1. Ulusal TIBBİ
MİK L Jİ
kongresi
24-26 Eylül 2014 Ankara
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
75. Yıl Konferans Salonu
www.tibbimikolojikongresi.org
Değerli Meslektaşlarımız,
Bundan 15 yıl önce İzmir'de çok kıymetli hocamız Sn.
Prof. Dr. Emel Tümbay'ın başkanlığında başlayan Mikoloji
toplantılarımıza, bir yenisini Eylül ayının güzel günlerinde
Ankara'da eklemeyi arzu ediyoruz. Bu yılki toplantımız
1.Ulusal Tıbbi Mikoloji Kongresi olarak Gazi Üniversitesi
Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı- Mikoloji Birimi ve Tıbbi
Mikoloji Derneği'nin katkılarıyla, üniversitemiz Tıp Fakültesi
toplantı salonunda gerçekleştirilecektir.
Kongremiz öncesi teorik ve pratik olmak üzere Hiyalen
Küfler- Aspergilloz- Hiyalohifomikoz konusunda bir günlük
kursumuz düzenlenecektir. Üç günlük kongremizde ise
Mikolojinin taksonomisi, tanısı ve bazı mikozlarda
yeniliklerle beraber, klinisyen ve laboratuvar işbirliği gibi
konular irdelenecektir.
Ancak sizlerin katılım ve katkılarıyla, bilimsel ve sosyal
her yönden değerlenebilecek olan toplantımıza siz çok
değerli meslektaşlarımızı bekliyoruz.
Sevgi ve saygılarımızla
Prof. Dr. Semra Kuştimur
Kongre Başkanı
DÜZENLEME KURULU
Prof. Dr. Semra Kuştimur
Kongre Başkanı
Prof. Dr. Ayşe Kalkancı
Kongre Sekreteri
Üyeler
Prof. Dr. Emel Tümbay
Prof. Dr. Ramazan İnci
Prof. Dr. Süleyha Hilmioğlu Polat
Prof. Dr. Macit İlkit
Doç. Dr. Dilek Seçkin
BİLİMSEL KURUL
Prof. Dr. Ayşe Esin Aktaş
Prof. Dr. Sevtap Arıkan Akdağlı
Prof. Dr. Ahmet Asan
Prof. Dr. Zülal Aşçı Toraman
Prof. Dr. Asuman Birinci
Prof. Dr. Nilgün Çerikçioğlu
Prof. Dr. Kenan Değerli
Prof. Dr. Mine Doluca Dereli
Prof. Dr. Beyza Ener
Prof. Dr. Çağrı Ergin
Prof. Dr. Zayre Erturan
Prof. Dr. Duygu Fındık
Prof. Dr. Şaban Gürcan
Prof. Dr. Aydın Karaarslan
Prof. Dr. Sema Keçeli Özcan
Prof. Dr. Dilek Yeşim Metin
Prof. Dr. Ayşe Nedret Koç
Prof. Dr. Zehra Feza Otağ
Prof. Dr. Ayşe Aydan Özkütük
Prof. Dr. Süheyla Sürücüoğlu
Prof. Dr. Meltem Uzun
Prof. Dr. Yıldız Yeğenoğlu
Prof. Dr. Şinasi Taner Yıldıran
Doç. Dr. Mehmet Ali Saraçlı
Uzm. Dr. Nilgün Karabıçak
KONGRE SEKRETARYASI
Prof. Dr. Ayşe Kalkancı
Gazi Üniv. Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
0312 202 4629 / [email protected]
ORGANİZASYON SEKRETARYASI
Hakan GÜNEL (0532 247 6627) / [email protected] org
İlknur ÖLMEZ (0534 408 2770) / [email protected] org
Tel & Faks: 0312 434 4273
23 Eylül 2014, Salı
Hiyalen küfler, Aspergilloz ve Hiyalohifomikoz Kursu
Teorik & Uygulamalı
Kurs Yeri / Tarih - Saat: Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi / 23 Eylül 2014 Salı 09:15-18:00
Kurs Kayıt: Kongre web sayfası (www.tıbbimikolojikongresi.org)
Kongre kaydı olanlar kurs kaydı yaptırabilirler.
