ULUDAĞ
İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
TİM.UİB.GSK.ARGE.2014/940-8162
GENEL DUYURULAR MUHTELİF KONULAR
Sayı:
Konu:
Bursa, 02/10/2014
ULUDAĞ İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE
Sayın Üyemiz;
GENEL KONULAR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
SUUDİ ARABİSTAN ET VE KANATLI ÜRÜNLERİ İHRACATI HK.
7. ÇİN TARIM ÜRÜNLERİ TİCARET FUARI HK.
İHRACATTA KULLANILAN AHŞAP AMBALAJ MALZEMELERİ HK.
KÜMELENME GÜNLERİ KONFERANSI HK.
İHALE VE FUAR DUYURULARI
ARJANTİN REFERANS FİYATI HK.
TACİKİSTAN’IN TARIM TEKNOLOJİLERİ FIRSATLARI HK.
Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.
Bilgilerini rica ederim.
Mümin KARACAKAYALILAR.
Genel Sekreter
Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Organize San. Bölgesi II. Gelişim Sahası Kahverengi Cad. No:11
Nilüfer 16140/ BURSA
Tel: +90 224 219 10 00 (PBX) Fax: +90 224 219 10 90
E-posta: [email protected] Elektronik Ağ: www.uib.org.tr
Ayrıntılı bilgi için: Nihal SİNAĞ- Şube Müdürü
Yalçın DİNÇ - İdari Memur
ULUDAĞ
İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
Sayı:
Konu:
TİM.UİB.GSK.ARGE.2014/940-8162
GENEL DUYURULAR MUHTELİF KONULAR
Bursa, 02/10/2014
1. SUUDİ ARABİSTAN ET VE KANATLI ÜRÜNLERİ İHRACATI HK.
Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 19.09.2014 tarihli yazıda;
Suudi Arabistan Gıda ve İlaç Otoritesi (SFDA) talimatı doğrultusunda, anılan ülke gümrükleri
tarafından, et ve kanatlı ürünleri için helal belgesine ilave olarak Helal Kesim Belgesi'nin
talep edilmeye başlandığı; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından verilen helal
belgesinin ve Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından düzenlenen OIC/SMICC 1
standardına göre elle kesim yapıldığına ilişkin helal belgesinin yeterli görülmediği hususları,
Suudi Arabistan'da mukim temsilciliklerimiz tarafından Bakanlıklarına bildirildiği,
Konu ile ilgili olarak TSE ile temasa geçildiği; anılan kurumdan alınan cevabi yazıda,
Enstitülerince düzenlenecek bir örneği ek'li Helal Kesim Belgesi'nin Suudi Arabistan
makamlarınca kabul edilmesi hususunda SFDA yetkilileri ile mutabakata varıldığı; bu
çerçevede, Helal Kesim Belgesi için müracaat edilmesi halinde ihracatçılarımızın anılan
belgeyi Enstitülerinden alabilecekleri; ayrıca, söz konusu belgenin Körfez İşbirliği Konseyi
üyesi diğer ülkelere et ürünleri ihracatı gerçekleştirecek firmalarımızca da kullanılabileceğinin
ifade edildiği bildirilmektedir.
Bu bağlamda; Suudi Arabistan tarafından talep edilen Helal Kesim Belgesi'nin TSE'den temin
edilebileceği hususu bilgilerine sunulur.
Ek:
Helal Kesim Belgesi Örneği (1 sayfa)
http://onlineislemler.uib.org.tr/downloads/duyuru_ek/helal_kesim_belgesi_ornegi_bir_adet.pd
f
2. 7. ÇİN TARIM ÜRÜNLERİ TİCARET FUARI HK.
