Volvo FH
Vozne karakteristike
Snaga
total
Udobnost
Ekonomičnost
Bezbednost
Životna sredina
Efikasnost u transportu
Prilagodljivost
Sadržaj
8
Kamion koji ispunjava svoje zadatke
12
VOLVO I-Shift za više korisnika
16
Sistem Dynafleet Online
18
U samom centru zbivanja
20
Volvo FH ispunjava zahteve Euro 4 i Euro 5
22
Korak dalje u projektovanju vozačevog okruženja
24
Bezbednost pod vašim uslovima
28
Nov kamion Volvo FH. Baš onakav kakav ste želeli da bude.
30
Usluge u vezi sa kamionima Volvo
32
Činjenice
34
performance
Ukoliko želite da bolje poslujete
Ukoliko želite
poslovanje
8
Bolje poslovanje
DO USPEHA SE NE DOLAZI
slučajno. Ljudi obično moraju da rade vrlo naporno da bi ostvarili svoje ciljeve.
Oni biraju najbolje savetnike i najbolji alat za svoj posao. Oni gledaju dovoljno daleko u budućnost, kako
bi uvek bili za korak ispred svojih konkurenata. Nov kamion Volvo FH je razvijen za ljude koji žele da naprave taj dodatni korak. Za ljude koji imaju žarku želju da uspeju. Za ljude usredsređene na poslovanje
– bolje poslovanje.
9
10
Alat kojim se ponosimo
KAKO MOŽETE DA POBOLJŠATE
kamion koji je već jedan od najboljih kamiona u svetu
za transport robe na velike udaljenosti? Vrlo jednostavno. Treba pomno da osluškujete signale sa tržišta i želje svojih kupaca. Ne samo želje koje se odnose na njihove
trenutne potrebe nego i one koje određuju njihove buduće potrebe. Da bismo zadržali
ovakav pristup, napravili smo nov kamion Volvo FH koji predstavlja usavršen alat,
alat koji ima puno krupnih i sitnih karakteristika koje čine vaše poslovanje isplativijim.
Pored toga, da bismo bili sigurni da ćete imati što više koristi od vaše investicije, dodali smo veliki broj vrlo konkurentnih usluga. Sve u svemu, ovo je transportno rešenje
koje teško može da se nadmaši i koje s ponosom nudimo svojim kupcima. Sačekajte
da otvorimo vrata novog kamiona Volvo FH. Dobrodošli!
11
Kamion koji ispunjava
svoje zadatke
Nov kamion Volvo FH je kamion koji ispunjava svoje zadatke. Ne mislimo samo na isporuku tereta na pravo
mesto u pravo vreme i u ispravnom stanju. Kamion Volvo FH pruža sve ono što s pravom očekujete od kamiona vrhunske klase. Kao i uvek, pouzdanost i raspoloživost su ključne karakteristike. Pre svega, izvršili smo
značajna poboljšanja voznih karakteristika kamiona.
“NOV KAMION VOLVO FH VAM OMOGUĆAVA DA ODRŽAVATE VEĆU PROSEČNU BRZINU KRETANJA I DA ZAVRŠITE
VIŠE POSLOVA ZA KRAĆE VREME.”
Nov kamion Volvo FH vam pruža veću snagu. Znači da možete da održavate veću prosečnu brzinu kretanja,
da imate bolju sposobnost savladavanja uspona i da završite više poslova za kraće vreme. Nov i fleksibilan
13-litarski motor postiže 60% maksimalnog obrtnog momenta u roku od 1 sekunde nakon pokretanja motora.
Ovako snažan motor i savršeno usklađena pogonska grupa smanjuju broj promena stepena prenosa i omogućavaju izuzetne vozne karakteristike u svim uslovima. Pri kretanju nizbrdo važan činilac je nova i snažna
kočnica VEB (Volvo motorna kočnica), snage kočenja do 300 kW. Najsnažnija motorna kočnica na tržištu je
postala još snažnija.
“SVI ONI KOJI VOZE KAMION VOLVO FH POSTAJU BOLJI VOZAČI.”
Prvoklasno vozačko okruženje i sistem Volvo I-shift daju osnove za ovu tvrdnju. Naš vrlo cenjen sistem za automatsku promenu stepena prenosa čini vožnju jednostavnijom, bezbednijom i efikasnijom. Sada postoji više
novih verzija sistema I-Shift za različite vrste namene i za ukupnu težinu vučnog voza veću od 60 t. Pogonska
grupa sa 12 stepeni prenosa za hod unapred uvek omogućava optimalan rad, a promena stepena prenosa je
laka, blaga i ekonomična.
12
13
14
VEĆA SNAGA.
Nov motor Volvo D13A omogućava
veliki obrtni moment od samog
početka rada.
“KAMION VOLVO FH IMA VEĆU STABILNOST PRI KRETANJU I NJIME SE LAKŠE MANEVRIŠE.”
Manevrisanje kamionom Volvo FH je lakše i njegova stabilnost u pravcu je znatno veća nego pre. Nova gurajuća osovina smanjuje habanje pneumatika. Pomoću sistema za praćenje pritiska vazduha u pneumaticima,
senzori koji se nalaze na svakom točku i glavni računar na kamionu stalno prate pritisak vazduha u pneumaticima na kamionu i prikolici. Na taj način, bezbednost je veća, kao i ekonomičnost.
“KAMION VOLVO FH OMOGUĆAVA BRŽI I POGODNIJI TRANSPORT TEŽEG TERETA.”
Bez obzira da li dajete prednost težini ili zapremini tereta, kamion Volvo FH može da ispuni vaše zahteve.
Na primer, proširili smo ponudu niskih šasija tako da sada možete da povećate težinu tereta tako što ćete da
povećate njegovu zapreminu. Ukoliko želite da povećate težinu i zapreminu, naša konfiguracija jednostrukih
pogonskih točkova predstavlja korisnu mogućnost. Zahvaljujući uštedi u težini, možete da povećate nosivost
za oko 100 kg u poređenju sa uobičajenim dvostrukim pogonskim točkovima.
Radi lakšeg utovara i istovara, razvili smo novu ergonomsku kontrolnu kutiju za ručnu regulaciju visine
šasije kamiona sa vazdušnim oslanjanjem. Radi veće udobnosti možete da prethodno isprogramirate određen
broj visina šasije koje najčešće koristite.
“KADA KUPITE KAMION VOLVO FH, UVEK DOBIJATE KAMION PRILAGOĐEN VAŠIM POTREBAMA.”
