Za One Koji Žele
Da Saznaju Više O
Inkontinenciji
Tekst: Centar za inkontinenciju u Västri Götaland
Slike: Kajsa Lundberg
Raspored: Svensk Information
Da li vam je teško da kontrolišete bešiku?
Događaju li vam se ponekad male nezgode?
Događa li vam se curenje mokraće?
Da li ste inkontinentni?
Postoji veliki broj opisa ove problematike. Nemogućnost zadržavanja mokraće
i stolice je problem o kojem je možda teško razgovarati, ali je tako čest da ga
treba smatrati javnim zdravstvenim problemom.
Pomoću ove brošure obraćamo se svakome ko ima ovakve probleme, ko poznaje
nekoga sa ovim problemima, ili ko jednostavno želi da sazna više o inkontinenciji.
3
Šta je inkontinencija?
Pod mokraćnom inkontinencijom ili inkontinencijom stolice
podrazumeva se curenje do te mere da to predstavlja problem.
Više od pola miliona ljudi u Švedskoj muči neki oblik inkontinencije –
mladi i stari, žene i muškarci, deca i mladi ljudi.
Ovaj problem se pogoršava sa godinama i kod žena i kod muškaraca.
Količina ili učestalost curenja ne moraju biti faktor koji određuje
stepen neugodnosti ili smanjeni kvalitet života koje možda
doživljava neka osoba.
Svaki pojedinac doživljava različito
curenje mokraće.
Nekoliko kapi u pantalonama za nekoga
ne znače ništa, dok su za druge prava
katastrofa.
Način kako doživljavate neugodnost često
je odlučujući za to da li će curenje biti
smatrano problemom ili ne.
4
Ne znači da niste normalni
ako često morate u wc
Mokraćna bešika odrasle osobe može sadržati oko 5 do 7 dl mokraće,
a impuls za pražnjenje bešike možemo osetiti kod 2,5 do 3 dl.
Mokriti 4 do 8 puta na dan je normalna stvar. Normalna količina
mokraće tokom 24 sata obično iznosi od 1 do 2 litra i ljudi bi trebalo da
budu u stanju da bez većih neugodnosti zadrže mokraću od 3 do 4 sata.
Broj odlazaka u wc tokom dana može zavisiti od količine tečnosti koju
ste konzumirali. Neki ljudi moraju da idu u wc noću, naročito ako su
pili kasno uveče.
5
Postoje različite vrste inkontinencije
Curenje od stresa se javlja kod povećanog pritiska na abdomen – npr.
tokom fizičkih aktivnosti, kašljanja, kijanja, smejanja ili podizanja teških
predmeta. Najčešće se javlja kod žena i može početi nakon trudnoće
i porođaja, ili tokom menopauze.
Curenje je najčešće slabo i prouzrokovano je oslabljenim karličnim
mišićem, koji pruža nedovoljnu podršku oko mokraćne bešike
i mokraćne cevi.
Ukoliko ste preteški, pritisak na abdomen tokom opstipacije i hroničnog
kašlja napreže karlicu i može dovesti do pogoršanja curenja mokraće.
Nasleđeni problemi s vezivnim tkivom, kao i određeni farmaceutski
proizvodi, mogu takođe dovesti do curenja mokraće.
Žene koje su obrezane mogu imati poteškoća sa pražnjenjem
mokraćne bešike kao i probleme sa curenjem mokraće.
Neke žene imaju curenje tokom odnosa/orgazma. To može
biti doživljeno na neprijatan način, ali nije nenormalno.
6
Preaktivna mokraćna bešika dovodi do pritiska sa ili bez curenja
mokraće. To se često doživljava kao jaka potreba za mokrenjem pri čemu
se curenje ne može uvek izbeći. Curenje može biti obilno ukoliko osoba
ne stigne na vreme do wc-a.
Razlog pritiska mogu biti promene unutar ili van mokraćne bešike – npr.
mokraćne infekcije, hormonalne promene ili upale sluznice mokraćnih
kanala. Razlog curenja je često kontrakcija mišića mokraćne bešike, što
može dovesti do poremećaja živčanog refleksa, koji šalje signal iz mozga
i kičmene moždine za pražnjenje mokraćne bešike. Povećanje prostate
i opstipacija su najčešći razlozi slabljenja kontrole mokraćne bešike.
Razlog za to može biti i psihološki ili ponašajni. Pritisak/curenje
mokraće mogu takođe biti uzrokovani bolešću.
Kombinovana inkontinencija je kombinacija curenja
od stresa i preterano aktivne mokraćne bešike.
Inkontinencija zbog prelivanja se javlja kad se mokraćna bešika
širi zbog mokraće i usled teškoća sa pražnjenjem mokraćne bešike.
Do curenja dolazi kad sfinkter više nema sposobnost kontrakcije.
Među muškarcima sa povećanom prostatom ili blokiranim mokraćnim
kanalom, mogu se takođe pojaviti teškoće sa početkom mokrenja, slabim
protokom, prokapljivanje nakon pražnjenja ili noćnim curenjem.