T.C Pekin Ticaret Müşavirliği’nden 15.09.2014 tarihinde alınan e-posta’da; Asia –
Pacific Regional Working Group of World Union of Wholesale Markets, China Agricultural
Wholesale Markets Association (CAWA) ve Shandong Eyaleti Weifang Belediyesi
tarafından, 7-9 Kasım 2014 tarihlerinde Çin Halk Cumhuriyeti’nin Shandong Eyaleti Weifang
şehrinde “7. China (Weifang) International Agro-products Trading Fair (CIAT) & The 2014
Weifang International - Brand Foodstuffs Expo" sunun düzenleneceği ve söz konusu fuara
Çin ve Asya Pasifik bölgesinden gıda toptancıları, zincir mağaza ve marketler ile ilgili resmi
kurum temsilcilerinin katılım sağlayacağı bildirilmektedir.
Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Organize San. Bölgesi II. Gelişim Sahası Kahverengi Cad. No:11
Nilüfer 16140/ BURSA
Tel: +90 224 219 10 00 (PBX) Fax: +90 224 219 10 90
E-posta: [email protected] Elektronik Ağ: www.uib.org.tr
Ayrıntılı bilgi için: Nihal SİNAĞ- Şube Müdürü
Yalçın DİNÇ - İdari Memur
ULUDAĞ
İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
Sayı:
Konu:
TİM.UİB.GSK.ARGE.2014/940-8162
GENEL DUYURULAR MUHTELİF KONULAR
Bursa, 02/10/2014
3. İHRACATTA KULLANILAN AHŞAP AMBALAJ MALZEMELERİ HK.
T.C.Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan bir yazıda, Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığının yazısına atfen; ülkemiz menşeli ihraç ürünlerinde kullanılan ahşap
ambalaj malzemelerinin uluslararası mevzuata uygun olmaması cihetiyle muhtelif ülkelerden
53 adet bildirim alındığı ve anılan malzemelerin Ahşap Ambalaj Malzemelerinin Isıl İşleme
Tabi Tutulması ve İşaretlenmesine Dair Yönetmelik hükümlerine riayet edilmek suretiyle
işaretlenmesi gerektiği belirtilmektedir.
Bu çerçevede, Avrupa Birliği ülkeleri ve diğer ülkeler tarafından ülkemiz ihraç ürünlerine
ilave tedbirler getirilmemesini teminen, ihracatçı firmalarımızın ihracatta kullanılan ahşap
ambalaj malzemelerinin uluslararası mevzuata uygun olarak kullanılması yönünde
uyarılmasında yarar görüldüğü belirtilmektedir.
4. KÜMELENME GÜNLERİ KONFERANSI
T.C.Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliği’nden alınan bir yazıda, ülkemizin
Cumhuriyetimizin 100.kuruluş yıldönümü olan 2023 yılında 500 milyar dolar ihracat ile
dünyanın en büyük ilk 10 ekonomisi arasında yer almayı hedeflediği belirtilmektedir. Bu
hedefe ulaşılmasında girişimciliğin teşvik edilmesi ve KOBİ’lerin rekabet gücünün
arttırılması en önemli öncelikler arasında yer almakta olup ulusal ve bölgesel rekabetçiliği
artırmada kümelenme politikaları önemli bir rol oynamaktadır. Kümelenmeler gerek yüksek
teknoloji gerekse konvansiyonel sektörlerde getirdiği yenilikçi ve verimlilik yaklaşımlarıyla
küme içindeki paydaşlara önemli katkılar sunabilmektedir. Ülkemizde de kümelenme üzerine
son yıllarda artan bir şekilde sektörel kümelenme çalışmaları ve akademik araştırmalar
yapılmakta ve bu konuda bazı kurumlarca mali hibe programları bile düzenlenmektedir. Bu
minvalde ülkemizde kümelenmenin geliştirilmesi amacıyla 5.Uluslararası Balkan ve
Karadeniz Ülkeleri Kümelenme Günleri konferansı bu yıl Trakya Kalkınma Ajansı ev
sahipliği ve Sırbistan Kümelenme Birliği işbirliğinde 30-31 Ekim 2014 tarihlerinde Tekirdağ
Ramada Hotel’de düzenlenecektir.