Kurs kontenjanı 25 kişi ile sınırlıdır.
09.15-09.45 Açılış
09.45-10.05 Konferans 1: Hiyalen küflerin epidemiyolojisi, sınıflandırılması ve
infeksiyonlarının geleneksel tanı yöntemleri
Oturum Başkanı: Emel Tümbay
Konuşmacı: Yıldız Yeğenoğlu
10.05-10.25 Konferans 2: Hiyalen küf infeksiyonları: Aspergilloz ve hiyalohifomikoz
Oturum Başkanı: Semra Kuştimur
Konuşmacı: Esin Şenol
10.25-11.00 Kahve Molası
11.00-11.20 Konferans 3: Hiyalen küf infeksiyonlarının serolojik tanısı
Oturum Başkanı: Yıldız Yeğenoğlu
Konuşmacı: Zayre Erturan
11.20-11.40 Konferans 4: Hiyalen küf infeksiyonlarının tanısında ve etkenlerin
identifikasyonunda moleküler yöntemler
Oturum Başkanı: Zayre Erturan
Konuşmacı: Şaban Gürcan
11.40-12.00 Konferans 5: Antifungal duyarlılık testleri
Oturum Başkanı: Meltem Uzun
Konuşmacı: Dilek Şatana
12.00-13.30 Öğle Yemeği
13.30-18.00 UYGULAMA
13.30-14.30 Klinik örneklerin mikoloji laboratuvarına kabulü, doğrudan mikroskopik
inceleme, besiyerleri ve hazırlanmaları, ekim, izole edilen mantarın
makroskopik ve mikroskopik (koparma, selofan band ve lam kültürü ile)
incelenmesi, identifikasyon
14.30-15.30 Galaktomannan ve 1,3,β-D glukan antijenlerinin tanısı
15.30-16.00 Kahve Molası
16.00-17.00 Moleküler tanı
17.00-18.00 Mikrodilüsyon ve E-test
24 Eylül 2014, Çarşamba
08:30-09:00 Kongre Kayıt
09:00-09:30 Açılış
09:30-10:00 Konferans 1: Hastalık etkeni mayalarda patojenliğin evrimi
Oturum Başkanı: Emel Tümbay
Konuşmacı: Özdem Anğ
10:00-10:30 Konferans 2: Fungal taksonomide yeni gelişmeler
Oturum Başkanı: Alev Haliki Uztan
Konuşmacı: Ahmet Asan
10:30-10:45 Kahve Molası
10:45-12:15 Panel 1: Mantar hastalıklarının laboratuvar tanısı
Oturum Başkanları: Zülal Aşçı Toraman, Süleyha Hilmioğlu Polat
Mikroskobik tanı, Zehra Feza Otağ
Kültür, Ayşe Esin Aktaş
Serolojik Tanı, Asuman Birinci
12:15-13:30 Öğle Yemeği
13:30-14:20 Panel 2: Türkiye'de nadir görülen mayaların epidemiyolojisi
Oturum Başkanları: Mehmet Kıyan, Mahmut Mete
Candida dışı mayalar, Fahriye Ekşi
Siyah mayalar, Aylin Döğen
14:20-15:20 Panel 3: Dermatomikolojide yenilikler
Oturum Başkanı: Kamer Gündüz, Macit İlkit
Mikrobiyolog gözü ile, Ramazan Gümral
Dermatolog gözü ile, Dilek Seçkin
15:20-15:30 Kahve Molası
15:30-17:30 Prof. Dr. Semra Kuştimur, Emeklilik Töreni
17:30-18:30 Açılış Kokteyli
25 Eylül 2014, Perşembe
09:00-10:00 Olgularla klinik mikoloji
Dolunay Gülmez Kıvanç
10:00-10:45 Konferans 3: Mantarların saklanması, kültür koleksiyonu
Oturum Başkanı: Nilgün Çerikçioğlu
Konuşmacı: Nilgün Karabıçak
10:45-11:00 Kahve Molası
11:00-12:00 Panel 4: Antifungal duyarlılık testleri ve antifungal ilaçlara direnç
Oturum Başkanı: Sevtap Arıkan Akdağlı
Duyarlılık testleri, CLSI & EUCAST, Mine Doluca Dereli
Candida'larda ekinokandin, Aspergillus'larda azol direnci, Beyza Ener
12:00-13:00 Öğle Yemeği
13:00-13:30 Poster Gezisi
13:30-14:15 Konferans 4: Pediyatrik fungal enfeksiyonlar
Oturum Başkanı: Teoman Zafer Apan
Konuşmacı: Anıl Tapısız
14:15-15:15 Panel 5: Yeni bir antifungal yaklaşım olabilir mi ?