Kamion Volvo FH je uvek bio jedan od najprilagodljivijih kamiona na tržištu za transport robe na velike udaljenosti. Nova generacija kamiona vam nudi više mogućnosti za tačno prilagođavanje kamiona vašim zahtevima.
Za dodatne informacije pogledajte stranice 34–35.
ISPRAVAN PRITISAK VAZDUHA U
PNEUMATICIMA. Pritisak vazduha
VOLVO I-SHIFT ZA VUČNE VOZOVE
VELIKE UKUPNE TEŽINE. Sistem
u pneumaticima je uvek ispravan
zahvaljujući sistemu za praćenje
pritiska vazduha u pneumaticima. To povećava bezbednost i
ekonomičnost.
kompanije Volvo za automatsku
promenu stepena prenosa, Volvo
I-Shift, sada može da se koristi
kod vučnih vozova velike ukupne
težine.
KOČNICA VEB (Volvo motorna
kočnica) sada može da ima
snagu kočenja do 300 kW.
JEDNOSTRUKI POGONSKI
TOČKOVI. Ukoliko se na kamionu
nalaze jednostruki pogonski
točkovi, težina vučnog voza je
manja za oko 100 kg u poređenju
sa uobičajenim dvostrukim pogonskim točkovima (tegljač 4x2).
15
VOLVO I-Shift za više korisnika
Sistem Volvo I-shift je sistem za automatsku promenu stepena prenosa koji je izdržljiv kao manuelni i
pogodan kao automatski menjač. Pre svega, sistem
I-shift doprinosi manjoj potrošnji goriva i izvanrednim
voznim karakteristikama. Nova verzija sistema I-shift
ima znatno veću oblast primene. Bez obzira da li se
kamion kreće po dobrom ili lošem putu i da li nosi lak
ili težak teret, možete da odaberete verziju sistema
I-shift koja odgovara vašim potrebama. Sistem može
da se koristi za ukupnu težinu vučnog voza preko
60 t (130 t kod posebne vrste primene). Možete da
koristite izvod snage i da ostvarite maksimalni obrtni
moment od 300 Nm kada se kamion kreće. Pored
toga, karakteristike retardera su znatno poboljšane
u odnosu na prethodne verzije.
Sistem Volvo I-shift može da se koristi za razne
vrste primene. Odaberite jedan od programskih
paketa: Basic (osnovni), Distribution & Construction
(za regionalni transport i građevinarstvo), Long Haul
Fuel & Economy (za ekonomičan transport na velike
udaljenosti) i Heavy Duty (za teške radove). Pitajte
svog prodavca za dodatne informacije u vezi različitih varijanti.
16
NOVA VERZIJA MENJAČA POWERTRONIC
Za vrlo teške građevinske radove u teškim radnim
uslovima, preporučujemo vam novu verziju našeg izdržljivog automatskog menjača Powertronic.
Projektovan je da prenese velike vrednosti obrtnog
momenta motora Volvo D13A izlazne snage 520 ks i
ima nov pojačivač obrtnog momenta koji omogućava
brže reagovanje na gas, a time i bolje prijanjanje
kamiona pri polasku i sposobnost savladavanja
uspona.
Unutrašnji gubici su umanjeni, što pozitivno utiče
na potrošnju goriva. Menjač Powertronic menja
stepen prenosa bez ikakvog prekida u toku snage,
što povećava izvanrednu prohodnost kamiona i na
najlošijim podlogama.
MANUELNI MENJAČI
Ukoliko više volite da manuelno menjate stepen prenosa, postoji veliki broj manuelnih menjača lakih za
upravljanje. Pogledajte stranice 34–35.
17
ZA POČETAK KUPITE VOLVO FH
A ZATIM DODAJTE USLUGE SISTEMA
DYNAFLEET ONLINE
DALEKO ĆETE STIĆI PRVOKLASNIM KAMIONOM. Međutim, prave informacije će vas odvesti još dalje. Sistem
Dynafleet Online je jedan od najsveobuhvatnijih sistema na tržištu za pružanje informacija tokom transporta.
Pruža vam nove mogućnosti pomoću kojih možete da modernizujete svoje poslovanje, smanjite troškove
goriva i povećate svoju rentabilnost.
SVE JE NA INTERNET PREZENTACIJI
PRAVOVREMENO SERVISIRANJE
Sistem Dynafleet Online se zasniva na korišćenju
Interneta. U svakom trenutku u toku dana, preko bilo
kog računara povezanog sa Internetom, možete da
dobijete potpun pristup najnovijim informacijama o
svojim vozilima, vozačima i zadacima. Ne treba da
imate nikakav poseban softver na svom računaru.
Sve komunikacije sa uređajem Dynafleet na kamionu su bežične, preko GSM mreže. Ovo su neke od
funkcija koje možete da koristite pomoću sistema
Dynafleet Online.
Jednostavan pregled stanja svakog kamiona u pogledu servisiranja i detalji koji se odnose na sledeće
predviđeno servisiranje.
PREGLEDNI IZVEŠTAJI
Da li želite da znate kolika je potrošnja goriva vaših
kamiona ili koliko vremena motor radi na praznom
hodu? Korisni izveštaji daju vam brz pristup statističkim podacima o kamionu i vozaču.
18
SMS TEKSTUALNE PORUKE
Poruke su jasne, jednostavne i razumljive. Razmena
SMS tekstualnih poruka između menadžera transporta i vozača znatno olakšava sporazumevanje.
GDE SE NALAZE VAŠI KAMIONI?
Menadžer transporta može da odredi tačan položaj
svih svojih kamiona na detaljnoj mapi čija je rezolucija takva da se vide i ulice. Takođe, sistem prikazuje
detalje kao što su vreme vožnje, kapacitet opterećenja i mnogi drugi.
JEDNOSTAVNIJE VOĐENJE ADMINISTRATIVNIH POSLOVA
Pomoću podataka koje pruža sistem Dynafleet
Online, znatno lakše se prave izveštaji o radnom
vremenu, obračunavaju plate i vode ostali administrativni poslovi.
NAVIGACIJA
Sistem Dynafleet Online može da ima dodatnu
mogućnost navigacije koja pomaže vozaču da odredi
pravi put do svog odredišta, kao i da isplanira najbolju maršrutu.
AKTIVNOST VOZAČA
Na pogodan način pokazuje koji je vozač najprikladniji za određen zadatak. Ukoliko postoji mogućnost
da vozač prekorači svoje radno vreme, sistem upozorava i vozača i radnika u kancelariji.
