama na volanu, mogućnost priključivanja
CD uređaja i uređaja za više diskova, 6-8 zvučnika u
zavisnosti od varijante.
Sound System Premium.Radio uređaj sa komandama na volanu, mogućnost priključivanja CD
uređaja i uređaja za više diskova, zvučnik za niske
frekvencije, 6–8 zvučnika u zavisnosti od varijante.
Sound System Advanced. Radio uređaj sa komandama na volanu, uređaj za više diskova,
zvučnik za niske frekvencije, 6–8 zvučnika u zavisnosti od varijante. Opcija „Big Front” je moguća
kod svih kompleta audio opreme.
Kompleti opreme
Komplet Easy
Komplet Comfort
Komplet Prestige
POGONSKA GRUPA
Motori
Volvo D13A
Redni 6-cilindrični dizel motor radne zapremine
12,8 l sa turbokompresorom i međuhladnjakom.
Bregasta osovina u cilindarskoj glavi. Četiri ventila po cilindru. Jedna zajednička cilindarska glava.
Elektronska regulacija ubrizgavanja svakog
cilindra. Elektronska regulacija funkcija motora.
Ekonomičan opseg broja obrtaja motora:
1050–1600 o/min.
Komplet usmerivača vazduha
Usmerivači vazduha na krovu i bokovima kabine
i bočne stranice.
Volvo D9B
400
400
D9B380
280(380
kW hp
(380
ks)
D9B380
280kW
metric)
1600-1900
o/min
1600-1800
1600-1900
r/min
360
280
380
360
D9B340
250(340
kw (340
ks)
D9B340
250kW
hp metric)
1600-1900
o/min
1600-1800
1600-1900
r/min
340
300
340
D9B300
225kW
hp metric)
D9B300
225(300
kw (307
ks)
1700-1900
r/min
1700-1900
o/min
D9B380
1700Nm
1150-1550
o/min
D9B380
1700Nm
1100-1550
1150-1550
r/min
320
Obrtni
moment, Nm
D9B340
1600Nm
1200-1450
r/min
D9B340
1600Nm
1200-1450
o/min
D9B300
1500Nm
1100-1350
r/min
D9B300
1500Nm
1100-1350
o/min
Motorna kočnica
VEB (Volvo Engine Brake – Volvo motorna kočnica) se isporučuje po želji za sve varijante motora.
Učinak kočenja: 300 kW pri brzini od 2300 o/min.
260
240
1600
240
220
1500
220
200
1400
200
180
1300
180
160
1200
160
140
1100
140
Specifična
potrošnja
goriva g/kWh
120
Ekonomičan
Economyopseg
1150-1550
1150-1550r/min
o/min
Snaga kW
D13A480
353kW
D13A480
353 kW
(480
hpks)
metric)
(480
1400-1800
o/min
1400-1800
1500-1800
r/min
D13A440
324kW
D13A440
324 kW
(440
hpks)
metric)
(440
1400-1800
o/min
1400-1800
r/min
Obrtni
moment, Nm
D13A400
294 kW
D13A400
294kW
(400
(400
hpks)
metric)
1400-1800
o/min
1400-1800
r/min
2500
280
1700
100
2000
1500
D13A480
2400Nm
1050-1400
r/mino/min
D13A480
2400 Nm
1050-1400
D13A440
2200Nm
1050-1400
r/mino/min
D13A440
2200 Nm
1050-1400
D13A400
2000Nm
1050-1400
r/mino/min
D13A400
2000 Nm
1050-1400
100
1000
Specifična
potrošnja
goriva g/kWh
Ekonomičan
Economyopseg
1050-1600
o/min
1050-1600
r/min
80
210
80
60
200
60
200
40
190
40
190
20
180
20
180
800
34
300
260
120
Uticaj na životnu sredinu
Moguće su konfiguracije Euro 3, Euro 4 i Euro 5
(podsticajna verzija).
Volvo D13A
Snaga kW
380
320
Volvo D9B
Redni 6-cilindrični dizel motor radne zapremine
9,4 l sa turbokompresorom i međuhladnjakom.
Bregasta osovina u cilindarskoj glavi. Četiri ventila
po cilindru. Jedna zajednička cilindarska glava.
Elektronska regulacija ubrizgavanja svakog
cilindra. Elektronska regulacija funkcija motora.
Ekonomičan opseg broja obrtaja motora:
1150–1550 o/min.
Snaga i obrtni moment
307 ks (225 kW), maksimalni obrtni moment
1500 Nm pri brzini od 1100–1350 o/min.
340 ks (250 kW), maksimalni obrtni moment
1600 Nm pri brzini od 1200–1450 o/min.
380 ks (280 kW), maksimalni obrtni moment
1700 Nm pri brzini od 1150–1550 o/min.
Dodatna oprema
Nabavite brošuru o našoj dodatnoj opremi
od prodavca ili posetite
www.volvotrucks.com
Dimenzije kreveta
Standardne dimenzije
donjeg kreveta: 200x70x12,5 cm.