Oturum Başkanı: Ramazan İnci, Aydın Karaarslan
Fotodinamik inaktivasyon, Çağrı Ergin
Mikovirüsler, Sema Keçeli,
Kalsineürin inhibitörleri, Mine Hoşgör Limoncu
15:15-15:30 Kahve Molası
15:30-17:30 Sözel Bildiri Sunumları (S01-S012)
Oturum Başkanları: Dilara Öğünç, Ayşe Arısoy
20:00
Gala yemeği
26 Eylül 2014, Cuma
08:30-09:30 Poster Gezisi
09:00-09:45 Konferans 5: Pneumocystis enfeksiyonları ve tanısı
Oturum Başkanı: Süheyla Sürücüoğlu
Konuşmacı: Betil Özhak Baysan
09:45-10:00 Kahve Molası
10:00-11:30 Panel 6: Moleküler yöntemlerin mikolojiye katkıları
Oturum Başkanı: Semra Kurutepe
Mantarların genotiplendirmesi, Mustafa Altay Atalay
Moleküler tanı, Yasemin Öz
Mikolojide MALDI-TOF, Mehmet Ali Saraçlı
11:30-13:00 Öğle Yemeği
13:00-13:45 Konferans 6: Mantarlarda “quorum sensing”
Oturum Başkanı: Duygu Fındık
Konuşmacı: Kenan Değerli
13:45-14:45 Panel 7: Mikotoksinler ve önemi
Oturum Başkanı: Ayşe Nedret Koç
Gıdalarda mikotoksinlerin oluşumu, A. Kadir Halkman
Veteriner hekimlikte mikotoksinler ve önemi, Ayhan Filazi
14:45-15:00 Kahve Molası
15:00-16:30 Panel 8: Mikolojide klinisyen & laboratuvar işbriliği
Oturum Başkanı: Şinasi Taner Yıldıran
Laboratuvardan kliniğe, Ayşe Aydan Özkütük
Klinikten laboratuvara, Murat Dizbay
17:00-17:30 Poster Bildiri ve Sözel Bildiri Ödül Töreni
17:30-18:00 Kapanış
27 Eylül 2014, Cumartesi
09:00-18:00 Beypazarı Gezisi
Hareket Saati: 09:00
Buluşma Yeri: Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyeleri Otoparkı Önü, Konya Yolu
ONLINE BİLDİRİ GÖNDERİMİ ve YAZIM KURALLARI
Aşağıda belirtilen formatlara uymayan bildiri özetleri değiştirilmeyecek, gönderildiği
şekliyle baskıya girecektir. Bu sebepten dolayı lütfen belirtilen formata uygun hazırlayınız.