19
U samom centru zbivanja
koji nas je godinama odlično služio. Sada vam sa zadovoljstvom predstavljamo nov motor Volvo D13A. Kamion Volvo FH sada ima nov motor veće radne zapremine za isplativ
prevoz robe. Nije nam bilo lako da donesemo odluku o zameni najuspešnijeg kamionskog motora, ali smo nakon deset godina osetili da je došao trenutak za to. Nov motor je bolji od prethodnog u svakom pogledu. Motor
Volvo D13A je snažniji, lakši, tiši, ekonomičniji i manje zagađuje životnu sredinu. Pre svega, ima odličan odziv
od samog početka rada.
OPRAŠTAMO SE OD MOTORA VOLVO D12
IZLAZNA SNAGA U OPSEGU OD 400 DO 520 KS
Motor Volvo D13A je redni 6-cilindrični dizel motor radne zapremine 12,8 l sa elektronskom regulacijom koji
ima bregastu osovinu u cilindarskoj glavi i injektore sa jediničnim pumpama za ubrizgavanje. Izlazna snaga
motora može da bude 400, 440, 480 i 520 ks, a varijante motora mogu da budu u skladu sa propisima Euro 3,
Euro 4 i Euro 5 (podsticajna verzija).
OBRTNI MOMENT DO 2500 NM
Motor Volvo D13A prenosi velike vrednosti obrtnog momenta u širokom rasponu broja obrtaja. Samo dodirnite
papučicu gasa i imaćete na raspolaganju veliku snagu. Maksimalni obrtni moment je u opsegu od 2000 do
2500 Nm, u zavisnosti od varijante motora.
20
OBRTNI MOMENT IZVODA SNAGE IZNOSI 900 NM
Razvodni mehanizam motora Volvo D13A se nalazi u zadnjem delu, što znači da izvod snage može da
prenese daleko veći obrtni moment – do 900 Nm pri praznom hodu, a 650 Nm kada se kamion kreće.
POSEBAN PROGRAM SERVISIRANJA RADI MAKSIMALNE RASPOLOŽIVOSTI
Da biste obezbedili maksimalnu raspoloživost svog kamiona, vaš prodavac kamiona Volvo može da vam napravi poseban program servisiranja, u skladu sa uslovima vožnje i vrstom primene. Na taj način, ostvaruje se
optimalno održavanje i usklađuju razni postupci servisiranja, kako bi se smanjio broj odlazaka vašeg kamiona
u radionicu. Na primer, zamena ulja kod vučnog voza ukupne težine 44 t, koji služi za prevoz robe na velike
udaljenosti, potrebna je na svakih 100 000 km ili na svakih 12 meseci.
Da bismo smanjili vreme koje kamion provede u radionici, poboljšali smo postupak za pronalaženje neispravnosti i dijagnostičke sisteme.
21
VOLVO FH ISPUNJAVA ZAHTEVE EURO 4 I EURO 5
Kamion Volvo FH je atestiran
u skladu sa novim evropskim
propisima u vezi sa emisijom
izduvnih gasova Euro 4. Da
bismo smanjili emisiju čađi
na predviđen nivo, izvršili
smo više promena koje se
odnose na našu tehnologiju sagorevanja goriva; takođe, smanjili smo emisiju oksida azota naknadnom
obradom izduvnih gasova. Sistem koji je odabrala
kompanija Volvo, kao i većina drugih proizvođača,
zove se selektivna katalitička redukcija ili SCR.
Tehnologija se sastoji u ubrizgavanju smeše koju
čine urea i voda, poznatije pod imenom AdBlue, u
izduvne gasove motora i u pretvaranju oksida azota
u neškodljiv azotov gas i paru. Dijagnostički sistem
na kamionu vodi računa o tome da emisija izduvnih
gasova bude u zakonskim okvirima.
Ukoliko već danas želite da vaš motor ispunjava
zahteve Euro 5 koji će stupiti na snagu 2009. godine,
sa zadovoljstvom ćemo vam isporučiti posebnu
verziju motora Volvo D13A..
VIŠE SNAGE IZ SVAKE KAPI GORIVA
Iako ima radnu zapreminu koja je skoro 1 l veća,
motor Volvo D13A troši manje goriva od prethodne
verzije. Prevoznici koji odaberu varijantu Euro 3
štede od samog početka. Kod varijanti Euro 4 i Euro
5, troškovi tečnosti AdBlue nadoknađuju se smanjenom potrošnjom goriva. Na taj način, dobijate veći
obrtni moment i veću izlaznu snagu bez povećanja
troškova korišćenja.
PM
0.18
0.15
EURO 2
0.10
EURO 3
0.05
EURO 5 EURO 4
0.02
0
0
1
2
3
4
5
6
7
NOx
ČISTIJI IZDUVNI GASOVI. Tokom proteklih 10 godina, emisija
izduvnih gasova iz teških kamiona se znatno smanjila. Prelaskom sa propisa Euro 3 na Euro 4, emisija čađi i oksida azota se
smanjuje za 80%, odnosno za 30%. Uvođenjem propisa Euro 5,
emisija oksida azota će se dodatno smanjiti.
22
TIŠI RAD MOTORA PRI PRAZNOM HODU
Motor Volvo D13A je tiši od prethodne verzije. Optimiziranjem postupka ubrizgavanja goriva, nivo buke
pri praznom hodu motora je smanjen za 2 dB (A).
DEKLARACIJA O ŽIVOTNOJ SREDINI NA INTERNETU
Da li biste želeli da znate kako nov kamion Volvo FH
utiče na životnu sredinu u toku svog radnog veka? U
našoj deklaraciji o životnoj sredini koja se nalazi na
Internetu, prikazano je kakav uticaj ima kamion na
životnu sredinu u toku svog radnog veka. Posetite
stranicu www.volvotrucks.com/environment.
Zatvoren sistem za
odzračivanje kućišta kolenastog vratila pri radu u
osetljivim sredinama
Motor Volvo D13A ima novu vrstu zatvorenog sistema za odzračivanje kućišta kolenastog vratila koji
ne zahteva održavanje i koji otklanja opasnost od
curenja ulja. Ta opcija je potrebna kompanijama koje
rade u osetljivim sredinama.
23
Korak dalje u projektovanju
vozačevog okruženja
VOZAČEVO OKRUŽENJE U KAMIONU VOLVO FH JE MEĐU NAJBOLJIM U SVETU. Kombinacija
udobnosti, ergonomije, funkcionalnosti i bezbednosti je jedinstvena. Kada je došlo
vreme da razvijemo nov kamion Volvo FH, postavili smo sebi više ciljeve nego pre.
