edukativno marketinški časopis | broj 07 | mart 2011 | www.logistika.ba
ISSN 1840-4928
RENAULT PREMIUM ROUTE “TRUCK RACING” SPECIJALNO IZDANJE: S OKUSOM UTRKE
Postavši europskim prvakom 2010. u ekipnom prvenstvu, Renault Trucks htio je podijeliti pobjedu sa svojim klijentima na
način da je lansirao specijalno izdanje vozila Renault Premium Route “Truck Racing”. Vozač neće samo moći uživati u svojstvenim
performansama na cesti jednog Renault Premium Route i smanjenoj potrošnji, nego će moći uroniti u svijet u kojem dominiraju elementi utrke. Ti elementi se odnose na vanjsku dekoraciju “Renault Trucks Racing” sa crvenim štitnikom od sunca, kožni upravljač,
specifične navlake za sjedala i tepihe. Svako vozilo također se ističe natpisom “Europski šampion”. Drugim riječima, ovo je sasvim
jedinstveno vozilo koje neće proći neprimijećeno na cesti!
Angažman Renault Trucksa u Truck Racingu je prije svega pitanje strasti. Strasti prema kamionima, tehnologiji i natjecanju.
Ali ono vrijedi samo ukoliko ga se podijeli s klijentima, kako na
utrci, tako i na cesti. Stoga je Renault Trucks odlučio proslaviti
osvojeni naslov europskog prvaka 2010. u utrci kamiona lansiranjem specijalnog modela vozila Renault Premium Route “Truck
Racing”.
Ova izvedba vozila Renault Premium Route, koje je poznato
po svojim performansama na cesti i niskoj potrošnji, dostupna
je kao tegljač pogonske konfiguracije 4x2 (ili 6x2 za tržište
Velike Britanije), te je opremljena motorom DXi11 460 KS i automatiziranim mjenjačem Optidriver+. Elementi iz svijeta utrka
dominiraju vanjskim dizajnom tako da ovo vozilo ne može proći
nezamijećeno na cesti! Oznaka “01” koja simbolizira naslov europskog prvaka jasno je vidljiva na prednjem dijelu i na vrhu
bočnih vrata. Trapezne pregrade zraka, smještene između dva
prednja fara, podsjećaju na Renault Premium Racing koji je svojim originalnim i oštrim dizajnom ostavio izrazito snažan dojam
u prošloj Truck Racing sezoni. I na kraju, aluminijski naplatci,
zajedno s logom “Renault Trucks Racing” i logom partnera “MKR
Technology”, daju ovom vozilu natjecateljsku vjerodostojnost.
U kabini je isti osjećaj! Posebno dizajnirane sive presvlake za
sjedala s logom Renault Trucks Racing, kao i upravljač u crvenoj
koži, pružit će vozaču osjećaj da upravlja vrlo specijalnim vozilom budeći pri tome natjecateljski duh i atmosferu utrke.
CE
OMMUNIQU Po pitanju vožnje Renault Premium Route uživa
u izvanrednim performansama na cesti. “Na Renault Premium
Route upravljač i ovjesi potpuno su neovisni,” objašnjava Philippe
Boitard, inženjer za držanje putanje na cesti iz Renault Trucksa.
“Upravljač je vrlo precizan i krajnje siguran te omogućuje vozaču
da instinktivno nađe pravu putanju. Na primjer, ako kotači naiđu
na rupu na cesti nije potrebno upravljač ispravljati.” Što se tiče
motora DXi-Racing koji je pokazao nadmoć i pouzdanost rijekom
posljednje Truck Racing sezone, on je direktna prilagodba serijskog motora, budući da DXi11 i 13 imaju istu osnovu. “Skoro
80% trkaćih motora nalazi se u serijskom motoru, prema FIA
regulativi” podsjeća nas Maxime Le Bech, inženjer za motore.
“Snaga DXi11,” dodaje, “leži u njegovoj sposobnosti da dostavi
maksimalan moment pri niskom obrtaju motora. Bilo da se radi
o cesti ili stazi uvijek težimo istom – pouzdanosti i performansi!”
I na kraju, temeljeno na vozilu Renault Premium Route, kamionu s izvanrednom potrošnjom goriva, ovo specijalno izdanje
“Truck Racing” uspjelo je ujediniti emocije i racionalni dizajn!
Dostupno od veljače diljem Europe, omogućit će klijentima da
iskuse ponos i prestiž naslova prvaka imajući istovremeno na
raspolaganju pouzdan i učinkovit radni alat.
RENAULT TRUCKS SADA I ZA IPHONE I ANDROID UZ
POSEBNI EKSKLUZIVNI GPS VELIKIH MOGUĆNOSTI
I LOKACIJSKI UREĐAJ ZA VOZILA
Za korištenje na Smartphoneu, Renault Trucks predstavlja prvi GPS za teška teretna vozila dostupan na iPhoneu, kao
i lokacijski uređaj za njegovu globalnu mrežu. Renault Trucks
smatra da ove aplikacije imaju smisla samo ako pomažu našim
kupcima i vozačima, istovremeno im olakšavajući obavljanje posla na korist cijelog društva. Upravo zato ovaj proizvođač prvi
predstavlja posebnu GPS aplikaciju za teška teretna vozila za
iPhone. Kad se konfiguracija vozila unese u sustav, vozaču se
predlaže plan puta s najsigurnijim rutama po kojima mu je
dopušteno kretanje. Ovo predstavlja revoluciju u svijetu teških
teretnih vozila. Aplikaciju nadopunjuje lokacijski uređaj za kontakt s najbližim prodajnim mjestom u mreži Renault Trucks, a u
pripremi su i druge aplikacije.
I dok su konvencionalni GPS sustavi korisni za automobile,
brzo nailaze na prepreke kad ih se prenese na gospodarska
vozila: preuske ulice, niski nadvožnjaci, mjesta na kojima se ne
mogu okrenuti… do sada u ponudi nije bilo ničega za vozače kamiona. Zato je, u suradnji s tvrtkom ALK, Renault Trucks razvio
posebni GPS za teška teretna vozila na temelju podataka tvrtke
NAVTEQ, vodeće u ovom sektoru. U obzir su uzeta ograničenja
cestovnog prijevoza robe uz posebne funkcije, a tu je i iznimno
ukusno dizajnirano grafičko sučelje za „sve korisnike“.
Vozač ili voditelj voznog parka može u software unijeti
tehničke karakteristike kamiona (dužina, širina, visina, ukupna
težina, osovinska težina), vrstu tereta (opasni ili neopasni materijal) i željene osobine prometnica (sa ili bez cestarine, najveća
dopuštena brzina, itd.). Svi se ovi podaci unose u GPS koji,
uzimajući u obzir sve te osobine, predlaže najsigurniju i najbržu
rutu u cijeloj europskoj cestovnoj mreži.
AUTOPREVOZ
Teretni promet d.o.o. Mostar
GMP LOGISTICS
International freight forwarding and logistics
®
KOMBI Trans
Mart 2011 LOGISTIKA
5
SADRŽAJ
SUCCEED! str.8
DAN POSLIJE str.21
INCOTERMS str.23
SPORAZUM str.26
THE IRU SECRETARY GENERAL’S CONCLUSION
ŠTO SE DOGAĐA ULASKOM REPUBLIKE HRVATSKE U EU
2010 U PRIMJENI
O TRANSPORTNOJ ZAJEDNICI
КОНФЛИКТИ str.33
PRIMENA str.49
ISPITIVANJE str.51
PRAKTIČNE
KORISTI str.55
У ОРГАНИЗАЦИЈИ И ПОБОЉШАЊЕ РАДА МЕНАЏМЕНТ ТИМА
SAVREMENIH INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA
SAOBRAĆAJNE SIGNALIZACIJE
PRIMENE TELEMATSKIH SISTEMA PRI IZVRŠENJU PREVOZA TERETA U
DRUMSKOM TRANSPORTU
RIJEČ UREDNIKA
www.logistika.ba
Osnivač i izdavač:
GRAFID d.o.o. Banja Luka
Direktor:
Branislav Ivanković
Glavni i odgovorni urednik:
Ivan [evo
Redakcija:
Prof. dr Ratko Zelenika, prof dr
Nada Barac, prof. dr Pavle Gladović,
dr Budi{a Kosti}, dr Nenad
Dimitrijevi}, dr Sinan Alispahi}, mr
Demir Had`i}, dr Sanel Jakupovi},
mr Radovan Vi{kovi}, prof. dr Života
Radosavljević, prof. dr Ivan Bo{njak,
mr Brane Lotri~, Vlatko Gjuroski,
Danijela Donevska, mr Milanko
Damjanovi}, mr Sreten Simovi},
dr Tomislav Staj~i}, mr Neboj{a
Zdravkovi}, mr Marinko Jakovljevi},
mr Drago Soldo, Milan Bo`i}, dr
Vladan [kerovi}. mr Nenad D`agi}
Stru~ni saradnici:
prof. Marijan Banelli, Zdravko
Igli~ar, Igor Peji}, Zoran Andri},
Željko Matoc, mr Du{an Soldatovi},
Jo`e Cuderman, Mile Luki}, Besim
Mustafa, Sa{a Zdravkovi}, Slobodan
Tupaji}, Branimir Mileti}
Lektor:
Igor Simanovi}
Tehnička obrada i dizajn:
Srđan Ivanković
[tampa:
GRAFID d.o.o. Banja Luka
051/320-571
grafidªblic.net
Rje{enjem Ministarstva prosvjete i
kulture Republike Srpske br:07.030611-01-11/09, od 24.09.2009.
godine, ~asopis “Logistika” Banja
Luka, upisan je u Registar javnih
glasila pod rednim brojem 583.
Cijenjeni čitatelji…
Proces prijevoza u cestovnom prometu se sastoji u svladavanju velikih prostornih razlika, dinamičan
je i nije nužno vezan za neko određeno mjesto što je jedna od prednosti. U vremenskom i prostornom
pogledu, proizvodni proces i proces potrošnje u prijevozu čine jedinstveni proces što znači da prometna
usluga postoji jedino onda kada je prisutan i prijevozni proces. Rezultat rada je prometna usluga čija
negativna strana jest da se ona ne može uskladištiti kako bi se zadovoljila prometna potražnja onda kada
je ona veća od prometne ponude, tj. ne postoji kao materijalni proizvod, ne postoji izvan proizvodnog
procesa i nakon njegova završetka.
Pored toga što je za profesionalnog vozača bitno da je zdrav, tjelesno spreman, emocionalno
uravnotežen, otporan na stres i odgovoran u svojim postupcima zbog mogućih ljudskih žrtava i velike materijalne štete, bitno je da je isti kompetentan profesionalac. To je dobar posao za one koji vole
putovanja i samostalnost u radu, a ne smeta im neprikladno radno vrijeme i dulje izbivanje od kuće,
međutim vozač-pilot upravlja vozilom nerijetko vrijednim više stotina tisuća eura. Interes kompanije,
da takvo vozilo povjeri isključivo profesionalcu, lojalnom uposleniku, poznavatelju vještine i ekonomike
vožnje, a ne neukoj i nestručnoj osobi.
Tehničko-tehnološka rješenja, ergonomija radnog mjesta, dinamika prometnih tokova, sučeljavanje
sa izazovima optimizacije logističkih tokova, su dio kompleksnih pitanja, tema i radnih zadataka svakog
vozača. Transportne kompanije mijenjaju stav prema ugovorenim obvezama, prihvaćaju činjenicu, da
biti samo jedna karika u logističkom lancu nije dovoljno za prosperitet i razvoj logistike, zbog čega rade
na jačanju vlastitih kapaciteta, ljudskih resursa i intelektualnog kapitala.
Mi, nemamo alternativu jer smo vezani za logistički sustav Europe, sudjelujemo u karikama
logističkih lanaca. Želja transportnih kompanija ide u susret mijenjanja filozofije „od vrata do vrata“
mijenjaju se modelom od logističkog centra do logističkog centra.
Europska Unija posredstvom svojih mehanizama, Direktiva, preporuka, mišljenja zaokružuje process regulativa koje ograničavaju ili umanjuju mogućnost improvizacije na cestovnom transportnom
tržištu.
U dokumentima, bilo da je riječ o EU direktivama 96/26, 98/76 , 2003/59 ili 1071/09 njihovim dopunama želi se stvoriti okruženje u kome ozbiljne kompanije imaju mogućnost napretka i opstanka.
U našem objektivu, često na pogrešan način tumačimo pojedina poglavlja i odredbe međunarodnih
preporuka, naprosto one su plod kompromisa, nauke, ineteresa i težnje ka uređenju tržišta. Poznato je
da sa vozilima EURO-5 na pojedinim europskim prometnicama imamo respektabilne uštede u cijeni
koštanja cestarina. Ali ne manje, bitna činjenica je da se za obvezan dio praktčne obuke, kako temeljne,
tako i periodične obuke vozača motornog vozila, postavlja tematska cjelina ekonomične vožnje „ECODRIVING SAFELY“. Vječita dilema i otpor se javlja na relaciji moram i trebam.
Pred vama je novo izdanje LOGISTIKE, sačinjeno od mnogo zanimljivosti, stručnih članaka,
predstavljanja vodeće institucije, IRU ACADEMY za promoviranje standarda, globalne edukacije u
cestovnom prijevozu, obraćanja prvog čovjeka međunarodne cestovne transportne unije ali i doprinos
više akreditiranih instituta jugositočne Europe koji svojim angažmanom oslikavaju novu filozofiju cestovnog prijevoza.
Logistika je uspostavila najduži logistički lanac jugositočne Europe, vodeće kompanije su sa nama i
logičan slijed je uspjeh, zato budite dio uspješnih logističkih priča u narednim brojevima LOGISTIKE.
Tu smo zbog Vas!
SUCCEED!
THE IRU SECRETARY GENERAL’S CONCLUSION
H
istory is rife with examples of
great scientists, decision-makers and politi- cians whose
thinking and actions were considered
in their day to be wrong or had an unpopular or even tragic outcome, yet
through time and with further knowledge turned out to be not only the
truth but also a success.
Let me cite just a few examples:
Alexander the Great who pioneered the
assimilation rather than the enslavement of conquered peoples, Galileo
and his defence of heliocentrism, Peter
the Great who modernised Russia by
force, the “Enlightened” who shook
the very foundations of society well beyond Europe, or Martin Luther King
and Mahatma Gandhi who realised
their dream of emancipation without
resorting to violence.
What did all these great men have
in common? They were all committed visionaries, whose avant-garde
thinking was resolutely off the beaten
track of their time. But they were
equally bold and did not hesitate to
shake things up, to shock and impose
their point of view, sometimes risking their lives in the process. They
were convinced of the need to change
and to overcome prejudice in order to
succeed.
It is precisely this leadership, this
clear vision of reality and the audacity to alter the course of events which
are too often lacking in today’s modern world. However, strong leadership
– which respects partners also in the
absence of unanimity – remains the
key to succeed. Exceptional situations
demand exceptional decisions.
Unfortunately, sterile political consen- sus seems increasingly to be the
norm. Nowadays, we are constantly
bombarded with information, but this
uninterrupted flow of instant information and the anxiety it triggers not
only preclude in-depth reflexion, but
also favour uniform thinking, systematically based on the lowest common
8
LOGISTIKA 2011 Mart
Martin Marmy, IRU Secretary General
denominator which, by adding compromise to compromise, is ultimately
doomed to failure.
The blatant inability of decisionmakers to communicate amongst
themselves in order to agree on the
best way forward and to set clear objectives leaves us disarmed in the face
of the major challenges of this century.
Indeed, the eight UN Millennium
Development Goals (MDG) remain
the principal, yet unattained, preoccupations of the international
community.
Even worse, the inability of decision- makers to communicate with
small and medium enterprises (SMEs)
and their professional organisations,
which globally represent more than
85% of jobs in the private sector, disconnects them from the concrete,
multi-faceted reality of the world in
which we work, preventing them from
succeeding. Indeed, whereas the leaders of multinationals and banks, who
have privileged access to the plush
lounges of politicians, succeed in being
listened to and in influencing business
decisions, SMEs unfortunately cannot
claim similar influence.
It is a fact that even the most constructive proposals made by SMEs to
decision-makers, even if heard, are
rarely listened to. Politicians forget
far too often that the objectives and
results of their work should above all
aim at improving the economy – by
improving the lot of SMEs – and everyone’s living conditions.
In today’s global economy, the road
transport industry, of which 95% are
SMEs, has become more than just a
simple mode of transport. It is now
a production and distribution tool
which is vital to succeed, as it can interconnect door-to-door all companies
to every market the world over.
In short, road transport, which is
the only mode which complements
all others and is available to everyone,
everywhere at all times, is also the only
mode which is able to better distribute
wealth and unite people. It is because
of the essential role played by this
mode in allowing everyone to succeed
that any penalty on road transport is
an even greater penalty on the economy and society as a whole.
If one compares the importance
given to road transport in recent years
by the decision-makers of the OECD
countries and those of the so-called
“emerging” economies, in particular
the BRIC countries (Brazil, Russia,
India, and China), one will observe
huge discrepancies both in terms of
economic growth and in new truck
registrations – with the latter dropping
by 50% in OECD countries against a
respective increase of 50%, 15%, 40%
and 80% in the BRIC countries.
In other words, there is undeniably a strong correlation between a
dynamic road transport sector and
successful economic growth.
Why is there a growth rate of
more than 10% in the BRIC countries,
while the economies of most OECD
countries are stagnating? Analysts
demonstrate that this double-digit
success is due, on the one hand, to systemic and organisational innovation
and, on the other hand, to major investment in production tools, hence in
road transport.
Indeed, to succeed and have leadership in innovation are no longer
assured exclusively by the OECD
countries but increasingly by emerging
nations which produce and trade the
most innovative high-tech devices as
well as aircraft, trucks, cars and consumer goods globally at unbeatable
prices.
Thus, emerging countries’ past,
present and future investments in
production tools and thus in road
transport confirm their determination
to succeed.
In order to succeed, stimulate
growth and remain competitive, the
OECD countries will therefore have
to do much, much more with much,
much less. Systematically relying on
a spineless consensus, combined with
rampant neoprotectionism, as already
observed too often, simply cannot be
the solution.
On the contrary, it is the audacity
to invest – especially in SMEs – and
the audacity to consult and rapidly
make clear decisions, the audacity to
undertake, the audacity to build new
relationships and, ultimately, the audacity to take risks – as road transport
companies do every day – which will
enable everyone to remain competitive
and to succeed.
Indeed, due to fierce competition,
to succeed in a globalised economy
forces everyone to provide the best
services and the best products under the best conditions. However, it is
precisely the political and economic
leaders of the emerging countries –
and in particular the BRIC countries
– who are best able to succeed and to
make the most of globalisation which
was initiated first and foremost by the
western world.
Like the great scientists, decision- makers and politicians of past
centuries, the BRIC leaders have
had the audacity to take courageous
and sometimes controversial decisions. They have dared to face up to
challenges as they arise by rapidly adjusting to circumstances. They have
brushed aside prejudice and other
“generally accepted” principles. They
have dared to go against the tide, as
too few leaders in too few OECD countries have done. They have succeeded
by recognising that this non-subsidised production tool – road transport
– plays a vital role in economic growth
and by giving it and its representatives
their just place in economic and transport policy.
As Aristotle said, “Courage is
a mean with regard to fear and
confidence”. In order to rise to the numerous challenges and to seize every
opportunity – in short, to succeed –
let us have the courage and audacity to
put road transport in its just place – i.e.
first place – thus governments and our
partners should finally listen to our
message to “work together for a better
future”, for everyone.
International Trade & Road Freight Transport
TIR can help achieve
good governance
The IRU called on the OSCE and its
Member States to monitor the effective
implementation of the UN facilitation
instruments to allow road transport
to drive progress, prosperity and ultimately peace throughout central Asia.
countries located along the
external land border of the
The IRU moderated the 18th Meeting
European Union. The geoof the Organization for Security and
graphical coverage of the
Co-operation in Europe (OSCE)
IRU TIR-EPD will continue to
Economic and Environmental Forum
grow in 2011 in non-EU counsession on “The role of the OSCE in
tries such as Belarus, Ukraine,
promoting good governance in inter- IRU expands geographical
and Kazak hstan. Moreover,
national transportation and at border coverage of its free of charge
Moldova, Georgia, the Islamic
crossings”. This meeting focused on TIR Electronic Pre-Declaration Republic of Iran and Afghanistan
the need for Member States, work- (IRU TIR-EPD) to numerous
will also soon be able to benefit
ing in public-private partnership, to TIR Contracting Parties
from this electronic tool through
implement the key UN multilateral The IRU, in partnership with the the ASYCUDA World/TIR.
trade and road transport facilitation Customs authorities of several TIR
The IRU TIR-EPD application, could be significantly
instruments, and most notably the Contracting Parties and its national available in 16 languages, allows TIR accelerated by implementing, as forenew Annex 8 to the Harmonisation Member Associations, considerably Carnet Holders to comply, free of seen in this new Annex 8, dedicated
Convention and the TIR Convention, expanded the coverage of its TIR charge, with the EU NCTS/TIR and TIR lanes, where trucks carrying
to achieve good governance at border Electronic Pre-Declaration (IRU TIR- EORI Regulations which entered into goods under the cover of TIR carnets
crossings.
EPD). It is now implemented in all force in 2009, as well as with the new would pass without any obstacles. In
EU security requirements, which en- this context, the 4-volet TIR Carnet
tered into force on 1 January 2011. It allows customs formalities for bilateral
also enables each f leet operator to transport operations – which represent
retain full confidentiality of his com- the bulk of cross-border freight traffic –
mercial data by avoiding recourse to to be handled at origin and destination
third parties while considerably re- rather than at the border, as foreseen
ducing the time needed for Customs by this Convention.
procedures at borders.
Combined with the use of IRU online IT tools, such as the IRU TIR-EPD,
Promoting the
Real-Time SafeTIR and the Border
Waiting Times Observatory, the 4-voimplementation of the
let TIR Carnet offers a yet untapped
new Annex 8 to the UN
Harmonisation Convention to potential for further facilitating bilateral and international road transport.
reduce border waiting times.
Border waiting times still represent a major concern for all f leet
operators. Border crossing for trucks
Mart 2011 LOGISTIKA
9
10
LOGISTIKA 2011 Mart
Transport Workforce: Focusing
on the Human Element
IRU contributes to improve EU Tachograph Regulation
Following the successful SMART
Tachograph project, the IRU is
now fully engaged in the European
Commission’s preparations for a comprehensive review and improvement of
the whole EU Tachograph Regulation.
The next generation of digital tachographs will also integrate on-board
telematics applications.
The IRU was invited to join the
panel of experts of the European
Commission’s Public Consultation to
provide advice on their legislative proposal. The IRU emphasised that the
device must become more than just a
policing tool; it must also be
a support for drivers and transport
planners, allowing the reduction of administrative and enforcement burdens.
The device must be integrated into an
open architecture ITS platform that
would help operators, on a voluntary
basis, to increase the telematics capabilities of vehicles.
The IRU will reinforce its action
towards ensuring a positive outcome
from t he European Parliament
and Council once the European
Commission issues its proposal in
summer 2011.
IRU-ETF EU Social Dialogue
Project on Skills and Training in Road
Transport
The IRU and
t he Eu rope a n
Transport
Workers
Federation
(ETF), together
with a consortium of partners
including 5 IRU
Members, are working on an EU- are responding to these new requirefunded joint social dialogue project ments. The second part of the project
addressing the training skills and will focus on the skills and training
competences of mobile and non-mo- requirements for non-mobile employbile workers in road transport.
ees, recognising the indispensability of
The project will thoroughly look
such a wellat how EU Member States have
trained
t ra nsposed t he EU Dr iver
workforce.
Training Directive (2003/59/EC),
the challenges arising from this
legislation and how employers and workers
Freight Transport Security
8th IRU Symposium of Lawyers leads to IRU Resolution
on Road Transport Security in the Supply Chain
The 8th IRU Symposium of Lawyers held in Geneva, which brought together
some 60 lawyers, professors, insurers and Transport Ministry representatives
specialised in transport law and insurance issues from around 20 countries, addressed security challenges faced by road transport operators. In its conclusions,
the Symposium stressed the need for further simplification, harmonisation and
better enforcement of existing legislation to improve trade and road transport
security.
The IRU consequently adopted a Resolution stressing that in order to enhance
security, priority must be given to simplifying, harmonising, and improving existing rules and regulations and their enforcement rather than inventing new
ones, citing for example the TIR Convention as the best existing multilateral
instrument with which to implement the WCO SAFE Framework of Standards,
including AEO status.
on unexpected incidents occurring en route. This practical document is available
for download on the IRU’s website in English, French, Russian and German as
reference languages for further translation into national languages.
IRU addresses UNECE Inland Transport Security Forum
On the occasion of the UNECE Inland Transport Security Forum, the IRU
stressed that the increasing complexity of the global supply chain due to the
effects of globalisation and containerisation, raises numerous new security challenges. The IRU emphasised that to address ever more challenging security risks
while ensuring that trade and road transport are facilitated, existing UN multilateral legal instruments are the best option to strike the right balance between
ensuring security and facilitation. The TIR Convention, for instance, has been
recognised as the best multilateral instrument to meet the WCO SAFE and AEO
security requirements while facilitating trade and road transport.
