SPECIFIKACIJE
Napravite ­Volvo FH po
svom ukusu.
Ne postoji kamion koji odgovara svima. Zato ­Volvo FH serija pruža bezbroj mogućnosti. Fleksibilan oblik
­šasije i VBI (Volvo uputstva za isporučioce nadgradnje) olakšavaju pripremu kamiona za nadgradnju.
Pogonska grupa, kabine i paketi opreme pružaju vam dodatne opcije. Slobodno izaberite šta vam treba.
Zastupnik će vam rado pomoći da pronađete savršen kamion prema svojim potrebama i željama.
1
2
3
34
šasija
Osovinske konfiguracije, visine šasija,
osovinski razmaci, dvostruke osovine,
zadnja oslanjanja i kočnice.
STRANICE 35–38
pogonska
grupa
Motori, menjači, I‑Shift softver, pogonske
osovine, prenosni odnosi pogonskih osovina
i izvodi snage.
kabina
Specifikacije i mere kabine za spavanje,
Globetrotter kabine i Globetrotter XL kabine.
STRANICE 38–43
STRANICE 44–46
4
paketi
opreme
Kompletni paketi opreme za veću udobnost
vozača, bezbednost i ekonomičnost.
5
dodatna
oprema
Postoji mnogo opcija dodatne opreme
za vaš ­Volvo FH. Pogledajte neke od
najzanimljivijih.
STRANICE 47–49
STRANICE 50 – 51
ŠASIJA 1
POGON/VISINA ŠASIJE/OSOVINSKI RAZMAK (dimenzije u dm)
Tegljač 4×2
RAD-L90
High
35
36
37
38
RAD-GR
High
35
36
37
38
Med
35
36
37
38
Low
35
36
37
38
X-Low
35
36
37
38
Tegljač 6×2
RADT-AR
High
RADT-GR
High
30
32
34
37
Med
30
32
34
37
30
32
34
37
Low
RAPD-GR
34
28,5
High
39
41
Med
39
41
Tegljač 6×4
RADD-BR
High
30
32
36
39
radd-tr1
High
30
32
34
36
39
radd-tr2
High
30
32
34
36
39
radd-gr
High
30
32
34
36
39
Tegljač 8×4
raPdD-gr
High
39
POGON/VISINA ŠASIJE/OSOVINSKI RAZMAK (dimenzije u dm)
Kamion 4×2
RAD-L90
High
34
RAD-GR
High
34
35
Med
37
40
43
46
49
52
56
60
37
40
43
46
49
52
56
60
63
65
67
37
40
43
46
49
52
56
60
63
65
67
52
56
60
63
65
67
Low
Kamion 6×2
RADT-AR
High
37
39
43
46
49
52
56
60
radt-GR
High
34
35
37
39
43
46
48
49
52
56
60
Med
35
37
39
43
46
48
49
52
56
60
Low
35
37
39
43
46
48
49
52
56
60
56
Kamion 6×4
RADD-BR
High
32
34
37
39
43
46
49
52
RADD-TR1
High
32
34
37
39
43
46
49
52
RADD-TR2
High
32
34
37
39
43
46
49
RADD-GR
High
32
34
37
39
43
46
49
52
56
34
37
39
43
46
49
52
56
37
39
43
46
49
52
56
46
49
Med
Low
56
56
Kamion 8×2
radt-ar
High
radt-gr
High
43
43,5
51
56
60
51
56
60
Kamion 8×4
RADD-BR
High
43
43,5
46
49
51
56
RADD-TR1
High
43
43,5
46
49
51
56
43,5
64
RADD-TR2
High
43
46
49
51
56
60
RADD-GR
High
43
46
49
51
56
60
RADDT-GR
High
Med
RAPDD-GR
32
34
37
39
41
43
46
49
37
39
41
62
64
52
43
46
49
High
43
46
49
51
52
53
56
Med
43
46
49
51
53
56
35
1 ŠASIJA
KARAKTERISTIKE OBLIKA ŠASIJE
Šasija je razvijena tako da obezbedi optimalan prostor za nadgradnju i opremu. Ovo su neke glavne karakteristike koje zavise od
kamionske specifikacije.
TEGLJAČ
KAMION
ZADNJE VAZDUŠNO OSLANJANJE
KUTIJA ZA AKUMULATOR (BBOX-L)
SLOBODAN PROSTOR NA OKVIRU
I KRATAK ZADNJI KRAJ
Pomerena je unapred za 300 mm u poređenju sa
Oprema na šasiji može da se pomeri unazad da bi
Zadnji prepust može da se skrati zato što je prednja
prethodnim rešenjem. Na tegljačima se time pove­
se dobio prostor za stope dizalice ili drugu opremu.
stabilizaciona poluga redizajnirana. Ovo olakšava
ćava kapacitet goriva za 100 –120 litara.
(FAA10; 500 mm) i (FAA20; 600 mm).
građevinsku primenu, naročito prilikom postavljanja
KUTIJA ZA AKUMULATOR (BBOX-EF)
NIZ OTVORA U OKVIRU ZA ISPORUČIOCA
Postavljena je pozadi unutar okvira šasije
NADGRADNJE
(opcija za tegljače).
Gornji niz otvora je predviđen za isporučioca
asfalta i kod izmenljive nadgradnje.
nadgradnje. Svi nosači u gornjem nizu otvora imaju
REZERVOAR ZA ADBLUE
pomerene ose i odstojnik od 8 mm. U gornjem nizu
Rezervoar za AdBlue može kod tegljača da se
otvora ne postoje zakivci.
montira na vrh okvira, iza kabine, da bi se povećao
kapacitet goriva (ADTP-BC).
PRIPREMA ZA DIZALICU
Ploče za dizalicu mogu fabrički da se montiraju
APM
na šasiju.
Modulator za proizvodnju vazduha (APM) kod
­tegljača se postavlja unutar okvira šasije da bi se
povećao prostor za opremu koja se montira na
šasiju, npr. rezervoare za gorivo.
TEGLJAČ
KAMION
VISINE ŠASIJE
VUČNA SEDLA
GURAJUĆE OSOVINE
X-Low (tegljač) oko 810 mm
Dozvoljena je ugradnja za teret do 36 tona. Asorti-
Mogu da budu nepokretne i aktivno upravljive,
Low oko 850 mm
man obuhvata ISO vučno sedlo sa L-profilima razli-
i kod tegljača i kod kamiona.
Med oko 900 mm
čite visine, što znatno povećava mogućnost izbora.
Osovinsko opterećenje: 7,5 i 9 tona.
High oko 1000 mm
Vučno sedlo spojeno prirubnicom je laka varijanta
sedla jer ne zahteva nikakvu pričvrsnu ploču. Najma-
MAKSIMALNO OPTEREĆENJE PREDNJE
VUČNE POLUGE
nja visina vučnog sedla iznad šasije je oko 140 mm.
OSOVINE (tone)
Postavljene u okvir, delimično ispod okvira i ispod
Integrisano podmazivanje i indikator priključene
prikolice postoje kao opcije za određene varijante.
okvira za vuču tandem prikolice. Poluge za vuču
–
Low8
–
NEZAVISNO PREDNJE OSLANJANJE
Med9*