Postoje četiri različite kabine: dnevna kabina, kabina za spavanje, kabina
Globetrotter i kabina Globetrotter XL.
24
PROSTOR ZA STAJANJE. Sve
NOVA INSTRUMENT TABLA.
SEDIŠTA sa novim i debljim
kabine kamiona FH su prostrane.
Kabina Globetrotter XL ima ravan
pod, a prostor za stajanje iznosi
210 cm.
Nova i pregledna instrument
tabla sa logički grupisanim
funkcijama i jasnim ekranom u
sredini omogućava brzo i tačno
očitavanje informacija.
tapacirungom u donjem delu i
bočnim delovima povećavaju
udobnost. Odaberite sedište
Standard, Comfort ili De Luxe sa
tapacirungom od vinila, platna,
velura ili kože. Neke od mogućih
funkcija sedišta su memorijska funkcija za pojedinačno
podešavanje položaja sedišta,
grejač u donjem delu sedišta i
ventilacija sedišta.
VOLAN sa prijatnim rukohvatom.
NOVI I UDOBNIJI KREVETI. U
krevetima u kamionu Volvo FH
se nalaze opruge koje pružaju
dodatnu udobnost. Tapacirung kreveta je usklađen sa
unutrašnjošću kabine. U delu
za spavanje može da se postavi
kontrolna tabla za osvetljenje,
grejanje i druge funkcije.
NOVA UNUTRAŠNJOST KABINE.
Možete da ga podešavate kako
biste postigli idealan položaj, kao
i da ga pomerite u stranu kada je
kamion parkiran. Na volanu
mogu da se nalaze ugrađene
komande stereo-sistema, mobilni telefon, itd.
ULAZ je osvetljen, a stepenice se
ne klizaju i oblikovane su tako da
omoguće lak i bezbedan ulazak i
izlazak iz kabine.
Odaberite jednu od dve vrste
atraktivnog unutrašnjeg tapacirunga koji odgovara tapacirungu
sedišta.
25
KLIMA UREĐAJ. Odaberite elektron-
KONTROLNE KOMANDE U VRATIMA.
OFFICE/DINETTE. Pomoću našeg
ski klima uređaj (ECC), manuelni
klima uređaj ili uobičajen sistem za
grejanje i provetravanje.
Pomoću kontrolnih komandi u
vratima kod vozača možete da
rukujete električnim podizačima
prozora, retrovizorima, bravama
u vratima, itd.
office/dinette kompleta, prostor
za spavanje možete lako da
pretvorite u kancelariju sa dve
fotelje i sklopivim stolom.
ELEKTRIČNI RAZVODNI UREĐAJ
NOVA I JASNIJA SVETLA ZA
ČITANJE. U kabini Globetrotter
INSTRUMENT TABLA ima
se nalazi na instrument tabli radi
lakšeg pristupa i potpune zaštite.
26
se nalaze nova i jasnija svetla
za čitanje.
ergonomski oblik i prigodno
postavljene instrumente i
prekidače.
ZVUČNI SISTEM. Odaberite jedan
od tri nova vrhunska zvučna sistema koji pružaju neprevaziđeno
audio iskustvo.
VOLVO SISTEM ZA ZAŠTITU OD
KRAĐE (VOLVO ANTI-THEFT SYSTEM). Potpun i integrisan sistem
za zaštitu od krađe, provala i
napada.
SISTEM DYNAFLEET ONLINE.
OSLANJANJE KABINE je potpuno
Kamion Volvo FH je pripremljen
za ugradnju sistema Dynafleet
Online, sistema kompanije Volvo
koji se zasniva na korišćenju Interneta i koji omogućava efikasno
upravljanje vozilom i planiranje
transporta. Isti ekran se koristi i
za prikaz kamere pri kretanju kamiona unazad.
nezavisno od šasije, čime se
postiže maksimalna udobnost
tokom vožnje. Kamion Volvo FH
može da ima potpuno vazdušno
oslanjanje, vazdušno oslanjanje
u zadnjem delu i mehaničko
oslanjanje u prednjem delu, ili
samo mehaničko oslanjanje.
CRVENO SVETLO ZA NOĆNU
VOŽNJU. Da biste mogli da
PAMETNO ISKORIŠĆEN PROSTOR
ZA ODLAGANJE STVARI. Veliki
vidite unutrašnjost kabine tokom
vožnje a da pritom ne ometate
ostale učesnike u saobraćaju ili
da ne narušavate svoje vidno
polje tokom noćne vožnje, postavili smo crveno svetlo za noćnu
vožnju u kabinu.
deo prostora za odlaganje stvari
u kamionu Volvo FH je pametno iskorišćen. Neka od novih
rešenja su odeljak za olovke i
odeljak za kompakt-diskove i
sitan inventar. Takođe, u polici za
radio uređaj u kabini Globetrotter, postoji dodatni priključak
za radio/CD uređaj izrađen po
standardu DIN.
VIŠENAMENSKI DALJINSKI
UREĐAJ. Možete da koristite
INTEGRISAN MOBILNI TELEFON
isti daljinski uređaj za centralno
zaključavanje, pokretanje motora
i aktiviranje alarma. Vrata kod
vozača i suvozača mogu nezavisno da se otključaju.
sa mikrofonom i zvučnikom u
naslonu za glavu i komandama
na volanu.
27
Bezbednost pod
vašim uslovima
POŠTO SE VIŠE VOZILA KREĆE PO PUTEVIMA I POŠTO SE BRZO PUTUJE, bezbednost
je
važnija nego ikad ranije. Nov kamion Volvo FH odražava iskustvo stečeno na polju
bezbednosti u periodu dužem od 75 godina. Istovremeno, on nas vodi u bezbedniju
budućnost.
28
ELEKTRONSKI REGULISANE DISK-KOČNICE
Na kamionu Volvo FH se nalaze elektronski regulisane disk-kočnice najnovije generacije čije funkcije povećavaju udobnost i bezbednost. Neke od
ovih funkcija su funkcija “Hill Start Aid” koja sprečava pomeranje kamiona
unazad pri pokretanju na usponu, mogućnost aktiviranja uređaja za blokadu diferencijala pri malim brzinama i stalno praćenje stanja pločica kočnica i
temperature kočionih diskova.