IRU, TAPA EMEA and EUROWATCH sign Memoranda
of Understanding to strengthen cooperation
In certain sensitive transport corridors, illegal immigrants found on goods ve- in furthering road transport security
Security at borders and ports
hicles, without the driver being aware or involved, cause serious problems for
international road freight operations. The IRU has therefore appealed to national
and international authorities for enhanced security in port areas, guaranteeing
the right of appeal against unjust prosecutions, as well as full transparency in
legal procedures.
Increasing incident reporting
The IRU has developed, together with its Members, the first version of the Basic
International Incident Report Form (BIIRF) to help drivers and operators report
The IRU, the Transported Asset Protection Association, Europe Middle East and
Africa (TAPA EMEA), a unique forum that unites global manufacturers, logistics providers, freight carriers, law enforcement agencies and other stakeholders
engaged in the fight against transport crime, and EUROWATCH, specialising in
police response to security incidents across more than 40 European countries as
well as intelligence collection, signed a Memorandum of Understanding (MoU)
to jointly contribute to reducing losses incurred in the international supply chain
as a result of criminal activity and security breaches.
Mart 2011 LOGISTIKA
11
IRU
TRAINING
LEARNING TO LEARN
The IRU training team continued to develop its multilingual web-based platform to further enhance
its training methods and maximise the efficient access to its latest training resources. All IRU training
participants, be they road transport managers, drivers, Member Associations or customs authorities, now
benefit from a unique access to interactive training materials and effective training management tools.
T
he IRU Academy works with its
partners and panels of experts
at the global level to provide
a harmonised framework for professional road transport training, to the
benefit of the road transport industry
and society as a whole.
IRU Academy training activities and diplomas benefit from the
international recognition and support given by the IRU Academy
Advisory Committee (ADC), composed of representatives of the World
Bank, the United Nations Economic
Commission for Europe (UNECE),
the International Transport Forum
(ITF), the European Commission (EC)
and the European Transport Workers
Federation (ETF). The IRU Academy
is also supported by the International
Labour Organisation (ILO).
The geographical coverage of
the international network of IRU
Ac ademy Ac c re d ite d Tr a i n i ng
Institutes (ATIs) continues to increase. All IRU Academy ATIs have
in common their commitment to
implementing high quality, international training standards. To better
meet the specific regional needs of
its ATIs, the IRU Academy is developing regional centres of competence
for South East Europe and the Middle
East. The IRU Academy has also
developed programmes tailored to
the specific needs of the League of
Arab States’ region. Following the 4th
Annual IRU Academy ATI meeting in
Brussels, regional and national seminars were organised in Serbia, Ukraine,
Azerbaijan, Croatia and Moldova and
attracted a large audience of transport
professionals, national training bodies
and educational experts.
manager’s needs. The programme has
been redeveloped in order to take into
account the new provisions of EC regulation 1071/2009 that will come into Safe Loading
force by the end of 2011.
and Cargo Securing
In line with the IRU’s objective of inCPC Driver Programme
creasing road safety and in response
The IRU Academy’s Certificate of to the needs expressed by several ATIs,
Professional Competence (CPC) for the IRU Academy has developed a
Drivers Programme covers a com- multilingual interactive training proprehensive range of topics from gramme on safe loading and cargo
IRU Academy Programmes
safe loading and cargo securing to securing. Key elements of this training
The IRU Academy provides its global eco-driving.
module will be made available to ATIs
network of ATIs with four key trainthrough the CPC Driver and CPC
ing programmes, which focus on ADR Programme
Manager training programmes or as a
developing the skills of road trans- The IRU Academy’s ADR Programme stand-alone periodic training module
port professionals and enhancing their has been updated and now takes into
knowledge of and ability to deal with account the new provisions of the 2011
all main aspects of road transport revised edition of the ADR agreement. HIV/AIDS “Driving for
operations.
Change” Toolkit
Designed by internationally re- Tachograph Programme
The IRU Academy’s multimedia
now ned exper ts, IRU Academy The IRU Academy’s Tachograph “Driving for change” training toolProgrammes are continually up- Programme has been in great demand kit on HIV/AIDS, developed in
dated to integrate best practices and in light of the implementation of the partnership with the International
guarantee compliance with the latest provisions of the AETR agreement Labour Organisation (ILO) and the
applicable international, EU and na- on 16 June 2010. The IRU Academy International Transport Workers
tional regulations.
mobilised IRU Member Associations, Federation (ITF), aims to raise awarepartners and resources to hold numer- ness and provide targeted training
CPC Manager Programme
ous regional workshops and instructor on HIV/AIDS. It is made available to
The IRU Academy’s Certificate of briefings to help road transport profes- all IRU Academy ATIs, IRU Member
Professional Competence (CPC) for sionals and national authority officials Associations and interested partners in
Managers Programme continues to implement the digital tachograph and English, Russian and now also French.
offer a set of comprehensive interna- new driving and rest time rules in
tional training standards to meet every non-EU AETR countries.
Regional seminar organised under the umbrella of the IRU Academy
Regional Centre for SEE, Vrnjacka Banja
Podgorica – IRU Academy provides ADR and Tachograph
Regional Instructor Briefings for South East Europe
Mart 2011 LOGISTIKA
13
New Safety Checklists
Developed in partnership with the
Union Internationale des Chauffeurs
Routiers (UICR), the IRU Academy
has developed a Safety Checklist for
drivers to be used in the case of a road
incident or accident. This checklist
is now included in the CPC Driver
and Manager Programmes’ reference
materials.
IRU Academy’s Content
Management Platform
Kazato Training Centre,
Kazakhstan
Seminar on Driver
Competence
Organised in partnership with the
International Commission for Driver
Testing (CIECA), the IRU Academy
Driver Competence Seminar attracted a large number of training
professionals and an important panel
of international experts. The seminar highlighted not only the progress
made in the driver qualification process, but also the lack of harmonisation
in training and testing resulting from
the inappropriate implementation
of Directive EC 59/2003 on drivers’
initial
Instructor Briefings
qualification and periodic training.
The IRU Academy has continued to This underlined the IRU Academy’s
provide instructor briefings to en- unique position and instrumental
hance the skills required to deliver role in monitoring and driving the
road transport training effectively harmonisation of professional road
and meet IRU Academy high qual- transport qualification standards.
it y, internationa lly harmonised
training standards. Several ADR and TIR Interactive
Tachograph instructor briefings have Training Modules
successfully taken place, focusing on The TIR Distance Learning modules,
the development of instructors’ tech- jointly developed by the IRU and the
nical, pedagogical and methodological World Customs Organisation (WCO),
skills. These instructor workshops will has been made available in Arabic. The
be extended to CPC Driver and CPC IRU also continued to develop its TIR
Manager in 2011.
training capacities specifically tailored
to the needs of TIR Associations.
The new upgraded version of the IRU
Academy’s Content Management
Platform offers an easier access to the
IRU Academy’s training resources and
professional reference materials. This
multilingual and user-friendly intuitive system is designed to provide
assistance throughout the learning
process at any time. All resources are
available to IRU Academy ATIs for
download and use in their programme
development and update process.
Safe Loading and Cargo Securing
In line with the IRU’s objective of
increasing road safety and in response
to the needs expressed by several
ATIs, the IRU Academy has developed
a multilingual interactive training programme on safe loading and cargo
securing. Key elements of this training module will be made available to
ATIs through the CPC Driver and CPC
14
LOGISTIKA 2011 Mart
Manager training programmes or as a
stand-alone periodic training module
HIV/AIDS “Driving for Change”
Toolkit
The IRU Academy’s multimedia
“Driving for change” training toolkit
on HIV/AIDS, developed in partnership with the International Labour
Organisation (ILO) and the International
Transport Workers Federation (ITF),
aims to raise awareness and provide
targeted training on HIV/AIDS. It is
made available to all IRU Academy
ATIs, IRU Member Associations and
interested partners in English, Russian
and now also French.
New Safety Checklists
Developed in partnership with the
Union Internationale des Chauffeurs
Kazato Training Centre, Kazakhstan
In order to facilitate the use of the
IRU TIR-EPD online pre-declarations,
the IRU has also developed a new set
of comprehensive distance learning
modules targeting the role of each
actor involved in TIR pre-declarations. These modules are now available
through the IRU interactive training
platform in English, French, Russian
and Turkish.
In 2010, the following ATIs successfully received
accreditation in various IRU Academy
Training
Programmes:
•• ABADA Training Centre, Kyrgyzstan – Tachograph Programme
•• Training Centre, Tajikistan – Tachograph Programme
•• AIA Training Centre, Azerbaijan –
Tachograph Programme
•• AMERIT Training Centre, Macedonia – Tachograph Programme
•• AMSM Training Centre, Macedonia – ADR and Tachograph
Programmes
•• BAMAP-VEDY Training Centre,
Belarus – Tachograph Programme
•• Bilimitrans Training Centre,
Routiers (UICR), the IRU Academy has
developed a Safety Checklist for drivers
to be used in the case of a road incident
or accident. This checklist is now included in the CPC Driver and Manager
Programmes’ reference materials.
IRU Academy’s Content
Management Platform The new upgraded version of the IRU Academy’s
Content Management Platform offers
an easier access to the IRU Academy’s
Uzbekistan – Tachograph Programme
•• CENTAR ZA OBRAZOVANJE SIROKI BRIEG, Bosnia and Herzegovina
- CPC Manager, ADR and Tachograph
Programmes
•• CIPTI Training Centre, Moldova –
Tachograph Programme
•• Fundacja Akademia Transportu,
Poland – CPC Manager Programme
•• Kazato Training Centre, Kazakhstan – ADR and Tachograph
Programmes
•• LATVIJAS Training Centre, Latvia
– Tachograph Programme
•• POU Nova Gradiska Training Centre, Croatia – Tachograph Programme
•• RACJ, Jordan – CPC Manager
Programme
•• SCC-ATT Training Centre, Serbia –
Tachograph Programme
•• TCC AIRCU Training Centre,
Ukraine – ADR and Tachograph
Programmes
•• Turkish Training Centre Beykoz
Vocational School of Logistics, Turkey
– CPC Manager Programme
•• TRANSMANAGER Training Centre, Georgia – Tachograph Programme
training resources and professional
reference materials. This multilingual
and user-friendly intuitive system
is designed to provide assistance
throughout the learning process at any
time. All resources are available to IRU
Academy ATIs for download and use
in their programme development and
update process.
Mart 2011 LOGISTIKA
15
Stay safe and compliant!
SAFE LOADING AND CARGO SECURING
CHECKLIST
18 t
Determine the right vehicle for the
transport;
Determine the best method(s) to secure the defined cargo (blocking,
direct lashing, top-over lashing, or
combinations of method(s);
Determine the number and type of
lashings and/or chains to best secure
the cargo;
MAX. 45º
Make sure that the load platform and
the vehicle’s bodywork are clean;
Determine the number of anti-slip
mats and other securing materials
(pallets, edge protectors, etc) to best
secure the cargo.
Load cargo with respect to the allowed
vehicle weight;
Load cargo with respect to the allowed
vehicle axle-load distribution;
WHILE LOADING AND SECURING THE CARGO
Determine the optimal loading equipment and method(s);
75º - 90º
BEFORE LOADING CARGO ON A VEHICLE
Correct loading and securing of goods on road freight vehicles is essential to
ensuring safe road transport. It is therefore important that the securing of cargo
on a vehicle is carried out according to adequate standards, and without violating
national requirements. In order to improve road safety, the IRU has developed this
checklist of harmonised tips for safe loading and cargo securing.
18 t
rd
2nd 3 1st
REST
AREA
Combine and order cargo optimally
(lighter goods at the top, heavier on
the bottom);
0,5 Fg
1 Fg
0,5 Fg
Check that the securing arrangements
distribute the forces exerted by the
cargo as evenly as possible and
that lashings are affixed with proper
angles;
Check the quality and state of the
securing materials;
0,5 Fg
Load cargo in accordance with the
planned unloading sequence;
0,8 Fg
Make sure that there is no unnecessary
space between cargoes;
Check that securing arrangements
do not damage the cargo and that the
cargo doesn’t damage the securing
arrangements.
When appropriate, check the cargo
securing at periodic intervals during
the journey;
Drive smoothly and anticipate traffic
situations to avoid any brisk change
of direction or heavy braking: the
forces exerted by the cargo won’t increase!
Each time cargo is unloaded, redistributed, or loaded, adapt and recheck the cargo securing;
DURING THE JOURNEY
If an emergency braking action or
another abnormal condition occurs
during the journey, check the cargo at
the nearest safe place;
Find out more about the IRU Academy’s interactive Safe Loading
and Cargo Securing Training Programme! www.iru.org/academy
© 2010 IRU I-0243-1 (e)
As a taxi driver, you must drive in a highly
responsible manner at all times and show your
professionalism by anticipating and forgiving
foolish or unsafe behaviour by other road users,
no matter how annoying. Your behaviour can
help avoid accidents, improve the image of your
profession and help your industry oppose
unnecessarily restrictive regulations.
Don’t drink alcohol before and during driving or take any kind of drugs
or medication which may impair
your driving skills. Avoid heavy meals
before and during driving, as these may
make you feel drowsy.
Don’t continue driving if you feel
drowsy – STOP! Get out of your vehicle,
stretch your legs, get some fresh air
and the necessary rest.
Adjust your seat so you are sitting as
comfortably as possible, with all controls within easy reach. Ensure your
head is positioned to benefit from the
head restraint in case of an accident.
Make sure you sit well back in the seat
to avoid straining your back.
Even if the law does not oblige you to
do so, please wear your seatbelt as a
good example to your passengers
and encourage them to do the same.
If the law obliges passengers to wear a
seatbelt, inform them of this.
Identify the best route. Passengers
expect you to have a good knowledge
of the area you work in, so take a professional pride in making sure that you
do. If a longer route might be quicker,
inform your passenger(s). If your vehicle
is fitted with a navigation system,
ensure that its data is kept up to date.
Are your passengers safely and
comfortably seated, with seat belts
fastened? If necessary, help your passengers with their luggage and/or
assist them to get into and out of the
vehicle.
www.logistika.ba
Share the road safely – a road transport sector initiative
Do you have all the right documents?
Do you have your technical inspection
certificate? Is your taxi registration number visible to passengers? Do you have
the necessary insurance documents on
board? Have you activated your taximeter? Have you selected the right tariff rate
for the journey? Have you included the right
supplementary charges? Do you have an
invoice ready to fill out, if requested?
Is everything in good working order?
Have you checked the brakes, tyres
(pressure and tread depth), coolant and
oil before starting your shift? What about
the mirrors, windows (can you see
clearly?), windscreen wipers, lights, indicators? How about special equipment
like the taximeter, radio and navigation
system? Is there any visible damage
and is the vehicle clean, inside and out?
...AND IS EVERYTHING ELSE READY?
Respect the legal requirements
related to working time. Failure to
respect working time rules is a punishable offence that could endanger your
job. Use your rest hours… to rest!
Professional driving is very demanding,
so you need to stay fit, physically and
mentally. Eating and drinking healthily
and taking regular exercise will help
you to feel better, drive better and live
longer!
Your life and the lives of other road users depend on your alertness and reactions in an emergency!
A R E Y O U P R E PA R E D ?
Professionally driven taxis are an essential link
in the mobility chain. However, any accident or
incident involving a taxi, regardless of who
is to blame, can have a negative impact on
the image of your profession. Your constant
alertness helps to ensure your safety and that
of your passenger(s), and other road users.
The Taxi Driver’s Checklist
After your shift, report to your company
any problems with your vehicle, so
that the necessary repairs can be
scheduled. Indicate any major traffic
problems you encountered, so other
taxi drivers can be warned to avoid
them.
It is illegal to use a handheld mobile
phone while driving. If you need to
talk on the move, get a proper “handsfree” system installed.
At night, take extra care to ensure your
safety and security, as well as those of
your passenger(s) and vehicle. Look
carefully at potential passengers before
letting them into your vehicle.
Use only designated taxi stands.
Take care not to obstruct traffic or the
vision of other road users when picking up or setting down passengers. Do
not leave your engine running
unnecessarily.
Adapt your driving to weather conditions. When roads are slippery with
rain, mud, ice or snow (remember your
chains!), reduce your speed – the same
goes for driving in fog, rain or in twilight,
and in tunnels.
At night, dip your headlights in good
time when traffic approaches from the
opposite direction. Are your headlights
correctly adjusted? Make sure your
lights and reflectors are clean so that
your vehicle is visible.
www.web-addresss.com
National Logo 1
www.logistika.ba
www.web-addresss.com
Member(s) of
www.iru.org
As a professional driver, you are performing a role that
is essential for the economy and society. Be proud of
your job, be proud of your driving!
National Logo 2
The IRU and its Member Associations represent your
business. It is their task to obtain the best possible
regulatory framework for the road transport industry.
Show you are a professional – and you will be respected!
In the event of a breakdown, accident
or other major incident, inform your
base and/or the local emergency services
immediately. Programme emergency
numbers into your mobile phone.
Respect speed limits and other traffic
regulations at all times. Don’t adopt
the bad habits of other road users.
Driving safely protects your life, the lives
of others and your job!
Try to anticipate problems. Avoid
sudden braking and acceleration
which may be dangerous to other road
users, cause discomfort to passengers,
waste fuel and generate extra pollution.
Keep an eye on your instrument
panel. If a warning light comes on,
don’t wait before taking action to
address the problem.
Do keep a safe distance from the
vehicle in front of you – in any case, at
least the legal minimum distance. Do
not forget that, the faster you drive, the
greater the separation you need and
that safe distances increase with rain,
snow and ice.”
Don’t overtake unless you are sure
that you have enough room and will
not force other vehicles to slow down.
Remember blind angles may prevent
you from seeing other road users,
(motorcyclists, cyclists, pedestrians and
especially children are more difficult to
see anyway). Pay particular attention
when turning, reversing and when in a
restricted pedestrian area where taxis
are allowed.
TA K E E X T R A C A R E O N T H E R O A D
VOLVO
FMX
KAMION GODINE U BIH
Kamioni Volvo FMX zasnivaju se na provjerenoj platformi serije FM, a namijenjeni su
uglavnom za građevinske radove, gdje su snaga i robusnost na prvom mjestu.
V
o l v o Tr u c k s p r o i z v o d i
građevinske kamione još od
davne 1928. godine, pa na
tom polju ima veliko iskustvo. Kako
bi udovoljio potrebama korisnika,
uspješnu paletu serije FM, Volvo
je razdvojio na dva specijalizirana
dijela; građevinarstvo i distribuciju.
Kamioni serije FMX namijenjeni su
građevinarstvu, a to je odraz nove,
agresivne proizvodne strategije i najzahtjevnijeg proizvodnog plana u
historiji kompanije. Sa modelom
FMX Volvo vidi potencijal za još veći
tržišni udio na svim tržištima. U
cilju prilagođavanja teškim radnim
uslovima, razvijen je novi dizajn sa
jasnim smjernicama. Rešetka hladnjaka je moderna i agresivna, a branik je
ojačan sa bull-barom, te uglovima od
3 mm debelog čelika. Specijalno su
razvijeni retrovizori, nova radna
svjetla sa rešetkastom zaštitom, a
tu su i nove stepenice za ulazak i izlazak iz kabine. Osim toga Volvo
FMX je prilagođen najtežim uslovima rada u kamenolomu, na
18
LOGISTIKA 2011 Mart
teško prohodnim i veoma prljavim terenima. Drugim riječima,
Volvo FMX je produktivan partner koji je temelj za dugogodišnju i
profitabilnu primjenu u građevini
i drugim sličnim poslovima gdje
se traži robusnost i otpornost na
različite uticaje. Pogonsku grupu
sačinjavaju ekonomični 11 l motori
sa snagom od 330 do 450 KS, te nešto
jači, 13 l motori sa 380 do 500 KS.
Kako bi se što efikasnije iskoristio
potencijal motora, u ponudi su manuelni, Powertonic i i-Shift mjenjači,
što će vozačima znatno olakšati svakodnevne radne zadatke. U ponudi
je veliki izbor šasija sa različitim visinama i konfiguracijama, zračnim ili
klasičnim vješanjem, te velikim izborom međuosovinskih rastojanja.
To su bili osnovni razlozi zbog kojih je Volvo FMX nominiran za izbor
kamiona godine u Bosni i Hercegovini.
Konkurencija je bila veoma jaka, jer
su se u nominacijama našli Renault
Premium Route i Scania R730. O izboru kamiona godine odlučivao je
žiri u sastavu: Slobodan
Kadijević (Mercedes-Benz),
Dejan Koleška (Scania), Ivan
Šamec (Renault), Edin Terzć
(Volvo), Edin Uzeirbegović (MAN)
i Branislav Vajagić (Setra).
AUTO Media Group već dvanaesti put organizira „Izbor automobila
godine“, gdje se već tradicionalno
bira i „Kamion godine“. Na manifestaciji koja je održana 10.02. 2011. u
UNITIC Bussines Centru, objavljeni
su rezultati glasanja
žirija, pa je Volvo FMX ponio laskavu titulu „Kamion godine“ u Bosni i
Hercegovini. Priznanje je preuzeo gospodin Edin Terzić, predstavnik Volvo
Trucks.
Audatex je idealan partner po tome što je
jedini globalni ponuđač rješenja za
upravljanjem potraživanja
Svijet Audatex-a
Austria, Belarus, Belgium, Bosnia, Brazil, Bulgaria, Canada, Chile, China, Colombia, Costa Rica, Croatia, Czech Republic, Denmark, Dominican
Republic, Ecuador, El Salvador, Estonia, France, Germany, Greece, Guatemala, Honduras, Hungary, India, Israel, Japan, Latvia, Lebanon, Lithuania,
Mexico, Netherlands, Nicaragua, Panama, Portugal, Romania, Russia, Serbia, Slovakia, South Africa, Spain, Switzerland, Turkey, Ukraine, United
Kingdom, United States, Venezuela
Izbor Audatex Klijenata
• U svim tržištima na kojima je Audatex prisutan već nekoliko godina sva osiguravajuća društva koriste Audatex
• Audatex ima globalne sporazume s vodećim međunarodnim osiguravateljima (npr. Allianz)
Zemlja
Austria
Belgium
BiH
Brazil
Czech Republic
Croatia
Denmark
France
Germany
Greece
Hungary
Israel
Netherlands
Poland
Spain
Switzerland
Great Britain
Primjeri korisnika
Allianz, Wiener Städtische; UNIQA; Generali, Grazer W.,
AIG; AXA; S.M.A.P.
ZFRS, ZFFBIH, Triglav KK, Hercegovina osiguranje, Zovko Osiguranje, Jahorina osiguranje, Drina osiguranje,
Nešković Osiguranje, ASA osiguranje, Croatia osiguranje, Automax, VGT osiguranje, Lido osiguranje,
Krajina osiguranje, Serviskomerc P-4 doo,Dunav osiguranje, Sarajevo osiguranje Zenica
Bradesco; Porto Seguros; Sul América
Ceska Pojistovna; Kooperativa; Pojistovna IPB
Croatia Osiguranje
TRYG; Topdanmark; Codan
A.G.F; AXA; Abeille Assurances; GAN
Allianz; HUK-Coburg; VHV, Axa, Zürich, HDI, Signal, Victoria, DBV, Winterthur, Gothaer,
Ethniki; Interamerikan
Hungaria; Allianz,
Migdal; Phoenix
Achmea; AECHON; Nationale Nederlande
PZU, Varta, Hestia, Link4,
MAPFRE; Catalana; Pelajo
Winterthur; Zurich; Basler; Mobiliar
Cornhill; Royal Sun Alliance, Norwich Union
Audatex-CEE Region( Centralna i Istočna Evropa)
Audatex u CEE se sastoji od:
9 lokalnih organizacija države
• AT, PL, CZ, SK, HU, RO, RU, TR i UA 11 zemalja su podržane od
uspostavljenih organizacija u državama:
• 3 Baltičke zemlje (Lithuania, Latvia, Estonia) iz Poljske
• 5 zemalja jugoistočne Europe (Slovenija, Srbija, Hrvatska,
Bosna i Hercegovina, Bugarska) iz Austrije
• Bjelorusija i Moldavija iz Ukrajine
• Kazakhstan iz Rusije
Daljnje zemlje u fazi evaluacije
• npr Gruzija, Jermenija i centralno azijske zemlje
Audatex Kalkulacija Alat - najbolji na svijetu
Brzi obračun štete na temelju detaljnih podataka:
• Najveća baza vozila, uključujući automobile, kamione i motocikle i podršku
za druge funkcije kao što su vozila autobuse. Zastavas može biti dodan na
zahtjev kupca.
• Baza podataka na lokalnom jeziku s lokalnim cijenama rezervnih dijelova.
• Definicija automobila korišćenjem VIN usluge
• Grafički prikaz oštećenja
• Potpuna podrška za tablet PCs napolju
Identifikacija vozila i kalkulacija
Audatex kompanije na svim tržištima obezbjeđuju:
• Aplikacija i baza podataka na lokalnom jeziku
• Specifični vozni park zemlje (uvezeni modeli I lokalno proizvedeni
modeli, npr, Zastava iz Srbije)
• Specifične cijene rezervnih dijelova po zemljama, ako je potrebno
• Proizvođačko radno vrijeme i metode
• Obračun farbarskog rada i materijala (proizvođač, AZT ili drugi lokalni
zahtjevi)
• Lokalne regulative za obračun troškova popravke (npr. lokalne lakirerske metode) su uključene
Audatex ima za cilj da se postave poštena potraživanja u industriji
standardnih alata.
