Reklamacioni List
Molim popunite ovaj formular I zajedno sa proizvodom vratite u Autostart d.o.o.
Kupac:
Ime firme/kupca:
*P.J.
Kontakt osoba:
Datum zahteva:
Broj telefona:
*RbR
:
Informacije o proizvodu:
ITM:
* podatke popunjava trgovac
*Batch broj:
Datum montaže:
Datum demontaže:
Kilometraža prilikom
montaže:
Kilometraža prilikom
demontaže:
Opis kvara: (Molim
da se daju što
specifičniji detalji)
(popunjava se kod: bobina, map senzora, protokomera, senzora radilice/bregaste i lambda sondi):
Marka vozila:
Model vozila:
Godina proizvodnje:
Kubikaža motora:
Tip goriva:
Br. šasije:
Kod motora:
Brzi pregled proizvoda
Molim popunite sledeću listu pre nego što nastavite sa zahtevom za reklamaciju.
Sistem palenja
Da li je provereno sledeće:
Senzori (MAF, MAP, Crank/Cam and Lambda)
Provereno
Kablovi za svećice ispravni?
Promenjene svećice?
Kataloški broj svećica?
Korozija ili curenje vode/ulja na bobinu?
Da li je provereno sledeće:
Stanje konektora? Polomljen, korozija?
Spoljna fizička oštećenja?
Korozija ili curenje vode/ulja na senzor?
Izjava kupca:
Potvrđujem da su gore navedeni podaci ispravni i tačni.
Potpis
Nalog za pregled ( popunjava servis )
Datum pregledano:
Nalaz:
Reklamacija odobrena
Obrazloženje
DA
NE
Pregled izvršio:
Provereno
Download

Reklamacioni list