Kočnica VEB veće snage
Naša kočnica VEB (Volvo motorna kočnica) sada može da ima
snagu kočenja do 300 kW. To omogućava veću bezbednost i
manje habanje kočnica na točkovima. Ukoliko često vozite po
vrlo brdovitom terenu, pogodna opcija je Volvo Compact Retarder
(kompaktni Volvo retarder).
ELEKTRONSKA STABILIZACIJA
Sistem ESP (program za elektronsku stabilnost) znatno smanjuje opasnost
od silaska kamiona sa puta pri kretanju u oštrim krivinama ili pri oštrom
manevrisanju i proklizavanju točkova. Takođe, smanjuje opasnost od
sudaranja tegljača i poluprikolice. Sistem za kočenje se automatski aktivira
ukoliko kamion počne neuobičajeno da se ponaša. Svaki točak se koči
nezavisno kako bi se stabilizovao kamion i smanjila snaga na pogonskim
točkovima. Sistem ESP ima i napredan sistem protiv proklizavanja. Sistem
može da se postavi na tegljače 4x2, 6x2 i 6x4.
MANJE HABANJE POMOĆU FUNKCIJE BRAKE BLENDING
Kada se aktivira funkcija Brake Blending, kočnice na točkovima, motorna
kočnica i retarder se aktiviraju pritiskom na papučicu kočnice. Kada pritisnete papučicu kočnice, prvo se aktiviraju kočnice na točkovima a zatim
pomoćne kočnice, koje preuzimaju funkciju kočenja da bi se smanjilo
habanje kočionih diskova i pločica.
UPOZORENJE U VEZI SA PARKIRNOM KOČNICOM
Upozorava vas ukoliko zaboravite da aktivirate parkirnu kočnicu nakon
zaustavljanja motora ili otvaranja vrata.
Nova generacija sistema ACC
ZAŠTITA OD PODLETANJA
Na kamionu Volvo FH se nalazi ugrađen sistem prednje zaštite od podletanja (FUPS) koji ne utiče na težinu kamiona. Takođe možete da poručite
bočnu zaštitu od podletanja (SUP) i zadnju zaštitu od podletanja (RUP).
Nova generacija sistema ACC (sistema za prilagodljivu regulaciju stalne brzine kretanja) sada je integrisana sa kočnicama u
točkovima. Sistem stalno prati rastojanje između kamiona i vozila
koje se nalazi ispred pomoću radara. Prilikom normalne vožnje,
brzina se stalno podešava pomoću sistema za regulaciju stalne
brzine kretanja i pomoćnih kočnica tako da je rastojanje uvek
bezbedno. Ukoliko se rastojanje previše smanji, sistem aktivira
zvučno upozorenje i kočnice u točkovima.
PRVOKLASNA BEZBEDNOST U SLUČAJU SUDARA
Kamion Volvo FH ispunjava vrlo visoke standarde koji se odnose na bezbednost i zaštitu od povreda. Prošao je najstrožije testove bezbednosti
u svetu i opremljen je standardnom opremom u koju spadaju: sigurnosni
pojas za vezivanje u tri tačke sa zatezačem, elastičan volan, unutrašnji materijali koji apsorbuju energiju, papučice koje sprečavaju povrede i nezapaljive tkanine. Vazdušni jastuk kod vozača može da se naruči po želji. Sada
možete da naručite zatezače pojaseva u crvenoj boji ukoliko želite
da budu uočljivi.
LIČNA BEZBEDNOST
Volvo sistem za zaštitu od krađe pruža vam potpunu zaštitu od provala,
krađe i napada. Sistem sadrži alarm u slučaju provale, uređaj za zaštitu
od krađe koji je povezan sa elektronskim inhibitorom elektropokretača
kamiona i bezbednosni alarm. Volvo sistem za zaštitu od krađe ispunjava
najstrožije zahteve osiguravajućih kompanija u pogledu bezbednosnih sistema. Postoji više funkcija koje mogu da se ugrade po želji ili kao dodatna
oprema, kao što je Volvo imobilizator (inhibitor elektropokretača). Detektor
dima i zaštitna mreža pored kreveta takođe predstavljaju opremu u kamionu koja dodatno povećava bezbednost.
JEDINSTVENO ISKUSTVO. Tim
kompanije Volvo Trucks za istraživanje saobraćajnih nesreća (Volvo Trucks Accident Research Team),
osnovan 1969. godine, napravio je jedinstvenu bazu podataka
koja sadrži podatke o saobraćajnim nesrećama u kojim su učestvovali kamioni Volvo u periodu dužem od 30 godina. Ona predstavlja zdravu osnovu za izradu najbezbednijih kamiona u svetu.
29
NOV VOLVO FH. BAŠ ONAKAV
KAKAV STE ŽELELI DA BUDE
JEDAN OD NAJVAŽNIJIH PREDUSLOVA za
isplativ rad
je da je vaš kamion projektovan za određenu vrstu
posla. Zbog toga smo povećali raznovrsnost i prilagodljivost naših proizvoda. Vaš prodavac kamiona
Volvo rado će vam pomoći da odaberete optimalno
transportno rešenje u skladu sa vašim potrebama.
Ovo su neke od stvari koje nudimo.
PRILAGODLJIVIJI VUČNI ELEMENT
Patentirani Volvo koncept vučnog elementa je dodatno razvijen
za nov kamion Volvo FH. Prilagodljiviji je i može da se ugradi
na više načina po dužini i visini nosača. Većina naših nosača za
vuču može da se postavi na razmacima od 25 mm.
ISPRAVNA DUŽINA PREPUSTA
Ukoliko šasija ima ispravnu dužinu po izlasku iz fabrike, izbegava se nepotreban rad i dobija se zadnji prepust koji u potpunosti
odgovara nadgradnji. Dužina zadnjeg prepusta može da se
odredi u razmacima od 50 mm.
JEDNOSTAVNIJE MANEVRISANJE UPRAVLJIVIM PRATEĆIM
OSOVINAMA
Prateća osovina sa elektrohidrauličkim upravljanjem olakšava
manevrisanje i istovremeno smanjuje habanje pneumatika. Idealna je za uske ulice ili osetljive površine.
JEDNOSTAVNO NADGRAĐIVANJE KAMIONA
Prethodno postavljena električna instalacija, električne i elektronske veze, posebno projektovani otvori i detaljna uputstva za
nadgrađivanje na Internetu čine nadgrađivanje jednostavnim,
brzim i kvalitetnim. Uputstva mogu da se nađu na Internet adresi
http://vbi.truck.volvo.com.
TEGLJAČI PRAVO IZ FABRIKE
Odmah nakon isporuke iz fabrike, tegljači i kamioni za izmenljivu
nadgradnju su spremni za rad.