Berthold Spitzbart
Director Business Development
Mobile: +43 (0)664 255 3445
Email: [email protected]
Audatex Central Europe
Engerthstr. 169, A - 1020 Vienna
Tel. +43-(1)-350-2410-103
Fax: +43-(1)-350-2410-30
Nebojša Zdravković
Razvoj projekta i podrška
Mobile: +387 65 260 066
Email: [email protected]
Audatex Bosna I Hercegovina
Audatex, a Solera company - Global knowledge. Local foc
DAN
POSLIJE
ŠTO SE DOGAĐA ULASKOM
REPUBLIKE HRVATSKE U EU
I
nteresantna su gospodarska i
politička zbivanja na prostorima
jugoistočne Europe, a posebno tzv.
Zapadnog Balkana ili ako hoćete još
uže bivše Juge. Posebno ovdje obraćam
pažnju na zbivanja u prijevozu koji je
krvotok svakog gospodarskog razvoja. Dojučerašnji neprijatelji ( u svim
kombinacijama) Slovenci, Hrvati i
Srbi shvatili su da su zahvaljujući ratu
izgubili veliko prijevozničko tržište u
prijevozu roba i putnika željeznicom
i da su im Mađari „jamili“ 90% prijevoza u i iz EU u Grčku i Tursku.
Željezničkom trasom kroz ove tri zemlje, koja je usput rečeno puno kraća,
godišnje prođe 700 kompozicija vlaka,
a preko Mađarske 7000 kompozicija.
Sada su se bivša braća dosjetila jada i
osnovaše zajednički željeznički konzorcij koji će voziti kroz ove tri zemlje.
Do sada je svaka strana vodila
svoju politiku i naravno gubila stotine milijuna eura godišnje. Što se
tiče cestovnog prijevoza tu je situacija
još jadnija, jer činjenično da su autoceste sada kroz Sloveniju, Hrvatsku i
Srbiju skoro od granice Italije i Austrije
do granice sa Bugarskom. Bilo bi idealno kada bi korisnici tih cesta iste
mogli koristiti vinjetom, zajedničkim
ENC aparatima ili sustavom GPS naplate putem kreditnih i tenkirnih
kartica. Posebno bi to bilo korisno
za prijevozničke tvrtke. Sada kada je
uvelike jasno da Hrvatska ulazi u EU
2012.g, promijeniti će se mnoge stvari
za prijevoznike iz njoj susjednih zemalja. Granice prema Srbiji, BiH i
Crnoj Gori postati tzv. Schengenske.
Isprava u prelaznom razdoblju od dvije
godine vjerojatno će biti u funkciji i
granični prijelazi za ne-EU korisnike u
Sloveniji i Mađarskoj.
Nakon tog razdoblja Hrvatska će
preuzeti sve funkcije EU koje sada
imaju zemlje EU. To naravno podrazumijeva utvrđivanje manjeg broja
graničnih prijelaza na kojima će se
odvijati sve granične formalnosti za
EU sa svim graničnim službama.
Mnogi od sadašnjih međunarodnih
prijelaza Republike Hrvatske prema
Srbiji, BiH i Crnoj Gori postati
će međudržavni bez dosadašnjih
graničnih službi. Ne bih želio prejudicirati koji će to prijelazi biti, jer o
tome će odlučivati Brussel, ali sigurno
je da će broj međunarodnih prijelaza
prema BiH biti drastično smanjen.
O tome će Hrvatska ubrzo morati
donijeti odgovarajuće pravne akte i
obavijestiti svoje susjede. U takvoj
situaciju, s obzirom na sadašnju
protočnost graničnih prijelaza, infrastrukturalne i tehničke karakteristike
prijelaza i efikasnosti rada graničnih
službi u svim ovom zemljama, bojim se
da će čekanja na graničnim prijelazima
biti još veća noćna mora prijevoznika.
Da bi se to ublažilo Hrvatska bi sa susjednim zemljama trebala poraditi na
zajedničkim cestovnim i željezničkim
graničnim prijelazima koji bi posebno
prema BiH trebalo rješavati izgradnjom novih mostova preko Save koji bi
osiguravali bolju protočnost i njihovo
spajanje na glavne putne pravce. Za to
bi se trebalo zajednički založiti kod EU
da osigura sredstva za izgradnju takvih
primarnih gospodarskih i prometnostrateških objekata.
U ovoj atmosferi krize na taj bi
se način, osim rješavanja pitanja
prijevoza rješavalo i pitanje rasta gospodarskog razvitka zapošljavanjem
ljudi na izgradnji takvih objekata.
Isto treba učiniti i sa uređenjem rijeke
Save, izgradnjom nasipa i produbljenjem njezinog korita uz čitavu granicu
između RH i BiH do Zagreba. Na taj
bi se način svojevrsnim „New Dealom“
regulirao tok rijeke, zaštitila sva
područja od poplava i napravio najjeftiniji plovni put za velike količine roba
te bi sve luke na Savi dobile na gospodarskom značaju. Sve te poduhvate
obje zemlje moraju u interesu svojih
građana raditi zajedno i tako se postaviti prema međunarodnoj zajednici.
RH je donesla Srednjoročni plan razvitka vodnih putova i luka unutarnjih
voda 2009.- 2016. Koji je usklađen sa
smjernica EU, u kojem je previđena
i aktivnost oko uređenja plovnog
puta Savom. Poglavlje pregovora 14.
Prometna politika sa EU otvoreno je u
travnju 2008. Radi se o jednom od tri
najopsežnija poglavlja (nakon okoliša
Marijan Banelli
i poljoprivrede) i biti će zatvoreno ove
jeseni.
U području cestovnog prometa
EU je zatražila prijelazno razdoblje
za liberalizaciju cestovne kabotaže
u segmentu teretnog prijevoza s
Hrvatskom (2+2 godine, na bazi
Mart 2011 LOGISTIKA
21
reciprociteta) Uredba (EEZ) 3118/93
koja uređuje uvjete pod kojima nerezidentni prijevoznici smiju obavljati
usluge nacionalnog cestovnog prijevoza (kabotaže) u državi članici.
Proces uvođenja digitalnih tahografa
uspješno je proveden. U prijevozu putnika umjesto licencije za međunarodni
prijevoz putnika, prijevoznici će dobivati licenciju Zajednice. Uvjeti za
dobivanje te licencije su jednaki kao
što su sada uvjeti za dobivanje licencije za međunarodni prijevoz. Što se
tiče pristupa tržištu, za redovni linijski
prijevoz i dalje su potrebne dozvole, za
posebni linijski prijevoz nisu potrebne
dozvole, ali je potrebno imati ugovor
između organizatora prijevoza i
prijevoznika,
Povremeni prijevoz putnika obavlja se bez dozvole uz odgovarajući
Mrkonjić Grad
tel: +387 50 220 18-0/1/2, fax: +387 50 212 259
Master Transport je preduzeće koje u svom vlasništvu ima 8
tegljača i 8 poluprikolica. Osnovna djelatnost je međunarodni
transport robe drumom. Najčešće vršimo transport jedinačnih,
zbirnih, mega i ADR pošiljki iz Italije, Austrije i Slovenije. Na tržištu
nastojimo biti prepoznatljivi po kvalitetu usluge, što podrazumijeva brz, tačan i pouzdan transport natovarene pošiljke.
e-mail: [email protected]
tel: +387 51 318 112, fax: +387 51 308 731
mob: +387 65 668 222
22
LOGISTIKA 2011 Mart
kontrolni dokument-putni list.
Kabotaža je dopuštena za sljedeće
usluge:
•• - posebnog linijskog prijevoza putnika, pod uvjetom da se te usluge
pružaju na temelju ugovora sklopljenog i zmeđu orga ni z atora i
prijevoznika;
•• - povremenog prijevoza putnika;
•• - redovnog linijskog prijevoza putnika, koje obavlja strani prijevoznik
u državi članici koja je domaćin, u
okviru međunarodnog linijskog prijevoza, osim prijevoza za potrebe
urbanog središta ili aglomeracije ili
potreba prijevoza između tog središta
ili te aglomeracije i okolnih područja.
Kabotaža se ne smije obavljati ako nije
dio međunarodne usluge prijevoza. Za
prijevoz tereta ulaskom u EU hrvatski
cestovni prijevoznici voziti će pod slijedećim uvjetima:
•• Potrebno je imati licenciju Zajednice za obavljanje prijevoza tereta.
Uvjeti za dobivanje licencije su jednaki
uvjetima koji su propisani za dobivanje licencije za međunarodni prijevoz
tereta. Licencija se izdaje s rokom važenja do 5 godina, a nakon stupanja
na snagu nove Uredbe 1072/09 licencija će se izdavati s rokom važenja do
10 godina.
•• U slučaju kada prijevoznik zapošljava vozača koji nema državljanstvo
jedne od država članica mora imati
potvrdu za tog vozača koju mu izdaje
nadležno tijelo države članice u kojoj
ima poslovni nastan
•• Dozvola neće biti potrebna za prijevoz između država članica
•• Što se tiče prijevoza između države
članice i treće države (države nečlanice) do sklapanja posebnog ugovora
između EU i treće države takav prijevoz će se obavljati prema bilateralnim
ugovorima koje ima pojedina država
članica s tom trećom državom.
Iako je EU zatražila prijelazno razdoblje za obavljanje kabotaže (2+2
godine) pravila za obavljanje kabotaže
u prijevozu tereta su sljedeća:
•• Posjedovanje licencije Zajednice
i potvrde za vozače ako su iz trećih
država
•• Nakon što dovezu teret, u okviru
međunarodnog cestovnog prijevoza,
u jednu državu članicu prijevoznici
imaju pravo u toj državi obaviti do tri
kabotažna prijevoza istim vozilom.
Iskrcaj tereta kod treće kabotažne vožnje mora se obaviti unutar 7 dana od
dana kada je iskrcao teret pri dolaznoj
međunarodnoj vožnji.
•• Nove (strože) granične vrijednosti
o emisijama ispušnih plinova - trenutno je u RH na snazi emisijski standard
EURO 4 (od 1.10.2010. bit će na snazi
EURO 5). U Europskoj uniji za nova
vozila prodana u državama članicama
je od listopada 2006. na snazi standard
EURO 4, od rujna 2010. će biti na snazi
emisijski standard EURO 5, a u prijedlogu je i EURO 6 koji bi se trebao
primjenjivati od 2014.g. Ovakva prilagodba EU standardima svakako će
za posljedicu imati manje zagađenje
od ispušnih plinova. Može naravno i
predstavljati određeni izazov za vlasnike vozila u smislu troškova nabavke
novih vozila, međutim nabavka vozila
viših emisijskih standarda će omogućiti prijevoznicima koji se na to
odluče i ostvarivanje određenih pogodnosti u smislu primjerice plaćanja
cestarine u EU.
•• Sukladno EU propisima RH je
uspješno uvela digitalne tahografe
(sva nova vozila koja se prvi puta registriraju u RH već od 1.1.2009. moraju
imati ugrađen digitalni tahograf),
omogućujući tako lakše nadziranje
radnog vremena vozača, pravednije
tržišno natjecanje obzirom da se
eliminira nelojalna konkurencija prijevoznicima čiji vozači rade Zakonom
dopuštenih devet sati, i najvažnije
omogućujući tako povećanje sigurnosti na cestama .
•• U smislu stručne osposobljenosti vozača, pristupanjem EU postojat
će obveza stjecanja početnih kvalifikacija te obveza periodičke izobrazbe
svakih 5 godina. Stjecanje početnih
kvalifikacija, u usporedbi s dosadašnjim srednjoškolskim obrazovanjem
za zanimanje vozač, provodit će se u
obliku tečaja u trajanju od najmanje
140 nastavnih sati ili provjerom znanja. Periodička izobrazba svakih pet
godina provodit će se pohađanjem
obveznog tečaja u trajanju od najmanje 35 nastavnih sati. Stoga, premda
će srednjoškolsko obrazovanje za zanimanje vozač i dalje biti važeće, za
pretpostaviti je da će izgubiti na značaju obzirom na promjene koje će
nastupiti u smislu stjecanja stručne
osposobljenosti vozača koje će možda
biti vremenski manje zahtjevno, a istovremeno će osiguravati kontinuiranu
izobrazbu i dopunu znanja.
Dakle da rezimirajmo, ovo su je
buduća slika stanja u regiji, pa tko se
prilagodi na vrijeme preživjet će, a
tko ne bude imao volje, snage i moči
nažalost će otići u zaborav.
INCOTERMS
2010 U PRIMJENI
ŠTA ĆE SE PROMIJENITI? ZAŠTO? KAKO?
doc dr Sanel Jakupović, dipl.inž
mr Velibor Peulić, dip.inž.sb
Novi INCOTERMS 2010 je u primjeni od 01.01.2011.godine, zato u tekstu želimo predstaviti odgovore na uobičajena pitanja koja prate svako
prelazno razdoblje, naime realna pitanja funkcionisanja već usaglašenih i potpisanih Ugovora, kao i postupci u preuzetim obavezama isl.
I
ncoterms se javio kao potreba
jednostavnijeg poslovanja u
međunarodnoj trgovini, još od
1936. godine, od strane Međunarodne
privredne komore (ICC), na temeljima
međunarodno jedinstvenih definicija,
termina i definiciju utvrđenih standardom međunarodnih ugovora. Prije
uspostavaljanja definicija i standarda
u međunarodnoj trgovinskoj razmjeni, javljale su se različita tumačenja,
problem koji je identifikovan tokom
trgovanja, nalagao je da u praksi uspostavi i ažurira s vremena na vrijeme
standard i definicije (pariteti) s ciljem
olakšavanja međunarodne trgovine i
izbjegavanja nesporazuma i poteškoća
u ispunjavanju zahtjeva i dogovorenih elemenata iz ugovora. Svakih
deset godina se radi revizija pariteta,
normi s ciljem poboljšanja uslova rada
međunarodnoj trgovini.
U prošlosti, Incoterms upotrebljavan je na pogrešan način, pa se
u toku ugovora pregovaranja kupac i prodavac odlučivali na paritet
Incoterms-klauzule koje se nisu uklapala sa sporazumima. Dakle, revizija
se vodila praksom, da se Incoterms
2010 učini jednostavniji, razumljivim i preciznijim za mnogo više
korisnika. Od poslednje revizije
Incoterms 2000, došlo je do znatnog
napretka u razvoju međunarodne
transportne industrije i međunarodnoj
r a z mjen i mater ija l n i h doba r a .
Osavremenjavanjem transportnih
vidova, posebno kombinovanog, te
modernizacijom tehnologija transporta u međunarodnim okvirima, od
logističkih provajdera, kombinovanog, multinmodalnog do primjene
e-logistike, što je svakako zahtjevalo
prilagođavanje “modernizaciju”
- INCOTERMS ® 2010 kao rezultat
prakse.
Naime, prethodna dekada primjeneINCOTERMS 2000, kao rezultat,
do sada je ispostavila povećani zahtjev
”vlasnika” za zaštitu robe od svih vidova manipulacije, falsifikovanje ili
pristupa od strane neovlašćenih lica.
U isto vrijeme, izmjene koje su pratile ADR, zahtjevalo je da lica i objekti
treba da budu zaštićeni od opasnih
materija. Također je bitno istaći, da
je došlo do porasta tzv “slobodnih
prostora”, udruživanja više država,
kao što je povećanje tržišta ukrupnjavanjem EU na EU27 za trgovinski
promet ili carinske unije EU, sa druge
strane primjena INCOTERMS je
povećana u trgovinskom ugovaranju,
posebno je istaknut broj korisnika
nakon prihvatanja Incoterms u
SAD. Zato je bilo potrebno da se revizija Incotermsa uradi u skaldu sa
novim realnim zahtjevima. Realni
zahtjevi su da roba ne napušta carinsku uniu (EU), pa se reguliše u formi
ne samo međunarodnog transporta
već smjernicima da se proširi I na
oblast unutarnjeg transporta, bez prolaska klasične – tradicionalne carinske
linije. Nova usaglašena promjena
INCOTERMS je vezana za 27.09.2010
I nosi naziv INCOTERMS 2010. VTK
je pripremila prevod i štampanje novih
INCOTERMS 2010 za bh privredu.
Nova INCOTERMS 2010 pravila stupaju na snagu sa 01.01.2011.godine.
Kada stupa na snagu
INCOTERMS 2010?
Novi INCOTERMS-2010, sa novim
pravilima stupan na snagu od 01.
Januara 2011.
Šta je sa ugovorima koji
su već potpisani?
Za postojeće, ranije potpisane
ugovore, usklađeni sa Incoterms 2000.
Za njih če važiti I dalje INCOTERMS
2000, bez obzira što će izvršenje ugovora biti u 2011. godini . Za ugovore
sklopljene između 27. septembra 2010
- Januar 2011, stranke treba izričito
da naznače na koji se INCOTERMSpozivija. ( navesti INCOTERMS 2000
ili 2011) Poslije 01. Januara 2011. godine, pretpostvaka je da se poimanjem
INCOTERMS podrazumijeva primjena INCOTERMS 2010.
Da li je stvarno bila potreba
da se zamaramo sa novim
INCOTERMS 2010?
Analizirajući realne zahtjeve operatera, provajdera, trgovaca I sl,
uočeno je da je potrebno definisati,
pojednostaviti određene pozicije pri
zaključenju Ugovora. No, naravno u
trgovanju nekakvim specifičnim robama ili u zavisnosti od uobičajenih
formi Ugovora, vjerovatno nije
bilo potrebe za izmjenama.
Sagledavajući cjelinu
uvidjećemo da je realna
potreba za izmjenama I dopunama i te
kako bila potrebna.
Temeljem preporuka
ICC, potrebno je revidirati standardne
o br a s c e Ug o v o r a ,
razmotriti promjene u
odnosu na INCOTERMS
2010, predvidjeti potrebne
promjene ili posljedice zamjene
paritetea npr (DES sa novim DAP).
Špediterima svakako savetujemo da
sa klijentima, revidiraju poslovne
namjere u zaključivanju Ugovora sa
starim ili novim partnerima. Detaljno
se upoznati sa preporukama koje idu u
prilogu pojednostavljenih procedura
ali I smanjenja troškova na račun klijenta i sl.
Koje su glavne promjene
u INCOTERMS 2010?
Suštinska izmjena je da se broj sa
13 pariteta svodi na 11 pariteta.
INCOTERMS 2010 se ne dijeli na ustaljene četiri kategorije (E, F, C I D),
već na dvije osnovne vrste grupe o
prevozu.
• Pariteti za bilo koji način ili načine
prevoza ( EXW, FCA, CPT, CIP, DAP,
DAT i DDP)
• Pariteti koji važe samo za pomorski i riječni transport (FAS, FOB, CFR
and CIF)
Brišu se pariteti DAF, DES, DEQ
i DDU, a kao novi pariteti se uvode
Mart 2011 LOGISTIKA
23
DAP – isporučeno na mjesto i DAT
– dostavljeno/isporučeno na terminal.
U novom INCOTER MS 2010
uvodi se novena, izričito se navodi
podjela o untrašnjoj ili međunarodnoj
trgovini. U stvari, ovo se postiže
posredstvom izjave, kojom se definiše
da li će ugovor biti vezan za uvoz/
izvoz ne formalnosti. Npr. Kod trgovine unutar granica EU, gdje faktički
nemammo klasične granice isl.ili
u SAD gdje je došlo do povećanog
korišćenja INCOTERMS. Po prvi
put, Incoterms-a ® 2010 razmotra novi mediji u komunikaciji i
obrade zahtjeva, ugovaranju i sporazumjevanju, a riječ je o e- trgovini,
e-komunikaciji ili eCommerce.
Elektronska evidencija – obavezuje
kupca i prodavca da obezbjede ugovore - dokumentaciju, u elektronskom
zapisu, te da se ovaj vid obezbjeđenja
podrazumijeva uobičajenom praksom.
Uvodi se pojam elektronskih procedura kao budućnost INCOTERMS
2010, standardni način komunikacija.
U paritetima koji zahtjevaju definisanje klauzule osiguranja, kao obaveza
se definiše da stranke ugovarači
razjasni detalje u vezi sa obavezama
osiguranja. Ne manje važno pitanje se
odnosi na bezbjednost. Većina ljudi u
lancu međunarodne trgovine očekuje
razmatranje bezbjedonosnih mjera
provjere. Novim INCOTERMS 2010
zahtjeva se postupak proceduralne
bezbjedonosne provjere, a što ranije
nije bio slučaj.
INCOTERMS 2010 je pokušao
da razjasni situaciju ko je odgovoran za troškove terminala. Do sad,
bila je mogućnost dupliranja troškova
, što svakako nije bilo dobro ni sa
stanovišta kupca, a niti prodavca, a najmanje sa stanovišta interesa špeditera
isl. Također INCOTERMS 2010 tretira
pitanje uzastopnih preprodaja u toku
tranzita isl.
Novi INCOTERMS 2010 je dobro primljen u praksi. Međutim,
potrebna je edukacija dodatnog profila kadrova, te nadgradnja stečenog
znanja s ciljem lakše primjene u praksi.
Revizija Incoterms nije “revolucija”
međunarodne trgovine ili prevoz robe
– već je to sublimiranje korisnih i neophodnih iskustava, tehničkog razvoja,
modernizacije i primjena pozitivne
prakse za sve korisnike. Cilj je da se
INCOTERMS 2010 koristi kao adekvatno oruđe u pojednostavljenju
međunarodne trgovine u budućnosti.
24
LOGISTIKA 2011 Mart
Vijeće za logistiku Bosne i Hercegovine
STRATEGIJA UPRAVLJANJA LOGISTIKOM
U funkciji smanjenje logističkih troškova u Bosni i Hercegovini – mit ili stvarnost
Uloga, značaj i razvoj logističkih sistema države, kao i strateško upravljanje logistikom su dokazani elementi iole “ozbiljnih privrednih”
– logističkih sistema zemalja okruženja, a posebno EU. Dok EU razmatra analize, postavlja ciljeve i razmješta resurse kako bi zadovoljili i
ispunili očekivanja smanjenja logističkih troškova tržišta EU, naši su
napori se ogledaju u predstavlanju filozofije ”kod nas je nekad …”,
“mi smo nekada …” jednom rječju ustaljeno opravdanje i jadikovanje
“nekad bilo…”. Godina na izmaku, vrijeme da podvučemo crtu i
krenemo naprijed, zato je pravo vrijeme da definišemo problem rascjepkanosti logističkih i nepovezanih sistema sa povećanjem logističkih
troškova kao realnog parametra privređivanja u Bosni i Hercegovini.
Dokazano je, planski razvoj i upravljanje logističkim sistemima utiče na
rast, razvoj, zaposlenost i jačanje konkurentne pozicije privrede.
Kako ovo ne bi ostalo na pukoj teoretskoj raspravi, želja nam
je da potaknemo razmišljanje i tražimo odgovore na pitanja
gdje se trenutno nalazimo u uspostavljanju t rans-evropske mreže
logističkih sistema ali i sa državama č lanicama Evropske unije. Vidljivo
je da je njihovo povezivanje sa državama Centralne, Istočne i Jugoistočne Evrope, a preko njih i sa azijskim kontinentom i Rusijom, sve
više dobija na značaju. Region je bogatiji za CARGO 10, no moramo
priznati da mi nismo osnivači, tako da je naš udio takav, kakav je, sa
nakdnadnom pameću ili zakašnjelom akcijom nema očekivani rezultat. Aktuelni tranzicioni proces, koji se odvija paralelno sa oporavkom
logističkih sistema, fizičkih i institucionalnih kapaciteta, još uvijek n a s nije doveo do statusa pridružene članice Evropske unije.
Naravno, reforme su neophodne, slažemo se svi. Smanjenje logističkih
troškova trebamo juče, a ne danas!
“Vijeća za logistiku”, će koordinacijom i aktivnim pristupom kroz
platformu i aktivnosti uticati na smanjenje troškova na mjestu nastanka sa jedne strane, dok sistemskim potezima afirmisati upravljanje
logističkim sistemima na bazi raspoloživih resursa te doprinijeti ukupnoj konkuretnosti bh privrede. Jer, kako drugačije objasniti ishitrene
namete koje uvode čak pojedine lokalne zajednice. Lijep primjer je
mjesta nastanka troškova su takse za korištenje “teretnih drumskih
terminala”, koje se direktno moraju ugraditi u cijenu koštanja proizvoda. Nepostojanje Strategije razvoja logističkih centara za posljedicu
imaju troškove skladištenja, distribucije, pregleda i sl. Sa druge strane,
čekanje je izvorni trošak izvoznog procesa, vrijeme kašnjenja, gubitak
kupca su nenadoknadivi. Vrijeme putovanja robe pri izvozu je neprihvatljivo dugo I iszuzetno skupo.