9
REZERVOARI ZA GORIVO
Postoji za 4×2 i 6×2 sa pratećom ili gurajućom
High9
10
Mogu da budu aluminijumski ili čelični, zapremine od
osovinom (samo tegljač), pri čemu je maksimalno
150 do 900 litara. Maksimalna teorijska zapremina
osovinsko opterećenje 8,5 tona.
mogu da se montiraju u razmacima od 25 mm.
goriva je 1480 litara kod tegljača 4×2.
PRATEĆE OSOVINE
36
VazdušnoLisnato
X-Low8
REZERVOARI ZA ADBLUE
Mogu da imaju nekoliko konfiguracije – da budu
Zapremina im je od 32 do 90 litara. Adblue pumpa je
nepokretne sa jednostrukim ili dvostrukim pneuma-
integrisana sa modulom rezevoara za AdBlue.
ticima, automatski upravljive ili aktivno upravljive.
Od plastike.
Osovinsko opterećenje: 7,5; 9,5 i 10 tona.
* Sa nezavisnim prednjim oslanjanjem do 8,5 tona
ŠASIJA 1
ZADNJE OSLANJANJE
Osovinska
kombinacija
Tip oslanjanja
Opterećenje 1, 2 ili 3
osovine (tone)
Redukcija
RAD-L90
4×2
S-parabolično
13
Jednostruka/u glavčini
RAD-GR
4×2
Vazdušno
11,5/13
Jednostruka/u glavčini
RADT-AR
6×2/8×2
Parabolično
19/21
Jednostruka/u glavčini
Nepokretna prateća osovina
RADT-GR
6×2/8×2
Vazdušno
19/20,5/22,5/23
Jednostruka/u glavčini
Nepokretna/upravljiva prateća osovina/automatski upravljiva
RAPD-GR
6×2
Vazdušno
19/22
Jednostruka/u glavčini
Nepokretna/upravljiva gurajuća osovina
RADD-BR
6×4/8×4
Parabolično
21
Jednostruka/u glavčini
RADD-TR1
6×4/8×4
Parabolično/standardno lisnato
23/26
Jednostruka/u glavčini
RADD-TR2
6×4/8×4
Standardno lisnato
26/32
U glavčini
RADD-GR
6×4/8×4
Vazdušno
21/23/26
Jednostruka/u glavčini
RADDT-GR
8×4
Vazdušno
27,5/33/36
Jednostruka/u glavčini
Tri osovine/upravljiva prateća osovina
RAPDD-GR
8×4
Vazdušno
27,5/32/35
Jednostruka/u glavčini
Tri osovine/upravljiva gurajuća osovina
Tip
Druge osovine
Jednostruka
Dvostruka osovina
VISINA KAČENJA NA SEDLU
Drive
4×2
6×2
6×4
Visina šasije
Oslanjanje
Visina rama
Visina sedla*
Pneumatici
Min. visina
kačenjat**
Nominalna visina
praznog vozila**
X-Low
RAD-GR
266
140
295-55
867
912
X-Low
RAD-GR
266
140
295-60
887
932
Low
RAD-GR
266
140
315-60
955
1015
Med
RAD-GR
266
140
315-70
1014
1075
Med
RAD-GR
300
140
315-70
1031
1092
High
RAD-GR
266
140
315-80
1056
1147
High
RAD-GR
300
140
315-80
1090
1164
Low
RADT-GR
266
160
315-60
975
1035
Med
RADT-GR
266
160
315-70
1034
1095
Med
RADT-GR
300
160
315-70
1051
1112
High
RADT-GR
300
150*
315-80
1160
1234
Med
RAPD-GR
266
160
315-70
1034
1095
Med
RADT-GR
300
160
315-70
1051
1112
High
RAPD-GR
266
160
315-80
1076
1167
High
RAPD-GR
300
160
315-80
1110
1184
High
RADD-GR
300
150*
315-80
1173
1234
* Visina montiranja na 60mm. ** Približne visine.
Postoji i kao dodatna oprema. Pogledajte stranicu 50.
37
1 ŠASIJA
KOČNICE
Volvo disk kočnice sa EBS sistemom (sistemom za elektronsku kontrolu kočnica) mogu da se poruče sa programskim paketima STD i MED za kamione i tegljače. ESP
može da se poruči kod tegljača i kamiona sa pogonom 4×2, 6×2 i 6×4. Tako Volvo može da ponudi ESP za gotovo sve ADR primene i EMS kombinacije. Asortiman kočnica
takođe obuhvata Volvo doboš kočnice sa bregastim uređajem u obliku slova Z sa ABS sistemom (sistemom za kočenje protiv blokade točkova).
EBS MEDIUM
AUTOMATSKO OTPUŠTANJE
ESP (ELEKTRONSKI PROGRAM
Osim funkcija standardnog paketa EBS sistema, ima
PARKIRNE KOČNICE
STABILNOSTI)
i donje funkcije.
Parkirna kočnica se otpušta kada vozač pritisne pe-
Sistem za stabilizaciju kočnica aktivira kočnice
dalu gasa i brzina je izabrana (samo I-shift menjač).
pojedinačno na svakom točku, čime obezbeđuje
KONTROLA STATUSA EBS SISTEMA
stabilnost cele kombinacije vozila i suprotstavlja se
Nadzor statusa EBS sistema preko elektronskog
AKTIVATOR PARKIRNE KOČNICE
njenom zanošenju i prevrtanju, kao i ljuljanju prikoli-
sistema vozila TEA2+ i VCADS Pro.
NA PRIKOLICI
ce. ESP ispunjava zakopnsku regulativu elektronske
Parkirna kočnica se aktivira automatski i na prikolici.
kontrole stabilnosti vozila.
POMOĆ PRI KRETANJU UZBRDO
STOP SVETLO PRI NAGLOM KOČENJU
Kočnice se otpuštaju samo kada je obrtni moment
DODATNE OPCIJE
motora dovoljan da se vozilo pokrene napred.
Osim programskih paketa postoje sledeće opcije.
Prilikom naglog kočenja pri brzini iznad 50 km/h,
stop svetla trepere brzinom od četiri treptaja
ANALIZA ISTROŠENOSTI OBLOGA
u sekundi.
ZAJEDNIČKA KOČNICA
Upozorenje o oblogama kočnica – proračunava-
Omogućava vozaču da zahteva impulsno kočenje
nje preostale kilometraže sa trenutnim oblogama
HIDRAULIČNI RETARDER
prikolice. Kočnica se tada automatski aktivira i rizik
kočnica.
Kompaktni retarder na menjaču maksimalne
od zanošenja je minimalan. Samo za kamione.
snage 440 kW.
2 POGONSKA GRUPA
KOMBINACIJE POGONSKE GRUPE
Ručni menjač
D13C420
VT2214B
l
D13C460
D13C500
VTO2214B
l
VT2514B
VTO2514B
l
l
l
l
l
l
D13C540
D13K460
D16G540
D16G600
VT2814B
l
l
l
VTO2814B
l
l
l
AT2812D
l
l
ATO3112D
l
l
D16G700
D16G750
I-Shift
AT2412D
l
AT2612D
l
l
l
l
ATO2612D
