DIGITALNI FOTOAPARAT
Korisničko uputstvo
Sr
En
Vodootpornost
Pročitajte beleške o vodootpornosti. Pre korišćenja aparata pogledajte
“<Important> Otpornost na udarce, Vodootpornost, Otpornost na prašinu,
Kondezaciju” (Axii).
Poruke o vodootpornosti
Aparat će prikazati mogućnosti vodootpornosti kada primenite neka
podešavanja i operacije. Pratite uputstva na slikama.
Do not open the covers by the
water or in sandy locations, as
foreign matter could enter the
camera.
1/6
Remove any foreign matter with
a brush or blower.
2/6
Confirm that no foreign matter
is present where shown, then
close the covers.
3/6
To remove foreign matter after
use, immerse in fresh water for
about 10 minutes.
4/6
Next, wipe off any water
droplets and place on a cloth to
dry.
5/6
After drying thoroughly, use a
cloth to remove any droplets
remaining on the areas
indicated.
6/6
Exit
Poruke o vodootpornosti se prikazuju u sledećim situacijama.
• Kada uključujete aparat po prvi put
• Kada režim prebacite na Underwater (A41)
• Kada uklučite aparat nakon punjenja.
Ako se strana supstanca zadrži na spoljašnjem delu aparata ili u unutrašnjosti
ležišta baterije/slota mem. kartice (na mestima kao što su, žuto vodootporno
pakovanje, slot memorijske kartice, ili terminali), odmah je uklonite.
Uvod
Delovi aparat i glavne funkcije
Osnovni koraci reprodukcije i snimanja
Karakteristike snimanja
Karakteristike reprodukcije
Snimanje i reprodukcija filmova
Osnovna podešavanja aparata
Upotreba GPS/Prikaz mapa
Korišćenje Wi-Fi (Wireless LAN) konekcije
Podešavanja aparata
Reference
Tehnički podaci i indeks
i
Uvod
Prvo pročitajte ovo
Introduction
ii
Hvala što ste kupili Nikon COOLPIX AW120 digital camera. digitalni aparat.
Pre upotrebe, pročitajte informacije iz “For Your Safety” (Avi), “<Important>
Shockproof, Waterproof, Dustproof, Condensation, GPS” (Axi) i “Wi-Fi
(Wireless LAN Network) funkcije” (Axviii), i upoznajte se sa informacijama iz
uputstva. Pažljivo pročitajte uputstvo pre upotrebe, i držite ga tamo gde svi oni
koji koirste ovaj aparat mogu da nađu i pročitaju.
O uputstvu
Ako odmah želite da počnete da koristite aparat, pogledajte “Osnovi snimanja i
reprodukcije” (A12).
Da naučite delove aparata i operacije, pogledajte “Delovi aparata i osnovne
operacije”.
Ikona
Introduction
Ostale informacije
• Simboli i konvencije
Kako bi Vam bilo lakše da pronađete informaciju koja Vam je potrebna,
korišćeni su sledeći simboli i konvencije:
Opis
B
Ova ikona predstavlja upozorenje, ili informaciju koja treba da
bude pročitana pre upotrebe.
C
Ova ikona predstavlja napomene, informacije koje bi trebali
pročitati pre upotrebe aparata.
A/E/F
Ova ikona označava da postoji više informacija dalje u uputstvu;
E: “Reference”, F: “Tehničke napomene i indeks.”
• SD, SDHC, i SDXC mem. kartica će dalje u tekstu biti “memorijska kartica.”.
• Podešavanja aparata u trenutku kupovine su označena kao “osnovna
postavka.”
• Imena stavki iz menija aparata koji su prikazani na displeju, kao i nazivi tastera
i poruka biće označeni zadeblajnim tekstom.
• U ovom uputstvu, ponekad su imitirane slike na ekranu aparata kako bi vam
jasnije bili predstavljeni indikatori na ekranu.
• Ilustr. i prikazi na ekranu koji su u ovom uputstvu mogu da odstupaju od
stvarnosti.
iii
Informacije i Opreznosti
Life-Long Learning
Introduction
Kao deo Nikonovog “doživotnog učenja” posvećenost podršci proizvoda i obuci,
kontinualno dopunjene informacije se mogu pronaći na sledećim sajtovima:
• Za korisnike u U.S.A.: http://www.nikonusa.com/
• Za korisnike u Evropi i Africi: http://www.europe-nikon.com/support/
• Za korisnike u Aziji, Okeaniji i Bliskom Istoku: http://www.nikon-asia.com/
Posetite ove sajtove kako bi saznali najnovije informacije o proizvodu, rešenjima,
odgovore na najčešće postavljena pitanja (FAQs), i opšte savete i digitalnoj fotografiji
i forografisanju. Dodatne informacije možete da dobije od lokalnog Nikon
predstavništva. Pogledajte URL ispod za kontakt informacije:
http://imaging.nikon.com/
Koristite samo Nikon licencirane elektronske uređaje
Nikon COOLPIX kamere su dizajnirane po najvišim standardima i uključuju
kompelksna elektronska kola. Samo Nikon licencirani elektronski uređaji (uključujući
punjače za baterije, baterije i ispravljače) su sertifikovani od strane Nikona pogotovo
za upotrebu sa Nikon digitalnom kamerom su proizvedeni i testirani tako da
zadovaoljavaju sve radne i bezbednosne zahteve za ova električna kola.
KORIŠĆENJE NE-NIKON ELEKTRONSKIH UREĐAJA MOŽE DA IZAZOVE OŠTEĆENJE NA
KAMERI I IZUZEĆE VAŠE NIKON GARANCIJE.
Korišćenje punjivih Li-ion baterija koje na sebi nemaju Nikon hologram može dovesti
do ometanja normalnog rada aparata ili da dovede do pregrevanja, paljenja, kratkog
spoja ili curenja baterije.
Za više informacija o Nikon licenciranim uređajima kontaktirajte vašeg lokalnog
autorizovanog dilera.
Hologramska nalepnica:
Identifikuje ovaj uređaj kao originalan.
Pre Pravljenja Važnih Fotografija
Pre pravljenja fotografija tokom važnih događaja (npr. venčanje ili pre nošenja
aparata na put), napravite probni snimak kako bi bili sigurni da kamera radi normalno.
Nikon se neće smatrati odgovornim za oštećenja i izgubljene fotografije što može biti
rezultovano kvarom proizvoda.
iv
O Upustvima
Introduction
• Ni jedan deo ovog uputstva se ne sme reprodukovati, prenositi, prepisivati ili
prevoditi na neki drugi jezik u bilo kom obliku, bilo kom značenju, bez Nikonovog
pismenog odobrenja.
• Nikon zadržava pravo da promeni specifikaciju hardvera i softvera opisanih u ovom
uputstvu u bilo koje vreme i bez prethodne najave.
• Nikon se neće smatrati odgovornim za bilo kakvo oštećenje nastalo upotrebom
ovog proizvoda.
• Kako je dat sav napor kako bi sve informacije u ovom uputstvu bile tačne i
kompletne, bićemo vam zahvalni ako neku eventualnu grešku prijavite lokalnom
Nikon dileru (adrese predstavništva su posebno navedene).
Napomene o Zabrani Kopiranja i Umnožavanja
Napomena da posedovanje materijala koji je digitalno kopiran ili reporodukovan
upotrebom skenera, digitalne kamere ili ostalih uređaja je kažnjivo po zakonu.
• Stvari koje su zakonom zaštićene od kopiranja i umnožavanja
Ne kopirajte ili umnožavajte papirni novac, kovanice, hartije od vrednosti, vladine
akcije ili lokalne akcije, čak i ako su takve kopije ili umnožavanja označena kao
“Uzorak.” Kopiranje ili umnožavanje papirnog novca, kovanica ili obveznica koje su
u opticaju u nekoj drugoj zemlji je takođe zabranjeno. Osim ukoliko ranije nije
dobavljeno odobrenje od vlade, kopiranje ili umnožavanje ne korišćenih
poštanskim markica ili razglednica je zakonm zabranjeno. Kopiranje ili repordukcija
markica koje su izdate od strane vlade i sertifikovanih dokumenata je takođe
zakonom zabranjeno.
• Oprez pri određenim kopijama i umnožavanjima
Vlada je izdala upozorenje na kopiranje ili umnožavanje hartija od vrednosti koje su
izdate od strane privatnih kompanija (akcije, računi, čekovi, sertifikati, itd), javnim
propusnicama ili kuponima, osim kada je neophodan minimalan broj kopija za
poslovnu upotrebu unutar kompanije. Takođe, ne kopirajte ili umnožavajte pasoše
koji su izdati od strane vlade, licenci izdatih od strane javnih agencija i privatnih
grupacija, lične karte i kupone, kao što su propusnice i kuponi za hranu.
Pridržavajte se napomena o zaštiti prava
Kopiranje ili umnožavanje kreativnih radova koji podležu zaštiti prava i svojine, kao
što su slike, muzika, slike, duborezi, mape, crteži, filmovi i fotografije su zaštićeni
nacionalnim i internacionalnim zakonom o zabrani kopiranja. Nemojte koristiti ovaj
proizvod su svrhu pravljenja ne legalnih kopija ili da dođete u sukob sa zakonom o
zaštiti svojine i kopiranja.
v
Uklanjanje Memorijskih Uređaja
Introduction
Imajte na umu, da brisanje slika ili formatiranje memorisjkih uređaja kao što su
memorijska kartica ili ugrađena memorija u kameri nikada u potpunosti ne obrišu
podatke originalne slike. Obrisani fajlovi se ponekad mogu povratiti sa odbačenog
memorisjkog uređaja korišćenjem komericijalnog softvera, što na kraju može da
dovede do zloupotrebe ličnih podataka i slika. Briga o privatnosti podataka je u
potpunosti odgovornost korisnika.
Pre bacanja memorisjkih uređaja ili prenosa vlasništva na drugu osobu, obrišite sve
svoje podatke korišćenjem komercijalnog programa za brisanje, ili podesite Record
GPS data u GPS options (A87) na Off ili formatirajte uređaj i potom ga u celosti
napunite sa slikama koje ne sadrže nikakvu privatnu inoformaciju (na primer, sliek
vedrog neba). Budite sigurni da ste zamenili i slike izabrane za Select an image
opciju u Welcome screen podešavanju (A76). Vodite računa da se ne povredite ili
uništite opremu kada fizički želite da uništite memorijske uređaje.
Za COOLPIX AW120, log fajlovi treba biti tretirani kao i ostali podaci. Da obrišete log
podatke koristite Create log ➝ End all logs ➝ Erase logs.
Možete obrisati Wi-Fi options (A92) podešavanja Reset all u setup meniju.
vi
Za vašu bezbednost
Ova ikonica označava upozorenje, informacije koje bi trebalo pročitati pre
nego što pocnete da koristite ovaj Nikon proizvod da bi ste sprečili
moguće povređivanje.
Introduction
Da bi ste sprečili ostećenje vašeg Nikon proizvoda ili da se povredite sami sebe
ili druge, pročitajte sledeće mere bezbednosti u ovom upustvu pre početka
korišćenja proizvoda. Držite ove mere bezbednosti na dohvat ruke svih koji
budu koristili ovaj fotoaparat
UPOZORENJA
Isključite ga u slučaju kvara
Ako primetite dim ili neki neobičan
miris koji dolazi iz uređaja ili AC
adaptera, isključite AC adapter i
izvadite odmah bateriju, vodeći
računa da se ne opečete. Nastavak
operacije bi mogao izazvati povrede.
Nakon vađenja baterije, odnesite
uređaj u autorizovani Nikon servis
radi provere.
Nemojte sami rastavljati
uređaj
Diranje unutrašnjih delova
fotoaparata i AC adaptera može
izazvati povredu prava. Popravke
moze vršiti samo kvalifikovani
tehničar. Ako se fotoaparat ili AC
adapter otvori prilikom pada,
odnesite ga u Nikon autorizovani
servis radi provere , nakon
isključivanja proizvoda ili vađenja
baterija.
Skinite kaiš kad koristite
aparat pod vodom
Uvrtanje kaiša aparata oko vrata
može da izazove gušenje.
Budite obazrivi kada
koristite kaiš fotoaparata
Nikada nemojte stavljati kaiš oko
vrata ili ga davati deci.
Držati ga van domašaja
dece
Posebna briga bi trebalo da se vodi
da se spreči da deca stave baterije ili
druge male delove u usta i progutaju
ih.
Nemojte koristiti fotoaparat
ili AC adapter u blizini
zapaljivog gasa
Nemojte koristiti elektronske uređaje
u blizini zapaljivog gasa, zato što to
može izazvati eksploziju ili požar.
vii
Introduction
Ne ostajte u kontaktu sa
aparatom, punjačem, ili AC
adapterom na duže periode
dok je aparat uključen ili se
koristi
Delovi uređaja postaju topli.
Ostavljanje uređaja u direktnom
kontaktu sa kožom na duži period
može rezultirati niskotemperaturnim
opekotinama.
Ne ostvljajte aparat na
direktnoj sunčevoj svetlosti
Ovo može izazvati vatru.
Koristite odgovarajuće
napajanje (bateriju, AC
adapter, USB kabl)
Korišćenje proizvoda koji nisu Nikon
mogu izazvati kvar.
Budite obazrivi kada
rukujete sa baterijama
Bat. mogu da iscure ili eksplodiraju
ako se sa njima ne postupa pravilno.
Pridržavajte se sledećih mera
predostrožnosti kada rukujete sa bat.
koje se koriste u ovom fotoaparatu:
• Pre nego što zamenite bat.
proverite da je aparat isključen,
ako koristite AC ad. proverite da je
isključen.
• Koristite samo punjive Li-ion
baterije EN-EL12 (dobijaju se).
Punite baterije preko aparata koji
podržava punjenje baterija ili
preko punjača MH-65 (dobija se).
• Kada stavljate baterije nemojte
pokušavati da ih stavite odozgo
na dole ili obrnuto.
• Nemojte skraćivati ili rastavljati
baterije i nemojte im skidati
izolaciju.
• Nemojte izlagati baterije
prekomernoj toploti ili plamenu.
• Nemojte ih stavljati ili izlagati vodi.
viii
• Nemojte ih čuvati ili prenositi sa
metalnim delovima kao što su
šnale i ogrlice.
• Baterija je sklona da curi kada je u
potpunosti prazna. Da bi izbegli
oštecenje proizvoda obavezno
sklonite bateriju kada se skroz
isprazni.
• Ako primetite neku promenu na
bateriji kao diskoloracija ili
deformacija, prekinite sa
korišćenjem.
• Ako tečnost iz baterije dođe u
kontakt sa vašom odećom ili
kožom, odmah operite to vodom.
•
•
•
•
•
•
Pridržavajte se sledećih
mera predostrožnosti kada
radite sa punjačem za
baterije
Držite suvim. Ako se ne
pridržavate ovoga, rizikujete
strujni udar.
Uklanjajte prašinu suvom krpom.
Ako ne uradite to, nastavak
korišćenja može dovesti do
požara.
Ne punite baterije pri grmljavini.
Ako se ne pridržavate ovoga,
rizikujete strujni udar.
Nemojte da oštetite, modifikujete
USB kabl, ne stavljajte ga ispod
teških objekata, ne izlažite toploti ili
plamenu . Ako se izolacija ošteti i
žice se postanu izložene, obratite se
Nikon autorizovanom servisu. Ako
se ne pridržavate ovoga, rizikujete
strujni udar.
Ne držite punjač baterija i
naponski kabl mokrim rukama.
Ako se ne pridržavate ovoga,
rizikujete strujni udar..
Ne koristite sa putnim konverterima
ili adapterima dizajniranim za
konvertovanje voltaže, ili sa DC-to-
AC inverterom. Ako se ne
pridržavate ovoga možete oštetiti
proizvod..
Budite pažljivi sa pokretnim
delovima
Budite pažljivi da ne povredite prste
kada radite sa objektivom i drugim
pokretnim delovima fotoaparata.
Introduction
Koristite odgov. kablove
Kada povezujete kablove u ulazne i
izlazne portove, koristite samo one
kablove koje preporučuje ili prodaje
Nikom, tako ćete održati saglasnost
sa propisima o proizvodu.
Budite pažljivi kad korisitite
svetlo za snimanje filma
Ne gledajte direktno u svetlo, jer
može doći do oštećenja vida i očiju.
Budite pažljivi kad korisitite
blic
Korišćenje blica u blizini očiju
subjekta koji slikate može izazvati
privremeno smanjenje vida. Posebnu
pažnju treba obratiti kada slikate
decu, tada ne bi trebalo koristiti blic
na udaljenosti manjoj od 1 m (3 ft.
4 in.) od subjekta.
Nemojte aktivirati blic kada
dodirujete osobu ili objekat
Ako se ne pridržavate ovoga može
doći do opekotina ili požara.
Izbegavajte dodir sa tečnim
kristalom
U slučaju da se polomi ili napukne
monitor, vodite računa da se ne
povredite sa delićima stakla i da
sprečite kontakt sa tečnim kristalom
ili da dođe u dodir sa ustima ili očima.
Ne dodirujte aparat
direktno na duže periode na
niskim temperaturama od
0°C (32°F) ili nižim
Ako je koža u kontaktu sa metalnim
delovima itd., može doći do povreda
na koži. Nosite rukavice.
ix
Napomene
Notices for Customers
in the U.S.A.
Introduction
Napomena za korisnike iz
U.S.A.
VAŽNE SIGURNOSNE
INSTRUKCIJE SAČUVAJTE OVE
INSTRUKCIJE.
OPASNOST – ZA SMANJENJE
RIZIKA OD POŽARA ILI
ELEKTRIČNOG ŠOKA, PAŽLJIVO
PRATITE OVE INSTRUKCIJE
Koristite odgovarajući adapter za
utičnicu ukoliko je potrebno kada
niste u U.S.A..
Utičnica bi trebalo da je na zidu ili na
podu.
Federal Communications
Commission (FCC) Radio
Frequency Interference
Statement
Ovaj fotoaparat je testiran i nalazi se
u klasi B digitalnih uređaja, shodno
aktu 15 iz FCC pravilnika. Ove granice
su postavljene da obezbede
razumnu zaštitu naspram štetne
smetnje u instaliranju. Ovaj uređaj
stvara, koristi i moze zračiti energiju
radio frekvencije i ako nije instaliran i
ne koristi se u saglasnosti sa
instrukcijama, moze izazvati štetne
smetnje u radio komunikacijama.
Svejedno, nema garancije da se
smetnje nece pojaviti u instalaciji.
Ako ovaj uređaj pravi štetne smetnje
kod radio ili TV prijema, koje se mogu
x
ograničiti uključivanjem ili
isključivanjem fotoaparata, korisnici
se mogu ohrabriti da pokušaju da
poprave smetnje primenom jednom
ili vise mera koje slede:
• Okretanjem ili promenom mesta
prijemnoj anteni.
• Povećanjem razdaljine između
uređaja i prijemnika.
• Povezivanje uređaja sa ulazom i
izlazom različito od toga kako je
povezan prijemnik.
• Konsultujte se sa ovlašćenim
zastupnikom ili sa tehničarom
radio ili TV stanica.
AW120
PREDOSTROŽNOSTI
Modifikacije
FCC zahteva od korisnika da ga
obaveste o bilo kakvim
modifikacijama koje su napravljene
na ovom uređaju, a koje nisu
posebno odobrene od strane Nikon
korporacije.
Kablovi za povezivanje
Koristite kablove koje prodaje ili
preporučuje Nikon. Korišćenje drugih
kablova moze prekršiti granice akta
15 B klase FCC pravilnika.
Beleške za korisnike u Kaliforniji
UPOZORENJE
Manipulisanje sa kablom ovog
proizvoda može vas izložiti hemikaliji
poznatoj u Kaliforniji, moze izazvati
Notice for customers in Canada
CAN ICES-3 B / NMB-3 B
Napomene za korisnike iz
Kanade
UPOZORENJE
RIZIK OD EKSPLOZIJE AKO JE
BATERIJA ZAMENJENA
NEODGOVARAJUĆIM TIPOM.
ODLAGANJE ISKORIŠĆENIH
BATERIJA PREMA SLEDEĆIM
INSTRUKCIJAMA.
Introduction
oštećenja kod rađanja ili neke druge
reproduktivne štete.
Perite ruke nakon korišćenja.
Nikon Inc.,
1300 Walt Whitman Road
Melville, New York 11747-3064
USA
Tel: 631-547-4200
Ovaj simbol pokazuje da
se ovaj proizvod može
samostalno odložiti..
Sledeće važi samo za
korisnike u evropskim
zemljama:
• Ovaj proizvod je napravljen da se
može odložiti samostalno na
odgovarajućim mestima za to.
Nemojte ga bacati sa ostalim
kućnim otpadom.
• Za više informacija kontaktirajte
lokalnog prodavca ili
predstavništvo.
Ovaj simbol na bateriji
pokazuje da se baterija
može samostalno
odložiti.
Sledeće važi samo za
korisnike u evropskim zemljama:
• Sve baterije, bez obzira da li su
označene ovim znakom ili ne,
napravljene su da se mogu
samostalno odložiti na
odgovarajućim mestima za to,
Nemojte ih bacati sa ostalim
kućnim otpadom.
• Za više informacija kontaktirajte
lokalnog prodavca ili
predstavništvo.
xi
<Važno> Otporan na udarce, prašinu,
kondenzaciju, vodootporan, GPS
Introduction
• Pročitajte sledeće instrukcije kao i one priložene u “Briga o aparatu”
(F2).
O otpornosti na udarce
Aparat je prošao Nikonovo onterno testiranje (test za pad sa visine od 202 cm
na 5 cm panel debljine iverice) kompatibilno sa MIL-STD 810F Metodom 516.5Shock*.
Ovaj test ne garantuje otpornost na vodu ili da aparat neće biti oštećen pod
svim uslovima.
Promene u izgledu, kao što je ljuštenje boje i deformacija prilikom pada nisu
subjekat Nikonovog internog testa.
*Standardni metod testa U.S. Ministarstva odbrane.
Ovaj test pušta 5 aparata u 26 smerova (8 ivica, 12 uglova, i 6 lica) sa visine od
122 cm (48 in.) da se uveri da jedan od 5 aparata prođe test (ako je neki defekt
uočen prilikom testiranja, ostalih 5 aparata se testira da se vidi da jedan od 5
aparata zadovoljava kriterijum testa).
b Ne izlažite aparat velikom drmanju, vibraciji ili pritisku prilikom
ispuštanja ili udarca.
U protivnom, voda može ući u unutrašnjost aparata i izazvati kvar.
• Ne korisitite aparat pod vodom na dubinama većim od 18 m
• Ne izlažite aparat pritisku vode izlažući ga tekućoj vodi.
• Ne sedite sa aparatom u džepu vaših pantalona.
Ne gurajte aparat na silu među stvari u vašoj torbi.
Otpornost na vodu i prašinu
Aparat je ekvivalent IEC/JIS stepenu vodootpornosti 8 (IPX8) i IEC/JIS stepenu
otpornosti na prašinu 6 (IP6X) i omogućava slikanje pod vodom na dubinama
od 10 m (33 ft) do 60 min.*
Ova ocena ne garantuje vodootporne perfomanse aparata ili da aparat neće
biti oštećen u bilo kojoj od situacija.
*Ova ocena pokazuje da je aparat dizajniran da izdrži određen pritisak vode na
određeni period kad se koristi prema metodima određenim prema Nikonu.
b Ako je aparat izložen velikom drmanju, vibraciji ili pritisku prilikom
ispuštanja ili udarca, vodootpornost nije garantovana.
• Ako je aparata izložen velikom udarcu, obratite se svom predstavniku Nikonservisa da potvrdite vodootpornu perfomansu (servis se naplaćuje).
-Ne korisitite aparat pod vodom na dubinama većim od 18 m.
-Ne izlažite aparat pritisku vode izlažući ga tekućoj vodi.
xii
•
•
•
•
•
Introduction
•
•
-Vaša Nikon garancija možda neće pokriti probleme izazvane prodiranjem
vode u aparat usled nepravilnog rukovanja aparatom.
-Vodootpronost aparata napravljena je tako da funkcioniše u slatkoj i slanoj
(morskoj) vodi.
Unutrašnji deo aparata nije vodootporan. Prodiranje vode u unutrašnjost
može izazvati kvar.
Dodaci nisu vodootporni.
Ne rukujte aparatom kad su vam ruke mokre.
Ne ubacujte vlašnu mem. karticu ili
bateriju u aparat.
Ako tečnost, kao što su kapi vode,
prodre u unutrašnjost ležišta
baterije/slota mem. kartice, odmah
izbrišite mekom, suvom krpom. Ne
ubacujte vlažnu mem. karticu ili
bateriju u aparat.
Ako je poklopac ležišta baterije/
slota mem. kartice otvoren ili
zatvoren pod vlažnim uslovima,
blizu povržine vode ili pod vodom,
voda može da prodre unutra i
izazove kvar.
Ne otvarajte i ne zatvarajte poklopac vlažnim rukama. Voda može da prodre
unutra i izazove kvar.
Ako se strana supstanca zadrži na spoljašnjem delu aparata ili u unutrašnjosti
ležišta baterije/slota mem. kartice (na mestima kao što su, žuto vodootporno
pakovanje, slot memorijske kartice, ili terminali), odmah je uklonite sa
dobijenom četkom. Četku koristite samo za vodootporno pakovanje.
Ako se strana supstanca kao što je ulje za sunčanje, losion za sunčanje, puder
za kupanje deterdžent, sapun organski rastvor, ulje, alkohol zadrži na aparatu,
odmah je uklonite.
Ne ostavljajte aparat na niskim temperaturama na hladnim mestima ili na
visokim temperaturama od 40°C (104°F) ili više (posebno ne na direktnoj
sunčevoj svetlosti, u automobilu, na brodu, na plaži ili blizu grejnih aparata)
na duži period. Ovo može da uzrokuje degradaciju u perfomasi
vodootpornosti.
xiii
Pre korišćenja aparata pod vodom
Uklonite kaiš za korišćenje na kopnu, pre nego što koristite aparat pod vodom.
1. Proverite da nema stranih supstanci ispod poklopca ležišta baterije /
slota mem. kartice.
Introduction
• Strane čestice, kao što je zrno peska, prašina, kosa i slično ispod
poklopca ležišta baterije/slota mem. kartice treba da se ukloni
duvaljkom ili četkom.
•Ako tečnost, kao što su kapi vode, prodre u unutrašnjost ležišta baterije/
slota mem. kartice, odmah izbrišite mekom, suvom krpom.
2. Proverite da vodootporni deo poklopca (A1) ležišta baterije /slota
mem. kartice nije polomljen ili deformisan.
•Performansa otornosti na vodu vodootpornog dela može da počne da se
pogoršava nakon godinu dana.
Preporučen je kontakt sa vašim prodavcem ili Nikon-autorizovanim
servisom ako dođe do pogoršanja performansi vodootpornosti.
3. Proverite da je poklopac ležišta baterije /slota mem. kartice čvrsto
zatvoren.
• Rotirajte osigurač poklopca ležišta baterije/slota mem. kartice dok
ne klikne na mesto. Proverite da tanak kabl i kaiš aparata nisu
zahvaćeni.
• Proverite da indikator osigurača pokazuje “Close” status.
O korišćenju aparata pod vodom
Pridržavajte se sledećih mera predostrožnosti da sprečite prodiranje
vode u unutrašnjost aparata.
• Ne ronite na dubinama ispod 18 m (59 ft) with the camera.
• sa aparatom.
• Ne koristite aparat konstantno 60 min ili više.
• Koristite aparat na temperaturama vode od 0°C do 40°C (32°F do 104°F) kad
koristite pod vodom.
• Ne zaranjajte aparat u toplu vodu.
• Ne otvarajte i ne zatvarajte poklopac ležišta baterije/slota memorijske kartice
pod vodom.
• Ne izlažite aparat udarcu pod vodom.
Ne skačite u vodu sa aparatom i ne izlašite ga velikim pritiscima kao što je
vodopad.
• Aparat ne pluta po vodi. Pazite da ga ne ispustite u vodi.
Čišćenje nakon upotrebe pod vodom
• Nakon upotrebe pod vodom, očistite aparat u roku od 60 min. Ako ostavite
aparat u vlažnim uslovima sa česticama soli ili drugim stranim supstancama
xiv
1. Ostavite poklopac ležišta baterije /slota mem. kartice čvrsto zatvoren
i operite aparat.
Zaronite aparat u plitku
posudu sa vodom na 10
min.
Introduction
na njemu, to može da izazove oštećenje, diskoloraciju, koroziju, loš miris ili
pogoršanje performanse otpornosti na vodu.
• Pre čišćenja aparata uklonite kapljice vode, pesak, čestice soli i druge strane
materije sa ruku i kose.
• Preporučeno je čišćenje aparata u kući, da bi izbegli izloženost, pesku, vodi.
• Ne otvarajte poklopac ležišta baterije/slota memorijske kartice dok se ne
uklone strane čestice i vlaga sa aparata.
• Ako tasteri ne funkcionišu
kako treba, moguće da su se
strane supstance zadržale.
Kako ovo može da izazove
kvar, uronite aparat u vodu i
drmajte ga u vodi da uklonite
strane supstance sa aparata.
•Kad je aparat uronjen u vodu,
nekoliko mehurića može da izađe iz rupa za odvod vode aparata, kao što
su otvori na mikrofonu ili zvučniku. Ovo nije kvar.
2. Obrišite kapljice vode sa mekom krpom i osušite aparat u dobro
ventiliranoj prostoriji.
• Stavite aparat na suvu krpu da ga osušite.
Voda će izaći iz otvora za mirkofon i zvučnik.
• Ne sušite aparat fenom za kosu i sličnim uređajima.
• Ne koristite hemikalije (benzin, alkohol, i slično), sapun, neutralni
deterdžent.
Ako se vodootprni deo ili telo deformiše, performansa otpornosti na vodu
će se pogoršati.
xv
Introduction
xvi
3. Nakon provere da na aparatu nema više kapi vode, otvorite
poklopac ležišta baterije /slota mem. kartice i polako uklonite vodu
ili pesak koji su ostali unutar aparata sa mekom krpom.
• Ako otvorite poklopac pre nego se aparat potpuno osuši, kapi vode mogu
da padnu na mem. karticu ili bateriju.
Kapi vode mogu da prodru u unutrašnjost ležišta baterije/slota mem.
kartice (na mesta kao što su, vodootporno pakovanje, slot memorijske
kartice, ili terminali).
Ako se to desi, obrišite vodu mekom suvom krpom.
• Ako se poklopac zatvori dok je unutrašnjost vlažna, to može da izazove
kondenzaciju i kvar.
• Ako su otvori na mikrofonu i zvučniku zapušeni vodenim kapljicama, zvuk
može da se pogorša ili da postane izobličen.
-obrišite vodu mekom suvom krpom.
-Ne dodirujte otvore mikrofona i zvučnika oštrim predmetima. Ako je
unutršanjost aparata oštećena, perfomansa otprnosti na vodu se
pogoršava.
• Vidite “Čišćenje” (F7) za više informacija.
O radnoj temperaturi, vlažnosti i kondenzaciji
Introduction
Rad aparata je testiran na temperaturama od -10°C do +40°C (14°F do 104°F).
Kad koristite aparat na hladnim mestima, obratite pažnju na sledće mere
predostržnosti. Držite aparat i rezervne baterije na toplom mestu pre korišćenja.
• Učinak baterija (broj slika i vreme snimanja) će privremeno opasti.
• Ako aparat postane veoma hladan na hladnim lokacijama, osobine mogu
opasti privremeno nakkon što se aparat uključi.
• Kad se sneg i kapljice vode zadrže na spoljašnosti aparata, odmah ih izbrišite.
-Ako su tasteri smrznuti, neće moći lepo da rade.
- Ako su otvori na mikrofonu i zvučniku zapušeni vodenim kapljicama, zvuk
može da se pogorša ili da postane izobličen.
b Radni uslovi okoline kao što su temperatura i
vlažnost, mogu da prouzrokuju zamagljivanje
(kondenzacija) sa unutrašnje strane ekrana i
objektiva. Ovo nije kvar ili defekt.
b Uslovi okoline koji mogu da izazovu
kondenzaciju
Zamagljivanje (kondenzacija) može da se javi sa unutrašnje strane ekrana ili
objektiva u sledećim uslovima gde postoje nagle promene u temperaturi ili
vlažnosti.
• Aparat se iznenada zaroni u hladnu vodu sa visoke temperature vazduha.
• Aparat se iz hladne spoljašnjosti unese na toplo mesto, npr. unutar zgrade.
• Poklopac ležišta baterije/slota memorijske kartice je otvoren ili zatvoren u
okolini velike vlažnosti.
b Uklanjanje zamagljivanja
• Otvorite poklopac baterije/slota memorijske kartice nakon što isključite
aparat na mestu gde je temperatura stabilna (izbegavajte mesta sa visokom
temperaturom/veliko vlažnošću, pesak, prašinu).
Da uklonite zamagljenost, izvadite bateriju i memorijsku karticu, i ostavite
aparat sa otvorenim polopcem ležišta baterije/slota memorijske kartice kako
bi se aparat prilagodio temperaturi.
• Ako zamagljenost ostane, konsultujte vašeg prodavca ili Nikon-autorizovani
servis.
xvii
O GPS Funkcijama
Introduction
bMapa/naziv lokacije ovog aparata
Pre korišćenja GPS funkcije, pročitajte “UGOVOR ZA MAPE I NAZIVE LOKACIJA”
(F20) i složite se sa uslovima.
• Mape i nifo. naziva lokacije (Tačke interesa: POI) koje su od Aprila 2013.
Mape i nifo. naziva lokacije neće se unaprediti.
• Detalji geoloških informacija su prikazani uprošćeno na skali mape. Skala
mape i stepen detalja info. loakcije variraju od regiona i zemlje.
AKo geografska širina postane veća, horizontalna i vertikalna skala na ekranu
variraju, zato se prikazane geološke formacije razlikuju od pravih formacija.
Koristite mape i nazive lokacija samo kao vodič.
• Detaljna mapa i nazivi lokacija (Point of Interest: POI) za Narodnu Republiku
Kinu (“Kina”) i za Republiku Koreu nisu dostupni naCOOLPIX AW120.
b O GPS funkcijama i snimanju log-a
• Kad je Record GPS data u GPS options u meniju GPS opcija na On ili
tokom snimanja log-a, GPS funkcije i snimanje log-a će se nastaviti čak i
kada je aparat isključen (A80).
Elektromagnetni talasi emitovani od strane aparata mogu da ometaju
merne istrumente aviona ili medicinske opreme. Kad je upotreba aparat
zabranjena tokom sletanja i poletanja aviona ili u bolnici, podesite
Record GPS data na Off i isključite aparat.
• Pojedinci mogu da se identifikuju sa slika i filmova snimljenih sa
nazivom lokacije.
Pazite kad prebacujete fotografije ili filmove sa nazivom lokacije, ili GPS
log fajlove trećim licima i uploadujte ih na mrežu kao što je Internet gde
ljudi mogu da ih vide. Obavezno pročitajte “Disposing of Data Storage
Devices” (Av).
bO funkcijama merenja
COOLPIX AW120 je aparat. Ne koristite ovaj aparat za navigaciju ili kao
instrument za merenje.
• Informacije (kao što su pravac, dubina vode i slično) merene od strane
aparata koristite samo kao vidič. Ove informacije se ne mogu koristiti za
navigaciju aviona, automobila, osoba.
• Kad koristite aparat pri planinarenju , pod vodom, proverite da ste uzeli
mapu, navigacioni uređaj, ili merni instrument odvojeno.
bUpotreba aparata u inostranstvu
• Pre nego što krenete na put sa aparatom sa GPS funkcijom u inostranstvo,
konsultujte se sa putničkom agencijom ili ambasadom zemlje u koju
putujete da proverite da li postoji zabrana korišćenja.
Npr, ne možete da snimite log informacije lokacije bez dozvole vlade u Kini.
Podesite Record GPS data na Off.
• GPS možda neće raditi ispravno u Kini i na granicama između Kine i susednih
zemalja (kao u decembru 2013).
xviii
Wi-Fi (Bežične mreže)
Introduction
Ovaj proizvod se kontroliše Pravilnikom izvozne administracije Sjedinjenih
Americkih Država , a od vas se zahteva da dobijete dozvolu od vlade SAD ako
izvozite ili reizvozite ovaj proizvod za bilo koju zemlju u kojoj Sjedinjene Države
stavljaju embargo robe . Sledeće zemlje su bile predmet embarga : Kuba , Iran ,
Severna Koreja , Sudan , Sirija i . Pošto su ciljane zemlje podložne promeni ,
molimo Vas da kontaktirate United States Department of Commerce za
najnovije informacije .
Restrikcije za bežične uređaje
Bežicni primopredajnik uključen u ovaj proizvod je u skladu sa bežičnim
propisima u zemlji prodaje i nije za upotrebu u drugim zemljama ( proizvodi
kupljeni u EU ili EFTA mogu se koristiti bilo gde unutar EU i EFTA ) . Nikon ne
prihvata odgovornost za upotrebu u drugim zemljama . Korisnici koji nisu
sigurni u originalnoj zemlji prodaje treba da se konsultuju sa svojim lokalnim
Nikon servisnom centru ili Nikon- servisaom . Ovo ograničenje se odnosi samo
na bežični rad i ne na drugu upotrebu proizvoda .
Notice for Customers in the U.S.A. and Canada
Federal Communications Commission (FCC) and Industry of Canada (IC)
Declaration of Conformity
This device complies with Part 15 of FCC Rules and Industry Canada licenceexempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any
interference, including interference that may cause undesired operation of this
device.
FCC/IC RF Exposure Statement
This transmitter must not be co-located or operated in conjunction with any
other antenna or transmitter.
The available scientific evidence does not show that any health problems are
associated with using low power wireless devices. There is no proof, however,
that these low power wireless devices are absolutely safe. Low power wireless
devices emit low levels of radio frequency energy (RF) in the microwave range
while being used. Whereas high levels of RF can produce health effects (by
heating tissue), exposure to low-level RF that does not produce heating effects
causes no known adverse health effects. Many studies of low-level RF
exposures have not found any biological effects. Some studies have suggested
that some biological effects might occur, but such findings have not been
confirmed by additional research.
COOLPIX AW120, which is equipped with a LBWA1ZZYM6 (FCC ID:VPYLBYM / IC
ID:772C-LBYM) Wireless LAN Module, has been tested and found to comply with
xx
FCC/IC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment and
meets the FCC radio frequency (RF) Exposure Guidelines in Supplement C to
OET65 and RSS-102 of the IC radio frequency (RF) Exposure rules. Please refer to
the SAR test report that was uploaded to FCC website.
Introduction
Complies with
IDA Standards
DA103423
xxi
Predostrožnosi pri radio predajniku
Uvek imajte na umu da radioprenos ili prijem podataka je predmet
prisluškivanja od strane trećih lica . Imajte na umu da Nikon nije odgovoran za
podatke ili curenje informacija koje se mogu javiti u toku prenosa podataka .
Introduction
xxii
Lična odgovornost za informacije
• Podaci o korisniku registrovani i konfigurisani u proizvodu , ukljucujući i LAN
podešavanja bežicne veze i druge lične informacije , podložni su gubitku
usled operativne greške , statičkog elektriciteta , kvara , nezgode , popravke
ili drugih rukovanja . Uvek imajte odvojene kopije važnih informacija . Nikon
nije odgovoran za bilo kakve direktne ili indirektne štete ili gubitak profita
koji proističu iz promena ili gubitak sadržaja koji se ne može pripisati Nikon-u
.
• Pre bacanja uređaja izvršite Reset all u setap meniju (A96) da obrišete
koriničke informacije u proizvodu, uključujući bežična podešavanja idruge
lične informacije.
Sadržaj
Uvod............................................................................................................................... ii
Prvo pročitajte ovo ................................................................................................................ ii
Introduction
O uputstvu...................................................................................................................................................... iii
Informacije i upozorenja ..................................................................................................................... iv
Za vašu sigurnost ............................................................................................................... vii
UPOZORENJA .............................................................................................................................................. vii
Napomene ................................................................................................................................. x
<Važno> Otporan na udarce, prašinu, kondenzaciju, vodootpran ............. xii
O otpornosti na udarce ......................................................................................................................... xii
O vodootpornosti i otpornosti na prašinu ................................................................................ xii
Pre korišćenja aparata pod vodom ............................................................................................... xiv
O korišćenju aparata pod vodom .................................................................................................. xiv
Čišćenje nakon upotrebe pod vodom ........................................................................................ xv
O radnoj temperaturi, vlažnosti i kondenzaciji ..................................................................... xvii
<Važno> O GPS/digitalnom kompasu ......................................................................... xviii
Wi-Fi (Wireless LAN Network)............................................................................................. xx
Delovi aparata............................................................................................................. 1
Telo aparata ................................................................................................................................. 1
Stavljanje kajša za suvo vreme............................................................................................................ 3
Korišćenje V (Action) tastera (Action Control).............................................................. 4
Korišćenje menija (d taster) ............................................................................................ 6
Ekran............................................................................................................................................... 8
Režim snimanja ............................................................................................................................................ 8
Režimreprodukcije................................................................................................................................... 10
Osnovni koraci snimanja i reprodukcije......................................................... 12
Priprema 1 Ubacivanje baterija ........................................................................................
Priprema 2 Punjenje baterije.............................................................................................
Priprema 3 Ubacivanje memorijskih kartica ................................................................
ema 3 Ubacivanje memorijskih k................................................................................................
Priprema 4 Podešavanje jezika, vremena i datuma...................................................
Korak 1 Uključite aparat .....................................................................................................
Korak 2 Izaberite režim snimanjae...................................................................................
Dostupni režimi snimanja...................................................................................................................
Korak 3 Kadrirajte...................................................................................................................
12
14
16
17
18
22
24
25
26
xxiii
Korišćenje uvećanja................................................................................................................................
Korak 4 Fokusirajte i slikajte...............................................................................................
Dugme okidača.........................................................................................................................................
Korak 5 Reprodukcija slika..................................................................................................
Korak 6 Brisanje slika ............................................................................................................
27
28
29
30
31
Introduction
Karakteristike slikanja............................................................................................ 33
G (Easy Auto) Režim...........................................................................................................