Dijabetičari mogu takođe imati problema sa inkontinencijom prelivanja.
Curenje stolice može se dogoditi nakon povreda prilikom porođaja,
opstipacije, pritiska na bedrima, tvrde stolice i zbog drugih povreda
i neuroloških bolesti.
7
I sami možete učiniti mnogo
da sebi ublažite neprijatnosti
Mogućnost odlaska u wc kad god osetite potrebu, trebalo bi da bude
normalna stvar. Pobrinite se da se opustite kad idete u wc. Sednite udobno
sa dobrom potporom bedara. Do pražnjenje će doći automatski kad se
opustite. Sednite sve dok ne osetite da je mokraćna bešika prazna. Takođe
je značajno da redovno prazniti creva kako ne bi došlo do opstipacije.
Razmišljajte o tome šta pijete i koliko pijete. Čaj, kafa i pivo
su diuretici. Voće i povrće sadrži puno tečnosti. Izbegavajte piti
puno tečnosti kasno uveče.
Ako imate problema se preaktivnom bešikom, praznite bešiku više
od osam puta na dan, ili ako ne stižete u wc na vreme - uvežbavanje
mokraćne bešike bi moglo da vam pomogne. To uključuje napore
za povećanje vremena između odlazaka u wc.
Spisak za merenje količina pića i mokraće može vam pomoći da
steknete uvid u količine koje pijete i učestalosti odlazaka u wc.
Pokušajte da ne praznite bešiku tek tako,“za svaki slučaj”.
8
Koje terapije postoje?
Najznačajnija terapija za curenje od stresa su vežbe karlice. Kod većine
žena sa ovom vrstom curenja mokraće dolazi do rešenja problema ili do
značajnog poboljšanja. Cilj vežbanja je pojačanje karličnih mišića oko
mokraćne bešike i mokraćnog kanala. Ženama koje su ušle u menopauzu
mogu imati potrebe od lokalnog unošenja estrogena radi ojačanja sluznice
mokraćnog kanala. Ako vežbe karlice budu bez uspeha, operacija bi
mogla dovesti do dobrih rezultata.
Kod preaktivne mokraćne bešike, sa ili bez curenja, vežbanje mokraćne
bešike, terapije ponašanja, smanjenje uzimanja tečnosti i medicinski
tretman mogu biti od pomoći. Druge terapije, kao što su elektrostimulacija i akupunktura, se takođe mogu isprobavati. Za curenje od
pritiska kod žena, lokalno uneseni estrogeni mogu imati dobrih rezultata.
Uvežbavanje karlice bi moglo biti sastavni deo terapije. Značajno je
isključiti upale ili druge bolesti.
Kod kombinovane inkontinencije, potrebno je da lečite simptom
koji je dominantan, ili koji je za vas najveća neprijatnost.
Kod uvećane prostate, mogu se propisati operacija, lekovi ili terapija
sa mikrotalasima. Uvežbavanje karlice može biti korisna i za muškarce,
jer se curenje od stresa ponekad javlja nakon operacije prostate.
Za curenje stolice, uvežbavanje karlice je značajna za povećanje
sposobnosti kontrakcije. Supstance za regulaciju creva i klistiri, kao
i promene u ishrani i vežbe, mogu pomoći za smanjenje ove neprijatnosti.
Određeni farmaceutski proizvodi mogu dovesti do pogoršanja curenje
mokraće i stolice, kao i do problema sa pražnjenjem mokraćne bešike
i creva. Konsultujte se sa vašim doktorom.
9
Gde mogu se obratiti za pomoć?
Urolog, patronažna sestra
i babica u vašem zdravstvenom
centru, ili opštinska bolničarka
su dobri početni kontakti.
Oni mogu proceniti da li je
potreban pregled i koja terapija
može biti potrebna.
Oni mogu takođe da vas
upute lekaru ili fizioterapeutu
za dodatnu pomoć.
Važno je pronaći uzrok curenja
mokraće, pritiska mokraće,
kao i problema sa pražnjenjem
creva i curenja stolice.
10
Postoji mnoštvo dobrih sredstava
Postoji mnoštvo dobrih sredstava koja mogu olakšati svakodnevni
život ljudima koji imaju problema sa curenjem mokraće i stolice.
Takva sredstva služe kao dopuna pregleda i terapije.
Sredstva za inkontinencije su namenjena za korišćenje u kraćim
vremenskim periodima, ali mogu se koristiti i duže vremena
ukoliko terapija ne dovede do očekivanih rezultata.
Opšte stanje pacijenta ponekad može biti prepreka za početak terapije.
Ako su vam propisani ili ako ste dobili pomagala za inkontinenciju,
takođe je važno da lekar koji vam ih je propisao prati stanje da bi
se uverio da pomagala imaju zadovoljavajući efekat.
11
Download

Za One Koji Žele Da Saznaju Više O Inkontinenciji