ULUDAĞ
İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
Sayı:
Konu:
TİM.UİB.GSK.FUAR.2014/165-2507
AUTOMECHANİKA SHANGHAİ 2014 FUARI HAK.
Bursa, 14/03/2014
ULUDAĞ OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ÜYELERİ’NE
SİRKÜLER NO: 137
Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği tarafından 09-12 Aralık 2014 tarihleri
arasında Çin Halk Cumhuriyeti’nin Shanghai şehrinde düzenlenecek olan Automechanika
Shanghai Fuarı’na milli katılım organizasyonu düzenlenecektir.
Automeckanika Shanghai Fuarı / Shanghai – Çin Halk Cumhuriyeti / 09-12 Aralık
2014 / m2 fiyatı 500 $ / başvuru için avans ödemesi 1.500 $
Devlet desteği oranı: %70
Fuar web sitesi http://www.messefrankfurt.com.hk/fair_homepage.aspx?fair_id=11&exhibition_id=11
Fuara başvuru linki: http://goo.gl/rL8QnM
Anılan fuara Birliğimiz tarafından gerçekleştirilecek olan Türkiye Milli Katılım
Organizasyonu ile katılmak isteyen firmaların başvuru formunu fuarın linkine girerek online
olarak doldurmaları fuar için katılım ücreti avanslarının ekte verilen Birliğimiz ABD
DOLARI hesabına yatırarak ilgili başvuru formunda yer alan dekont yükleme alanına
dekontun bir kopyasını yüklemeleri gerekmektedir. Katılımcı firmaların Türkiye Milli
Standına yerleştirilmeleri 3 kriter sırasıyla gözönüne alınarak Birliğimizce
gerçekleştirilecektir:
1) Fuara Birliğimiz organizasyonu ile daha önceki yıllarda katılım sağlayıp sağlamama
ve eski katılım sayısı
2) Avans ödemesi önceliği
3) Talep edilen m2 büyüklüğü
Fuar katılım bedelleri katılımcı firma hesabından Birlik hesabına banka havalesi
şeklinde yapılacaktır. Firmalarımızın herhangi bir sebepten ötürü katılımdan
vazgeçmeleri durumunda yatırmış oldukları katılım ücretleri geri ödenmeyecektir. Fuar
başvurularının 01 Temmuz 2014 tarihine kadar yapılması gerekmektedir.
Bilgilerini ve gereğini rica ederim.
Mümin KARACAKAYALILAR
Genel Sekreter
EKLER: Fuar Broşürü
Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Organize San. Bölgesi II. Gelişim Sahası Kahverengi Cad. No:11
Nilüfer 16140/ BURSA
Tel: +90 224 219 10 00 (PBX) Fax: +90 224 219 10 90
E-posta: [email protected] Elektronik Ağ: www.uib.org.tr
Ayrıntılı bilgi için: Birgül POLAT ÖLMEZ - Şube Müdürü
ŞEBNEM EREN - Proje Sorumlusu
ULUDAĞ
İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
Sayı:
Konu:
TİM.UİB.GSK.FUAR.2014/165-2507
AUTOMECHANİKA SHANGHAİ 2014 FUARI HAK.
USD HESAP NO
: 00158048012268448
TR740001500158048012268448
Bursa, 14/03/2014
IBAN NO:
Son başvuru tarihi: 01 Temmuz 2014 Salı günü mesai saati bitimine kadar. (Stand
yerleşimlerinde 2. kriter avans ödeme tarihi olduğundan, avans ödemesi olmadan
başvuru formunun yerleşmede herhangi bir geçerliliği bulunmamaktadır. Dekont ve
başvuru formunu online gönderdikten sonra lütfen ulaştığına dair teyit alınız.)
Fuar, Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu'nun 30.12.2009 tarih ve 27448 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanan 2009/5 sayılı “Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar
Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ”i çerçevesinde destek kapsamındadır.
Bu tebliğe göre; katılımcı (*) tarafından organizatöre m2 üzerinden ödenecek katılım
bedelinin;
 Katılımcılar (üretici-imalatçı organizasyonları dahil) için % 70'si
(maksimum 50 m2lik alan için ve toplam destek tutarı 15.000 ABD Doları'nı
aşmamak üzere) fuara katılım sonrasında destek olarak iade edilir.
Uygulanacak
Teşvikler

2014 yılında Ekonomi Bakanlığı’nca belirlenecek hedef ülkelerde
gerçekleştirilecek fuarlarda destek oranı %70 olarak uygulanacaktır (Çin
Halk Cumhuriyeti hedef ülkeler arasındadır.)
2009/5 sayılı Tebliğ’de yapılan değişikliğe göre her bir katılımcı firmanın en fazla iki
temsilcisinin ekonomi sınıfı ulaşım bileti de destek kapsamındadır. Ancak bilet
ödemelerinin bankacılık sistemi içerisinde havale yoluyla firma hesabından yapılması
gerekmektedir.
Şahıs firmaları söz konusu devlet desteğinden faydalanamamaktadır.
Devlet destek oranında ve destek şartlarında yapılacak olası değişiklikler katılım
bedeline yansıtılacaktır.
Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Organize San. Bölgesi II. Gelişim Sahası Kahverengi Cad. No:11
Nilüfer 16140/ BURSA
Tel: +90 224 219 10 00 (PBX) Fax: +90 224 219 10 90
E-posta: [email protected] Elektronik Ağ: www.uib.org.tr
Ayrıntılı bilgi için: Birgül POLAT ÖLMEZ - Şube Müdürü
ŞEBNEM EREN - Proje Sorumlusu
ULUDAĞ
İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
Sayı:
Konu:
TİM.UİB.GSK.FUAR.2014/165-2507
AUTOMECHANİKA SHANGHAİ 2014 FUARI HAK.