Da li smo poželjna destinacija za ulaganje? Na osnovu Određivanje
troškova zasnovano na aktivnostima (ABC - Activity-based costing),
nismo. Smanjenje troškova pomoći će investitoru pri donošenju odluka, napredni privredni sistemi su zasnovani na koncepciji po kojoj su
poslovne aktivnosti sačinjene od grupa procesa koji stvaraju ili konzumiraju prihvatljive i očekivane troškove. Analizom zahtijeva ispitivanje
svih procesa koji čine operativu skladištenja,( posmatrani su izvozni/
uvozni tokovi) , svaki od ovih procesa se sastoji od specifičnih zadataka,
identifikovali smo troškovne glavne uzroke potrošnje resursa u svakom
procesu. (U narednim brojevima INFOKOMA revije privrednika BiH,
pojedinačno po sektorima donosimo analizu troškova kao direktnih
uzročnika poslovanja ali I sugestije za otklanjanje).
Vijeće za LOGISTIKU će definisati namjene i obima logističkih
sistema, pojednostavljenje informativnog sistema što je više moguće
uz istovremeno zado­voljenje svih postavljenih ciljeva, određivanje
vremenskog plana izvještavanja i osobe koja će primati svaki određeni
izvještaj, poređenje najboljih primjera iz EU i okruženja sa logističkim
sistemima u Bosni i Hercegovini, ispitivanje dostupnosti traženih
resursa, kao što su rad i identifikacija pokretača troškova ili varijabli
koje određuju logističke aktivnosti i ponašanja, rnjerenje pokretača
troškova do te mjere da se shvati uzročno-posljedična veza, identifikacija nivoa posebnih logističkih usluga sistema i njihove važnosti,
postizanje optimalne ravnoteže između nivoa logističke usluge i
troškova, procjenjivanje kriterija kako bi se ograničili troškovi bez
narušavanja potreba za informacijama. Određivanje troškova zasnovano na aktivnostima. Vijeće će uključivati ljude iz tehnologija
transporta, izvršnih organa vlasti, procesnog inžinjeringa,
menadžmenta proizvodnje, logistike i mno­gih drugih područja kao
što su finansijsko računovodstvo i informacioni menadžment. Cilj
je dovoljno dobro proučiti operativu, uzročno-posljedične odnose.
Dobro razumijevanje odnosa uzroka i poslje­dica takođe omogućit će
da se odrede aktivnosti koje mogu uticati na svakog pokretača troška.
Ispravno razumijevanje ovih odnosa omogućava shvatanje interaktivne
prirode aktivnosti i kako one mogu direktno ili indirektno uticati na
više pokretača troškova, a rezultatnu koju očekujemo je harmonizacija
logističkih sistema u funkciji optimizaciji troškova.
Susjedne nam države uveliko rade na ovom polju, poznato je da
Republika Hrvatska je u završnim fazama priprema za ulazak u EU, a
samim tim zakonske projekte su u velikoj mjeri ili u potpunosti prilagodili standardima EU, od Intermodalnog transporta, logističkih centara
do operatera i transformacije HŽ isl. Nova luka na kopnu je Cargo centar
Zagreb koji će predstavljati prvu evropsku logističku kapiju ka Zapadu
sa poveznicom luke Rijeka, Cargo centra Gratz. Ništa manje bitna karika
smanjenja troškova je definisanje strategije i uvođenja javno-privatnog partnerstva sa zakonskom podlogom. U toku su redefinisanje
indermodalnog transporta i zauzimanja pozicija u novoj proširenoj EU.
Republika Srbija je također ostvarila napredak u zakonskim rješenjima
iz domena logistike, a čvrstim vezama sa hrvatskim operaterima čini
logistički sistem koji je vrijeme putovanja kontejnera iz Luke Rijeka
učinio konkuretnijim nego putovanje iz luke Bar. Aerodrom Beograd
i državni avio-operater „JAT“ u završnoj fazi su razgovora sa kompanijom Turkish Airlines. Interes je osnova povezivanja logističkih servisa,
a podloga čine i generalni urbanistički planovi, kojima je definisana dobra praksa slobodnih zona, logističkih centara na obodu Beograda ali
i autoindustrijskog kompleksa u Kragujevcu povezanog sa logističkim
servisom italijanskog branda FIAT ili niza poduzetničkih primjera
iz drugih gradskih logističkih sistema. Crna Gora je također učinila
transformacije na polju kontejnerskog terminala Bar i povezivanja sa
susjedima. Jednom riječju sve zemlje na prostoru JI Evrope usklađuju
strategije, grade karike logističkih lanaca sa tendecijom mikro-makro
povezanosti.
Koristeći se primjerima iz prakse i pozivajući se na principe primjenjene poslovne logistike, vjerujemo da će “Vijeće za logistiku” Bosne
i Hercegovine biti pokretač novog poglavlja uspostavljanja i uspravljanja logističkim ssistemima u funkciji optimizacije logističkih troškova
za potrebe bh-privrede. Nismo mi nikakvo geostrateško logističko
područje od vitalnog značaja za ekonomiju EU, dobili smo ulaznicu
posredstvom Vc, kraka koridora, imamo pravo na kontrolu neba,
priključak na plovni krak dunavske plovidbe kanalom Sava-Dunav,
priključak smo... ostalo je do nas!
Mart 2011 LOGISTIKA
25
SPORAZUM O
TRANSPORTNOJ ZAJEDNICI
IZMEĐU EC I JUGOISTOČNE EVROPE
mr Demir Hadžić
U drugoj polovini 2008. godine Evropska komisija (EC) inicirala je rad na Sporazumu o transportnoj zajednici između EC
i Jugoistočne Evrope (JIE). S tim u vezi u novembru 2008. godine održan je prvi sastanak u Briselu na kojem su otvoreni
pregovori i predstavljen cilj budućeg Sporazuma o transportnoj zajednici. Kada govorimo o JIE misli se na Hrvatsku,
BiH, Crnu Goru, Albaniju, Makedoniju, Srbiju i Kosovo (UNSCR 1244/99). U maju 2010. godine održan je poslednji
sastanak na kojem su usaglašena sva tehnička pitanja Sporazuma i predstoji politička faza usaglašavanja.
Šta je cilj Sporazuma o
transportnoj zajednici?
Cilj Sporazuma je da se uspostavi jedinstveno transportno tržište i to u
prvoj fazi na regionalnom nivou (JIE),
a u drugoj fazi da se uspostavi jedinstveno transportno tržište između
zemalja EU i članica JIE. Sporazum
omogućava jedinstveno transportno
tržište čak i pre nego što zemlja postane punopravni član EU.
Međutim da bi zemlja mogla da
pređe u prvu fazu, odnosno drugu,
potrebno je da u svoje propise uvrsti i
primenjuje evropske propise čija je lista
određena u Sporazumu.
Šta obuhvata Sporazum o
transportnoj zajednici?
Sporazum obuhvata sve vrste trans
porta osim vazdušnog. Dakle, drumski, železnički, pomorski, transport
unutrašnjim plovnim putevima i intermodalni transport. Vazdušni
transport nije obuhvaćen, obzirom
da je regulisan drugim sporazumom,
tzv. Sporazumom o otvorenom nebu.
Pored t ra nspor t a , Spora zu m
obuhvata i definisanje osnovne transportne mreže na nivou JIE koja će u
budućnosti predstavljati deo trans-evropske transportne mreže (TEN-T), a
koja obuhvata puteve, pruge, pomorske
i rečne luke i aerodrome. Sporazumom
su obuhvaćene i pojedini sektori čiji
rad predstavlja preduslov za efikasan
transport, kao na primer deo oko
pograničnih procedura, zaštita životne
sredine, javne nabavke u oblasti transporta i td.
Koja su to osnovna
obeležja Sporazuma u svim
26
LOGISTIKA 2011 Mart
vrstama transporta?
U oblasti svih vrsta transporta, u
članicama JIE, propisi nisu u punoj
meri usaglašeni sa propisima EU, pa
nije bilo realno očekivati da će ovaj
proces usaglašavanja i primene propisa
ići brzo i jednostavno. Ovo pre svega
iz razloga što se radi i o značajnim
političkim odlukama, koje moraju biti
mudro vođene i realizovane, naračito u
železničkom i drumskom transportu.
Pre svega u železničkom transportu
treba izvršiti razdvajanje prevoza od
infrastrukture, usaglasiti međusobno
priznavanje licenci, otvoriti tržište
za strane operatere i td. Ovo nije
lak posao, niti na prvi pogled deluje
politički popularano, ali je krajnji rezultat za korisnika usluge i društvo u
celini svakako bolji, kvalitetniji i efikasniji transport, a da ne govorimo
o eksternim troškovima za društvo
koji nastaju kao posledica neefikasne
železnice. Jasno je da železnica danas
u regionu JIE (izuzev na pojedinim
pravcima u Hrvatskoj) nije na stepenu razvoja i organizacije da bi bila
konkurentna sa vodećim zemljama
EU.
U drumskom transportu situacija
je donekle drugačija, iz razloga što u
JIE postoje solidani drumski transportni kapaciteti (npr. Srbija ima oko
40% voznog parka vozila EURO4 i
EURO5 kategorije). Imajući u vidu
da članice JIE mogu biti konkurentne
na tržištu EU, u prvom trenutku nije
bilo lako Evropskoj komisiji da dobije
mandat od zemalja EU da pregovara
u njihovo ime. U ovom slučaju zaštita
tržišta zemalja EU imala je jak uticaj na vođenje tehničkih pregovora.
Međutim i pored toga primena propisa
i otvaranje tržišta u budućnosti će rezultirati efikasnijim i bezbednijim
drumskim transportom.
U delu koji se odnosi na pomorski
transport, zemlje koje nemaju izlaz
na more kao npr. Srbija i Makedonija
imaju mogućnost da uz implementaciju propisa u ovoj oblasti ravnopravno
i pod istim uslovima učestvuju u pomorskom transportu.
Kada su u pitanju unutrašnji plovni
putevi značaj je u harmonizaciji procedura i propisa i stvaranjem bezbedne
plovidbe i kvaliteta usluge pre svega
na rekama Dunav i Sava. U ovom delu
najveći benefit mogu ostvariti Srbija,
Hrvatska i BiH.
Kada je u pitanju infrastruktura,
značaj je dat na osnovnoj mreži, pre
svega na izgradnji bezbednih puteva,
modernizaciji železničke infrastrukture, kao i pomorskih i rečnih
luka i aerodroma. Ovde moramo da
naglasimo značaj regionalnog infrastrukturnog povezivanja. Tako npr.
da budu usaglašeni uslovi saobraćaja
i bezbednost na osnovnoj mreži
puteva, međusobna povezanost, kao
i dostupnost. Danas još uvek postoje ograničenja u infrastrukturnom
smislu između članica JIE, a što
svakako utiče i na bržu i kvalitetniju
razmenu dobara ali i na brži ekonomski razvoj.
Kakva je dalja dinamika
na realizaciji Transportnog
sporazuma?
Preostala su da se reše dva pitanja na političkom nivou. Ostalo je
da se utvrdi sedište buduće transportne zajednice, dakle mesto odakle
će biti koordinirane aktivnosti na
uspostavljanju jedinstvenog transportnog tržišta. U ovom delu je
velika zainteresovanost članica JIE
da „ugoste“ buduće sedište ali je to
ujedno i velika odgovornost naročito
kada korisnici transportnih usluga
žele efikasan i bezbedan transport.
Ovo pitanje kao i drugo pitanje u vezi
potpisnika Sporazuma biće rešavano u
koordinaciji sa EC.
Možemo očekivati da bi ova pitanja
mogla biti rešena u drugoj polovini ove
godine. Usledila bi faza potvrđivanja
Sporazuma u parlamentima članica
JIE i od strane Evropskog parlamenta,
što oćekujemo da bude završeno tokom 2011. godine, pa bi Sporazum
stupio na snagu od početka 2012. godine. Naravno, uvek je nezahvalno
prognozirati određene korake ali je
ovo ujedno i realan sled događaja.
Na kraju vaše mišljenje
da li zemlje JIE dobijaju
ovim sporazumom?
Možda ću se i ponoviti ali ukupno posmatrano, ovim sporazumom
svi dobijaju. Stvaranjem jedinstvenog
transportnog tržišta stvoriće se preduslovi za bržu i kvalitetniju robnu
razmenu, jačanje trgovine, usluga, turizma, moderniji i bezbedniji saobraćaj
i td. Korisnici će uživati u kvalitenijem, bezbednijem, bržem transportu i
na kraju jeftinijom uslugom, a zemlje
će biti u prilici da optimiziraju svoje
transportne kapacitete. Transporteti
umesto nacionalno moći da se razvijaju regionalno ali i šire evropski.
MAŠINSKI
FAKULTET
I CENTAR ZA EDUKACIJU U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU
Studije mašinstva u Crnoj Gori počele su školske 1970/71.godine. U okviru Tehničkog fakulteta je 15.04.1970.godine formiran Mašinski odsjek. Mašinski
odsjek Tehničkog fakulteta prerasta 1978.godine u Mašinski fakultet, u okviru Univerziteta “Veljko Vlahović”. Od 1992.godine Mašinski fakultet je samostalna
univerzitetska jedinica Univerziteta Crne Gore. Lociran je u Podgorici. Mašinski fakultet pored nastave bavi se naučnoistraživačkim i stručnim radom.
N
aučnoistraživački i stručni
rad se ostvaruje realizacijom naučnoistraživačk ih
i str učni h projekata i poslova.
Naučnoistraživački i stručni projekti i
poslovi se realizuju preko centara, laboratorija, radnih timova i pojedinačno.
Naučnoistraživački projekti se još uvijek u najvećoj mjeri finansiraju od
strane Ministarstva prosvjete i nauke
(oko 100.000,00 € u 2009.godini), a
manje na bazi sredstava dobijenih
od Evropske unije (oko 25.000,00 € u
2009.godini).
Na Mašinskom fakultetu postoje k ao orga ni z acioni jed i nice
centri i laboratorije preko kojih se realizuje naučnoistraživački i stručni
rad: Centar za motore i vozila; Centar
za kvalitet; Centar za mehaničku
konstrukciju; Centar za saobraćajno
mašinska vještačenja; Centar za metalne konstrukcije; Centar za edukaciju
u drumskom saobraćaju; 3D Centar;
Didaktički centar – Centar za obuku
za automatizaciju i mehatroniku;
Evropski informaciono inovativni centar; Kooperativni centar za obuku;
Laboratorije za ispitivanje metala;
Laboratorija za proučavanje turbulentnih strujanja; Laboratorija za
atestiranje uredjaja na liniji tehničkih
pregleda.
Preko Univerziteta Crne Gore, kao
pravnog lica, Mašinski fakultet dobija
sredstva za plate svojih zaposlenih (u
iznosu od oko 500.000,00 € za 2009.
godinu). Po osnovu stručne djelatnosti
Mašinski fakultet je ostvario u 2009.
godini prihod od oko 650.000,00 €.
Dakle, ukupni budžet Mašinskog
fakulteta u 2009.godini iznosio je oko
1.275.000,00 €.
U čet iri decenije postoja nja
Mašinski fakultet je imao saradnju sa
veoma poznatim univerzitetskim institucijama u svijetu. Pomenućemo:
Lomonosov, Stanford, Birmingem,
Zgrada tehničkih fakulteta Univerziteta Crne Gore u sklopu koje je Mašinski fakultet.
Za rukovođenje i kvalitetan
rad Centra CEDS odgovorni
su Mr. Milanko Damjanović,
dipl. ing. maš. i Mr Sreten
Simović dipl. ing. maš.
Merilend, Ahen, Karlsrue, Viskonsin,
Lublin, Košice, Institut elektrolučnog
zavarivanja E.O.Paton-Kijev. Na
Mašinskom fakultetu skoro da nema
profesora koji nije radio disertaciju, bio gostujući profesor ili obavljao
specijalizacije na veoma dobrim univerzitetskim institucijama u svijetu
te je opšte prihvaćeno afirmativno
mišljenje o našim kadrovskim potencijalima. Dva profesora Mašinskog
fakulteta su profesori u Sjedinjenim
Američkim Državama.
Zbog potrebe stalnog stručnog
usavršavanja i praćenja svjetskog
trenda u dijelu edukacije u drumskom saobraćaju, Mašinski fakultet
je formirao Centar za edukaciju u
drumskom saobraćaju (CEDS).
Za formiranje i uspješan rad
Centra CEDS, veliku zaslugu ima IRU
Akademija.
Pored kadra koji posjeduje, Centar
CEDS raspolaže svom logistikom za
izvodjenje nastave (učionice, amfiteatre i oprema).
U svim programima i projketima
obrazovanja centra CEDS, implementirani su EU Standardi, utemeljeni
na vrhunskom kvalitetu, modernim
dinamičkim i interaktivnim metodama edukacije i treninga.
Centar CEDS je prolazi kroz faze
akreditacije kod Međunarodnog
udruženja drumskog transporta (IRU
- International road transport union)
sa sjedištem u Ženevi, i zvanično
od 20.04.2010. godine je u mreži
Akreditovanih trening centara IRU
Akademije u okviru Evropske unije.
Mart 2011 LOGISTIKA
27
ATA
KARNET
PASOŠ ZA ROBU
A
TA karnet je jednostavan međunarodni
carinski dokument koji se koristi za pojednostavljenje privremenog uvoza u stranu
zemlju s rokom važenja od godine dana. Ovim carinskim dokumentom omogućen je privremeni uvoz
određenih kategorija robe u carinsko područje svake
zemlje koja je prihvatila Konvenciju o privremenom
uvozu i to bez popunjavanja nacionalnih carinskih
isprava, plaćanja carine ili polaganja depozita, što
inače slijedi u redovnom postupku za privremeni izvoz, odnosno uvoz.
Glavne kategorije privremenog uvoza
Prema Istambulskoj konvenciji koja je, za Bosnu i
Hercegovinu , stupila na snagu 01.01.2011., stavlja se
van snage, do tada važeća Konvencija ATA. U skladu
s Odlukom o pristupanju Istambulskoj konvenciji,
karnet ATA pokriva tri glavne kategorije: �������
privremeni uvoz uzoraka, privremeni uvoz stručne opreme,
privremeni uvoz robe namjenjene izložbama, sajmovima, kongresima i sličnim manifestacijama.
To podrazumijeva gotovo sve: kompjutere, alat
za popravke, muzičke instrumente, sportsku opremu, mašine u industriji, nakit, odjeću, medicinske
instrumente, automobile za trke, konje, fotografsku opremu, oprema za štand, knjige, ozvučenje
koncerata, pozorišne scenografije, narodne nošnje i
drugo.
Na osnovu ATA karneta ne smiju se uvoziti prehrambeni proizvodi, kvarljiva roba, te roba namijenjena preradi, obradi ili za popravk.
Koje su prednosti ATA karneta?
Izvozniku ukidaju troškove carine i PDV-a ili polaganja depozita. Za carinu ATA karnet znači manje
administracije i sigurnost da će naplatiti uvozne
pristojbe ako ne dođe do ponovnog izvoz. Karneti
pojednostavljuju prelazak granice, odnosno omogućavaju izvoznicima i uvoznicima upotrebu samo jednog
dokumenta za rješavanje svih carinskih formalnosti
S ATA karnetom trgovci, izlagači
i ostali poslovni ljudi mogu:
odrediti unaprijed carinske troškove prema već
utvrđenoj cijeni, posjetiti više zemalja, upotrijebiti
isti ATA karnet više puta u toku godine dana važenja
karneta, vratiti se u zemlju s robom bez problema i
odlaganja.
Ko još profitira?
Međunarodne izložbe i sajmovi koje na taj način
olakšavaju proceduru za strane izlagače. Turizam i
transporti zbog putovanja poslovnih ljudi. Sportske
manifestacije kao što su Olimpijske igre i sl. Priredbe
i koncerti. Svaka zemlja koja želi iskoristiti prednosti
globalne ekonomije.
Ko izdaje ATA karnete?
Karnete izdaju isključivo gospodarske komore,
učlanjene u međunarodni ATA garantni lanac pri
Međunarodnom ukancelarijom trgovačkih komora,
sa sjedištem u Parizu (ICC), koji upravlja tim lancem.
ICC internet stranica (www.iccwbo.org) je
portal u svijet ATA karneta. Klikom na ATA karUslovi za korištenje ATA karneta
net ikonu dobit ćete podatke o organizaciji koja
Roba pomoću ATA karneta prelazi granicu brzo i izdaje ATA karnet u svakoj zemlji članici ATA lanca. jednostavno (bez angažovanja špeditera), ali pri tome E-mail adresa, poštanska adresa, telefon i fax-svi se
se moraju poštivati određena pravila: da će roba biti ti podaci mogu naći na ICC internet stranici, plus
ponovno izvezena/uvezena u istom obliku, odnosno u linkovi na internet stranice za pojedinačnu zemlju.
stanju u kojem je bila privremeno uvezena/izvezena, Nacionalna komora svake zemlje pruža informaciju
da će roba ostati u vlasništvu lica sa sjedištem van gdje se i na koji način mogu pribaviti ATA karneti.
države privremenog uvoz, da će robu upotrebljavati
U Bosni i Hercegovini ATA karnete izdaje i ovjerisključivo lice koje posjećuje područje privremenog ava SPOLJNO/VANJSKO TRGOVINSKA KOMORA
uvoza (nije namjenjena za iznajmljivanje)
BOSNE I HERCEGOVINE.
Korištenje ATA karneta predviđa se i za tranzit
kroz zemlju, pod uslovima iz ATA konvencije.
28
LOGISTIKA 2011 Mart
Trošak ATA karneta
Troškovi karneta različiti su za svaku zemlju.
Utvrđuju se prema vrijednosti robe, broju zemalja
koje se namjerava posjetiti, plus troškovi osiguranja
i drugih usluga. Troškovi će uvijek predstavljati
zanemariv dio u odnosu na vrijednost robe koja je
navedena u karnetu.
Kako funkcioniše sistem ATA karneta
Sistem ATA karneta je savršen prikaz kako uska
saradnja carinskih vlasti i preduzetnika može
olakšati međunarodnu trgovinu.
Svaka zemlja ATA lanca ima jedno garantno
tijelo, ovlašteno od strane nacionalne carinske vlasti
i ICC-a da može izdavati Karnete.
ATA karnet funkcioniše prema međunarodnoj
carinskoj konvenciji koja je u skladu sa Svjetskom carinskom organizacijom (WCO). Svjetsko ATA vijeće
upravlja sistemom u skladu sa WCO. Vijeće permanentno organizuje promotivne seminare o ATA
karnetu u Africi, Aziji i Pacifiku, Latinskoj Americi,
istočnoj Europi i Bliskom Istoku.
U zadnjih 40 godina sistem Karneta se proširio
sa nekoliko Evropskih zemalja na veći dio industrijalizovanog svijeta te ima tendenciju stalnog rasta.
U 2003. Godini izdano je oko 200.000 Karneta s
vrijednošću robe od oko 12 milijardi dolara.
Zemlje koje prihvataju ATA karnet
Sistem ATA karneta se u proteklih 35 godina proširio
sa nekoliko zapadno-evropskih zemalja na gotovo
sve industrijski razvijene zemlje svijeta. Godišnje se
u svijetu izda oko 200.000 karneta.
ATA karnet se može koristiti u sljedećim zemljama:, Alžir, Andora, Australija, Austrija, Belgija,
Bjelorusija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Kipar,
Crna Gora, Češka, Čile, Danska, Estonija, Finska,
Francuska, Gibraltar, Grčka, Hong Kong, Hrvatska,
Indija, Iran, Irska, Island, Italija, Izrael, Japan,
Južna Afrika, Kanada, Kina, Koreja, Latvija,
Liban, Litvanija, Luxemburg, Macao, Mađarska,
Makedonija, Malezija, Malta, Maroko, Mauricijus,
Moldovija, Mongolija, Holandija, Norveška, Novi
Zeland, Njemačka, Obala Slonovače, Pakistan,
Poljska, Portugal, Rumunija, Rusija, SAD, Senegal,
Singapur, Slovačka, Slovenija, Srbija, Španija, Šri
Lanka, Švedska, Švajcarska, Tajland, Tunis, Turska,
Ukrajina, Velika Britanija
АВТОМОТО СОЈУЗ
НА МАКЕДОНИЈА
Данијела Доневска
Влатко Ѓуроски
Автомото сојузот на Македонија е формиран во 1945 година како здружение на граѓани, обединувајќи ги автомобилистите,
мотоциклистите и другите граѓани во автомото друштва и автомото клубови, со цел нивно згрижување, помагање во остварувањето
и во заштитата на нивните интереси, права и потреби од областа на автомобилизмот, мотоциклизмот и туризмот.
Д
енес, по неколкудецениски
развој, АМСМ претставува
бренд што е препознатлив во
РМ и низ цела Европа. АМСМ денес е модерна компанија со над 300
вработени и во негов состав функционираат повеќе компании, кои
опфаќаат голем дел од дејностите
што најмногу се однесуваат на транспортната индустрија.
АМСМ денес е полноправен член
на голем број меѓународни организации и асоцијации, меѓу кои: FIA,
ARC Transistance, IRU Academу,
Global Mobility Alliance, EURORAP,
FIA ECMA и други.
АМСМ посветува особен интерес и внимание на изградбата на
посебен однос со своите членови. Во
насока на тие активности особено му
е посветено внимание на развојот на
Службата членство, која од поново
време фаќа чекор со развиените клубови од светот преку континуирано
технолошко надградување и проширување на своите активности и
услуги. Денес АМСМ има над 12.000
членови.
