ULUDAĞ
İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
Sayı:
Konu:
77572889-TİM.UİB.GSK.ARGE.2015/215-1540
Bursa, 06/03/2015
UKRAYNA BİNEK OTOMOBİLLER KORUNMA ÖNLEMİ
ULUDAĞ OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ
İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
ÜYELERİ’NE
(SİRKÜLER NO: 105)
İlgi: 24.05.2013 tarih ve 5138 sayılı yazımız (Sirküler No: 186)
İlgi’de kayıtlı yazımızda; 14 Temmuz 2011 tarihinde Ukrayna tarafından “Binek
Otomobiller (Ukrayna Gümrük Tarife Sistemi’ne göre 8703.22.10.00 ve 8703.23.19.10
GTİP’li)” ithalatına karşı başlatılan ve Ukrayna Dış Ticaret Komisyonu tarafından 13 Nisan
2013 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 3 yıl süreyle % 6,46 - % 12,95 oranlarında
uygulanmasına karar verilen nihai korunma önleminin, mezkur GTİP’lerde yer alan “hibrit
motoru” olan otomobillerde geçici bir süreyle (20 Nisan 2013 tarihinden 28 Şubat 2014
tarihine kadar) uygulanmamasına dair Ukrayna tarafından karar alındığı belirtilmiştir.
Bu defa, T.C. Ekonomi Bakanlığı’ndan alınan 04.03.2015 tarih ve 29908 sayılı yazıda;
söz konusu “binek otomobiller korunma önlemi”nin “hibrit motoru” olan otomobillerin
ithalatına karşı 14 Şubat 2015 tarihi itibariyle uygulanmayacağının ekte yer alan DTÖ
bildirimi ile duyurulduğu bildirilmektedir.
Bilgilerini rica ederim.
Tansu SİNAĞ
Genel Sekreter V.
EK: DTÖ Bildirimi
(http://onlineislemler.uib.org.tr/downloads/duyuru_ek/Ukrayna_binek_oto_korunma.onlemi_
DTO_bildirimi.pdf)
Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Organize San. Bölgesi II. Gelişim Sahası Kahverengi Cad. No:11
Nilüfer 16140/ BURSA
Tel: +90 224 219 10 00 (PBX) Fax: +90 224 219 10 90
E-posta: [email protected] Elektronik Ağ: www.uib.org.tr
Ayrıntılı bilgi için: Nihal SİNAĞ- Şube Müdürü
Can KARAKAHYA - Uzman
Download

UKRAYNA BİNEK OTOMOBİLLER KORUNMA ÖNLEMİ