Opcione dimenzije
donjeg kreveta: 200x70x16 cm.
Standardne dimenzije
gornjeg kreveta: 190x60x8 cm.
Opcione dimenzije
gornjeg kreveta: 190x70x8 cm.
Snaga i obrtni moment
400 ks (294 kW), maksimalni obrtni moment
2000 Nm pri brzini od 1050–1400 o/min.
440 ks (324 kW), maksimalni obrtni moment
2200 Nm pri brzini od 1050–1400 o/min.
480 ks (353 kW), maksimalni obrtni moment
2400 Nm pri brzini od 1050–1400 o/min.
1000
1200
1400
1600
1800
2000
2200
o/min
600
800
1000
1200
1400
1600
210
1800
2000
o/min
Izvod snage
Postoji veliki broj izvoda snage na motoru i
menjaču kamiona Volvo FM sa neposredno
postavljenom hidrauličkom pumpom ili bez nje.
Motori Volvo D9B i Volvo D13A imaju razvodni
mehanizam u zadnjem delu. Oni su fabrički
pripremljeni za ugradnju izvoda snage koji je
nezavisan od kvačila i koji ima nosač prirubnice
(DIN) i prirubnicu za priključivanje hidrauličke
pumpe. Maksimalni obrtni moment izvoda snage
na motoru Volvo D9B iznosi 650 Nm kada se
kamion kreće, a 1000 Nm kada miruje. Maksimalni obrtni moment izvoda snage na motoru Volvo
D13A iznosi 650 Nm kada se kamion kreće, a 900
Nm kada miruje. Postoji mogućnost da podesite
uslove rada izvoda snage, kao što su: aktivirana
parkirna kočnica, opseg broja obrtaja motora,
ograničenje broja obrtaja motora, ograničenje
obrtnog momenta, ručica menjača u neutralnom
položaju, aktiviran reduktor za udvostručavanje broja stepeni prenosa u niskom opsegu,
zaustavljanje u vanrednim uslovima i daljinsko
pokretanje.
Vrste menjača
V2009B. Manuelni menjač sa reduktorom za
promenu opsega, sa 9 stepeni prenosa za hod
unapred i 2 stepena prenosa za hod unazad.
V2214B. Manuelni menjač sa reduktorom za
promenu opsega i reduktorom za udvostručavanje broja stepeni prenosa, sa 12+2 stepena
prenosa za hod unapred i 4 stepena prenosa
za hod unazad.
VO2214B. Manuelni menjač sa reduktorom za
promenu opsega i reduktorom za udvostručavanje broja stepeni prenosa, sa 12+2 stepena
prenosa za hod unapred i 4 stepena prenosa za
hod unazad. Najviši stepen prenosa je ubrzavajući
(overdrive).
V2514B. Manuelni menjač sa reduktorom za
promenu opsega i reduktorom za udvostručavanje
broja stepeni prenosa, sa 12+2 stepena prenosa
za hod unapred i 4 stepena prenosa za hod
unazad.
VO2514B. Manuelni menjač sa reduktorom za
promenu opsega i reduktorom za udvostručavanje
broja stepeni prenosa, sa 12+2 stepena prenosa
za hod unapred i 4 stepena prenosa za hod
unazad. Najviši stepen prenosa je ubrzavajući
(overdrive).
V2412AT I-shift. Sistem za automatsku promenu
stepena prenosa, 12 stepeni prenosa za hod unapred i 4 stepena prenosa za hod unazad.
V2512AT I-shift. Sistem za automatsku promenu
stepena prenosa, 12 stepeni prenosa za hod unapred i 4 stepena prenosa za hod unazad.
VO2512AT I-shift. Sistem za automatsku promenu
stepena prenosa, 12 stepeni prenosa za hod unapred i 4 stepena prenosa za hod unazad. Najviši
stepen prenosa je ubrzavajući (overdrive).
V1805PT Powertronic. Automatski menjač, 5 stepeni prenosa za hod unapred, 2 stepena prenosa
za hod unazad, integrisan retarder i izvod snage
nezavisan od kvačila.
V2006PT Powertronic. Automatski menjač, 6 stepeni prenosa za hod unapred, 2 stepena prenosa
za hod unazad, integrisan retarder i izvod snage
nezavisan od kvačila.
V2506PT Powertronic. Automatski menjač, 6 stepeni prenosa za hod unapred, 2 stepena prenosa
za hod unazad, integrisan retarder i izvod snage
nezavisan od kvačila.
Retarder
Volvo Compact Retarder. Lak i kompaktan
hidraulički retarder sa elektronskom regulacijom,
snage kočenja od 400 do 600 kW. Može da se
kombinuje sa kočnicom VEB.
Pogonske osovine
RSS1344B. Laka jednostruka osovina sa
jednostrukom redukcijom za transport robe po
dobrim putevima (ukupna težina vučnog voza
44 t).