l
l
l
l
l
l
l
ATO3512D
l
Osovina sa jednostrukom redukcijom
RSS1344C
l
l
l
l
RSS1356
l
l
l
l
l
l
l
RSS1360
l
l
l
l
l
l
l
l
l
RTS2370A
l
l
l
l
l
l
l
l
l
Osovine sa redukcijom u glavčinama
38
RSH1370F
l
l
l
l
RT2610F
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
RT3210F
l
l
l
l
l
l
l
l
RTH3312
l
l
l
l
l
l
l
l
Postoji i kao dodatna oprema. Pogledajte stranicu 50.
POGONSKA GRUPA 2
MOTOR D13C – EURO 5/EEV
MOTOR D13K – EURO 6
Snaga/obrtni moment
Snaga/obrtni moment
MOTOR D16G – EURO 5
Snaga/obrtni moment
Neto izlazna snaga prema standardu ISO 1585, Dir. 89/491/EEC,
ECE Reg. 85
Snaga, KS
Obrtni moment, Nm
Neto izlazna snaga prema standardu ISO 1585, Dir. 89/491/EEC,
ECE Reg. 85
Snaga, KS
Obrtni moment, Nm
560
560
530
530
500
500
470
470
440
440
700
620
410
2600
410
2600
380
2400
380
2400
350
2200
350
2200
320
2000
320
2000
290
1800
290
1800
260
1600
260
1600
230
1400
230
1400
200
1200
200
1200
Ekonomična oblast
170
140
110
D13C500
140
800
1000
1200
1400
1600
1800
2800
2000
600
2400
300
2000
1000
1200
1400
1600
1800
D16G540
600
2000
460 KS
1000 –1400 o/min 2300 Nm
500 KS
460 KS
1400
1600
1800
2000
Maksimalna snaga na 1450 –1900 o/min 540 KS
Maksimalni obrtni moment na
2300 Nm
D13K
1000 –1450 o/min 2650 Nm
Maksimalna snaga na 1500 –1900 o/min 6
Radna zapremina 12,8 dm3
Hod klipa 158 mm
Prečnik cilindra 131 mm
Stepen kompresije 2500 Nm
D13C540 (397 kW)
540 KS
17,0:1
Ekonomična oblast broja obrtaja 1000 –1400 o/min
Snaga izduvne kočnice (2300 o/min) 185 kW
VEB + (standardna), snaga (2300 o/min) 375 kW
Filteri za ulje 2 punoprotočna, 1 zaobilazni
Maksimalni obrtni moment na
1050 –1450 o/min
1200
D16G540 (397 kW)
Maksimalna snaga na 1400 –1800 o/min Br. cilindara Maksimalni obrtni moment na
Maksimalna snaga na 1450 –1900 o/min
1000
D16G600 (441 kW)
D13C500 (368 kW)
1050 –1400 o/min 800
Broj obrtaja motora, o/min
Maksimalni obrtni moment na
2100 Nm
1400
D16G600
60
800
1600
D16G700
D13K460
D13k460 (338 kW)
420 KS
Maksimalni obrtni moment na
Maksimalna snaga na 1400 –1900 o/min 1800
D16G750
140
D13C460 (338 kW)
1000 –1400 o/min 2200
220
Broj obrtaja motora, o/min
Maksimalni obrtni moment na
Maksimalna snaga na 1400 –1900 o/min 2600
Ekonomična oblast
50
D13C420 (309 kW)
1000 –1400 o/min 3000
380
Ekonomična
oblast
Broj obrtaja motora, o/min
Maksimalna snaga na 1400 –1900 o/min 3200
460
80
D13C420
50
540
110
D13C460
80
600
D13C540
170
Neto izlazna snaga prema standardu ISO 1585, Dir. 89/491/EEC,
ECE Reg. 85
Snaga, KS
Obrtni moment, Nm
2600 Nm
Br. cilindara 6
Radna zapremina 12,8 dm3
Hod klipa 158 mm
Prečnik cilindra 131 mm
1000 –1500 o/min 2800 Nm
D16G700 (515 kW)
Maksimalna snaga na 1550 –1800 o/min 700 KS
Maksimalni obrtni moment na
1000 –1550 o/min 3150 Nm
D16G750 (551 kW)
Maksimalna snaga na 1600 –1800 o/min 750 KS
Maksimalni obrtni moment na
Zapremina ulja, uključujući filter 33 l
Rashladni sistem, ukupna zapremina 38 l
Interval zamene ulja u motoru: do 100 000 km ili
D13C
600 KS
Maksimalni obrtni moment na
jednom godišnje sa specifikacijom VDS4.
1050 –1400 o/min 3550 Nm
D16G
Br. cilindara 6
Radna zapremina 16,1 dm3
IZVOD SNAGE NA MOTORU
Hod klipa 165 mm
Postoje dve verzije izlaznog obrtnog momenta*:
Prečnik cilindra 144 mm
EPTT650, prenosni odnos 1,26:1
650 Nm
Stepen kompresije Ekonomična oblast broja obrtaja 1000 –1500 o/min
EPTT1000, prenosni odnos 1,26:1
1000 Nm
Snaga izduvne kočnice (2300 o/min) 185 kW
* Izlazni obrtni moment i u vožnji i u mirovanju.
Ekonomična oblast broja obrtaja
Snaga VEB kočnice (2300 o/min) 300 kW
D13K460 JE DOSTUPAN ZA
Snaga izduvne kočnice (2200 o/min) 230 kW
Tegljač i kamion 4×2
Snaga VEB + kočnice (2200 o/min) 425 kW
Tegljač 6×2 sa gurajućom osovinom
VEB + opcija
Tegljač i kamion 6×2 sa pratećom osovinom
Filteri za ulje 2 punoprotočna, 1 zaobilazni
Stepen kompresije 17,8:1
VEB opcija za motor D13C420
Snaga VEB + kočnice (2300 o/min) 375 kW
VEB + opcija za sve D13C motore
Filteri za ulje 2 punoprotočna, 1 zaobilazni
16,8:1
Ekonomična oblast broja obrtaja 1000 –1500 o/min
D16G750 1000 –1400 o/min
Zapremina ulja, uključujući filter 33 l
Ukupna težina vučnog voza do 60 tona
Zapremina ulja, uključujući filter 42 l
Rashladni sistem, ukupna zapremina 38 l
Za dugolinijske i distributivne zadatke.
Rashladni sistem, ukupna zapremina 48 l
Interval zamene ulja u motoru: do 100 000 km ili
jednom godišnje sa specifikacijom VDS4.
Interval zamene ulja u motoru: do 100 000 km ili
PREDUSLOVI ZA GORIVO
jednom godišnje sa specifikacijom VDS4.
ULSD kvalitet (dizel gorivo sa vrlo malim sadržajem
NIVO EMISIJE EEV
sumpora, maksimalno 10 ppm).
Postoji za sve D13C motore, osim za D13C540.
NIVO EMISIJE EEV
Postoji za motor D16G750.
IZVOD SNAGE NA MOTORU
IZVOD SNAGE NA MOTORU
Postoje dve verzije izlaznog obrtnog momenta*:
Postoje dve verzije izlaznog obrtnog momenta*:
EPTT650, prenosni odnos 1,26:1
650 Nm