АМСМ е единствена компанија
во Република Македонија што дава
услуги за помош на пат на цела територија на земјата - 24 часа, 365
дена во годината, за граѓаните на
Македонија, како и за моторизираните туристи од странство. Располага
со околу 60 возила за помош на пат и
шлеп-возила за пренос на оштетени
возила. Во рамките на Службата
помош и информации работи и
Информативниот центар каде што
граѓаните можат секојдневно да се
информираат за актуелните состојби
на патиштата во земјава и во Европа
и да добијат други туринг-информации за патување во странство, како
што се потребни документи, цени на
горива, патни растојанија, цени на
патарини, хотелски сместувања и сл.
Денес АМСМ е лидер и водечка
компанија во дејноста на техничките прегледи со над 18 центри за
технички преглед во РМ, со повеќе
од 150.000 извршени технички прегледи на годишно ниво.
Во рамките на АМСМ, како посебна компанија, функционира и
АМСМ ЦЕНТАРОТ ЗА ВОЗИЛА,
кој во последниве две години прерасна во синоним за компанија каде
што транспортните компании и
сите други моторизирани граѓани
можат да добијат голем број услуги.
АМСМ ЦЕНТАР ЗА ВОЗИЛА е
овластена техничка служба од А категорија каде што се нудат услуги
за единечно одобрување на возила,
проверка на преправани и/ или поправени возила.
Исто така, АМСМ ЦЕНТАРОТ
ЗА ВОЗИЛА е овластен за вршење
проверки за подготвеност на возилата за меѓународен транспорт на
стоки – ЦЕМТ.
Една од најновите услуги што
ги нуди Центарот за возила е и испитување на возилата за превоз на
опасни материи АДР и издавање
сертификати.
Во рамките на Центарот за
возила постои и функционира посебен Сектор за едукација, на кој
Mart 2011 LOGISTIKA
29
сме особено горди, бидејќи тој е
дел од ИРУ Академијата и претставува единствен овластен тренинг
институт за територијата на Р
Македонија, а спроведува обуки по
неколку програми и тоа:
1. Програма за времињата на возење и задолжителните одмори на
возачите и употреба на аналогни и
дигитални тахографи
2. CPC за возачите во меѓународниот транспорт
3. Обука за возачи и советници во
компании што вршат превоз на опасни материи АДР.
Воедно, Центарот за возила ги
поседува и сите национални овластувања од Министерството
за транспорт и врски за
горенаведените програми.
Во делот на развојот на едукацијата, Центарот за возила има
секојдневна соработка и координација со овластените АТИ
на ИРУ Академијата на територијата на Југоисточна Европа, а
посебно со ECOS – АТИ за Босна и
Херцеговина, кој е лидер за промовирање на ИРУ на оваа територија.
Центарот за возила и натаму
ќе го продолжи својот развој и
во други дејности, со единствена
цел - давање палета на услуги на
сите у чесници на транспортот
во Македонија и зголем у вање
на конку рентноста на нашите
транспортни компании во меѓународниот транспорт на стока и на
патници.
А МС М , п р е к у с в о ј о т и с питен центар, кој е носител на
овластување за спроведување возачки испити, и својата автошкола
во голема мера придонесува за
зголемување на безбедноста во сообраќајот, со постојана едукација
на возачите-почетници. Исто така,
преку својот Центар за едукација
во состав на автошколата на АМСМ
организира голем број кампањи во
основните и во средните училишта
низ РМ.
Во делот на услугите што им се
даваат на сите граѓани и компании
битно место зазема и МОБИЛИТИ
БРОК ЕР, бр оке р с ко д ру ш т в о
што врши работи во однос на
Firma LAGER je osnovana davne 1987. godine u Posušju (Bosna i Hercegovina) gdje se nalazi i sjedište
LAGER grupe. Od tada, pa do danas, izrasli smo u vodeću i najveću firmu koja se bavi prodajom građevinskih
strojeva u regiji jugoistočne Europe.
LAGER trenutno ima preko 200 zaposlenih radnika svih struka potrebnih za savršenu uslugu krajnjem
kupcu, kojoj težimo od samog dana prodaje stroja, pa do dana njegove krajnje iskoristivosti.
L AGER zastupa vodeće svjetske brendove CATEPILL AR viličare, HYUNDAI građevinske
st rojeve i vilič are, gotovo cjelokupni program TERE X gr up e koji je ujedno i najveći i
najraznovrsniji proizvođač građevinske opreme u svijetu, ATLAS i DRESSTA građevinske strojeve, te TESAB
drobilice.
Na površini većoj od 350.000m2 otvorenog, te 50.000m2 zatvorenog prostora, LAGER vam nudi više od
1000 modela, novih i rabljenih građevinskih strojeva, te popratne mehanizacije i opreme, koji su spremni za
isporuku.
Između ostalog LAGER nudi i 24-satni servis sa više od 60 zaposlenih mehaničara, bravara, električara,
hidrauličara i ostalog osposobljenog osoblja koje je sposobno riješiti sve moguće probleme.
Također Vam nudimo i mogućnost carinskog skladištenja u Republici Hrvatskoj, te prevoz teškog, vangabaritnog i specijalnog tereta.
30
LOGISTIKA 2011 Mart
осигурувањето, како во делот на
сообраќајот, така и во сите други
делови на осигурувањето со мрежа
од 10 подружници на територија на
РМ.
Битен сегмент во структурата
на АМСМ заземаат и туристичката агенција, бензинската пумпа,
менувачниците.
АМСМ преку своите компании
планира и во иднина да не застане
со својот развој, и тоа преку нудење
нови услуги, како и преку постојано
усовршување на постојните услуги.
Воедно ќе продолжиме и натаму да
вложуваме во едукацијата и во усовршувањето на своите вработени.
Mart 2011 LOGISTIKA
31
32
LOGISTIKA 2011 Mart
КОНФЛИКТИ У
ОРГАНИЗАЦИЈИ
И ПОБОЉШАЊЕ РАДА МЕНАЏМЕНТ ТИМА
Крајем прошлог века значај рада у тимовима је евидентиран као незаобилазан фактор успешне
светске пословне праксе. Иако су ставови (у зависности од пословног окружења, међуљудских односа,
културе организације и радних резултата) били различити, истраживачи организације и њене културе,
организационог понашања, као и социолози и психолози су били јединствено при ставу да је рад у
тимовима суштинска основа пословног приступа последњих двадесет година XX века и да не показују
никакве тенденције ка промени ни у XXI веку. Менаџмент тимови као лидери и потенцијал организације
(будућности) чине суштину конкурентске предности људских ресурса. Изградња и коришћење
социјалног капитала превасходно менаџера, али и осталих запослених, је много важнија вештина
него пре. Међутим, у реалним условима рада и остваривања циљева у функционисању организације
и конфликти су постали неизбежни. У овом раду чини се теоријски оглед, како организацију учинити
ефикасном у условима конфликтних ситуација, превасходно кроз унапређење рада менаџмент тима.
У
ситуацији непредвидљивих
промена и потребе
коришћења несвакидашњег
менаџмента, конфликт у начину
тумачења догађаја и дизајнирања
акције постаје уобичајен и
неизбежан. Конфликт је витални
део развоја менталних модела
нужних за суочавање са новим
ситуацијама. Унапред утврђена
правила и структуре ауторитета
постају бескорисне у ситуацијама
решавања конфликата јер
та п ра ви ла и с т ру к у ре у тој
с и т у а ц и ј и , у п р а в о д ол а з е у
питање. Ако се систем развија
дуж инхерентно непредвидивог
специфичног пута и ако спонтано
кроз процес самоорганизовања
производи иновативне облике,
онда се људи у таквом систему
не могу контролисати. То значи
да креативност произилази из
нестабилности. Дакле, нестабилност
и неп р ед ви д и в о с т с у н у ж н и
п ред услови и новат и внос т и и
креативности
Конфликти су дакле, неизбежни,
и природни, очекивани и стално
присутни, како у свакодневном
ж и во т у, т а ко и у пословн и м
организацијама. Уобичајено је
да се конфликт и конфликтне
ситуације у организационом миљеу
доживљавају као процес у коме
једна страна сматра да је она друга
страна предузела или предузима
некакве акције које могу да имају
негативне последице по њене
интересе. Тако би кључни елементи
конфликта били следећи:
•• с у п ротни интереси између
појединаца и група;
•• увиђање такве опречности;
•• веровање код обе стране да ће
је друга стране осујетити (или већ
јесте) у реализацији неких интереса;
•• акције које стварно доводе до
поменутог осујећења (спречавање
остварења).
Конфликт треба схватити као
природну појаву у тимском раду
менаџера унутар организације.
Он може бити извор и фактор
ефективности, али и неефикасности
тимова, а све зависи првенствено
од лидера тима и начина на који ће
конфликте каналисати. Уколико
менаџмент пословне организације
прихвати парадоксалну ситуацију о
истовременом постојању елемената
усклађености и поделе, долази до
стварања креативне напетости која
захтева комплетно преиспитивање
постојећег начина рада и води
орг а низа ц и ју на п у т с та л ног
у чења ка ко би се успоста вио
дијалог између супротстављених
позиција. Ако се напетост усмери у
позитивном правцу, могуће је доћи
до нових перспектива и тада се мења
констелација усклађености и подела.
Долази до синтезе у сложеније
облике унутрашњих односа.
доц. др Будиша Костић, дипл. инж.
доц. др Ненад Димитријевић, дипл. инж.
Суштинске одреднице
конфликата
да покуша да конфликт избегне, јер
сама конфликтна ситуација указује
Организације у значајној мери на различитост у мишљењима
зависе од рада тимова, било да к о ј а д о п р и н о с е к в а л и т е т у
су у питању менаџмент или неки тимског рада. Када се конфликтна
други тимови. Конфликти могу становишта иска жу, потребно
у на п ред ити ти мск и ра д ка ко је решавати проблем уместо да
би се достигли организациони се понаша деструктивно према
циљеви, али је проблем у томе што аргументацији. Треба охрабрити
је конфликте тешко контролисати чланове менаџмент тима да искажу
и што су они управо уобичајена различита становишта, а затим
појава у великом броју савремених каналисати постојеће разлике, како
организација. Нека истраживања би се добио користан резултат.
пока зу ју ( T homas i Sch m idt, Модел fight-or-flight, подразумева
1976. ) да менаџери чак 20% свог или да се у конфликт уђе и «брани»
радног времена троше бавећи сопствено становиште, или да се из
с е р е ш а в а њ е м ко н фл и к т н и х конфликтне ситуације «побегне».
ситуација Š7., страна 71.Ć. Наша О в а д р у г а с и т у а ц и ј а с т в а р а
истраживања указују на чињеницу могућност да се чланови тима
да се потенцијално ескалирајући окрену себи и својим самосталним
конфликти у н у тар мена џмент ра дним потезима и а к ција ма,
тимова посматраних организација уместо да раде као тим. Ова два
у н а ј в е ћ е м б р о ј у с л у ч а ј е в а облика су уобичајени одговори,
п рева зи ла зе конс т ру к т и вни м реакције на агресивност.
дијалозима, а да се проблеми у
У превазилажењу конфликата,
организацијама решавају додатним менаџмент тим треба да негује
залагањем чланова менаџмент вештине, способности и навику
тима. Сами менаџери доста времена с в о ј и х ч л а н о в а д а х р а б р о
проводе решавајући сукобе са изражавају различите ставове,
запосленима (производни сектор) и поштују другачија мишљења и
функционишу уз велике проблеме, рационално анализира проблем, а
што је могућа последица присутне све у циљу постизања добробити за
дистанцираности менаџмент тима организацију у целини.
од запослених.
Новија запажања указују на
Уважавајући чињеницу да су чињеницу да постоји неколико
унутар сваког тима конфликти ос новн и х пос т у лат а који х с е
неминовни, ниједан тим не треба приликом разрешавања конфликтне
Mart 2011 LOGISTIKA
33
ситуације треба придржавати:
•• не треба бранити сваки аргумент,
треба изабрати оне конфликтне
РЕЗУЛТАТ
СВЕСТ О
ситуације које треба решавати;
РАЗМИШЉАЊА И
ПОСТАЈАЊУ
•• за разрешавање конфликта (као
ЕМОЦИЈЕ АКТЕРА
КОНФЛИКТА
и за његово настајање) потребне су
две стране;
•• емоције које се уносе у расправу,
емоције су и друге стране, па тако,
оно што у однос разрешавања
РЕАКЦИЈА
конфликта унесе, то се и добија
ПРОТИВНИКА
заузврат;
(СУПАРНИКА)
•• време лечи све, па и конфликтне
ситуације;
•• треба се придржавати Ковијевог
Слика број 1. Конфликт - један могући приступ
(Covey) постулата који каже да прво
треба да покушамо да разумемо, а
онда да тражимо да нас разумеју.
радних задатака, тачније онда Низак до умерен ниво конфликта
Н а с л е д е ћ ој с л и ц и То м а с када нико не жели да преузме показује позитиван утицај на радни
(T homas) у ка зу је на п ри род у одговорност јер «није надлежан«.
учинак групе, јер се стимулишу
организационог конфликта као
Као мог ући узроци, ау тори дискусије о идејама које помажу
сложеног процеса који се састоји од наводе још и:
тимовима да боље обављају свој
свести, емоција, намера, реакција •• м е ђ у с о б н а з а в и с н о с т – посао.
и с т варног пона ша ња а к тера недовољна и неп ра вовремена
конфликта .
информација,
Међуљудски извори
Приказ потврђује помињану тезу •• инструкција или налог може организационог конфликта
да организациони конфликт није да доведе до кашњења у радном
Од но с и међу појед и н ц и ма
краткотрајан, већ трајан процес процесу;
или односи неких појединаца и
који проистиче из размишљања, •• с и с т е м н а г р а ђ и в а њ а – организационе структу ре могу
ставова и емоција актера и везује конфронтација као могући извор та кође иницирати конфликте
се за читав низ услова, догађаја конфликата;
у орг а н иза ц и ји који с е мог у
и веза са структуром, нормама •• диференцијал моћи – указује на м а н и ф е с т о в а т и у с л е д е ћ и м
и ф у н к ц и ј а м а орг а н и з а ц и ј е . степен правичности и једнакости облицима:
Конфликт унутар организације је у међу запосленима у организацији.
•• јавна увреда;
средишту пажње у овом раду. Када
Неки други аутори наводе друге •• погрешно приписивање грешака;
се говори о узроцима конфликата разлоге за постојање потенцијалних •• г р еш ке у ком у н и к а ц и ји и
у организацији они, могу бити дисфункционалних конфликата:
непримерена критика;
везани за факторе који се односе •• и н д и в и д у а л н и и з в о р и •• неповерење и
на организациону структуру, као и конфл и кат а – не за довољ с т во •• личне карактеристике.
оне који су везани за односе међу радним местом, неприхватање
И а ко пара докс а л но, и па к
људима унутар организације.
доминанатног система вредности, охрабрујуће звучи чињеница да се
различитост потреба, стереотипи и понашање може лакшепроменити
Организациони
предрасуде и сл.;
него организациона структу ра
•• ситуациони фактори као извор и да ра зу мева ње ови х у зрока
узроци конфликта
Према Grinberg u i Baron-u конфликата – услед учесталости кон фл и к ат а м оже д а д оне с е
најчешћи узроци конфликата су директних контаката, посебно њиховом бољем разрешавању. У
они око ретких ресурса, јер су они у ситуацијама какве се јављају у складу са нашим очекивањима и
често недовољни, ограничени и процесу одлучивања;
претходним знањима, уобичајено је
свака страна тежи да учествује •• структура организације – услед да прва асоцијација на конфликт и
у распола га њу располож ивим специјализације и поделе рада која његов ток прилично негативна, али
р е с у р с и м а Š 5 . , с т р а н а 12 7.Ć . захтева прецизну координацију, конфликт има и своја позитивна
Следи двосмисленост у погледу супротстављени циљеви.
исходишта уколико не ескалира и
одговорности и двосмисленост у
Ст у д и је с у пока за ле да с у позитивно се каналише. Да би се
погледу надлежности, као узрок међуљудски односи скоро увек конфликти решавали неопходно је
о р г а н и з а ц и о н о г к о н ф л и к т а дисфу нкционални, јер се због схватити њихову суштину, сматра
– п р о б л е м и о в л а ш ћ и в а њ а у неслагања и међусобних размирица Адижес. Адижесов приступ овом
савременим организацијама још повећа в ај у с у ко би л и ч но с т и, проблему може се представити на
увек нису разрешени, те се зато сма њу је у заја мно ра зу мева ње следећи начин:
често јавља дилема ко је за шта и на тај начин омета обављање
Адижес доп у ња ва модел
одговоран и шта је чије «поље организационих задатака. Да би конструктивних конфликата и на
надлежности« . Конфликт посебно конфликт на радном месту био другој страни додаје симбиотички
може да ескалира у ситуацијама конструктиван, неопходно је да к ара к те р конфл и к ат а , љу ба в,
недовољно добро реализованих се одржава на минималном нивоу. узајамно поверење и пријатељство.
34
LOGISTIKA 2011 Mart
НАМЕРА ДА СЕ
ПОНАШАЈУ НА
ОДРЕЂЕНЕ НА ЧИНЕ
СТВАРНО
ПОНАШАЊЕ
ЈЕДНЕ СТРАНЕ
На ведени елементи се мог у
тумачити као став аутора овог
рада према тимском раду. Наиме,
у колико се констру ктивни
конфликт схвати као могућност да
се пословна организација развија
и иде напред, за то је неопходна
сарадња, а ако се нешто ради заједно
да би се постигао заједнички циљ,
уз уважавање и осталих елемената
које је аутор навео, исходиште може
бити рад у тимовима.
Негативни ефекти конфликта
могу се очитовати у произвођењу
негативни х емоција и стреса,
оне м ог у ћ а в а њу не оп ход не и
п ра ви лне ком у ника ције међу
запосленима, као и беспотребном
трошењу енергије на расправе
уместо на реализацију радних
за дат а ка . Та кођ е, конфл и к т и
могу да промене стил лидерства
из демократског у ауторитарни
што утиче на радну атмосферу и
ефекте рада и да доведу до примене
негативних стереотипа и смањења
могућности да се на прави начин
сагледају ставови друге стране и
успешно разреше размимоилажења.
Позитивни ефекти конфликта
се јављају кроз евидентирање и
спознавање проблема који су до тада
били занемаривани, боље познавање
противника и сагледавање његових
снага и слабости, креирање нових
идеја и приступа што је добра
основа за сваку организацију која
тежи да буде иновативна, допринос
д о н о ш е њу к в а л и т е т н и ј и х и
компетентнијих одлука и повећан
степен лојалности и мотивације
запослених свом тиму или радној
јединици. Дакле, конфликт може
бити користа н у сит уа ција ма
када је управљање и каналисање
конфликата добро промишљена и
ДЕСТРУКТИВНИ
КОНФЛИКТИ
КОНСРТУКТИВНИ
СИНЕРГЕТСКИ
УЧЕЊЕ
УЗАЈАМНО
ПОШТОВАЊЕ
КОЛЕГИЈАЛНИ
ОДНОСИ
Слика број 2. Конфликт - један могући приступ
осмишљена активност која доводи Пр е по зна в а њ е с т и м у л ат и вне
до тога да се из конфликтног процес улоге конфликата уместо њихове
извуку бенефити и да допринесу елиминације, подразумева неколико
побољшању рада менаџмент тимова, ме т од а а н а л и з е и р е ш а в а њ а
а тиме и читаве организације.
конфликата у организацијама. У
литератури је познато више метода.
Технике за ефективно
Стим улиса ње фу нкциона лни х
конфликата – у колико се
решавање конфликтних
фу нк циона лни конфликти на
ситуација
Конфликт је боље «искористити», прави начин стимулишу, тада је
него га «решавати». Решавање могуће да се пробуди креативност
подразумева некакву борбу; треба и да настану тзв. програмирани
га учинити функционалним, без конфликти . Крити чк и осврт
покушаја да се елиминише. Узајамно подразумева примену технике:
поштовање је потребно да би •• Ђаволов заступник – особа којој
конфликт био конструктиван, тако је додељена улога критичара, служи
да се може учити из међусобних за превенцију настајања групног
разлика и стварати боље одлуке. мишљења;
К о н ф л и к т и с а н е г а т и в н и м •• Дија лектички метод који у
последицама се кроз јасну тимску основи има дебату;
структуру могу минимизирати •• Конструктивна комуникација;
и лакше решити, а две кљу чне •• Укључивање нових чланова у
димензије конфликата су:
тим;
•• д и с т р и б у ц и ј а – б р и г а з а •• Реструктуирање организације.
сопствене резултате и
Алтернативни стилови
•• интеграција – брига за резултате управљања дисфункционалним
других.
конфликтима – на основу димензије
Ове две димензије су независне и кооперативности и себичности,
у различитим степену су присутне у идентификовано је пет оријентација
пракси, те се тако, могу дефинисати понашања у конфликту који по
кроз пет ра зличити х стилова суштини одговарају стиловима
решавања конфликата:
разрешавања:
•• избегавање;
•• Т а к м и ч е њ е ( с е б и ч н о и
•• предусретљивост;
неко опе рат и вно пона ша њ е) –
•• присиљавање;
постизање циљева без обзира на
•• компромис и
то како ће се то одразити на другу
•• сарадња.
страну;
З а р е ш а в а њ е к о н к р е т н о г •• Сарадња (себично, кооперативно
сукоба потребно је имати на уму је понашање) – све стране у конфликту
неопходно обострано уважавање желе да сви буду задовољни, па
и тра жење решења договором, стога сарађују и разматрају многе
агресивно заступање сопствених алтернативе.
интереса и обострано попуштање •• З а о б и л а ж е њ е (н е с е б и ч н о
и решавање сукоба компромисом. и некооперативно пона ша ње)
– обележавање подру чја које је
изван домашаја других, а ако то
није могуће, онда се могу задржати
разлике;
•• При ла гођа ва ње (несеби чно
кооперативно) – једна стра на
је спремна да се одрекне својих
интереса, да поднесе жртву зарад
интереса друге стране;
•• Компромис (средње решење) –
обе стране у конфликту морају од
нечега одустати и стога је присутан
компормис;
•• Р е ш а в а њ е к о н ф л и к а т а
преговарањем – једна од
најуобичајенијих метода, при чему
се у процесу преговарања врше
погодбе, чине уступци, нагодбе и
размењују понуде и контрапонуде.
У процесу преговарања је важно
одабрати време, место, технике и
стратегије преговарања.
•• Р е ш а в а њ е к о н ф л и к а т а
и н т е рв ен ц и јом т р е ће с т р а не
– по с р е дов а њ е и а р би т р а ж а ,
консултације, посредовање.
Један од могућих начина за
превазилажење конфликата је и
ефективно коришћење повратне
реакције (feedback) у контакту са
запосленима. У том смислу има
неколико правила за употребу ове
технике. Акценат треба да буде на
специфичном понашању, тачније,
потребно је указати на оно што
је ефективно и на оно што треба
унапредити; повратна реакција не
треба да буде лична већ, описног
карактера пре него осуђујућа јер се
не напада особа, него начин рада.
Инсистира се такође на повратној
реакцији или feedback-u, који
треба давати у право време и на
правом месту, увек након одрађеног
радног задатка, како би се на прави
начин указало на негативности и
правилно мотивисали запослени.
Позитиван feedback изречен јавно
може бити мотивишући не само за
особу којој је упућен, него и осталим
запосленима који могу научити из
позитивног примера, док негативан
feedback треба да буде усмерен
на пона ша њ е које за по слен и
могу контролисати при чему их
не треба критиковати за нешто
што није везано за њихов домен
одговорности. Осим преговарања,
као најчешће коришћене технике,
мог у ћ је и п рис т у п у вођ ењ е
на д р е ђ е н и х ц и љ ев а , који с у
заједнички обема страна ма.
Треба поменути и ескалативне
интервенције које подразумевају
појачавање постојећег конфликта
како би се исти разрешио. Тиме
се интензивира трагање за новим
решењима и ситуација постаје
далеко јаснија. Која од техника ће
бити у употреби зависи превасходно
од способности менаџера да буде
мање или више кооперативан или
мање или више одређен.
Према Van de Vlirt постоји
некол и ко мог у ћ и х модела за
интензивирање постојећег
конфликта:
•• п р ед у зи ма њ е ме ра које с е
надовезују на постојећи конфликт –
блокирање комуникационих канала
или истицање некомпатибилности
циљева;
•• у казивање на додатна поља
сукоба;
•• проширивање опсега конфликта
убацивањем додатних актера;
•• подс т и ца њ е а к ц и је који ма
ће конфликт еска лирати и
подстицање обеју страна да искажу
незадовољство акцијама дру ге
стране.
Да би се с у коби у н у тар
организације на оптималан начин
решили, важно је за све оне који у
њему учествују да се узме у обзир
да је сваки појединац без обзира на
место у организационој хијерархији
изложен мог ућој конфликтној
ситуацији, а да ће начин на који
се конфликт доживљава, утицати
н а од л у к у о с т и л у њ е г о в о г
р а з р е ш а в а њ а . Та к о ђ е , в а љ а
нагласити да сукоб не чине само
различитости, већ и могућност
разрешавања међусобних
односа и прилика за заједнички
развој. Неопходно је доку чити
и разумети који је од елемената
узрок конфликтне ситуације јер
извор конфликта могу бити не
само спољашњи, него и унутрашњи
сукоби. Конфликт унутар тима је
пожељан онда када је синергетски,
када је целина развијена кроз
неслагања боља од акумулираних
разлика. Када унутар тима постоји
међусобно поштовање, могуће је
доћи до нових сазнања које чине
суштину конфликта синергетским.