Podešavanje G (Easy Auto) režima..................................................................................
Trikovi i beleške .........................................................................................................................................
Režim specijalnih efekata (Primena efekata tokom snimanja)..............................
Pametni režim portreta (Snimanje nasmejanih lica).................................................
A (Auto) režim......................................................................................................................
Korišćenje brzih efekata .......................................................................................................................
Karakterisitke koje se mogu podesiti pomoću džojstika.........................................
Korišćenje blica..........................................................................................................................................
Slikanje sa samookidačem..................................................................................................................
Korišćenje Makro režima......................................................................................................................
kompenzacija ekspozicije (Promena osvetljenja) ................................................................
Osnovna podešavanja...........................................................................................................................
Funkcije koje se mogu podesiti d tasterom (Meni snimanja)..........................
Opcije u meniju snimanja...................................................................................................................
Karakterisitke koje se ne mogu koristiti istovremeno ..............................................
Fokusiranje...............................................................................................................................
Traženje mete AF .....................................................................................................................................
Detekcija lica ...............................................................................................................................................
Ulepšavanje tena......................................................................................................................................
Subjekti koji nisu za autofokus.........................................................................................................
Zaključavanje fokusa ..............................................................................................................................
33
35
36
42
44
45
46
47
48
50
51
52
53
55
56
58
61
61
62
63
63
64
Karakteristike reprodukcije................................................................................. 65
Uvećanje reprodukcije......................................................................................................... 65
Prikaz ikonica i kalendara.................................................................................................... 66
Funkcije koje se mogu podesiti d tasterom (Meni reprodukcije) .................. 67
Snimanje i repordukcija filmova ....................................................................... 69
Snimanje filmova ................................................................................................................... 69
Funkcije koje se mogu podesiti d tasterom (Meni filma) .................................... 73
Reprodukcija filma................................................................................................................. 74
xxiv
Podešavanja aparata............................................................................................. 76
Funkcije koje se mogu podesiti d tasterom (Setap meni) ................................ 76
Korišćenje GPS/Prikaz Mapa............................................................................... 78
78
82
82
84
86
87
Introduction
Početak snimanja GPS podataka......................................................................................
Prikaz mapa..............................................................................................................................
Kad koristite režim snimanja .............................................................................................................
Kad koristite režim reprodukcije .....................................................................................................
korišćenje visinomera i dubinomera ..............................................................................
Funkcije koje se mogu podesiti d tasterom (GPS meni) .....................................
Korišćenje Wi-Fi (Wireless LAN) funkcija ........................................................ 89
Funkcije koje su meoguće za vreme Wi-Fi...................................................................
Slikanje............................................................................................................................................................
Pregled slika.................................................................................................................................................
Instalacija softvera na smart uređaj ................................................................................
Povezivanje smart uređaja na aparat .............................................................................
89
89
89
89
90
poveziovanje na TV, računar ili štampač........................................................ 92
Metode povezivanja .............................................................................................................
Korišćenje ViewNX 2 .............................................................................................................
Instalacija ViewNX 2................................................................................................................................
Prebacivanje fotografija na računar..............................................................................................
Pregled fotografija...................................................................................................................................
92
94
94
95
97
Reference............................................................................................................... E1
Korišćenje Easy Panorama (Snimanje i reprodukcija)........................................... E2
Snimanje sa Easy Panorama ......................................................................................................... E2
Reprodukcija slika sa Easy Panorama ..................................................................................... E4
Režim omiljenih slika........................................................................................................ E5
Dodavanje slika u albume ............................................................................................................. E5
Pregled slika iz albuma .................................................................................................................... E6
Uklanjanje slika iz albuma .............................................................................................................. E7
Promena ikonica albuma ............................................................................................................... E8
Režim autosortiranja......................................................................................................... E9
Režim liste po datumu .................................................................................................. E10
Pregled i brisanje slika iz sekvence........................................................................... E11
xxv
Introduction
xxvi
Pregled sekvenci............................................................................................................................... E11
Brisanje slika iz sekvence.............................................................................................................. E12
Izmena slika (Fotografije)............................................................................................. E13
Pre izmene fotografija ................................................................................................................... E13
Quick Effects: Promena raspoloženja................................................................................... E14
Quick Retouch: Povećanje kontrasta i saturacije.......................................................... E15
D-Lighting:Povećanje kontrasta i osvetljenja ................................................................ E15
Red-eye Correction: koriekcija crvenih očiju ................................................................... E16
Glamour Retouch: Ulepšavanje tena ................................................................................... E17
Data Imprint: Uštampavanje podataka o slici ............................................................... E18
Small Picture: Kreiranje manjih slika .................................................................................... E19
Crop: Kreiranje obrezane kopije.............................................................................................. E20
Povezivanje na TV (Reprodukcija na TV) ................................................................ E21
Povezivanje na štampač (Direktna štampa).......................................................... E22
Povezivanje aparata na štampač............................................................................................ E23
Štampanje jedne po jedne slike.............................................................................................. E24
Štampanje više slika........................................................................................................................ E26
Izmena filmova ................................................................................................................ E28
Odvajanje dela filma....................................................................................................................... E28
Snimanje kadra kao fotografije................................................................................................ E29
Meni snimanja ( A (Auto) režim) ............................................................................ E30
Režim slike (veličina i kvalitet slike)........................................................................................ E30
Balans bele (Podešavanje za Hue) ......................................................................................... E32
Kontinualno snimanje ................................................................................................................... E34
ISO Osetljivost .................................................................................................................................... E37
AF režim polja..................................................................................................................................... E38
Režim autofokusa............................................................................................................................. E41
Brzi efekti .............................................................................................................................................. E41
Meni pametnog portreta ............................................................................................. E42
Ulepšavanje tena ............................................................................................................................. E42
Tajmer osmeha.................................................................................................................................. E43
Protiv treptaja ..................................................................................................................................... E44
Meni reprodukcije .......................................................................................................... E45
Redosled štampe (Kreiranje DPOF redosleda štampe) ............................................ E45
Slide Show............................................................................................................................................ E48
Zaštita...................................................................................................................................................... E49
Rotiranje slike...................................................................................................................................... E50
Govorne poruke................................................................................................................................ E51
Kopiranje (Kopiranje izneđu interne memorije i memorijske kartice)............. E52
Opcije prikaza sekevence ........................................................................................................... E53
Introduction
Izaberite ključnu sliku..................................................................................................................... E53
Meni filma.......................................................................................................................... E54
Opcije filma.......................................................................................................................................... E54
Pregled HS filma................................................................................................................................ E58
AF režim polja ................................................................................................................................... E58
Režim autofokusa............................................................................................................................. E59
Redukcija vibracija filma............................................................................................................... E60
Svetlo za film ....................................................................................................................................... E60
Redukcija šuma vetra..................................................................................................................... E61
Broj kadrova u sekundi ................................................................................................................ E61
Setap meni ........................................................................................................................ E62
Ekran dobrodošlice ......................................................................................................................... E62
Vremenska zona i datum............................................................................................................. E63
Podešavanje ekrana........................................................................................................................ E65
Uštampavanje datuma (Imprinting Date and Time on Pictures)....................... E67
Foto VR.................................................................................................................................................... E68
Detekcija pokreta ............................................................................................................................. E69
AF Assist ................................................................................................................................................ E69
Digitalno uvećanje .......................................................................................................................... E70
Podešavanje zvuka .......................................................................................................................... E70
Odziv kontrole akcije...................................................................................................................... E71
Reprodukcija kontrole akcije .................................................................................................... E71
Mapa akcije .......................................................................................................................................... E72
Auto Off ................................................................................................................................................. E72
Formatiranje memorije/memorijske kartice.................................................................... E73
Jezik ......................................................................................................................................................... E74
TV podešavanja ................................................................................................................................. E74
Punjenje na računaru..................................................................................................................... E75
Upozorenje na treptaj ................................................................................................................... E76
Eye-Fi Upload...................................................................................................................................... E77
Resetuj sve............................................................................................................................................ E78
Verzija upravljačkog softvera ................................................................................................... E78
Meni mape ........................................................................................................................ E79
GPS podešavanja.............................................................................................................................. E79
Jedinice razdaljine ........................................................................................................................... E80
Računanje razdaljine ...................................................................................................................... E81
Tačke interesa (POI) (Snimanje i prikazivanje
naziva lokacije)................................................................................................................................... E82
Kreirajte Log (sačuvajte log informacije kretanja)........................................................ E83
Pregled Loga (pregled loga na mapi).................................................................................. E86
xxvii
Introduction
Podešavanje sata preko satelita .............................................................................................. E88
Elektronski kompas ......................................................................................................................... E89
VisinMeni ............................................................................................................................................... E92
Poruke greške................................................................................................................... E94
Nazivi fajlova..................................................................................................................... E99
Dodatna oprema........................................................................................................... E101
Tehničke napomene i indeks .......................................................................... F1
xxviii
Briga o aparatu .................................................................................................................... F2
Aparat.......................................................................................................................................................... F2
Baterija ........................................................................................................................................................ F4
Punjač.......................................................................................................................................................... F5
Memorijske kartice .............................................................................................................................. F6
Briga o aparatu .................................................................................................................... F7
Čišćenje ...................................................................................................................................................... F7
Čuvanje....................................................................................................................................................... F8
Rešavanje problem............................................................................................................. F9
UGOVOR ZA MAPE I NAZIVE LOKACIJA ............................................................... F20
Specifikacije ........................................................................................................................ F26
Odobrene mem. kartice................................................................................................................ F31
Indeks.................................................................................................................................... F34
Delovi aparata i osnovne funkcije
Telo aparata
1
3 4 5
2
6
7
Delovi aparata i osnovne funkcije
8
9
10 11 12 13
14
1
Ušica za kaiš...............................................3
8
HDMI mini konektor (Tip D) ........92
2
Okidač........................................................28
9
Hindž ......................................................... xiii
3
Taster za uključenje/lampa
napajanja .................................................22
10 Vodootporno pakovanje .............. xiii
4
Blic................................................................47
5
GPS antena .............................................78
6
Lampa samookidača.........................49
AF-assist lampa ....................................76
Lampa za film........................................73
7
Objektiv
11 USB/Audio video konektor...........92
Ležište baterije / poklopac
12 memorijske kartice sa osiguračem
12, 16
13
Poklopac ležišta baterije/
slota memorijske kartice ........12, 16
14 Mikrofon (stereo).........................68, 69
1
1
2
Delovi aparata i osnovne funkcije
10
11
12 13
14 15
1
Ušica za kaiš...............................................3
8
k (prihvatanje selekcije) taster....6
2
Zvučnik......................................68, 74, 76
9
Džojstik.........................................................6
3
OLED Monitor (displej)*.............8, 22
10 U Prikaz mape.....................................82
11 V Kontrola akcije..................................4
4
Tasteri zuma...........................................27
f : Široko......................................27
g : Tele ..........................................27
h : Reprodukcija ikonica.....66
i : Zum reprodukcije...........65
j : Pomoć....................................35
5
lash lamp..................................................47
6
b (e snimanje filma) taster
........................................................................69
7
c (reprodukcija) taster .................30
* U uputstvu nekada spomnje kao displej.
2
4 5 6 7 8 9
3
12 Navoj za stativ
13 A (režim fotografisanja) taster 24
14
d (meni) taster
.................................. 6, 55, 67, 73, 76, 87
15 l (brisanje) taster ......................31, 75
Stavljanje kaiša aparata za upotrebu na kopnu
Uklonite kaiš pre nego što ćete koristiti aparaat pod vodom.
Delovi aparata i osnovne funkcije
3
Korišćenje V (Action) tastera (Action Control)
Kada je pritisnut V (action) taster, možete
koristiti funkcije trešenjem aparata.
Delovi aparata i osnovne funkcije
4
Kao što je prikazano na ilustraciji, koristite ručni
zglob za drmanje aparata gore/dole ili napred/nazad da bi izvršili ove funkcije.
Easy auto mode
Confirm
Action meni
U meniju akcije, možete izabrati sledeće opcije drmanjem aparata gore/dole ili
napred/nazad.
Pritisnite V (action) taster da odaberete funkciju.
• Režim snimanja: Možete izabrati Easy auto mode, Auto mode, Beach,
Snow, Landscape i Underwater režime.
• Start movie recording: Pritisnite taster akcije da slikate. Pritisnite taster
ponovo da ozađete iz snimanja.
• Quick playback: Prikaz slika preko celog ekrana.
• Current position: Prikaz trenutne lokacije na mapi (samo kad je Record
GPS data u GPS options u meniju mape (A78) na On).
O kontroli akcije
U Quick playback ili prikazu preko celog ekrana, drmajte aparat gore/dole za
prikaz sledeće slike ili napred/nazad za prikaz prethodne slike.
Kontrola akcije
Delovi aparata i osnovne funkcije
• Kad korisitite kontrolu akcije, budite sigurni da držite aparat čvrsto i da držite kaiš
aparata.
• U akciji kontrole, samo taster akcije, okidač i taster napajanja mogu da se koriste.
• Kontrola akcije možda neće dobro funkcionisati u zavisnosti od drmanja aparata.
Promenite odziv kontrole akcije (A76).
5
Osnovne operacije u meniju
Kad je meni prikazan, možete vršiti podešavanja.
1
Pritisnite d taster.
• Meni prikazuje status aparata.
40
30
20
10
0
Delovi aparata i osnovne funkcije
-10
15m
1010hPa
25m 0s
880
2
Pritisnite džojstik J.
• Odabrana ikona je žuta.
Easy auto mode
Image mode
Ikona menija
3
Odaberite željenu
ikonu.
• Meni se menja.
Set up
Welcome screen
Time zone and date
Monitor settings
Print date
Photo VR
Motion detection
AF assist
4
Pritisnite k.
• Može se odabrati opcija
menija.
Welcome screen
Time zone and date
Monitor settings
Print date
Photo VR
Motion detection
AF assist
6
5
Odaberite opciju
menija.
Welcome screen
Time zone and date
Monitor settings
Print date
Photo VR
Motion detection
AF assist
Pritisnite k.
• Prikazana su podešavanja
za željenu opciju.
Photo VR
On (hybrid)
On
Off
7
Odaberite
podešavanje.
Photo VR
On (hybrid)
Delovi aparata i osnovne funkcije
6
On
Off
8
Pritisnite k.
• Podešavanje se primenjuje.
• Kada završite pritisnite d taster.
C
O opdešavanju opcija menija
• neke opcije se ne mogu odabrati u odnosu na podešavanja aparata.Opcije koje je
nemoguće kosititi su prikazane sivo.
• Kada je prikazan meni možete se prebaciti u režim snimanja pritiskom na okidač ili
na b (e snimanje videa) taster.
7
Displej
Informacije prikazane na displeju variraju od režima reprodukcije ili snimanjai
menjaju se u zavisnosti od trenutnog setovanja aparata. Po fabričkom
podešavanju, informacije kada se aparat uključi i kada se koristi, je da se ugasi
nakon nekoliko sekundi neaktivnosti (kada je Photo info u Monitor settings
(A76) podešen na Auto info).
Delovi aparata i osnovne funkcije
Za snimanje
45
44
43
6
42 HDR
41
40
39
2
3
1
37
36
29
28
7
5
AF
4
8
10
9
38
32 31 30
34
35
33
10
15m
1010hPa
27 26
400
1/250
F2.8
22
17
25
24 a
b
21 20 19
23
+1.0
29m 0s
999
16
18
40
46
30
20
10
0
47 a
b
-10
15m
1010hPa
29m 0s
999
48
8
13 11 12
14
999 15
9999
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26 Ikona destinacije
E64
27 “Datum nije podešen” indikator 18
Eye-Fi indikator
28
........................................................................77
Wi-Fi indikator
29
........................................................................89
30 Snimi lokaciju ...................................... 82
Log prikaz (Podaci likacije)
31
................................................................83, 88
32 Prijem podataka lokacije ................80
33 Atmosverski pritisak ..........................86
34 Visina/dubina vode ...........................86
Log prikaz (visina/dubina vode)
35
................................................................83, 88
36 Režim balansa bele............................56
37 Ulepšavanje tena ................................57
38 Ikona brzih efekata.....................46, 56
39 Režim kontinualnog slikanja........56
40 Ikona na treptaj....................................57
41 Iz ruke/ Stativ.................................35, 36
42 Backlighting (HDR).............................37
43 Samookidač............................................49
44 Smile timer..............................................57
45 Snimanje kućnih ljubimaca..........39
46 Visinomer/merač dubine...............86
Kompas .....................................................88
47 (a) Pravac
(b) Kompas
Informacija naziva lokacije
48
(POI tačke))..............................................87
Delovi aparata i osnovne funkcije
7
Režim fotografisanja .................24, 25
Režim blica..............................................47
Makro režim ...........................................51
Indikator zuma .............................27, 51
Indikator fokusa ...................................28
Opcije filma (normalne brzine) .73,
E54
Opcije filma (HS filmovi)
....................................................... 73, E55
Režim slike.............................. 56, E30
Easy panorama.....................................38
Ikona redukcije vibracija.........73, 76
Ikona detekcije pokreta ..................76
Redujcija šuma vetra ........................73
Vrednost komp. ekspozicije
........................................................................52
Dužina filma
........................................................................69
Broj preostalih slika
(fotografija) .............................................22
Indikator interne memorije ..........22
Blenda........................................................29
Fokusno polje (praćenje mete AF)
................................................................56, 61
Fokusno polje (centar, za ručno)
................................................................56, 64
Fokusno polje (detekcija lika,
detekcija ljubimca)..... 39, 44, 56, 62
Fokusno polje (praćenje subjekta)
....................................................... 56, E40
Brzina zatvarača ...................................29
ISO osetljivost........................................56
(a) Indikator nivoa baterije ............22
(b) Priključen AC punjač
Uštampavanje datuma....................76
9
Reprodukcija
1 2 3
4 5 6 7 8 91011 12 13
999 / 999
32
Delovi aparata i osnovne funkcije
10
31
30
29
28
27
26
25 a
b
14
999 / 999
9999 / 9999
29m00s
29m00s
15
16
15m
1010hPa
17
9999. JPG
15/05/2014 15:30
23
24
22
1918
21
20
a
b
1
2
Ikona albuma omiljenih slika E5
18 Smanjenje slike ................... 67, E19
Kategorija u auto sortiranju
19 Obrez slike.............................. 65, E20
E9
20 Indikator jačine zvuka ..... 74, E51
E10
21 Vodič za brze fekte.............................30
Ikona liste po datumu
4
Ikona zaštite .......................... 67, E49
5
Prikaz sekvenci (kada je odabrano
Individual pictures)
....................................................... 68, E53
6
Redosled štampe............... 67, E45
Vodič za Easy panorama
..........................................................38, E4
22 Vodič reprodukcije sekvenci
....................................................... 68, E11
Vodič reprodukcije filma ................74
7
Govorna poruka.................. 68, E51
23 Vreme snimanja
8
Ulepšavanje tena ............... 67, E17
24 Datum snimanja
9
Brzi efekti......................... 30, 46, E14
25
10 D-Lighting ikona ................ 67, E15
11 Ikona brzih efekata............ 67, E15
12 Red. crvenih očiju .............. 67, E16
13 Indikator interne memorije ..........22
(a) Trenutni broj slike/ukupan
14
broj
(b) Dužina filma
15 Režim slike.............................. 56, E30
26 Broj i tip fajla
E99
Snimljeni podaci o lokaciji
27
........................................................................80
28
Eye-Fi indikator
....................................................... 77, E77
29 Atmosverski pritisak ..........................86
30 Visina/dubina vode ...........................86
31 Prikaz kompasa.....................................88
16 Easy panorama.....................................38
17 Opcije filma ........................... 73, E54
(a) Indikator nivoa baterije ............22
(b) Punjenje adapterom
Delovi aparata i osnovne funkcije
3
32
Tačke interesa
(POI informacije)..................................87
11
Osnove snimanja i reprodukcije
Priprema 1 Ubacivanje baterije
Osnove snimanja i reprodukcije
1
Pritisnite osigurač poklopca ležišta
baterije/slota mem. kartice (1) i
rotirajte osigurač poklopca lež.
bat./slota mem. kartice (2) da
otvorite poklopac (3).
2
Ubacite bateriju.
• Koristite bateriju kako bi ste gurnuli narandžasti
osigurač za zaključavanje baterije u pravcu koji
je označen strelicom (1) i u potpunosti gurnite
bateriju (2).
• Kada je baterija legla skroz do kraja, zatvarač
baterije će se sam zaključati.
BUbacivanje baterije naopačke ili
odstraga može da ošteti aparat.
Budite sigurni da ste proverili da je baterija
pravilno okrenuta.
3
Gurnite poklopac ležišta baterije/
slota mem. kartice ka aparatu (1)
i rotirajte osigurač poklopca lež.
bat./slota mem. kartice dok se ne
zaključa (2).
• Rotirajte osigurač poklopca ležišta baterije/
slota mem. kartice dok ne legne na mesto.
12
Osigurač
B
O zatvaranju zatvarača bez zahvatanja kaiša aparata ili kabla
Ako se kaiš aparata ili kabl za adapter filtera hvati u ležište baterije/slot mem. kartice
kad je zatvoren , zatvarač može da se ošteti. Pre zatvaranja ležišta baterije/memory
slota mem. kartice, pazite na kaiš aparata i kabl za adapter filtera.
Vađenje Baterije
Isključite aparat i pobrinite se da su lampica
napajanja i displej ugašeni pre nego li otvorite
ležište baterije/zatvarač slota memorijske kartice.
Move the battery latch in the direction indicated
by the arrow (1) to eject the battery (2).
Upozorenje za visoku temperaturu
Aparat, baterija ili mem. kartica mogu da postanu topli tokom upotrebe. Budite
oprezni pri uklanjanju baterije ili mem. kartice.
B
Otvaranje/zatvaranje poklopca ležišta baterije/slota mem. kartice
Ne otvarajte poklopac ležišta bat./slota mem. kartice u peskovitom ili prašnjavom
okruženju ili sa morkim rukama. Ako se poklopac zatvori bez uklanjanja stranih
čestica, voda može da prodre u aparat ili aparat može da se ošteti.
• Ako strane čestice dospeju ispod poklopca, odmah ih uklonite četkom ili
duvaljkom.
• Ako tečnost kao voda prodre unutar poklopca, odmah je obrišite suvom i mekom
krpom.
Osnove snimanja i reprodukcije
B
13
Priprema 2 Punjenje baterije
1
Pripremite AC Adapter.
Ukoliko je adapter* uključen, stavite adapter za punjenje
na AC Adapter. Pritisnite adapter dok ne legne na
poziciju. Kada su povezani, nasilno razdvajanje će oštetiti
proizvod..
* Izgled adaptera varira od z emlje prodaje proizvoda.
Osnove snimanja i reprodukcije
2
Proverite da je baterija u aparatu, i konektujte aparat na AC
Adapter po redosledu od 1 do 3
• Držite aparat isključenim.
• Kada povezujete kabl, proverite da li je konektor pravilno orjentisan. Ne
koristite silu kada povezujete. Kada izvlačite kabl, ne izvlačite pod uglom.
B
Beleška
Ne koristite USB kabl osim UC-E21. Korišćenje drugog USBkabla osim UC-E21 meže
da izazove pregrevanje, vetru ili strujni udar.
Lampa
Elektr. utičnica
USB Kabl (dobijen)
• Lampa napajanja blinka polako zeleno da indicira punjenje baterije.
14
Lampa
napajanja
Opis
Baterija se puni.
Isključena
Ne puni se. Kada prestane da blinka zeleno i isključi se onda je
baterija puna.
treperi (zeleno)
• Prevelika je temperatura. Punite pri temperaturama od 5 °C
do 35 °C (41 °F do 95 °F).
• USB kabl nije lepo uključen, ili AC Adapter, ili je baterija loša.
Diskonektujte USB, AC Adapter i povežite ispravno, ili
zamenite bateriju.
3
C
Izvucite AC Adapter iz električne utičnice i diskonektujte
USB kabl.
Rukovanje aparatom tokom punjenja
Ako pritisnete taster napajanja ili držite pritisnut c (playback) taster dok punite
baterije preko AC Adaptera , aparat se uključuje i prebacuje u režim reprodukcije, i
možete pregledati slike. Slikanje nije moguće.
C
Punjenje preko računara i punjača
Osnove snimanja i reprodukcije
Blinka polako
(zeleno)
• Pujivu Li-ion bateriju možete puniti i preko računara (A92,75).
• Punjač MH-65 (posebno se kupuje; E82) može se koristiti za punjenje punjive
Li-ion baterije.
15
Priprema 3 Ubacivanje memorijske kartice
1
Uverite se da su lampica napajanja
i ekran ugašeni pre nego li
otvorite ležište baterije / zatvarač
slota memorijske kartice.
2
Ubacite memorijsku karticu.
Osnove snimanja i reprodukcije
• Polako gurajte memorijsku karticu u njeno
ležište sve dok ne klinke.
B
3
16
Ubacivanje Memorijske Kartice
Ubacivanje memorijske kartice naopčke može
da ošteti aparat ili memorijsku karticu.
Zatvorite ležište baterije/zatvarač
slota memorijske kartice.
Ležište mem.
B
O zatvaranju zatvarača bez zahvatanja kaiša aparata ili kabla
Ako se kaiš aparata ili kabl za adapter filtera hvati u ležište baterije/slot mem. kartice
kad je zatvoren , zatvarač može da se ošteti. Pre zatvaranja ležišta baterije/memory
slota mem. kartice, pazite na kaiš aparata i kabl za adapter filtera.
B
Formatiranje memorijske kartice
Kada u aparat prvi put ubacite mem. karticu koja se ranije koristila u drugim
uređajima, formatirajte se ovim aparatom. Da formatirate memorijsku karticu, ubacite
je u aparat, pritisnite d taster, i izaberite Format card iz setup menija.
Uklanjanje memorijske kartice
B
Upozorenje za visoku temperaturu
Aparat, baterija ili mem. kartica mogu da postanu topli tokom upotrebe. Budite
oprezni pri uklanjanju baterije ili mem. kartice.
Interna memorija i memorijske kartice
Osnove snimanja i reprodukcije
Isključite aparat, i pobrinite se da su lampica
napajanja i displej ugašeni pre nego li otvorite
ležište baterije/zatvarač slota memorijske kartice.
Polako gurnite mem. karticu ka unutra (1) da
delom izbacite karticu, i onda uklonite karticu.
Izvucite mem. karticu polako iz aparata (2).
Podaci sa aparata, uključujući fotografije i filmove, mogu se čuvati ili u internoj
memoriji aparata ili na memor. kartici. Da koristite internu mem. za snimanje i
reprodukciju, prvo uklonite mem. karticu.
17
Podešavanje Jezika na ekranu, Datuma i
Vremena
Dijalog za odabir jezika će da se pojavi kada prvi put startujete aparat.
• Da izadjete bez promene pritisnite, O će blinkati dok je ekran prikazati.
Osnove snimanja i reprodukcije
1
Uključite aparat.
2
Koristite džojstik H ili
I za odabir željenog
jezika a potom
pritisnite k taster.
Language
Български
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Cancel
3
Odaberite Yes a potom pritisnite
k taster.
Choose time zone and
set date and time?
Yes
No
Cancel
18
4
Odaberite vašu
vremensku zonu i
pritisnite k.
• U regionima u kojima se
primenjuje, kliknite H da
uključite letnje čuvanje
vremena i prikazuje se W .
Da isključite ovu funkcije
pritisnite I.
5
Back
Date format
Year/Month/Day
Month/Day/Year
Day/Month/Year
6
Odaberite datum i vreme i
pritisnite k.
• Da odaberete stavku: Pritisnite K ili J
(menja se između: D (dan) ➝ M (mesec) ➝ Y
(godina) ➝ hour ➝ minute).
• Da podesite sadržaj: Pritisnite H ili I.
• Primenite podešavanja: Izaberite minute, i
pritisnite k
7
Odeberite Yes and a zatim k
taster.
Date and time
D
M
Y
15 05 2014
h
m
Osnove snimanja i reprodukcije
Odaberite format i pritisnite k ili
K.
London, Casablanca
15 30
Edit
15/05/2014 15:30
OK?
Yes
No
19
8
Pročitajte poruku o
vodootpornosti i pritisnite K.
• Postoji 6 ekrana.
Do not open the covers by the
water or in sandy locations, as
foreign matter could enter the
camera.
1/6
9
Kada ste pročitali pritisnite k.
• Aparat se vraća u režim snimanja (A22).
After drying thoroughly, use a
cloth to remove any droplets
remaining on the areas
indicated.
Osnove snimanja i reprodukcije
6/6
C
Exit
Changing the Language Setting and the Date and Time Setting
• Može se promeniti korišćenjem Language i Time zone and date podešavanja u
z setup meniju (A76).
• Kada je zimsko računanje vremena uključeno u Time zone u Time zone and date
u z setup meniju, sat se unapred pomera za jedan čas, i kada je isključeno, vraća se
jedan sat. Kada je x destinacija putovanja podešena, theaparat automatski računa
vremensku razliku između destinacije putovanja i w vaše vremenske zone, i čuva
slike sa datumom i vremenom destinacije putovanja.
C
Baterija sata
• Sat aparata se napaja rezervnom baterijom koja je odvojenas od glavne baterije
aparata. Rezervna baterija se puni kad je glavna bat. u aparatu ili kad je aparat
konektovan na AC adapter, i može da pruži nekoliko dana rezervne energije nakon
10 sati punjenja.
• Ako se rezervna baterija sata isprazni, ekran za podeš. datuma i vremena je prikazan
kad se aparat uključi. Ponovo podesite datum i vreme. Vidite korak 2 u
“Podešavanje jezika, datuma, vremena” (A18) za više informacija
C
Uštampavanje datuma i vremena
• Pre snimanja podesite datum i vreme.
• Možete permanentno da uštampate datum snimanja na slike kad su snimljene
preko podešavanja Print date u setup meniju (A94).
20
21
Korak 1 uključite aparat
1
Uključite aparat.
• Uključuje se displej.
• Da isključite pronovo pritisnite taster
napajanja.
• Taster za uključenje postaje aktivan tek
nekoliko sekundi nakon što je ubačena
baterija.
Osnove snimanja i reprodukcije
2
Proverite kapacitet baterije i broj preostalih snimaka.
40
30
20
10
0
-10
15m
1010hPa
Indik. kapaciteta bat.
25m 0s
880
Broj preostalih
snimaka
Kapacitet baterije
Prikaz
Opis
b
Baterija puna.
B
Baterija prazna. Pripremite se da je punite ili zamenite.
N
Battery exhausted.
Ne može da slika. Punite ili zamenite bateriju.
Broj preostalih snimaka
Prikazan je broj slika koji se može snimiti.
• C Ako mem. kartica nije ubačena, C je prikazano da indicira da će slike biti
sačuvane na internu memoriju.
22
C
Funkcija autoisključivanja (Auto Off)
Blinka
Ne koriste se
komande
Ne koriste se
komande
40
30
20
10
0
-10
15m
1010hPa
3 min
25m 0s
880
Aparat ide u
mirovanje
Aparat se gasi
Osnove snimanja i reprodukcije
• Vreme koje je potrebno da istekne pre nego li aparat utone u režim mirovanja
može da bude promenjen u Auto off opciji u setup meniju (A76).
• Dok je ekran ugašen u režimu mirovanja, pritisnite sledeće tastere da ga
reaktivirate:
- Taster za paljenje, okidač , c taster, ili b (e snimanje filma) tastern.
• Rotirajte točkić režima.
23
Korak 2 Izbor režima snimanja
Osnove snimanja i reprodukcije
24
1
Pritisnite A taster.
2
Koristite džojstik
H ili I za odabir
režima snimanja.
• G Easy auto režim se
koristi ovde kao
primer. Izaberite G
Easy auto mode.
Easy auto mode
Džojstik
Mogući režimi snimanja
G
Easy auto mode
A33
Kadriranjem slike aparat automatski podešava najbolje
parametre.
b
Scene mode
A34
Podešavanja aparata su optimizovana za izabrani tip scene.
D
Special effects
A41
Efekti se mogu primeniti na slike tokom snimanja.
F
Smart portrait
A44
A
Auto mode
A44
Za slikanje uopšte. Parametri se mogu podesiti u meniju snimanja tako
da odgovaraju uslovima snimanja i tipu slike koji želite.
Osnove snimanja i reprodukcije
Kad aparat detektuje nasmejano lice, možete automatski snimiti sliku bez
pritiskanja okidača.
25
Korak 3 kadriranje
1
Držite aparat spremnim.
• Držite vaše prste i ostale objekte dalje od
objektiva, blica, AF-assist lampe i mikrofona.
• Kada pravite “uspravne” fotografije, okrenite
aparat tako da blic bude iznad sočiva.
Osnove snimanja i reprodukcije
2
Ukadrirajte sliku.
• Kad aparat odredi režim scene, menja se
ikona režima snimanja (A33).
Režim snimanja
40
30
20
10
0
-10
15m
1010hPa
25m 0s
880
B
O G (Easy Auto) režimu
• U zavisnosti od uslova snimanja, aparat možda neće odabrati željeni režim scene. U
ovom slučaju, izaberite drugi režim snimanja.
• Kada se koristi digitalni zum, režim scene je podešen na U.
C
Korišćenje stativa
• U sledećim situacijama je preporučeno korišćenje stativa:
-Snimanje u slabo osvetljenom ambijentu sa spuštenim blicem, ili pri snimanju u
slabo osvetljenom ambijentu sa režimom snimanja gde blic ne okida
-Kad zumirate subjekat
• Podesite Vibration reduction na Off u setup meniju (A76)
26
Korišćenje zuma
Koristite kontrolu uvećanja da aktivirate optički
zum..
• Zarotirajte kontrolor uvećanja ka g
(telephoto) kako bi ste uvećali.
Zarotirajte kontrolor uvećanja ka f (wideangle) da uvećate vidno polje.
C
Umanji
Optički
zum
Digital.
zum
O digitalnom uvećanju
Kad koristite digitalno uvećanje, dolazi do degradacije u kvalitetu slike
• Indikator zuma je plav: kvalitet se smanjuje korišćenjem Dynamic Fine Zoom.
• Indikator zuma je žut: kvalitet je smanjen.
• Indikator ostaje plav preko šireg polja kada je veličina slike manja.
• Pri kontinualnom snimanju indikator možda neće biti plav, itd.
Osnove snimanja i reprodukcije
• Pozicija zuma je prikazana na vrhu ekrana
tokom zumiranja.
• Ako rotirate kontrolu zuma ka g kada je
aparat zumiran do maksimalnog optičkog
uvećanja, možete koristiti digitalni zum da
uvećate sliku do 4×.
Uvećaj
27
Korak 4 Fokus i Slikanje
1
Osnove snimanja i reprodukcije
28
Pritisnite taster okidača do pola
da podesite fokus.
• “Pritiskanje do pola“ je akcija pritiskanja
okidača polako dok ne osetite blagi
otpor i onda zadržit tu poziciju.
• Kada je subjekat u fokusu fokusno polje
ili indikator fokusa, the focus area or
focus indicator (A9) svetle zeleno.
• Dok je taster okidača pritisnut do pola i
aparat nije u mogućnosti da fokusira,
indikator fokusa će blinkati crveno.
Promenite kompoziciju i ponovo
pritisnite taster okidača do pola.
2
Pritisnite taster okidača skroz do
kraja.
1/250
F2.8
Okidač
Pritiskanje na
pola
da podesite fokus i ekspoziciju (brzinu i blendu),
pritisnite okidač na pola dok ne osetite otpor.
Fokus i ekspozicija su zaključani dok tako držite.
Pritisnite do
kraja
Bez puštanja pritisnite do kraja.
Ne foriratje da ne bi ste zautili sliku. Pritisnite
nežno.
O čuvanju slika i videa
Indikator preostalih snimaka ili maksimalne dužine videablinka dok se slike snimaju
na karticu.Ne otvarajte poklopac i ne vadite karticu dok indikator blinka. Ovo može
oštetiti podatke, karticu ili aparat.
Osnove snimanja i reprodukcije
B
29
Korak 5 Reprodukcija Fotografija
1
Pritisnite c (playback)
taster.
• Poslednja napravljena fotografija
će biti prikazana preko celog
ekrana u režimu reprodukcije.
2
Pomoću džojstika izaberite sliku.
Predhodna fotografija
Osnove snimanja i reprodukcije
• Pritisnite i držite HIJK da brzo prelazite
slike.
Sledeća fotografija
• Da se vratite u režim slikanja pritisnite A ili
okidač na pola.
4/4
15m
1010hPa
0004. JPG
15/05/2014 15:30
C
O Quick Effects funkciji
• Kada je e prikazano preko celog ekrana,
možete primeniti efekte na slike..
• Kada pritisnete k taster meni selekcije za quick
effects je prikazan. Slike sa primenjenim efektom
se čuvaju kao posebni fajlovi pod drugačijim
imenom. Vidite “Quick Effects” (E14) za više
informacija.
30
4/4
15m
1010hPa
0004. JPG
15/05/2014 15:30
Korak 6 Brisanje fotografija
Pritisnite l taster da
izbrišete trenutno
prikazanu sliku.
2
Pritisnite džojstik H ili I da
izaberete metod brisanja i
pritisnite k taster.
• Da izađete bez brisanja pritisnite d
taster.
3
Delete
Current image
Erase selected images
All images
Izaberete Yes i pritisnite k taster.
• Obrisane slike se ne mogu povratiti.
• Da otkažete izaberite No i pritisnite k
taster.
Erase 1 image?
Osnove snimanja i reprodukcije
1
Yes
No
31
Upravljanje ekranom za brisanje odabranih slika
1
Pritisnite na džojstiku J ili K da
odaberete sliku za brisanje, i
pritisnite H da dodate K.
• Da otkažete , pritisnite I da uklonite K.
• Okrenite kontrolu zuma (A27) ka g (i) za
prikaz preko celog ekrana ili f(h) za
prikaz ikonica.
2
Erase selected images
Back
Osnove snimanja i reprodukcije
Prikažite K za sve slike za brisanje i pritisnite k da
primenite odabir.
• Prikazan je ekran potvrde. Pratite instrukcije na ekranu.
B
Brisanje slika iz sekvence
• Svaki put kad su slike snimljene kontinualno, čine grupu koja se naziva sekvenca, i
po osnovnom podeš. prva slika sekvence (ili “ključna slika”) predstavlja celu
sekvencu.
Kad pritisnete l tokom prikaza ključne slike, sve slike iz sekvence se mogu izbrisati.
Ako želite da brišete slike posebno, pritisnite k pre l i prikažite slike iz sekvence
posebno.
C
Brisanje Poslednje Fotografije Dok Se Nalazite U Režimu Slikanja
U režimu snimanja, pritisnite l taster da obrišete poslednju snimljenu sliku.
32
Karakteristike snimanja
G (Easy Auto) Režim
Kada kadrirate, aparat automatski bira optimalnu scenu da lakše snimite slike.
Display the shooting screen M A (shooting mode) button M G (easy
auto) mode M k button
Kad je aparat uperen u subjekat, automatski prelazi na podešavanje koje je pogodno
za sledeće režime snimanja.
i Close-up
f Landscape
j Backlighting
h Night portrait
a Underwater*
g Night landscape
U Other scenes
Aparat prelazi u ovaj režim kad se spusti u vodu.
Kada aparat detektuje vodu kada je Record location data u Location data
options podešeno na On i virši se pozicioniranje, bira se displej koji prikazuje
podatke o poziciji. Ukoliko odaberete Yes ili No i pritisnete k prikazuje se displej
snimanja.
• Aktivna polja fokusa se menjaju prema izabranoj sceni. Ako je lice detektovano,
aparat se fokusira na njega (A62).
B
Karakteristike snimanja
*
e Portrait
Napomena nakon što izvadite aparat iz vode
Nakon što izvadite aparat iz vode, možda neće da se prebaci autom. na drugu scenu
iz vodootpornog režima.
Izbrišite kapi vode sa aparata. Vidite “Čišćenje aparata nakon korišćenja pod vodom”
(Axiv) za više informacija.
Opcije u G (Easy Auto) režimu
•
•
•
•
Režim blica (A47)
Samookidač (A49)
Kompenzacija ekspozicije (A52)
Meni snimanja (A55)
33
Režim scene (Slikanje pogodno za scene)
Podešavanja fotaparata su automatski optimizovana za selktovani tip subjekta.
Na raspolaganju su vam sledeći režimi scene.
Display the shooting screen M A (shooting mode) button M b (the
second icon from the top*) M K M HI M select a scene M k button
* Ikona poslednje izabrane scene je prikazana.
Karakteristike snimanja
b
c
d
e
f
Z
z
h
i
j
Portrait (default setting)
Landscape1
Sports (A35)2
Night portrait (A35)
Party/indoor (A35)2
Beach2
Snow2
Sunset2, 3
Dusk/dawn1, 3
Night landscape (A36)1
k
u
l
m
n
o
p
O
C
Close-up (A36)
Food (A36)
Museum (A37)2
Fireworks show (A37)1, 3
Black and white copy (A37)2
Backlighting (A37)2
Easy panorama (A38)
Pet portrait (A39)
Underwater (A40)2
Pregled opisa (pomoćne informacije) za svaku
scenu
Izaberite režim scene u ekranu izbora scene i okrenite kontrolu zuma (A2) ka
g (j) da vidite opis za tu scenu. Za povratak na originalan ekran ponovo
pritisnite taster zuma g (j).
34
Tips and Notes
d Sports
• Da snimite seriju slika držite do kraja pritisnut okidač. Do 5 slika se snima brzinom
od 6,9 (fps) (kad je režim slike na P 4608×3456).
• Brzina kontinualnog snimanja zavisi od trenutnog podešavanja režima snimanja,
korišćene mem. kartice ili uslova snimanja.
• Tokom kontinualnog snimanja, fokus, ekspozicija i hue su zaključani na vrednosti sa
prvom slikom u svakoj seriji.
e Night portrait
Karakteristike snimanja
• Izaberite Y Hand-held ili Z Tripod na ekranu koji je prikazan kad je izabran e
Night portrait režim scene.
• Y Hand-held (osnovno podešavanje): omogućava da slikate sa minimumom
drmanja aparata čak i kada aparat držite u ruci.