EPTT650, prenosni odnos 1,26:1
650 Nm
EPTT1000, prenosni odnos 1,26:1
1000 Nm
EPTT1000, prenosni odnos 1,26:1
1000 Nm
* Izlazni obrtni moment i u vožnji i u mirovanju.
* Izlazni obrtni moment i u vožnji i u mirovanju.
39
2 POGONSKA GRUPA
I-SHIFT
Dvanaestobrzinski menjač sa udvostručavanjem broja stepeni prenosa i promenom opsega pomoću automatizovanog sistema za promenu stepena prenosa.
Na I-shift mogu da se ugrade kompaktni retarder, izvod snage, pumpa servo upravljača za vanredne situacije, hladnjak ulja i merač temperature ulja.
I-SHIFT
Tip
Najviši stepen prenosa
Obrtni moment motora (Nm)
Ukupna težina vučnog voza (tone)
AT2412D
Direktan
2400
44
AT2612D
Direktan
2600
60
ATO2612D
Štedni
2600
60
AT2812D
Direktan
2800
44/52
ATO3112D
Štedni
3150
60
ATO3512D
Štedni
3550
60
SOFTVERSKI PAKETI ZA I-SHIFT
DISTRIBUTION & CONSTRUCTION
LONG HAUL & FUEL ECONOMY WITH I-SEE
Prilagođava menjač distributivnim i građevinskim
Paket „Long Haul & Fuel Economy” sa dodatkom
BASIC
operacijama. Obuhvata funkcije koje vozaču olak-
funkcija I-See i I-Cruise, u cilju još veće uštede
Postoji kao standard kod I‑Shift menjača i omoguća-
šavaju pokretanje kamiona i njegovo manevrisanje
goriva.
va mu osnovne funkcije.
u uskim četvrtima.
TEŠKI TRANSPORT
LONG HAUL & FUEL ECONOMY
Optimizira I‑Shift za vučne vozove velike težine
Sadrži inteligentne funkcije koje umanjuju potrošnju
(>85 tona).
goriva. Ovaj programski paket je posebno pogodan
za dugolinijske transporte.
SOFTVERSKI PAKETI ZA I-SHIFT
Funkcije
Basic
Osnovna strategija pri promeni stepena prenosa
Promena stepena prenosa zbog performansi
Osnovno podešavanje izbora stepena prenosa
Monitor temperature ulja u menjaču
Poboljšana strategija promene stepena prenosa
Kontrola kretanja malom brzinom
I-Roll
Inteligentna regulacija stalne brzine kretanja
I-See, uključujući I-Cruise
Kontrola GCW za teške transporte
Dodatne opcije
Poboljšane funkcije izvoda snage
Poboljšano podešavanje izbora stepena prenosa, uključujući funkciju „kickdown”
Poboljšane performanse – loši putevi
* Samo AT2612D, ATO3112D i ATO3512D.
40
Postoji i kao dodatna oprema. Pogledajte stranicu 50.
Distribution &
Construction
Long Haul &
Fuel Economy
Long Haul &
Fuel Economy with
I-See
Teški
transport*
POGONSKA GRUPA 2
OBJAŠNJENJE I-SHIFT FUNKCIJA
KONTROLA KRETANJA MALOM BRZINOM
DODATNE OPCIJE
Optimizira izbor stepena prenosa i funkcije EBS
OSNOVNA STRATEGIJA PRI PROMENI
sistema za manevrisanje pri malim brzinama. Između
STEPENA PRENOSA
ostalog, omogućava aktiviranje funkcije „pomoć pri
Nekoliko funkcija koje olakšavaju upotrebu
Automatski izbor pravog prenosnog odnosa pri
kretanju uzbrdo” isključivo na uzbrdicama.
izvoda snage.
POBOLJŠANE FUNKCIJE IZVODA SNAGE
pokretanju vozila (od 1. do 6. stepena prenosa).
Na izbor stepena prenosa pri pokretanju vozila
I-ROLL
utiču ukupna težina i nagib puta.
Automatsko aktiviranje i deaktiviranje funkcije slo-
IZBORA STEPENA PRENOSA,
bodnog hoda sa ciljem smanjenja potrošnje goriva.
UKLJUČUJUĆI F
­ UNKCIJU „KICKDOWN”
PROMENA STEPENA PRENOSA
I-Roll se koristi kada nije potrebna ni snaga motora
ZBOG PERFORMANSI
ni kočenje motorom, npr. na ravnom terenu.
Daje brže i blaže promene inteligentnim korišćenjem
INTELIGENTNA REGULACIJA STALNE
menjača.
­B RZINE KRETANJA
Radi u interakciji sa funkcijom vozila „Brake Cruise”,
OSNOVNO PODEŠAVANJE IZBORA
usled čega ne dolazi do nepotrebnog aktiviranja
­STEPENA PRENOSA
pomoćnih kočnica. Funkcija slobodnog hoda tako
može bolje da se iskoristi.
putem dugmadi na ručici menjača prilikom kočenja
motorom u automatskom režimu.
Omogućava podešavanje izbora stepena prenosa
putem dugmadi na ručici menjača pri pokretanju
i vožnji u automatskom režimu. Funkcija „kickdown”
motorne kočnice, kvačila vozila i specijalne kočnice
Omogućava podešavanje izbora stepena prenosa
POBOLJŠANO PODEŠAVANJE
bira pravi stepen prenosa za maksimalno ubrzanje.
POBOLJŠANE PERFORMANSE
– LOŠI PUTEVI
Nekoliko funkcija kojima se podešava promena
stepena prenosa i koje pomažu pri pokretanju i vožnji
po lošim putevima i brdovitom terenu.
I-SEE
Inteligentan I‑Shift softver koji može da skladišti
MONITOR TEMPERATURE ULJA
U MENJAČU
Prikazuje temperaturu ulja u menjaču na displeju
sa informacijama.
POBOLJŠANA STRATEGIJA PROMENE
STEPENA PRENOSA
Zahvaljujući EBS i ECS sistemima, olakšano je
pokretanje vozila, kao i manevrisanje u uskim
četvrtima. Maksimalno povećava snagu VEB kočnice
automatskim biranjem pravog stepena prenosa tako
da motor radi na velikom broju obrtaja. Kada se me-
topografske podatke i da ih koristi za optimizaciju
vožnje kada se kamion kreće istom deonicom sledeći
put. I-See može da uštedi gorivo i olakša vožnju.
Kada se poruči I-See, dobija se i regulacija stalne
brzine kretanja I-Cruise-a. I-Cruise može posebno
da se naruči.
REGULACIJA VUČNOG VOZA
VELIKE TEŽINE