А на л и зи рај у ћ и п р е т по с т а вке
за јављање конфликата у
организацији Адижес се усмерио на
конфликте који настају као сукоби
у самим личностима и улогама
у организацији које су они себи
одредили. (наставиће се)
Mart 2011 LOGISTIKA
35
AGIT d.o.o. - agencija za integralni transport - je hrvatska kompanija koja se bavi organizacijom željezničkog i cestovnog
prijevoza, carinskim posredovanjem te pružanjem špediterskih usluga na domaćem i međunarodnom tržištu.
Dostupnost više nije jedini uvjet uspješnog transporta. Današnji klijent zahtijeva brzinu, sigurnost i pouzdanost.
U današnjim standardima poslovanja to će ostvariti samo kompanija s jasnom vizijom, djelotvornom organizacijom, definiranim ciljevima i iskustvom, no prije svega znanjem kompetentnog tima ljudi.
AGIT - Agencija za integralni transport d.o.o.
Heinzelova 51
10000 Zagreb, Hrvatska
tel: ++385 1 2350 800
fax: ++385 1 2350 833
e-mail: [email protected]
PALABRAS d.o.o.
Internationale Transporte
Krizaljka b.b. 75270 Zivinice - BIH
Tel: 00387 35 740 700 - Trumic Asmir
00387 35 740 701 - Trumic Pamela
00387 35 740 702 - Edis Krbuljic
Mob. 00387 61 732 565 - Asmir
00387 61 232 295 - Pamela
Mob. 00387 63 296 221- Edis
Fax: 00387 35 773 073
E-mail: [email protected],
[email protected]
36
LOGISTIKA 2011 Mart
Mart 2011 LOGISTIKA
37
HISAR Grupacija
karoserii na midibusi i avtobusi (promena na ošteteni ili korodirani delovi
na avtobusi so vnatrešna i nadvorešna
zaštita i lakiranje so visoko kvalitetni
boi).
•• Generalni remonti i popravki
na motori, menuvači, diferencijali i
retarderi
•• Tekovno održuvanje i servisiranje
na avtobusi i kamioni so promena neispravni ili ošteteni delovi od vozniot
stroj
•• Lasesko centriranje na prednica na
avtobusi i kamioni
•• Ugradba na klima uredi i frižideri so nivno tekovno održuvanje i
servisiranje
•• Prealna na vozila
V
••
••
••
••
HISAR TURIZAM - Skopje i
HISAR Ljubljana – Slovenija se kompaniii so nad 40 godisna tradicija koja
se zanimavaat so megjunaroden transport na patnici na relacii:
•• Skopje – Zagreb –Skopje (Hrvatska)
•• Skopje – Ljublja na – Skopje
(Slovenija)
Raspolaga so povece od 20 visoko
turisticki avtobusi, kancelariski I stanben prostor vo R. Slovenija I Italija, a
vo Skopje raspolaga so sovremen servis za sevisiranje na avtobusi, parking
proctor, servis za perenje I podmackuvanje na avtobusite so vkupna povrsina
od 17.000 m2 I objekti so vkupna povrsina pokrioen proctor od 13.000 m2.
Pokraj ova HISAR TURIZAM ima
svoi kancelarii I biletari za prodazba
na bileti niz celata republika (Struga,
Ohrid, Gostivar, Tetovo, Strumica,
o grupacijata HISAR koja
e sopstvenost na edno lice
i negovite dva sina, pokraj
HISAR KOMPANI spagjaat i slednite
kompanii:
1.HISAR TURIZAM - Skopje
2.HISAR Ljubljana – Slovenija
3.OHRID EKSPRES – Ohrid
4.HISAR KOMPANI
38
LOGISTIKA 2011 Mart
Skopje – Pula – Skopje (Sjovenija)
Skopje – Ankona – Skopje (Inalija)
Skopje – Venecija– Skopje (Inalija)
Skopje – Istanbul – Skopje (Turcija)
Stip)
„HISAR KOMPANI“
doo SKOPJE
„HISRAR KOMPANI“ doo SKOPJE
e Društvo za proizvodstvo na midibusi i avtobusi, remont i servisiranje
na avtobusi i kamioni. Formirano e
13.06.2005 god. so lokacija na površina
od 13.000 m2, vo neposredna blizina na
gradot Skopje, vo industriskata zona
Vizbegovo.
Osnovna dejnost na Društvoto e:
•• Proizvodstvo na midibusi do 23 sedišta, so prenamena na kombi vozila
od tovarni vo patnički so soodvetni A-testi od nadležnite institucii.
•• Generalni remonti i popravki
Vo sostav na Društvoto „HISAR
KOMPANI“ raboti:
•• stanicata za tehnički pregled i registracija na motorni vozila od site
kategorii i
•• Prodavnica za rezervni delovi za
midibusi, avtobusi i kamioni
Društvoto „HISAR KOMPANI“
raspolaga so soodveten iskusen kadar
sa servisiranje i proizvodstvo na avtobusi koj poteknuva od poranešnata
fabrika za proizvodstvo na avtobusi
„FAS 11 OKTOMVRI“ AD Skopje i
iskusni visoko kvalifikuvani bravari
od R. Turcija.
Vkupniot broj na vsaboteni iynesuva 60 zaedno so vrabotenite od
stanicata za tehnički pregled koi se
iskusen kadar so predhodno iskustvo
vo Aoto Moto Sojuz na Makedonija
(AMSM).
Proizvodstvo na midibusi do 23
sedišta i Generalni remonti i popravki
karoserii na midibusi i avtobusi so
obavuva vo:
•• Hala za irabotka na kostur i limarija 350 m 2 opremena so dva kanala,
aparati za zavaruvanje, apkant presa,
stabilna mašina za sečenje na profili,
račen alat za sečenje i brusenje na profili i limovi
•• Hala-komopra za vnatrešna i nadvorešna zaštita i lakiranje 250 m 2
opremena so sodveten alat za zaštita na
limarijata i nadvorešno lakiranje
•• Hala za završna montaža 500 m 2
opremena so soodveten račen alat za
montaža na prozori, stolici, vnatrešen
i nadvorežen enterier i elektrika, mašina za kroenje na lajsni i profili, račna
apkant presa, mašina za polnenje i
servisiranje klima uredite so freon,
mašina za polnenje na akumulatori,
mašina za ispituvnje na alternatori i
anlaseri.
Tekovno održuvanje, servisiranje
na avtobusi i kamioni so promena neispravni ili ošteteni delovi od vozniot
stroj, lasersko centriranje na prednica,
generalni remonti i popravki na motori, menuvači, diferencijali i retarderi
se obavuva vo:
•• Hala so površina od 1000 m2 opremena so3 kanali povrzani pomegju
sebe i opremeni so kanalni digalki,
pumpi za podmačkuvanje i polnene
so tečnisti, platforma opremena so
kompjuter za lasersko centriranje na
prednica
•• Prostorija za remont na motori 50
m2 opremena so rabotni masi i sodveten alat za remontiranje na motori od
tipovite MAN i MERCEDES
•• Prostorija za remont na menuvači i
retarederi 50 m2 opremena so rabotni
masi i sodveten alat za remontiranje
•• Prostorija za remont na BOSH
pumpi 50 m 2 opremena so rabotni
masi i sodveten alat za remontiranje i
popravka
•• Mašinska rabotilnica za obrabotka
na drearski raboti 60 m2 opremena so
dva struga, stabilna dupcalka rabotna masa i soodveten alat za mašinska
obrabotka.
•• Magacin za delovi i repromaterijali
500 m2
površina od 100 m 2 so soodvetna
oprema
`Vo izdvoen objekt na vlezot od
desnata strana e smestena stanicata
za Tehnički pregled i registracija na
motorni vozila na površina od 250
m 2 opremena so najsovremeni uredi
za proverka ispravnosta na vozilata i
Prodavnica za prodažba na rezervni
delovi na površina od 1000 m2.
Vo sostav na halata za tekovno
održuvanje, servisiranje na avtobusi i
kamioni se prostoriite:
•• Kancelariski prostor za rakovodstvoto, finansii i smetkovodstvo,
blagajna, konstruktivno biro i tehnička
podrška so površina od 320 m 2 opremen so soodvetni pomagala (rabotni
masi, kompjuteri mrežno povrzani,
štampači, telefoni so tel. centrala i instaliran optički kabel).
•• Menza za topol obrok na vrabotenite so površina od 60 m2
•• Dve garderobi so tuš kabini na površina od 100 m2
•• Četiri sanitarni čvora so vkupna
Mart 2011 LOGISTIKA
39
42
LOGISTIKA 2011 Mart
Mart 2011 LOGISTIKA
43
DHL Freight Macedonia
Address MK-1041 Skopje
Phone +389 2 2445 300
Fax +389 2 2445 303
E-Mail [email protected]
www.dhl.com.mk
Regular Euroconnect lines to/from and
d via Skopje terminal
Eindhoven
Zabrdzei
Ostrav
va
Paris
Worms
Vienn
na
Buchs
Beograd
Lyon
y
Milano
Verona
Bucharest
Sofia
Barcelona
Istanbul
Skopje
S
opje
Athens
Kompanija je osnovana 1991.
godine, u najtežim uslovima za
otpočinjanje biznisa, ali i poslovanje
uopšte, karakterističnim za devedesete
godine prošlog vijeka. Razvijene zemlje su nam, tokom devedesetih, među
poslednjima zatvorile vrata, a među
prvima ih otvarale, čim bi stigla najava da bi to trebalo da bude slučaj. Iz
razloga da budemo lideri u transportu
specijalnih tereta, 1994 godine otvorili smo ćerka firmu, u Poljskoj, pod
imenom Eurošped Warszawa.
Zadovoljstvo i pouzdanost kod
referentnih klijenata za posljedicu su
imali preporuku novim partnerima,
tako da jednom kad postanete klijent
EUROŠPEDA, ostajete zauvijek sa
njima.
Eurošped ima disperzionu poslovnu mrežu širom trasnportnog
tržišta Evrope i Rusije, Azije i Bliskog
istoka. Uprkos strepnji da bi se sudbina
Eurošpeda mogla ispisivati, sporim I
teškim oporavkom, kao što je slika i
sudbina mnogih kompanija iz Srbije
koje su se dugo oporavljale od udara
sankcija, kompanija je nizala iskustva,
reference i uspjehe.
Razloge uspješnom, pouzdanom
i nadasve bezbjednom kotrljanju
točkova putevima uspjeha, treba sagledati u činjenici da je fleksibilnost i
dugogodišnje iskustvo učinili kompaniju jakom pouzdanom, konkurentom
i sa dobrom reputacijom, evropske
ozbiljne kompanije za transport na
međunarodnom tržištu.
Kompania podstiče na sklapanje
novih poslovnih odnosa - spremnost
na unapređenje načina rada i modernizacije sredstava za rad. Vizija
kompanije je zadovoljan klijent i uvijek ispred drugih. Ljudski resursi
kompanije pretočeni u intelektualni
kapital su najveća rezerva I snaga koja
se mjeri kroz 150 zaposlenih, a kvalitet
je rezultat njihovog rada.
Usluge
Kompanija raspolaže sa preko 60
voznih jedinica, koje mogu da prevoze terete preko 50 tona. Usluga koju
mjere partneri je sadržana u ocjeni,
pouzdani, profesionalni i bezbjedni,
zato ih inostrani partneri rado unajmljuju. Kažu za njih ne postoji prepreka,
znanjem i aktivnim odnosom prema
izazovu, zaposleni otklanjaju sve
prepreke na putu, uz ovo oni misle i
o stvarima koje ne spadaju u njihovu
delatnost. Eurošped posao obavlja sopstvenim kapacitetom, jer to najbolje
znaju. Zahtjevni specijalni transporti,
ne posjeduju nikakvu kopiju rješenja,
recepturu, pa je svaki zadatak novi
parameter, nova priča, a uspješno realizovan transport je rješenje I uspjeh
kome se radujemo.
Osjećaj kopmanije je biti izrazito
siguran i pouzdan partner od kojeg
mlađe firme, ali i one koje postoje duže
od njih, mogu da uče kako da razvijaju
biznis isključivo znanjem, upornošću
i spremnošću na prihvatanje novih
standarda.
Klijenti
Broj zadovoljnih klijenata neprestano raste, a u ovom t renutk u,
procenjujemo da ih imaju više desetina
stalnih partnera koji se po značaju izdvajaju iz prosjeka, kako na domaćem,
tako i na stranom tržištu. Izdvajamo
nekoliko klijenata radi ilustracije
navedenog:
Cementara Kosjerić, Cementara
Beočin, Cementara Popovac, Goša
FOM , Ju goslove n sko d r a m sko
pozorište , Wirtgen Srbija, Coca Cola
Helenik, Putevi AD Užice, Express
Interfacht , Ogranak Porr, Vahali
Service, …
Mart 2011 LOGISTIKA
45
Trebate procenu vrednosti pokretne radne mašine, krana, viljuškara,
poljoprivredne mašine.... Na pravom ste mestu!!
LECTURA
je specijalizovani izdavač iz Nemačke, Nürnberg, u području pokretnih radnih mašina
Pruža podatke i tržišne
informacije proizvođača
• 25 godina iskustva, 256 različitih
kategorija mašina, 1000 marki proizvođača, 80 000 raznih tipova mašina
• Spektar pokretnih radnih mašina:
• Građevinske mašine, Viljuškari,
Zračne radne platforme, Kranovi, Nadogradnje za kamione (Kran, nosač
kontejnera...), Građevinska oprema,
Komunalna oprema (ralice, pumpe
za beton, mašine za čišćenje kanala,
čistači ulica, razni čistači snega....),
Poljoprivredne mašine, Mašine za reciklažu (prese otpada, magneti za
dizanje tereta, hidraulični preklopni
kontejneri, kante....)
• Proizvod je dostupan kao:
1. Online verzija, 2. CD, 3. Knjige
LECTURA - Sadržaj knjige
• Preko 75000 vrsta raznih mašina,
Veleprodajna i maloprodajna cena za
prethodnih 15 godina rabljenih mašina, Novonabavna cena, Tehnički
podaci, Slike raznih vrsta mašina,
Kontakt adrese proizvođača, Prevedeno na 8 jezika EN, DE, FRA, SEP,
ITA, RUS, CHI, CZE (online verzija u
budućnosti biti će lokalizirana)
46
LOGISTIKA 2011 Mart
LECTURA - Knjiga
• Lista novonabavnih cena mašina,
Cena dilera (kupovna/prodajna) za
rabljene mašine unazad 10 godina,
Standardna/Opcionalna oprema, Kontakt adrese
LECTURA - online verzija
• Kompletna baza svih obrađenih
mašina. Dostupno 24 / 7 - širom sveta,
Naša web stranica vam omogućava
procenu mašina redovno ažuriranih
podataka, ažuriranje se radi kontinuirano i redovno sa svakom izmenom od
strane proizvođača, Pretraga se vrši po
proizvođaču, radnom području, tipu,
direktnom pretragom specifične mašine, upotrebom pretrage po abecedi
proizvođača unutar baze Lecture...
LECTURA - online verzija
• Dostupni apsolutno sve mašine,
Poljoprivredne mašine dostupne samo
online, Kompletna lista novonabavnih
cena, Cena dilera (kupovna/prodajna)
za rabljene mašine unazad 16 godina,
Korekcija vrednosti prema stvarnim
radnim satima, Korekcija vrednosti
prema stanju mašine i opreme, Serijski
brojevi, Ispis procene, Kontakt adrese,
Dostupno na 8 jezika, Sprema se
Lokalizacija
LECTURA - CD
interaktivna verzija
• Integriran software za procenu,
Kompletna lista novonabavnih cena,
Cena dilera, kupovna/prodajna) za
rabljene mašine unazad 15 godina,
Korekcija vrednosti prema stvarnim
radnim satima, Korekcija vrednosti
prema stanju mašine i opreme, Serijski
brojevi, Ispis procene, Kontakt adrese,
Dostupno na 8 jezika, Celi PDF (procena) koji se u ovom slučaju sastoji od
, dve stranice.
• Na prvoj stranici se vide podaci o
mašini, o onome ko je radio procenu,
slika mašine (ako postoji u bazi) te
ostali podaci koje je korisnik ubacio u
program za procenu. Isto tako imamo
podatak o novonabavnoj ceni vozila.
Na kraju imamo cenu koju smo dobili
procenom. Dobijemo Purchase (cijena
koja po kojoj diler može otkupiti mašinu) te Sales (max cena koja se može
tražiti za mašinu).
Nek i od proizvođača: CASE,
Caterpillar, JLG, Linde, Hyundai,
Jungheinrich, Komatsu, JCB, Potain,
Rigo, Fuchs itd....
Zastupnik za Hrvatsku i Bosnu i
Hercegovinu
Prodaja i podrška
Mobile Ekspert d.o.o., Zavrtnica 17,
10000 Zagreb
Direktor
Branimir Kučko,
[email protected] ,
+385 99 6397 613
Ivan Jagunić,
[email protected],
+385 99 6391 612
Kontakt u BiH:
Prodaja i podrška:
Mr. Sci. Nebojša Zdravković,
[email protected], +387 65 26 00 66
O nama
obrt za ugostiteljstvo,trgovinu i proizvodnju osnovana je 17.07.1987 u Kamanju u sjeverozapadnoj Hrvatskoj, 25 km od grada Karlovca i 5 km
od grada Metlike (Slovenija). Obrt se bazira na prijevozu robe i opreme za poznati lanac kozmetičkih proizvoda dm-drogeriemarkt u Hrvatskoj,
BiH i Srbiji, te odlazak po robu u Njemačku, Austriju, Švicarsku i Češku i istovar robe u dm-centru u Zagrebu.
REFERENCE:
U proteklih 10 godina DINELA je uredila preko 100 trgovina dm-drogerie markta veličine 200-500m2
KOMERCIJALA; DANICA JANŽETIĆ; Tel: +385 47 758 801; Fax: +385 47 601 786; [email protected]
DINELA TRANSPORTI; VODITELJ TRANSPORTA; TOMISLAV BUNČIĆ; +385 99 49 59 699; [email protected]
Transport - Muhić Trans d.o.o vrši transport svih vrsta roba po cijeloj Evropi. Vrhunskim VOLVO kamionima koji
zadovoljavaju sve uslove za nesmetan transport, ekološke norme i siguran prevoz robe svakodnevno se krećemo
cestama zapadne Evrope. Muhić Trans d.o.o je posebno specijaliziran u transportu namještaja, građevinskih
materijala i opreme.
Špedicija - Muhić Trans d.o.o će uskoro u dijapazonu svojih usluga posjedovati moderan carinsko - špediterski
terminal kako bi upotpunili set usluga koje nudimo. Carinski terminal sa modernim špediterskim prostorijama,
benzinskim pumpama gradimo u užem centru glavnog grada Bosne i Hercegovine.
Export-import - Muhić Trans d.o.o se bavi uvozom i izvozom širokog spektra roba i usluga. Primarno tržište kada
je u pitanju izvoz su Njemačka, Austrija i Hrvatska. Posredništvom izvozimo veliki broj proizvoda BH proizvođača
u zemlje zapadne Evrope. Pored izvoza veliku pažnju pridajemo i uvozu roba visokog kvaliteta iz fabrika širom
zapadne Evrope.
POLIĆTRANS d.o.o.Posušje i POLIĆTRANS d.o.o. Sarajevo su privatne tvrtke osnovane 1990. i 2000. godine. Naše glavne djelatnosti su:
• međunarodni kamionski prijevoz
• međunarodno otpremništvo
POLIĆ SERVIS d.o.o. privatna je tvrtka osnovana 2000. godine, sa sjedištem u Posušju.
POLIĆTRANS d.o.o. - Posušje
88240 Posušje; BiH; Meljakuša bb; Tel.: +387 39 680 951, 682 425, 681 354; Fax: +387 39 682 428; E-mail: [email protected]
PETRIĆ Vršani Bijeljina
055/371-091, 371-233
PRIMENA SAVREMENIH
INFORMACIONIH
TEHNOLOGIJA
AUTO TRANSPORT OPASNIH MATERIJA
Prof. dr Pavle Gladović
mr Vladimir Popović
Primena savremenih informacionih tehnologija u svim vidovima transporta, danas, predstavlja neizbežnu realnost. Transport predstavlja kičmu
industrije, i samim tim integralni deo današnjice. Ekološki problemi planete su sve veći, a uništavanje toksičnog otpada predstavlja neizbežnu
realnost. Transport opasnih materija nije moguće izbeći pa samim tim ni postojanje rizika. Implementacijom savremenih informacionih tehnologija
u procese transporta ubrzava se vreme rešavanja postavljenih zadataka i reagovanja na nastali problem. Većina proizvođača teretnih vozila
razvija savremene softvere koji omogućuju praćenje vozila i procesa na vozilu. Međutim, ovi sistemi još uvek nisu u potpunosti usavršeni za
određene transportne zadatke, a u većini slučajeva, mnogi prevoznici nisu u mogućnosti nabaviti ovakav softver zbog visoke cene koštanja.
K
ada je reč o transportu opasnih
materija, primena savremenih
informacionih tehnologija je
neizbežna. Proces transporta opasnih
materija je složen proces, koji, ukoliko
ga rasčlanimo na osnovne komponente, se sastoji od:
1.Analize vrste (tipa) opasne materije
i njene količine (odabir transportne
ambalaže) koja se transportuje,
2.Izbor optima lnog prevoznog
sredstva,
3.Planiranje i definisanje rute (itinerera) kojim će se opasna materija
kretati,
4.Praćenje opasne materije u transportu (trenutni položaj vozila, kao i
stanje tereta, temperatura, pritisak i sl.)
5.Reagovanje u slučaju nastanka akcidentnog događaja:
•• Lociranje mesta udesa, vreme
udesa, meteorološki uslovi,
•• Dostavljanje podataka logističkom (upravljačko-kontrolnom centru)
o karakteristikama udesa, dubini i
površini zona prostiranja primarnog i sekundarnog kontaminacionog
oblaka, obaveštavanje kriznih ekipa
(policija, vatrogasne ekipe, zdravstvene
službe, komunalne službe, specijalizovane vojne jedinice i dr.)
•• Unošenje i obrada podataka u
centralni računar, dobijanje izlaznih podataka i simulacija kretanja
opasnosti,
•• Formiranje koncepcije reagovanja na osnovu obrađenih podataka i
simulacije,
•• Dostavljanje podataka o načinu reagovanja akterima udesa i kriznoj ekipi
(policija, vatrogasne ekipe, zdravstvene
službe, komunalne službe, specijalizovane vojne jedinice i dr.)
•• Reagovanje aktera udesa i krizne
ekipe, izveštaj o sanaciji štete, prikupljanje i smeštanje u bazu podataka.
Zahvaljujući računarima i internetu, kreiranje baze podataka
o vrstama opasnih materija kao i
o vrstama prevoznih sredstava je
olakšano. Komunikacija između
naručioca transporta i prevoznika
je trenutna, tako da je proces analize
opasne materije koja se prevozi i izbor optimalnog prevoznog sredstva u
mnogočemu olakšan (Slika 1.).
Međutim mnogo kompleksniji
problem, jeste planiranje najbezbednije rute. Ovo ne znači da prevoznik
treba izabrati najkraću rutu već najbezbedniju, pri čemu treba pokušati
izbeći veća naseljena mesta. Razvoj
Geografskog informacionog sistema
(GIS) i njegova komercijalizacija, kao i
laka dostupnost, rešavaju i ovaj problem. GIS pruža mogućnost korišćenja
velikog broja softverskog alata u cilju
pregleda i analize prostornih mreža
(kao što su mreže puteva i ulica,
železničkih pruga, plovnih puteva,
digitalne mape terena i dr.). Agencija
za auto-puteve u Francuskoj koristi
GIS od 1989 za mnoge namene: uzroci
saobracajnih nezgoda se vizuelizuju te
se bezbednost poboljšava tamo gde je
najpotrebnije.
Praćenje kretanja opasne materije
na digitalnoj mapi omogućeno je
pridruživanjem GPS-a već pomenutim
tehnologijama. Konstantna komunikacija između ekipe u vozilu i logistike
transporta (upravljačko-kontrolnog
centra), ostvarena je putem GSM-a,
kako audio tako i vizuelnom vezom,
zahvaljujući GPRS standardu. Danas,
je ovaj sistem rasprostanjen na svim
kontinentima i sa svojim različitim
aplikacijama predstavlja osnovu komunikacionih tehnologija. GSM sistem se
sastoji iz tri ključna podsistema- podsistema mobilnih stanica, podsistema
baznih stanica i mrežnog podsistema.
U transportu, ovaj sistem zauzima
veoma bitno mesto jer omogućuje:
1.Komunikaciju na relaciji vozač–dispečer–ostali akteri TP,
2.Hitan poziv u slučaju nezgode ili
pojave otkaza,
3.Razmenu tekstualnih poruka i drugih digitalnih podataka,
4.Beleženje toka komunikacije,
5.Integraciju sa ostalim postojećim
sistemima.