1. Bildiri özet metinleri; Arial yazı tipinde 9 Punto ve 1 satır aralığında olmalıdır.
2. Özetler www.tıbbimikolojikongresi.org adresinden on-line gönderilecektir, e-posta
yoluyla gönderilecek özetler kabul edilmeyecektir.
3. Bildiri özeti gönderme için son gün 15 Temmuz 2014 Saat 23:59
4. Yazar isimlerinde kısaltma yapmayınız. Özetlerde akademik ünvan kullanılmamalıdır.
5. Özetler düz metin olarak hazırlanmalıdır. Tablo, resim eklenecek ise ayrı dosya olarak
eklenmelidir.
6. Özetin ana metin bölümündeki kelime sayısı, 250'yi kesinlikle aşmamalıdır. Başlık,
Yazar (lar), Kurum (lar) kelime sınırının dışındadır. On-line özet bildirim formuna
özetinizi girdiğinizde, ilk 250 kelimeyi aşan her kelime sistem tarafından otomatik
olarak silinecektir.
7. Kongre bilim komitesi, gönderilen bildiriyi, poster veya sözel sunum için tercih
edecektir. Komite bildiriyi kabul edip etmeme ve sözel veya poster sunumu olarak
değiştirme yetkisine sahiptir.
8. Bildiriler sistemdeki kayıtlı gönderme tarihine kadar düzenlenebilir ve değişiklik
yapılabilir. 15 Temmuz'dan sonra metinler üzerinde düzenleme ya da değişiklik
yapılamaz.
9. Bildiri özetleri sırasıyla, BAŞLIK, YAZAR(LAR), KURUM(LAR) ve ÖZET METNİ bölümlerini
içerecektir. ÖZET METNİ'nin alt başlıkları: AMAÇ, GEREÇ VE YÖNTEM, SONUÇLAR (p
değeri yazılmalıdır) ve TARTIŞMA şeklindedir.
10. Yazar (lar), Kurum (lar) bölümü aşağıdaki örnekte belirtildiği gibi yapılandırılmalıdır.
Mehmet Yılmaz ... Üniversitesi …. Fakültesi/Yüksek Okulu, ….. Anabilim Dalı/Bölümü, İzmir
KABUL EDİLEN BİLDİRİLER
1. Kabul edilen bildiriler ve sunum şekilleri, 25 Temmuz 2014 tarihine kadar kongre web
sayfasında yayımlanacaktır.
2. Bildiri kabul/red bildirimlerinin, indirimli kayı t konaklama tarihinden sonra tebliğ
edilmesi durumunda, bildiri sahipleri indirimli fiyatlardan yararlanabilecektir.
3. Bildiri sunacak kişiye E-posta yoluyla ön kabul/red bildirimleri gönderilecektir;
bildirimlerin özetin diğer yazarlarına duyurulmasından sunum yapacak olan yazar
sorumludur.
4. Kabul edilen bildirilerin sunumlarının yapılabilmesi ve kongrede katılımcılara
verilmek üzere basılacak olan özet kitabında yer alabilmesi için, bildiri (sözel/poster)
sunumu yapacak olan bildiri sahibinin 31 Temmuz 2014 Saat 23:59’a kadar kayıt ve
ödeme işlemlerini tamamlamış olması gerekmektedir.
5. Poster boyutları; En:70 cm ve Boy:90 cm olacak şekilde hazırlanmalıdır.
Poster sunumu; Düzenleme Kurulu tarafından belirlenen tarih ve saatte poster
sunucusunun poster alanında olması gerekmektedir.
KONGRE KAYIT ÜCRETLERİ
Erken Kayıt
31 Temmuz 2014
Dernek Üyesi (TMD)
Uzman
Asistan
Dernek Üyesi Olmayan
Uzman
Asistan
Y. Lisans-Doktora Öğrencisi*
Refakatçi**
Geç Kayıt
1 Agust.-21 Eylül
Kongre Yerinde
Kayıt
250 TL
200 TL
300 TL
250 TL
350 TL
300 TL
300 TL
250 TL
50 TL
100 TL
350 TL
300 TL
70 TL
150 TL
400 TL
350 TL
-
Kongre kayıt ücretine; Bilimsel programlara katılım, kongre materyalleri, açılış kokteyli, çay-kahve molası
ikramları, öğle yemekleri, yaka kartı, katılım sertifikası dahildir.