Optimizira izbor stepena prenosa za vučne vozove
velike težine, od 85 do 180 tona, kod određenih
kombinacija motora i menjača.
nja stepen prenosa pri kočenju motorom, aktiviraju
se radne kočnice da bi se kompenzovao gubitak
kočionog momenta.
41
2 POGONSKA GRUPA
RUČNI MENJAČI
Četrnaestobrzinski ručni menjač sa udvostručavanjem broja stepeni prenosa i promenom opsega. Rukovanje putem kablova (posebnih kablova za uzdužne i bočne pokrete)
obezbeđuje kratke i jasne položaje ručice menjača. Patentirani sinhronizovani menjač sa servo funkcijom omogućava male sile pri promeni stepena prenosa. Na menjače se
može ugraditi kompaktni retarder, izvod snage, pumpa servo upravljača za vanredne situacije, hladnjak za ulje i monitor temperature ulja.
RUČNI MENJAČI
Tip
Najviši stepen prenosa
Obrtni moment motora (Nm)
Ukupna težina vučnog voza (tone)
VT2214B
Direktan
2200
100
VTO2214B
Štedni
2200
100
VT2514B
Direktan
2500
100
VTO2514B
Štedni
2500
100
VT2814B
Direktan
2800
100
VTO2814B
Štedni
2800
100
KVAČILA
CS43B-O: Potisno jednostruko kvačilo.
CD38B-O: Potisno dvostruko kvačilo.
CD40B-O: Potisno dvostruko kvačilo.
Sva Volvo kvačila su bez prisustva olova.
42
POGONSKA GRUPA 2
POGONSKE OSOVINE
Osovina
Zupčanik
Maksimalni
obrtni moment (Nm)
Maksimalno
opterećenje
1 ili 2 osovine (tone)
Ukupna težina
vučnog voza (tone)
RSS1344C
Jednostruka
Hipoidni
2600
13
44
RSS1356
Jednostruka
Hipoidni
2400/2800
13
56/44
RSS1360
Jednostruka
Hipoidni
3550
13
60
RTS2370A
Tandem
Hipoidni
3550
23
70
RSH1370F
Jednostruka
Konusno spiralni
3550
13
70
RT2610F
Tandem
Konusno spiralni
3550
26
100
RT3210F
Tandem
Konusno spiralni
3550
32
100
RTH3312
Tandem
Konusno spiralni
3550
33
120
Tip
Jednostruka redukcija
Redukcija u glavčinama
PRENOSNI ODNOSI POGONSKIH OSOVINA
RSS1344C
RSS1356
RSS1360
RTS2370A
RSH1370F
RT2610F
RT3210F
RTH3312
2.64:1
2.50:1
2.47:1
2.43:1
3.46:1
3.33:1
3.33:1
3.61:1
2.85:1
2.79:1
2.64:1
2.57:1
3.61:1
3.46:1
3.46:1
3.76:1
3.08:1
3.10:1
2.85:1
2.83:1
3.76:1
3.61:1
3.61:1
4.12:1
3.36:1
3.44:1
3.08:1
3.09:1
4.12:1
3.76:1
3.76:1
4.55:1
3.70:1
3.67:1
3.40:1
3.40:1
4.55:1
3.97:1
3.97:1
5.41:1
3.67:1
3.78:1
5.41:1
4.12:1
4.12:1
7.21:1
4.11:1
4.13:1
4.55:1
4.55:1
4.50:1
5.41:1
5.41:1
5.14:1
7.21:1
5.67:1
6.17:1
IZVODI SNAGE
IZVODI SNAGE ZAVISNI OD KVAČILA
Za pogon svih tipova opreme za nadgradnju postoji
veliki asortiman izvoda snage koji ne zavise ili zavise
od kvačila.
IZVOD SNAGE NEZAVISAN OD KVAČILA
PTR-F
Prikključna prirubnica, mali ili veliki broj obrtaja.
PTR-FL/FH
Priključak za prirubnicu, mali ili veliki broj obrtaja.
PTER-DIN
Zadnji izvod snage na motoru za direktan pogon
hidraulične pumpe.
priključivanje hidrauličnih pumpi.
PTRD-D1
Veliki broj obrtaja sa dvostrukim pogonom. Priključak
prednje.
Mali/srednji/veliki broj obrtaja, DIN priključak za
direktno priključivanje hidraulične pumpe.
priključivanje hidraulične pumpe.
priključak sa prednje i zadnje strane za direktno
za prirubnicu sa zadnje strane i DIN priključak sa
PTR-D/PTR-DM/PTR-DH
PTER1400
Zadnji izvod snage na motoru sa prirubnicom za
PTRD-D
Veliki broj obrtaja sa dvostrukim pogonom. DIN
PTRD-D2
Veliki broj obrtaja sa dvostrukim pogonom sa zadnje
PTRD-F
strane i jednostrukim pogonom sa prednje strane.
Veliki broj obrtaja, priključak za prirubnicu za direk-
Dva priključka za prirubnicu sa zadnje strane i jedan
tno postavljeno kardansko vratilo.
DIN priključak sa prednje.
Postoji i kao dodatna oprema. Pogledajte stranicu 50.
43
3 KABINA
770
100
680
545
160
375
44
KABINA 3
KABINA ZA SPAVANJE
KABINA GLOBETROTTER
KABINA GLOBETROTTER XL
Kabina za spavanje (CAB-SLP) sa udobnim smešta-
Kabina Globetrotter (CAB-HSLP) sa udobnim
Kabina Globetrotter XL (CAB-XHSL) sa udobnim
jem preko noći za jednu osobu. Unutrašnja visina je
smeštajem preko noći za najviše dve osobe. Kabina
smeštajem preko noći za najviše dve osobe. Kabina
171 cm (iznad poklopca motornog prostora 162 cm).
Globetrotter ima dodatni prostor za odlaganje stvari
Globetrotter XL ima dodatni prostor za odlaganje
zbog vertikalne konstrukcije. Unutrašnja visina je
stvari zbog veće visine. Unutrašnja visina je 222 cm
203 cm (iznad poklopca motornog prostora 196 cm).
(iznad poklopca motornog prostora 211 cm).
2110
2030
1710
C
B
A
384
384
384
382
382
382
383
383
383
600/700
2495 2170
2000
2495 2170
740
815
Kamion
Visina šasije
Oslanjanje
Pneumatici
1900 2000
815
1950
2225
VISINA KABINE IZNAD ZEMLJE
Pogon
740
815
1950
2225
Tegljač
600/700
1900 2000 2495 2170
1950
2225
Visina A (mm)
Visina B (mm)
Visina C (mm)
CAB-SLP
CAB-HSLP
CAB-XHSL
4×2
High
Lisnato/vazdušno
315/80-R22,5
3430
3800
3950
4×2
High
Lisnato/vazdušno
315/80-R22,5
3440
3810
3960
4×2
Med
Lisnato/vazdušno
315/70-R22,5
3350
3720
3870
4×2
Low
Vazdušno/vazdušno
315/60-R22,5
3230
3600
3750
4×2
Low
Vazdušno/vazdušno
315/60-R22,5
3250
3620
3770
4×2
X-low
Vazdušno/vazdušno
295/60-R22,5
3210
3580
3730
