ULUDAĞ
İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
Sayı:
Konu:
TİM.UİB.GSK.ARGE.2014/1047-9106
GENEL DUYURULAR MUHTELİF KONULAR
Bursa, 10/11/2014
ULUDAĞ İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE
Sayın Üyemiz;
GENEL KONULAR
1. 21. DUBAI ULUSLAR ARASI İLAC VE TEKNOLOJİLERİ FUARI HK.
2. DÜZELTME: B.O.S.M./VM VERIFIED MEMBERSHIP ÜYELİK ÜRÜNÜ
KULLANMA HAKKI HK.
3. TÜRKİYE ALMANYA İSTİSNA AKDİ ANLAŞMASI TOPLANTISI HK.
Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.
Bilgilerini rica ederim.
Mümin KARACAKAYALILAR
Genel Sekreter
Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Organize San. Bölgesi II. Gelişim Sahası Kahverengi Cad. No:11
Nilüfer 16140/ BURSA
Tel: +90 224 219 10 00 (PBX) Fax: +90 224 219 10 90
E-posta: [email protected] Elektronik Ağ: www.uib.org.tr
Ayrıntılı bilgi için: Nihal SİNAĞ- Şube Müdürü
Yalçın DİNÇ - İdari Memur
ULUDAĞ
İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
Sayı:
Konu:
TİM.UİB.GSK.ARGE.2014/1047-9106
GENEL DUYURULAR MUHTELİF KONULAR
Bursa, 10/11/2014
1. 21. DUBAI ULUSLAR ARASI İLAC VE TEKNOLOJİLERİ FUARI HK.
Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği’nden alınan 06.11.2014 tarih ve 187-11985
sayılı yazıda; 10-12 Mart 2015 tarihlerinde Dubai’de düzenlenecek “21. Dubai Uluslar
arası İlaç ve Teknolojileri Fuarı”na Türkiye’nin milli katılım organizasyonu 2. Defa
Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği tarafından gerçekleştirileceği belirtilmektedir.
Yazıda devamla,Fuara ilişkin katılım bedeli ve ayrıntılı bilgi Ekte sunulmakta olup katılmak
isteyen firmalarımızın; http://goo.gl/NoHja3 linkinde yer alan başvuru formunu doldurarak en
geç 28 Kasım 2014 tarihine kadar göndermeleri gerekmektedir.
Ek: Fuar Duyurusu.
http://onlineislemler.uib.org.tr/downloads/duyuru_ek/21_dubai_uluslararasi_ilac_tekno_fuari
_duyurusu.pdf
2. DÜZELTME: B.O.S.M./VM VERIFIED
ÜRÜNÜ KULLANMA HAKKI HK.
MEMBERSHIP
ÜYELİK
Bursa Organize Sanayi Bölgesi (B.O.S.B.) Müdürlüğü’nden alınan yazıda; B.O.S.B
Müdürlüğü tarafından, üye firmalarının ihracat kapasitelerini arttırmaya yönelik e- ticaret
kategorisinde, Uluslararası iş ve ticaret kategorisinde, ithalat ve ihracat kategorisinde ticaret
yapmasını sağlayacak olan Dünyanın en büyük B2B sitesi olan alibaba.com’a, 1 yıllık VM
(Verified Members) üyelik ürününe ücretsiz olarak yararlanması için, alibaba.com'un Türkiye
distribütörlüğünü yürüten Logo Elektronik Ticaret Hizmetleri A.Ş. ile bir protokol imzalamış
olduğu ifade edilmektedir.
Bu protokol kapsamında, OSB sınırları içerisinde bulunan tüm firmalarının 1 yıl
geçerli olmak üzere (Kasım 2014 tarihinden itibaren) VM (verified membership) üyelik
ürününü ücretsiz kullanma hakkı kazandıkları, Firmalarının, uygun görmeleri halinde ek’te
detayları verilen alibaba.com’a başvurarak üyeliklerini hemen aktif hale getirebilecekleri
bildirilmektedir.
Ek : alibaba.com başvuru bilgileri. (1 Sayfa )
http://onlineislemler.uib.org.tr/downloads/duyuru_ek/alibabacom_basvuru_bilgileri.pdf
Not: Konu ile ilgili 04.11.2014 tarih 8889 sayılı yazımızla yapılan duyuruda ilgili kurum sehven BTSO olarak
belirtilmiş olup, aslen Bursa Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü’dür.
Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Organize San. Bölgesi II. Gelişim Sahası Kahverengi Cad. No:11
Nilüfer 16140/ BURSA
Tel: +90 224 219 10 00 (PBX) Fax: +90 224 219 10 90
E-posta: [email protected] Elektronik Ağ: www.uib.org.tr
Ayrıntılı bilgi için: Nihal SİNAĞ- Şube Müdürü
Yalçın DİNÇ - İdari Memur
ULUDAĞ
İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
Sayı:
Konu:
TİM.UİB.GSK.ARGE.2014/1047-9106
GENEL DUYURULAR MUHTELİF KONULAR
Bursa, 10/11/2014
3. TÜRKİYE ALMANYA İSTİSNA AKDİ ANLAŞMASI TOPLANTISI HK.
Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden alınan 07.11.2014 tarih ve 606-2063 sayılı yazıda,
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin yazısı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın
bir yasına atfen; Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümeti
Arasında Türk İşçilerin İstisna Akdi Çerçevesinde İstihdamına İlişkin Anlaşma’nın
uygulanmasında karşılaşılan sorunların çözüme kavuşturulması amacıyla 12-13 Kasım 2014
tarihlerinde Ankara'da heyetlerarası görüşmelerin yapılmasının kararlaştırıldığına
değinilmektedir.
Bu çerçevede, 13 Kanım 2004 tarihinde TOBB Merkez Binası Sosyal Tesislerinde,
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız ile Almanya federal Çalışma Ajans temsilcileri
tarafından bir toplantı gerçekleştirilecek olup, İstisna Akdi anlaşmasının Türk işverenlere
Almanya'da sağladığı fırsatlar ele alınacaktır.
Anılan toplantıya katılmak isteyen firmalarımızın katılım formunu doldurarak
katılımlarını en geç 11 Kasım 2014 Salı günü mesai bitimine kadar Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliği’nin, [email protected]
e-posta adresine göndermeleri
gerekmektedir.
Ek: Taslak Programı ve Katılım formu ( 3 sayfa)
http://onlineislemler.uib.org.tr/downloads/duyuru_ek/taslak_progr_ve_katilim_forumu.pdf
Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Organize San. Bölgesi II. Gelişim Sahası Kahverengi Cad. No:11
Nilüfer 16140/ BURSA
Tel: +90 224 219 10 00 (PBX) Fax: +90 224 219 10 90
E-posta: [email protected] Elektronik Ağ: www.uib.org.tr
Ayrıntılı bilgi için: Nihal SİNAĞ- Şube Müdürü
Yalçın DİNÇ - İdari Memur
Download

Turkçe Antetli Kağıt - Uludağ İhracatçı Birlikleri