Program çerçevesinde, stratejik kümelenme geliştirilmesi, uluslararası kümelenmelerden
iyi örnekler, şarap kümelenmesi sınır ötesi işbirliği örneği, yenilikçiliği sürükleyen yapılar
olarak kümeler, küme gelişimi başarı hikayeleri, organize sanayi bölgelerinin, teknoparkların
ve kuluçka merkezlerinin kümelenmedeki yeri konusunda çeşitli ülkelerden konuşmacılar
bildirilerini sunacaklardır. Katılımcılar gün boyu sürecek programlarla ikili görüşmeler
yapabilecek ve önemli kuruluşlarla ağ kurma imkanlarına sahip olacaklardır. Konferans ile
ilgili detaylı bilgiye ve başvuru formuna http://www.trakyaka.org.tr/ adresinden
ulaşılabilmektedir.
Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Organize San. Bölgesi II. Gelişim Sahası Kahverengi Cad. No:11
Nilüfer 16140/ BURSA
Tel: +90 224 219 10 00 (PBX) Fax: +90 224 219 10 90
E-posta: [email protected] Elektronik Ağ: www.uib.org.tr
Ayrıntılı bilgi için: Nihal SİNAĞ- Şube Müdürü
Yalçın DİNÇ - İdari Memur
ULUDAĞ
İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
Sayı:
Konu:
TİM.UİB.GSK.ARGE.2014/940-8162
GENEL DUYURULAR MUHTELİF KONULAR
Bursa, 02/10/2014
5. İHALE VE FUAR DUYURULARI
Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden 29.09.2014 tarihinde alınan epostada; Ticaret Müşavirlikleri tarafından iletilen ihale ve fuarlara ilişkin detaylı bilgilere
aşağıdaki linklerden ulaşılabileceği bildirilmektedir.
İhale
- Tunus
- Nijerya
- Mozambik
Fuar
- Özbekistan
6. ARJANTİN REFERANS FİYATI HK.
Ekonomi Bakanlığı’nın yazısına istinaden Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden alınan
yazıda; Buenos Aires Ticaret Müşavirliğimizden Bakanlıklarına gönderilen bir örneği ekli
yazıya istinaden Arjantin’de son dönemde uygulamaya konulan referans fiyat önleminin
kapsamına ilişkin detaylara yer verildiği ifade edilmektedir.
EKLER
1. Yazı Örneği ( 1 sayfa )
http://onlineislemler.uib.org.tr/downloads/duyuru_ek/ARF_yazi_ornegi_1_sayfa.pdf
2. 3670 – gayri resmi tercümesi ( 3 sayfa )
http://onlineislemler.uib.org.tr/downloads/duyuru_ek/3670_gayri_resmi_tercumesi_3_
sayfa.pdf
3. 3672 – gayri resmi tercümesi ( 2 sayfa )
http://onlineislemler.uib.org.tr/downloads/duyuru_ek/3672_gayri_resmi_tercumesi_2_
sayfa.pdf
7. TACİKİSTAN’IN TARIM TEKNOLOJİLERİ FIRSATLARI HK.
T.C.Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan bir yazıda, Duşanbe Ticaret
Müşavirliği’nin yazısına atfen; Türk ihracatçıları için Tacikistan’daki tarım teknolojileri
alanındaki potansiyelin anlatıldığı yazı ile İstanbul Uluslararası Özel Sektör ve Kalkınma
Merkezi (IICPSD) tarafından hazırlanan Üç Taraflı Bölgesel Tarım-Gıda Endüstrisi
Konsorsiyumu AKT Projesi hakkındaki bilgi notunun birer örneği ekte gönderilmektedir.
Ek: Yazı Örneği (9 sayfa)
http://onlineislemler.uib.org.tr/downloads/duyuru_ek/tacikistan_yazi_ornegi_9_sayfa.pdf
Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Organize San. Bölgesi II. Gelişim Sahası Kahverengi Cad. No:11
Nilüfer 16140/ BURSA
Tel: +90 224 219 10 00 (PBX) Fax: +90 224 219 10 90
E-posta: [email protected] Elektronik Ağ: www.uib.org.tr
Ayrıntılı bilgi için: Nihal SİNAĞ- Şube Müdürü
Yalçın DİNÇ - İdari Memur
Download

Turkçe Antetli Kağıt - Uludağ İhracatçı Birlikleri