6×2
Med
Lisnato/vazdušno
315/70-R22,5
3350
3720
3870
Pogon
Visina šasije
Oslanjanje
Pneumatici
CAB-SLP
CAB-HSLP
CAB-XHSL
6×2
High
Vazdušno/vazdušno
315/80-R22,5
3410
3780
3930
6×2
Med
Vazdušno/vazdušno
315/70-R22,5
3330
3700
3850
6×2
Low
Vazdušno/vazdušno
315/60-R22,5
3230
3600
3750
6×2
High
Lisnato/lisnato
315/80-R22,5
3460
3830
3980
6×4
High
Lisnato/lisnato
315/80-R22,5
3450
3820
3970
8×4
High
Lisnato/lisnato
315/80-R22,5
3480
3850
4000
45
3 KABINA
OSLANJANJE U ČETIRI TAČKE
KREVETI
SISTEM ZA KLIMATIZACIJU
Zavojne opruge sa amortizerima svuda, zavojne
Donji krevet: dimenzija 70×200 cm, sa srednjim
Postoje tri različita sistema za klimatizaciju koji
opruge napred i vazdušno oslanjanje nazad ili
­delom širine 81,5 cm. Dušeci: udobni i sa naslonom,
zadovoljavaju sve potrebe.
vazdušno oslanjanje svuda.
sa oprugama od 16 cm u džepovima, izuzetno udob-
Ventilator sa standardnim grejačem rashladne
ni. Tri opcije tvrdoće: meki, polutvrdi i tvrdi. Dve op-
tečnosti.
USISNI KANALI ZA VAZDUH
cije gornjeg štitnika dušeka koji povećava udobnost
Klima uređaj sa ručnom kontrolom (MCC).
Usisni kanal za vazduh se nalazi sa leve strane
pri spavanju i olakšava nameštanje kreveta. Sklopivi
Klima uređaj sa automatskom kontrolom tempe-
i može da bude visok ili nizak. Kao opcija postoji
sa podesivim naslonom. Dimenzije udobnog gornjeg
rature (ECC/ECC2). Ovaj sistem takođe može da
prednji usisni kanal za vazduh.
kreveta su 70×190 cm.
se poruči sa senzorima sunčeve svetlosti, magle
BOJE
UNUTRAŠNJI PROSTOR ZA
Osim toga, sistem za klimatizaciju mogu da dopune
Postoji oko 850 varijanti.
ODLAGANJE STVARI
parkirni grejač kabine i motora i I-ParkCool, parkirni
Prednja polica sa četiri otvora po DIN standardu
hladnjak kabine.
TAPACIRUNG
i dva velika odeljka za odlaganje stvari sa vratima sa
I-ParkCool proizvodi hladan vazduh u mirovanju i
­Volvo FH: Vinil, tekstil, meki tekstil i koža.
roletnom (sa vozačeve i suvozačeve strane). Ispod
može da radi sa parkirnim grejačem u kabini kako
­Volvo FH16: Tekstil/koža i koža u dve boje.
kreveta nalaze se dve fioke na izvlačenje ukupne
bi klima bila prijatna, npr. tokom noći kada visoka
Za sva sedišta, osim za sedišta od vinila i tekstila,
zapremine 130 litara. Postoje dva manja odeljka
temperatura često postaje niska za nekoliko časova.
može da se poruči funkcija ventilacije.
za odlaganje stvari ispod dušeka u prednjem (15 l)
Sistem proverava ispravnost akumulatora kako bi
i zadnjem (10 l) delu kreveta. U zadnjem delu kreveta
obezbedio startne performanse kamiona. Proračuna-
postoji prostor za odlaganje PET flaše.
va rashladnu snagu potrebnu za klima uređaj u kabi-
i kvaliteta vazduha.
VOZAČEVO SEDIŠTE
ni. Ako akumulatori nisu napunjeni do kraja, sistem
Postoje tri paketa opreme: Standard, Comfort
i Deluxe. Svi paketi mogu da se poruče sa opcijskim
SPOLJAŠNJI PROSTOR ZA
tapacirungom. Ukupan hod sedišta pri horizontal-
ODLAGANJE STVARI
nom podešavanju iznosi 240 mm, a pri vertikalnom
Sa obe strane postoje veliki odeljci za odlaganje
100 mm. Vozačevo sedište standardno ima naslon
stvari koji mogu da se otvore spolja ili iznutra. Dodat-
za glavu, podesivi i sklopivi naslon, vertikalno i hori-
ni prostor za odlaganje stvari od 30 litara, koji se ne
zontalno podešavanje, podesivi oslonac za slabine
greje, nalazi se ispod kabine sa obe strane.
i podesivi ugao.
KROVNI PROZOR/POKLOPAC
SUVOZAČEVO SEDIŠTE
Kabina može da ima nepokretan krovni prozor ili,
Postoje dva paketa opreme: Standard i Comfort;
kao opciju, krovni poklopac koji može da se otvori
paketi mogu da se poruče sa opcijskim tapacirun-
50 mm. Služi i kao izlaz za vanredne situacije. Krovni
gom. Sva suvozačeva sedišta standardno imaju
poklopac može da bude ručni ili električni.
naslone za glavu. Obrtno suvozačevo sedište može
da se poruči kao opcija.
VOLAN
Volan u dve različite veličine – 450 mm ili 500 mm
u prečniku, u zavisnosti od specifikacije kamiona.
Visina volana može da se podesi najviše za 90 mm,
a ugao za 28 stepeni. Podesivo upravljačko vratilo
(opcija) omogućava vertikalno podešavanje volana
od -5° do +15°, što povećava udobnost u vožnji.
46
proračunava koliko snage može da iskoristi (bez
narušavanja startnih performansi). Tako obezbeđuje
prijatno i stabilno hlađenje tokom cele noći.
Sistem je skoro 20 dB tiši od konkurentskih sistema
na tržištu, što dodatno povećava kvalitet spavanja.
Sistem za klimatizaciju je potpuno integrisan sa normalnim sistemom za ventilaciju vazduha u vozilu*, pa
se vreo ili hladan vazduh lako usmerava i ravnomerno
raspoređuje kroz ventilacione otvore. To ne utiče na
aerodinamiku kabine i visinu za stajanje u njoj.
* Osim grejača u kabini (PH-CAB)
PAKETI OPREME 4
PAKETI ZA VOŽNJU
ECC, elektronsko upravljanje klimatizacijom
Vožnja
Vožnja+
l
l
ECC sa senzorom kvaliteta vazduha i filterom od aktivnog uglja
Vožnja++
l