30
BEZ ODRŽAVANJA
Nije potrebno nikakvo održavanje prednjeg oslanjanja kamiona
Volvo FH sa disk-kočnicama. Osovine sa ležajevima koji se ne
održavaju i kardanski zglobovi kardanskog vratila koji se ne podmazuju takođe smanjuju potrebe za servisiranjem.
NOVO VUČNO SEDLO ZA VELIKA OPTEREĆENJA
Mogućnost ugradnje novog vučnog sedla čije dozvoljeno opterećenje iznosi do 36 t je korisna za sve prevoznike koji prevoze teške terete.
KUTIJA ZA AKUMULATOR U ZADNJEM DELU
Kod tegljača Volvo FH, kutija za akumulator može sada da bude
postavljena na zadnjem prepustu. Na taj način, omogućava se
ugradnja većih rezervoara goriva i smanjuje opterećenje prednje
osovine.
LAKO OSLANJANJE
Sistem dve blisko postavljene osovine sa novim lakim oprugama
(B-ride) znatno povećava udobnost pri vožnji i omogućava veću
nosivost.
ŠIRI OPSEG POGONSKIH OSOVINA SA PLANETARNIM
PRENOSNICIMA U TOČKOVIMA
Kamion Volvo FH može da ima širok opseg jednostrukih i dvostrukih pogonskih osovina sa planetarnim prenosnicima u točkovima, što olakšava tačno usklađivanje vašeg kamiona sa vašim
potrebama. Nove pogonske osovine imaju brže prenosne odnose, manje gubitke snage i znatno su lakše od prethodnih verzija.
To naravno povoljno utiče na potrošnju goriva.
UDOBNOST PO PITANJU OPTEREĆENJA
Vazdušno oslanjanje sa regulacijom visine šasije i mogućnost
prethodnog programiranja visine šasije pri utovaru i istovaru.
Kod najnovije generacije osovina sa vazdušnim oslanjanjem
postoje dodatna mogućnost podešavanja visine šasije tokom
vožnje, funkcija naginjanja prednje osovine u jednu stranu i mogućnost manuelnog podešavanja visine šasije.
REŠENJA PRILAGOĐENA VAŠIM POTREBAMA
Opcije i dodatna oprema koje nudimo obuhvataju određeni broj
kompleta projektovanih za zadovoljstvo i opuštanje; na taj način,
olakšavamo vam izbor unutrašnjosti kabine, opreme, dekoracije,
zvučnog sistema, kreveta i mnogih drugih stvari.
USMERIVAČI VAZDUHA ŠTEDE GORIVO
Usmerivači vazduha mogu znatno da smanje potrošnju goriva.
Usmerivači vazduha kamiona FH obuhvataju usmerivače na
krovu i bokovima kabine, kao i bočne stranice.
PROGRAM TRUCK CONFIGURATOR
Pomoću našeg trodimenzionalnog programa Truck Configurator
i vašeg računara možete da isprobate kombinaciju boja i opreme za svoj novi kamion. Posetite stranicu www.volvotrucks.com
SPREMAN ZA TRANSPORT OPASNIH MATERIJA (ADR)
Kamion Volvo FH može u fabrici da se pripremi za transport
opasnih materija (ADR).
31
Usluge u vezi sa kamionima Volvo
DA BISTE ISKORISTILI SVOJ KAMION VOLVO FH NA NAJBOLJI NAČIN, pogledajte
širok izbor usluga koje pružamo.
Nudimo vam savete u vezi sa nabavkom kamiona, pojedinačne ugovore o održavanju, finansiranje, osiguranje, pomoć na putu i Internet sisteme za pružanje informacija o transportu. Najšira mreža prodavaca i radionica u Evropi pruža podršku kamionima i našim uslugama; naši radnici razumeju vaše potrebe i čine sve što
je u njihovoj moći kako bi ih zadovoljili. Na bezbedan, udoban i, pre svega, isplativ način.
FINANSIJSKE USLUGE Volvo
finansijska služba (Volvo Financial Services) uvek nudi privlačna finansijska
rešenja usklađena sa vašim posebnim zahtevima u poslovanju. Kompanija Volvo takođe nudi razne oblike
osiguranja kamiona koji su usklađeni sa lokalnim uslovima.
UGOVORI O SERVISIRANJU KAMIONA VOLVO (VOLVO SERVICE CONTRACTS) Odaberite neki od ugovora o servisiranju kompanije Volvo Trucks, a mi ćemo redovno održavati vaš kamion po nepromenjenoj ceni. Plavi ugovor
o servisiranju kamiona Volvo omogućava preventivno održavanje, srebrni ugovor o servisiranju kamiona Volvo
omogućava preventivno održavanje i popravke pogonske grupe, dok zlatni ugovor o servisiranju kamiona
Volvo omogućava preventivno održavanje i popravke celog kamiona. Možete da dodate razne opcije osnovnim uslugama svakog ugovora kako biste prilagodili servisiranje vašim posebnim potrebama.
VAŽNE KOLIKO
I SAM KAMION
32
OPCIJA VOLVO UPTIME ASSURANCE
Zaštita od neplaniranih zastoja. Ukoliko imate problema, garantujemo da ćemo osposobiti vaš kamion u ugovorenom vremenskom periodu. Ukoliko to ne uradimo, dobićete od nas finansijsku naknadu.
ORIGINALNE VOLVO USLUGE I ORIGINALNI VOLVO REZERVNI DELOVI
Imamo jednu od najvećih mreža radionica u ovoj grani industrije, kao i brzu i efikasnu službu za isporučivanje
visokokvalitetnih delova, što omogućava visoku raspoloživost kamiona.
INTERNET USLUGE U VEZI SA KAMIONIMA VOLVO
Internet usluge u vezi sa kamionima Volvo se odnose na različite Internet usluge i mogućnosti koje vam pomažu u svakodnevnom radu i povećanju zarade. Možemo da vam pomognemo u svemu, od planiranja nabavke
kamiona i kupovine delova do planiranja održavanja i praćenja vaših troškova poslovanja. Nekoliko primera:
Sistem Dynafleet Online pruža vam izveštaje o potrošnji goriva, pređenom putu, radnom vremenu vozača, uticaju na životnu sredinu, itd. Program Volvo Truck Finder vam pomaže da pronađete korišćene kamione koji se
prodaju širom Evrope. Program Show Vehicle Specification prikazuje vam tehničke karakteristike vašeg kamiona. Program Find Dealer sadrži spisak prodavaca, maršruta i detaljnih mapa. Posetite stranicu
www.volvotrucks.com/onlineservices.