-Za scenu sa tamnom pozadinom, kad se okidač drži pritisnut do kraja, slike se
snimaju kontinualno. aparat kombinuje ove slike da sačuva jednu sliku.
-kada slikate na telefoto poziciji zuma, aparat možda neće snimati slike
kontinualno čak i kada je pozadina tamna.
-Kad jednom pritisnete okidač do kraja, držite aparat mirno bez pomeranja dok se
ne prikaže slika. Nakon slikanja, ne isključujte aparat dok se aparat ne vrati u
ekran snimanja.
-Ako se subjekat kreće dok aparat slika kontinualno, slika može imati distorziju ili
može biti mutna.
• Z Tripod: Izaberite ovaj režim kad je aparat stabilizovan, npr. stativom.
-Redukcija vibracija se ne koristi čak i kada je Vibration reduction u setup meniju
(A94) na On.
-Pritisnite okidač do kraja da snimite jednu sliku na malim brzinama zatvarača.
f Party/indoor
• Pošto na sliku može da utiče drmanje aparata, držite aparat čvrsto. Preporučuje se
korišćenje stativa. Stavite Vibration reduction na Off u setup meniju (A76) kad
koristite stativ.
35
j Night landscape
Karakteristike snimanja
• Pritisnite d da izaberete Y Hand-held ili Z Tripod u Night landscape.
• Y Hand-held (osnovno podešavanje): Omogućava snimanje sa minimumom
drmanja aparata i šuma čak i kad držite rukom aparat.
-pritisnite okidač do kraja da snimite seriju slika koje će se kombinovati u jednu
sliku i sačuvati.
-Kad jednom pritisnete okidač do kraja, držite aparat mirno bez pomeranja dok se
ne prikaže slika. Nakon slikanja, ne isključujte aparat dok se aparat ne vrati u
ekran snimanja.
- Ugao preglednosti (polje slike) na sačuvanoj slici je uži u odnosu na onaj na
ekranu tokom snimanja.
• Z Tripod: Select this mode when the camera is stabilized, such as with a tripod.
-Redukcija vibracije je onemogućena i ako je Vibration reduction (A76) u
setup meniju podešeno na Normal ili Active.
- Jedna slika se snima na malim brzinama zatvarača kada se okidač pritisne do
kraja.
k Close-up
• Makro režim (A51) će biti uključen, i aparat će automatski da zumira do najbližeg
rastojanja do kojeg aparat može da se približi.
• Možete pomerati fokusno polje na koje se aparat fokusira. Pritisnite k , i rotirajte
rotirajući džojstik, ili pritisnite H, I, J ili K da pomerite fokusno polje. Da
podesite sledeće, pritisnite k da privremeno otkažete izbor fokusnog polja, i onda
podesite svako podešavanje.
• Režim blica, Samookidač ili Kompenzacija ekspozicije
u Food
• Makro režim (A51) će biti uključen, i aparat će automatski da zumira do najbližeg
rastojanja do kojeg aparat može da se približi
• Možete podesiti hue sa džojstikom H ili I.
Podešavanje za hue je sačuvano na memoriji
aparata čak i kada je aparat isključen.
• Možete pomerati fokusno polje na koje se aparat
15m
fokusira. Pritisnite k , i rotirajte rotirajući džojstik, ili
1010hPa
pritisnite H, I, J ili K da pomerite fokusno
25m 0s
polje. Da podesite sledeće, pritisnite k da
880
privremeno otkažete izbor fokusnog polja, i onda
podesite svako podešavanje.
40
30
20
10
0
-10
36
l Museum
• Fotoaparat će da se fokusira na subjekat u sredini ekrana.
• Ako držite pritisnut okidač, aparat snima do 10 slika i najoštrija slika u seriji je
automatski izabrana i čuva se (BSS (Best Shot Selector)
• Blic ne okida.
m Fireworks show
• Brzina zatvarača zaključana na 4 sek.
n Black and white copy
• Koristite makro režim (A51) da bi fokusirali iz blizine.
o Backlighting
Karakteristike snimanja
• Nakon biranja o Backlighting na displeju, HDR (high dynamic range) se može
podesiti. Off (osnovno podešavanje): Blic blicka da smanji senke. Slikajte sa
podignutim blicem.
37
p Easy panorama
Jednostavno kreiranje panorama slike pomeranjem aparat u željenom smeru.
• Sa ekrana prikazanog nakon što je p Easy panorama izabran, izaberite opseg
snimanja između Normal (180°) ili Wide (360°).
• Pritisnite okidač do kraja, sklonite prst sa tastera, i polako pomerajte aparat
horizontalno preko scene. Snimanje se autom. završava kad aparat uhvati određeni
raspon snimanja.
• Aparat fokusira u centar kadra kad snimanje počinje.
• Pozicija zuma je fiksirana na široki ugao.
• Prikažite slike snimljene sa easy panorama preko celog ekrana i pritisnite k taster.
Aparat prikazuje kraću ivicu slike ispunjavajući ceo ekran i skroluje sliku automatski.
Vidite “Korišćenje Easy Panorama (Snimanje i reprodukcija)” (E2).
B
Karakteristike snimanja
38
O štampi slika panorame
Kad štampate slike panorame, ceo snimak možda neće biti odštampan u zavisnosti
od podešavanja štampača. Dodatno, štampa možda neće biti moguća u zavisnosti
od štampača.
Za više informacija, vidite uputstvo za štampač ili kontaktirajte fotoradnju.
O Pet portrait
• Aparat detektuje i fokusira se na lice mačke ili psa. Po osnovnom podešavanju, kad
je subjekat u fokusu, zatvarač se automatski oslobađa (pet portrait auto release).
• Nakon što je izabran O Pet portrait sa ekrana izaberite Single ili Continuous.
-Single: Aparat snima jednu sliku kad se pritisne okidač.
-Continuous: aparat okida 3 puta kontinualno brzinom od oko 2.1 fps kada je
fokusiran na detektovano lice.
Ako želite ručno da slikate, aparat snima oko 37 slika kontinualno brzinom od oko
2.1 fps dok držite pritisnut okidač do kraja.
B
Pet Portrait Auto Release
B
Karakteristike snimanja
• Da podesite Pet portrait auto release pritisnite džojstik J (n).
- Y: Okidač odradi automatski kad je lice detektovano.
- OFF: Okidač ne okida automatski, čak i kada je lice ljubimca detektovano.
Pritisnite okidač. Aparat takođe detektuje i lica ljudi (A62). Ako aparat
istovremeno detektuje i lice ljubimca i lice čoveka, fokusira se na lice ljubimca.
• U sledećim situacijama, Pet portrait auto release se automatski prebacuje na
OFF.
- Kad se kont. snimanje sa autookidačem ponovi pet puta
- Kad se mem. kartica i interna memorija popune
• Da nastavite slikanje sa Pet portrait auto release, pritisnite džojstik J (n) i
resetujte.
Fokusno polje
• Kad aparat detektuje lice prikazuje se žuti dupli
okvir (fokusno polje) oko tog lica, i kad je lice u
fokusu okvir postaje zelen.
• Kada aparat detektuje više lica ljubimaca (do 5
najviše), aparat fokusira ono najveće (dupli okvir) a
ostala jednostrukim okvirom. Kad lice ljubimca
nije detektovano, pritisnite okidač do pola da
fokusirate subjekat u centru kadra.
40
30
20
10
0
-10
15m
1010hPa
25m 0s
880
39
C Underwater
• Aparat se fokusira na subjekat u sredini kadra.
• Digitalni zum nedostupan.
• Vidite “<Važno> Otporan na udarce, prašinu, kondenzaciju, vodootporan, GPS”
(Axi) za više informacija.
Karakteristike snimanja
40
Režim spec. efekata (Primena efekata tokom
snimanja)
Možete dodati specijalne efekte za snimanje. Efekat se primenjuje tokom
snimanja.
Display the shooting screen M A (shooting mode) button M D (the
third icon from the top*) M K M HI M Select the effect M k button
* Prikazana je poslednja izabrana ikona.
Category
Description
Nežno zamućuje celu sliku da stvori mek ambijent.
E Nostalgic sepia
dodaje sepia tonove sa malim kontrastom da stvori izgled
starinske fotografije.
F High-contrast
monochrome
Kreira crno-bele fotografije sa jasnim kontrastom.
G High key
dodaje svetle tonove po celoj fotografiji.
H Low key
dodaje tamne tonove po celoj fotografiji.
I Selective color
Daje crno bele fotografije na kojima samo jedna određena
boja ostaje.
l Pop
Povećava zasicenost boja na celoj fotografiji.
k Super vivid
Povećava zasicenost boja na celoj fotografiji uoštrava i
povećava kontrast.
o Cross process
Gives the image a mysterious appearance based on a
specific color.
m Toy camera
effect 1
Dodaje žućkasti ton po ivicama fotografije.
n Toy camera
effect 2
Smanjuje zasićene boja i zatamnjije po perifieriji.
Karakteristike snimanja
D Soft
(default setting)
41
• Aparat fokusira u centar kadra.
• Kada je odabrano Selective color ili Cross
process, koristite džojstik H ili I da
izaberete boju sa klizača.
Da promenite podeš. za sledeće funkcije,
prvo pritisnite k da otkažete selekciju boja, a
onda promenite..
- Režim blica (A47)
- Samookidač (A49)
- Makro režim (A51)
- Kompenzacija eksp. (A52)
Za povratak na ekran izbora boje, pritisnite k
ponovo.
Karakteristike snimanja
42
Save
Klizač
Pametni režim portreta (Slikanje
nasmejanih lica)
Ako fotoaparat detektuje da je lice koje prepoznato korišćenjem prioriteta lika
nasmejano automatski će da ga fotografiše (vremenska funkcija osmeha). Može
se koristiti funkcija za ulepšavanje kože lica.
Display the shooting screen M A (shooting mode) button M F Smart
portrait mode M k button
1
Kadrirajte .
• Kadrirajte lice.
Bez pritiskanja okidača sačekajte da se subjekat nasmeje.
• Ukoliko aparat prepozna lice (lice spreda), lice će biti uokvireno duplom
žutom linijom u zoni fokusa, i kada lice dođe u fokus, dupla linija će da
pozeleni i fokus će da se zaključa.
• Posle svake odrade okidača, fotoaparat automatski fotografiše koristeći
osobine prepoznavanja lica i detekcije nasmejanog lica uzastopno.
3
Završetak snimanja.
-Da završite sa autom. slikanjem sa detekcijom osmeha, pritisnite A taster i
odaberite drugi režim snimanja.
B
Karakteristike snimanja
2
O Smart Portrait Režimu
• Digitalni zum nedostupan.
• U nekim uslovima, prioritet lica neće imati efekta i nasmejano lice možda neće biti
prepoznato.
• Vidite “Detekcija lica” (A62) za više informacija.
C
Lampa samookidača Blinka
Lampa samookidača blinka polako kada je tajmer osmeha moguć i aparat detektuje
lice, a blinka brzo odmah nakon odrade okidača.
Functions Available in Smart Portrait Mode
•
•
•
•
Flash mode (A47)
Self-timer (A49)
Exposure compensation (A52)
Shooting menu (A55)
43
A (Auto) Mode
Used for general shooting. Settings can be adjusted to suit the shooting
conditions and the type of shot you want to capture.
Display the shooting screen M A (shooting mode) button M A (auto)
mode M k button
• You can change how the camera selects the area of the frame to focus on by
changing the AF area mode setting (A56).
The default setting is Target finding AF (A61).
Funkcije u A (Auto) režimu
Karakteristike snimanja
44
-
Režim blica (A47)
Samookidač (A49)
Makro režim (A51)
Kompenzacija eksp. (A52)
Korišćenje brzih efekata
U A (auto) režimu možete primeniti efekte na slike odmah nakon okidanja.
• Izmenjena slika se čuva kao zaseban fajl sa drugim nazivom.
1
Pritisnite k na ekranu
prikazanom nakon slikanja u A
(auto) režimu.
Quick effects
• Kada pritisnete d taster ili kada nema
izvedenih operacija u roku od 5 sek., prikaz
ekrana se vraća na displej snimanja.
• Da se ekran desno ne prikazuje, podesite
Quick effects na Off (A55).
2
• Vidite “Brzi efekti” (E15) za informacije o
tipovima efekata.
• Okrenite kontrolu zuma ka g (telephoto
zoom position) za prikaz ekrana potvrde za
primenjeni efekat. Okrenite kontrolu zuma
ka f (wide-angle position) za povratak na
ekran za izbor efekta.
3
Choose effect
Quick effects
Pop
Super vivid
Painting
High key
Toy camera
effect 1
Toy camera
effect 2
Cancel
Karakteristike snimanja
Pritisnite J ili K da izaberete
efekat i pritisnite k taster.
Cancel
Izaberite Yes i pritisnite k taster.
45
Karakteristike koje se mogu podesiti
pomoću džojstika
Pritisnite džojstik tokom slikanja da izvedete sledeće funkcije.
1
2
4
3
Karakteristike snimanja
Funkcija
46
Scena
Spec.
efekti
Smart
portrait
A
(auto)
1 m Flash mode (A47)
w
w
w*
w
2 n Self-timer (A49)
w
w
w*
w
w
-
w
w
w
w
3 D Macro mode (A51)
Exposure
4 o
compensation (A52)
*
Easy
auto
-
*
w
1Varira sa scenom. Vidite “Lista osnovnih podešavanja”
Korišćenje Blica (Režimi blica)
Režim blica može da se odabere prema uslovima snimanja.
1
Pritisnite H (m režim blica) na
džojstiku.
2
Koristite džojstik kako bi ste
odabrali željeni režim blica i
pritisnite k taster.
Auto
• Ukoliko se ne izvrši odabir selekcije
pritiskanjem k tastera u roku od nekoliko
sekundi, selekcija će biti poništena.
30
B
Lampa blica
• Indikator blica pokazuje status blica kad
je okidač pritisnut do pola.
-Uključen: Blic okida kad se
pritisne okidač do kraja.
-Blinka: Blic se puni. Sačekajte
nekoliko sekundi i pokušajte
ponovo.
-Isključen: Blic neće okinuti.
• Ako je baterija prazna, ekran će se isključiti i ostaće isključen dok se blic puni.
Karakteristike snimanja
40
47
Available Flash Modes
U Auto
• Blic automatski okine kada je slabo osvetljenje.
V
Auto with red-eye reduction
Smanjuje “crvene oči” kod portreta
W
Off
• Blic neće da okine.
X
Fill flash
Blic će da okine nakon što je fotografija načinjena, Koristi da “popuni”
(osvetli) senke i slabo osvetljene subjekte.
Y Slow sync
Karakteristike snimanja
Auto režim blica je ukombinovan sa sporom brzinom zatvarača.
Blic će da osvetli glavne subjekte; spora brzina zatvarača se koristi kako bi se
uhvatila pozadina.
C
Podešavanje režima blica
• Osnovno podešavanje varira sa režimom snimanja.
• Podešavanje blica primenjeno u A (auto) režimu se čuva u memoriji aparata i
nakon što se aparat isključi.
C
Auto sa redukcijom crvenih očiju
Ovaj fotoaparat koristi naprednu redukciju crvenih očiju (“In-Camera Red-Eye
Fix”).
Ukoliko se detektuju crvene oči, zahvaćeni deo će biti dodatno obrađen pre nego li se
slika sačuva.
Obratite pažnju na sledeće pri snimanju:
• Zbog predbliceva, postoji duža pauza između trenutka kada je okidač pritisnut
skroz do kraja i trenutka kada se načini fotografija.
• Vreme koje je potrebno da bi se sačuvala fotografija je duže nego inače.
• Napredna redukcija crvenih očiju možda neće da pruži željene rezultate u svim
situacijama.
• U ekstremno retkim slučajevima, oblasti u kojima nije zahtevana redukcija crvenih
očiju može biti zahvaćena ovom redukcijom; u tim slučajevima , izaberite drugi
režim i pokušajte ponovo.
48
Korišćenje samookidača
Ovo je veoma korisna opcija kada želi da se smanji efekat drmanja aparata što je
posledica pritiskanja okidača.
Kada se koristi samo-okidač, poželjno je korišćenje stativa. Podesite Vibration
reduction na Off u setup meniju (A94) kad koristite stativ.
1
Pritisnite na džojstiku J (n).
2
Koristite džojstik H ili I za izbor
n10s (ili n2s) i pritisnite k
taster.
Self-timer
3
Karakteristike snimanja
• n10s (10 sekundi): pogodno za grupne
slike.
• n2s (2 sekunde): Pog. da se izbegne
drmanje aparata.
• Kad je režim slikanja Pet portrait režim
scene, Y (pet portrait auto release) je prikazan (A40). Samookidač je
nedostupan.
• Prikazaće se izabrani režim samo-okidača.
• Ukoliko se ne izvrši odabir selekcije pritiskanjem k tastera u roku od
nekoliko sekundi, selekcija će da bude poništena.
Ukadrirajte sliku i pritisnite taster okidača do pola.
• Fokus i ekspozicija će se podesiti.
49
4
Karakteristike snimanja
50
Pritisnite taster okidača do
kraja.
• Samo-okidač će da započne sa
odbrojavanjem, broj sekundi koje
su preostale pre nego što se
oslobodi okidač su prikazane na
ekranu. Lampica samo-okidača
će da treperi dok tajmer
odbrojava. Oko jedne sekunde
pre nego što se oslobodi okidač,
lampica prestaje sa treperenjem i
ostaje uključena.
• Kada se otpusti okidač, samookidač se postavlja na OFF.
• Da bi zaustavili odbrojavanje pre
nego li se napravi slika, pritisnite
ponovo okidač.
9
Korišćenje makro režima
Korisno kada slikate izbliza cveće i druge male subjekte.
1
Pritisnite na džojstiku I (p
macro mode).
2
Koristite džojstik kako bi dabrali
ON i pritisnite k taster.
Macro mode
• Ukoliko se ne izvrši odabir selekcije
pritiskanjem k u roku od nekoliko sekundi,
selekcija će da bude poništena.
Koristite kontrolu zuma da
podesite odnos zuma na poziciju
gde F i indikator zuma svetle
zeleno.
40
• Najmanja razdaljina snimanja varira od pozicije zuma.
Aparat može da fokusira objekte na najbližoj poziciji zuma kad F i indikator
zuma svetli zeleno, od 10 cm (4 in.) od objektiva. Na poziciji između maksim.
širokougaone pozicije i G ikone, aparat može da fokusira na distanci od
1 cm (0.4 in.) od objektiva.
B
Karakteristike snimanja
3
O korišćenju blica
Vodite računa da je blic neupotrebliv za razdaljine manje od 50 cm (1 ft 8 in.).
C
Podešavanja za Makro Režim
• Makro režim ne može da se koristi u zavisnosti od režima snimanja. Vidite
“Dostupne karakteristike” (A49) i “Lista Osnovnih podešavanja” (A55).
• Podešavanje makro režima prmenjeno u A (auto) režimu čuva se i kad se aparat
isključi.
51
Podešavanje osvetljenja (Kompenzacija
ekspozicije)
Kompezacija ekspozicije čini da umesto vrednosti koje aparat odredi snimite
fotografiju svetlije ili tamnije.
Karakteristike snimanja
52
1
Pritisnite na džojstiku K (o).
2
Pritisnite džojstik H ili I da
odaberete kompenz. ekspozicije.
Exposure compensation
• Subjekat je svetliji nego ekspozicija
podešena aparatom (+).
• Subjekat je tamniji nego ekspozicija
podešena aparatom (–).
• Otkažite komp. ekspozicije pritiskom na
k taster.
C
Vrednost Kompenzacije Ekspozicije
• Vrednost kompenzacije ekspozicije u A (auto) režimu ostaje zapamćena u
memoriji aparata i kada je aparat ugašen.
• Kad je režim snimanja na Fireworks show režimu scene (A38) ova funkcija ne
može da se koristi.
• Kada je komp. eskpoz. podešena tokom korišćenja blica, kompenz. se primenjuje i
na ekspoziciju pozadine i na jačinu blica.
Lista Osnovnih podešavanja
Osnovno podešavanje za svaku funkciju u svakom režimu snimanja je opisano
dole.
Blic
(A47)
Režim snimanja
Samookidač
(A49)
Makro
Režim
(A51)
Kompenzaci
ja
ekspozicije
(A52)
U1
k
k2
0.0
V
k
k3
0.0
3
k
k3
0.0
k3
k3
0.0
S (night portrait) V3
k
k3
0.0
f (party/indoor)
V4
k
k3
0.0
Z (beach)
U
k
k3
0.0
z (snow)
U
k
k3
0.0
h (sunset)
W3
k
k3
0.0
i (dusk/dawn)
W3
k
k3
0.0
0.0
0.0
G (easy auto)
C (scene)
b (portrait)
c (landscape)
W
d (sports)
W3
W
k
k3
k (close-up)
W
k
o3
u (food)
W3
k
o3
0.0
l (museum)
W3
k
k
0.0
m (fireworks
show)
W3
k3
k3
0.0 3
n (black and
white copy)
W
k
k
0.0
0.0
0.0
3
k
k3
W
3
k3
k3
O (pet portrait)
W
3
Y6
k
0.0
C (underwater)
W
k
k
0.0
0.0
W (backlighting)
p (easy
panorama)
X
5/W5
R (special effects)
W
k
k
F (smart portrait)
U7
k8
k3
0.0
A (auto)
U
k
k
0.0
Karakteristike snimanja
X (night
landscape)
53
1
2
3
4
5
6
7
8
Karakteristike snimanja
54
U (auto) i W (off) se mogu izabrati. Kada je izabran U (auto) aparat automatski
bira režim blica koji odgovara sceni.
Podešavanje se ne može promeniti.
Podešavanje se ne može promeniti.
Može se slow sync sa redukcijom crvenih očiju.
Blic je fiksiran naX (fill flash) kada je HDR podešen na k, i fiksiran na W (off)
kada je HDR podešen na o.
Samookidač je isključen. Pet portrait se može koristiti(A39).
Ova funkcija se ne može koristiti kad je Blink proof na On.
Može se podesiti kad je Smile timer na Off.
Karakteristike koje se mogu podesiti d
tasterom (meni snimanja)
Meni slikanja se može podesiti pritiskanjem d tastera u režimu snimanja.
(A6).
Image mode
White balance
40
30
Continuous
20
10
ISO sensitivity
0
-10
15m
1010hPa
AF area mode
25m 0s
880
Autofocus mode
Quick effects
A
(auto)
Easy
auto
Scena2
Spe.
efekti
Smart
portrait
Image mode1
w
w
w
w
w
White balance
–
–
–
–
w
Continuous
–
–
–
–
w
ISO sensitivity
–
–
–
–
w
AF area mode
–
–
–
–
w
Autofocus mode
–
–
–
–
w
Quick effects
–
–
–
–
w
Skin softening
–
–
–
w
–
Smile timer
–
–
–
w
–
Blink proof
–
–
–
w
–
Funkcija
Karakteristike snimanja
Dostupne funkcije zavise od režima snimnja, kao što je prikazano dole.
55
Opcije dostupne u meniju snimanja
Opcija
Karakteristike snimanja
56
Opis
A
Image mode
• Izbor kombinacije veličine slike i kvaliteta. Osnovno
podeš. je P 4608×3456
E30
White balance
• Omogućava podešavanje boja na slici onako kako ih
vidite okom. Iako se Auto (osn. podeš) kod mnogih
tipova osvetljavanja, balans bele se može podesiti da
odgovara uslovima neba ili izvoru svetlosti i tako se
mogu dostići više prirodni tonovi na slici.
E32
Continuous
Omogućava snimanje serije slika.
• Osnovno podeš. je: Single
E34
ISO sensitivity
Viša ISO osetljivost omogućava da snimite slike tamnijih
subjekata. Dodatno, i sa subjektima slične osvetljenosti,
slike se mogu snimiti većom brzinom, i zamućenost
izazvana drmanjem aparata i kretanjem subjekata može
da se redukuje. Kad je ISO na Auto (osn. podeš.), aparat
podešava ISO automatski.
E37
AF area mode
Omogućava da odredite kako aparat bira fokusno polje.
E38
• Osnovno podeš. je: Target finding AF (A61)
Autofocus
mode
Kad je izabrano Single AF aparat fokusira samo kad je
taster okidača pritisnut do pola.
• Osnovno podeš. je: Pre-focus
E41
Quick effects
Uključite ili isključite ovu funkciju (A46).
• Osnovno podeš. je: On
E41
Opcija
Opis
A
Skin softening
Podesite ulepšavanje kože. Aparat ulepšava ten
primenjujući skin softening funkciju pre nego što se
slika sačuva. Osnovno podešavanje je Normal.
E42
Smile timer
Kada je izabrano On (osnovno podešavanje) , aparat
fotografiše kada se jedno ili više detektovanih lica
nasmeje. Samookidač ne može da se koristi sa ovom
funkcijom.
E43
Blink proof
Kada je podešeno na On, okidač se okida dva puta;
aparat bira sliku na kojoj su oči subjekta otvorene, i
snima je. blic se ne može koristiti. Osnovno podešavanje
je Off.
E44
Karakteristike snimanja
57
Karakteristike koje se ne mogu
kombinovati
Neka podeš. u meniju slikanja ne mogu se koristiti sa drugim funkcijama.
Zabranjene
funkcije
Podešavanje
Opis
Continuous (A56)
Za Continuous, blic ne može da se
koristi.
Blink proof (A57)
Za Blink proof na On, blic ne može da
se koristi.
Smile timer (A57)
Kad se koristi Smile timer ,
samookidač ne može da se koristi.
Flash mode
Karakteristike snimanja
Self-timer
Macro mode
Image mode
Continuous
58
Ako se Subject tracking koristi za
AF area mode (A56) snimanje, samookidač ne može da se
koristi.
Ako se Subject tracking koristi za
AF area mode (A56) snimanje, makro režim ne može da se
koristi.
Continuous (A56)
Image mode je fiksiran na sledeće
vrednosti zavisno od podeš. kont.
režima.
• Pre-shooting cache:
M (velič.slike: 1280 × 960 piksela).
• Continuous H: 120 fps:
O (velič.slike: 640 × 480 piksela).
• Continuous H: 60 fps:
M (velič.slike: 1280 × 960 piksela).
• Multi-shot 16:
L (image size: 2560 × 1920 piksela).
Self-timer (A49)
• Kad se koristi Continuous H,
Continuous L ili BSS za
Continuous, Single je automatski
odabrano kada se oslobodi zatvarač.
• Ako je samookidač podešen kada je
Pre-shooting cache izabrano za
Continuous, Single je automatski
odabrano.
Zabranjene
funkcije
Podešavanje
Opis
Continuous (A56)
Kad se koristi Pre-shooting cache,
Continuous H: 120 fps, Continuous
H: 60 fps ili Multi-shot 16 , ISO
sensitivity je zaključano na Auto.
AF area mode
White balance
(A56)
Kada je sve osim Auto odabrano za
White balance u Target finding AF
aparat ne detektuje subjekat.
Quick effects
Continuous (A56)
Kad se koristi Continuous , brzi efekti u
režimu snimanja ne mogu da se koriste.
Monitor
settings
Quick effects (A56)
Kada je Quick effects na On, Image
review je zaključano na On.
Continuous (A56)
Kad se koristi Continuous H,
Continuous L, Pre-shooting cache,
Continuous H: 120 fps, Continuous
H: 60 fps ili BSS, datum i vreme ne
mogu da se štampaju na slikama.
Blink proof (A57)
Za Blink proof na On, datum i vreme
ne mogu da se štampaju na slikama.
Flash mode (A47)
Kada je blic On (hybrid), Photo VR je
On.
Self-timer (A49)
Kada se koristi samookidač On
(hybrid) je odabrano, Photo VR je On.
Continuous (A56)
Kada je Continuous podešeno na sve
osim Single kada je On (hybrid)
odabrano, Photo VR je On.
Print date
Photo VR
Karakteristike snimanja
ISO sensitivity
Kada je ISO podešeno na Fixed range
ISO sensitivity (A56) auto ili ISO 400 ili kada jeOn (hybrid)
odabrano, Photo VR je On.
Motion detection
(A76)
Kada je Motion podešeno na Auto
kada je On (hybrid) odabrano, Photo
VR je On.
59
Zabranjene
funkcije
Motion
detection
Podešavanje
Opis
Flash mode (A47)
Kada blic okine, Motion detection je
onemogućen.
Continuous (A56)
Kad se koristi Pre-shooting cache,
Continuous H: 120 fps, Continuous
H: 60 fps or Multi-shot 16, Motion
detection je onemogućen.
Kad je ISO sensitivity na bilo kom
ISO sensitivity (A56) podešavanju osim Auto, Motion
detection ne funkcioniše.
Blink warning
Karakteristike snimanja
Continuous (A56)
Kad se koristi Continuous, blink
warning onemogućeno.
Continuous (A56)
Kad se koristi Multi-shot 16, digitalni
zum ne može da se koristi.
AF area mode (A56)
Kad se koristi Subject tracking ,
digitalni zum ne može da se koristi.
Continuous (A56)
Kada je sve osim Single odabrano,
okidač je zabranjen.
Digital zoom
Shutter sound
B
O digitalnom zumu
• Digitalni zum ne može da se koristi u zavisnosti od režima snimanja ili trenutnih
podešavanja.
60
Fokusiranje
Fokusno polje ili raspon za podeš. fokusa zavise od režima snimanja i fokusa.
Korišćenje Target Finding AF
Kada je AF area mode u A (auto) režimu ili režimu podeš. na Target finding
AF, aparat će fokusirati tokom sledećih operacija ako pritisnete okidač na pola.
• Kad detektuje glavni subjekat, fokusira na
njega. Kad je subjekat u fokusu, fokusna polja
koja se poklapaju sa veličinom subjekta će
svetleti zeleno.
40
30
20
10
0
-10
15m
1010hPa
25m 0s
880
Karakteristike snimanja
F. polje
• Kad detektuje više lica, dupli okvir(fokusno
polje) je prikazano oko lica koje je u fokusu a
ostala lica uokvirena su jednostrukim ramom.
1/250
F2.8
F. polje
B
O Target Finding AF
• U zavisnosti od uslova snimanja, subjekat koji aparat bira kao glavni može da varira
• Kad je White balance ili kada se izvrši fino podešavanje za svaki balans bele.
• Aparat ne može da detektuje glavni subjekat u sledećim situacijama:
-Kad je slika na ekranu previše tamna ili svetla
-Kad glavni subjekat nema jasno definisane boje
-Kad je snimak kadriran tako da je glavni subjekat na ivici ekrana
-Kad se subjekat sastoji od ponavljajućeg šablona
61
Korišćenje detekcije lica
Kad je aparat uperen u ljudsko lice u režimima
slikanja izlistanim niže, automatski detektuje lice
i fokusira se na njeg.
• G (easy auto) režim (A33)
• Portrait ili Night portrait režim (A34)
• Smart portrait režim (A44)
• Kada je AF area mode (A56) u A (auto)
režimu (A44) podešen naFace priority.
40
30
20
10
0
-10
15m
1010hPa
25m 0s
880
Kad se više ljudi nalazi u kadru, sposobnost aparata da prepozna lice zavisi od
različitih faktora, uključujući i to da li je subjekat licem okrenut ka aparatu.
Karakteristike snimanja
Ako pritisnete okidač do pola dok lica nisu detektovana:
• U G (easy auto) aparat se fokusira na lice u centru kadra.
• U Portrait ili Night portrait aparat se fokusira na lice u centru kadra.
• U A (auto), aparat bira fokusno polje koje sadrži subjekat najbliži aparatu.
B
O detekciji lica
• Sposobnost aparata da prepozna lice zavisi od različitih faktora, uključujući i to da li
je subjekat licem okrenut ka aparatu.
• Aparat možda neće prepoznati lica u sledećim situacijama:
- Kada je lice zaklonjeno naočarama ili nekom drugom preprekom
- Kada lice zauzima preveliki ili premali deo kadra
C
Pregledanje slika snimljenih sa detekcijom lica
Kada je AF area mode (A73) u meniju filma na Face priority, aparat fokusira na
lice tokom snimanja. Kada je b (e movie-record) pritisnuto a lica nisu detektovana,
aparat fokusira u centru kadra.
62
Ulepšavanje tena
Kada se okine okidačem, aparat detektuje ljudsko lice (do 3 lica) i primenjuje
ulepšavanje tena.
• Smart portrait režim (A44)
- Efekat se može podesiti.
• G (easy auto) režim (A33)
• Portrait ili Night portrait režim scene (A34)
Ovo se takođe može primeniti na već snimljene slike .
B
O ulepšavanju tena
• Potrebno je više vremena za snimanje slika.
• U nekim situacijama cilj neće biti postignut, i ovo se može primeniti na neke delove
slike noji nisu lica.
Subjekti koji nisu za autofokus
Karakteristike snimanja
Autofokus možda neće da radi onako kako se očekuje od njega u
određenim situacijama. U nekim retkim slučajevima, subjekat neće
biti u fokusu uprkos činjenici da zona fokusa u indikator fokusa svetle
zeleno.
• Subjekat je veoma taman
• Objekti visokog sjaja se nalaze u sceni (npr. sunce se nalazi iza
subjekta koji je u velikoj senci)
• Ne postoji kontrast između subjekta i okruženja )npr. subjekat se
nalazi ispred belog zida u beloj majci)
• nekoliko objekata se nalazi na različitoj udaljenosti od fotoaparata
(npr. subjekat se nalazi unutar kaveza)
• Subjekti sa obrascima koji se ponavljaju (okviri prozora, zgrade sa
više redova prozora sličnih oblika, itd.)
• Subjekat se brzo kreće
U situacijama koje su gore opisane, pokušajte da pritisnete taster prekidača do
pola kako bi ste ponovo fokusirali, ili fokusirali na drugi subjekat, koji je na istoj
razdaljini kao i stvarni subjekt, i koristite zaključavanje fokusa.
63
Zaključavanje fokusa
Koristite za fokusiranje subjekata koji nisu u centru kada je centar izabran za AF
režim polja.
1
Podesite AF area mode to Center in A (auto) režim
(A55).
2
Pozicionirajte subjekat u
centar kadra i pritisnite
okidač na pola.
• Potvrdite da fokus svetli yeleno.
• Fokus is ekspozicija su zaključani.
Karakteristike snimanja
3
F2.8
1/250
F2.8
Bez podizanja prsta pritisnite
prekadrirajte.
• Nemojte menjati raszaljinu od subjekta.
4
64
1/250
Za fotografisanje pritisnite okidač
do kraja.
Karakteristike Reprodukcije
Zum reprodukcije
Da zumirate sliku u režimu reprodukcije stanite na forografiju a zatim uvećajte na
g
Pozicija zuma
4/4
15m
1010hPa
0004. JPG
15/05/2014 15:30
Slika prikazana preko
celog ekrana.
3.0
Zumirana slika
C
Karakteristike Reprodukcije
• Promena uvećanja tasterom f (h) ili g (i). Isto se postiže rot. komandnog
točkića.
• Da pogledata drugi deo uvećane slike koristite džojstik HIJK.
• Kada uvećavate sliku koja je snimljena korišćenjem prioriteta lica ili detekcije
ljubimca, biće uvećana fotografija sa detektovanim licem na sredini ekrana.
Ukoliko je detektovano više lica, pritisnite džojstik H, I, J, ili K da vidite
ostala lica. Promenite odnos zuma i pritisnite H, I, J, ili K da zumirate deo
slike na kom nema lica.
•
• When a zoomed image is displayed, press the k button to return to fullframe playback mode.
Izrez slika
Kada je prikazana uvećana slika, pritisnite d taster da uvećani deo slimite kao
zasebnu fotografiju (E20).
65
Reprodukcija ikonica i prikaz kalendara
Zarotirajte kontrolu zuma ka f (h) u režimu reprodukcije prikazuje slike kao
ikonice.
1 / 20
1 / 20
2014
Sun
Mon
Tue
2
05
Wed
Thu
1
15m
1010hPa
0004. JPG
15/05/2014 15:30
Prikaz preko celog
Prikaz ikonica
Fri
Sat
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
10
Prikaz kalendara
• Možete promeniti broj prikazanih slika tasterima f (h) ili g (i).
• Dok su prikazane ikonice koristite HIJK da rotirate ili odaberete sliku, i
dok držite k taster, aparat prikazuje sliku preko celog ekrana.
• Dok je prikazan kalendar koristite HIJK oda rotirate ili odaberete sliku, i
dok držite k taster da prikažete fotografije napravljene tog dana.
Karakteristike Reprodukcije
66
B
Prikaz kalendara
Slike bez podešenog datuma će biti snimljene kao da su slikane “January 1, 2014.“
Karakterisitke koje se mogu podesiti
pomoću d (Menu) tastera (Režim
reprodukcije)
Kada gledate preko celog ekrana ili ikonice, možete menjati svojstva pritiskom
na d taster (A6).
Quick retouch
4/4
D-Lighting
Red-eye correction
Glamour retouch
15m
1010hPa
Data imprint
0004. JPG
15/05/2014 15:30
Print order
Slide show
Option
Description
A
E15
D-Lighting*
Kreirajte kopiju trenutne slike sa povećanim
osvetljenjem i kontrastom, osvetljavanjem tamnih
porcija slike.
E15
Red-eye
correction*
Koriguje crvene oči izazvane blicem.
E16
Glamour
retouch*
Poboljšajte ten slikanog subjekta.
E17
Data imprint*
Uštampavanje datuma na fotografije.
E18
Print order
Kad koristite štampač za štampanje slika sa
memorijske kartice, možete da koristite Print order
funkciju da odaberete slike za štampu, i broj kopija za
svaku.
E45
Slide show
Prikazuje slike jednu po jednu u automatizovanom
slide show.
E48
Protect
Štiti odabrane slike od slučajnog brisanja.
E49
Rotate image
Određuje orijentaciju u kojoj se slika prikazuje tokom
reprodukcije.
E50
Small picture*
Kreirajte umanjenu kopiju slike koja je pogodna za
web upotrebu ili za slanje preko elektronske pošte.
E19
Karakteristike Reprodukcije
Quick retouch*
Kreirajte retuš. kopije sa poboljšanim kontrastom i
saturacijom.
67
Description
A
Voice memo
Koristite mikrofon aparata da snimite govorne poruke
i dodate ih na snimljene slike. Možete brisati i
reprodukovati govorne poruke.
E51
Copy
Kopiranje fajlova između mem. kartice i interne
memorije. Može se koristiti i za kopiranje filmova.
E52
Sequence
display options
Omogućava da slike iz sekvence prikažete
individualno, ili da prikažete samo ključnu sliku
sekvence.
• Samo se prikazuje ključna slika u sekvenci, pritisnite
k da prikažete ostale fotografije. Pritisnite džojstik
H da se vratite na ključnu sliku.
E53
Choose key
picture
Promenite ključnu sliku za grupu slika u sekvenci .
E53
Option
Karakteristike Reprodukcije
68
Favorite pictures Dodaje sliku u album omiljenih slika.
E5
Remove from
favorites
E7
Uklanja sliku iz albuma omiljenih slika.
* Izmenjene fotografije se snimaju kao posebni fajlovi. Neke slike se ne mogu
editovati.
Snimanje i Reprodukcija Filmova
Snimanje filmova
1
Prikažite ekran režima snimanja.
40
30
20
10
0
-10
15m
1010hPa
25m 0s
880
Maks. dužina filma
2
Pritisniteb (e movie-record) taster
da počnete snimanje.
Snimanje i Reprodukcija Filmova
• Maks. vreme snimanja prikazano na
ilustracijama se razlikuje od stvarnog
prikaza.
• Ukoliko je Photo info u Monitor settings
(A76) na Movie frame+auto info,
potvrdite polje snimanja pre snimanja.
• Aparat se fokusira na subjekt u centru kadra.
Polje fokusa nije prikazano tokom snimanja.
• Pritisnite k da pauzirate sniamanje pa k za
nastavak (osim kada je p iFrame 720/
30p ili p iFrame 720/25p, ili HS
odabrano u Movie options). Snimanje se
zauzstavlja ukoliko je pauziorano duže. od 5
min
14m30s
3
Pritisnite b (e movie-record) taster da završite snimanje.
69
B
Maksimalna dužina videa
Svaki film je ogranicen na velicinu fajla od 4 GB i dužinu od 29 min, iako postoji još
mesta na mem. kartici. Maks. dužina filma koja se može snimiti za jedan film je
prikazana tokom snimanja na ekranu. Ukoliko se aparat zagreje, snimanje filma može
da se prekine cak i ako ima još vremena za snimanje.
B
Snimanje i Reprodukcija Filmova
70
Napomene o snimanju filma
Indikator koji prikazuje broj preostalih snimaka i indikator koji prikazuje maks. dužinu
filma blinka tokom snimanja filma ili slika. Ne otvarajte zatvarač ležišta baterije /
slota memorijske kartice i ne uklanjajte bateriju ili mem. karticu dok indikator
svetli. U suprotnom, možete oštetiti aparat ili memorijsku karticu, i izgubiti podatke.
B
Snimanje Filmova
• Kad snimate filmove, koristite mem. karticu klase 6 ili mem, kartice veće brzine (A25).
Kad koristite kartice manje brzine, snimanje može prestati neočekivano.
• U nekim slučajevima, može da se snimi zvuk aparata, kao što je pomeranje
objektiva pri zumiranju, funkcija redukcije vibracija ili kontrola blende kada se
osvetljenje menja.
• Sledeći fenomeni se mogu videti na ekranu tokom snimanja filma. Oni ostaju
sačuvani na filmu.
- Zamućenje se može pojaviti na slikama pod fluoroscentnim i nekim drugim
osvetljenjem.
- Subjekti koji se kreću veoma brzo sa jednog na drugi kraj kadra, kao kretanje voza
ili automobila mogu se pojaviti iskrivljeno.
- Cela slika filma se može iskriviti ako je aparat panovan.
• izuzetno svetli objekti mogu pri snimanju videa ostaviti "duhove" na snimku.
B
O redukciji vibracija tokom snimanja filma
• Kada je Movie VR (A73) podešeno na On (hybrid), ugao vidljivosti se smanjuje.
• Kada koristite stativ da stavilizujete snima podesite Movie VR na Off da sprečite
eventualne greške.