*Yüksek Lisans -Doktora Öğrencisi kayıt ücretine; Bilimsel programlara katılım ve katılım sertifikası dahildir.
**Refakatçi kayıt ücretine ; Açılış kokteyli dahildir.
Kayıt ücretlerine KDV (%18) dahil değildir.
KURS KAYIT ÜCRETİ
300 TL
Hiyalen küfler, Aspergilloz ve Hiyalohifomikoz Kursu Teorik & Uygulamalı
Kongre kaydı olanlar kurs kaydı yaptırabilirler. Kurs kontenjan ile sınırlıdır.
Kurs Kayıt ücretine KDV (%18) dahil değildir
SOSYAL PROGRAM ÜCRETLERİ
Gala Yemeği
Beypazarı Gezisi
90 TL
80 TL
Sosyal Program ücretlerine KDV (%18) dahil değildir.
KONAKLAMA ÜCRETLERİ
BAŞKENT ÖĞRETMENEVİ
Tek Kişilik Oda
İki Kişilik Oda Kişi Başı
Erken Konaklama
31 Temmuz
140 TL
70 TL
Geç Konaklama
1 Ağustos - 21 Eylül
160 TL
90 TL
Oda/Kahvaltı/kişi/gün. Konaklama ücretine KDV (%8) dahil değildir.
TRANSFER ÜCRETLERİ
Havalanı (çift yön) 180 TL, AŞTİ / Tren Garı (çift yön) 100 TL
Transfer ücretlerine Kdv (%18) dahil değildir.
ÖDEME SEÇENEKLERİ (Yukarıdaki tüm ödemeler için)
1- Banka Havalesi - Hesap Adı: Diamed Kongre Organizasyon Turizm Medya Ltd. Şti.
Yapı Kredi Bankası IBAN No: TR89 0006 7010 0000 0088 2787 78
2- Kredi Kartı; www.tibbimikolojikongresi.org sayfası kayıt bölümüne bakınız
Konfirme Koşulu; Kongre web sayfasındaki kayıt formunun doldurulması ve ödemenin tamamlanması
gerekmektedir. Kongre yerinde sorun yaşamamak için gerekli işlemleri (form ve ödeme) tamamladıktan
sonraki 4 iş günü içinde konfirme yazısının mail adresinize ulaştığından emin olunuz.
GENEL BİLGİLER
Kongre Merkezi
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, 75. Yıl Konferans Salonu
Adres: Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi 06500 Beşevler Ankara
Sunu Teslim / Kontrol Odası
Sunumlarınız sırasında zorluk yaşamamanız için, sunumlarınızı Microsoft Office
altında çalışan programlarda hazırlamanız ve yedeklerini yanınızda bulundurmanız
gerekmektedir. Sempozyum süresince salonlarda slayt makinesi ve tepegöz
kullanılmayacaktır. Salonda dizüstü bilgisayar ve projeksiyon cihazı bulunacaktır. Kişisel
bilgisayarlardan sunum yapılmayacaktır.
İptal Koşulları
Yapılan konaklama ve kayıt rezervasyonlarının 01 Mayıs 2014 tarihine kadar iptali
durumunda % 50'si iade edilecek olup, bu tarihten sonra iptali durumunda, kayıt ve
konaklama ücretlerinin iadesi hiçbir şekilde yapılmayacaktır.
Yaka Kartları
Kayıt masasında kayıt işlemlerini tamamlayan konuklarımıza verilecek olan yaka
kartlarının sempozyum süresince güvenlik açısından mutlaka takılması gerekmektedir.
