D
USTMATE
E MANUA
AL
DU
www
w.cevtek.com.tr
1 | P
Page Dustmate
Tuş Takımının Tanımı
[ON] / [RESET] :



Cihazı Açar
Düzeltmeden Çıkma
Batarya Durumunu Görüntölemek
[EDIT] / [ENTER]:
 Düzeltme Tuşu
 İşlem Onaylama
[START]/ [STOP] :




Ölçüme Başlama ve Durdurma Tuşu
Hafızayı Silme Tuşu
Kayıtlı Verileri Görüntüleme
Veri silme
[▲]: Yes Seçeneğile Değerleri Yükseltir
[▼]: NO Seçeneğile Değerleri Azaltır
[NEXT]:

Sonraki Öğe veya Ekrana Gitmek için
2 | P a g e Kullanma Kılavuzu
Air 32Q Yazılımın Bilgisayara Yüklenmesi
Program cihaz ile birlikte verilen CD ‘de yüklü. Program Windows 95 veya üstü bir yazılım ile çalışır.
Yükleme İşlemi: Insert the CD bilgisayar CD yuvasına yerleştirilir ve otomatik olarak açılır. setup.exe, seçeneğini
seçerek program C:\Airq32’ a yüklenir.
Cihazın Kullanımı:
CİHAZI AÇMA: Başlangıçta şarj edilmiş bataryayı cihaza takınız. ON tuşuna basarak cihazı açınız. DUSTMATE
ready Yazısı gelene kadar bekleyınız.
Ekranda “DUSTMATE paused” yazısı çıkar ise, cihazın batarya şarji yetersiz anlamına gelir. Baratyayı şarj ediniz.
CIHAZI KAPAMA: Cihaz örneklemeye başlatımadı ise cihaz kendisini 4 dakıka içinde kapatır.
Manual olarak cihazı kapatmak istediğinizde[▼] ve [▲] tuşlarına eşzamanlı basarak cihaz kapanır.
SELF TEST: Cihaz açılışta düzgün çalıştığını kontrol amacı ile fonksiyonlarını test eder. Çalışma ve servis süresi
geçtiğinde fabrika kalibrasyon ve servis ihtiyacını "PLEASE HAVE ME FACTORY SERVICED" yazısı ile uyarır.
Cihaz Self Test aşamasında hafızada bir sorun var ise "MEMORY ERROR". yazısı ile uyarı verir.
Cihazın pompa veya ölçüm hücresinde bir sorun var ise "INSTRUMENT FAULT" yazısı ile uyarı verir.
MEMORY ( Hafıza) :
Cihaz "DUSTMATE ready" veya örnekleme aşamasında [RESET] tuşuna basılır ise:



Ekranda batarya voltajı ( Normal batarya çalışma voltajı 6.4 volt dur. Batarya 5.9 voltun altına düştüğünde
bataryayı şarj ediniz.
Ortam sıcaklığını. 50 0C üzeri ortam sıcaklık ölçümlerde cihaz örnekleme pompasını otomatik olarak
durdurur.
ve kullanılan hafıza kapasitesini gösterir. % 100 kapasiteye geldiğinde ölçümleri bilgisayara aktarınız. Hafıza
% 120 ye ulaştığında cihaz “DUSTMATE paused” uyarısı verir.
[RESET] tuşun serbest birakırsanız normal moda geçer.
DUSTMATE EDITOR ( Proglamlama)
Cihazın [EDIT] tuşu ile cihazı programlama menusune geçış yapılır. Cihazın programlanması ayrıca AirQ yazılımı ile
de yapılabilir.
Program Seçenekleri:
Set Dust Alarm ( Toz Alarm Seviyesi) : Set edilen toz konsantrasyonunda cihaz alarm verir.
3 | P a g e Kullanma Kılavuzu
Zeroing Interval:( Sıfırlama Süresi) : Cihaz her açılışta sıfırlama işlemini ölçümden önce yapar. Ancak kullanıcı bu
seçenek ile cihazın ölçüm süresi içinde sıfırlama aralığını programlar. Bu süre 0 ila 240 saat arası seçilebilir. 0
seçeneği seçildiğinde başlangıç sıfırlamadan başka ölçüm süresince sıfırlama yapmaz.
[▲] veya [▼] tuşları ile süreyi programlaya bilirsiniz. En son [ENTER] tuşu ile programlanan süreyi kaydediniz.
Results Display: ( Sonuçların Ekranda Gösterimi): Bu seçenek ile kullanıcı ekranda parametre görüntülenme
işlemini yapabilir. Bu işlem örnekleme aşamasındada yapılabilir.
Backlighting: ( Ekran Arka Aydınlatma): YES seçeneği ile arka aydınlatma aktif hale gelir.
Display Cycling: (Veri Görüntüleme süre programlama): YES seçeneği seçilir ise ölçüm parametreleri ekranda
beli bir süre içinde ekranda görüntülenir. NO seçilir ise parametreler arasında [NEXT] tuşu ile geçiş yapabilirsiniz.
Latest Dust:( TWA): YES seçeneği seçilir ise ölçüm aşamasında TWA verileri ekranda görüntülenir.
Average Dust: ( Ortalama Toz Consantrasyonu): YES seçeneği seçilir ise ölçüm süresi boyunca toz
konsantrasyonun ortalamas ekranda görüntülenir
Display Refresh:( Ekran Enileme): Ekran ve ölçüm yenileme süresidir. Bu süre 1 ila 240 Saniye arasında
programlanabilir.
[▲] veya [▼] tuşları ile süreyi programlaya bilirsiniz. En son [ENTER] tuşu ile programlanan süreyi kaydediniz
Filter & AirFlow: ( Filtre & Akış): [ENTER] Tuşuna basarak filtrenin değişim tarihini ve kullanım süresini görebilirsiniz.
[RESET] tuşuna basarak cihazın topladığı toplam toz kütlesini gösterir.
Tekrar [RESET] tuşuna basarak filtre değişiminin değişim onayını ister. Password [START] [START] [START] tuşları
ile onaylanır. Filtre ve toplam toz kütle miktarı sıfırlanır.
Not: Filtreyi deiştirmek istemiyorsanız [RESET] tuşuna basınız. Ayrıca örnekleme akış değerini ( 600 cc/min)
doğrulamak için harici bir akış ölçer ile [▲] veya [▼] oklarını kullanarak yapabilirsiniz.
Autostop Counter: ( Otomatik Örnekleme Sayacı): Bu seçenek ile örnekleme sayısı programlanır. Bu değer 0 ise
örnekleme ve ölçüm manual olarak yapılır. Sıfırdan farklı bir değer girilir ise ( Örneğin 2 ) hafızaya iki ölçüm aldıktan
sonra ölçüm otomatık olarak cihaz tarafından durdurulur.
Storage Interval: ( Kayıt Aralığı): Bu seçenek ile hafızaya alma süresi programlanır. Save in Seconds seçeneği
kapalı ise bu süre 1 ila 60 dakika arasında programlanır. Save in Seconds seçeneği açık ise bu süre saniye
cinsinden programlanır.
[▲] veya [▼] tuşları ile süreyi programlaya bilirsiniz. En son [ENTER] tuşu ile programlanan süreyi kaydediniz
Mass Calibration: ( Kütle Kalibrasyonu): Kalibrasyon faktörünü değişimi için kullanılan menudur. Toz filtrenin
üzerinde toplanan toz konsantrosiyonunu cihazın ekranında gürüntülenen toz miktarına bölünmesi ile elde ediliilen
faktör bu menuden giriş yapılır. Fabrika kalibrasyon faktörü 1 dir. Bu işlemi yetkili servisin yapmasında fayda var.
4 | P a g e DUSTMATE Setup: Bu menude değişim ve programlama seçenekleri:
İşlemler sırasında YES veya NO seçenekleri ile tercihinizi kullanabilirsiniz.
Kullanma Kılavuzu
Differential Mode: ( Parametreler Arası Ölçüm Değer Farkı): YES seçeneği ile TSP ve PM2.5, veya PM10 ve
PM2.5. ölçümlerin ölçüm farkını görüntüler. Bu işlem ölçümü başlatmadan önce hafızanın silnmesi ile aktif hale gelir.
Workplace Mode:( Çalışma Ortam Ölçümleri): YES seçeneği seçildiğinde Inhalable, Thoracic ve Respirable
parametrelerinin ölçümü yapılır. NO seçeneği ise çevresel toz ölçümlerini yapar (TSP, PM10, PM2.5 ve PM1) . Bu