Katılım ücreti
Bursa, 14/03/2014
Katılımcılar (üretici/imalatçı organizasyonları dahil): Automechanika Shanghai
Fuarı için 500 ABD DOLARI($) / m2
Fuara katılan firmalar 2009/5 sayılı Tebliğ kapsamında yurt dışı fuar katılımlarına
sağlanan teşviklerden fuar sonrası yararlandırılacaklardır.
Fuar katılımcısı firma, katılım toplam bedelinin tamamını Birliğimize ödeyecek ve
Devlet Destek evraklarını Birliğimize teslim edecektir. Fuar katılımına ilişkin Devlet
Desteği karşılığı tutar fuar sonrasında dosyanızın ilgili Birlikçe incelenmesine
müteakip herhangi bir eksik bulunmaması durumunda Türkiye Cumhuriyet Merkez
Bankası tarafından doğrudan firmanın banka hesabına yatırılacaktır.
- Yer kirası
- Özel tasarım stand inşaatı ve standın standart malzemelerle genel dekorasyonu
- Sergi mallarının gümrükleme ve sigortalama işlemleri dahil gidiş-dönüş nakliyesi
Katılım
- Elektrik, İnternet bağlantısı
- Fuar kataloguna giriş
Ücretine
Dahil Hizmetler - Genel tanıtım giderleri
- Türk katılımcıları için hazırlanacak katalogda yer alma
- İçecek ikramları
- Genel güvenlik ve temizlik
Ödeme
Koşulları
Katılımcılar, Automechanika Shanghai
fuarı için 1.500$, avansı peşin
ödeyeceklerdir (ödeme başvuru sahibi firma hesabından Birlik hesabına banka
havalesi yoluyla yapılacaktır)(avansın ödendiğini gösterir dekont başvuru formu ile
birlikte online olarak yüklenecektir). Avans ödemesi sonrası kalan tutar iki eşit
taksitte ödenecektir:
1.taksit – en geç 1 Ağustos 2014 tarihine kadar
2.taksit – en geç 1 Eylül
2014 tarihine kadar ödenmelidir.
Firmalarımızın herhangi bir sebepten ötürü katılımdan vazgeçmeleri durumunda
katılım ücretleri geri ödenmeyecektir.
Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Organize San. Bölgesi II. Gelişim Sahası Kahverengi Cad. No:11
Nilüfer 16140/ BURSA
Tel: +90 224 219 10 00 (PBX) Fax: +90 224 219 10 90
E-posta: [email protected] Elektronik Ağ: www.uib.org.tr
Ayrıntılı bilgi için: Birgül POLAT ÖLMEZ - Şube Müdürü
ŞEBNEM EREN - Proje Sorumlusu
ULUDAĞ
İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
Sayı:
Konu:
Ödemenin
Yapılacağı
Banka Hesap
No
TİM.UİB.GSK.FUAR.2014/165-2507
AUTOMECHANİKA SHANGHAİ 2014 FUARI HAK.
Bursa, 14/03/2014
Alıcı: Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği
Banka Adı: Türkiye Vakıflar Bankası Bursa Organize Sanayi Şubesi (398)
USD Hesap No: 00158048012268448
USD IBAN: TR740001500158048012268448
Ödemeler yapılırken, fuarın adı dekont üzerinde belirtilecek ve dekontun bir kopyası
online başvuru formunda yer alan alana yüklenecektir. (İlk ödemeyi yaptıktan sonra,
banka dekontu ile birlikte Online Başvuru Formu’nu doldurmayı unutmayınız ve
ulaştığına dair teyit alınız.) Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının
Desteklenmesine İlişkin 2009/5 Sayılı Tebliğin Uygulama Usul ve Esasları'nın
6.Maddesinin 2.Fıkrasında: "Katılımcılar, yurt dışındaki fuar iştirakleri kapsamında
organizatöre yönelik ödemelerini, Katılımcılara veya Katılımcılar adına harcama
yapmaya yetkili kişilere (harcama yapmaya yetkili olduğunun imza sirkülerinden
görülmesi veya noter aracılığıyla Katılımcı adına böyle bir yetkinin verildiğinin
belgelendirilmesi zorunludur.) ait banka hesabından organizatörün banka hesabına
destek müracaatı süresi içinde aktarmakla yükümlüdürler." denilmekte olup, teşvik
ödemelerinde sıkıntı yaşamamanız açısından; fuara katılım bedeli ödemelerinin
firmanız banka hesabından Birliğimizin banka hesabına aktarılması, bankaya
elden ödeme yapılmaması gerekmektedir.
Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Organize San. Bölgesi II. Gelişim Sahası Kahverengi Cad. No:11
Nilüfer 16140/ BURSA
Tel: +90 224 219 10 00 (PBX) Fax: +90 224 219 10 90
E-posta: [email protected] Elektronik Ağ: www.uib.org.tr
Ayrıntılı bilgi için: Birgül POLAT ÖLMEZ - Şube Müdürü
ŞEBNEM EREN - Proje Sorumlusu
Download

Turkçe Antetli Kağıt - Uludağ İhracatçı Birlikleri