B
O temperaturi aparata
B O auto fokusiranju tokom snimanja videa
Autofokus možda neće raditi kako treba (A63). Ako se ovo desi pokušajte sa:
1. Podesite AF area mode na Center i Autofocus mode u Single AF pre snimanja
videa.
2. KAdrirajte drugi subjekat—koji se nalazi na istoj distanci kao i željeni subjekat—u
centar kadra, pritisnite b (e movie-record) a zatim prekadrirajte.
Snimanje i Reprodukcija Filmova
• Temperatura aparata može se dosta povećati kad se aparat koristi na duži period za
snimanje filma ili se koristi u ambijentu sa visokom temperaturom.
Ako se aparat mnogo zagreje tokom snimanja filma, aparat autom. zaustavlja
snimanja. Preostalo vreme za snimanje (B10s) je prikazano na ekranu, i onda
aparat automatski zaustavlja snimanje i isključuje se kada se prikaže poruka “The
camera will turn off to prevent overheating.”.
Sačekajte da temperatura padne pre nego što ponovo počnete sa korišćenjem
71
Čuvanje fotografija tokom snimanja filma
Snimanje i Reprodukcija Filmova
72
Ako se okidač pritisne tokom snimanja filma do
kraja, jedan frejm se čuva kao fotografija.
Snimanje filma se nastavlja dok se slika čuva.
• Maksimalan broj fotografija koji se može
snimiti (10 slika) i Q su prikazani u levom
gornjem uglu ekrana. Kada je f prikazano,
fotografija ne može da se sačuva.
• Veličina fotografije je podešena u Movie
options (A73).
B
14m30s
O čuvanju fotografija tokom snimanja filma
• Fotografije tokom snimanja filma se ne mogu sačuvati u sledećim situacijama.
- Kada je snimanje filma pauzirano
- Kada se film snima na internu memoriju
- Kada je preostalo vreme za snimanje filma manje od 10 sek
- Kada je Movie options (A89) na n 1080/60i, q 1080/50i, g 480/
30p, s 480/25p ili HS movie
• Frejmovi filma koji su snimljeni u vreme kada je fotografija snimljena možda neće
biti reprodukovani neprimetno.
• Zvuci operacije okidača tokom snimanja fotografije se mogu čuti na snimljenom
filmu.
• Ako se aparat pomeri prilikom pritiskanja okidača, fotografija može biti mutna.
Karakt. koje se mogu podesiti pomoću d
(Menu) tastera (Režim filma)
Enter shooting mode M d button M D menu icon M k button
Movie options
Open with HS footage
AF area mode
Autofocus mode
Movie VR
Movie light
Wind noise reduction
Opcija
Movie options
Open with HS
footage
AF area mode
Autofocus mode
Movie VR
Movie light
Wind noise
reduction
Frame rate
Opis
Izaberite tip filma.
• Aparat snima normalne filmove i HS (velika brzina)
filmove, koji se reprodukuju kao brzi ili kao spori.
Osnovno podešavanje jee 1080/30p (S
1080/25p)
• Kada je odabrano HS u Movie options, odaberite
da li snimate HS oda početka snimanja. Fabričko
podešavanje je On.
Odeberite kako aparat bira fokusno polje.
• Osnovno podešavanje: Face priority
Podesite autofokus za snimanje filmova normalne
brzine.
• Osnovno podešavanje: Single AF
Odaberite da li se primenjuje redukcija vibracija.
• Osnovno podešavanje: On (hybrid)
Kad je izabran On omogućava svetlo filma koje
pomaže u snimanju filma na tamnim mestima.
• Osnovno podešavanje: Off
Izaberite da li će šum vetra biti redukovan tokom
snimanja.
• Osnovno podešavanje: Off
Odaberite broj slika u sekundi
A
E54
Snimanje i Reprodukcija Filmova
Pritisnite d na ekranu snimanja da prikažete i
zatim odaberite D tab da podesite sledeće
opcije.
E58
E58
E59
E60
E60
E61
E61
73
Reprodukcija filma
Pritisnite c za početak reprodukcije.
10s
Filmovi se prepoznaju po ikoni opcije filma (A73).
Pritisnite k za puštanje videa
Snimanje i Reprodukcija Filmova
74
0010. MOV
15/05/2014 15:30
Opcije filma
• Da podesite jačinu zvuka koristite kontrolu
uvećanja(A2).
Indikator zvuka
Operacije tokom reprodukcije
Rotirajte džojstik da brzo premotavate.
Kontrole reprod. su na vrhu ekrana.
Pritisnite džojstik J ili K da odaberete ikonu
kontr. reprod., i pritisnite k da je primenite.
Klik
nite
Opis
Rewind
A
Premotavanje filma unatrag sa pritisnutim k tasterom.
Advance
B
Premotavanje filma unapred sa pritisnutim k tasterom.
Tokom pauze, upotrebite kontrole kako bi odabrali jednu od
sledećih operacija.
C
Pause
End
E
G
D
Premotavajte film unatrag po jedan kadar. Držite k za
kontinualno premotavanje.*
F
Premotavajte film unapred po jedan kadar. Držite k za
kontinualno premotavanje.*
I
Izvucite i sačuvajte samo željene delove filma
H
Sačuvajte izvučeni deo filma kao sliku.
Snimanje i Reprodukcija Filmova
Da
Pauza
Vratite se u prozor .reprodukcije
Brisanje filmova
Da obrišete film u reprodukciji preko celog ekrana (A30) ili prikazu ikonica
(A66) pritisnite l (A31).
75
Podešavanja Aparata
Funckije koje se mogu podesiti d
tasterom (Setap meni)
Press the d button M z (setup) menu icon M k button
Sa ekrana menija izaberite z tab za prikaz setup
menija, i možete podesiti sledeće.
Welcome screen
Time zone and date
Monitor settings
Print date
Podešavanja Aparata
76
Photo VR
Motion detection
AF assist
Opcija
Opis
A
E62
Welcome screen
Time zone and
date
Odaberite prikaz ekrana kada se startuje fotoaparat.
Monitor settings
Podesite sat i datum na aparatu.
E65
Print date
Podesite prikaz slike i osvetljenje nakon snimanja, i
odlučite da li ćete prikazati ili ne histogram i mrežu
kadriranja..
E67
Photo VR
Podešavanja za redukciju vibracije kako bi napravili
mirne fotografije.
E68
Motion detection
Ako aparat detektuje drmanje ili kretanje subjekta,
automatski povećava ISO i brzinu zatvarača da
smanji zamućenje. .
E69
AF assist
Svetli pri snimanju u tamnom okruženju kako bi
pomoglo u fokusiranju.
E69
Digital zoom
Omogućava korišćenje digitalnog uvećanja.
E70
Sound settings
Možete uključivati i isključivati zvučna podešavanja.
E70
Action control
response
Podesite osetljivost operacije tastera akcije.
E71
Playback action
control
Kada je na On (osnovno podešavanje), slika se može
izabrati drmanjem aparata u prikazu preko celog
ekrana.
E71
E63
Opcija
Opis
A
Omogućava zumiranje mape trešenjem aparata.
E72
Auto off
Odaberite vreme koje je potrebno da istekne da bi
aparat prešao u mirovanje
E72
Format memory/
Format card
Formatirajte internu memoriju (samo kad kartica nije
ubačena) ili mem. karticu (kad je kartica ubačena).
E73
Language
Možete promeniti jezik..
E74
TV settings
Podesite podešavanja za konekciju sa televizorom.
E74
Charge by
computer
Kad je na Auto, možete puniti bateriju
povezivanjem aparata na računa (ako je računar u
mogućnosti da snabde strujom).
E75
Blink warning
Kad aparat detektuje da je neki od subjekata zatvorio
oči odmah nakon prepoznavanja lica za vreme
snimanja u režimima snimanja osim u smile timer.
E76
Eye-Fi upload
Podesite da li će funkcija za slanje slika na računar
preko komercijalno dostupnog Eye-Fi card biti
omogućena.
E77
Reset all
Vraćanje podešavanja na osnovne vrednosti.
E78
Firmware version
Pogledajte trenutnu verziju upravljačkog softvera.
E78
Podešavanja Aparata
Map actions
77
Korišćenje GPS/Prikaz mapa
Starting Location Data Recording
GPS aparat dobija signale od GPS satelita i računa trenutno vreme i poziciju.
Informacija o poziciji (geografska širina i dužina) se može snimiti na slikama.
Uključivanje GPS podataka
Press the d button M z (location data options) menu icon M Location
data options M k button
Podesite Time zone and date (A76) tačno pre korišćenja GPS funkcija.
Korišćenje GPS/Prikaz mapa
1
Pomoću džojstika podasite
Record location data, pa kliknite
k.
Location data options
Record location data
Update A-GPS file
Erase location data
2
Odaberite On pa kliknite k.
Record location data
• Signal se sakuplja sa satelita i počine obrada
GPS podataka.
On
Off
3
Kliknite d taster.
• Aparat se vraća u režim fotografisanja.
• Da bi uhvatili GPS signal budite na otvorenom prostoru.
78
B
O GPS
-Pod vodom
• Korišćenjem mobilnog telefona veze od 1.5 GHz blizu ovog aparata može da utiče
na pozicioniranje.
• Kad nosite aparat okolo tokom pozicioniranja, ne stavljajte ga u metalnu torbu.
Pozicioniranje ne može da se izvede ako je aparat pokriven metalnim materijalima.
• Kad postoji velika razlika u signalima od GPS satelita, može se javiti odstupanje od
nekoliko stotina metara.
• Budite svesni okoline kad pozicionirate.
• Informacije prikazane o vremenu i datumu tokom reprodukcije su vezane za
unutrašnji sat aparata.
Vreme skinuto sa satelita neće biti sačuvano sa fotografijama.
• Informacija pozicije biće snimljena na prvom kadru slika snimljenih kontinualno.
Korišćenje GPS/Prikaz mapa
• Pre korišćenja pogledajte “O GPS Funkcijama” u “<Važno> Otporan na udarce,
prašinu, kondenzaciju, vodootporan, GPS” (Axvi).
• Kada se prvi put uključuje GPS treba malo više vremena da bi šprikazao podatke
kao i nakon menjanja baterije.
• Pozicija GPS satelita se konstantno menja.
Sledeće lokacije koje blokiraju ili reflektuju signale mogu da izazovu netačno
pozicioniranje ili nemogućnost za isto.
Aparat neće moći da identifikuje lokaciju u nekim okruženjima snimanja. Da
koristite GPS, koristite aparat što više na otvorenom. Signal će biti bolji ako je GPS
antena (A1) uperena ka nebu.
• ledeće lokacije koje blokiraju ili reflektuju signale mogu da izazovu netačno
pozicioniranje ili nemogućnost za isto.
- U zgradama, ili podrumu zgrade
- Između visokih zgrada
- Ispod nadvožnjaka
- U tunelima
- blizu visokonaponskih električnih linija
- Između redova drveća
79
B
Pražnjenjenje baterije tokom korišćenja baterije i Log snimanja
• Kada je Record GPS data podešeno na On, GPS funkcije nastavljaju da rade u
intervalu od oko 6 sati nakon što je aparat isključen. Takođe, GPS funkcije i snimanje
loga nastavljaju da radi čak i ako je parat ugašen (A88).
• Kada je Record GPS data podešeno na On ili tokom snimanja loga, baterija se
troši brže nego uobičajeno. Proverite stanje baterije pre korišćenja ovih funkcija.
C
GPS indikator prijema i Point of Interest (POI) Informacije
• GPS prijem može da se proveri na ekranu
Info o lokaciji
(POI info)
snimanja.
-n: Signali se dobijaju sa 4 ili više satelita i
određuje se pozicija. Informacija pozicije je
snimljena na sliku.
-o: Signali se dobijaju sa tri satelita i
15m
određuje se pozicija. Informacija pozicije je
1010hPa
snimljena na sliku.
25m 0s
-z: Signali se dobijaju sa satelita ali
880
pozicioniranje nije moguće. Informacija
Prijem podataka
pozicije nije snimljena na sliku.
- y: Signali se ne dobijaju sa satelita i
pozicioniranje nije moguće. Informacija pozicije nije snimljena na sliku.
• POI informacija prikazuje nazive najbližih postorjenja i druge detalje.
-Kad je Display POI u Points of interest (POI) u meniju GPS opcija (A88) na
On, informacija tačke interesa (POI) je prikazana.
-Kad je Embed POI na On, naziv lokacije se može snimiti na sliku.
-Kad je Display POI na On, naziv lokacije za slike sa snimljenim nazivom lokacije
je prikazan tokom reprodukcije.
• “----” će biti prikazano u zavisnosti od stepena podešavanja Level of detail u
Points of interest (POI). Takođe određeni nazivi možda nisu registrovani, ili se
naziv razlikuje.
40
30
20
10
0
-10
Korišćenje GPS/Prikaz mapa
80
C
Snimanje GPS podataka pod vodom
Kada se informacija o lokaciji dobije, ako izaberete
Underwater režim scene, ili G (easy auto) režim i
uronite aparat u vodu, prikazuje se ekran pokazan
desno.
Izaberite Yes i pritisnite k taster. Informacija o
poziciji dobijena pre snimanja u vodi se snima na
slike koje će biti snimljene u vodi.
C
Underwater
Do you want to use the location data
last obtained before submerging?
These data will be recorded with
every shot taken until you resurface.
Yes
No
Slike sa snimljenom informacijom o poziciji
Korišćenje GPS/Prikaz mapa
• Ikona z je prikazana tokom reprodukcije za slike za koje je pozicija snimljena
(A10).
• Snimljena pozicija na slici može da se proveri na mapi sa ViewNX2 nakon
prebacivanja slike na računar (A94).
• Pravo mesto snimanja može da se razlikuje od snimljene GPS informacije na slici
prema prema tačnosti dobijene informacije i razlike u geodetskom sistemu koji se
koristi.
• Snimljena pozicija na slici i POI informacije se mogu izbrisati preko Erase GPS data
u GPS options (A87). izbrisane informacije se ne mogu povratiti.
81
Prikaz mapa
Trenutna pozicija ili trenutna lokacija snimanja
mogu biti prikazani na ekranu koristeći
informaciju mape aparata.
Za prikaz mape pritisnite U (map) taster u
režimu snimanja ili reprodukcije.
Kad koristite režim snimanja
Korišćenje GPS/Prikaz mapa
Da prikažete na ekranu trenutnu poziciju,
pritisnite U (map) taster u režimu
snimanja kad je Record GPS data u GPS
options u meniju GPS opcija na On
• Za prikaz trenutne pozicije informacija
o poziciji mora unapred da bude
dobijena.
• Da podesite skalu mape, koristite
kontrolu zuma (f (h)/g (i)).
Scale
Current
position
500m
Current position
Location data reception
• Da pomerate prikaz mape, pritisnite
džojstikH, I, J ili K..
• Operacije se prienjuju pritiskom na k.
- Center on current location:
Proikazuje centar.
- Save location: Bira lokaciju pritiskom
na k.
- Center on saved location: Pomera mapu na snimljenu lokaciju (A85).
Možete poništiti.
• Kada se aparat uperi na dole prikazuje se kompas. Uključuje se čak kada je
Compass display podešen na Off.
82
B
Prikaz mape
• Prikaz mape ne može da se rotira. Moguć je prikaz samo ka severu gore (vrh ekrana
označava sever).
• Prikaz skale mape varira od države u kojoj je mapa prikazana.
• U režimu snimanja, kada je Record GPS data u GPS options u meniju GPS opcija
na Off ili kad pozicioniranje ne može da se izvrši, prikazana je mapa sveta,
centrirana na region koji je podešen u Time zone u Time zone and date u setup
meniju.
C
O Direction i Location Data Display
*
Korišćenje GPS/Prikaz mapa
Pravac ili lokacija se prikazuje kada je mpa prikazana u snimanju ili kada se pritisne U
(map) taster kada je aparat isključen.
1 Datum i vreme
1
2 34 5
2 Eye-Fi indikator
15/05/2014 15:30
3 Prijem GPS podataka
6
1554 m
4 Prikazuje log
7
1010 hPa
5 Prikazuje log (visina/dubina vode)
8
NNE
24º 19’ 21” N
6 Visina
9
124º 04’ 37” E
7 Atmosverski pritisak
10
8 Pravac
11
9 Geografska dužina i širina
10 Tačke interesa(Points of Interest: POI)*
11 Prikaz kompasa
“----” se može prikazati u zavisnosti od Level of detail u Points of interest
(POI).
83
Kad koristite režim reprodukcije
Ako je izabrana slika sa z u prikazu preko
celog ekrana i U (map) taster je pritisnut,
lokacija snimanja slike je prikazana na
ekranu.
• Za prikaz trenutne pozicije informacija
o poziciji mora unapred da bude
dobijena.
• Da podesite skalu mape, koristite
kontrolu zuma (f (h)/g (i)).
Skala
500m
Naziv lokacije (A80)
• Da pomerate prikaz mape, pritisnite
džojstikH, I, J ili K.
Korišćenje GPS/Prikaz mapa
500m
500m
Prikaz mape
Prikaz mape
(kad je izabran prikaz
ikonica)
• Kad je pritisnut k taster, može se izabrati druga slika. Samo slike sa
snimljenom pozicijom su prikazane kao ikonice.
84
• Mogu se primeniti sledeće operacije kada
pritisnete k taster dok su prikazane ikonice.
- Scroll map: Prikaz mape
- Altitude/depth logs: Prikazuje grafikon
visine ili dubine vode (A88) reprodukujte sa
Create log (A88).
- Save location: Snimite lokaciju.
- Center on saved location: Pomeranje mape
na odabranu lokaciju (A85). Ovo možete
poništiti.
0
10
20
50
60
60
40
20
0
Altimeter log ili log
dubine vode
Grafički prikaz
Mesto snimanja slike i
pravac
500m
O snimanju lokacija
Možete snimiti do 30 lokacija.
• Kada odaberete Center on saved location,
aparat uvećava odabranu lokaciju.
• Koristite džojstik HIJK da menjate snimljene
lokacije.
• Protisnite l da poništitie lokaciju.
• Kada pritisnete k ekran se vraća na predhodni.
40
80
Prikaz ikonica
C
30
100
Korišćenje GPS/Prikaz mapa
• Mesto snimanja slike i grub pravac su
označeni sa C na mapi (C pokazuje sever), i
izabrana slika je obeležena žutom bojom.
• Pritsnite na džojstiku J ili K da izaberete
sliku.
• Da povećate sliku, koristite kontrolu zumag
(i)Pritsnite na džojstiku J ili K da izaberete
sliku..
m / time
MAP
85
Korišćenje Altimeter i Depth Gauge
Možete prikazati geografsku širinu ili dubinu vode i atmosferski pritisak
trenutne lokacije na ekranu i snimiti prikazanu vrednost na slike koje ćete
snimiti.
• Koristite Alt./depth correction u meniju GPS opcija da ispravite podatke
unapred. Pre korišćenja aparata pod vodom proverite da podesite vrednosti
na 0 m na površini vode. Tačnije vrednosti možete da postignete ako češće
podešavate podatke. Kada su geog. širina ili dubina vode korigovani, i je
prikazanoodmahporedvrednostizatepodatke.
• Geog. širina ili dubina vode, i
Vidinomer ili dubunomer
atmosferski pritisak su uvek prikazani.
• Altimeter ili depth gauge je prikazan
kada je Altimeter/depth gauge
podešavanje za Altitude/depth
options u meniju GPS opcija (A88) na
On (osnovno podešavanje).
15m
1010hPa
• Depth gauge i dubina vode su prikazani
kada izaberete Underwater režim
25m 0s
scene, ili G (easy auto) režim i zaronite
880
aparat u vodu.
• Raspon prikaza za altimeter i altitude je - Atmosferski
Geog. širina ili
300 m do +4500 m (-984 Prikaz ikonica pritisak
dubina vode
+14,760 ft).
• Raspon prikaza za depth gauge i dubinu
vode je 0 m do 20 m (0 ft do 65 ft).
40
30
20
10
Korišćenje GPS/Prikaz mapa
0
-10
B
O Altimeter i Depth Gauge
C
Altimeter Log i water depth Log
• Ne koristite pri planinarenju ili ronjenju. Prikazane informacije služe samo kao vodič.
• Dok se altituda meri preko barometra aparata podaci možda neće biti prikazani
ispravno u nekim klimatskim uslovima.
• Kada je Altimeter/depth gauge na On, altimeter ili depth gauge i atmosferski
pritisak su prikazani čak i kada je Hide info izabrano za Photo info u Monitor
settings u setup meniju (A94).
• Ako se aparat ne koristi pod vodom kada je izabran Underwater režim scene,
prikaz za depth gauge je zaključan na 0 m (0 ft).
• Kada dubina vode dostigne 15 m (49 ft), prikaz za depth gauge postaje narandžast.
Kada dubina vode dostigne 18 m (59 ft), prikaz za depth gauge postaje crven.
• Altimeter ili depth gauge neće biti prikazani aproks. 10 sek. nakon što se aparat
uključi. Da snimite tačnu geog. širinu i dubinu, počnite da slikate nakon što se
prikažu altimeter ili depth gauge.
Kad je izabran Create log u meniju GPS opcija, geog. širina ili dubina vode su
snimljeni u određenom intervalu. Možete prikazati snimljenu geog. širinu ili log
dubine vode korišćenjem View log da porverite vašu rutu kretanja.
86
C
Više informacija
Vidite “Utiskaivanje podataka: Utiskivanje informacija na slike kao što su geografska
širina i pravac mereni elektronskim kompasom” (A69, E18).
Karakterisitke koje se mogu podesiti pomoću d
(Menu) tastera (Meni GPS Opcija)
Press the d button Mz (location data options) menu icon M k
button
Location data options
Distance units
Calculate distance
Points of interest (POI)
Create log
View log
Set clock from satellite
Opis
A
Location data
options
Koristeći najnoviji A-GPS fajl može da smanji vreme
potrebno za dobijanje informacije pozicije.
Preuzmite sa sajta
http://nikonimglib.com/agps3/
• Osnovno podešavanje:
- Record location data: Off
E79
Distance units
Jedninice razdaljine na mapi mogu se izabrati .
• Osnovno podešavanje: km (m)
E80
Calculate distance
Računa linearnu razdaljinu od trenutne lokacije do
lokacije snimanja slike .
E81
Points of interest
(POI)
Podesite POI (points of interest, naziv lokacija).
• Osnovno podešavanje:
- Embed POI: Off
- Display POI: Off
- Level of detail: Level 6 (detailed)
E82
Opcija
Korišćenje GPS/Prikaz mapa
Sa ekrana menija, izaberite ikonu z menija da
prikažete meni GPS opcija, i onda možete
podesiti sledeće.
• Meni GPS opcija se može prikazati i
pritiskanjem d tastera dok je prikazana
mapa.
87
Opis
A
Create log
Kad snimanje loga počne, merena informacija
snimanja i info. o geog. širini i dubini vode je
snimljena u intervalu podešenom za Log interval
pre isteka ručno predefinisanog vremena.
• Osnovno podešavanje:
- Start all logs M Log interval: 15 s, Start
log: Log data for next 24 hrs
- Start location log M Log interval: 15 s,
Start log: Log data for next 24 hrs
- Start depth log M Log interval: 1 min
E83
View log
Prevera i brisanje log-a.
E86
Set clock from
satellite
Signali sa GPS satelita se koriste za podešavanje
datuma i vremena na aparatu.
E88
Opcija
Korišćenje GPS/Prikaz mapa
88
Kad je na On, kompas je prikazan na ekranu
snimanja. Kad je ekran okrenut na dole, indikator
kompasa prelazi u kružni kompas sa crvenom
Electronic compass strelicom upernom ka severu. Osnovno
podešavanje je Off.
• Osnovno podešavanje:
- Compass display: Off
Altitude/depth
options
Altimeter ili depth gauge je prikazan na ekranu
snimanja
Omogućava kalibraciju.
• Osnovno podešavanje:
- Altimeter/depth gauge: On
- Altitude/depth units: m
E89
E91
Korišćenje Wi-Fi (Wireless LAN)
funkcija
Funkcije koje se mogu koristiti u Wi-Fi
Sledeće funkcije možete koristiti kad instalirate “Wireless Mobile Utility” vašem
smart uređaju pod Android OS ili iOS, i povežete sa aparatom.
Fotografišite
Možete fotografisati i brebaciti fotografije na smart uređaj.
• Okidanjem okidača slike se automatski prebacuju u računar.
• Koristite smart uređaj da okidate aparat.
*Na aparatu se ne mogu koristiti komande kada je povezan na smart uređaj.
Možete kopirati slike sa memorije aparata i snimiti ih na smart udeđaj.
Instalacija na smart uređaju
1
Koristite uređaj da se povežete na Google Play Store, App
Store ili drugu prodavnicu i naručite“Wireless Mobile
Utility.”
• Proverite uputstvo koje ste dobili uz smart uređaj.
2
Proverite opis i instalirajte program.
Korišćenje Wi-Fi (Wireless LAN) funkcija
Pregled fotografija
• Za više informacija preuzmite uputstvo sa adrese:
- Android OS: http://nikonimglib.com/ManDL/WMAU/
- iOS: http://nikonimglib.com/ManDL/WMAU-ios/
89
Povezivanje uređaja na aparat
Press the d button M q menu icon M k button
1
Koristite džojstik HI da
odabereteConnect to smart
device pa pritisnite k taster.
• Pregledajte “Notes About Wi-Fi
Connection” (A91) kada Connect to
smart device ne može biti odabrano.
Korišćenje Wi-Fi (Wireless LAN) funkcija
• Kada se uključi Wi-Fi dunkcija, prikazuje se
SSID i šifra..
• Ukoliko se veza ne uspostavi za 3 minuta,
pojavljuje se prouka “No access.” na displeju
i vraća se na ekran Wi-Fi opcija.
Connect to smart device
Disable Wi-Fi
Options
Current settings
Restore default settings
Connect to smart device
SSID:
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Password:
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Back
2
Cancel
Podesite Wi-Fi podešavanje na On.
• Proverite uputstvo smart uređaja.
• Nakon imena mreže (SSID) koje se mogu odabrati, odaberite onaj prikazan
na aparatu.
• Kada je prikazano polje za usnos šifre, unesite je.
• Kada je aparat povezan na Wi-Fi mrežu, monitor se siključuje, a lampa
napajanja se uključuje.
3
Pokrenite “Wireless Mobile Utility” koji ste instalirali na
smart uređaju.
• Prikazuje se “Take photos” ili “View photos” na dispelju.
• Kada se na displeju pojavi poruka “Cannot connect to camera.” , vratite se na
korak 1 i pokušajte ponovo.
90
Da prekinete Wi-Fi vezu
• Isključite aparat.
• Podesite Wi-Fi opciju na Off.
B
O Wi-Fi konekciji
C
O bezbednosti
Kada je uključen Wi-Fi bez bezbednosnih podešavanja (enkripcije i šifre), treća lica
mogu pristupiti mreži i naškoditi joj. Obratite pažnju na sigurnost tokom korišćenja
Wi-Fi dunkcija.
Koristite Options u Wi-Fi options da podesite sigurnost mreže(E92) .
Korišćenje Wi-Fi (Wireless LAN) funkcija
• Connect to smart device se ne može odabrati u seledećim situacijama:
- Kada nema kartice u aparatu.
- Kada je Eye-Fi card (E77) u paratu.
- Kada je aparat povezan na TV, računar ili štampač.
- Kada je indikator baterije B. Baterija se brže troši kada je Wi-Fi povezan,
konekcija se prekida.
• Prekinite Wi-Fi emitovanje tamo gde je to zabranjeno.
• Kada je Wi-Fi povezan, Auto off je onemogućen.
• Kada je Wi-Fi is povezan, baterija se troši brže.
• Potrbno je neko vreme dok se SSID prikaže na displeju nakon što je Connect to
smart device izvršeno.
91
Povezivanje na TV, računar ili štampač
Metode povezivanja
Možete uvećati uživanje u gledanju slika, fimova, konektovanjem aparata na TV,
računar ili štampač.
HDMI mini konektor
(Tip D)
Micro-USB konektor
Kako otvoriti
poklopac baterije/
slota mem. kartice
Ubacite utikač pravo.
(A14)
Povezivanje na TV, računar ili štampač
92
• Pre nego što povežete aparat na eksterni uređaj, proverite da je baterija
dovoljno puna i zatvorite poklopac da isključite aparat.
• Ukoliko koristite AC Adapter EH-62F (kupuje se posebno) možete napajati
aparat iz utičnice. Ne koristite ni jedan drugi adapter da ne izazovete kvar.
• Za više informacija pročitajte uputstvo.
Gledanje slika na TV
E21
Slike i filmove sa aparata možete pregledati na TV.
Metod konekcije: Konektujte video i audio utikače priloženog
Audio Video Kabla EG-CP16 na ulazne konektoreTV a.
Alternativno konektujte komercijalno dostupan HDMI kabl (tip
D) na HDMI ulazni konektor TV a.
Pregledanje i organizacija slika na računaru
A95
Ukoliko prebacujete slike na kompjuter, možete slike retuširati
i editovati podatke o slikama uz dodatak reprodukcije filmova.
• Metod konekcije: Povežite aparat na USB ulazni konektor
računara preko uključenog USB kabla.
• Sve USB uređaje koji vuku stuju iz računara isključite jer
mogu oštetiti memorijsku karticu.
Štampa slika bez korišćenja računara
E23
Povezivanje na TV, računar ili štampač
Ako povežete aparat na a PictBridge-kompatibilan štampač,
možete štampati slike bez upotrebe računara.
Metod konekcije: Povežite aparat direktno na USB ulazni
konektor štampača preko priloženog USB kabla.
93
Korišćenje ViewNX 2
ViewNX 2 je aplikacija sve u jednom, koja vam omogućava da prebacite,
pregledate, izmenite i razmenite fotografije.
Alati za fotografije
Connecting the Camera to a TV, Computer, or Printer
94
ViewNX 2™
Instaliranje ViewNX 2
Potrebna je internet konekcija. Za sistemske zahteve pogledajte Nikon sajt.
1
Preuzmite ViewNX 2 instalaciju.
Preuzmite sa adrese:
http://nikonimglib.com/nvnx/
2
3
4
Dvoklik na preuzeti fajl.
Pratite instrukcije na ekranu.
Izađite iz instalera.
Windows: Kliknite Yes. Mac: Kliknite OK.
Prebacivanje slika na računar
1
Izaberite kako će se slike kopirati na računar.
Izaberite jedan od metoda:
• Direct USB connection: Isključite aparat i proverite da je mem. kartica u
aparatu. Povežite aparat sa računarom preko dobijenog USB kabla. Ukljičite
aparat.
Da prebacite slike sa interne memorije, izvadite mem. karticu pre povezivanja
aparata na računar.
Connecting the Camera to a TV, Computer, or Printer
• SD card slot: Ako vaš računar sadrži SD slot kartice, kartica može direktno da
se ubaci u slot.
• SD card reader: Povežite čitač kartice (posebno se kupuje) na računar i
ubacite mem. karticu.
Ako vas prikazana poruka navodi da izaberete program, izaberite
Nikon Transfer 2
• Kad koristite Windows 7
Ako je dijalog desno prikazan,
pratite korake ispod da
izaberete Nikon Transfer 2.
1 Import pictures and
videos, kliknite Change
program. Dijalog izbora
programa će biti prikazan;
izaberite Import File
using Nikon Transfer 2 i kliknite OK.
2 Dupli klik na Import File.
Ako na mem. kartici ima mnogo slika, startovanje Nikon Transfer 2 će možda
potrajati. Sačekajte dok Nikon Transfer 2 ne startuje.
B
Povezivanje USB Kabla
Konekcija se možda neće prepoznati ukoliko se aparat poveže sa računarom preko
USB huba.
95
2
Prebacite slike na računar.
• Kliknite Start Transfer.
Start Transfer
Connecting the Camera to a TV, Computer, or Printer
96
• Po osnovnim podešavanjima, sve slike sa mem. kartice su prebačene na
računar.
3
Prekinite konekciju.
• Ako je aparat povezan na računar, isključite aparat i diskonetujte USB kabl.
Ako koristite čitač kartica ili slot kartica, izaberite odgovarajuću opciju u
operativnom sistemu računara da izbacite prenosivi disk koji odgovara mem.
kartici i onda uklonite karticu iz čitača ili slota.
Pregled slika
Startujte ViewNX 2.
• Slike su prikazane u ViewNX 2 kad
je prbacivanje završeno.
• Consult online help for more
information on using ViewNX 2.
Ručno startovanje ViewNX 2
• Windows: Duplim klikom na ViewNX 2 ikonicu na desktopu.
• Mac: klik na ViewNX 2 ikonu na Dock.
Connecting the Camera to a TV, Computer, or Printer
C
97
98
Reference
Ovo poglavlje nudi detaljnije informacije o korišćenju aparata.
Snimanje
Korišćenje Easy Panorama (Snimanje i repordukcija)
E2
Reprodukcija
Režim omiljenih slika
Režim autosortiranja
Režim liste po datumima
Pregledanje slika iz sekvence
Izmena Fotografije
Povezivanje aparata na TV (reprodukcija na TVu)
Povezivanje aparata na štampač ( Direktna štampa)
Izmena filmova
E5
E9
E10
E11
E13
E21
E22
E28
Meni
Meni snimanja (A (Auto) Režim)
E30
Meni pametnog portreta
E42
The Playback Menu
E45
Meni filma
E54
Setap meni
E62
Meni GPS Opcije............................................................................... E79
Wi-fi opcije
E92
Dodatne informacije
Poruke greške
Nazivi fajlova i foldera
Dodatna oprema
E94
E99
E101
E1
Korišćenje Easy Panorama (Snimanje i
reprodukcija)
Snimanje sa Easy Panorama
Enter shooting mode M A (shooting mode) button Mb (second icon
from the top*) M K M HI M p Easy panorama M k button
* Prikazana je ikona poslednje korišćene scene.
1
Izaberite raspon za snimanje
između W Normal (180°) ili X
Wide (360°), i pritisnite k taster.
Normal (180°)
• Veličina slike (W × H) kad je aparat u
horizontalnoj orijentaciji je kao što sledi.
- W Normal (180°):
4800 × 920 kad se aparat pomera
horizontalno,
1536 × 4800 kad se aparat pomera vertikalno
X Wide (360°):
9600 × 920 kad se aparat pomera horizontalno,
1536 × 9600 kad se aparat pomera vertikalno
2
Kadrirajte prvi deo scene
panorame, pritisnite okidač do
pola da podesite fokus..
Reference
• Zum fiksiran na širokougaonoj poziciji.
• Aparat fokusira subjekat u centru kadra.
3
30
20
10
0
-10
15m
1010hPa
25m 0s
880
Pritisnite okidač do kraja i
oslobodite ga.
• KLJI pokazuje trenutni pravac u kom
se kreira panorama
E2
40
4
Pomerite aparat ravno i polako u
jednom od četiri pravca da slikate.
Vodič
• Kad aparat detektuje pravac panorame,
snimanje počinje.
Primer pomeranja aparata
• Držite aparat mirno i pomerajte ga
vertikalno i horizontalno, kao da crtate
luk (KLJI).
• Snimanje prestaje ako vodič ne
dostigne kraj za oko 15 sek (u W
Normal (180°)) ili 30 sek (u X
Wide (360°)) nakon što snimanje
počne.
B
O snimanju sa Easy Panorama
• Polje slike na slici je uže od polja koje se vidi na ekranu tokom snimanja.
• Kad je pomeranje aparata mnogo brzo, ili je prisutno jako drmanje aparata,
snimanje se završava sa greškom.
• Panorama slike nisu sačuvane kad se snimanje prekine a da nije dostignuta polovina
raspona panorame.
• Kad snimanje pređe polovinu raspona za panoramu, ali se završi pre dostizanja
završne tačke, deo raspona gde nije bilo snimanja biće sačuvan kao sivo polje.
Reference
E3
Pregledanje Easy Panorama
Pređite u režim reprodukcije (A30),
prikažite sliku snimljenu sa easy panorama
preko celog ekrana i pritisnite k . Aparat
prikazuje kraću stranu slike ispunjavajući
ceo ekran i pomera je automatski.
4/4
0004. JPG
15/05/2014 15:30
Slika se pomera u pravcu stvaranja
panorame.
Kontrole reprodukcije su prikazane u vrhu
ekrana tokom reprodukcije. Kad odaberete
kontrolu reprodukcije sa džojstikom J ili
K i pritisnete k, dostupne su sledeće
operacije.
Da
ikona
Opis
Rewind
A
Skrolujte brzo unazad dok držite pritisnut taster k.
Advance
B
Skrolujte brzo unapred dok držite pritisnut taster k.
Sledeće operacije se mogu izvesti sa kontrolama
reprodukcije na vrhu ekrana, tokom pauze.
Pause
End
Reference
B
E
G
C
Premotajte unazad dok držite pritisnut taster k
D
Skrolujte dok držite pritisnut taster k.
F
Restartujte automatsko skrolovanje.
Vratite se u režim pregleda preko celog ekrana.
O Pregledanju Slika snimljenih sa Easy Panorama
Slike panorame snimljene bilo kojom funkcijom osim sa Easy panorama možda neće
moći da se skroluju ili zumiraju na ovom aparatu.
E4
Režim omiljenih slika
Možete sortirati slike (osim filmova) u 9 albuma i dodati ih u omiljene slike
(dodate slike nisu kopirane ili premeštene).
Nakon što su dodate, mogu se lako reprodukovati korišćenjem režima
omiljenih slika.
• Stavljanje slika u album omogućava brže i lakše nalaženje određene slike.
• Jedna slika se može dodati u više albuma.
• Do 200 slika se može dodati u svaki album.
Dodavanje slika u albume
Press the c button (playback mode*) M d button M c , F or C
menu icon M Favorite pictures M k button
* Slike se ne mogu dodati u album u režimu reprodukcije omiljenih slika.
1
Pritisnite na džojstiku J ili K,
onda izaberite sliku i pritisnite H
za prikaz L.
Favorite pictures
• Da bi dodali više slika u album, ponovite
ovaj korak ako je potrebno.
• Da otkažete slekciju, pritisnite I da
Back
uklonite L.
• Rotirajte kontrolu zuma (A66) ka g (i) za
povratak u prikaz preko celog ekrana i ka f (h), za prikaz ikonica.
Pritisnite k da podesite izabrane slike.
Koristite džojstik da izaberete
album u koji će slike biti dodate i
pritisnite k taster.
Reference Section
2
3
Favorite pictures
• Izabrane slike su dodate i aparat prelazi u
meni reprodukcije.
Back
Add
E5
Pregled slika u albumu
Press the c button (playback mode) M c button M h Favorite
pictures M k button
Pomoću džojstika izaberite album i pritisnite k
taster da reprodukujete samo slike iz istog
albuma.
• Funkcije menija reprodukcije (A67)se mogu
koristiti (osim Copy i Favorite pictures).
• Sledeće operacije su dostupne u ekranu
izbora albuma.
Favorite pictures
Choose icon
- l (delete) taster: briše sve slike u
izabranom albumu.
- d taster: menja ikonu albuma (boju i dizajn) (E7).
B
O brisanju
Ako se slika izbriše dok ste u režimu omiljenih slika, slika će biti uklonjena iz albuma i
biće potpuno izbrisana sa interne mem. ili mem. kartice.
Reference Section
E6
Removing Images from Albums
Enter favorite pictures mode M select the album containing the image
you want to remove M k button M d button M Remove from
favorites M k button
1
Pritisnite J ili K, onda izaberite
sliku i pritisnite I da uklonite L.
• Za uklanjanje više slika iz istog albuma,
ponovite ovaj korak ako je potrebno.
• Rotirajte kontrolu zuma (A2) ka g (i) za
povratak u prikaz preko celog ekrana i ka f
(h), za prikaz ikonica.
2
3
Remove from favorites
Back
Pritisnite k da podesite izabrane slike.
Izaberite Yes i pritisnite k.
• Da poništite pritisnite NO.
Reference Section
E7
Promena Ikona Albuma
Press the c button (playback mode) M c button M h Favorite
pictures M k button
1
Pritisnite na džojstiku J ili K da
izaberete boju ikonice i pritisnite
d.
Favorite pictures
Choose icon
2
Pritisnite na džojstiku J, ili K da
odaberete ikonu i pritisnite k.
Choose icon
Back
3
Odaberite ikonu i pritisnite k
Choose icon
• Ikona se menja.
Reference Section
E8
Back
Režim autosortiranja
Slike se automatski sortiraju u kategorije, kao što su portreti, pejzaži i filmovi.
Press the c button (playback mode) M c button M F Auto sort M k
button
Pomoću džojstika izaberite album i pritisnite k
da pregledate slike koje su dodate u kategoriju..
• Funkcije menija reprodukcije (A67)se mogu
koristiti (osim Copy i Favorite pictures).
• Sledeće operacije su dostupne u ekranu
izbora albuma.
• l (delete) taster: briše sve slike u
izabranoj kategoriji.
B
Portraits
Other scenes
Napomena o Režimu Auto Sortiranja
• Do 999 slika i video fajlova može da bude u svakom folderu u režimu auto
sortiranja. Ukoliko se u željenom folderu već nalazi 999 slika, nove slike ili video
fajlovi se ne mogu dodati ili prikazati u režimu auto sortiranja.
• Slike ili filmovi koji su snimljeni upotrebom nekog drugog aparata ne mogu biti
prikazane u režimu auto sortiranja na ovom aparatu.
Reference Section
E9
Režim Liste po Datumu
Press the c button (playback mode) M c button M C List by date M
k button
Pomoću džojstika izaberite datumi pritisnite k
da pregledate slike koje su snimljene određenog
datuma..
• Funkcije menija reprodukcije (A67)se mogu
koristiti (osim Copy i Favorite pictures).
• Sledeće operacije su dostupne u ekranu
izbora albuma.
- d taster: Sledaće opcije.
• Print order*
• Slide show
• Protect*
List by date
20/05/2014
3
15/05/2014
2
10/05/2014
1
05/05/2014
10
* Na slike slikane istog datuma se mogu primeniti podešavanja.
- l button: briše sve slike u izabranog datuma.
B
Napomene o Režimu Liste po Datumu
• Do 29 datuma može da bude prikazano. Ako slike postoje za više od 29 datuma,
sve slike sačuvane ranije u odnosu na skoerijih 29 datuma će biti kombinovane pod
Others.