Sistem G3 predstavlja moćnu simbiozu hardvera i softvera koja pojavu
rizika u transportu opasnih materija
svodi na minimum. Takođe, ubrzava
donošenje adekvatnih odluka u slučaju
nastanka akcidenta, kao i prikupljanje
potrebnih podataka za dalju analizu.
Za procenu i prognozu hemijske
situacije pri udesima izazvanim opasnim materijama koriste se sledeći
polazni podaci:
1.podaci o udesu ( mesto i vreme
udesa, karakter udesa),
2.vrsta ili tip opasne materije,
3.meteorološki uslovi.
Informacija o karakteru udesa
može se dobiti prema rezultatima prethodne ocene potencijalno opasnih
objekata, sumiranjem podataka za sve
oblike izviđanja, vojnih izveštaja i informacija od resornih ministarstava i
različitih civilnih struktura.
Vrsta opasne materije određuje se
korišćenjem odgovarajućih tehničkih
sredstava za izviđanje hemijske kontaminacije. Ukoliko se ne poseduju
takva sredstva i podaci, pretpostavka
o vrsti opasne materije može biti
izrađena pomoću analize podataka
o objektu i prepoznavanjem simptoma otrovanog (ili kontaminiranog)
ljudstva.
Meteorološki uslovi u znatnoj
meri određuju kontaminacioni potencijal konkretne opasne materije. Za
prognozu posledica udesa neophodno
je poznavanje brzine i pravca stanja
prizemnog sloja vazduha (inverzija,
izosermija, konvekcija), temperature
vazduha i površine tla.
Za procenu i prognozu hemijske situacije pri hemijskom udesu, uz
Mart 2011 LOGISTIKA
49
nastajanje primarnog ili sekundarnog oblaka, potrebno je odrediti/
izračunati:
1.dubinu prostiranja primarnog i sekundarnog oblaka,
2.površinu zona prostiranja,
3.prikaz podataka na karti,
4.vreme dolaska oblaka na zadatu
granicu,
5.v r e m e t r a j a n j a h e m i j s k e
kontaminacije,
6.procenu gubitaka ljudstva u žarištu
udesa,
7.procenu gubitaka ljudstva u zoni
prostiranja oblaka i
8.procenu kontaminacije otvorenih
izvora vode.
tehnike. Međutim, sama priroda
hemijskih udesa je takva da oni nastaju iznenada i često, na nepredvidivim
mestima (pri transportovanju opasnih
materija), tako da su brzina delovanja
i nacin angazovanja radnih ekipa najvazniji cinioci u saniranju posledica
udesa.
Zato su jednostavni matematicki
modeli posebno pogodni u takvim
situacijama, jer u kratkom roku daju
pribliznu procenu hemijske situacije, na
osnovu cega se mogu preduzeti odredjene mere radi zastite stanovnistva,
materijalnih sredstava i zivotne sredine.
Neke opasne materije mogu uporedo da formiraju primarni i
sekundarni oblak. Takav slučaj javlja se pri razlivanju opasnih materija
čija je temperatura ključanja niža od
temperature okoline (amonijak, hlor,
vinilhlorid i sl.).
Na račun povišenog pritiska,
koji postoji u rezervoaru, i interakcije razlivene mase opasne materije
sa podlogom i okolnim vazduhom
formira se primarni oblak. Usled postepenog isparavanja razlivene opasne
materije nastaje sekundarni oblak.
Kompleksan matematički model,
koji opisuje promene koncentracija
para opasne materije u prostoru i vremenu za takav slučaj, zasniva se na
fizičkom modelu realnih dešavanja
tokom udesa i disperzije para opasne
materije, što je praćeno sledecim
pretpostavkama:
Rezultati procene hemijske situacije, nastale pri udesima izazvanim
opasnom materijom na bazi kompleksnih modela, obuhvataju niz realnih
fenomena koji prate složen proces nastanka i dinamike udesa, tako da se, pri
jednostavnijim konfiguracijama terena, dobro slažu sa eksperimentalnim
podacima, ali traže posebno obučene
korisnike i visoke resurse računarske
Pri dobijanju informacija o udesu
na industrijskom kompleksu ili na
transportnom sredstvu sa opasnom
materijom, u centralni računar se unose:
1.identifikacioni podaci (vreme i datum nastanka udesa, vrsta i masa
opasne materije, pravac i brzina vetra),
2.žariste udesa,
3.dubine i površine zona prostiranja
primarnog i sekundarnog kontaminacionog oblaka.
50
LOGISTIKA 2011 Mart
Prikazivanje podataka o udesu
na digitalizovanoj karti
Površine žarišta udesa i zona
prostiranja primarnog i sekundarnog
kontaminacionog oblaka označavaju se
punim linijama crvene odnosno plave
boje. Dubine prostiranja primarnog i
sekundarnog oblaka dimenzionišu se
tankom linijom sa strelicama, iznad kojih se nanose brojčane vrednosti .
Nakon procene i prognoze učinaka
dejstva kontaminacije, formira se
zaključak i obaveštavaju subjekti odgovora na udes koji su povezani i
umreženi u sistem:
Svaki od subjekata ima osposobljene i opremljene snage koje u većoj
ili manjoj meri učestvuju u reakciji, pri
čemu zadaci istih moraju biti precizno
definisani:
•• policija: obezbeđenje razrađenih
puteva komunikacije (putevi vozila
Slika 1. Algoritam procesa transporta opasnih materija sa
primenom savremenih informacionih tehnologija
HMP i vatrogasne jedinice u dolasku
i odlasku, putevi ostalih službenih vozila, pravac i putevi organizovanog
transporta eventualne evakuacije građana), sprečavanje kriminala (fizičko
obezbeđenje javnih, službenih i stambenih objekata u slučaju evakuacije),
sprečavanje pristupa mestu akcidenta
neslužbenim licima, očuvanje javnog
reda i sl.,
•• vatrogasne jedinice: pored lokalnih
vatrogasaca, koje se još (odakle) jedinice angažuju u izvlačenju zatrovanih i
povređenih (izolacioni aparati) i kojim
se sredstvima gasi požar,
•• zdravstvene službe: pored lokalne
HMP koje se još (i odakle) angažuju
u zbrinjavanju, ko i gde vrši trijažu,
koje stacionarne ustanove su nadležne
za lešenje (u tom delu elaborata mora
da stoji mesto, način i ko sprovodi dekontaminaciju, odeljenje gde se leče,
kriterijumi za hitan otpust ili premeštaj drugih bolesnika radi oslobađanja
potrebnih kapaciteta, mogućnost za
angažovanje dodatnih medicinskih
stručnjaka i sredstava, uloga svakog
pojedinca), koje institucije preventivne
medicine vrše detekciju, identifikaciju
i kontrolna merenja hemijskih agenasa
u vazduhu i vodi,
•• komunalne službe: obezbeđenje
snabdevanja pijaćom vodom i životnim namirnicama, obezbeđenje rada
javnih službi, angažovanje odgovarajućih službi u raščišćavanju mesta
akcidenta, neophodnih vozila za slušaj
evakuacije građana i sl.,
•• hidrometeorološke ustanove: procena zahvaćenosti teritorije otrovnim
oblakom, pravac i brzina njegovog širenja i davanje drugih podataka od
značaja,
•• specijalizovane jedinice i ustanove
VS: raščišćavanje i dekontaminacija
terena, učešće vojne MMP i stacionarnih zdravstvenih ustanova u lečenju,
mogućnost potrebe za vazdušnim
transportom tesko unesrećenih,
•• saobraćajna preduzeća: evakuacija
i prevoženje građana do mesta naznačenja, prevoz potrebne opreme za
raščišćavanje i sanaciju i sl.
ISPITIVANJE
SAOBRAĆAJNE
SIGNALIZACIJE
FOTOMETRIJSKA MERENJA U BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA
Dr Vladan Škerović dipl.ing
Milan Božić dipl.ing
Uočljivost
• Generalno je prepoznato da je vid
najvažniji način čulnog opažanja koji
se koristi za prikupljanje informacija
u toku vožnje, obuhvatajući do 90%
ukupnih prikupljenih informacija
(CIE137-2000- THE CONSPICUITY
OF TRAFFIC SIGNS IN COMPLEX
BACKGROUND)
• Od velikog je značaja da oni objekti
i pobude koje moraju biti uočene u cilju izvođenja uspešne i sigurne vožnje,
budu ti koji će biti prvi uočeni i locirani od strane vozača
Elementi puta koji su predmet vizuelne percepcije vozača:
• Saobraćajni znaci
• Oznake na kolovozu
• Osvetljenje saobraćajnica
Standardi koji se primenjuju
za sobraćajnu signalizaciju
–horizontalnu i vertikalnu
• EN 12899-1 Fixed, vertical road
traffic signs - Part 1: Fixed signs
• EN 12966 –Road vertical signs-Variable message traffic signs
• E810 Standard Test Method for
Coefficient of Retroreflection of Retroreflective Sheeting Utilizing the
Coplanar Geometry
• D4956 Standard Specification for
Retroreflective Sheeting for Traffic
Control
• E1709 Standard Test Method for
Measurement of Retroreflective Signs
Using a Portable Retroreflectometer
• E811 Standard Practice for Measuring Colorimetric Characteristics
of Retroreflectors Under Nighttime
Conditions
• EN 1436 Road marking materials
- Road marking performance for road
users
• D4061 Standard Test Method
for Retroref lectance of Horizontal
Coatings
JUS/SCS standardi
• SRPS EN 1436
• SRPS EN 12899-1
• SRPS EN 12966
Preporuke CIE
• Publication CIE 54.2-2001: Retroreflection: Definition and measurement
• Publication CIE144:2001:Road surface and road marking ref lection
characteristics
• Publication CIE137:2000 - The
conspicuity of traffic signs in complex
background
• Publication CIE38:1977 Radiometric And Photometric Characteristics
of Materials And Their measurement
• CIE Publication No. 15.2 Colorimetry, 2d ed.
• CIE Standard S 001/ISO IS 10526,
Colorimetric Illuminants
• CIE Standard S 002/ISO IS 10527,
Colorimetric Observers
• Publication CIE69-1987: Methods
of characterizing illuminance meters
and luminance meters: Performance,
characteristics and specifications Laboratorija za Fotometriju
L a b or a t or ij a z a i s pit i v a nj e
saobraćajne signalizacije AMSS Centra za motorna vozila d.o.o. je prva
laboratorija na širem prostoru Balkana
koja je akreditovana u skladu sa SRPS
ISO/IEC 17025 kao ispitna laboratorija i u okviru koje su stvoreni uslovi
za ispitivanje i ocenu usaglašenosti sa
standardima za sve vrste signalne opreme koja se koristi u saobraćaju.
Скраћени обим акредитације
/ Short description of the
scopeоптика, фотометријска и
ра д иоме т ри јс к а ис п и т и в а њ а :
саобраћајни знакови, самосветлећи
саобраћајни знакови, сигналне
с ве т и љке, фар ови, с ве тло с на
опрема, ретрорефлект у јући
с и г на л н и у р е ђ аји и оп р е м а ,
ре т рорефлект у јућ и материја л
за хоризонта лне ознаке на
колов оз у, р е т р ор е флек т у ј у ће
ф ол и ј е , с и г н а л н а оп р е м а с а
ретрорефлектујућим својствима,
саобраћајнице / optics, photometric
and radiometric testing: Fixed vertical traffic signs, transilluminated
traffic signs, externally illuminated
traffic signs and variable message traffic
signs, signal devices, headlights, lighting equipment, retroreflecting signaling
devices and equipment, retroreflecting material for horizontal pavement
markings, retroreflecting materials,
road lightingмеханичка испитивања:
цел и с к лопови с ао бра ћ ајн и х
знакова, саобраћајни знакови / mechanical testing: traffic signs including
plates and posts
Laboratorija je realizovala univerzalni sistem za merenje retrorefleksije
i drugih fotometrijskih i kolorimetrijskih karakteristika saobraćajnih
znakova i materijala za horizontalnu
signalizaciju u osnovnim geometrijama merenja u skladu sa SRPS EN
1436, SRPS EN 12899-1, SRPS EN
12966.
Realizovani su:
• CIE goniometrijski sistem
• Me t o d a d i r e k t n o g m e r e nj a
luminancije
• Standardne metode merenja hromatskih koordinata u geometriji 45o/0
u noćnim (izvor A) i dnevnim (izvor
D65) uslovima
• Mehanička ispitivanja na defleksiju
usled dejstva vetra u skladu sa SRPS
EN 12899-1
Pored ovih, Laboratorija je u
mogućnosti da izvrši ispitivanja
Mart 2011 LOGISTIKA
51
retroreflektujuće opreme na vozilima
(sigurnosnih trouglova, tabli za spora
vozila) u skladu sa odgovarajućim ECE
propisima.
L aborator ija z a fotomet riju A M S S - C ent r a z a motor n a
vozila, akreditovala je metodu merenja fotometrijskih parametara
(luminancije i osvetljenosti) instalacija
javnog funkcionalnog osvetljenja na
saobraćajnicama, uključujući kritična
mesta kao što su tuneli i raskrsnice.
Metoda merenja je u sk ladu sa
Publication CIE30-2(TC-4.6)1982:
Calculation and measurement of
Luminance and illuminance in road
lighting. Ovim merenjima se po prvi
put kod nas može proveriti da li izvedeno stanje odgovara zahtevima
projekta, kao i da li instalacija u eksploataciji radi u skladu sa zahtevima.
Među najvažnijim novinama koje
su plod razvoja u okviru AMSS-CMV
je realizacija vozila i metodologije snimanja puteva po iRAP tehnologiji.
Specijalno vozilo za snimanje i
ocenu puteva po iRAP tehnologiji
(Internationa l Road Assesment
Program) AMSS –Centra za motorna
vozila, dobilo je Međunarodnu akreditaciju od strane iRAP-a, kao jedno od
ukupno tri takva vozila u Evropi.
Razvoj
U toku je rad na unapređenju
samog vozila i cele tehnologije iRAP
uvođenjem specijalne kamere i celog
sistema za snimanje parametara
saobraćajne signalizacije, kao i fotometrijskih parametara osvetljenja
saobraćajnica iz vozila u pokretu.
52
LOGISTIKA 2011 Mart
Laboratorija za Fotometriju
• Merenje svetlosne jačine i luminancije signalnih svetala i samosvetlećih
saobraćajnih znakova(sa unutrašnjim
osvetljenjem)
• Ispitivanja I sertifikacija znakova sa
promenljivim porukama prema SRPS
EN 12966
• Merenje na terenu
• Merenje osvetljenosti i luminancije
na sobraćajnicama prema
• Publication CIE30-2(TC-4.6)1982:
Calculation and measurement of Luminance and illuminance in road
lighting
• Merenje sistema svetlosnog obeležavanja na aerodromima prema
• ICAO (INTERNATIONAL CIVIL
AVIATION ORGANIZATION)
• ANNEX 14 INTERNATIONAL
STANDARDS AND RECOMMENDED PRACTICES AERODROMES
• ANNEX 14 TO THE CONVENTION ON INTERNATIONAL CIVIL
AVIATION
• VOLUME I AERODROME DESIGN AND OPERATIONS, THIRD
EDITION - JULY 1999
• Merenje fotometrijskih karakteristika svetlosne signalizacije koja se
koristi u saobraćaju
• ISO 16508/CIE S006.1/E : joint ISO/
CIE standard: Road traffic lights - Photometric properties of 200 mm roundel
signals (1999)
• Akreditacija prema ISO 17025:2006
General requirements for the competence of testing and calibration
laboratories
• Metrološka sledivost - međunarodno priznata
U sa rad nji sa nad ležnim
ustanovama (organima uprave i
preduzećima), cilj AMSS – Centra
za motorna vozila je da se kroz ove
aktivnosti trajno utiče na povećanje
opšte bezbednosti svih učesnika u
saobraćaju, primenom svih standarda kvaliteta. U pogledu samih
saobraćajnih znakova, ideja je formiranje sveobuhvatne baze podataka
sobraćajnih znakova na putevima
Srbije, koja bi relevantnošću podataka omogućila onima koji se
bave održavanjem puteva, ažuran
i kvalitetan uvid u realno stanje
saobraćajne signalizacije i stanja na
putu uopšte. Sertifikacija samih znakova treba da omogući domaćim
proizvođačima i uopšte putnoj privredi
da postane regionalni lider u ovoj
oblasti i omogući joj konkurentnost na
svim tržištima.
GMP LOGISTICS
International freight forwarding and logistics
Međunarodna špedicija „GMP Logistics“ doo pruža
špediterske usluge svih vrsta, organizacija transporta
u cijelom svijetu (drumski, brodski, željeznički, avio),
kao i konsultantske usluge iz svih oblasti poslovanja.
Za sva pitanja stojimo Vam na raspolaganju.
Branka Popovića 12
78000 Banja Luka
Bosna i Hercegovina
tel: +387 51 379 241
fax: +387 51 379 240
[email protected]
[email protected]
[email protected]
www.gmplogistics.com
Mart 2011 LOGISTIKA
53
Projekat LOKATOR
Projekt Lokator dizajniran je da
pruži funkcionalnost praćenja jednog
ili više vozila pomoću sistema globalnog pozicioniranja (GPS), mreže
mobilnih komunikacija (GPRS sustav) i interneta. Sustav omogućuje
korisniku praćenje pozicija i kretanja
vozila preko jednostavnog web sučelja.
Pozicije se određuju pomoću uređaja
instaliranog u vozilo koji prikuplja
podatke o poziciji i brzini uređaja.
Prikupljeni podaci zatim se šalju preko
mobilne mreže do centralne baze
gdje se pohranjuju i odakle ih može
pročitati korisnik preko posebnog web
sučelja.
Osnovne značajke sustava:
Satelitsko pozicioniranje i praćenje
•• Pregled kretanja vozila Omogućava
pregled kretanja jednog ili više vozila
na mapi u odabranom periodu, uz mogućnost stiliziranja prikaza od strane
korisnika.
•• Prikaz trenutnih lokacija vozila
Jednostavan izbornik preko kojeg se
mogu prikazati trenutne lokacije odabranih vozila.
•• Prikaz puta korak po korak Prikazivanje pređenog puta vozila korak po
korak prema snimljenim lokacijama u
odabranom periodu.
•• Grafički prikaz brzine kretanja
Grafičko predočenje brzine kretanja
odabranog vozila u odabranom periodu, kao i vrijednost pređenog puta.
•• Statistika Jednostavan pregled statistike po snimljenim točkama uz
prikaz vrijednosti pređenog puta i
mogućnosti izvoza u .xls datoteku.
•• Administracija vozila Administracijska ploča preko koje se može
upravljati postavkama vozila.
•• Zadane rute Mogućnost postavljanja zadanih lokacija koje je vozilo
(ili više vozila) trebalo posjetiti u određenom periodu i provjera da li su te
lokacije posjećene.
•• Višestruki računi Svaki korisnik
sustava može napraviti podračune za
pristup sustavu i administraciji sustava
(ovisno o postavkama).
•• Mogućnost grupiranja vozila Postavljanje grupa vozila - npr. dostavna
vozila, osobna vozila itd.
Način rada
Preko GPS signala uređaj bilježi
trenutnu poziciju vozila i ostale
potrebne podatke. Zatim se te pozicije
putem mreže mobilnih komunikacija
(konkretno GPRS tehnologijom) šalju
na naš server (ukoliko nije dostupan
GPRS signal onda se spremljeni podaci
čuvaju na uređaju dok se ponovno ne
uspostavi signal). Ti podaci dostupni
su korisniku koji iz svog web preglednika vrši pregled naših stranica.
Shematski prikaz
Potrebne tehnologije
Za pristup aplikaciji potrebno je
imati instaliran Adobe Flash Player
(minimalna verzija 9). Ukoliko nemate
instaliran možete ga preuzeti sa Flash
Player - odaberite vaš operacijski sustav i zatim koji tip internet preglednika
koristite.
Pincom d.o.o.
Kardinala Stepinca bb
88000 Mostar
Telefon
(+387 36) 333-550
Fax
(+387 36) 333-552
Informacije
[email protected]
54
LOGISTIKA 2011 Mart
PRAKTIČNE
KORISTI
PRIMENE TELEMATSKIH SISTEMA PRI IZVRŠENJU
PREVOZA TERETA U DRUMSKOM TRANSPORTU
docent dr Budiša Kostić, dipl. inž. saobraćaja
Abstrakt. Svaki transportni proces realizuje se sa određenim stepenom rizika koji se u svim fazama njegove realizacije nastoji svesti na najniži mogući nivo.
Prilikom obavljanja transporta često dolazi do nepredviđenih situacija koje imaju za posledicu pojavu odstupanja od plana izvršenja prevoza tereta. Prevoz
tereta se vrlo često obavlja kroz gradske sredine čime se utiče na povećanje zagušenosti u saobraćaju, povećanje broja nezgoda i oštećenje putne mreže.
Odstupanja koja nastaju kao posledica svega toga dovode do poremećaja u vremenima isporuka robe i stvaraju probleme vezane za vreme rada vozača što
često ima za posledicu angažovanje dodatnih vozila i vozača za obavljanje istog transportnog rada čime se povećavaju troškovi transporta. Sve to rezultira
nezadovoljstvom klijenata, većim operativnim troškovima, stresnim situacijama za vozače i opadanjem proizvodnosti, odnosno povećanjem rizika. U svemu
ovome svoju ulogu pronalazi telematika (TELEkomunikacije + inforMATIKA). Primena telematskih sistema neće dovesti do rešavanja svih problema koji
se pojavljuju tokom obavljanja transporta ali će ukazati na one probleme kojima se mora posvetiti posebna pažnja u cilju njihovog otklanjanja, odnosno
smanjenja rizika u procesu izvršenja prevoza u transportnom procesu. Ovaj rad ima za cilj da na osnovu sakupljene, obrađene i sistematizovane literature
prikaže telematske sisteme, kao jedan od načina za kvalitetnije upravljanje prevoznim procesima, i da proširi znanja u oblasti primene ovih sistema za
dobijanje neophodnih alata za povećanje bezbednosti, produktivnosti i efikasnije upravljanje rizikom u izvršavanju prevoza robe u transportnom lancu.
Uloga telematskih sistema
u transportnom lancu
Osnovna uloga telematike u transportnim sistemima je obezbeđivanje
određenih podataka vezanih za transportni proces ili za rad vozila i vozača,
memorisanje, obrada i prenos tih podataka do korisnika. Time se stvara
mogućnost dobijanja informacija na
osnovu kojih se donose odgovarajuće
upravljačke od lu ke značajne za
poboljšanje kvaliteta funkcionisanja
transportnog sistema i upravljanja
tim procesom uz smanjenje rizika
nastajanja neželjenih posledica u
izvršavanju planiranog transportnog
zadatka.
Telematski sistemi predstavljaju
sastavni deo informacionih sistema u
transportnim preduzećima. Kao takvi
omogućavaju dobijanje određenih podataka potrebnih za izračunavanje
izmeritelja rada u prostoru i vremenu
na osnovu kojih se ocenjuju rezultati
rada grupe vozila ili ukupnog voznog
parka u cilju donošenja odgovarajućih
odluka koje će dovesti do povećanja
kvaliteta transportnih usluga i smanjenja rizika u procesu izvršenja
transporta.
Za dobijanje tih podataka mogu
se koristiti različiti izvori. Pre svega
misli se na uređaje koji predstavljaju sastavni deo standardne opreme
vozila kao što su tahografi i čitači
broja obrtaja. Pored ovih uređaja, na
vozilu mogu biti ugrađeni i merač
potrošnje goriva, CAN-BUS mreža
za dobijanje različitih podataka vezanih za rad vozila ili razni drugi
elektronski davači ulaznih signala sa
kabine ili šasije vozila (npr. senzori).
Povezivanjem ovih uređaja sa on-board
kompjuterom postavljenim u vozilu
omogućava se precizno sakupljanje i
prikazivanje svih podataka koji su sa
njih raspoloživi. Prebacivanjem ovako
dobijenih podataka u službu za njihovu obradu, najčešće preko GSM
mreže, i korišćenjem odgovarajućih
upravljačkih softvera formira se
čitav jedan niz izveštaja značajnih za
donošenje odgovarajućih odluka vezanih za upravljanje voznim parkom
i preduzimanje planskih aktivnosti
za smanjenje rizika u transportnom
procesu. Na taj način se ostvaruje
kompletan uvid u rad pojednih vozila i
voznog parka u celini i utvrđuju se pojedini delovi prevoznog procesa koje
je potrebno posebno razmatrati u cilju
otklanjanja određenih nedostataka
ili se identifikuju vozači kojima je
potrebna dodatna obuka kako bi se
smanjili određeni troškovi pre svega
oni vezani za potrošnju goriva a,
prevashodno za eliminisanje svih
pojavnih oblika koji predstavljaju indikatore povećanja rizika potpunog
izvršenja transportnog zadatka.
Tahografi (Papić, Božić i Jovanović,
2000), kao jedan od mogućih izvora
podataka, imaju mogućnost prikazivanja sledećih veličina:
•• trenutna brzina kretanja vozila;
•• trenutan broj obrtaja motora;
•• brojčanik odometra;
•• vrsta radnog vremena vozača i
suvozača.