RS1356SV. Jednostruka osovina sa jednostrukom redukcijom (ukupna težina vučnog voza
56 t).
RSH1365C. Jednostruka osovina sa planetarnim
prenosnicima u točkovima (4x4, ukupna težina
vučnog voza 65 t).
RSH1370C. Jednostruka osovina sa planetarnim
prenosnicima u točkovima za građevinske radove
(ukupna težina vučnog voza 70 t).
RTS2370A. Dvostruka osovina sa jednostrukom
redukcijom za najteže radove (ukupna težina
vučnog voza 70 t).
RTH2180C. Dvostruka osovina sa planetarnim
prenosnicima u točkovima. Velika prohodnost
(ukupna težina vučnog voza 80 t).
RTH2110C. Dvostruka osovina sa planetarnim
prenosnicima u točkovima (ukupna težina vučnog
voza 100 t).
RTH2610C. Dvostruka osovina sa planetarnim
prenosnicima u točkovima (ukupna težina vučnog
voza 100 t).
RTH3210C. Dvostruka osovina sa planetarnim
prenosnicima u točkovima. Velika prohodnost
(ukupna težina vučnog voza 100 t).
RTH3212C. Dvostruka osovina sa planetarnim
prenosnicima u točkovima (ukupna težina vučnog
voza 120 t).
ŠASIJA
Dodatne zadnje osovine
Za ugradnju ispred pogonske osovine (gurajuća
osovina). Može da bude nepokretna ili sa elektrohidrauličkim upravljanjem.
Za ugradnju iza pogonske osovine (prateća
osovina): Postoje tri mogućnosti: nepokretna,
sa jednostrukim ili dvostrukim pneumaticima,
sa elektrohidrauličkim upravljanjem ili samoupravljiva.
Razmaci osovina
Kamioni: od 3200 do 6700 mm; Tegljači: od 3000
do 4100 mm.
Prednje osovine Osovinsko opterećenje od
7,1–16 t.
Rezervoari za gorivo
Mogu da budu aluminijumski ili čelični, zapremine
od 160 do 810 l. Ukoliko je postavljeno više
rezervoara, maksimalna zapremina goriva iznosi
1380 l (tegljač 4x2 sa Euro 4 motorom, uključujući
tečnost AdBlue).
Električni sistem
Dva akumulatora kapaciteta 225 Ah, alternator
kapaciteta 80 A (D13A) i 90 A (D9B).
Kamioni napravljeni u fabrici.
Na svim tegljačima se nalazi kompletna oprema
za transport opasnih materija (ADR). Kamioni za
izmenljivu nadgradnju.
Kočnice
Elektronski regulisane disk-kočnice najnovije generacije (EBS) čije funkcije povećavaju
udobnost i bezbednost. Postoje tri mogućnosti.
Najsveobuhvatniji komplet uključuje program
za elektronsku stabilnost (ESP) koji može da se
ugradi kod tegljača 4x2, 6x2 i 6x4.
Visine šasije tegljača*
X-high (otprilike 1200 mm) 4x4 i 6x6.
High (otprilike 1000 mm) 4x2, 6x2 sa gurajućom
osovinom, 6x2 sa pratećom osovinom i 6x4.
Medium (otprilike 900 mm) 4x2, 6x2 sa gurajućom
osovinom i 6x2 sa pratećom osovinom.
Low (otprilike 850 mm) 4x2 i 6x2 sa pratećom
osovinom.
X-low (otprilike 810 mm) 4x2.
Visine šasije kamiona*
X-high (otprilike 1200 mm) 4x4, 6x4 i 8x4.
High (otprilike 1000 mm) 4x2, 6x2 sa gurajućom/
pratećom osovinom, 6x4, 8x2 i 8x4.
Medium (otprilike 900 mm) 4x2, 6x2 sa gurajućom/
pratećom osovinom i 6x4.
Low (otprilike 850 mm) 4x2, 6x2 sa gurajućom/
pratećom osovinom i 6x4.
* Tačne visine šasije zavise od vrste pneumatika,
prednje osovine i oslanjanja.
Pogon na svim točkovima.
Pogon na svim točkovima kod varijanti 4x4 i
6x6. Prednja osovina FAA11. Razvodni menjač
V2501TB.
Oslanjanje
Tegljači 4x2, 6x2 i 6x4. Kamioni 4x2, 6x2, 6x4,
8x2 i 8x4. Oslanjanje može da bude preko paraboličnih opruga, uobičajenih lisnatih opruga ili
vazdušno (samo kod zadnje osovine ili na celom
vozilu).
35
Volvo Trucks. DRIVING PROGRESS
Volvo Truck Corporation
www.volvotrucks.com
RSP 301305.05.05. Serbian. Printed in Sweden. Volvo zadržava pravo da izmeni dizajn i opremu kamiona bez prethodnog obaveštavanja.
Download

VOLVO FM - Volvo Trucks