• Do 9,000 fotografija može da bude prikazano u režimu liste po datumu.
• Sve slike napravljene pre podeš. datuma i slika će biti tretirana kao da je snimljena
January 1, 2014.
Reference Section
E10
Pregledanje slika iz Sekvence
Pregledanje slika iz Sekvence
Svaka serija slika snimljena upotrebom sledećih podešavanja se čuva u
sekvenci.
U režimu prikaza preko celog ekrana ili prikaza
ikonica prva slika sekvence se koristi kao “key
picture”, prikazana je da reprezentuje slike u
sekvenci
Da prikažete svaku sliku zasebno pritisnite taster
k.
1/5
0004. JPG
15/05/2014 15:30
Nakon pritiska k tastera, moguće je raditi
sledeće.
• Da vidite ostale slike koristite JK.
• Da prikažete slike koje nisu u sekvenci
pritisnite H za povratak na kljčnu sliku.
• Izaberite Sequence display options (E53) u
meniju reprodukcije da podesite da sve
sekvence budu prikazane preko njihovih ključnih
slika ili da se prikažu kao posebne slike.
B
1/5
Back
15/05/2014 15:30
O Sekvenci
Kontinualno snimljene slike na drugim aparatima ne mogu da se prikažu kao
sekvenca na ovom aparatu.
Opcije reprodukcije kada sa koriste sekvence
• Kada su sekvence prikazane preko celog ekrana, protosnite d da odaberete
funkcije u setap meniju (A67).
• Ukoliko protisnete d dok je prikazana ključna slika, na sekvencu se primenjuju:
-Print order, Protect, Copy
Reference Section
C
E11
Brisanje slika u sekvenci
Kada se pritisnel taster u sekvenci, odaberite metod brisanja i izbrišete slike.
• Kad je sekvenca prikazana ključnom slikom:
- Current image:
- Erase selected
images:
- All images:
Kad je sekvenca izabrana onda briše sve slike u
njoj.
Kad je ključna slika izabrana u ekranu izbora slike
za birsanje (A32), sve slike uz nje su izbrisane.
Sve slike uključujući i sekvencu su izbrisane.
• Kad su slike iz sekvence prikazane preko celog ekrana:
- Current image:
- Erase selected
images:
- Entire sequence:
Reference Section
E12
Briše prikazanu sliku.
Izaberite više slika za brisanje u ekranu izbora
slika za brisanje.
Briše sve slike iz trenutne sekvence.
Izmena Fotografija
Pre izmene slika
Slike se lako mogu izmeniti korišćenjem funkcija izlistanih dole. Izmenjene slike
se čuvaju kao posebni fajlovi
Izmenjene kopije imaju isti datum kao i original.
C
Restrikcije za izmenjene fotografije
Slika se može izmeniti do 10 puta.
Reference Section
E13
Quick Effects: Promena HUE ili raspoloženja
Efekat
Opis
Pop and Super vivid
Povećava zasićenost boja.
Painting, High key, Toy camera effect
1, Toy camera effect 2, Low key, Cross
process (red), Cross process (yellow),
Cross process (green), and Cross
process (blue)
Podešava hue i kreira drugačiji fazon na
slikama.
Soft, Soft portrait, Fisheye, Cross
screen, and Miniature effect
Procesira sliku sa različitim efektima.
High-contrast monochrome, Sepia,
Cyanotype, and Selective color
Prebacuje slike sa više boja na
jednobojne slike. Selective color
prebacuje sve boje, osim određene boje,
na crnu i belu.
Fog removal
Redukujte zamućenje na slikama
snimljenim pod vodom.
1
2
Prikažite sliku na koju želite da
primenite efekat preko celog
ekrana i pritisnite k.
Koristite džojstik J ili K da
odaberete efekt, i pritisnite k
taster.
Reference Section
• Okrenite kontrolu zuma ka g (telephoto
zoom position) za prikaz ekrana potvrde za
primenjeni efekat. Okrenite kontrolu zuma
ka f (wide-angle position) za povratak na
ekran izbora efekta.
3
E14
0004. JPG
15/05/2014 15:30
Quick effects
Pop
Super vivid
Painting
High key
Toy camera
effect 1
Toy camera
effect 2
Cancel
Odaberite Yes i pritisnite k taster.
• Kopije kreirane ovom funkcijom se čuvaju kao zasebni fajlovi.
Quick Retouch: Poboljšanje kotrasta i saturacije
Press the c button (playback mode) M select an image M d button
M Quick retouch M k button
Pritisnite na džojstiku H ili I da
odaberete stepen podešavanja i
pritisnite k..
Quick retouch
• Originalna verzija će biti prikazana sa leve
strane, a izmenjena verzija sa desne.
• Da bi prekinuli retuširanje pritisnite J.
Normal
Amount
D-Lighting: Povećavanje Osvetljenja i Kontrasta
Press the c button (playback mode) M select an image M d button
M D-Lighting M k button
Pritisnite na džojstiku H ili I da
odaberete OK, i pritisnite k.
• Originalna verzija će biti prikazana sa leve strane,
a izmenjena verzija sa desne.
• Da poništite pritisnite Cancel pa k.
D-Lighting
OK
Reference Section
Cancel
E15
Red-eye Correction: Korekcija crvenih očiju
Press the c button (playback mode) M select an image M d button
M Red-eye correction M k button
Pogledajte rezultat pa pritisnite k.
Red-eye correction
• Da izađete bez snimanja pritisnite J.
Back
B
•
•
•
•
Reference Section
E16
O korekciji crvenih očiju
Redukcija se primenjuje samo kada je detektovano lice.
Koriekcija se može primeniti i na ljubimce i ako nisu detektovani.
Korekcija ne postiže željene rezultate sa svim fotografijama.
U nekim slučajevima se može primentiti i na delove slike koje nisu oči.
Save
Glamour Retouch: Ulepšavanje tena
Press the c button (playback mode) M select an image M d button
M Glamour retouch M k button
1
Pritisnite na džojstiku HIJK da
odaberete stepen podešavanja i
pritisnite k.
Subject selection
• Da izađete bez čuvanja kopije prit. J.
Back
2
Koristite JK da odaberete efekat,
koristite HI da podesite jačinu,
pa pritisnite k.
Skin softening
3
2
1
• Odjednom možete primeniti više efekata
Podesite parametre za sve efekte pre
pritiska na k.
Back
F (small face), B (skin softening), C
(powder), m (glare reduction), E (hide
eye bags), A (big eyes), G (whiten eyes), n (eye shadow), o (mascara),
H (whiten teeth), p (lipstick), D (redden cheeks)
• Da promenite količinu ekefta, prit. d taster za povratak na lice.
3
Preview
• Da promenite podešavanje odaberite J za
povratak u korak 2.
• Ua izlazak bez izmene pritisnite d taster.
Save
4
Reference Section
Proverite pregled kopije i
pritisnite k.
Odaberite Yes pa k.
• Kreira se izmenjena kopija.
Save OK?
Yes
No
E17
B
O Glamour Retouch
• Ova funkcija možda neće raditi očekivano što zavisi od pravca u kome lica gledaju
ili osvetljenosti lica na slici.
• Ako lica nisu prepoznata, upozorenje je prikazano i ekran se vraća u meni
reprodukcije.
Data Imprint:Utiskivanje info. na slike kao što su
atituda i pravac mereni elektronskim kompasom
c button (playback mode) M select an image M d button M Data
imprint M k button
Pritisnite na džojstiku H ili I da
odaberete OK, i pritisnite k..
• info. koja će biti utisnuta uključuje atitudu,
dubinu vode, pravac meren el. kompasom,
atmosf. pritisak, datum/vreme, geog. širinu i
dužinu (A10).
• Ovako kreirane kopije se čuvaju kao zasebni
fajlovi.
B
O utiskivanju podataka
• samo info. snimljene za sliku su utisnute na istu.
Reference Section
E18
Data imprint
15/05/2014 15:30
15m
1010hPa
NNE N31° 23” 15’ E136° 15” 32’
OK
Cancel
Small Picture: Smanjivanje Fotografija
Press the c button (playback mode) M select an image M d button
M Small picture M k button
1
Koristite džojstik H ili I da
odaberete željenu veličinu i
pritisnite k taster.
• Slike snimljene u ovom režimu od l
4608×2592 se snimaju sa 640 × 360.
Prediđite na korak 2.
2
Small picture
640×480
320×240
160×120
Odaberite Yes i pritisnite k taster.
• Nova, umanjena kopija će biti kreirana
(Odnos kompresije je 1:8).
Create small picture file?
Yes
No
B
O smanjenoj slici
Slike sa odnosom1:1 se ne mogu menjati.
Reference Section
E19
Crop: Kreiranje obrezane kopije
1
2
Uvećajte sliku za kropovanje (A65).
Promenite kompoziciju kopije i
pritisnite d taster.
• Rotirajte kontrolu zuma ka g (i) ili f (h)
da podesite zum na kome je prikazano
u.
• Odaberite na džojstiku H, I, J ili K da
pomerite polje na slici.
3
3.0
Odaberite Yes i pritisnite k taster.
• Kreira se izmenjena kopija.
Save this image as
displayed?
Yes
No
3.0
C
Veličina Slike
Pošto se smanjuje prostor slike koji treba da bude zapamćen isto tako se smanjuje i
veličina slike. Kada je veličina odsečene kopije 320 × 240 ili manje, mala slika je
prikazana u režimu reprodukcije.
C
Odsecanje slike u njenoj trenutnoj “Uspravnoj” Orijentciji
Reference Section
Koristite Rotate image opciju (E50) da bi zarotirali sliku takoda bude prikazana u
položenoj orijentaciji. Nakon kropovanja ponovo zarotirajte sliku u “uspravnu”
orijentaciju.
E20
Priključivanje na TV (reprodukcija na TV)
1
Isključite fotoaparat i povežite fotoaparat sa televizorom.
• Pravilno okrenite konektore. Kada is stavljate ili izvlačite ne radite to pod
uglom.
u HDMI džek
HDMI mikro
konektor (Tip
D)
2
Povežite fotoaparat sa televizorom.
• Pogledajte dokumentaciju TV-a za informacije.
3
Držite pritisnut c taster da bi
uključili aparat..
• Fotografije će biti prikazane na televizoru.
• Ekran fotoaparata će da bude isključen.
Korišćenje TV daljinskog (HDMI Device Control)
Daljinski za HDMI-CEC kompatibilan TV može se koristiti za kontrolu aparata tokom
reprodukcije. Daljinski za TV se može koristiti umesto džojstika i kontrole zuma za
izbor slika, reprodukciju i pauziranje filmova, i prebacivanje između prikaza preko
celog ekrana i prikaza ikonica.
• Podesite HDMI device control (E74) u TV settings na On (osnovno podeš.), i
onda povežite aparat pomoću HDMI kabla.
• Upravljajte daljinskim tako što ga uperite u TV.
Reference Section
C
E21
Povezivanje na štampač (Direktna štampa)
Korisnici PictBridge-kompatibilnih štmapača mogu direktno štampati
foptografije bez upotrebe računara.
Fotografišite
Odaberite fotografije i broj
kopija
Print order opcija (E45)
Povežite sa štampačem(E23)
Štampanje jedne
fotografije(E24)
Štampa više slika
(E26)
Kada je štampa gotova, isključite aparat i odkačite USB kabl
Reference Section
E22
Povezivanje Fotoaparata i Štampača
1
2
Isključite fotoaparat.
Uključite štampač.
• Proverite podešavanja štampača.
3
Povežite fotoaparat sa štampačem preko priloženog USB
kabla.
• Kada povezujete USB kabal, uverite se da su konektori dobro orijentisani. Ne
upotrebljavajte silu pri konektovanju USB kabla. kada isključujete USB kabal
nemojte ga izvlačiti pod uglom.
4
Aparat se automatski uključuje.
• Ukoliko ste pravilno povezali, pojaviće vam se PictBridge ekran (1) na
aparatu. Potom će se pojaviti Print selection ekran (2).
1
2
Print selection
15/05/2014 No. 32
32
Reference Section
B
Ako PictBridge Startup Screen nije prikazan
Ako je odabrano Charge by computer (E75), slike se možda neće štampati na
nekim štampačima.
Ukoliko nije prikazan PictBridge kada se aparat upali, iključite aparat i skinite
USB kabl. Podesite Charge by computer opciju u setup meniju aparata na Off i
ponovo povežite kabl.
E23
Štampanje jedne po jedne slike
1
Upotrebite džojstik da odaberete
željenu sliku i pritisnite k taster.
Print selection
15/05/2014 No. 32
• Rotirajte kontrolu zuma ka f (h) da bi
prikazali 12 sličica, ili ka g (i) kako bi ste se
vratili u režim prikaza preko celog ekrana.
2
Odaberite broj kopija i pritisnite
k.
PictBridge
1 prints
Start print
Copies
Paper size
3
Odaberite broj kopija (do 9) i
pritisnite k.
Copies
4
Reference Section
E24
32
4
Odaberite Paper size i pritisnite
k.
PictBridge
4 prints
Start print
Copies
Paper size
5
Odaberite željenu veličinu papira i
pritisnite k.
• Da printer odredi veličinu odaberite
Default.
• Moguće opcije zavise od štampača.
Paper size
Default
3.5×5 in.
5×7 in.
100×150 mm
4×6 in.
8×10 in.
Letter
6
Odaberite Start print i pritisnite
k.
• Štampa počinje.
• Da prekinete pritisnite k.
PictBridge
4 prints
Start print
Copies
Paper size
Reference Section
E25
Štampanje Više Fotografija
1
2
Kada vam se prikaže ekran Print
selection pritisnite d.
Koristite HI da odaberete Paper
size i pritisnite k taster.
• Da izađete iz menija štampe, pritisnite d
taster.
3
Odaberite veličinu papira i
pritisnite k
• Da printer odredi veličinu odaberite
Default.
• Moguće opcije zavise od štampača.
Print selection
15/05/2014 No. 32
Print menu
Print selection
Print all images
DPOF printing
Paper size
Paper size
Default
3.5×5 in.
5×7 in.
100×150 mm
4×6 in.
8×10 in.
Letter
4
Reference Section
E26
Odaberite Print selection, Print
all images ili DPOF printing i
pritisnite k taster.
Print menu
Print selection
Print all images
DPOF printing
Paper size
32
Print selection
Odaberite slike (do 99) i broj kopija (do 9) za
Print selection
svaku sliku.
• Pritisnite J ili K da odaberete slike, i
pritisnite H ili I ta podesite broj kopija
1
1
za svaku sliku.
• Slike koje su odabrane za štampu se
prepoznaju po oznaci i numeričkim
Back
indikatorom broja kopija koje će biti
štampane. Ako je broj 0, izbor za štampu
je otkazan.
• Zarotirajte kontrolu uvećanja ka g (i) kako bi prešli u režim pregleda
preko celog ekrana ili ka f (h) da bi prešli u prikaz 12 ikonica.
• Pritisnite k taster kad ste završili sa podešavanjima.
• Kada se prikaže meni pokazan desno,
Print selection
odaberite Start print i pritisnite k za
štampanje.
10
3
10 prints
Start print
Cancel
Print all images
Jedna kopija svake od slika sačuvane na
internoj mem. ili mem. kartici se štampa.
• Kada se prikaže meni pokazan desno,
odaberite Start print i pritisnite k za
štampanje.
Print all images
18 prints
Cancel
DPOF printing
Štampajte slike za koje je kreirana naredba
štampanja u Print order opciji (E47)
• Kada se prikaže meni pokazan desno,
odaberite Start print i pritisnite k za
štampanje.
Da vidite trenutni red štampe, odaberite
View images i pritisnite k. Za
štampanje slika, ponovo pritisnite k.
DPOF printing
Reference Section
Start print
10 prints
Start print
View images
Cancel
E27
Izmena filmova
Izdvajanje željenog dela filma
Željeni deo filma se može snimiti kao novi fajl.
1
Reprodukujte film koji želite da izmenite i pauzirajte ga na
startnoj tački dela koji želute da izvučete (A74).
2
Pritisnite na džojstiku J ili K za
izbor I kontrole, i onda
pritisnite k taster.
3
Pritisnite H ili I za izbor J
(choose start point) kontrole.
1m30s
Choose start point
• Rot. džojstik ili pritisnite J ili K da pomerite
startnu tačku na levi kraj startne pozicije
izabrane sekcije.
• Da otkažete, pritisnite H ili I da izaberete
L (Back) i pritisnite k tatser.
4
Reference Section
Pritisnite H ili I za izbor K
(choose end point).
Choose end point
• Rot. džojstik ili pritisnite J ili K da pomerite
krajnju tačku na desni kraj završetka
željenog dela filma.
• Proverite reprodukciju filma izabranog
raspona pre čuvanja istog, izaberite c
(Preview) i pritisnitek.
5
Pritisnite H ili I za izbor m (Save)
i pritisnite k taster.
• Izmenjeni film je sačuvan.
E28
Save
B
O izmeni filmova
• Jednom kad se kreira film izmenom, ne može se ponovo koristiti za izvlačenje. Da
izvučete drugi raspon izaberite originalan film.
• Zato što se filmovi edituju u jedinicama od 1 sekunde oni mogu blago da variraju
od početne do krajnje tačke. Sekcije kraće od 2 sekunde ne mogu da se izvuku.
Čuvanje kadra filma kao fotografije
Kadar filma se može izvući i sačuvati kao fotografija.
• Pauzirajte film i prikažite kadar koji će biti
izvučen (A75).
• Izaberite H na kontroli reprod. sa džojstikom
J ili K i pritisnite k.
• Kad se prikaže dijalog potvrde, izaberite Yes i
pritisnite k da sačuvate.
• Fotografije se čuvaju u kvalitetu Normal.
Veličina je određena tipom (veličina slike)
(E54) originalnog filma.
Na primer, slika sačuvana iz filma snimljenog sa
e 1080/30p (or p 1080/25p) is i
(1920 × 1080 pixels).
B
1m30s
1m30s
Copy this frame as a still image?
Yes
No
O čuvanju fotografija iz filma
Kadrovi snimljeni sa Z 1080/60i or U 1080/50i, ili g 480/30p ili W
480/25p, i HS filmov (E54) se ne mogu snimiti kao fotografije.
Reference Section
E29
Meni snimanja (A (Auto) režim)
Režim slike (Veličina i kvalitet slike
Enter shooting mode M d button M Image mode M k button
Odaberite kombinaciju veličine slike i kvaliteta (kompresije) koja se koristi kada
se snimaju slike.
Što je veća slika, veća se može odštampati, sa manjim kompresijom, postiže se
veći kvalitet, ali je manji broj snimljenih slika.
Kompresija
Odnos strana
(horizontalno /
vertikalno)
Q 4608×3456P
Pribl. 1/4
4:3
P 4608×3456
(default setting)
Pribl. 1/8
4:3
Opcija
R 3264×2448
Pribl. 1/8
4:3
r 2272×1704
Pribl. 1/8
4:3
q 1600×1200
Pribl. 1/8
4:3
O 640×480
Pribl. 1/8
4:3
l 4608×2592
Pribl. 1/8
16:9
s 3456×3456
Pribl. 1/8
1:1
Reference Section
* Ukupan broj piksela horizontalno i vertikalno..
Primer: P 4608×3456 = pribl. 16 megapiksela, 4608 × 3456 piksela
E30
C
Podešavanje režima slike
• Podešavanje se primenjuje i na druge režime.
• Neka podešavanja se ne mogu koristiti u kombinaciji sa drugim.
C Broj preostalih snimaka
• Na ekranu se prikazuje približan broj preostalih snimaka(A22).
• Prema JPEG kompresiji, može doći do značajne razlike u veličine fajova, čak i kada
se postavi ista veličina i kvalitet fotografija.
• Kada je broj snimaka veći od 10,000, prikazuje se “9999”.
C
Štampa sa odnosom 1:1
Podesite printer na “Border” kada štampate u odnosu 1:1. Neki štampači ne mogu
štampati u ovom režimu.
Reference Section
E31
Balans Bele (Podešavanje za Hue)
Select A (auto) mode M d button M A menu icon M White balance
M k button
Za prirodne boje, podesite balans bele da se podudara sa izvorom svetlosti.
• Iako se osnovno podešavanje, Auto (normal), može koristiti za većinu
osvetljenja, možete da prilagodite balans belog za određeni izvor svetla kako
bi dobili tačne rezultate.
Opcija
Opis
a Auto
(default setting)
Beli balans se automatski određuje. Najbolji izbor u većini
situacija.
b Preset manual
Korisno za snimanje pod neobičnim svetlosnim uslovima.
Pogledajte “Ručno podešavanje” (E33).
c Daylight
Beli balans za direktno sunčevo svetlo.
d Incandescent
Za tungsten sijalice.
e Fluorescent
Za većinu fluo cevi..
f Cloudy
Kada snimate po oblačnom danu.
g Flash
Kada koristite blic.
B
Balans bele
• Za sva podešavanja balansa belog osim za Auto ili Flash, isključite blic W (off)
(A47).
• Ne može se koristiti istovremeno sa određenim karakteristikama.
Reference Section
E32
Ručno podešavanje
Pratite proceduru ispod da merite balans bele prema izvoru svetlosti pri
snimanju.
1
Postavite beli ili sivi referentni obejkat ispod osvetljenja
koji će biti korišćen tokom fotografisanja.
2
Prikažite meni snimanja (A58),
upotrebite džojstik da podesite
White balance na b Preset
manual, i pritisnite k.
• Aparat zumira.
White balance
Auto
Preset manual
Daylight
Incandescent
Fluorescent
Cloudy
Flash
3
Odaberite Measure.
Preset manual
• Da primenite najskorije merenu vrednost za
ručno podeš., izaberite Cancel i pritisnite
k. Biće podešena najskorije izmerena
vrednost.
Cancel
Measure
4
Ukadrirajte referentni objekat u
prozoru za merenja.
Preset manual
Measuring window
5
Pritisnite k za merenje.
Reference Section
Cancel
Measure
• Aparat okida i uzima se referentna vrednost (slika se ne čuva).
B
Napomena o ručnom podešavanju
Aparat ne može da meri balans bele kada blic okida. Pri snimanju sa blicem, podesite
White balance na Auto ili Flash.
E33
Kontinualno Snimanje
Select A (auto) mode M d button M A menu icon M Continuous M
k button
Opcija
U Single
(default setting)
Napraviće se po jedna fotografija svaki put kada se pritisne
okidač.
k Continuous H
Kad se okidač prtisne do kraja, slike se snimaju
kontinualno. Slikanje se prekida kada se okidač otpusti ili
kada se memorija popuni.
• Continuous H: Do 6 snimaka brzinom od 8 snimka u
sekundi.
• Continuous L: Oko 37 snimaka brzinom od oko 2.1
snimka u sekundi
(kad je režim slike P 4608×3456).
m Continuous L
Reference Section
q Pre-shooting
cache
Ovo omogućuje prelepe momente, Snimanjem slika pre
nego što je okidač pritisnut do kraja. Snimanje počinje kada
je okidač pritisnut na pola, i nastavlja se kada je pritisnut do
kraja (E35).
• Do 15 snimaka u sekundi
• Do 25 simaka u sekundi (uključujući i 5 simaka u
memoriji)
Slikanje se prekida kada se okidač otpusti ili kada se
memorija popuni.
Veličina je zaključana na M (1280 × 960 pixels).
n Continuous H:
120 fps
Svaki put kada se pritisne okidač, slike se kontinualno
snimaju sa velikom brzinom zatvarača.
• 120 kadrova se snimi brzinom od 1/125 s ili većoj
veličina slike fiksirana na f 640×480.
j Continuous H:
60 fps
Svaki put kada se pritisne okidač, slike se kontinualno
snimaju sa velikom brzinom zatvarača.
• 60 kadrova se snimi brzinom od 125fps ili većoj veličina
slike fiksirana na M (1280 × 960 piksela).
D BSS
(Best Shot Selector)
BSS se preporučuje kada slikate sa isključenim blicem ili
kada je aparat zumiran, ili u ostalim situacijama kada
nenamerni pokreti izazovu zamućenu sliku.
Apart napravi do 10 slika dok se okidač drži pritisnutim.
Naoštrija slika iz serije će biti izabrana i sačuvana.
E34
Opcija
W Multi-shot 16
B
Svaki put kada se pritisne okidač,
aparat napravi 16 snimaka sa 30
frejmova po sekundi (fps), i složi ih
u jednu sliku.
• Režim slike zaključan na L
(2560 × 1920 pixels).
• Digitalno uvećanje nije na
raspolaganju.
Napomena o Kontinualnom Fotografisanju
• Fokus, ekspozicija i balans bele su zaključani na vrednost sa prvom slikom iz serije.
• Biće potrebno neko vreme za upis slika nakon snimanja, što zavisi od broja, veličine
i kvaliteta slike, brzine zapisa mem. kartice itd.
• Kad se poveća ISO osetljivost, može se pojaviti šum na slikama.
• Brzina snimanja se može smanjiti, zavisno od veličine i kvaliteta slike, tipa mem.
kartice i uslova snimanja.
• Kada se koristi Multi-shot 16, Continuous H: 120 fps ili Continuous H: 60 fps,
iskrivljenje ili varijacije u osvetljenosti ili hue mogu da se pojave na slikama
snimljenim pod osvetljenjem koje treperi velikom brzinom, npr. fluorescentno.
• Neka podešavanja se neće moći koristiti sa drugim funkcijama.
Reference Section
E35
C
Keš predsnimanja
Kad je okidač pritisnut na pola ili do kraja, snimaju se fotografije na način opisan dole.
Prit. do pola
Prit. do kraja
Sačuvane slike dok
je do pola prit
Sačuvane slike dok je
do kraja prit.
• Ikona trenutnog podešavanja je prikazana tokom snimanja (Q) Ikona keša
predsnimanja svetli zeleno dok je okidač pritisnut do pola.
Reference Section
E36
ISO Osetljivost
Select A (auto) mode M d button M A menu icon M ISO sensitivity
M k button
Što je veća osetljivost, manje svetlosti je potrebno za ekspoziciju.
Veća osetljivost dozvoljava veće brzine zatvarača, redukujući zamućenje
izazvano pokretom subjekta ili drmanjem aparata.
• Visoke ISO vrednosti su takođe zgodne za snimanje akcionih scena u lošim
svetlosnim uslovima, ali one donose fotografiju koja ima “šum” tj. svetlo
obojene piksele na tamnim površinama.
Opcija
Opis
a Auto
(osnovno pod.)
ISO se podešava automatski u rasponu ISO 100 do 1600.
I Fixed range auto
Odaberite opseg u kome ća aparat automatski da
podešava ISO osvetljenje, između ISO 125-400 ili ISO
125-800.
125, 200, 400, 800,
1600, 3200, 6400
Podesite na željenu vrednost.
B
O ISO Osetljivosti
Ne može se koristiti istovremeno sa određenim karakteristikama.
C
ISO prikazana na displeju
• Kada je odabrano Auto, prikazuje se E na displeju i automatski se podešava.
• Kada je odabeano Fixed range auto prikazana je maksimalna vrednost.
Reference Section
E37
AF režim polja
Select A (auto) mode M d button M A menu icon M AF area mode
M k button
Koristite ovu opciju da odaberete kako aparat bira fokusno polje za autofokus.
Opcija
Opis
Kad aparat prepozna lice,
fokusira se na to lice (Vidite
“Korišćenje detekcije lica”
(A62).
40
30
20
10
0
-10
15m
1010hPa
25m 0s
880
Fokus. polje
a Face priority
Reference Section
x Manual
Kada pravite fotografije
subjekata koji nisu ljudi, ili
kadriranje subjekta na kome
lice nije prepoznato, AF režim
će se prebaciti u Auto i
aparat će automatski odrediti
zonu fokusa (jednu od devet)
sadržeći subjekat koji je
najbliži aparatu.y.
Pritisnite džojstik H, I, J, ili
K da izaberete fokusno polje
prikazano na ekranu i slikajte..
• da podesite sledeće,
pritisnite k da privremeno
otkažete izbor polja fokusa
i onda podesite svaku
stavku.
-Režim blica, makro krežim,
samookidač
-kompenz. ekspoz
1/250
Izborna polja
Fokus. polje
E38
F2.8
Fokus. polje
Opcija
Opis
Fotoaparat se fokusira na
subjekat u sredini kadra.
40
30
20
10
y Center
0
-10
15m
1010hPa
25m 0s
880
Fokus. polja
s Subject
tracking
Praćenje počinje kad je
subjekat fokusiran, i fokusno
polje se pomera i prati
subjekat. Vidite “Režim
praćenja subjekta
(Fokusiranje na subjekte u
pokretu)” .
40
30
20
10
0
-10
15m
1010hPa
Start
M Target
finding AF
(default setting)
Kad aparat detektuje glavni
subjekat, fokusira se na njega.
Vidite “Korišćenje Target
Finding AF”.
25m 0s
880
40
30
20
10
0
-10
15m
1010hPa
25m 0s
880
Fokus. polja
O AF režimu polja
• Kad se koristi digitalno uvećanje, fokus će biti u centru bez obzira na podešavanje
AF area mode.
• Ne može se koristiti istovremeno sa određenim karakteristikama.
Reference Section
B
E39
Korišćenje praćenja subjekta
Select A (auto) mode M d button M A menu icon M AF area mode
M k button M s Subject tracking M k button M d button
1
Registrujte subjekat.
• Poravnajte okvir sa subjektom koji hocete
da pšratite i pritisnite k taster..
• Kad je subjekt registrovan, uokviren je
žutom duplom linijom.
• Ukoliko aparat nije u mogućnosti da više
prati subjekat, fokusno polje će nestati.
Ponovo odaberite subjekat.
• Da prekinete regiustraciju pritisnite k
taster.
2
40
30
20
10
0
-10
15m
1010hPa
Start
25m 0s
880
Pritisnite okidač da fotografišete.
• Ukoliko je okidač pritisnut na pola dok dupli
okvir nije prikazan, aparat fokusira na
subjekat u centru kadra.
1/250
B
F2.8
O praćenju subjekta
Reference Section
• Podesite poziciju zuma, koliko se promene podešavanja nakon odabira subjekta,
poništava se odabir subjekta.
• Ne može se koristiti istovremeno sa određenim karakteristikama.
E40
Režim autofokusa
Select A (auto) mode M d button M A menu icon M Autofocus
mode M k button
Odaberite kako aparat fokusira.
Opcija
Opis
A Single AF
Aparat se fokusira kada se okidač pritisne do pola.
B Full-time AF
Aparat će stalno fokusira sve dok se okidač ne pritisne do
pola. Koristiti za subjekte u pokretu. Zvuk pomeranja
objektiva pri fokusiranju će se čuti.
a Pre-focus
(default setting)
Aparat fokusira i kada je okidač pritisnut na pola..
B
O Režimu autofokusa
Ne može se koristiti istovremeno sa određenim karakteristikama.
Brzi efekti
Select A (auto) mode M d button M A menu icon M Quick effects
M k button
Opcija
Opis
Off
Onemogućava ovu opciju tokom slikanja
B
O brzim efektima
Reference Section
p On
(default setting)
Kada je u A (auto) režimu, možete primeniti efekte na
slike automatski nakon odkidanja zatvarača.
• POgledajte “Korišćenje brzih efekata” (A 46) za više
info.
Ne može se koristiti istovremeno sa određenim karakteristikama.
E41
Meni pametnog portreta
• Vidite “Podešavanje veličine slike (Režim slike)” (A30) za info. o Image
mode.
Ulpešavanje tena
Select smart portrait mode M d button M F menu icon M Skin
softening M k button
OPcija
Opis
S High
R Normal
(default setting)
Kada se okine aparat detektuje jedno ili više lica (do 3), i
ulepšava ten na fotografiji. Odaberite jačinu
primenjenog filtera.
Q Low
Off
Onemogućuje ovu opciju.
Opcije ovog ekfekta nisu moguće kada se kadrira. Proverite rezultate u
reprodukciji.
Reference Section
E42
Tajmer osmeha
Select smart portrait mode M d button M F menu icon M Smile
timer M k button
The camera detects human faces and then automatically releases the shutter
whenever a smile is detected.
Opcija
Opis
a On
(default setting)
Omogućava ovu opciju.
Off
Onemogućuje ovu opciju.
B
O tajmeru osmeha
Ne može se koristiti istovremeno sa određenim karakteristikama.
Reference Section
E43
Upozorenje na treptaj
Select smart portrait mode M d button M F menu icon M Blink proof
M k button
Opcija
Opis
Omogućava blink
proof.
• Ako je sačuvana
y On
Off (default setting)
B
slika na kojoj
subjekat ima
zatvorene oči,
pojavljuje se
dijalog prikazan
desno na
nekoliko sekundi.
A blink was detected in the
picture just taken.
Onemogućuje blink proof.
O upozorenju na treptaj
Ne može se koristiti istovremeno sa određenim karakteristikama.
Reference Section
E44
Meni reprodukcije
• Pogledajte “Izmena Slika” (E13) ia više informacija.
• Pogledajte “Režim omiljenih slika” (E5) za informacije o Favorite pictures
i Remove from favorites.
Print Order (Kreiranje DPOF redosleda štampe)
Press the c button (playback mode) M d button M Print order M k
button
Pri štampanju slika sa mem. kartice korišćenjem nekih od sledećih metoda,
opcija Print order u meniju reprodukcije se kroisti za kreiranje digitalnog
“redosleda štampe” za štampanje na DPOF-kompatibilnih uređaja.
• Ubacivanje mem. kart. u DPOF-kompatibilni (F26) slot kartice štampača
• Štampa odnošenjem mem. kart. aparata u foto radnju
• Štampa povezivanjem aparata sa PictBridge-kompatibilnim (F26)
štampačem (E22). (Ukoliko uklonite mem. karticu, možete kreirati DPOF
redosled iz interne memorije aparata.)
1
Koristite džojstik da izaberete
Select images i pritisnite k.
Select images
Delete print order
Reference Section
• Kad je izabran režim omiljenih slika, režim
autosortiranja ili režim liste po datumu,
meni pokazan desno nije prikazan. Idite na
korak 2.
Print order
E45
2
Izaberite slike (do 99) i broj kopija
(do 9) za svaku.
Print selection
• Pritisnite J ili Kda izaberete željene slike.
1
1
Pritisnite H ili I da odedite br. kopija za
svaku.
• Slike izabrane za štampu mogu se
identifikovati oznakom i numeričkim
Back
indikatorom koji pokazuje broj kopija koje se
štampaju. Ako kopije nisu određene za slike, selekcija se poništava.
• Pritisnite taster zuma g (i) kako bi prešli u režim pregleda preko celog
ekrana. Pritisnite taster zuma f (h) da bi prešli u režim 6 ikonica.
• Pritisnite k taster kad ste završili sa podešavanjima.
3
Odaberite da li želite da štampate
datum fotografisanja i podatke o
slici.
3
Print order
Done
• Odaberite Date i pritisnite k taster da bi
odštampali datum fotografisanja za sve slike
Date
koje se štampaju.
Info
• Odaberite Info i pritisnite k taster da bi
odštampali informacije o brzini zatvarača i
blende za sve slike koje se štampaju.
• Odaberite Done i pritisnite k taster da bi završili naredbu štampanja.
B
Napomene o Štampanju Datuma Fotografisanja i Informacija
Reference Section
• Neki štampači ne mogu da uštampavaju darum.
• Informacije o slici se ne mogu štampati kada je aparat direktno povezan na
štampač, preko priloženog USB kabla, za DPOF štampanje
• Podešavanja Date i Info se resetuju kad je prikazana opcija Print order.
• Odštampani datum je datum kog je slika
snimljena. .
• Promena datuma preko podešavanja Time zone
and date u meniju za podešavanje nakon što je
slika snimljen.
15.05.2014
E46
B
Napomene o Print order
Kad je redosled štampe kreiran u režimu omiljenih slika, autosortiranja, liste datuma,
ekran pokazan dole se prekazuje ako su slike koje nisu iz albuma, kategorije ili
određenog datuma označene za štampu.
• Izaberite Yes da dodate redosled štampe na već postojeći redosled štampe.
• Izaberite No da uklonite postojeći redosled štampe i zabranite podešavanje
redosleda štampe.
Save print marking for other
images?
Save print marking for other
dates?
Yes
Yes
No
No
režim omiljenih slika/rež.
autosortiranja
režim liste po dat
Ako je br. slika veći od 99, pojavljuje se ekran prikazan dole.
• Izaberite No da uklonite postojeći redosled štampe i zabranite podešavanje
redosleda štampe.
• Izaberite Cancel da uklonite slike prethodno dodate u red. štampe i zabranite
štampu za prethodno označene slike.
Too many images selected.
Remove print marking from
other images?
Yes
Yes
Cancel
Cancel
režim omiljenih slika/rež.
autosortiranja
režim liste po datumu
Poništavanje postojećeg redosleda štampe
Odaberite Delete print order u koraku 1 procedure redosleda štampe (E50), i
pritisnite k da izbrišete redosled štampe za sve slike.
C
Reference Section
C
Too many images selected.
Remove print marking for
other dates?
Više informacija
Pogledajte “Štampa sa odnosom 1:1” (E31).
E47
Slide Show
Press the c button (playback mode) M d button M Slide show M k
button
Prikazuje slike smeštene u internoj memoriji ili na memorijskoj kartici, jednu po
jednu u automatizovanom slide show.
1
Džojstikom odaberite Start i
pritisnite k taster.
Slide show
Start
• Pre odabira Start, izaberite sledeće opcije i
Effects
1
pritisnite k taster da podesite.
Background music
- Effects: izaberite efekat između Classic
Frame intvl
(osnovno podešavanje) ili Zoom.
Loop
Pause
- Background music: izaberite BGM
između On/Off (osnovno podešavanje).
- Frame intvl: izaberite Manual advance only ili prikažite vreme slike.
• Da bi se prezentacija automatski ponavljala, uključite Loop (petlja) i pritisnite
k taster pre nego odaberete Start. Pojaviće se (w) ikona kada se uključi
opcija ponavljanja.
2
Izaberite End ili Restart.
• Ekran prikazan desno se pojavljuje kad je
prezentacija pauzirana ili završena. Izaberite
G i pritisnite k taster da se vratite na
korak 1. Izaberite F da ponovo pustite
prezentaciju.
Reference Section
Operacije tokom reprodukcije
• Koristite JK za prikaz fotografija. Držite za brzo premotavanje.
• Pritisnite k taster da pauzirate.
E48
Zaštita
Press the c button (playback mode) M d button M Protect M k
button
Štiti odabrane slike od slučajnog brisanja.
Odaberite fotografije u prozoru za selektovanje slika kako bi im dodelili opciju
zaštite. Vidite “Ekran za odabir slika” (A49).
Napomena, formatiranje interne memorije ili memorijske kartice će nepovratno
da obriše zaštićene fajlove (E73).
Ekran za odabir slika
Kada je potrebno odabrati sliku prikazuje se
ekran desno, pratite proceduru za odabir.
Protect
Back
1
Koristite džojstik JK da
odaberete slike.
2
Koristite HI da označite ili ne (ili
da definišete broj kopija).
Back
Protect
• Prikazuje se ikonica pored slike kada je ista
odabrana. Ponovite korake 1 i 2 za odabir
ostalih slika.
Reference Section
• Koristite zum (A2) napredg (i) da
prikžete preko celog ekrana ili f (h)za
prikaz ikonica.
• Samo se može odabrati jedna slika za
Rotate image, Choose key picture, i
Welcome screen. Idite na korak 3.
Protect
Back
3
Pritisnite k da primenite selekciju.
• Kada je odabrano Selected images pojavljuje se dijalog za potvrdu.
Pratite instrukcije na displeju.
E49
Rotacija slike
Press the c button (playback mode) M d button M Rotate image M
k button
Odredite orijentaciju u kojoj su snimljene slike prikazane sa reprodukcijom. Slike
se mogu rotirati 90 stepeni u smeru kazaljke na satu i 90 stepeni u suprotnom
smeru.
Odaberite sliku u prozoru za selektovanje (A49) Kad je prikazan Rotate image
ekran, pritisnite J ili K da zarotirate sliku za 90°.
Rotate image
Back
Rotate image
Rotate
Rot 90°
u suprotnom smeru
Back
Rotate image
Rotate
Back
Pritisnite k taster da podesile orijentaciju, i sačuvate podatak o orijentaciji
zajedno sa slikom.
Reference Section
E50
Rotate
Rot 90°
u smeru kazaljke
Govorne poruke
Press the c button (playback mode) M select an image M d button
M Voice memo M k button
Koristite ugrađeni mikrofon u aparatu da snimite govorne poruke za fotografije.
Snimanje govornih poruka
• Snimanje se završava nakon 20 sek. ili kad se
pusti k taster..
• Ne dodirujte ugrađeni mikrofon tokom snimanja.
• Tokom snimanja, o i p će da trepere na
ekranu.
• Kada se završi sa snimanjem, biće prikazan ekran
za reprodukovanje govornih poruka.
17s
Reprodukcija govornih poruka
Odaberite fotografiju sa p dikonicom i pritisnite
d.
• Pritisnite k za reprodukciju. Ponovo pritisnite
k taster da zaustavite reprod.
• Rotirajte kontrolu zuma g ili f kako bi ste
podesili jačinu zvuka.
Back
Brisanje govornih poruka
File will be deleted. OK?
Yes
No
Reference Section
Pritisnite l taster u ekranu reprod. govornih
poruka.
Pritisnite džojstik H ili I izaberite Yes i prtisnite
k. Biće obrisana samo govorna poruka.
• Da obrišete poruku sa zaštićene slike Protect
se mora prvo onemogućiti.
E51
Copy (Kopiranje između interne mem. i mem.
kartice)
Press the c button (playback mode) M d button M Copy M k
button
Kopirajte fotografije između interne memorije i memorijske kartice.
1
Koristite džojstik da odaberete
opciju sa ekrana kopiranja i
pritisnite k taster.
Copy
Camera to card
Card to camera
2
Odaberite opciju kopiranja i
pritisnite k taster.
• Selected images: kopirajte selektovane slike
(A49).
• Ako odaberete Card to camera opcija All
images nije moguća.
B
Reference Section
•
•
•
•
•
Camera to card
Selected images
All images
O kopiranju slika
Samo formati fajlova aparata se mogu kopirati.