Sa analognog zapisa tahografa, po
prekidu ili završetku vožnje, mogu se
dobiti sledeći podaci:
•• promene brzine tokom vožnje;
•• promene broja obrtaja motora tokom vožnje;
•• vreme kada su registrovane vrednosti posmatrane veličine;
•• broj pređenih kilometara;
•• vremena vožnje i vremena drugih
aktivnosti.
Uz pomoć ovih podataka i podataka o količini prevezenog tereta
koji se dobijaju preko senzora ili iz dokumenata vezanih za transport, može
se izračunati ostvareni transportni
rad koji predstavlja izlaz iz transportnog procesa na osnovu koga se
utvrđuje efikasnost sistema, a samim
tim i njegov kvalitet. Na osnovu ovih
podataka kao i ostalih podataka dobijenih sa CAN-BUS mreže (potrošnja
goriva, nagla ubrzavanja i kočenja,
rad motora u praznom hodu, promena stepena prenosa i sl.) mogu se
izvući odgovarajući zaključci vezani
za stil vožnje vozača, vremena rada,
brzine vozila i prekoračenja dozvoljene
Mart 2011 LOGISTIKA
55
brzine, nepoštovanja propisa u vezi
sa dozvoljenim vremenima rada
posade vozila a takođe se može vršiti
i kontrola vozača sa aspekta potrošnje
goriva (vozači su često spremni na
razne oblike malverzacije u vezi sa
količinom potrošenog goriva).
Većina ovih podataka može biti
dostupna u realnom vremenu preko
sistema koji koriste GSM mrežu za
prenos podataka. Međutim, što je
veća količina podataka koja se prenosi
preko ovog sistema veći su i troškovi
komuniciranja pa je za prenos podataka u realnom vremenu potrebno
izabrati one podatke koji su zaista
trenutno potrebni, prevashodno za
identifikovanje rizika radi preduzimanja mera njegove prevencije, dok se
ostali podaci mogu preuzeti sa vozila
po povratku u bazu. Na taj način se
znatno smanjuju troškovi prenosa
podataka.
Značajan broj podataka može se
dobiti ugrađivanjem senzora na vozilo
koji se postavljaju na zahtev korisnika kao dodatna oprema na vozilu.
Podaci se sa ovih senzora prenose na
on-board kompjuter gde se memorišu
za potrebe dalje analize. Senzori se
mogu postaviti na tovarni prostor
vozila u cilju određivanja težine ili zapremine tereta koji se prevozi, mada se
zbog velikih troškova korišćenja senzora kao izvori ovih podataka češće
koriste dokumenta vezana za transport. Postavljanje senzora na vratima
priključnog vozila može se koristiti za
utvrđivanje neovlašćenog otvaranja
tovarnog prostora koje može biti signalizirano preko on-board kompjutera
i sistema za praćenje vozila. Pomoću
senzora mogu se dobiti informacije
o svakom otvaranju vrata koje su
praćene informacijama o vremenu i
lokaciji na kojoj je do toga došlo koje
se dobijaju preko GPS sistema. Za
zaštitu vozila i vozača mogu se koristiti i druge vrste zaštitnih uređaja
(alarm) pomoću kojih se signalizira problem (ovo se obično koristi
kod prevoza robe visoke vrednosti).
Uz pomoć kartice za identifikaciju
vozača može se sprečiti pokretanje
vozila čime se onemogućava njegova
krađa. Postavljanje senzora je posebno
značajno za određivanje temperature
na kojoj se prevozi roba i za signalizaciju u slučaju pada temperature
ispod dozvoljene vrednosti kako bi se
blagovremenim reagovanjem sprečilo
oštećenje robe. Time se takođe štite i
interesi preduzeća u slučaju da klijent
56
LOGISTIKA 2011 Mart
ima primedbe na kvalitet isporučene
robe (davanjem dokaza da je roba
transportovana na ispravan način).
Telematski sistemi mogu se takođe
koristiti i za dobijanje podataka o vremenu dolaska ili odlaska sa mesta
utovara ili istovara i za utvrđivanje
uzroka pojave odstupanja od plana
rada pri čemu je potrebno izvršiti integraciju sa softverom za dispečiranje
i rutiranje. Klijenti dobijaju informacije o vremenu dolaska vozila i na
taj način se povećava kvalitet usluge
čime se utiče na kvalitet celokupnog
transportnog sistema. Utvrđivanjem
lokacije vozila uz pomoć ovih sistema
stvara se mogućnost sakupljanja robe u
povratku u slučaju pojave naknadnog
posla za vreme obavljanja transportnog
zadatka. Vozači dobijaju informaciju
u vidu tekstualnih poruka od strane
rukovodioca koja se odnosi na lokaciju gde treba da svrate u povratku
radi preuzimanja robe koja nije bila
planirana prilikom polaska vozača na
obavljanje transportnog zadatka čime
se ostvaruje bolje iskorišćenje vozila.
Informacije ovog tipa mogu se dobiti i
preko sistema za informisanje o realizaciji tranportnog procesa gde postoji
mogućnost sukcesivnog slanja informacija vozačima vezanih za obavljanje
transportnog zadatka.
Primer sistema koji se koristi u
vozilima Mercedes Benz-a je Fleet
Board sistem (Daimler Chrysler, 2002)
koji u suštini predstavlja telematski
internet servis razvijen u svrhu kvalitenijeg upravljanja voznim parkom.
Ovaj sistem pruža različite vrste
usluga svojim korisnicima. U zavisnosti od odluke klijenata o uslugama
koje će koristiti određuju se potrebni
hardverski uređaji koje je potrebno
postaviti na vozila. Osnovne komponente Fleet Board sistema (slika 1.)
su: 1. Telefonski aparat; komunikacioni modul; 2. Prekidači za promenu
funkcije Fleet Board sistema (slika 2.);
3. GPS antena; 4. Fleet Board GSM antena; 5. GSM primopredajni uređaj;
7. Fleet Board kontrolna jedinica; 8.
Kompjuter povezan sa teminalom za
vozača; 9. Teminal za vozača: ekran/
tastatura.
Za napajanje ovog sistema koristi se standardni izvor napajanja
na vozilu od 12 V. Da bi kompjuter
mogao da upravlja sistemom i da ga
kontroliše potrebno je sistem opremiti senzorskim elementima. Uz
pomoć ovih elemenata koji su aktivni
u sistemu može se utvrditi trenutno
S125 – prekidač za slučaj opasnosti
S126 – prekidač za kontakt sa bazom
S127 – prekidač za slanje SMS poruke
S128 – prekidač za aktiviranje 24-časovnog praćenja
Slika 2. Prekidači za promenu funkcije Fleet Board sistema
stanje motora ili vozila u celini. Svi podaci koji se odnose na trenutno stanje
vozila prikupljaju se na CAN-BUS
mrežu i dalje preko komunikacionog
modula šalju na Fleet Board kompjuter
(slika 3).
Fleet Board kompjuter je sa
jedne strane povezan sa GPS antenom koja se postavlja na retrovizor
suvozačevog mesta i koja se koristi za
određivanje trenutne lokacije vozila
(slika 4.). Podaci koji se smeštaju na
ovaj kompjuter mogu biti raspoloživi
vlasniku vozila. Prijem i slanje podataka se vrši putem GSM mreže (slika
4.). Za ovu svrhu potrebno je postaviti GSM antenu na krovu kabine
vozila koja je povezana preko GSM
primopredajnog uređaja sa Fleet Board
kompjuterom. Antena treba da se
postavi na što većoj visini jer je u tom
slučaju potrebno manje energije za prijem signala željenog kvaliteta. Podaci
koji se prenose memorišu se u Fleet
Board serveru.
Za prenos podataka može se
koristiti i GPRS koji predstavlja poseban sistem u okviru GSM mreže.
Umesto protoka podataka preko
stalne veze, ovaj paket koristi mrežu
jedino onda kada se pojave podaci
koje treba preneti. Podaci se prenose
do mreže pomoću IP tehnologije
koja omogućava prenos podataka
bez direktnog povezivanja na prijemnik. Podaci se tako sakupljaju u
pravilnom redosledu za prenos do prijemnika. Zahvaljujući ovoj tehnologiji
omogućeno je istovremeno korišćenje
kanala za prenos podataka od strane
više korisnika čime se bolje iskorišćava
kapacitet GSM mreže. Takođe ovakav način prenosa podataka je jeftiniji
obzirom na količinu informacija koje
se prenose. Sve informacije koje se prenose dostupne su i vozačima preko
ekrana u vozilu. U slučaju pojave
određene neispravnosti na vozilu,
vozač dobija informaciju preko ovog
ekrana. Postupak u slučaju pojave otkaza na vozilu je sledeći (Daimler
Chr ysler, 2004). Vozač a ktivira
prekidač za slučaj opasnosti i na taj
način signalizira pojavu otkaza na
vozilu bazi (slika 5). Zatim ova baza
šalje povratni signal do vozila koji
sadrži podatke o telefonskom broju
operativnog centra u državi u kojoj se
vozilo trenutno nalazi. Istovremeno
baza šalje faks sa podacima o vozilu do
istog tog operativnog centra.
Koristi od primene
telematskih sistema
Na osnovu podataka dobijenih sa
senzora ili nekih drugih uređaja na
vozilu, mogu se, kroz njihovu obradu
i analizu, ostvariti značajne koristi u
procesu upravljanja. Pre svega misli se
na smanjenje ukupnih troškova kroz
uštedu u gorivu, smanjenje troškova
održavanja i osiguranja.
mogu kvantifikovati odmah.
Sistem za praćenje rada vozača i
vozila omogućava merenje potrošnje
goriva i faktora koji se odnose na stil
vožnje vozača kao što su brzina, ubrzanje, rad motora u praznom hodu i
nagla kočenja pri čemu svaki od njih
utiče na potrošnju goriva, troškove
održavanja i bezbednost. Na taj način
sistem može pomoći u ostvarivanju
nekih od sledećih koristi:
• smanjenje potrošnje goriva kroz
beleženje količine potrošenog goriva u
cilju utvrđivanja gubitaka i otklanjanja
uzroka njihove pojave;
• smanjenje potrošnje goriva boljim
upravljanjem vozilom (ove uštede se ne
trebaju mešati sa AVL uštedom goriva
koje se ostvaruju smanjenjem broja
nepotrebno pređenih kilometara a ne
boljom obukom vozača);
• smanjenje broja nezgoda koje
dovode do sma njenja t roškova
osiguranja;
• smanjenje troškova održavanja
kroz kvalitetnije upravljanje vozilom
od strane vozača;
• identifikovanje vozača pojedinaca
kojima je potrebna dodatna obuka.
Slika 3. Šema rada Fleet Board sistema
Slika 4. Prenos podataka sa vozila preko GSM mreže
Istraživanja (DfT, 2003a) pokazuju
da je uticaj koji mogu vozači imati na
potrošnju goriva značajan. Prosečan
vozač vozila ukupne mase 38t koji
godišnje pređe 80.000 milja može
lako uštedeti 1500£ na godišnjem
nivou na račun goriva uz pravu motivaciju i malo truda. Kada se ova
ušteda pomnoži sa brojem vozila i
kada se taj rezultat uzme u obzir prilikom obračuna krajnjeg prihoda, vidi
se značaj te uštede. Korisnici koji efikasno koriste ovaj on-board sistem
za prikupljanje podataka obično ostvaruju uštedu goriva od 5% za
teška teretna vozila i do 15% za laka
teretna vozila koja nemaju ugrađene
ograničavače brzine.
Od dobavljača je potrebno zahtevati savete u vezi sa programom
obuke vozača i sa motivacionim programom. Efikasan pristup predstavlja
uključivanje obuke vozača u sistem.
Analiza dostupnih informacija će
pomoći da se identifikuju specifične
potrebe obuke i rezultati te obuke se
Korišćenje sistema za praćenje
vozila, bilo u realnom vremenu ili
retrospektivno, omogućava mnogo
dinamičnije, on-line upravljanje vozilima i vozačima. Na taj način se može
kvalitetnije upravljati prevoznim procesima u cilju smanjenja troškova i
povećanja kvaliteta usluge za klijente.
Uobičajene i najznačajnije koristi
od primene ovog sistema su sledeće:
• smanjenje troškova goriva i drugih troškova vozila eliminisanjem
nepotrebno pređenih kilometara ili
pređenih kilometara koji se ostvaruju
van prevoznog procesa;
• smanjenje troškova prekovremenog
i noćnog rada boljim posmatranjem
aktivnosti vozila i vozača;
• podaci o vremenu rada vozača se
mnogo preciznije kompletiraju;
• obaveštavanje klijenata o vremenu
isporuke - smanjuje se vreme čekanja;
• poboljšanje kvaliteta usluge klijentima na taj način što prikazuje stvarno
vreme dolaska i odlaska i utvrđuje probleme na prevoznom putu;
• obezbeđivanje podataka za određivanje nivoa kvaliteta usluge;
• obezbeđivanje podataka za poređenje trenutnog plana rada sa
predviđenim - potrebna je integracija sa softverom za dispečiranje i
rutiranje;
• povećanje sigurnosti tereta i vozača
preko alarmnih uređaja;
• smanjenje vremena stajanja i povećanje broja isporuka;
• smanjenje troškova telefonskih razgovora za potrebe lociranja vozača.
Telematski sistemi za praćenje
priključnih vozila omogućavaju efikasnije upravljanje priključnim vozilima
kao individualnim sredstvima, kvantifikaciju njihove iskorišćenosti,
omogućavaju trenutno određivanje
njihovog položaja i posmatranje njihovog rada u prethodnom periodu.
Oni omogućavaju bolje integrisanje
priključnih vozila u prevozne operacije
pri čemu se ostvaruju sledeće koristi:
• smanjenje veličine voznog parka
prik ljučnih vozila na optimalnu
vrednost;
• povećanje iskorišćenosti preostalog
voznog parka priključnih vozila;
• praćenje kretanja visokotarifne
robe;
• praćenje ukradene robe i priključnih возила
• daljinsko utvrđivanje temperature
tereta bez obzira gde se priključno vozilo nalazi;
• praćenje poslate robe čak i kada je
ona isporučena od strane prevoznika.
Korišćenjem tekstualnih poruka
umesto verbalnog komuniciranja
povećava se bezbednost kretanja vozila
na putevima jer upotreba mobilnih
telefona nije bezbedna tokom vožnje
za razliku od tekstualnih poruka koje
se vozaču saopštavaju preko ekrana
u vozilu i koje vozači mogu ispisivati
za vreme dok se vozilo nalazi u stanju
mirovanja. Koristi od primene ove
vrste sistema su:
• smanjenje visokih troškova verbalnog komuniciranja (koji su obično
praćeni smetnjama na vezama), naročito međunarodnih razgovora;
• smanjenje greša ka verba lnog
komuniciranja;
• poveć a nje bezbed nost i na
putevima.
Primenom sistema vezanih za
dokumentaciju o prevozu potrebna
dokumentacija i dokaz o obavljanoj
isporuci se obezbeđuju u elektronskoj
formi. Koristi od primene ove vrste
sistema su:
• smanjenje papirologije i administrativnih troškova;
• smanjenje grešaka vezanih za isporuke i obračune;
Mart 2011 LOGISTIKA
57
gde je potrebno ostvariti određena
poboljšanja
Zaključak
Slika 5. Postupak pružanja pomoći u slučaju pojave
otkaza tokom obavljanja transportnog zadatka
•• obezbeđivanje informacija o stanju
porudžbine i praćenje poslate robe;
•• smanjenje propusta u vezi sa isporukom robe;
•• poboljšanje kvaliteta usluge;
•• mogućnost dobijanja trenutnog
obračuna.
Telematski sistemi za informisanje
o uslovima saobraćaja mogu u velikoj
meri doprineti efikasnijem obavljanju
prevoza. Osnovne koristi od njegove
primene su:
•• pružanje mogućnosti da vozači
utvrde i kvantifikuju zagušenje u saobraćaju koje je pred njima kako bi
pronašli alternativnu putanju kretanja;
•• smanjenje kašnjenja, naročito u slučaju komuniciranja sa navigacionim
sistemom u vozilu;
•• smanjenje vremena putovanja.
Sistemi navigacije, bilo oni zasnovani na serveru u bazi ili on-board
sistemi, imaju ograničenu primenu u
komercijalnim prevoznim procesima
u poređenju sa ostalim sistemima.
Međutim za pojedine tipove distribucionih procesa, koji zahtevaju veću
pouzdanost, kao što je kućna dostava,
koristi od korišćenja ovog sistema
će brzo opravdati uložena sredstva
u nabavku istih. Osnovne koristi od
korišćenja ovog sistema su sledeće:
•• upućivanjem vozača na osnovu
adresa odredišta eliminišu se gubici
vremena potrebnog za očitavanje mape
58
LOGISTIKA 2011 Mart
i traženje ulica;
•• smanjenje vremena putovanja čime
je moguće ostvariti više isporuka;
•• smanjenje potrebe za prekovremenim radom;
•• smanjenje pritiska na vozače.
Sve navedene koristi od primene
ovih sistema mogu se ostvariti samo u
slučaju da se dobijeni podaci i izveštaji
od pojedinih upravljačkih softvera
pravilno iskoriste u cilju utvrđivanja
onih delova prevoznog procesa
Tel 00387-65-524-972
Fax 00387-51-355-938
PRNJAVOR
e-mail: [email protected]
Suština rada upućuje na zaključak
da primena telematskih sistema ima
prevashodni doprinos bezbednosti
transporta u najopštijem smislu. U
transportnom procesu najviši nivo
rizika identifikuje se u fazi prevoženja
tereta jer usled uticaja različitih okolnosti, uslova i uzroka, povećanom
riziku izloženi su vozač, vozilo i
teret. Primena telematskih sistema u
praćenju dinamike kretanja transportnog vozila od ishodišta do odredišta
i obratno, pruža mogućnost onima
koji upravljau transportnim procesom
da na osnovu neprekidnog uvida u
izvršenje planiranog transportnog
zadatka njih vrše uticaj na vozača
kao najbitnijeg faktora u procesu
prevoženja tereta. Telematski sistemi
u donošenju odluka planera transportnog procesa, daju relevantne podatke
na osnovu kojih se mogu vršiti objektivne procene i donositi pravovremene
odluke čiji je cilj prevashodno bezbedno izvršenje transportnog procesa,
a time rizci, kako objektivni, tako i
subjektini budu svedeni na najmanju
moguću meru, odnosno da se ostvari potpuna kontrola rizka kojem su
izloženi vozač, vozilo i teret.
MLADEGS PAK
Mart 2011 LOGISTIKA
59
TIGAR CESNI TOVORNI PROMET D.O.O
NOVE FUŽINE 43
SI 1000 LJUBLJANA
TEL.: + 386 1 52 09 690
+ 386 1 52 09 691
FAX: + 386 1 52 09 692
[email protected]
www.tigartrans.com
AUTOPREVOZ
ALUMINIJ
MOSTAR
Teretni promet d.o.o. Mostar
Autoprevoz Mostar osnovan je rane 1947.g. Tvrtkine glavne aktivnosti su: cestovni prijevoz robe, popravak vozila, špedicija, servis vozila Renault Trucks čiji vozni park tvrtka
posjeduje.
2000.g. tvrtka je privatizirana i broji 50tak zaposlenih.
AUTOPREVOZ-Teretni promet d.o.o.
25.studeni bb
88000 Mostar
Tel: +387 (0)36 350 381
Fax: +387 (0)36 350 381
[email protected]
Luka d.d. Split
Vaš partner preko 65 godina za prekrcaj svih vrsta tereta za
Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Srbiju i Srednju Europu.
Za sve vrste informacija molimo kontaktirajte:
tel: +385(0)21 541 120 ;+385(0)21 508 706 fax:+385(0)21 509 646
mail: [email protected]
w w w. l u k a s p l i t . h r
Jože Cuderman s.p.
Firma Jože Cuderman s.p. radi isključno na področju tahografa . Iamo dvije radionice za tahografe koje imaju certifikat ministarstva za promet
republike Slovenije.
Naša glavne djelatnosti:
-
Baždarenje tahografa
Adresa:
-
Baždarenje ograničevača brzine
JOŽE CUDERMAN s.p.
-
Servis analognih i digitalnih tahografa
BAŠELJ 5, 4205 PREDDVOR
-
Ugradnju svih tahohrafa
[email protected]
-
Zastupst vo švajcarske f irme TachoPlus za program
RADIONICA
obrade digitalnih podatka vozača i vozila te analognih lističa
Ljubljanska cesta 22, 4000 Kranj
-
Zastupst vo njemačke f irme Systemhaus za aparate sa kojima
Kontakt
se snimaju digitalni zapisi kartice vozača i vozila.
tel: 00386 (0)59 975 651
- Izrađujemo simulatere z a obučavanje s vih koji se u s vom
GSM: 00386 (0)31 275 651
poslu bave tahografima
www.taho.si
-
Organiziramo seminare za vođe voznih parka i vozača
[email protected]
-
Imamo i certifikat za sudskog vještaća i ocenjevača sa područja tahografa
Naš moto nam je u prvom redu kvaliteta za primernu cijenu. Stranke moraju imate
uvijek potpun servis , tako kot popravka kao i sa svim savjetima oko rada tahografa i vrijeme vožnje.
Na lageru imamu sve rezervne djelove za sve tipove tahografa koji su u upotrebi kao i tahografe, davače inpulza, konektore, lističe………
Više o nama možete nači na našoj web stranici www.taho.si
nalaze svakodnevno
EUROPSKA UNIJA -Naša vozila se
gih zemalja Ex-Yu
na relacijima između BiH i dru
Kosovo, itd) prema EU
(Hrvatska,Slovenija, Crna Gora,
relacijama kvalitetno
i obratno, te Vam možemo na tim
ti:
i sa vrlo brzim rokovima ponudi
šleperima
ka
ilja
poš
tnih
ple
• Transport kom
(13,6 m, 90-94 m3, 24-26 tona)
h pošiljaka.
• Prihvat i transport djelimični
vih roba
alji
zap
o
lak
i
• Transport opasnih
9.
i
;6;8
;4,5
ADR Klase: 2,3
(od -20°C do +20 °C).
• Termotransporti hladnjačom
(špedicija).
• Međunarodno otpremništvo
carinskim nadzorom.
pod
e
enj
dišt
skla
• Manipulacija i
vrata unutar BiH.
• Razvoz i dostva robe na kućna
• Razvoz i dostava unutar EU.
a, Češka, Slovačka,
ISTOČNOEUROPSKE ZEMLJE-Poljsk
Mađarska i ostale:
ka šleperima
• Transport kompletnih pošilja
(13,6 m, 90-94 m3, 24-26 tona)
ilja ka u sur adn ji sa
• Tra nsp ort dje lim ičn ih poš
parterima
ionom i kombijem.
iz EU, ili direktno sa manjim kam
TRANSPORT UNUTAR BIH:
ka šleperima
• Transport kompletnih pošilja
a)
ton
26
(13,6 m, 90-94 m3, 24100 do 4.500 kg
od
ka
ilja
• Transport manjih poš
om
ion
kam
kombijem ili malim
ka, pijeska, uglja
• Transport rasutih tereta:šljun
kiper-vozilima.
• Transport betona
ovoljavaju i kriterije doKvalitet i brzina naših usluga zad
g transporta, odnosno
kazanih imena iz međunarodno
e usluge.
naših partnera koji koriste naš
• LAGERMAX Salzburg;
• QUEHENBERGER Salzburg;
• DRAUTRANS Fürnitz;
• ABX-Logistics Arnoldstein;
• TRANSDANUBIA Graz;
• SCHENKER Graz;
• FRISCH Spedition München;
• ALPENSPED Manheim;
• LOX X Titzatrans Gelsenkirhen;
• COPERNIK Paris;
• COPERNIK Lyon;
berg
• DIJKMAN Transport ´s Heeren
• VEDROVA Herntals;
91. godine.
novano u novembru 19 obraćaju. Raspolažemo sa
os
,
vu
št
ni
as
vl
om
tn
eđunarodnom sa
opje preduzeće u priva
TRANSKOP doo Tuzla Transkopa je prevoz robe u domaćem i mjednom AVIA i jednim kombijem, potpuno
),
m
st
,6
no
(13
at
a
ih komplet
Osnovna djel
ca, odnosno devet vozn
ke, Holandije i
dvadeset voznih jedinirobe u i iz zemalja Evropske Unije.
ina iz Austrije, Njemač
lič
ve
ih
sv
i
jk
rt
šil
po
po
ns
ih
port običn
remljenih za tra
pravcima.
specijalizirano za trans
Preduzeće je posebno rcegovini, Hrvatskoj i Sloveniji, i u obratnim
im zbirnim robBelgije prema Bosni i He
ije koji raspolažu velik emo pomoći u
Un
ke
ps
ro
Ev
iz
a
im
er
Vam mož
anim partn
a dobra saradnja sa str
vimo se i trgovinom, te
Uspostavljena je veom transporta i ostalih srodnih djelatnosti ba
d
rtnih kuća. Isti
nim magazinima. Porepotrebnih roba.
voznog parka transpo
a
nj
va
slo
po
a
izu
m
al
Va
an
i
i
ravljanje
izboru i nabavc
er (u MS-Access) za up
Transkop je razvio softw
nsportnih kuća u BiH.
koristi više vodećih tra
62
LOGISTIKA 2011 Mart
Mart 2011 LOGISTIKA
63
64
LOGISTIKA 2011 Mart
Download

edukativno marketinški časopis | broj 07 | mart 2011