işlem ölçümü başlatmadan önce hafızanın silnmesi ile aktif hale gelir.
Total Particles: ( Toplam Toz Partikül): YES seçeneği ile TSP toz konsantrosyonunu ölçer. Bu ölçüm çevresel
ölçümler için uygundur.
Measure in μg/m3: (μg/m3 Birim Seçimi): YES seçeneği seçildiğinde cihaz toplam toz konsantrasyonunu 0.1 ekran
çözünürlüğü ile μg/m3 birimi ile ölçer.
PM10 Particles: ( PM 10 Partiküller): YES Seçeneği ile cihazın PM 10 toz partiküllerinin ölçümünün sağlar.
(Çevresel ölçümler için)
Measure in μg/m3: (μg/m3 Birim Seçimi): YES seçeneği seçildiğinde cihaz PM 10 toz konsantrasyonunu 0.1 ekran
çözünürlüğü ile μg/m3 birimi ile ölçer. NO seçeneği ile ölçüm sonuçları sayı olarak verilir.
PM2.5 Particles: ( PM 2.5 Partiküller): YES Seçeneği ile cihazın PM 2.5 toz partiküllerinin ölçümünün sağlar.
(Çevresel ölçümler için)
Measure in μg/m3: (μg/m3 Birim Seçimi): YES seçeneği seçildiğinde cihaz PM 2.5 toz konsantrasyonunu 0.01
ekran çözünürlüğü ile μg/m3 birimi ile ölçer. NO seçeneği ile ölçüm sonuçları sayı olarak verilir.
PM 1 Particles: ( PM 1 Partiküller): YES Seçeneği ile cihazın PM 1 toz partiküllerinin ölçümünün sağlar. (Çevresel
ölçümler için)
Measure in μg/m3: (μg/m3 Birim Seçimi): YES seçeneği seçildiğinde cihaz PM 1 toz konsantrasyonunu 0.01 ekran
çözünürlüğü ile μg/m3 birimi ile ölçer. NO seçeneği ile ölçüm sonuçları sayı olarak verilir.
Inhalable Particles: ( Solunabilir Toz Parçacıkları) :YES Seçeneği ile cihazın solunabilir toz partiküllerinin
ölçümünün sağlar. (İş Ortam Ölçümleri için)
Measure in μg/m3: (μg/m3 Birim Seçimi): YES seçeneği seçildiğinde cihaz solunabilir toz konsantrasyonunu 0.1
ekran çözünürlüğü ile μg/m3 birimi ile ölçer. NO seçeneği ile ölçüm sonuçları sayı olarak verilir.
Thoracic Particles: (Göğüs Kısmına Etki Eden Toz Parçacıkları) : YES Seçeneği ile cihazın Göğüs Kısmına Etki
Eden toz partiküllerinin ölçümünün sağlar. (İş Ortam Ölçümleri için)
Measure in μg/m3: (μg/m3 Birim Seçimi): YES seçeneği seçildiğinde cihaz Göğüs Kısmına Etki Eden toz
konsantrasyonunu 0.1 ekran çözünürlüğü ile μg/m3 birimi ile ölçer. NO seçeneği ile ölçüm sonuçları sayı olarak
verilir.
Thoracic Particles: (Göğüs Kısmına Etki Eden Toz Parçacıkları) : YES Seçeneği ile cihazın Göğüs Kısmına Etki
Eden toz partiküllerinin ölçümünün sağlar. (İş Ortam Ölçümleri için)
Measure in μg/m3: (μg/m3 Birim Seçimi): YES seçeneği seçildiğinde cihaz Göğüs Kısmına Etki Eden toz
konsantrasyonunu 0.1 ekran çözünürlüğü ile μg/m3 birimi ile ölçer. NO seçeneği ile ölçüm sonuçları sayı olarak
verilir.
5 | P a g e Kullanma Kılavuzu
Respirable Particles: ( Solunabilir Toz Parçacıkları ) :YES Seçeneği ile cihazın solunabilir toz partiküllerinin
ölçümünün sağlar. (İş Ortam Ölçümleri için)
Measure in μg/m3: (μg/m3 Birim Seçimi): YES seçeneği seçildiğinde cihaz solunabilir toz konsantrasyonunu 0.1
ekran çözünürlüğü ile μg/m3 birimi ile ölçer. NO seçeneği ile ölçüm sonuçları sayı olarak verilir.
PM 2 Particles: ( PM 2 Toz Partikül ) :YES Seçeneği ile cihazın PM 2 toz partiküllerinin ölçümünün sağlar. (İş Ortam
Ölçümleri için)
Measure in μg/m3: (μg/m3 Birim Seçimi): YES seçeneği seçildiğinde cihaz PM 2 toz konsantrasyonunu 0.01 ekran
çözünürlüğü ile μg/m3 birimi ile ölçer. NO seçeneği ile ölçüm sonuçları sayı olarak verilir.
Save in Seconds:( Kayıt Suresi Programlanması) : YES seçeneği seçildiğinde cihazı ölçüm verileri saniye zaman
dilimleri içinde hafızaya kaydeder. NO seçeneği seçildiğinde cihaz ölçüm verilerini dakika zaman dilimleri içinde
hafızaya kaydeder.
Not: 1 saniye zaman dilimi seçilir ise hafıza daha kısa sürede dolur.
Password Protect: ( Password Koruma): YES seçeneği seçildiğinde cihaz programlama menusu ancak şifre ile
ulaşılır. Şifre [START] [ENTER] [ENTER] [NEXT], peş peŞE basılması dır.
Auto Restart: ( Otomatik Başlatma) : YES seçeneği seçildiğinda cihaz :



Bataryanın zayıf olduğunda
Aşırı sicak ortamda
Veya Auto Stop Programı seçildiğinde
Örnekleme ve ölçümü yenidan başlatır.
NOT: Batarya voltaji aşırı derecede düşük oldüğünda cihaz kendisini kapatır.
Alarms Enabled: ( Alarm Aktif) : YES seçeneği seçildiğinde ölçüm değerleri programlanan alarm seviyesine
geldiğinde cihaz alarm verir. Alarm seviyesi ancak alarm durumu aktif ise programlanır.
Location ID: Ölçüm noktasının veri girişini sağlar.
Operator ID: Ölçüm yapan kişinin bilgileri programlanır.
6 | P a g e 
Download

D DU USTMATE E MANUA AL