Fajlovi snimljeni u drugim formatima se ne mogu kopirati.
Print order (E45) podešavanja nisu kopirana sa slikama.
KOpirani fajlovi se ne prikazuju u meniju auto sortiranja(E9).
Ako je kopirana slika iz albuma(E5) ona se ne dodaje u album.
C
O kopiranju slika sekvenci
• Ukoliko odaberete ključnu fotografiju u Selected images, kopiraju se sve slike
sekvence.
• Pritisnite d taster dok su prikazane slike sekvence, tada je oguće samo Card to
camera. Ukoliko odaberete Current sequence kopiraju se sve slike sekvence.
C
Kopiranje kartice koja ne sadrži slike
Kada je aparat u režimu reprodukcije, prikazano je Memory contains no images.
Pritisnite d taster da odaberete Copy.
E52
Opcije prikaza Sekvence
Press the c button (playback mode) M d button M Sequence display
options M k button
Izaberite metod korišćen za prikaz serije slika snimljenih kontinualno (E11).
Opcija
Opis
Q Individual pictures
Prikazana je posebno svaka slika iz sekvence.
C Key picture only
(default setting)
Vraća sekvencu u kojoj su prikazane slike individualno na
prikaz ključne slike.
Podešavanje se primenjuje na sve sekvence, i ostaje zapamćeno čak i kada se
aparat ugasi.
Izbor ključne slike
Press the c button (playback mode) M display a sequence for which you
want to change the key picture M d button M Choose key picture M
k button
Definišite drugu fotografiju kao ključnu.
• Kada se pojavi dijalog za odabir, odaberite ključnu fotografiju (E49).
Reference Section
E53
Meni filma
Meni filma
Enter shooting mode M d button M D menu icon M Movie options
M k button
Možete da izaberete tip filma za snimanje.
Pored filmova normalne brzine, aparat može da snima i HS (high speed) filmove
(E55), koji se mogu reprodukovati usporeno ili ubrzano.
• Veća rezolucija i bitrate, veći je kvalitet slike; ali je veličina fajla veća.
Filmovi normalne brzine
Opcija (Image size/
Frame rate, File format)
e 1080/30p
S 1080/25p
(default setting)
Z 1080/60i
U 1080/50i
f 720/30p
V 720/25p
Veličina slike
Odnos strana
(horizontala:vertikala)
16:9
1920 × 1080
16:9
1280 × 720
16:9
p iFrame 720/30p2
p iFrame 720/25p2
1280 × 720
16:9
g 480/30p
W 480/25p
640 × 480
4:3
Reference Section
1
2
E54
Stavke zavise od podešavanja Frame rate (E61).
iFrame je format podržan od strane Apple Inc. Funkcije izmene filma ne mogu da
se koriste.
HS opcije
Recorded movies are played back in fast or slow motion.
See “Snimanje usporenih i ubrzanih filmova (HS Movie)” (E56) for more
information.
Opcija
veličina slike
(pikseli)
Odnos strana
(horizont: vertikal)
k
HS 240/8×
k
320 × 240
4:3
h
HS 480/4×
a
640 × 480
4:3
i
HS 720/2×
X
1280 × 720
16:9
j
HS 1080/0.5×
Y
1920 × 1080
16:9
B
Opis
1/8-brzine spori filmovi
• Maks. vreme snimanja*: 10 sekundi
(vreme reprodukcije: 1 minut 20
sekundi)
1/4-brzine spori filmovi
• Maks. vreme snimanja*: 15 sekundi
(vreme reprodukcije: 1 minut)
1/2-brzine spori filmovi
• Maks. vreme snimanja*: 30 sekundi
(vreme reprodukcije: 1 minut)
2× brzine brzi filmovi
• Maks. vreme snimanja*: 2 minuta
(vreme reprodukcije: 1 minuta)
O HS Filmu
• Video snimljen usporeno ili ubrzano nema zvuk.
• Pozicija zuma, fokus, ekspozicija i balans bele su zaključani kada snimanje počne.
Reference Section
E55
Snimanje usporenih i ubrzanih filma (HS Movie)
Enter shooting mode M d button M D menu icon M Movie options
M k button
HS (high speed) filmovi se mogu snimiti. Filmovi snimljeni sa HS movie mogu
se gledati usporeno na 1/8, 1/4 ili 1/2 od normalne brzine reprodukcije, ili
ubrzano 2 puta u odnosu na normalnu brzinu.
1
Koristite džojstik HI da
odaberete HS movie opciju
(E55) i pritisnite k.
Movie options
HS 480/4×
HS 720/2×
HS 1080/0.5×
• Nakon primene opcije pritisnite d za
povratak na snimanje
2
Pritisnite b (e movie-record)
taster da počnete snimanje.
Reference Section
• Snimanje počinje u normalnom režimu
kada je Open with HS footage u meniju
filma podešeno na On. Pritisnite k da
prebacite na snimanje HS filma na tačku
gde bi aparat trebao da snima usporene ili
5s
ubrzane filmove.
• Aparat prelazi između snimanja normalnih i
HS filmova svaki put kad se pritisne k
taster.
• Pri snimanju HS filmova, prikaz maks. dužine filma menja se i prikazuje
količinu dostupnog vremena za snimanje HS filmova
• Opcije HS filma koje su prikazane menjaju se u zavisnosti od tipa filma koji se snima.
3
E56
Pritisnite b (e snimanje filma)taster ponovo da
zaustavite snimanje.
C Reprodukcija sporih filmova ubrzano
Kad su snimljeni normalnom brzinom
Snimanje vreme
10 s
Reprod. vreme
10 s
Kad su snimljeni na h/u HS 480/4×:
Filmovi se snimaju 4 puta većom brzinom.
Reprodukuju se usporeno, 4 puta sporije u odnosu na normalnu brzinu.
Snimanje vreme
10 s
Reprod. vreme
40 s
Slow motion playback
Kad su snimljeni na j/x HS 1080/0.5×:
Filmovi se snimaju (0.5×) od nornalne brzine.
Reprodukuju se ubrzano, dva puta brže od normalne brzine.
Snimanje vreme
Reprod. vreme
10 s
5s
Ubrzana reprodukcija
Reference Section
E57
Otvaranje HS Filma
Enter shooting mode M d button M D menu icon M Open with HS
footage M k button
Izaberite da li snimate filmove normalne brzine ili HS filmove (usporene ili
ubrzane) kad snimanje počne.
Opcija
Opis
On (default setting)
HS filmovi se snimaju kad započne snimanje.
Off
Filmovi normalne brzine se snimaju kad počne
snimanje.
AF Režim polja
Enter shooting mode M d button M D menu icon M AF area mode M
k button
Podesite kako aparat bira fokus tokom snimanja filma.
Opcija
Opis
a Face priority
(default setting)
Kada aparat detektije lice, fokusira na lice. Pogledajte
“Korišćenje detekcije lica” (A62) za više informacija.
y Center
Aparat fokusira subjekat u centru kadra.
B
O AF režimu polja za film
Reference Section
AF area mode fokusira u centru kadara kada je podešeno Face priority.
• Kada je Movie VR na On (hybrid) i Movie options na Z 1080/60i ili U
1080/50i.
• Kada je Autofocus mode na Single AF i nisu detektovana lica b (e movierecord) taster.
• Kada je HS movie opcija odabrana u Movie options.
E58
Autofocus Mode
Enter shooting mode M d button M D menu icon M Autofocus mode
M k button
Izaberite metod autofokusa korišćen pri snimanju filmova normalnom brzinom.
Opcija
Opis
A Single AF
(default setting)
Fokus se zaključava kad se pritisne taster za početak
snimanja filma. Odaberite ovu opciju kad razdaljina
između subjekta i aparata ostaje prilično ujednačena.
B Full-time AF
Aparat konstantno fokusira.
Odaberite ovu opciju kad se razdaljina između subjekta i
aparata dosta menja. Zvuk fokusiranja može da se čuje. Da
se izbegne snimanje zvuka, koristite Single AF.
• Kada je HS movie odabrano u Movie options, podešavanje je fiksirano na
Single AF.
Reference Section
E59
Movie VR
Enter shooting mode M d button M D menu icon M Movie VR M k
button
Redukuje drmusanje aparata tokom snimanja filmova.
Podesite na Off kada koristite stativ.
Opcija
V On (hybrid)
(default setting)
Opis
Koristi pomeranje objetiva da redukuje vibracije. Takođe
koristi elektronski VR za procesiranje slike. Ugao
vidljivosti je uži.
g On
Koristi pomeranje objetiva da redukuje vibracije.
Off
Ne primenjuje se redukcija.
B
OMovie VR
U nekim situacijama neće imati efekta.
Svetlo za film
Enter shooting mode M d button M e menu icon M Movie light M
k button
Omogućite ovu opciju kao pomoć pri snimanju filma na tamnim mestima.
Opcija
Opis
Reference Section
On
Opcija je uključena za snimanje filma.
Off
(default setting)
Isključena.
E60
Redukcija šuma vetra
Enter shooting mode M d button M D menu icon M Wind noise
reduction M k button
Podesite da li se primenjuje ili ne.
Opcija
Opis
Y On
Snima dok minimaluzuje šum od duvanja vetra na
mikrofonu. Pogodno za snimanje na jakom vetru. Pri
snimanju, pored šuma vetra moguće je teže čuti i druge
zvuke.
Off (default setting)
Ne redukuje se šum vetra.
• Kada je HS film odabran u Movie options, podešavanje je zaključano na
Off.
Frame Rate
Enter shooting mode M d button M D menu icon M Frame rate M
k button
Podesite broj slika u sekundi za film.
Kada je odabrano, opcije Movie options (E54) su promenjene.
• 30 fps (30p/60i) se koristi za TV sa NTSC sistemom i 25 fps (25p/50i) za TV
koji koristi PAL.
Reference Section
E61
Meni reprodukcije
Welcome Screen
Press the d button M z menu icon M Welcome screen M k button
Možete odabrati kako će izgledati ekran dobrodošlice kada se aparat pokrene.
Opcija
Opis
None
(default setting)
Ekran dobrodošlice se neće prikazati kad je aparat
uključen.
COOLPIX
Prikazuje se ekran dobrodošlice sa COOLPIX logom.
Select an image
Prikazuje izabranu sliku za ekran dobrodošlice. Kad je
prikazan ekran za izbor slika, izaberite sliku (A88), i
pritisnite k.
• Slika se čuva u aparatu tako da će ostati iako se
originalna slika izbriše.
• Sledeće slike ne mogu da se registruju.
• Nije moguće odabrati sliku koja ima drugačiji odnos
strana od displeja, ili ukoliko je jako mala.
Reference Section
E62
Vremenska zona i Datum
Press the d button M z menu icon M Time zone and date M k
button
Podesite sat aparata.
Opcija
Opis
Namestite sat na trenutni datum i vreme.
• Koristite džojstik kako bi
podesili datum i vreme).
• Izaberite stavku: pritisnite K ili
J
Date and time
• Podesite: Izaberite minute i
pritisite k ili K.
Date and time
D
M
Y
15 05 2014
h
m
15 10
Edit
Date format
Odaberite Year/Month/Day, Month/Day/Year, ili Day/
Month/Year.
Time zone
w Home time zone se može podesiti i može se uključiti ili
isključiti zimsko računanje vremena.
• Kada je odabrana x destinacija putovanja vremenska razlika
između destinacije i vaše vremenske zone w se automatski
prepračunava i zapamćeni su datum i vreme za odabrani
region. Veoma korisno kada putujete.
Reference Section
E63
Podešavanje Vremenske Zone
1
Upotrebite džojstik da odaberete
Time zone i pritisnite k taster.
Time zone and date
Date and time
Date format
Time zone
London, Casablanca
15/05/2014 15:30
2
Odaberite w Home time zone ili
x Travel destination i pritisnite
k taster.
• Datum i vreme se menjaju na ekranu u
zavisnosti od izabrane vremenske zone.
Time zone
Home time zone
Travel destination
Tokyo, Seoul
15/05/2014 23:30
3
Pritisnite K.
Time zone
Home time zone
Travel destination
Tokyo, Seoul
15/05/2014 23:30
4
Reference Section
Pritisnite J ili K da bi odabrali
vremensku zonu.
• Prikazana je razlika između destinacije
putovanja i vaše vremenske zone.
• Pritiskom na H ćete uključiti zimsko
računanje vremena. Ikona W je prikazana
vrhu ekrana i sat ide jedan čas unapred.
Pritisnite I da bi je isključili.
• Ako razlika ne može da se izabere, podesite
vreme preko Date and time.
New York, Toronto, Lima
10:30
–5:00
Back
Time zone
Home time zone
Travel destination
New York, Toronto, Lima
15/05/2014 10:30
E64
Podešavanja ekrana
Press the d button M z menu icon M Monitor settings M k button
Opcija
Photo info
Opis
On (osnovno podešavanje): Slika se automatski prikazuje na
ekranu nakon što je snimljena i ekran se vraća u režim snimanja.
Off: Slika se ne prikazuje nakon što je snimljena.
Image review
Izaberite od 5 opcija osvetljenja ekrana. Po defoltu je 3.
Brightness
On: Vodič za kadriranje je prikazan.
Off (osnovno podešavanje): Vodič za kadriranje ije prikazan.
B
O podešavanju ekrana
Kada je Quick effects (E41) podešeno na On, slika se prikazuje bez obzira na
Image review podešavanja.
Informacije o slici
Režim snimanja
Režim reprodukcije
4/4
40
30
20
Show info
10
0
-10
15m
1010hPa
15m
1010hPa
25m 0s
880
40
30
20
Hide info
0004. JPG
15/05/2014 15:30
Trenutna podešavanja su prikazana u Show info.
Ukoliko nema operacija par sekundi nestaju po podešavanju u
Hide info. Informacije se prikazuju kada dodirnete neki taster.
10
0
-10
15m
1010hPa
Reference Section
Auto info
(osnovno
podešavanje)
E65
Režim snimanja
Režim reprodukcije
4/4
40
30
20
10
0
Framing
grid+auto info
-10
15m
1010hPa
15m
1010hPa
25m 0s
880
Kao dodatak Auto
info,prikazuje se mreža
kadriranja.
Ne prikazuje se za filove.
0004. JPG
15/05/2014 15:30
Trenutna podešavanja se
prikazuju za Auto info.
4/4
40
30
20
10
Movie
frame+auto
info
0
-10
15m
1010hPa
15m
1010hPa
25m 0s
880
Kao dodatak Auto
info,prikazuje se mreža
kadriranja.
Ne prikazuje se za filove.
Reference Section
E66
0004. JPG
15/05/2014 15:30
Trenutna podešavanja se
prikazuju za Auto info.
Print Date (Utiskivanje datuma i Vremena)
Press the d button M z menu icon M Print date M k button
Datum i vreme fotografisanja se mogu utisnuti
na sliku. Ove informacije ne mogu da se
štampaju na štampačima koji ne podržavaju
štampanje datuma i vremena (E46).
15.05.2014
Opcija
f Date
Opis
Datum se utiskuje na fotografiju.
S Date and time
Datum i vreme se utiskuju na fotografiju.
Off (default setting)
Datum i vreme se ne utiskuju na fotografiju.
B
Utiskivanje datuma
Reference Section
• Utisnuti datum predstavlja trajni deo slike i ne može se ukloniti. Datum i vreme se
ne mogu utisnuti na slike nakon što su snimljene.
• Datum se neće utsisnuti u sledećim okolnostima.
- Kada je režim scene na Sports, Night portrait (podešeno na Hand-held),
Night landscape (podešeno na Hand-held), Museum, Backlighting (kada je
HDR na o), Easy panorama, ili Pet portrait (podešeno na Continuous)
- Kada je Continuous H, Continuous L, Pre-shooting cache, Continuous H:
120 fps, Continuous H: 60 fps ili BSS odabrano za Continuous (E34)
- Filmovi
- Kada se nsimaju slike prilikom snimanja videa
• Uštampani datum će biti teško pročitati na fotografijama male rezolucije.
E67
Photo VR
Press the d button M z menu icon M Photo VR M k button
Kompenzujte drmanje aparata. Drmanje aparata se podjednako kompenzuje
kako pri snimanju fotografija tako i pri snimanju filmova..
Opcija
Opis
V On (hybrid)
Red. vibracije zasnovana na pomeranju senzora redukuje
efekte drmanja aparata.
• Blic: ne okiad
• Brzina zatvarača: Manja od 1/30 na širokoj poziciji i 1/60
za tele.
• Samookidač: k
• Continuous podešavanje: Single
• ISO: ISO 200 ili manje
Čuvanje fotografije traje duže nego inače.
g On
(default setting)
Drmanje aparata se automatski redukuje ukoliko postoji
velika verovatnoća drmanja aparata kao npr. pri vožnji
automobila .
Off
Smanjenje vibracija je isključeno.
B
Napomene o smanjenju vibracija
Reference Section
• Za startovanje red. vib. je potrebno par sek. nakon što se upali aparat, ili kada aparat
prelazi iz režima slikanja u reprodukciju. Sačekajte da se prikaz na ekranu stabilizuje
pre slikanja.
• Usled karakteristika funkcije smanjenja vibracija, moguće je da će slike koje se
prikažu na ekranu odmah nakon fotografisanja delovati malo zamagljeno.
• U nekim okolnostima možda smanjenje vibracija neće biti u mogućnosti da u
potpunosti eliminiše drmanje aparata.
E68
Detekcija pokreta
Press the d button M z menu icon M Motion detection M k button
Uključite detekciju pokreta kako bi smanjili efekat drmanja aparata ili
pomeranja subjekta dok fotografišete.
Opcija
Opis
U Auto
(default setting)
Kada se detektuje drmanje aparata ili pomeranje subjekta,
ISO osetljivost i brzina zatvarača će da se poveća kako bi se
smanjilo zamućenje.
Ipak detekcija pokreta ne radi u sledećim okolnostima.
• Podešeno na ISO sensitivity (E37) na Auto u A
(auto) režimu.
Off
Funkcija isključena.
B
Napomene o detekciji pokreta
• Detektor pokreta možda neće biti u mogućnosti da u potpunosti eleminiše efekat
drmanja u nekim od situacija.
• Detektor pokreta neće da radi kada se subjekat mnogo kreće ili kada je taman.
• Napravljene fotografije mogu izgledati malo zrnasto.
AF Assist
Press the d button M z menu icon M AF assist M k button
Opcija
Opis
a Auto
(default setting)
AF-assist lampa će da pripomogne pri fokusiranju subjekta
koji je slabo osvetljen. Osvetljivač ima domet od 3 m (9 ft
10 in.) na maksimalnoj široko-ugaonoj poziciji i 3m (9 ft 10
in.) u maksimalnoj telefoto poziciji.
U nekim poljima fokusa i režimima scene, AF-assist lampa
možda neće svetleti.
Off
Funkcija je isključena. Aparat možda neće moći fokusirati
ako je slabo osvetljenje.
Reference Section
Definišite da li ćete koristiti AF assist lampu da pomognete fokusiranje aparata
kad je subjekt slabo osvetljen.
E69
Digital Zoom
Press the d button M z menu icon M Digital zoom M k button
Opcija
Opis
On (default setting)
Digitalno uvećanje radi.
Off
Digitalno uvećanje neće raditi.
B
Napomene o Digitalnom Uvećanju
• Kada radi digitalni zum, aparat fokusira u centar kadra.
-Digitalno uvećanje se ne može koristiti kad je Portrait, Night portrait, Night
landscape, Backlighting (kada HDR je o), Easy panorama, Pet portrait, ili
Underwater.
- Kada se koristi pametni portret
- Kada je Continuous (E34) na Multi-shot 16 i A (auto) režim
- Kada je AF area mode (E38) na Subject tracking in A (auto) režim
Sound Settings
Press the d button M z menu icon M Sound settings M k button
Opcija
Opis
Reference Section
Button sound
Uključite On (osnovno podešavanje) ili Off isključite.
• Zvuk podešavanja (zvučni signal će se čuti jednom kad
je podešavanje završeno)
• Zvuk fokusiranja (zvučni signal će se čuti dva puta kad je
aparat fokusirao subjekat)
• Zvuk greške (zvučni signal će se čuti tri puta kad je
detektovana greška)
• Zvuk startovanja kada se aparat uključi. (Nema zvuka
kada je Welcome screen na None.)
Shutter sound
Kada je On (osnovno podešavanje) odabrano, čuje se zvuk
kada okidač okine.
• Nema zvuka pri kontinualnom snimanju, kada se
snimaju filmovi, ili kada se koristi Pet portrait ili Birdwatching režim scena.
E70
Odziv kontrole akcije
Press the d button M z menu icon M Action control response M k
button
Podešavanje osetljivosti aparata kada je aparat podešen na odziv na akciju
(action control) (A4). Kada je podešeno na High, operacije se primenjuje i
kada je vibracija aparata mala. Kada je podešeno na Low, potrebno je
poprilično drmanje aparata. Fabričko pod. je Medium.
B
Više o Action Control Response
Kada se slike pregledju sa Quick playback u kontroli akcije ili pregledu preko celog
ekrana, fiksna je konrola opracija reagovanja na akciju.
Reprodukcija konrole akcija
Press the d button M z menu icon M Playback action control M k
button
Opcija
Opis
On (fabričko pod.)
Slike se biraju trešenjem u režimu prikaza preko celog
ekrana.
Off
Opcija je isključena.
B
O reprodukciji kontrole akcije
Reference Section
Kad pregledate slike sa Playback action control podešenim na On, akcije kontrole
ili preko celog ekrana, odziv operacije izabranih slika je zaključan.
E71
Mapa akcija
Press the d button M z menu icon M Map actions M k button
Opcija
opis
On (default setting)
Možete zumirati mape trešenjem aparata (A5).
Off
Nemožete zumirati mape trešenjem aparata.
B
O mapama akcija
Kada je pritisnut V (akcija) taster nemožete zumirati mape trešenjem.
Auto Off
Press the d button M z menu icon M Auto off M k button
Kada je aparat uključen i istekne određeni period bez ikakve operacije, aparat će
ući u režim mirovanja (A23).
Odaberite između 30 s, 1 min (osnovno podešavanje), 5 min, i 30 min.
C
Auto Off podešavanje
Reference Section
• Vreme potrebno da prođe da aparat ode u režim mirovanja fiksirano je u sledećim
slučajevima.
• Kad su prikazani meniji: 3 min (kad je auto off na 30 s ili 1 min)
• Kad je priključen AC adapter: 30 minuta
E72
Format Memory/Format Card
Press the d button M z menu icon M Format memory/Format card M
k button
Koristite ovu opciju da formatirate internu memoriju ili memorijsku karticu.
Formatiranjem se permanentno brišu svi podaci sa interne memorije ili
memorijske kartice. Izbrisani podaci se ne mogu povratiti. Prebacite
važne slike pre foramtiranja na računar.
• Ne isključujte aparat i ne otvarajte poklopac ležišta bat./slota mem. kartice tokom
formatiranja.
Formatiranje Interne Memorije
Da bi formatirali internu memoriju uklonite
memorijsku karticu. Format memory opcija će
se pojaviti u setup meniju.
All images will
be deleted! OK?
Format
No
Formatiranje Memorijske Kartice
Kada se mem. kart. ubaci u aparat, Format card
opc. će se pojaviti u setup meniju.
All images will
be deleted! OK?
Format
Reference Section
No
E73
Language
Press the d button M z menu icon M Language M k button
Odaberite jezik koji će se koristiti na aparatu.
TV Settings
Press the d button M z menu icon M TV settings M k button
Podesite za konekciju sa TV om
Opcija
Opis
HDMI
Izaberite rezoluciju slike za HDMI izlaz između Auto
(osnovno podeš.), 480p, 720p, ili 1080i. Kada je Auto
izabrano, opcija najbolja za TV koja podržava HD rezoluciju
na koji je aparat povezan je automatski izabrana između
480p, 720p, ili 1080i.
HDMI device control
Odaberite da li će aparat primati signale sa TV a kad je
konektovan na HDMI-CEC kompatibilan TV preko HDMI
kabla. Kad je na On (osnovno podeš.), daljinskim za TV
možete upravljati aparatom tokom reprodukcije.
Vidite “Korišćenje TV daljinskog (HDMI Device Control)”
(E14).
C
HDMI i HDMI-CEC
Reference Section
HDMI (High-Definition Multimedia Interface) ije multimedijalni interfejs.
HDMI-CEC (HDMI-Consumer Electronics Control) omogućava da kompatibilni uređaji
sarađuju.
E74
Charge by Computer
Press the d button M z menu icon M Charge by computer M k
button
Opcija
Opis
a Auto
(default setting)
Baterija u aparatu se puni preko računara.
Off
Baterija u aparatu se ne puni preko računara kada je aparat
povezan sa računarom.
B
O punjenju preko računara
• Ako se aparat isključi, punjenje prestaje.
• Potebno je oko 4 sata i 10 da bi se napunila potpuno prazna baterija.
Vreme punjenja se povećava ako se tokom punjenja vrši tranfer podataka.
• Aparat se isključuje ako nema komunikacije sa računarom 30 min nakon što je
punjenje gotovo.
B
Kada lampa napajanja blinka brzo
Moguće je da se aparat ne puni iz sledećih razloga.
• Prevelika je temperatura. Punite pri temperaturama od 5 °C do 35 °C (41 °F to 95 °F).
• USB kabl nije lepo uključen, ili je baterija loša. Diskonektujte USB, i povežite
ispravno, ili zamenite bateriju.
• Kompjuter je u režimu spavanja, restartujte ga.
• Baterija ne može. biti punjena preko računara jer je na računaru to softverski
onemogućeno.
Reference Section
E75
Blink Warning
Press the d button M z menu icon M Blink warning M k button
Podesite da li želite da imate detekciju zatvorenih očiju dok slikate u režimu
detekcije lica (A62) u sledećim situacijama.
• U režimima scene: Scene auto selector, Portrait ili Night portrait (kad je
Tripod izabrano) u režimu scena (A35)
• A (auto) režim (kada je Face priority (E38) odabran za AF režim polja)
Opcija
Opis
On
Kada aparat detektuje da jedan ili više ljudskih subjekata
ima zatvorene oči, kratko posle prepoznavanja lica i
fotografisanja, pojaviće se ekran Did someone blink? na
monitoru. Portret čije su oči ostale zatvorene kada je
odradio zatvarač, je uokviren žutom linijom. Ukoliko se ovo
desi, pogledajte sliku i odlučite da li želite ponovo da
fotografišete.
Off (default setting)
Upozorenje na treptaj nema efekta.
Ekran upozorenja na treptaj
Reference Section
Detektovana lica imaju okvir..
Did someone blink?
• Da uvećate detektovano lice, rotirajte
kontrolu zuma g (i). Za povratak na pregled
preko celog ekrana rotirajte ka f (h)
• Kad aparat detektuje više subjekata sa
zatvorenim očima, pritisnite J ili K tokom
uvećanja, kako bi pregledali lica.
Exit
Zoom in
• Pritsnite l taster da izbrišete sliku.
• Pritsnite k za povratak u režim slikanja.
Ukoliko se ne izvrši nikakva operacija tokom par sekundi, aparat će se vratiti u
režim slikanja.
B
Beleške o Uporozenju na treptaj
• Sa svim opcijama osim Single (E34) u kontinualnom snimanju
• U nekim situacijama neće raditi kako je očekivano.
E76
Eye-Fi prebacivanje
Press the d button M z menu icon M Eye-Fi upload M k button
Opcija
Opis
b Enable
(default setting)
Prebacivanje slika na odabranu lokaciju pomoću Eye-Fi
card kartice u aparatu.
c Disable
Slika se ne uploaduje.
B
O Eye-Fi karticama
• Obratite pažnju da slike neće biti uploadovane iako je Enable odabran ukoliko je
signal slab.
• Izvadite Eye-Fi karticu gde je emitovanje signala zabranjeno
• Signal se emituje i kada Disable odabrano.
• Pročitajte uputstvo Eye-Fi za više informacija. U slučaju kavra kontaktirajte
proizvođača kartice.
• Možete koristiti parat za paljenje i gašenje Eye-Fi kartica, mada možda neće
podržavati druge Eye-Fi funkcije.
• Aparat ne podržava funkciju beskonačne memorije. Kada jepodešeno na računaru,
onemogiućite funkciju. Kada je funkcija omogućena, broj preostalih slika se možda
neće prikazivati ispravno.
• Eye-Fi kartice su za korišćenje isključivo u zemlji kupovine. Obratite pažnju na sve
lokalne zakone prilikom kupovine.
• POstavljanje opcije na Enable će rezultirati bržim torišenjem baterije.
C
Eye-Fi Indikacija komunikacije
Reference Section
Status veze Eye-Fi kartice se prikazuje na displeju (A9).
• w: Eye-Fi upload podesite na Disable.
• x (lights): Eye-Fi upload omogućeno; čeka na upload.
• x (flashes): Eye-Fi upload omogućeno; prebacivanje podataka.
• z: Došlo je do greške. aparat ne kontroliše Eye-Fi karticu.
E77
Reset All
Press the d button M z menu icon M Reset all M k button
Kada je odabrano Reset aparat se vraća na fabričke vrednosti.
• Podešavanja kao što su Time zone and date ili Language, se ne resetuju.
C
Resetovanje broja fajla
Da resetujete fajlove na “0001”, obriite sve slike sa aparata i interne
memorije(A31)pre izbora Reset all.
Verzija upravljačkog softvera
Press the d button M z menu icon M Firmware version M k button
Pogledajte verziju upravljačkog softvera na vašem fotoaparatu.
Reference Section
E78
Meni GPS Opcija
GPS Opcije
Press the d button M z (location data options) menu icon M Location
data options M k button
Opcija
Opis
Record location data
Kad je na On, signali se dobijaju sa GPS satelita i
pozicioniranje počinje (A78).
• Osnovno podešavanje je Off.
Update A-GPS file
Memorijska kartica se koristi za nadgrađivanje A-GPS (assist
GPS) fajla. Korišćenje najnovijeg A-GPS fajla može da
smanji vreme koje je potrebno za praćenje informacije
pozicije.
Vidite “Nadgradnja A-GPS fajla” (E79).
Erase location data
Info. pozicije i POI info. snimljene na slike su izbrisane.
• Ovi podaci se ne mogu povratiti.
Nadogradnja A-GPS fajla
Preuzmite najnoviji A-GPS fajl sa sajta ispod, i koristite ga za nadgradnju fajla.
http://nikonimglib.com/agps/index.html
• A-GPS fajl za COOLPIX AW120 dostupan samo na sajtu koji je prikazan iznad.
• Da nadgradite A-GPS fajl, podesite Record GPS data na Off. Kada je On
izabrano, A-GPS fajl ne može da se nadgradi.
Preuzmite najnoviji A-GPS fajl na računar sa sajta.
Koristite čitač kartica ili drugi uređaj da kopirate preuzeti
fajl u “NCFL” folder memorijske kartice.
• “NCFL” folder je koreni direktorijum na mem. kartici. Ako memorijska kartica
nema “NCFL” folder, kreirajte novi folder.
3
4
5
Reference Section
1
2
Ubacite mem. karticu sa kopiranim fajlom u aparat.
Uključite aparat.
Pritisnite d taster da prikažete meni GPS podešavanja, i
koristite džojstik da izaberete Location data options.
E79
6
Izaberite Update A-GPS file, i preuzmite fajl.
• Potrebno je oko 2 minuta za nadgradnju A-GPS fajla.
B
O nadgradnji A-GPS fajla
• A-GPS fajl je nedostupan kad je pozicija određena po prvi put nakon što je aparat
kupljen. A-GPS fajl postaje aktivan kada se po drugi put određuje lokacija.
• Period verifikacije A-GPS fajla se može proveriti na ekranu updatea. AKo je ovaj
preriod istekao, prikazan je sivo.
• Kad period verifikacije A-GPS fajla jednom istekne, praćenje informacije pozicije se
neće ubrzati. Preporučeno je nadgrađivanje A-GPS fajla pre korišćenja GPS opcije.
Jedinice razdaljine
Press the d button M z (location data options) menu icon M Distance
units M k button
Možete birati između km (m) (kilometri, metri) (osnovno podešavanje) i mi
(yd) (milje, jarde).
Reference Section
E80
Računanje razdaljine
Press the c button (playback mode) M Display a map (A82) M d
button M z (location data options) menu icon M Calculate distance M
k button
Računa se linearna distanca od trenutne lokacije do lokacije snimanja na slici ili
između lokacija snimanja dve slike.
1
Koristite džojstik da odaberete
metu za računanje razdaljine, i
pritisnite k taster.
Calculate distance
Position now⇔image
• Position now  image: Računa razdaljinu
od trenutne lokacije do lokacije snimanja.
Počinje potvrđivanje trenutne pozicije. Idite
na korak 3.
• Image  image: Računa razdaljinu
između lokacija snimanja dve slike.
2
Pritisnite J ili K da izaberete sliku
koja je početna tačka, i pritisnite
k taster.
• Da podesite skalu mape, koristite kontrolu
zuma (f (h)/g (i)).
Image⇔image
500m
Choose start point
Back
3
• Svaki put kad je slika izabrana, razdaljina je
prikazana na ekranu.
• Pritisnite k taster da završite sa
računanjem.
500m
Choose end point
Back
100m
Select image
Distance
B
Reference Section
Pritisnite J ili K da izaberete sliku
koja je završna tačka.
Select image
O računanju razdaljine
• Ako info. pozicije nije snimljena na slici, razdaljina ne može da se računa.
• Da bi računali razdaljinu preko Position now  image, info. o poziciji mora da se
dobije pre (A78).
E81
Tačke interesa (POI) (Snimanje i prikazivanje
naziva lokacije)
Press the d button M z (location data options) menu icon M Points
of interest (POI) M k button
Pokazuje kako podesiti POI (tačku interesa, naziv lokacije).
Opcija
Opis
Reference Section
Embed POI
Kad je na On, naziv lokacije će biti snimljen na slici.
• Osnovno podešavanje je Off.
• Naziv lokacije može da se snimi na fotografiju i video.
Display POI
Kad je na On, naziv lokacije će biti prikazan na ekranu
snimanja i reprodukcije (A10, 12).
Ako je Embed POI bilo na On kad je slikano, naziv lokacije
za sliku je prikazan tokom reprodukcije.
• Osnovno podešavanje je Off.
Level of detail
Podesite stepen prikaza naziva lokacije. Viši nivo detaljnija
regionalana informacija, a niži nivo pokazuje regionalne
informacije za širu oblast.
• Kad je na nivou 1: prikazani su nazivi država.
• Kad je na nivou 2 do 5: prikazane informacije variraju u
zavisnosti od države u kojoj je mapa prikazana.
• Kad je na nivou 6: landmark nazivi (postrojenja) su
prikazani.
Edit POI
Ako je tokom reprodukcije izabran Update POI , naziv
lokacije snimljen na sliku može da se promeni. Izaberite
sliku čiji naziv lokacije želite da izmenite, pre pritiskanja
d tastera.
• Kad je izabran nivo 6, pritisnite džojstik J ili K da
promenite landmark naziv.
• da promenite nivo informacija na mapi, pritisnite
džojstik H ili I.
Ako je Remove POI izabran, naziv lokacije snimljen na
sliku je uklonjen.
C
POI Prikaz
Ako ne postoji naziv lokacije u prikazu stepena koji je podešen, prikazano je “---”.
E82
Create Log (sačuvajte log informacije kretanja)
Press the d button M z (location data options) menu icon M Create
log M k button
Kad snimanje logoa počne, merena informacija snimanja za određeno trajanje
je snimljena dok ne istekene ručno predefinisano vreme za Log interval.
• Nije moguće koristiti log data tako što ih samo snimite. Da ih koristite,
završite snimanje loga i sačuvajte ih na mem. kartici.
1
Pomoću džojstika izaberite log za
snimanje, i pritisnite k taster.
• Izaberite log između.
- Start all logs: info o poziciji, podaci o
visini i dubini vode su snimljeni.
- Start location log: Podaci o poziciji su
snimljeni.
- Start depth log: Info. o dubini vode je
snimljena.
2
Izaberite dužinu trajanja za log
interval za snimanje logoa, i
pritisnite k taster..
• Intervali variraju u zavisnosti od loga koji se
snima.
Create log
Start all logs
End all logs
Start location log
End location log
Start depth log
End depth log
Log interval
15 s
30 s
1 min
3 min
5 min
10 min
Izaberite dužinu loga koji se snima
i Pritisnite k taster.
• Snimanje počinje.
• Snima se u intervalu podešenom za Log
interval dok se ne dostigne ručno
predefinisano vreme.
• Kad je izabrano Start depth log dužina
snimanja za log se ne može izabrati. trajanje
snimanja je zaključano na 1 sat.
• D je prikazano na ekranu tokom
snimanja (A8).
Start log
Log data for next 6 hrs
Log data for next 12 hrs
Log data for next 24 hrs
Log data for next 72 hrs
Reference Section
3
E83
4
5
Kad je snimanje završeno, koristite
džojstik da završite log izabran u
koraku 1 pomoću Create log u
meniju GPS opcija, i pritisnite k
taster.
Izaberite Save log, i pritisnite k
taster..
• Podaci logoa su snimljeni na memorijsku
karticu.
Reference Section
E84
Create log
Start all logs
End all logs
Start location log
End location log
Start depth log
End depth log
End all logs
Save logs
Erase logs
B
O snimanju log-a
C
Brisanje podataka logoa
• Ako datum i vreme nisu podešeni, logo ne može da se snimi.
• Koristite pune baterije da izbegnete isključivanje aparata tokom snimanja. Kad se
baterija istroši, snimanje.
tokom snimanja visine ili dubine vode, baterija se mnogo brže troši. Budite obazrivi.
• Snimanje se zaustavlja prema dole opisanim operacijama, i ako ima mesta za
snimanje.
- The battery is removed
- Record GPS data u GPS options je na Off
- Reset all u setup meniju se izvodi
- Promenjeno je podešavanje za sat aparata (time zone ili date and time)
• Snimanje logoa se pauzira tokom sledećih operacija.
- Tokom kontinualnog snimanja
- Tokom snimanja filma
- Pri konekciji preko USB ili HDMI kabla
• Ako i dalje ima vremena za snimanje logačak i ako se aparat isključi, snimanje se
kontinualno izvodi dok ručno predefinisano vreme ne istekne.
• Podaci logoa se privremeno nalaze u aparatu. Nov logo ne može da se snimi dok se
postojeći ne ukloni iz aparata. Nakon snimanja logoa, sačuvajte ga na memorijsku
karticu.
• Vidite “Log podaci sačuvani na memorijske kartice” (E100).
• Da izbrišete podatke logoa koji su privremeno u aparatu, izaberite Erase log u
koraku 5.
• Da izbrišete podatke logoa koji su na mem. karticu, pritisnite l taster u View log
(E86).
Reference Section
E85
Pregled loga
Press the d button M z (location data options) menu icon M View log
M k button
Proverite ili izbrišite log data sačuvane na mem. kartici preko Create log
(E83).
1
2
Korisite džojstik da izaberete log
data koji će biti prikazani, i
pritisnite k taster.
View log
• GPS logs: Prikaz snimljenih podataka.
• Altitude/depth logs: prikaz snimljenih
podataka za informaciju visine ili dubine
vode.
Altitude/depth logs
Korisite džojstik da izaberete log
data koji će biti prikazani, i
pritisnite k taster.
Location logs
Location logs
2014/05/26 [2]
2014/05/26 [1]
• B je prikazano za visinu C je prikazano za
podatke o dubini vode.
• Vidite “Log podaci snimljeni na memorijske
kartice” (E95).
• Vidite “Brisanje podataka logoa” (E87).
3
Proverite rutu kretanja.
2014/05/20
2014/05/18
2014/05/15
500m
Kada je izabrano GPS logs
Reference Section
E86
• Ruta kretanja je prikazana na mapi.
• da podesite skalu mape, okrenite kontrolu
zuma (f (h)/g (i)).
• da pomerite prikaz mape, koristite džojstik
H, I, J, ili K.
• Da izbrišete prikazane podatke, pritisnite l
taster.
- Pritisnite k taster za povratak na ekran u koraku 2.
Kada je izabrano Altitude/depth logs
m / time
0
10
20
30
40
50
60
100
• Informacija o visini ili dubini vode je prikazana
na grafiku.
• Kada se kontrola zuma okrene ka g (i), grafik
je uvećan. Kada se kontrola zuma okrene ka
26/05/2014 [2] 15:30
f (h), prikazan je ceo grafik.
• Da pomerite prikaz grafika pritisnite J ili K.
• Kad je k taster pritisnut, može da se izabere
druga slika.
- Pritisnite J ili K da izaberete drugu sliku.
- Da uvećate sliku okrenite kontrolu zuma ka g (i). da se vratite na prikaz
grafika okrenite kontrolu zuma ka f (h).
• da izbrišete podatke, Pritisnite l taster.
• Ekran prelazi u onaj prikazan u koraku 2 kada se pritisne d taster.
80
60
40
20
0
Brisanje podataka logoa
Pritisnite l taster u koraku 2 da izaberete neku funkciju.
• Selected log: Izabrani log data su izbrisani.
• All logs: svi log data sa mem. kartice su izbrisani.
C
GPS Log Data
Log data su NMEA format-podržani. Ipak, prikaz u bilo kom softveru ili aparatu nije
garantovan.
Reference Section
E87
Podešavanje sata sa satelita
Press the d button M z (location data options) menu icon M Set clock
from satellite M k button
Signali sa GPS satelita se koriste za podešavanje datuma i sata aparata (samo
kad je Record GPS data u GPS options u meniju GPS opcija na On). Proverite
status pozicioniranja pre nego što počnete sinhronizaciju.
B
O sinhronizovanju
• Datum/vreme podešavanje preko Set clock from satellite se vrši preko
vremenske zone u Time zone and date (A22, E69) u setup meniju. Proverite
vremensku zonu pre podešavanja Set clock from satellite.
• Datum/vreme podešavanje preko Set clock from satellite nije precizan kao sat
na radiju. Koristite Time zone and date u setup meniju toda podesite vreme ako
nije precizno u Set clock from satellite.
Reference Section
E88
Elektronski kompas
Press the d button M z (location data options) menu icon M
Electronic compass M k button
Opcija
Compass display
Opis
Kad je na On, kompas je prikazan na ekranu snimanja.