Vožnja 16+
Vožnja 16++

l
Ručni krovni poklopac
l
Električni krovni poklopac

l
l

l
Sivi spoljašnji štitnik od sunca
l
l
l
l
l
Nasloni za ruke na vozačevom sedištu
l
l
l
Nasloni za ruke na oba sedišta
Retrovizori sa grejačima i električnim podešavanjem
l
Prednji unutrašnji štitnik od sunca, električna roletna
Bočni unutrašnji štitnik od sunca sa obe strane
Prednja središnja fioka, niska
l
Prednja središnja fioka, visoka

l
l
l
l
l
l
l

l

l

l
l
l

l

l

l

l
Kožni nasloni za ruke

l
l
Kožni volan

l
l
Kožna ručka na ulazu

l
l
Podesivi volan i upravljačko vratilo

l
l

l

l
Viši nivo spoljašnje opreme
Kompletno farbanje uključujući unapređene spoljašnje obloge

= opcija
PAKETI ZA ODMOR
Kabina za spavanje
1 krevet
Krevet na rasklapanje
Kabine Globetrotter i Globetrotter XL
1 krevet+
l
1 krevet
1 krevet+
l
2 kreveta
2 kreveta+
l
Krevet sa ručnim naslonom
l
l
l
Krevet sa električnim naslonom



Gornji krevet, širine 700 mm, na rasklapanje
l
l
Gornji krevet, širine 700 mm, podesiv


Zadnji gornji prostor za odlaganje stvari, 245 litara
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
Parkirni grejač za motor i kabinu, arktičke zemlje






Napredna komandna tabla u delu za spavanje
l
l
l
l
l
l
Noćno svetlo i prigušivač
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
Zadnji gornji prostor za odlaganje stvari, 154 litra
l
l
Držači za flaše kod vozača i u delu za odmor
l
Parkirni grejač u kabini
Pomoćna polica, prednji gornji prostor za odlaganje stvari
Frižider, 33 litra
l
l
l
Priprema za mikrotalasnu pećnicu
l
l
Mikrotalasna pećnica