SLUŽBA VOLVO ACTION SERVICE
Organizacija kompanije Volvo za hitne slučajeve vam je na raspolaganju 24 časa dnevno, svakog dana u godini. Ukoliko vam
se pokvari kamion, dovoljan je samo jedan telefonski poziv kako
biste u najkraćem vremenskom roku nastavili put. Ponovo ćemo
vam rezervisati trajekt i hotel i uraditi sve što je potrebno.
33
Činjenice
Izvod snage
Postoji veliki broj izvoda snage na motoru i menjaču kamiona Volvo FH sa neposredno postavljenom hidrauličkom pumpom ili bez nje. Motor
Volvo D13A ima razvodni mehanizam u zadnjem
delu i fabrički je pripremljen za ugradnju izvoda
snage koji je nezavisan od kvačila i koji ima nosač prirubnice (DIN) i prirubnicu za priključivanje
hidrauličke pumpe. Maksimalni obrtni moment iznosi 900 Nm kada kamion miruje, a 650 Nm kada
se kreće. Postoji mogućnost da podesite uslove
rada izvoda snage, kao što su: aktivirana parkirna
kočnica, opseg broja obrtaja motora, ograničenje
broja obrtaja motora, ograničenje obrtnog momenta, ručica menjača u neutralnom položaju,
aktiviran reduktor za udvostručavanje broja stepeni prenosa u niskom opsegu, zaustavljanje u
vanrednim uslovima i daljinsko pokretanje.
POGONSKA GRUPA
KABINE
Dnevna kabina. Za dnevna putovanja.
Kabina za spavanje. Udoban smeštaj za jednu
osobu tokom noći.
Kabina Globetrotter. Kabina projektovana za
transport robe na velike udaljenosti sa udobnim
smeštajem za dve osobe tokom noći. Unutrašnja visina iznosi 193 cm (visina iznad poklopca
motornog prostora iznosi 176 cm).
Kabina Globetrotter XL. Naša najekskluzivnija kabina, u kojoj vozač može potpuno da se
uspravi, ima dva udobna kreveta i veliki prostor
za odlaganje stvari. Unutrašnja visina: 210 cm
(visina iznad poklopca motornog prostora iznosi
193 cm).
Boje
Oko 350 varijanti.
Dimenzije kreveta
Dimenzije donjeg kreveta: 200x70x16 cm.
Standardne dimenzije gornjeg kreveta:
190x60x8 cm.
Opcione dimenzije gornjeg kreveta:
190x70x8 cm.
Komplet usmerivača vazduha
Usmerivači vazduha na krovu i bokovima kabine
i bočne stranice.
Komplet audio opreme
Sound System Plus. Radio uređaj sa komandama na volanu, mogućnost priključivanja CD uređaja i uređaja za više diskova, 6-8 zvučnika u zavisnosti od varijante.
Sound System Premium. Radio uređaj sa komandama na volanu, mogućnost priključivanja CD
uređaja i uređaja za više diskova, zvučnik za
niske frekvencije, 6–8 zvučnika u zavisnosti od
varijante.
Sound System Advanced. Radio uređaj sa komandama na volanu, uređaj za više diskova,
zvučnik za niske frekvencije, 6–8 zvučnika u zavisnosti od varijante. Opcija “Big Front” je moguća
kod svih kompleta audio opreme.
Kompleti opreme
Komplet Easy
Komplet Comfort
Komplet Prestige
Office/Dinette komplet
Motor
Volvo D13A. Redni 6-cilindrični dizel motor radne
zapremine 12,8 l sa turbokompresorom i međuhladnjakom. Bregasta osovina u cilindarskoj glavi.
Četiri ventila po cilindru. Jedna zajednička cilindarska glava. Elektronska regulacija ubrizgavanja
svakog cilindra. Elektronska regulacija funkcija
motora. Ekonomičan opseg broja obrtaja motora:
1050-1600 o/min.
Snaga i obrtni moment
400 ks (294 kW), maksimalni obrtni moment 2000
Nm pri brzini od 1050-1400 o/min.
440 ks (324 kW), maksimalni obrtni moment 2200
Nm pri brzini od 1050-1400 o/min.
480 ks (353 kW), maksimalni obrtni moment 2400
Nm pri brzini od 1050-1400 o/min.
520 ks (382 kW), maksimalni obrtni moment 2500
Nm pri brzini od 1050-1450 o/min.
Uticaj na životnu sredinu
Moguće su konfiguracije Euro 3, Euro 4 i Euro 5
(podsticajna verzija).
Motorna kočnica
VEB (Volvo Engine Brake – Volvo motorna kočnica) se isporučuje po želji za sve varijante motora.
Učinak kočenja: 300 kW pri brzini od 2300 o/min.
Snaga kW
400
380
360
340
320
300
280
260
D13A520 382kW
D13A520
382 kW
(520 hp
(520
ks)metric)
1500-1800 r/min
1500-1800
o/min
D13A480 353kW
D13A480
353 kW
(480 hp
(480
ks)metric)
1400-1800
o/min
1400-1800
1500-1800 r/min
D13A400 294kW
D13A400
294 kW
(400 hp
(400
ks)metric)
1400-1800
1400-1800 r/min
o/min
2500
2000
240
220
1500
200
D13A520
1050-1450
r/min
D13A5202500Nm
2500Nm
1050-1450
o/min
D13A480
r/min
D13A4802400Nm
2400Nm1050-1400
1050-1400
o/min
D13A440
2200Nm
1050-1400
r/min
D13A440 2200Nm 1050-1400 o/min
D13A400
r/min
D13A4002000Nm
2000Nm1050-1400
1050-1400
o/min
180
160
140
1000
Specifična potrošnja
goriva
g/kWh
120
100
Ekonomičan
Economyopseg
1050-1600 r/min
1050-1600
o/min
210
60
200
40
190
20
180
600
34
Obrtni moment,
Nm
D13A440 324kW
D13A440
324 kW
(440 hp
(440
ks)metric)
1400-1800
o/min
1400-1800 r/min
80
Dodatna oprema
Nabavite brošuru o našoj dodatnoj opremi
od prodavca ili posetite www.volvotrucks.com
Vrste menjača
V2009B. Manuelni menjač sa reduktorom za
promenu opsega, sa 9 stepeni prenosa za hod
unapred i 2 stepena prenosa za hod unazad.