• Osnovno podešavanje je Off.
• Indikator kompasa se menja u zavisnosti od pravca u
kom se aparat drži.
• Kad je ekran okrenut na dole, indikator kompasa prelazi
u kružni kompas, sa crvenom strelicom koja pokazuje
sever .
- Način prikaza: sever, istok, jug i zapad
-Raspon prikaza: 16 kardinalnih tačaka
• pravac meren elektronskim kompasom se može utisnuti
na slike preko Data imprint u meniju reprodukcije
(E18).
Korigujte kompas kad pravac nije ispravan.
Compass correction
Kad je prikazan ekran
desno, zaljuljajte aparat
Move camera in a figure eight.
tako da iscrtate osmicu u
vazduhu dok okrenete
zglob ka aparatu napred i
nazad, sa jedne na drugu
stranu, gore i dole.
Compass correction
Reference Section
E89
B
Korišćenje digitalnog kompasa
• Elektronski kompas nije prikazan kad je objektiv okrenut naviše.
• Ne koristite kompas ovog aparata prilikom planinarenja i sličnih situacija. Prikazana
informacija je samo opšti vodič.
• Pravac možda neće biti određen pravilno blizu sledećih objekata : magnet, metal,
električni motor, kućni električni aparati ili kabli za napajanje
• Pravac možda neće biti određen pravilno na sledećim mestima: u automobilima,
vozovima, brodovima, avionima, u zgradama, podzemnim prolazima
• Pravac možda neće biti određen pravilno ako informacija pozicije nije snimljena.
Reference Section
E90
Opcije visine/dubine
Press the d button M z (location data options) menu icon M
Altitude/depth options M k button
Opcija
Altimeter/depth
gauge
Opis
On (fabričko pod.): Visinometar ili merač dubine su
prikazani na ekranu.
Off: Visinometar ili merač dubine nisu prikazani.
Vrednost visine ili dubine je kompenzovana.
Use GPS data: Vrednost visine je kompenzovana preko
GPS.
•kada je prikazan dijalog potvrde, izaberite Yes i
Pritisnite k taster. Vrednost visine je kompenzovana
preko prikazane vrednosti.
•Podaci se ne kompezuju pod vodom.
Correct manually: Unesite podatke visine ili dubine da
kompenzujete.
Alt./depth correction
•Koristite džojstik H ili I da promenite vrednost i J ili
K da promenite poziciju unosa za brojeve.
•Kada je kursor na desnom broju, Pritisnite k taster da
podesite vrednost.
Reset: Kompenzacija podešena preko Use GPS data ili
Correct manually je otkazana.
•Kada je prikazan dijalog potvrde za otkaz, izaberite Yes
i Pritisnite k taster. kompenzovana vrednost je
otkazana.
B
Set the unit of distance for displaying altitude or water depth
to “m (meters)” (fabričko pod.) or “ft (feet).”
O opcijama visine i dubine
Da izvršite korigovanje visine - dubine Use GPS data u Alt./depth correction,
Record GPS data u GPS options podesite na On te takođe mora biti primljen
signal od 4 ili više satelita. (A80).
Reference Section
Altitude/depth units
E91
The Wi-Fi Options meni
Press the d button M q menu icon M k button
Podesite Wi-Fi (bežični LAN) podešavanja za uređaj.
Opcija
Opis
Connect to smart
device
Kada se povezuje na smart uređaj odaberite Connect to
smart device.
Pogledajte “Korišćenje Wi-Fi opcija” (A89).
Disable Wi-Fi
Onemogućava bežičnu vezu. Pogledajte “Korišćenje Wi-Fi
opcija” (A89).
SSID:
Promenite SSID. SSID Konfigurisan ovde se prikazuje na
telefonu. Postavite 1 do 24 slovnih alfanumeričkih oznaka
za SSID.
Auth./encryp.:
Podesite da li kriptujete vezu između aparata i telefona.
Komunikacija nije kriptovana kada je Open (fabričko pod.)
je odabrano.
Options
Password:
Podesite šifru. Postavite 8 do 16 slovnih alfanumeričkih
oznaka za šifru.
Channel:
Promenite kanal za bežičnu komunikaciju.
Reference Section
Subnet mask:
Podesite subnet mask.
Fabričko pod. 255.255.255.0. Koristite fabričko pod. u
normalnim uslovima.
Podesite IP adresu DHCP servera.
Fabričko pod. je 192.168.0.10. Koristite fabričko pod. u
normalnim uslovima.
Current settings
Prikažite na ekranu trenutna podešavanja.
Restore default
settings
Vraća Wi-Fi na fabrička podešavanja.
E92
Operacije unošenja teksta
Character Input for SSID and Password
• Pritisnite H, I, J ili K da unesete karaktere.
Pritisnite k da unesete označeni karakter i
pređete na sledeće slovo..
• Da pomerate kursor pritiskajte N ili O na
tastaturi a zatim pritisnite k taster.
• Da obrišete karakter, pritisnite l taster.
• Da primenite podešavanje kliknite P i
pritisnite k taster.
Polje
SSID
N i k o n AW1 2 0 x x x x x x
xx
0
A
K
U
123456789
B CDE F GH I J
L MNO P Q R S T
VWX Y Z @
Back
Kucanje slova za Channel, Subnet mask i
DHCP server IP address
• Pritisnite H ili I da podesite brojeve. Da
pređete na sledeći broj, pritisnite K ili k
taster. Da se vratite na predhodni pritisnite J
taster..
• Da primenite podešavanje kliknite P i
pritisnite k taster.
Delete
Tastatura
DHCP server IP address
1 9 2 . 1 6 8 .
0 .
1 0
Edit
Reference Section
E93
Poruke o greškama
Sledeća tabela sadrži listu grešaka i ostalih upozorenja koji se pojavljuju na
ekranu, kao i rešenja za njihovo uklanjanje.
Ekran
Battery temperature
is elevated. The
camera will turn off.
A
Rešenje
Temperatura baterije je previsoka.
Isključite fotoaparat, i ostavite bateriju da se
malo ohladi pre ponovnog korišćenja.
–
Memory card is write
protected.
Memorijska kartica je zaključana na upis.
Prebacite na “write” poziciju.
–
This card cannot be
used.
Greška u pristupu mem. kartici.
• Koristite odobrenu karticu.
• proverite konektore.
• vidite da li je kartica ispravno ubačena.
16, F31
Memorijska kartica nije formatirana za upotrebu
u ovom aparatu.
Svi podaci na njoj će biti obrisani. Da zadržite
podatke, odaberite No, i prebacite podatke na
računar pa je formatirajte. Da formatirate,
odaberite Yes pritisnite k taster.
F6
The camera will turn
off to prevent
overheating.
This card cannot be
read.
Card is not
formatted. Format
card?
Not available if Eye-Fi
card is locked.
Reference Section
Out of memory.
Image cannot be
saved.
E94
The write-protect switch of the Eye-Fi card is in
the “lock” position.
–
Eye-Fi kartica je zaključana na upis.
• Prebacite na“write” poziciju.
16
Obrišite fotografije ili ubacite novu karticu
16, 31,
75
Greška u toku snimanja slike.
Formatirajte ugrađenu memoriju ili memorijsku
karticu.
E73
Fotoaparat je ostao bez brojeva fajlova.
Ubacite novu karticu, ili formatirajte ugrađenu
memoriju/mem. karticu.
E73
Slika se ne može koristiti za ekran dobrodošlice.
E62
Nema dovoljno mem. za kopiranje slike.
Obrišite slike sa destinacije.
31
Ekran
A
Rešenje
Album is full. No
further pictures can
be added.
Preko 200 slika je dodato u album.
• Uklonite neke slike iz albuma.
• Dodajte u druge albuma
Sound file cannot be
saved.
Govorna poruka ne može da se snimi za ovaj fajl.
• Ne može da se snimi sa filmom.
• Izaberite sliku snimljenu ovim aparatom.
Image cannot be
modified.
Slika se ne može izmeniti.
• Izaberite slike koje podržavaju izmene.
• Ne može se koristiti sa filmovima.
E13,
F15
Cannot record
movie.
Greška pri snimanju filma.
Odaberite mem. karticu sa većom brzinom
snimanja.
70, F31
Memory contains no
images.
Nema slika na memoriji ili memorijskoj kartici.
• Izvadite mem. karticu da reprodukujete slike
sa inter. mem.
• Da kopirate sa interne memorije na karticu,
pritisnite d taster da izaberete Copy u
meniju reprodukcije.
This file cannot be
played back.
–
17
E52
Slike nisu dodate u album.
E5,
E6
Nema slika u odabranoj kategoriji.
E9
Fajl nije snimljen sa ovim aparatom.
Fajl ne može da se vidi na ovom aparatu.
Koristite računar ili aparat na kojem je snimljen
za pregled ovog fajla.
–
All images are
hidden.
Slika ne može da se reprodukuje u prezentaciji.
E48
This image cannot
be deleted.
Slika je zaštićena.
Onemogućite zaštitu.
E49
Failed to set clock
from satellite.
Sat nije namešten sa satelita, pokušajte sa druge
lokacije.
–
Reference Section
File contains no
image data.
E7
E5
E95
Ekran
A
Rešenje
No A-GPS file found
on card.
A-GPS ne postoji na kartici.
Proverite:
• Da li je kartica unutra
• Dali je A-GPS fajl na kartici
• Da li je A-GPS na kartici noviji od onog u
aparatu
• Da li je A-GPS fajl ispravan
–
Update failed.
Nemoguća nadgranja A-GPS fajla.
A-GPS fajl je možda prekinut. Još jednom
preuzmite fajl sa sajta.
87,
E79
Unable to determine
current position.
Nemoguće određivanje trenutne pozicije pri
računanju razdaljine.
Promenite lokaciju ili vreme i ponovo odredite
lokaciju.
–
Memorijska kartica nije ubačena.
Ubacite je.
16
Prekoračili ste maksimalan broj logovanja za taj
dan.
• GPS log: Do 36 podataka po danu
• Log visine i dubine: Do 34 podataka po danu
–
Maksimalni broj logova za jednu memorijsku
karicu je prekoračen
• 100 log data već sačuvano.
• Za visinu i dubinu maksimalno 100 logova
Izbrišite sa mem. kartice log data koji vam više
neće trebati, ili zamenite karticu.
E86
Unable to correct
compass.
Nemoguće da podesi ispravno kompas.
Zaljuljajte aparat napolju, da iscrtate broj osam
u vazduhu, okrećući aparat ka zglobu, napred i
nazad, gore i dole , sa jedne na drugu stranu.
E89
No access.
Nemoguće je povezivanje sa telefono. Pokušajte
ponovo.
90,
E92
Could not connect.
Greška je nastala prilikom prijema podataka sa
telefona. Promenite kanal koristeći Channel u
Wi-Fi options u setap meniju i pokušajte
ponovo.
90,
E92
Wi-Fi connection
terminated.
Nakon što je ostavarena veza, baterija je oslabila,
ili je pukla veza usled lošrg signala. Proverite
status na aparatu i pokušajte ponovo.
90,
E92
Cannot save to card.
Reference Section
E96
Ekran
A
Rešenje
Lens error
Nakon što je ostavarena veza, baterija je oslabila,
ili je pukla veza usled lošrg signala. Proverite
status na aparatu i pokušajte ponovo.
22
Communications
error
Greška objektiva.
Isključite pa uključite fotoaparat. Ako se greška
ponovi kontaktirajte Nikon predstavnika.
E23
System error
Greška u konekciji sa štampačem.
Isključite fotoaparat i konektujte kabl ponovo.
12, 22
Reference Section
E97
Rešenje
A
Printer error: check
printer status.
Greška štampača.
Proverite štampač. Nakon što ste rešili problem,
odaberite Resume i pritisnite k taster da
nastavite štampu.*
–
Printer error: check
paper.
Odabrana veličina papira nije ubačena u
štampač.
Ubacite pravi papir, daberite Resume i pritisnite
k taster da nastavite štampu.*
–
Printer error: paper
jam.
Odabrana veličina papira nije ubačena u
štampač.
Izvucite papir, odaberite Resume i pritisnite k
taster da nastavite štampu.*
–
Printer error: out of
paper.
Nema papira u štampaču.
Ubacite papir, odaberite Resume i pritisnite k
taster da nastavite štampu.*
–
Printer error: check
ink.
Greška mastila.
Proverite mastilo, odaberite Resume i pritisnite
k taster da nastavite štampu.*
–
Printer error: out of
ink.
Nestaje mastila ili je ketridž prazan.
Zamenite mastilo, odaberite Resume i pritisnite
k taster da nastavite štampu*
–
Printer error: file
corrupt.
Greška usled greške na fajlu.
Odaberite Cancel i pritisnite k taster da
otkažete štampu.
–
Ekran
* Proverite dokumentaciju koju ste dobili uz štampač za dalja uputstva.
Reference Section
E98
Nazivi fajlova
Slike, filmovi i zvučni zapisi se čuvaju pod sledećim imenima.
DSCN0001.JPG
Indentifikator (ne priazuje se)
Originalne fotografije,
filmovi, fotografije izvučene
iz filma
Ekstenzija (označava format)
DSCN
Male kopije
SSCN
Odsečene kopije
RSCN
Slike kreirane bilo kojom
funkcijom izmene osim
male slike i odsecanja ,
filmovi kreirani izmenom
filma
JPEG fotografije
.JPG
Filmovi
.MOV
Govorne poruke
.WAV
Broj fajla
(dodeljuje se automatski od “0001”)
FSCN
Reference Section
E99
C
Log podaci na memorijskoj kartici
Log podaci se snimaju u “NCFL“ folderu.
File name : N140515 0 .log
(1)
(2) (3)
(1) Datum
Datum (Zadnje dve cifre godine, neseca i dana u
GGMMDD formatu) dodeljeno automatski.
(2)Indentifikacioni
broj
Podacima snimljenim istog dana, rastuće se dodeljuje ID,
počevši od “0,” u redosledu snimanja.
• GPS log:Ukupno 36 znakova brojeva od 0 do 9 i slova od
A do Z.
• Log visine i dubine: Ukupno 34 znakova brojeva od 0 do
9 i slova od A do Z bez O.
Označava tip fajla
(3) Ekstenzija
.log
GPS logovi
.lga
Logovi visine
.lgb
Logovi dubine
• GPS logovi: Do 36 se mogu snimiti dnevno i do 100 mogu ići na memorijsku
karticu.
• Logovi visine i dubine: Do 34 se mogu snimiti dnevno i do 100 mogu ići na
memorijsku karticu.
Reference Section
E100
Dodatna oprema
Battery charger
Punjač MH-65
(Vreme punjenja : pribl. 2 s 30 min)
AC Adapter EH-62F (povežite kao što je prikazano)
AC adapter
Ubacite kabl AC Adaptera do kraja u slot u AC Adapter, a
onda ubacite AC Adapter u ležište baterije.
• Tokom korišćenja AC adaptera, poklopac ležišta baterije/
slota mem. kartice ne može da se zatvori. Ne izvlačite kabl
iz AC adaptera.
Ako je kabl izvučen, konekcija između aparata i izvora
napajanja je prekinuta, i aparat se isključuje.
Dodaci zavise od zemlje prodaje.
Vidite naše internet sajtove za kataloge.
Reference Section
E101
E102
Tehničke
napomene i Indeks
Briga o produktima
F2
Aparat
Baterija
AC Adapter
Memorijske kartice
F2
F4
F5
F6
Briga o aparatu
Čišćenje
Čuvanje
F7
F7
F8
Rešavanje problema
F9
Licence za mape.............................................F20
Specifikacije
F26
Odobrene mem. kartice
Indeks
F31
F34
F1
Briga o produktima
Aparat
Da bi konstantno uživali u ovom Nikonovom proizvodu držite se sledećih mera
predostrožnosti.
Pročitajte upozorenja u odeljku “Za vašu sigurnost” (Avi do ix) i “<Važno>
Otporan na udarce, prašinu, kondenzaciju, vodootporan, GPS“ (Axi do xvi) pre
korišćenja produkata.
B
Ne dozvolite da vlaga prodre u unutrašnjost aparata
COOLPIX AW120 je snabdeven JIS/IEC zaštitom klase 8 (IPX8) ekvivalentnu
vodootpornosti. Ako voda prodre u aparat, to može da izazove da delovi zarđaju, i
rezultira skupom popravkom ili aparat čak neće moći da se popravi. Nakon korišćenja
aparata na plaži ili u vodi, proverite da je poklopac ležišta baterija/slota memorijske
kartice čvrsto zatvoren, i zaronite aparat u plitku posudu sa slatkom vodom na 10
min. Nakon korišćenja aparata pod vodom, ne ostavljajte aparat mokar duže od 60
min. Ovo može da dovede do pogoršanja vodootporne perfomanse.
B
Technical Notes and Index
F2
Sprečite prodiranje vode u aparat
Ako voda prodre u unutrašnjost aparata, može dovesti do kvara aparata i aparat
možda neće moći da se popravi. Da sprečite prodiranje vode u aparat (potapanja
vodom), pridršavajte se sledećeg kada koristite aparat.
• Kad je poklopac ležišta baterija/slota memorijske kartice zatvoren, proverite da kaiš
aparata, kosa, pamučna vlakna, prašina, zrna peska, druge strane supstance, i druga
prljavština, nije ostala na vodootpornom pakovanju i delovima koji su u kontaktu sa
tim pakovanjem.
• Ne otvarajte i ne zatvarajte poklopac ležišta baterija/slota memorijske kartice u
poljima izloženim mlazu vode, , jakim vetrovima, prašini ili pesku.
• Kad je velika sila primenjena na aparat, aparat može da se deformiše ili ili mogu da
se oštete hermetički poklopci što ua posledicu može da ima prodiranje vode u
unutrašnjost aparata. Ne ispuštajte aparat, ne stavljajte teške objekte na njega, ne
primenjujte veliku silu na aparat.
• Ako voda prodre u aparat, odmah prekinite sa korišćenjem. Sklonite vlagu iz
aparata, i odmah odnesite aparat u Nikon-autorizovani servis.
B
Šok i vibracija
Ne ispuštajte aparat, ne udarajte ga o čvrste objekte kao što su stene, ne bacajte ga
na površinu vode. Ne ostavljajte ga pod vibracijama. Ako je aparat izložen veliko šoku,
to može da ošteti aparat.
B
Maksimalna dubina
The COOLPIX AW120 je dizajniran da izdrži pritisak u vodi na dubinama do 18 m (59
ft) aproks. 60 min. Na većoj dubini, voda može da prodre u aparat, što rezultira
kvarom aparata.
B
Predrostrožnosti u rukovanju aparatom na hladnim lokacijama
• Funkcionisanje ovog aparata potvrđeno je na temeperaturi od –10°C (14°F). Ako se
aparat ostavi sa kapljicama vode i snegom na njegovom eksterijeru, sneg i kapljice
vode između praznina se mogu zalediti i može biti teško da se upravlja delovima
aparata.
• Na temperaturama između –10°C i 0°C (14°F to 32°F), učinak baterija (broj
snimljenih slika i vreme snimanja) će privremeno opasti.
• Ako aparat postane veoma hladan na hladnim lokacijama, osobine ekrana mogu
opasti privremeno nakkon što se aparat uključi (npr. ekran je tamniji nego inače).
• Kad koristite aparat na hladnim mestima ili velikim visinama, držite aparat na
toplom, zaštićen od hladnoće.
B
Nemojte ga ispustiti
Neće raditi ako je izložen udarcu ili jakoj vibraciji.
B
Vodite računa o pokretnim delovima i objektivu
Ne primenjujte silu na poklopac objektiva, ležiste za memorijsku karticu i ležiste za
baterije. Ovi delovi se lako mogu oštetiti. Primenjivanje sile na poklopac može dovesti
do kvara ili oštecenja objektiva. Ako se ekran polomi, treba paziti da se ne povredite
sa polomljenim staklom.
B
Ne izlažite na duže periode objektiv jakoj svetlosti
B
Držite podalje od jakih magnetnih polja
Ne koristite i ne čuvajte uređaj blizu uređaja koji proizvode jaka magnetička polja.
Jake statičke promene u magnetičkom polju izazivaju uređaji kao sto je radio
prenosnik i može da ometa monitor, ošteti datoteku na memorijskoj kartici ili utiče na
sam proizvod.
B
Izbegavajte nagle promene temperatura
Technical Notes and Index
Izbegavajte da čuvate fotoaparat kada se ne koristi na prostoru izloženom jakoj
sunčevoj svetlosti ili nekim drugim jakim svetlom. Intenzivna svetlost može izazvati
iskrivljenje senzora slike, tada dolazi do bele mutnosti na slici.
Nagle promene, kao što su izlaženje iz zgrade koja je topla na hladno vreme, mogu
izazvati kondenzaciju na proizvodu. Da bi to izbegli stavite uređaj u torbicu ili
plastičnu kesu kako bi izbegli nagle promene.
Ne izlažite aparat velikim temperaturama ostavljajući ga na plaži na direktnom suncu
pre ulaska u vodu.
F3
B
Isključite uređaj kada otklanjate izvor energije
vadite baterije kada je uređaj uključen, ili dok se snimaju slike ili brisu. Naglo ukidanje
energije može da prouzrukuje gubljenje podataka ili oštećenje memorijske kartice ili
ugrađene memorije.
B
Monitor
• Monitori i elektronska tražila konstruisani su sa ekstremno velikom preciznošću;
najmanje 99.99% piksela je efektivno, sa ne više od 0.01% koji nedostaju ili su
defektni. Kako ovi displeji mogu sadržati piksele koji su uvek osvetljeni (beli, crveni,
plavi ili zeleni) ili uvek isključeni (crni), ovo nije greška i ne utiče na fotografije
snimljene ovim aparatom.
• Due to the general characteristics of OLED monitors, prolonged or repeated
display of the same screen or image may result in screen burn. Screen burn can be
recognized by decreased brightness in portions of the monitor or mottled display.
In some cases, screen burn may become permanent. However, images are in no
way affected by screen burn.
To prevent screen burn, do not set monitor brightness higher than necessary and
do not display the same screen or image for an extended period of time.
• Slika na monitoru se nekada teško vidi na jakom osvetljenju.
Monitor je osvetljen LED pozadinskim osvetljenjem. Ako monitor počne da tamni ili
treperi, kontaktirajte svog Nikon-autorizovanog predstavnika.
Baterija
• Proverite da ste pročitali odeljak “Za vašu sigurnost” (Avi to viii) pre
korišćenja.
• pre korišćenja baterije.
Technical Notes and Index
F4
• Proverite nivo baterije kada uključite aparat, i promenite baterije ako
je potrebno. Ne nastavljajte sa punjenjem kada je baterija puna, jer
će baterije slabije raditi. Ako je moguće nosite rezervne baterije,
kada slikate važne prilike.
• Ne koristite baterije u ambijentu gde je temperatura ispod -10°C (14°F) ili
iznad 40°C (104°F).
• Kad je temeratura baterije između 0°C i 10°C (32°F to 50°F) ili 45°C to 60°C
(113°F to 140°F), kapacitet punjenja može da opadne.
• Baterija se ne puni na temperaturama ispod 0 °C (32 °F) ili preko
60°C (140°F).
• Tokom korišćenja baterija može da se ugreje, sačekajte da se ohladi
pa tek je onda punite.;Ako se ne pridržavate ovoga može doći do
oštećenja baterije.
• Hladnim danima, kapacitet baterije slabi. Pobrinite se da je baterija potpuno
puna pre izlaženja po takvom vremenu. Držite rezervne baterije na toplom
mestu. Kada se ugreju mogu da povrate deo energije.
• Prašina na terminalima baterija može da spreči rad fotoaparata.
Koristite čistu, suvu krpu da očistite terminal.
• Kada se ne koriste baterije, izvadite ih iz fotoaparata i iz punjača i
stavite u kutiju za baterije. Čuvajte je na mestu gde je temperatura
izmedju (15 to 25 °C / 59 to 77 °F), i suvom mestu. Ne čuvajte
baterije na ekstremno hladnim mestima.
• Kada se ne koriste baterije, izvadite ih iz fotoaparata i iz punjača i
stavite u kutiju za baterije. Fotoaparat i punjač je troše čak i kada su
isključeni; Ako se ostavi tu može se istrošiti do tačke kada se više ne
može koristiti..
• Punite je makar jednom godišnje i istrošite pre odlaganja.
• Nakon uklanjanja baterija iz punjača ili aparata, zamenite poklopac terminala
i čuvajte ga na hladnom mestu.
• Ukoliko se baterija brzo prazni kupte novu.
• Zamenite bateriju kada više ne može da se puni. Korišćene baterije su
vredan izvor. Reciklirajte ih po pravilima.
Punjač
Technical Notes and Index
Proverite da ste pročitali odeljak “Za vašu sigurnost” (Avi do viii) pre korišćenja
punjača.
• Adapter EH-71P se koristi samo za kompatibilne uređaje i ne sa ostalim.
• Ne koristite USB osim UC-E21. Ostali kablovi mogu izazvati kavr, požar ili
strujni udar.
• EH-71P je kompatibilan sa AC 100–240 V, 50/60 Hz električnim utičnicama. U
drugim zemljama korisite adapter (posebno se kuouje) ako je potrebno. Za
više informacija kontaktirajte vašu turističku agenciju.
F5
Memorijske kartice
• Koristite samo odobrene Secure Digital memorijske kartice. Vidite
“Odobrene memorijske kartice” (A19).
• Pratite predostrožnosti opisane u dokumentaciji dobijenoj sa mem.
karticom.
• Ne stavljajte nalepnice na mem. kartice.
• Ne formatirajte memorijske kartice na računaru.
• Preporučeno je formatiranje sa aparatom memorijske kartice koja se prvi put
koristi u ovom aparatu.
Kada koristite novu memorijsku karticu preporučeno je formatiranje sa ovim
aparatom.
• Napomena da formatiranje trajno briše sve slike i ostale podatke sa
memorijske kartice. Budite sigurni da ste napravili kopije svih slika koje želite
da sačuvate pre formatiranja memorijske kartice.
• Ako se pojavi poruka Card is not formatted. Format card? nakon što
ubacite memorijsku karticu, mem. kartica mora da se formatira. Ako postoje
podaci koje ne želite da obrišete, izaberite No i prebacite podatke na
računar pre formatiranja. Za početak formatiranja, izaberite Yes i pritisnite
k.
• Tokom formatiranja ili prebacivanja slika na računar ne radite sledeće. U
suprotonm može doći do oštećenja aparata ili mem. kartice ili do gubitka
podataka:
-ne otvarajte ležište baterije/zatvrač slota mem. kartice i ne vadite mem.
karticu ili bateriju.
-Ne isključujte aparat
-Ne diskonektujte AC adapter
Technical Notes and Index
F6
Čišćenje i skladištenje
Čišćenje
Ne koristite, alkohol, izbeljivač ili ostale hemikalije.
Izbegavajte dodirivanje staklenih delova prstima. Prašinu brišite sa
duvaljkom (mali uređaj sa jednim krajem koji ima gumeni balončić koji
proizvodi vazduh na drugom kraju). Da se otklone otisci i druge fleke
Objektiv
koje se ne mogu otkloniti sa duvaljkom, brišite objektiv sa mekanom
krpicom, koristite spiralne pokrete od centra objektiva ka krajevima. Ako
ovo ne uspe koristite blago pokvašenu krpu.
Monitor
Prašinu otklonite sa duvaljkom. Da otklonite prste i druge mrlje koristite
suvu krpu blago brišite ne koristite silu.
Body
Prašinu, prljavštinu ili pesak
otklonite sa duvaljkom,
onda izbrišite polako
suvom krpom. Ukoliko
strana supstanca upadne
unutar vodootpornog
pakovanja u poklopac
ležišta baterije/slota mem.
kartice uklonite je sa
dobijenom četkom. Nakon
korišćenja aparata pod vodom ili na plaži uklonite so ili pesak sa mekom
nakvašenom krpom i osušite. Ukoliko koristite aparat sa rukama
namazanim losionom za sunce može doći do oštećenja spoljašnjeg
dela aparata. Imajte na umu da strana materija u aparatu može
izazvati štetu koja nije pokrivena garancijom.
Technical Notes and Index
C Više informacija
Vidite “Napomene o vodootpornosti i otpornosti na prašinu” (Axi) i “Čišćenje
nakon korišćenja aparata pod vodom” (Axiv).
F7
Čuvanje
Izvadite bateriju ako se neće koristiti duži period. Ne čuvajte fotoaparat sa
naftalinom ili, na bilo kojim sledećim lokacijama:
• Blizu uređaja koji proizvode elektromagnetna polja kao što su televizor i
radio
• Izlagati temperaturama ispod–10 °C (14 °F) ili iznad 50 °C (122 °F)
• Prostorijama sa slabom ventilacijom ili vlažnosću iznad 60%
Da sprečite buđ, izvadite fotoaparat iz fotrole jednom mesečno. Uključite
fotoaparat i pritisnite okidač nekoliko puta pre odlaganja.
Proverite da ste pročitali odeljak “Baterija” (F4) u “Briga o produktima” za
čuvanje aparata.
Technical Notes and Index
F8
Rešavanje Problema
Ako fotoaparat ne uspe da funkcioniše očekivano, pogledajte najčešće
probleme dole pre konsultovanja sa Nikon-autorizovanim predstavnikom. Za
više informacija pogledajte strane u koloni skroz desno.
Ekran, parametri i izvor energije
Problem
Aparat je uključen ali
ne reaguje.
A
Uzrok/rešenje
• Sačekajte da se snimanje završi.
• Isključite aparat ako problem ne nestane.
Ako se aparat ne isključi, izvadite i ponovo
stavite baterije ili ako koristite AC adapter,
diskonektujte i ponovo konektujte AC
adapter.
Obratite pažnju da će podaci koji se
trenutno snimaju biti izgubljeni, podaci koji
su već sačuvani neće biti oštećeni
uklanjanjem i diskonektovanjem izvora
napajanja.
–
22,
E101
14
77,
E75
–
18, 20
–
–
Technical Notes and Index
Baterija u aparatu ne
može da se puni.
• Off je izabrano za Charge by computer u
setup meniju.
• Pri punjenju preko računara baterija se ne
puni kada je aparat ugašen.
• Pri punjenju preko računara punjenje se
isključuje kada se računar uspava.
- U zavisnosti od podešavanja računara
moguće je da je softverski
onempogućeno punjenje.
22
Fotoaparat ne može
da se uključi.
Baterija je slaba.
–
F9
Problem
Fotoaparat se isključio
bez upozorenja.
A
Uzrok/rešenje
• Baterija je slaba.
• Aparat se autom. isključio kako bi sačuvao
snagu.
• Unutrašnjost aparata se ugrejala. Ostavite
aparat isključen dok se ne ohladi i pokušajte
onda ponovo da ga uključite.
• Aparat i baterija ne rade kako treba pri
niskim temperaturama.
23
F4
–
92, 95,
E23
Monitor je crn.
Monitor se tesko čita.
Technical Notes and Index
F10
Datum i vreme
snimanja nisu tačni.
• Fotoaparat je isključen.
• Baterija je slaba.
• Uključen je standby rezim: pritsnite taster za
paljenje, okidač, A taster, c taster ili b
(e movie-record) taster.
• Kad lampa blica blinka, sačekajte da se blic
napuni.
• Fotoaparat i kompjuter su povezani USB
kablom.
• Fotoaparat i TV su povezani A/V ili HDMI
kablom.
• Fotoaparat i smart uređaj su povezani Wi-Fi
konekcijom i aparatom se upravlja daljinski.
22
23
• Podesite osvetljenje monitora.
• Monitor je prljav. Očistite ga.
76,
E65
F7
• Ako sat aparata nije podešen, “Date not set”
indikator blinka tokom snimanja. Slike i
filmovi sačuvani pre nego što je sat
namešten imaće oznake “00/00/0000 00:00”
ili “01/01/2013 00:00.” respektivno. Podesite
datum i vreme u Time zone and date
opciji u setup meniju.
• Proveravajte sat redovno.
48
92, 95
92,
E21
89
18, 76,
E63
Problem
A
Uzrok/rešenje
Nema indikatora na
monitoru.
Hide info je odabran za Photo info u
Monitor settings u setup meniju.
76,
E65
Print date
nedostupan.
Time zone and date u setup meniju nije
podešen.
18, 76,
E63
Datum nije prikazan
na slikama iako je
omogućen Print
date.
• Trenutni režim snimanja ne podržava Print
date.
• Druga funkcija koja je trenutno podešena
ne podržava print date.
• Datum se ne može uštampati na filmove.
76,
E67
Baterija sata je prazna; sve opcije su vraćene
na fabričke.
18, 20
Temp. u aparatu raste.
Kad se funkcije kao snimanje filma ili slanje
slika preko Eye-Fi kartice izvode na duži
period, ili ako se aparat koristi u uslovima
visoke temp., unutrašnja temp. aparata raste.
Ovo nije kvar.
–
Aparat ne proizvodi
zvuk.
Kada je Autofocus mode podešen na Fulltime AF ili u nekim režimima snimanja, aparat
konstantno proizvodi zvuk fokusiranja.
Nije moguće odabrati
meni
• Neke funkcije se ne mogu koristiti sa
drugim.
• Neke funkcije se ne mogu korititi sa Wi-Fi.
Ekran za podeš.
vremenske zone i
datuma je prikazan
kada se aparat uključi.
Opcije fotoaparata su
resetovane.
56, 73
58
91
Problem
Ne može da se podesi
na režim snimanja.
Uzrok / Rešenje
Diskonektujte HDMI kabl ili USB kabl.
A
92, 95,
E21,
E23
Technical Notes and Index
Snimanje
F11
Problem
A
Uzrok / Rešenje
30
Technical Notes and Index
F12
Nisu slikane slike kada
je pritisnut okidač.
• Kada je aparat u rezimu reprodukcije
pritisnite A taster, okidač, ili b (e movierecord) button.
• When menus are displayed, press the d
6
taster.
• Baterija je slaba.
22
• Kada svetli lampa blica, blic se puni.
• Fotoaparat i smart uređaj su povezani Wi-Fi 48
konekcijom i aparatom se upravlja daljinski.
89
Fotoaparat ne može
da fokusira.
• Subjekat je previše blizu aparatu. Pokušajte
slikanje sa easy auto režimom ili Close-up
režimom scene.
• Subjekat je takav da autofokus ne moze da
ga fokusira dobro.
• Podesite AF assist na Auto u setup meniju.
• Isključite i ponovo uključite aparat.
Slike su mutne.
• Koristite blic.
• Koristite redukciju vibracije ili detekciju
pokreta.
• Koristite D (Best Shot Selector).
• Koristite stativ i samookidač.
Svetle tačkice se
pojavljuju na slikama
sa blicem.
Blic se reflektuje o čestice u vazduhu. Isključite
blic W (off).
Blic se ne uključuje.
• blic je podešen na W (off).
• Neki režimi scene koji ne uključuju blic su
uključeni.
• Izabrana je stavka koja se ne može koristiti
sa blicem.
33, 36,
51
63
76,
E69
22
47
56
76
37, 56,
E34
49
48
47
53
57
57
58
Problem
Digitalni zum se ne
moze koristiti.
Image mode nije
dostupan.
Nema zvuka kad se
pusti zatvarač.
A
Uzrok / Rešenje
• Off izabrano za Digital zoom u setup
meniju.
• Digitalni zum se ne moze koristiti u
sledećim situacijama.
- Kad su Portrait, Night portrait, Night
landscape, Backlighting sa HDR na
On, Easy panorama, Pet portrait, 3D
photography ili Underwater odabrani
za režim scene.
- Smart portrait mode
• Podešene su druge funkcije sa kojima se ne
može koristiti digit. zum.
• Izabrana je stavka koja se ne može koristiti
sa Image mode.
• Kada je režim scene na Easy panorama ili
3D photography, veličina slike je
zaključana.
• Off je selektovano za Shutter sound pod
Sound settings u setup meniju.
• Sports, Museum ili Pet portrait izabrano
u režimu scene.
34
44
56,
E34
56,
E38
58
58
76,
E70
AF-assist lampa ne
svetli.
Off izabrano za AF assist opciju u setup
meniju. AF-assist lampa možda neće svetleti u
zavisnosti od pozicije polja fokusa i trenutnog
režima scene, čak i kad je izabrano Auto.
76,
E69
Slike se pojavljuju
mutnim.
Objektiv je prljav. Očistite objektiv.
F7
Boje su neprirodne.
Balans bele se ne podudara sa izvorom
svetlosti.
36, 56,
E32
Technical Notes and Index
• Druge funkcije koje zabranjuju zvuk
zatvarača su podešene.
• Ne blokirajte zvučnik.
76,
E70
F13
Problem
Slike postaju zrnaste.
•
•
•
•
Slike su previse tamne. •
•
Technical Notes and Index
F14
A
Uzrok / Rešenje
Subjekt je mračan, pa je brzina zatvarača
mnogo mala ili je ISO oset. mnogo velika.
• Šum se može smanjiti pomoću blica.
• Izaberite manju ISO osetljivost.
Blic je isključen W (off).
Prozor blica je blokiran.
Subjekt je izvan dometa blica
Podesite kompenzaciju ekspozicije.
Povećajte ISO osetljivost.
Subjekat je u kontrasvetlu. Odaberite režim
scene Backlighting sa HDR podešenim na
Off, ili koristite blic X (fill flash).
47
56,
E37
47
26
47
52
56,
E37
37, 47
Slike su previse svetle.
Podesite kompenzaciju ekspozicije.
52
Neočekivani rezultati
kada je blic podešen
na autom. red. crvenih
očiju.
Kada je V (auto with red-eye reduction) ili
“fill flash with red-eye reduction” u režimu
scene Night portrait primenjeno tokom
snimanja, In-Camera Red-Eye Fix može u
veoma retkim slučajevima da bude
primenjeno na delove slike koji nisu pod
uticajem crvenih očiju. Podesite režim blica na
bilo koji režim osim V (auto with red-eye
reduction), i koristite bilo koji drugi režim osim
Night portrait, i slikajte ponovo.
35, 47
Ulepšavanje kože ne
radi predviđeno.
• Zavisi od uslova snimanja.
• za slike koje sadrže 4 ili više subjekata
probajte da koristite Glamour retouch u
meniju reprodukcije.
44
67,
E17
Problem
Uzrok / Rešenje
A
–
Snimanje slika zahteva
vreme.
U sledećim situacijama je potrebno više
vremena za zapis.
• Kada se koristi redukcija šuma
• Kada je blic podešen na V (automatska
redukcija crvenih očiju).
• Kada se koriste sledeći režimi scene.
- Hand-held u Night portrait
- Hand-held u Night landscape
- HDR podešeno na On u Backlighting
- Easy panorama
• Continuous u meniju snimanja podešeno
na Pre-shooting cache, Continuous H:
120 fps ili Continuous H: 60 fps
• Kada koristite smile timer tokom slikanja
Trake u boji se
pojavljuju na ekranu
tokom snimanja.
Kad je subjekat sa pozadinskim osvetljenjem
ili kad se snima sa veoma jakim svetlosnim
izvorom, kao na suncu, mogu se pojaviti
paralelne linije u boji na slici.
Promenite poziciju svetlosnog izvora ili ga
sklonite sa kerana i pokušajte ponovo.
48
35
36
37
38
57
56,
E34
–
Reprodukcija
A
Fajl se ne može
reprodukovati.
–
Ne može da zumira
sliku.
• Zum reprodukcije se ne može koristiti u
filmovima, umanjenim slikama, ili slikama
koje su sečene ispod 320 × 240.
• Ne mogu se uvećati slike koje nisu
snimljene sa ovim aparatom.
–
Ne moze da se snimi ili
reprodukovati tonski
zapis.
• Ne moze se snimiti na film.
• Ne mogu se snimati na slike slikane sa
drugim fotoaparatom. tonski zapisi koji su
snimljeni na slici sa drugim fotoaparatom
ne mogu se puštati na ovom fotoaparatu.
–
68,
E51
Technical Notes and Index
Uzrok / Rešenje
• Izbrisan je od stane kompjutera ili nekog
drugog fotoaparata.
• samo filmovi snimljeni sa ovim aparatom se
mogu reprodukovati.
Problem
F15
Problem
A
Uzrok / Rešenje
38,
E13
Slike i filmovi ne mogu
da se izmene.
• Odaberite slike koje podržavaju izmene.
• Aparat ne može da izmeni slike koje su
napravljene na drugom aparatu.
Cannot rotate image.
• This camera cannot rotate images captured
with another make or model of digital
camera.
• Images edited using Data imprint cannot
be rotated.
Slike se ne prikazuju na
televizoru.
Technical Notes and Index
F16
Nikon Transfer 2 se
nije pokrenuo kada je
priključen aparat.
PictBridge startup
ekran se ne pojavljuje
pri konekciji aparata sa
štampačem.
• Odaberite odgovarajući Video mode i
HDMI opcije iz TV settings stavke.
• HDMI izlaz je nedostupan kada je aparat
povezan na računar ili štampač preko USB
kabla.
• Memorijska kartica ne sadrži slike. Zamenite
memorijsku karticu. Izvadite memorijsku
karticu da se gledaju slike sa ugrađene
memorije.
•
•
•
•
•
Aparat je isključen.
Baterija je prazna.
USB kabl nije dobro povezan.
Računar nije prepoznao aparat.
Proverite da li imate kompatibilan
operativni sistem.
• Računar nije podešen da automatski
startuje Nikon Transfer 2.
Za više informacija pogledajte Help opciju u
ViewNX 2.
Sa nekim PictBridge-kompatibilnim
štampačima, PictBridge startup ekran možda
neće biti prikazan i slike se možda neće
štampati kad je Auto izabrano za Charge by
computer opciju u setup meniju. Stavite
Charge by computer opciju na Off i ponovo
povežite aparat sa štampačem.
–
67,
E13
–
–
67,
E18
77,
E74
92, 95,
E23
17
22
22
92, 95
–
97
77,
E75
Problem
A
Uzrok / Rešenje
Slike koje treba da se
štampaju se ne
pojavljuju.
• Memorijska kartica ne sadrži slike. Zamenite
je.
• izvadite mem. karticu da štampate slike sa
interne memorije fodoaparata.
• Slike snimljene u 3D photography ne mogu
se štampati.