Priprema za TV
l
l
Sto
l
l
l
Obrtno sedište za odmor sa funkcijom naginjanja
l
l
l
= opcija
47
4 PAKETI OPREME
AUDIO PAKETI
Basic
Medium+
l
l
Advanced
Advanced Power
l
l
Displej
SID-Bas
SID-High
Reprodukcija
Audio CD
l
l
l
l
CD-R/CD-RW
l
l
l
l
wav/wma/mp3/iTunes m4A
l
l
l
Regulacija jačine zvuka u zavisnosti od brzine
l
l
l
Dodatne funkcije isključivanja zvuka
l
l
l
Radio
FM/AM antena
l
l
l
l
FM stanice
12
18
18
18
AM stanice
6
6
6
6
RDS
l
l
l
l
l
Priključci i interfejsi
Niskonaponski ulaz, 4-kanalni
l
l
Stereo ulaz od 3,5 mm
l
l
USB priključak
l
l
iPod interfejs
l
l
l
l
l
6
Bluetooth
Zvučnici
Broj zvučnika
6
6
6
Izlaz
4×20W
4×35W
4×35W
8×50W
Bas zvučnik
l
Visokotonci odličnih performansi
l
PAKETI ZA AKTIVNU BEZBEDNOST
Aktivna bezbednost
Aktivna bezbednost+
ESP
l
l
Prilagodljiva regulacija stalne brzine kretanja i upozorenje o sudaru sa vozilom ispred
l
l
ACC kočnica


Podrška pri promeni trake
l
l
Podrška vozaču u slučaju zamora
l
Podrška za kretanje u traci
l
= opcija
KOMPLET USMERIVAČA VAZDUHA
Krovni usmerivač vazduha
l
Bočni usmerivač vazduha (dugi)
l
Bočne stranice na šasiji*
l
Bočna zaštita od podletanja
l
* Samo tegljač
48
PAKETI OPREME 4
PAKET ZA LIČNU ZAŠTITU
Alarm
Alar sa spoljašnjim senzorom
Sef ispod kreveta
Višeslojno staklo na vratima
Glavni prekidač, daljinsko isključivanje strujnog kola
Glavni prekidač za ADR kamione
= opcija
PAKETI ZA VIDLJIVOST
Vidljivost
Vidljivost+*
Čišćenje prednjih svetala
Statička dodatna svetla za skretanje
Senzor za kišu
Biksenonska prednja svetla
Dinamička prednja svetla (biksenonska)
= opcija. * Vidljivost moguća jedino sa zadnjim lisnatim oslanjanjem (RRS-AIR)
PAKETI ZA EKONOMIČAN DUGOLINIJSKI TRANSPORT
Paket za vozilo*
I-See, uključujući I-Cruise
Isključivanje motora na praznom hodu
Pumpa servo upravljača sa promenljivom radnom zapreminom
Alternator od 24 V i 150 A
Dvocilindarski vazdušni kompresor protoka 900 l/min, sa kvačilom
Paketi usluga
Obuka vozača: Efikasna vožnja
Dynafleet usluga za gorivo i životnu sredinu
Saveti za gorivo
PAKETI ZA TRANSPORTNU EFIKASNOST
Dynafleet vremena vožnje
Dynafleet razmena poruka
Dynafleet pozicioniranje
GPS navigator
Informacije o vremenima vožnje
Obuka vozača: Transportno poslovanje i zakonodavstvo
NOVI ZLATNI VOLVO UGOVOR
Osim postojećeg programa održavanja i popravki, novi zlatni ugovor sadrži:
Novo planiranje servisiranja
Karakteristike na mreži
Uptime Assurance
49
5 DODATNA OPREMA
OPREMA
BR. ZA PORUČIVANJE
Električni orman za sušenje
82280656
Spoljašnji rezervoar za vodu (7 litara)
82273017
Prekrivači za sedišta
Razne opcije
Prednji zaštitni ram
82708130
Donja svetlosna konzola
82708309
Gornja svetlosna konzola/šina za snežni plug
82708308
Štitnici od prljavštine (komplet)
21368464
Usmerivači vazduha, bočni prozori (komplet)
21368470
Zavese za krevete sa šinom
Razne opcije
Korpa za otpatke
82269739
Nosač za mobilni telefon ili iPad
82417710
Štitnik prednjeg svetla (desni/levi)
82 366 782/82366411
Štitnik prednjeg svetla, terenski (komplet)
82442563
Vazdušna sirena
8153766
Poklopac točka, prednji
82 420 161 + 82403771
Poklopac točka, zadnji
82 420 162 + 82403771
Poklopci navrtki točkova
82 412 116 + 82403771
Poklopci navrtki točkova, hromirani (48,5 mm/54 mm)
21 106 067/21106069
Okrugao reflektor, beo
85104138
Okrugao reflektor, plav
85105501
Frižider (33 litra) sa komorom za zamrzavanje
82174077
Držač za kartice sa gumenom podlogom
82421757
Aparat za kafu (potreban komplet za priremu)
84036686
ELEKTRONIKA/SOFTVER
POTREBNA OPREMA
SID-High
SID-Bas
Spoljašnja kamera
SID-High
Podrška vozaču u slučaju zamora
Podrška za kretanje u traci
Softverski paketi za I‑Shift
Basic
Distribution & Construction
Long Haul & Fuel Economy
Long Haul & Fuel Economy with I-See (including I-Cruise)
I‑Shift i nov TGW
Heavy Duty Transport
I-Cruise
Work Remote za ECS
Indikator tereta
Dodatne ECS funkcije
EBS Medium
EBS Standard
ESP (elektronski program stabilnosti)
EBS (Standard/Medium)
EEV (nadgradnja za Euro 5)
Zaštita motora
Isključivanje motora na praznom hodu
Naknadna ugradnja/nadgradnja izvoda snage
Nadgradnja audio sistema
Audio Advanced, uključujući USB, AUX i Bluetooth
Zadnji zvučnici
Alarm za kretanje unazad
Interfejs za sistem za upravljanje voznim parkom trećih lica
Nadgradnja tahografa
Modul za isporučioca nadgradnje
Alkoblokada
Pomoćna svetla (dodatni reflektori/dodatna statička svetla za skretanje/svetla za maglu)
Naravno, ovo su samo primeri raspoložive dodatne opreme za ­Volvo FH. Potražite kompletnu listu od lokalnog Volvo zastupnika.
RSP 2012-rs0031.12.06. Serbian. Printed in Sweden. Neka oprema prikazana ili pomenuta ovde može da se poruči samo kao opcija ili dodatna oprema i nije ista za sve zemlje, već zavisi
od lokalnih zakona. Volvo zastupnik će vam rado dati detaljnije informacije. Boje se mogu razlikovati zbog ograničenja tokom procesa štampanja. Zadržavamo pravo da izmenimo specifikacije
proizvoda bez prethodne najave.
50
DODATNA OPREMA 5
Donja svetlosna konzola
Spoljašnji rezervoar za vodu
Alkoblokada
Prekrivači za sedišta
51
Download

Preuzmite kompletne specifikacije kao PDF, 19.4 MB