V2214B. Manuelni menjač sa reduktorom za
promenu opsega i reduktorom za udvostručavanje broja stepeni prenosa, sa 12+2 stepena
prenosa za hod unapred i 4 stepena prenosa za
hod unazad.
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
o/min
VO2214B. Manuelni menjač sa reduktorom za
promenu opsega i reduktorom za udvostručavanje broja stepeni prenosa, sa 12+2 stepena prenosa za hod unapred i 4 stepena prenosa za hod
unazad. Najviši stepen prenosa je ubrzavajući
(overdrive).
V2514B. Manuelni menjač sa reduktorom za promenu opsega i reduktorom za udvostručavanje
broja stepeni prenosa, sa 12+2 stepena prenosa
za hod unapred i 4 stepena prenosa za hod unazad.
VO2514B. Manuelni menjač sa reduktorom za
promenu opsega i reduktorom za udvostručavanje broja stepeni prenosa, sa 12+2 stepena prenosa za hod unapred i 4 stepena prenosa za hod
unazad. Najviši stepen prenosa je ubrzavajući
(overdrive).
V2412AT I-shift. Sistem za automatsku promenu
stepena prenosa, 12 stepeni prenosa za hod unapred i 4 stepena prenosa za hod unazad.
V2512AT I-shift. Sistem za automatsku promenu
stepena prenosa, 12 stepeni prenosa za hod unapred i 4 stepena prenosa za hod unazad.
VO2512AT I-shift. Sistem za automatsku promenu stepena prenosa, 12 stepeni prenosa za
hod unapred i 4 stepena prenosa za hod unazad.
Najviši stepen prenosa je ubrzavajući (overdrive).
V2506PT Powertronic. Automatski menjač, 6 stepeni prenosa za hod unapred, 2 stepena prenosa
za hod unazad, integrisan retarder i izvod snage
nezavisan od kvačila.
ŠASIJA
Retarder
Volvo Compact Retarder. Lak i kompaktan
hidraulički retarder sa elektronskom regulacijom,
snage kočenja od 400 do 600 kW. Može da se
kombinuje sa kočnicom VEB.
Električni sistem
Dva akumulatora kapaciteta 225 Ah, alternatori
kapaciteta 80 ili 100 A.
Pogonske osovine
RSS1344B. Laka jednostruka osovina sa jednostrukom redukcijom za transport robe po dobrim
putevima (ukupna težina vučnog voza 44 t).
RS1356SV. Jednostruka osovina sa jednostrukom
redukcijom (ukupna težina vučnog voza 56 t).
RSH1370C. Jednostruka osovina sa planetarnim
prenosnicima u točkovima za građevinske radove
(ukupna težina vučnog voza 70 t).
RTS2370A. Dvostruka osovina sa jednostrukom
redukcijom za najteže radove (ukupna težina
vučnog voza 70 t).
RTH2180C. Dvostruka osovina sa planetarnim
prenosnicima u točkovima. Velika prohodnost
(ukupna težina vučnog voza 80 t).
RTH2110C. Dvostruka osovina sa planetarnim
prenosnicima u točkovima (ukupna težina vučnog
voza 100 t).
RTH2610C. Dvostruka osovina sa planetarnim
prenosnicima u točkovima (ukupna težina vučnog
voza 100 t).
RTH3210C. Dvostruka osovina sa planetarnim
prenosnicima u točkovima. Velika prohodnost
(ukupna težina vučnog voza 100 t).
RTH3212C. Dvostruka osovina sa planetarnim
prenosnicima u točkovima (ukupna težina vučnog
voza 120 t).
Dodatne zadnje osovine
Za ugradnju ispred pogonske osovine (gurajuća
osovina). Može da bude nepokretna ili sa elektrohidrauličkim upravljanjem.
Za ugradnju iza pogonske osovine (prateća
osovina).
Postoje tri mogućnosti: nepokretna, sa jednostrukim ili dvostrukim pneumaticima, sa elektrohidrauličkim upravljanjem ili samoupravljiva.
Oslanjanje
Tegljači 4x2, 6x2 i 6x4.
Kamioni 4x2, 6x2, 6x4, 8x2 i 8x4.
Oslanjanje može da bude preko paraboličnih
opruga, uobičajenih lisnatih opruga ili vazdušno
(samo kod zadnje osovine ili na celom vozilu).
Razmaci osovina
Kamioni: 3200–6700 mm.
Tegljači: 3000–4100 mm.
Prednje osovine
Osovinsko opterećenje od 7,1-16 t.
Visine šasije tegljača*
High (otprilike 1000 mm) 4x2, 6x2 sa gurajućom/
pratećom osovinom i 6x4.
Medium (otprilike 900 mm) 4x2 i 6x2 sa gurajućom/pratećom osovinom.
Low (otprilike 850 mm) 4x2 i 6x2 sa pratećom
osovinom.
X-low (otprilike 810 mm) 4x2.
Visine šasije kamiona*
High (otprilike 1000 mm) 4x2, 6x2 sa gurajućom/
pratećom osovinom, 6x4, 8x2 i 8x4.
Medium (otprilike 900 mm) 4x2, 6x2 sa gurajućom/pratećom osovinom i 6x4.
Low (otprilike 850 mm) 4x2, 6x2 sa pratećom
osovinom i 6x4.
*Tačne visine šasije zavise od vrste pneumatika,
prednje osovine i oslanjanja.
Kamioni napravljeni u fabrici
Na svim tegljačima se nalazi kompletna oprema
za transport opasnih materija (ADR). Kamioni za
izmenljivu nadgradnju.
Rezervoari za gorivo
Mogu da budu aluminijumski ili čelični, zapremine
od 160 do 810 l. Ukoliko je postavljeno više
rezervoara, maksimalna zapremina goriva iznosi
1380 l (tegljač 4x2 sa Euro 4 motorom, uključujući
tečnost AdBlue).
Kočnice
Elektronski regulisane disk-kočnice najnovije generacije (EBS) čije funkcije povećavaju udobnost
i bezbednost. Postoje tri mogućnosti. Najsveobuhvatniji komplet uključuje program za elektronsku stabilnost (ESP) koji može da se ugradi kod
tegljača 4x2, 6x2 i 6x4.
35
Volvo Trucks. driving progress
Volvo Truck Corporation
www.volvotrucks.com
RSP 301275.05.05. Serbian. Printed in Sweden. Volvo zadržava pravo da izmeni dizajn i opremu kamiona bez prethodnog obaveštavanja.
Download

VOLVO FH - Volvo Trucks