Ne može da izabere
veličinu papira sa
fotoaparatom.
I pri korišćenju PictBridge kompatibilnog
štampača, veličina papira se ne može izabrati
sa aparatom u sledećim situacijama:
• Štampač ne podržava vel. papira koju
aparat podržava.
• Štampač automatski bira vel. papira.
16
17
92,
E25,
E26
–
GPS
Problem
A
Uzrok / Rešenje
79
• Aparat neće moći da identifikuje lokaciju u
nekim okruženjima snimanja. Da koristite
Nemoguća
GPS, koristite aparat što više na otvorenom.
identifikacija lokacije ili • Kad pozicionirate prvi put, kad je
je potrebno vreme za
pozicioniranje bilo nemoguće da se izvede u
79
identifikaciju.
roku od 2 sata, ili nakon što je baterija
zamenjena, potrebno je nekoliko minuta za
dobijanje informacije pozicije.
Kada je z ili y prikazano na ekranu snimanja,
pozicija nije snimljena. Pre snimanja slika,
proverite da aparat prima GPS signale dovoljne 80
snage.
Razlika između prave
lokacije snimanja i
snimjlene pozicije.
Tražena pozicija može da odstupa u nekim
okruženjima snimanja. Kad postoji velika razlika
79
u signalima od GPS satelita, može se javiti
odstupanje od nekoliko stotina metara.
Snimljen je netačan
naziv lokacije ili naziv
trenutne lokacije nije
prikazan.
Željeni naziv nije registrovan ili je prikazan
netačan naziv.
–
Technical Notes and Index
Nemoguće snimanje
pozicije na slikama.
F17
Problem
Ne može da se
nadgradi A-GPS fajl.
Unable to display the
map.
Nemoguće je isključiti
visinometar ili
dubinometar.
A
Uzrok / Rešenje
–
• Proverite sledeće.
- Da li je ubačena mem. kartica
- Da li je A-GPS fajl sačuvan na mem. kartici
- Da li je A-GPS fajl sačuvan na mem. kartici
novijeg datuma u odnosu na A-GPS fajl
sačuvan u aparatu
- Da li je A-GPS fajli još važeći
• A-GPS fajl je možda prekinut. Još jednom
87,
preuzmite fajl sa sajta.
E79
Maps cannot be displayed while the camera is
–
being charged with the charging AC adapter,
even if the U (map) button is pressed.
kada je Altimeter/depth gauge u Altitude/
depth options u meniju GPS opcija na On,
visinometar ili dubinometar su uvek prikazani
bez obzira na podešavanje Monitor settings 88,
E91
u setup meniju.
Da isključite prikaz ovih opcija podesite
Altimeter/depth gauge na Off.
Ikone za visinometar ili
dubinometar i
Podesite Photo info u Monitor settings u
atmosferski pritisak
setup meniju na Hide info.
ostaju prikazane na
ekranu snimanja.
76,
E65
Technical Notes and Index
Čak i kada je Altimeter/depth gauge na On,
visinometar i dubinometar se nprikazuju u
sledećim situacijama.
Nemoguće je prikazati
• Kada se okidač prtisne do pola
dubinometar ili
• Tokom snimanja u režimu scene Easy
visinometar čak i ako je
panorama
Altimeter/depth
• Tokom snimanja fima
gauge je na On.
• Kada je subjekat registrovan korišćenjem
Subject tracking u AF area mode
• Kada je prikazana poruka
38
Dubina će biti prikazana kao 0 m ako aparat
Dubina vode pokazuje
nije uronjen u vodu kada je izabran
0m
Underwater režim scene.
40
F18
–
69
55,
E38
–
Problem
A
Uzrok / Rešenje
78
Nemoguće je izabrati
Use GPS data u Alt./
depth correction u
meniju GPS opcija.
• Record GPS data u meniju GPS opcija je na
80
Off.
• Ne možete izabrati ovu funkciju dok se ne
izvedu signali koji su dobijeni sa satelita.
• aparat je uronjen u vodu. Ne možete izabrati
–
ovu funkciju tokom snimanja pod vodom.
Nemoguće je izabrati
Create log u meniju
GPS opcija.
sat nije podešen.
podesite datum i vreme.
76,
E63
• Record GPS data u meniju GPS opcija je
Off.
• Aparat snima log data. Da snimite novi log,
izaberite End all logs ili End GPS log, i
zaustavite log koji se trenutno snima.
78
Nemoguće je izabrati
Start all logs ili Start
location log.
88,
E83
–
Nije moguće prikazati
dubinu kao grafikon
Log files are created but are not displayed as
E86
graphs if you selected Start depth log but did
not submerge the camera under water.
Wi-Fi
Problem
A
Uzrok / Rešenje
Technical Notes and Index
• Proverite da li je memorijska kartica u
–
aparatu.
• Do 36 log data može da bude sačuvano u
jednom danu i do 34 log data po visini i
dubini vode mogu da se čuvaju po danu.
Ne može da sačuva log
• Ukupan broj log data koji se mogu sačuvati E85,
data.
na jednoj mem. kartici je 200, što uključuje E86
do 100 log data za GPS logove i do 100 log
data za kombinovane logove visine i dubine
vode. Izbrišite sa mem. kartice log data koji
vam više neće trebati, ili zamenite karticu.
90
SSID (naziv mreže)
Proverite da li je Wi-Fi network na On.
aparata nije prikazan na isključite Wi-Fi funkciju na smart uređaju i
smart uređaju.
ponovo je ukjlučite.
F19
UGOVOR ZA MAPE I NAZIVE LOKACIJA
Podaci za mapu i nazivi lokacija na ovom aparatu (“Data”) predviđeno su za vašu ličnu
upotrebu, a ne za preprodaju. Zaštićeno je pravom, i subjekat je sledećih uslova sa
kojima se vi slažete sa jedne strane, a sa druge Nikon Corporation (“Nikon”) i njegovi
vlasnici prava.
Odredbe i uslovi
Lična upotreba samo. Slažete se da koristite ove podatke zajedno sa aparatom i
podatke slika snimljene ovim aparatom samo za svoje lične, nekomercijalne svrhe, za
koje ste dobili licencu, a ne za biro servis, šerovanje i slično. Shodno tome ali u skladu
sa ograničenjima iznetim dole, slažete se da nećete drugačije reprodukovati, kopirati
modifikovati, rastavljati bilo koji deo ovih podataka, i da nećete moći da ih
prebacujete i distribuirate u bilo kojoj formi, i za bilo koju svrhu, osim u meri koja je
dozvoljena zakonima
Ograničenja. Osim u slučajevima ako ste dobili licencu od Nikona, i bez ograničavanja
prethodnog paragrafa, ne možete (a) ne možete da koristite podatke sa bilo kojim
proizvodima, sistemima, ili instaliranim aplikacijama ili na drugi način povezati, ili u
komunikaciji sa vozilomsa navigacijom, pozicioniranjemnavođenjem, i sličnim
aplikacijama; ili (b) ili u komunikaciji sa bilo kojim uređajima za poziciomiranje ili
mobilnim ili bežično povezanom elektronikom ili računarskim uređajima uključujući
bez ograničenja mobilne telefone, pejdžere i PDA.
Upozorenje. Podaci mogu da sadrže netačne i nepotpune informacije zbog promene
vremena i okolnosti, izvora koji se koriste i prirode prikupljanja geografskih podataka,
od čega bilo šta može dovesti do netačnih rezultata.
Technical Notes and Index
F20
Bez garancije. Ovi podaci su vam dati “kao što je,” i vi se slažete da ih koristite na vaš
rizik. Nikon i njegovi izdavači licence (i njihovi izdavači i isporučioci) ne garantuju,
reprezentacije i garancije bilo koje vrste, izričite ili implicintne, nastale iz zakona ili
drugačije, uključujući se ali ne ograničavajući se na sadržaj, kvalitet, tačnost,
potpunost, efikasnost,pouzdanost,pogodnosti za određenu svrhu, korist ili rezultati
dobijeni ovim podacima, ili da će podaci ili server raditi bez prekida i grešaka.
Odricanje od garancije: NIKON I NJEGOVI IZDAVAČI LICENCE (I NJIHOVI IZDAVAČI I
ISPORUČIOCI) NE DAJU GARANCIJU I NE OBUHVATAJU KVALITET, PERFORMANSE,
PRODAJU I POGODNOST ZA ODGOVARAJUĆU SVRHU. Neke države, zemlje i teritorije
ne dozvoljavaju određene izuzetke garancije, tako da se gore naveden slučaj možda
ne odnosi na vas.
Technical Notes and Index
F21
Odricanje od odgovrnosti: NIKON I NJEGOVI IZDAVAČI LICENCE (I NJIHOVI IZDAVAČI I
ISPORUČIOCI) NEĆE BITI ODGOVORNI: U ODNOSU NA SVAKU TVRDNJU, ZAHTEV ILI
AKCIJU BEZ OBZIRA NA PRIRODU UZROKA ZAHTEVA, POVREDE ILI ŠTETU, DIREKTNU
ILI INDIREKTNU, KOJA MOŽE DA JE REZULTAT KORIŠĆENJA ILI POSEDOVANJA
INFORMACIJA; ILI ZA GUBITAK PROFITA, PRIHODA, UGOVORE ILI UŠTEĐEVINE BILO
KOJA DRUGA DIREKTNA, INDIREKTNA, SLUČAJNA , SPECIJALNA, POSLEDIČNA
OŠTEĆENJA NASTALA IZ VAŠEG KORIŠĆENJA ILI NEMOGUĆNOSTI KORIŠĆENJA OVE
INFORMACIJE, NEPOTPUNOSTI INFORMACIJE ILI KRŠENJA OVIH USLOVA, ILI U
UGOVORU ILI BAZIRANO U GARANCIJI, ČAK I AKO SU NIKON I NJEGOVI IZDAVAČI
LICENCE O MOGUĆNOSTI TAKVIH OŠTEĆENJA. Neke države, zemlje i teritorije ne
dozvoljavaju isključivanje odgovornosti ili ograničenja štete , tako da se gore
naveden slučaj možda ne odnosi na vas.
Technical Notes and Index
F22
Kontrola izvoza. Slažete se da ne izvozite sa bilo kog mesta bilo koji deo podataka ili
bilo koji direktan proizvod , osim u skladu sa i sa svim dozvolama, odobrenjima koja
su potrebna i poštuju zakone, prava i propise izvoza , uključujući ali ne ograničavajući
se na zakone, prava i propise koje sprovodi Office of Foreign Assets Control u U.S.
Department u Commerce i Bureau of Industry and Security u U.S. Department u
Commerce. U meri u kojoj svaki takav izvoz zakoni, prava i propisi zabranjuju Nikon i
njegovi izdavači licence u skladu sa svime da isporuče ili distributuju Data, čiji neispeh
će biti opravdan i neće se smatrati kršenjem dogovora.
Celokupan ugovor. Ove odredbe i uslovi čine celokupan ugovor između Nikona (i
njegovi izdavači licence) i vas, i zamenjuje u celini bilo koje i sve pismene ili usmene
sporazume koji su ranije postojali između nas.
Merodavni zakon. Gore navedeni uslovi i odredbe će biti regulisani zakonima Japana,
bez uticanja na (i) njegovu meru konflikta zakona, ili (ii) Konvenciju Ujedinjenih
Nacija za Ugovore za internacionalnu trgovinu i dobra, koja je eksplicitno isključena;
pod uslovom da u slučaju da zakoni Japana ne budu primenljivi na ovaj ugovor iz
bilo kog razloga u zemlji u kojoj ste dobili podatke, ovaj ugovor će biti regulisan
zakonima zemlje u kojoj ste dobili podatke. slažete se da potvrdite nadležnost Japana
za sve sporove, potraživanja i akcija iz ili u konekciji sa podacima koji su vam dati.
NOTICE OF USE
CONTRACTOR (MANUFACTURER/ SUPPLIER) NAME:
HERE
CONTRACTOR (MANUFACTURER/ SUPPLIER) ADDRESS:
425 West Randolph Street, Chicago, Illinois 60606
This Data is a commercial item as defined in
FAR 2.101 and is subject to the End-User
Terms under which this Data was provided.
© 2013 HERE - All rights reserved.
Technical Notes and Index
F23
Odricanje od odgovrnosti: NIKON I NJEGOVI IZDAVAČI LICENCE (I NJIHOVI IZDAVAČI I
ISPORUČIOCI) NEĆE BITI ODGOVORNI: U ODNOSU NA SVAKU TVRDNJU, ZAHTEV ILI
AKCIJU BEZ OBZIRA NA PRIRODU UZROKA ZAHTEVA, POVREDE ILI ŠTETU, DIREKTNU
ILI INDIREKTNU, KOJA MOŽE DA JE REZULTAT KORIŠĆENJA ILI POSEDOVANJA
INFORMACIJA; ILI ZA GUBITAK PROFITA, PRIHODA, UGOVORE ILI UŠTEĐEVINE BILO
KOJA DRUGA DIREKTNA, INDIREKTNA, SLUČAJNA , SPECIJALNA, POSLEDIČNA
OŠTEĆENJA NASTALA IZ VAŠEG KORIŠĆENJA ILI NEMOGUĆNOSTI KORIŠĆENJA OVE
INFORMACIJE, NEPOTPUNOSTI INFORMACIJE ILI KRŠENJA OVIH USLOVA, ILI U
UGOVORU ILI BAZIRANO U GARANCIJI, ČAK I AKO SU NIKON I NJEGOVI IZDAVAČI
LICENCE O MOGUĆNOSTI TAKVIH OŠTEĆENJA. Neke države, zemlje i teritorije ne
dozvoljavaju isključivanje odgovornosti ili ograničenja štete , tako da se gore
naveden slučaj možda ne odnosi na vas.
Technical Notes and Index
F24
Kontrola izvoza. Slažete se da ne izvozite sa bilo kog mesta bilo koji deo podataka ili
bilo koji direktan proizvod , osim u skladu sa i sa svim dozvolama, odobrenjima koja
su potrebna i poštuju zakone, prava i propise izvoza , uključujući ali ne ograničavajući
se na zakone, prava i propise koje sprovodi Office of Foreign Assets Control u U.S.
Department u Commerce i Bureau of Industry and Security u U.S. Department u
Commerce. U meri u kojoj svaki takav izvoz zakoni, prava i propisi zabranjuju Nikon i
njegovi izdavači licence u skladu sa svime da isporuče ili distributuju Data, čiji neispeh
će biti opravdan i neće se smatrati kršenjem dogovora.
Celokupan ugovor. Ove odredbe i uslovi čine celokupan ugovor između Nikona (i
njegovi izdavači licence) i vas, i zamenjuje u celini bilo koje i sve pismene ili usmene
sporazume koji su ranije postojali između nas.
Merodavni zakon. Gore navedeni uslovi i odredbe će biti regulisani zakonima Japana,
bez uticanja na (i) njegovu meru konflikta zakona, ili (ii) Konvenciju Ujedinjenih
Nacija za Ugovore za internacionalnu trgovinu i dobra, koja je eksplicitno isključena;
pod uslovom da u slučaju da zakoni Japana ne budu primenljivi na ovaj ugovor iz
bilo kog razloga u zemlji u kojoj ste dobili podatke, ovaj ugovor će biti regulisan
zakonima zemlje u kojoj ste dobili podatke. slažete se da potvrdite nadležnost Japana
za sve sporove, potraživanja i akcija iz ili u konekciji sa podacima koji su vam dati.
Technical Notes and Index
F25
O nosiocima autorskih prava softvera.
• Podaci mape i nazivi lokacija za Japan
© 2012 ZENRIN CO., LTD.. Sva prava zadržana.
Ovaj servis koristi mapu i POI podatke iz ZENRIN CO.,
LTD.. “ZENRIN” jje registrovani zaštitni znak ZENRIN
CO., LTD.
• Podaci mape i nazivi lokacija osim za Japan
© 1987-2013 HERE
Sva prava zadržana.
Technical Notes and Index
F26
Austria
© Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen
Croatia
Cyprus
Estonia
Latvia
Lithuania
Moldova
Poland
Slovenia
Ukraine
© EuroGeographics
France
source: © IGN 2009 - BD TOPO
Germany
Die Grundlagendaten wurden mit Genehmigung der
zuständigen Behörden entnommen
Great Britain
Contains Ordnance Survey data © Crown copyright and
database right 2010
Contains Royal Mail data © Royal Mail copyright and database
right 2010
®
Greece
Copyright Geomatics Ltd.
Hungary
Copyright © 2003; Top-Map Ltd.
Italy
La Banca Dati Italiana è stata prodotta usando quale riferimento
anche cartografia numerica ed al tratto prodotta e fornita dalla
Regione Toscana.
Norway
Copyright © 2000; Norwegian Mapping Authority
Portugal
Source: IgeoE - Portugal
Spain
Información geográfica propiedad del CNIG
Sweden
Based upon electronic data © National Land Survey Sweden.
Switzerland
Topografische Grundlage: © Bundesamt für Landestopographie
United
Kingdom
Contains public sector information licensed under the Open
Government Licence v1.0 (see for the license
http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-governmentlicence/)
Adapted from data from the office for National Statistics
licensed under the Open Government Licence v.1.0
Canada
This data includes information taken with permission from
Canadian authorities, including © Her Majesty, © Queen’s Printer
for Ontario, © Canada Post, GeoBase , © Department of
Natural Resources Canada. All rights reserved.
Mexico
Fuente: INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía.)
United States
© United States Postal Service 2013. Prices are not
established, controlled or approved by the United States Postal
Service . The following trademarks and registrations are
owned by the USPS: United States Postal Service, USPS, and
ZIP+4.
Australia
Copyright. Based on data provided under license from PSMA
Australia Limited (www.psma.com.au).
Product incorporates data which is © 2013 Telstra Corporation
Limited, Intelematics Australia Pty Ltd and HERE International
LLC.
Nepal
Copyright © Survey Department, Government of Nepal.
Sri Lanka
This product incorporates original source digital data obtained
from the Survey Department of Sri Lanka
© 2009 Survey Department of Sri Lanka
The data has been used with the permission of the Survey
Department of Sri Lanka
®
®
Technical Notes and Index
®
F27
Technical Notes and Index
F28
Israel
© Survey of Israel data source
Jordan
© Royal Jordanian Geographic Centre.
Mozambique
Certain Data for Mozambique provided by Cenacarta © 2013 by
Cenacarta
Nicaragua
The Pacific Ocean and Caribbean Sea maritime borders have not
been entirely defined.
Northern land border defined by the natural course of the Coco
River (also known as Segovia River or Wangki River) corresponds
to the source of information available at the moment of its
representation.
Réunion
source: © IGN 2009 - BD TOPO
Ecuador
INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR DEL ECUADRO
AUTORIZACION N° IGM-2011-01- PCO-01 DEL 25 DE ENERO DE
2011
Guadeloupe
source: © IGN 2009 - BD TOPO
Guatemala
Aprobado por el INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL Resolución del IGN N° 186-2011
French Guiana
source: © IGN 2009 - BD TOPO
Martinique
source: © IGN 2009 - BD TOPO
®
®
®
®
Specifikacije
Digitalni aparat AW 120
Technical Notes and Index
F26
Tip
Kompaktni digitalni aparat
Efekt. Piksela
16.0 miliona
Senzor
1/2.3-in. tip CMOS; Pribl. 16.79 miliona ukupno
piksela
Objektiv
5× optički zum, NIKKOR objektivi
Žižna daljina
4.3-21.5 mm (ugao pregleda ekvivalent. sa24-120 mm
objektiv u 35mm [135] formatu)
f/-broj
f/2.8-4.9
Konstrukcija
12 elemenata u 10 grupa (uključujući 2 ED elemnta
objektiva)
Digitalni zum
Do 4× (ugao pregleda ekvivalent. sa 560 mm objektiv u
35mm [135] formatu)
Redukcija vibracija
Kombinovani elektronski VR i pomeranje senzora
(fotografije)
Pomeranje objektiva (filmovi)
Redukcija zamućenja
Detekcija pokreta (fotografije)
Autofokus (AF)
Kontrastna detekcija AF
Raspon fokusiranja
(od objektiva)
• [W]: Pribl. 50 cm (1 ft 8 in.) - ,
[T]: Pribl. 1 m (3 ft 4 in. ) - 
• Macro režim: Pribl. 1 cm (0.4 in.) (na širokom uglu) - 
(Sve desitance su merene od centra objektiva do subjeka)
Izbor fokusnog
polja
Prioritet lica, auto (automatska selekcija 9 polja), ručno 99
polja, centar, praćenje subjekta
Monitor
7.5 cm (3-in.), aproks. 460k-dot, široki TFT LCD monitor sa
anti refleksionom zaštitom i 5-slojnim podešavanjem
osvetljenja
Pokrivenost senzora aproks. 98% horizontalno i 98% vertikalno (u poređenju
(snimanje)
sa originalnom slikom)
Pokrivenost senzora aproks. 100% horizontalno i 100% vertikalno (u
(reprodukcija)
poređenju sa originalnom slikom)
Storage
Mediji
Interna mem. (pribl. 21 MB),
SD/SDHC/SDXC mem. kartice
Fajl sistem
DCF, Exif 2.3, i DPOF kompatibilan
Formati fajla
Fotografije: JPEG
Zvuk (govorne poruke): WAV
Filmovi: MOV (Video: H.264/MPEG-4 AVC, Audio: AAC
stereo)
Veličina slike
(pikseli)
•
•
•
•
•
•
•
•
ISO oset. (Standardna
izlazna osetljivost)
• ISO 125 - 1600
• ISO 3200, 6400 (Moguće u auto režimu)
16M (High)
16M
8M
4M
2M
VGA
16:9 12M
1:1
4608×3456P
4608×3456
3264×2448
2272×1704
1600×1200
640×480
4608×2592
3456×3456
Ekspozicija
Merenje
Matrica, ka centru (digitalni zum manje od2×), u tački
(digitalni zum 2× ili više)
Kontrola ekspozicije
Prog. auto ekspozicija sa det. pokreta i komp. ekspozicije
(–2.0 do +2.0 EV iu koracima od 1/3 EV)
Zatvarač
Brzina
Blenda
Raspon
Samookidač
Mehanički i CMOS elektronski zatvarač
1/1500 - 1 s , 4 s (Fireworks show režim scene)
elektronski kontrolisan ND filter (–2 AV)
3 koraka (f/2.8, f/4.1, f/8.2 [W])
Može se izabrati trajanje od 10 i 2 sekunde
Blic
kontrola blica
Interfejs
Prenos podataka
Interface
Data transfer
protocol
HDMI izlaz
I/O konektor
[W]: 0.5 - 5.2 m (1 ft 8 in. - 17 ft)
[T]: 0.5 - 4.5 m (1 ft 8 in. - 14 ft)
TTL auto blic sa predblicom
Hi-Speed USB
MTP, PTP
Hi-Speed USB equivalent
MTP, PTP
Can be selected from Auto, 480p, 720p, and 1080i
Technical Notes and Index
Raspon (pribl.)
(ISO osetljivost:
Auto)
• Micro-USB
• HDMI mini konektor (Tip D) (HDMI izlaz)
F27
Wi-Fi (Bežični LAN)
Standardi
IEEE 802.11b/g/n (standard wireless LAN protocol)
ARIB STD-T66 (standard for low power data
communication systems)
Protokoli
komunikacije
IEEE 802.11b: DBPSK/DQPSK/CCK
IEEE 802.11g: OFDM
IEEE 802.11n: OFDM
Raspon (linija
vidljivosti)
Approx. 30 m (32 yd)
Radna frekvencija
2412 - 2462 MHz (1 - 11 channels)
Brzine (izmerene
vrednosti)
IEEE 802.11b: 5 Mbps
IEEE 802.11g: 17 Mbps
IEEE 802.11n: 17 Mbps
Sigurnost
OPEN/WPA2
Kontrola pristupa
Technical Notes and Index
F28
CSMA/CA
Digitalni kompas
16 kardinalnih i interkardinalnih pravaca da se detektuju
(korekcija pozicije preko akceleracionog senzora sa 3ose, automatska korekcija ugla odstupanja, automatsko
podešavanje ofseta)
GPS
Prijemna frekevencija 1575.42 MHz (C/A code), geodetski
sistem WGS 84
Barometar
Operativni raspon: Pribl. 500 - 1200 hPa
Visonomer
Operativni raspon: Pribl. -300 - +4500 m (-984 - +14,760
ft)
Dubinomer
Operativni raspon: Pribl. 0 - 20 m (0 - 65 ft)
Podržani jezici
Arabic, Bengali, Bulgarian, Chinese (Simplified and
Traditional), Czech, Danish, Dutch, English, Finnish,
French, German, Greek, Hindi, Hungarian, Indonesian,
Italian, Japanese, Korean, Marathi, Norwegian, Persian,
Polish, Portuguese (European and Brazilian), Romanian,
Russian, Serbian, Spanish, Swedish, Tamil, Telugu, Thai,
Turkish, Ukrainian, Vietnamese
Napajanje
• Jedna punjiva Li-ion baterija EN-EL12 (dobija se)
AC Adapter EH-62F (posebno se kupuje)
Vreme punjena
Pribl. 2 h 20 min (Kada se koristi EH-71P)
Battery life1
Fotografija
Pribl. 50 shots when using EN-EL12
Video
Realno vreme
snimanja2
Pribl. 1 h 15 min (1080/30p) sa EN-EL12
Pribl. 1 h 20 min (1080/25p) sa EN-EL12
Navoj za stativ
1/4 (ISO 1222)
Dimenzije
(W × H × D)
Pribl. 120.1 × 66.0 × 25.8 mm (4.4 × 2.6 × 1.1 in.)
(excluding projections)
Težina
Pribl. 213 g (7.5 oz) (sa baterijom i karticom)
Radna okolina
Temperatura
Vlažnost
−10°C - +40°C (14°F - 104°F) (kopno)
0°C - 40°C (32°F - 104°F) (pod vodom)
85% or less (bez kondenzacije)
Vodootpornost
JIS/IEC zaštita klase 8 (IPX8) ekvivalentno (pod našim
uslovima testiranja)
Može da snima na dubinama do 10 m (33 ft) i 60 min
Otpornost na prašinu
JIS/IEC zaštita klase 6 (IP6X) ekvivalentno (pod našim
uslovima testiranja)
Otpornost na udarce
Ispunjeni naši uslovi testiranja3 kompatibilan sa MIL-STD
810F metodom 516.5-Shock
Technical Notes and Index
F29
• Ukoliko nije drugačije navedeno sve vrednosti se odnose na potpuno napunjen
punjive Li-ion EN-EL12 baterije i rаdnu temperaturu od 23°C (73.4 ±5.4°F) as
specified by the Camera and Imaging Products Association (CIPA) standards.
1
2
1
Bezirano na Camera and Imaging Products Association (CIPA) standards za
merenje trajanja baterije. Perrformanse za fotografije merene sa sledećim
podešavanjima: P 4608×3456 odabrano za režim slike, zum podešen na
svakom snimku, i blic za svaki drugi snimak. Snimanje videa podrazumeva
1080P/30p u podešavanjima. Trajanje baterije zavisi od razmaka između slikanja
i dužine trajanja prikaza menija na ekranu.
Maksimalno vreme snimanja za jedan film je29 min a veličina fajla 4 GB čak i kad
postoji još slobodnog mesta na mem. kartici.
Ispušten sa visine od 202 cm (6 ft 6 in.) na površinu 5 cm (2 in.) debele iverice
promene u izgledu, kao što je skinuta farba, deformacija od pada i vodootporna
perfomansa nisu tema testa).
Ovi testovi ne garantuju da aparat neće biti oštećen u bilo kojoj situaciji.
Technical Notes and Index
F30
Punjive Litijum Jonske baterije EN-EL12
Tip
Punjiva Litijum Jon Baterija
Kapacitet
DC 3.7 V, 1050 mAh
Radna Temperatura
–10°C to +40°C (14°F do 104°F)
Dimenzije
(W × H × D)
aproks. 32 × 43.8 × 7.9 mm (1.3 × 1.7 × 0.3 in.)
Težina
aproks. 22.5 g (0.8 oz) (bez poklopca konektora)
Punjač EH-71P
Ulaz
AC 100 V–240 V, 50/60 Hz, MAX 0.2 A
Izlaz
DC 5.0 V, 1.0 A
Operating temperature 0°C - 40°C (32°F - 104°F)
Pribl. 55 × 22 × 54 mm (2.2 × 0.9 × 2.2 in.) (bez
konektora)
Argentina: Pribl. 55 × 63 × 59 mm (2.2 × 2.5 × 2.4 in.)
For Brazil: Pribl. 55 × 67 × 59 mm (2.2 × 2.7 × 2.4 in.)
Dimenzije
(W × H × D)
Pribl. 48 g (1.7 oz) (bez konektora)
Argentina: Pribl. 73 g (2.6 oz)
Brazil: Pribl. 70 g (2.5 oz)
Težina
Odobrene memorijske kartice
SanDisk
SD mem.
kartica
SDHC mem. kartica2
SDXC mem.
kartica3
2 GB1
4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB
64 GB, 128 GB
TOSHIBA
Panasonic
Lexar
–
2 GB1
–
4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB
64 GB
4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB
64 GB
4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB
64 GB, 128 GB
Technical Notes and Index
Sledeće Secure Digital (SD) memorijske kartice su odobrene za korišćenje sa
ovim aparatom.
• Mem. kartice SD Speed Class klase 6 ili brže preporučuju se za snimanje
filmova. Snimanje filma može prestati neočekivano kad se koriste mem.
kartice niže klase.
1 Ukoliko se koriste u čitaču, proverite da li čitač podržava memorijske kartice od 2
GB..
2 SDXC-compliant. If the memory card will be used with a card reader or
similar device, make sure that the device supports SDXC.
3 SDXC-compliant. If the memory card will be used with a card reader or
similar device, make sure that the device supports SDXC
F31
• Kontaktirajte proizvođača kartica kako bi saznali specifikacije.
Technical Notes and Index
F32
AVC Patent Portfolio License
This product is licensed under the AVC Patent Portfolio License for the personal
and non-commercial use of a consumer to (i) encode video in compliance with
the AVC standard (“AVC video”) and/or (ii) decode AVC video that was encoded
by a consumer engaged in a personal and non-commercial activity and/or was
obtained from a video provider licensed to provide AVC video. No license is
granted or shall be implied for any other use. Additional information may be
obtained from MPEG LA, L.L.C.
See http://www.mpegla.com.
FreeType License (FreeType2)
• Delovi ovog softvera su zaštićeni pravima © 2012 The FreeType Project
(http://www.freetype.org). Sva prava su zadržana.
MIT License (HarfBuzz)
Delovi ovog softvera su zaštićeni pravima © 2014 The HarfBuzz Project
(http://www.freedesktop.org/wiki/Software/HarfBuzz). Sva prava su zadržana.
Technical Notes and Index
F32
Informacije o zaštitnim znacima
• Microsoft, Windows i Windows Vista su registrovani zaštitni znaci od strane
Microsoft Corporation u Sjedinjenim Državama i u drugim zemljama.
• Mac i OS X su zaštitni znaci Apple Inc., registrovanim u U.S. i u drugim
zemljama.
• Adobe i Acrobat su registrovani zaštitni znaci Adobe Systems Inc.
• SDXC, SDHC i SD Logovi su registrovani zaštitni znaci SD-3C, LLC.
• PictBridge je zaštitni znak.
• Svi drugi zaštitni znaci koji se pojavljuju u ovom upustvu ili u ostaloj
dokumentaciji koja dolazi uz vaš Nikon fotoaparat navode se registrovani ili
zastitni znaci vlasnika prava.
• Wi-Fi and the Wi-Fi logo are trademarks or registered trademarks of the Wi-Fi
Alliance.
• Android and Google Play are trademarks or registered trademarks of Google,
Inc.
• All other trade names mentioned in this manual or the other
documentation provided with your Nikon product are trademarks or
registered trademarks of their respective holders.
Technical Notes and Index
F33
Index
Symbols
Technical Notes and Index
V Action Button............................. 2, 4
A Auto mode.......................... 24, 45
F Auto sort mode........................ E9
l Delete button...... 31, 75, E51
G Easy Auto Mode ........................... 33
o Exposure compensation .......... 52
h Favorite pictures mode....... E5
m Flash mode ....................................... 48
j Help....................................................... 35
C List by date mode................ E10
p Macro mode .................................... 51
U Map button ...................................... 82
d Menu button
...................... 6, 55, 67, 73, 76, 87
b (e movie-record) button
................................................................. 2, 69
c Playback button ........................... 30
c Playback mode.............................. 30
i Playback zoom ................................. 65
C Scene mode .................................... 35
n Self-timer............................................ 50
z Setup menu................... 76, E62
F Smart portrait mode................. 44
R Special effects mode ................. 42
g (Telephoto)......................................... 27
h Thumbnail playback................. 66
f (Wide-angle).................................... 27
A Shooting mode button... 2, 24
.JPG....................................................... E99
.MOV.................................................... E99
.WAV .................................................... E99
A
AC adapter ......................... 92, E101
F34
Action button ................................... 2, 4
Action control........................................... 4
Action control response
...................................................... 77, E71
AF area mode
........................ 56, 73, E38, E58
AF-assist illuminator
.............................................. 1, 76, E69
A-GPS File .............................. 87, E79
Album.................................................... E5
Altimeter ................................................... 86
Altitude log.............................................. 88
Altitude/depth options
...................................................... 88, E91
Aperture value....................................... 29
Atmospheric pressure ...................... 86
Auto flash ................................................. 49
Autofocus
........................ 56, 73, E41, E59
Auto mode ................................... 24, 45
Auto off........................ 23, 77, E72
Auto sort mode ............................... E9
Auto with red-eye reduction........ 49
B
Backlighting o........................... 35, 38
Battery ................................... 12, 14, 20
Battery charger................. 15, E101
Battery latch............................................. 12
Battery level indicator....................... 22
Battery-chamber/memory card slot
cover.................................................. 12, 16
Beach Z................................................... 35
Best Shot Selector ............ 38, E35
Black and white copy n....... 35, 38
Blink proof............................. 57, E44
Blink warning...................... 77, E76
Brightness ............................. 76, E65
BSS............................................. 38, E35
Button sound................................. E70
C
Calculate distance ............ 87, E81
Calendar display .................................. 66
Charge by computer ..... 77, E75
Charge lamp............................................ 15
Charger.................................. 15, E101
Charging AC Adapter ........................ 14
Choose key picture
................................... 68, E11, E53
Close-up k .................................. 35, 37
Compression ratio ...................... E30
Computer....................................... 93, 95
Continuous .......................... 56, E34
Copying images................ 67, E52
Create log.............................. 88, E83
Crop..................................................... E20
Cross process o................................. 42
D
E
Easy panorama p... 35, 39, E2
Easy panorama playback
......................................................... 39, E4
Electronic compass ........ 88, E89
Exposure compensation................. 52
Extension ......................................... E99
Eye-Fi upload ...................... 77, E77
Eyelet for camera strap ................ 1, 2
F
Face detection....................................... 62
Face priority
........................ 62, 73, E38, E58
Favorite pictures................... 68, E5
Favorite pictures mode............... E5
File name ......................................... E99
Fill flash ...................................................... 49
Fireworks show m.................... 35, 38
Firmware version .............. 77, E78
Fixed range auto.......................... E37
Flash...................................................... 1, 48
Flash lamp........................................ 2, 48
Flash mode.................................. 48, 49
Flash off...................................................... 49
Focus
............. 28, 56, 73, E38, E58
Focus area ................................................ 28
Focus indicator ........................................ 9
Focus lock................................................. 64
Food u............................................. 35, 37
Format internal memory
...................................................... 77, E73
Technical Notes and Index
Data imprint ......................... 67, E18
Date and time .......... 18, 76, E63
Date format........................... 19, E63
Daylight saving time
........................................... 19, 20, E63
Delete.......... 31, 75, E12, E51
Depth gauge.......................................... 86
Depth log................................................. 88
Digital zoom............. 27, 76, E70
Direct print ........................... 93, E22
Displaying maps ................................... 82
Distance units..................... 87, E80
D-Lighting.............................. 67, E15
DPOF print ....................................... E27
DSCN .................................................. E99
Dusk/dawn i....................................... 35
F35
Format memory cards
........................................... 17, 77, E73
Formatting ................. 17, 77, E73
Frame rate.............................. 73, E61
FSCN.................................................... E99
Full-frame playback ............................ 65
Full-time AF ...... 73, E41, E59
G
Glamour retouch............... 67, E17
H
HDMI ................................................... E74
HDMI cable ........................... 93, E21
HDMI connector cover ........................ 1
HDMI device control................. E74
HDR............................................................... 38
Help .............................................................. 35
High key G............................................. 42
High-contrast monochrome F
........................................................................ 42
High-speed continuous.......... E34
HS movie ............ 73, E55, E56
I
Technical Notes and Index
Identifier............................................ E99
Image copy .......................... 67, E52
Image mode........................ 56, E30
Image review ...................... 76, E65
Image size............................. 56, E30
Imprinting date and time
.......................................... 20, 76, E67
Internal memory......................... 17, 22
Internal memory indicator ...... 9, 11
ISO sensitivity...................... 56, E37
L
Landscape c......................................... 35
Language .............................. 77, E74
F36
Lens.................................. 1, F7, F26
List by date mode ....................... E10
Location data options ...................... 87
Low key H .............................................. 42
M
Macro mode ............................................ 51
Map actions.......................... 77, E72
Map display............................................. 82
Memory capacity................................. 22
Memory card........................................... 16
Memory card slot.................................. 16
Microphone ................................................ 1
Micro-USB connector
........................................... 92, 95, E23
Monitor ........................................... 8, F7
Monitor settings................ 76, E65
Motion detection ............ 76, E69
Movie editing...................... 75, E28
Movie length ............................... 69, 70
Movie light............................ 73, E60
Movie menu......................... 73, E54
Movie options..................... 73, E54
Movie playback..................................... 74
Movie recording................................... 69
Movie VR ................................ 73, E60
Multi selector....................... 6, 30, 47
Multi-shot 16 .................................. E35
Museum l................................... 35, 38
N
Night landscape j.................. 35, 37
Night portrait e........................ 35, 36
Nikon Transfer 2.................................... 95
Nostalgic sepia E.............................. 42
Number of exposures remaining
...................................................... 22, E31
O
Protect.................................... 67, E49
Open with HS footage
.................................. 73, E56, E58
Optical zoom .......................................... 27
Optional accessories ............... E101
Q
P
R
Recording movies ............................... 69
Recording slow motion movies
................................... 73, E55, E56
Red-eye correction .......... 67, E16
Remove from favorites..... 68, E7
Reset all................................... 77, E78
Rotate image....................... 67, E50
RSCN................................................... E99
S
Scene mode.................................. 35, 36
Selective color I................................ 42
Self-timer .................................................. 50
Self-timer lamp............................... 1, 50
Sequence display options
................................... 68, E11, E53
Set clock from satellite .. 88, E88
Setup menu ......................... 76, E62
Shooting ............................. 24, 26, 28
Shooting menu.................. 55, E30
Shooting mode..................................... 24
Shutter sound............................... E70
Shutter speed ........................................ 29
Shutter-release button..................... 28
Single ...................................... 56, E34
Single AF ............. 73, E41, E59
Skin softening .......... 57, 63, E42
Slide show............................ 67, E48
Slow sync.................................................. 49
Small picture........................ 67, E19
Technical Notes and Index
Paper size ...................... E25, E26
Party/indoor f.......................... 35, 36
Pet portrait auto release ................. 40
Pet portrait O............................. 35, 40
Photo info ............................. 76, E65
Photo VR ................................ 76, E68
PictBridge.............................. 93, E22
Playback ............ 30, 65, 74, E51
Playback action control
...................................................... 77, E71
Playback menu .................. 67, E45
Playback mode ...................................... 30
Playback zoom....................................... 65
Points of interest.... 80, 88, E82
Pop l..................................................... 42
Portrait b.................................................. 35
Power........................................................... 22
Power switch ................................... 1, 22
Power-on lamp......................................... 1
Preset manual ............................... E33
Pre-shooting cache
............................................ E34, E36
Pressing halfway ................................... 29
Print
... 67, 93, E24, E26, E45
Print date.................... 20, 76, E67
Print order............................. 67, E45
Print order date option
................................. 20, E46, E67
Printer...................................... 93, E22
Quick effects
............. 30, 46, 56, E14, E41
Quick retouch ..................... 67, E15
F37
Smart portrait menu....... 55, E42
Smart portrait mode ......................... 44
Smile timer ........................... 57, E43
Snow z..................................................... 35
Soft D....................................................... 42
Sound settings................... 76, E70
Speaker.......................................................... 2
Special effects mode......................... 42
Sports d......................................... 35, 36
SSCN.................................................... E99
Strap for land use .................................... 3
Subject tracking ....... E39, E40
Sunset h.................................................. 35
Super vivid k......................................... 42
T
Technical Notes and Index
Target finding AF.... 56, 61, E39
Thumbnail playback.......................... 66
Time difference ........................... E64
Time zone ............................. 20, E63
Time zone and date
........................................... 18, 76, E63
Toy camera effect 1 m................... 42
Toy camera effect 2 n .................. 42
Tripod socket ........................... 2, F29
TV................................................. 93, E21
TV settings ............................ 77, E74
U
Underwater C............................ 35, 41
USB cable ................... 92, 95, E23
V
Vibration reduction
...................... 73, 76, E60, E68
View log ................................. 88, E86
ViewNX 2 .................................................. 94
Voice memo......................... 67, E51
F38
Volume.................................... 74, E51
W
Welcome screen ............... 76,
White balance..................... 56,
Wi-Fi options ...................... 90,
Wind noise reduction .... 73,
Wireless LAN....................... 89,
Z
E62
E32
E92
E61
E92
Zoom........................................................... 27
Zoom control......................................... 27
F39
No reproduction in any form of this manual, in whole or in
part (except for brief quotation in critical articles or reviews),
may be made without written authorization from NIKON
CORPORATION.
EKSKLUZIVNI UVOZNIK I DISTRIBUTER
Pčinjska 15a, 11000 Beograd
011/64-56-151; 30-87-004
E-mail: [email protected]
И005 14
FX4A01(11)
2014
6MN39711-01
Download

Nikon Coolpix AW120