Katılım Belgeleri
Kongre ve kurs katılım belgeleri 26 Eylül 2014 günü kayıt masasından verilecektir.
Davet Mektubu
Çalıştıkları kurumdan izin alarak toplantıya katılmak isteyen katılımcılara istek üzerine
hazırlanacak bir davet mektubu gönderilecektir.
Bu mektup sadece katılımcının bağlı bulunduğu kurumdan izin alabilmesine yardımcı
olmak amacını taşımakta olup, katılımcıya hiçbir maddi destek sağlamayacaktır.
[email protected] adresine talebinizi bildirebilirsiniz.
ÖNEMLİ TARİHLER ve BİLGİLER
Kongre Adı: 1. Ulusal Tıbbi Mikoloji Kongresi
Kongre Tarihi: 24 - 26 Eylül 2014
Kongre Yeri: Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi 75. Yıl Konferans Salonu / ANKARA
Kongre Web Sayfası: www.tibbimikolojikongresi.org
Kurs Adı: Hiyalen küfler, Aspergilloz ve Hiyalohifomikoz Kursu (Teorik & Uygulamalı)
Kurs Tarih: 23 Eylül 2014, Salı / Saat: 09:15 - 18:00
Kurs Katılımı: Kongre web sayfası (www.tibbimikolojikongresi.org) Kongre kaydı olanlar
kurs kaydı yaptırabilirler.
Kayıt Konfirme Koşulları: Kongre web sayfasındaki kayıt formunun eksiksiz olarak
doldurulması ve ödemenin tamamlanması gerekmektedir. Tek başına kayıt formu
doldurmak veya ödeme yapmak konfirme için yeterli olmayacaktır
İndirimli (Erken) Kayıt Tarihi: 31 Temmuz 2014 Saat 23:59
Bildiri Sunacak kişi için Son Kayıt Tarihi: 31 Temmuz 2014 Saat 23:59
Kabul edilen bildirilerin sunumlarının yapılabilmesi ve kongrede katılımcılara verilmek
üzere basılacak olan özet kitabında yer alabilmesi için, sözel / poster bildiri sunumu
yapacak olan bildiri sahibinin 31 Temmuz 2014 Saat 23:59’a kadar kayıt ve ödeme
işlemlerini tamamlamış olması gerekmektedir.
Geç Kayıt Tarihi: 1 Ağustos-21 Eylül 2014 (21 Eylül sonrası kayıtlar kongre yerinde)
Online Bildiri Özeti Gönderme için Son Gün: 15 Temmuz 2014 Saat 23:59
Bildiri Kabul / Red ve Sunum Şekilleri Bildirimi: 25 Temmuz 2014 tarihine kadar kongre
web sayfasında yayımlanacaktır. Bildiri sunacak kişiye E-posta yoluyla ön kabul/red
bildirimleri gönderilecektir; bildirimlerin özetin diğer yazarlarına duyurulmasından
sunum yapacak olan yazar sorumludur.
KONGRE SEKRETARYASI
Prof. Dr. Ayşe Kalkancı
Gazi Üniv. Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
0312 202 4629 / [email protected]
ORGANİZASYON SEKRETARYASI
Hakan GÜNEL (0532 247 6627) / [email protected]
İlknur ÖLMEZ (0534 408 2770) / [email protected]
Tel & Faks: 0312 434 4273
1. Ulusal TIBBİ
MİK L Jİ
kongresi
www.tibbimikolojikongresi.org
KONGRE SEKRETARYASI
Prof. Dr. Ayşe KALKANCI
Gazi Üniv. Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD
(0312) 202 4629 / [email protected]
ORGANİZASYON SEKRETARYASI
Hakan GÜNEL (0532 247 6627) / [email protected]
İlknur ÖLMEZ (0534 408 2770) / [email protected]
Tel & Faks: (0312) 434 42 73
Download

(TibbiMikolojiKongresi)