ULUDAĞ
İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
Sayı:
Konu:
TİM.UİB.GSK.FUAR.2014/354-6336
2015 OİB MİLLİ KATILIM ORGANİZASYONLARI HK.
Bursa, 21/07/2014
ULUDAĞ OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
ÜYELERİNE SİRKÜLER NO: 361
2015 yılında Birliğimizce milli katılım organizasyonu gerçekleştirilmesi planlanan fuarlar
aşağıda sunulmaktadır:
1) Motortec Automechanika Ibérica / 11-14 Mart 2015 / İspanya - Madrid
2) Automec Feira / 07-11 Nisan 2015 / Brezilya – Sao Paulo
3) Automechanika Chicago / 24–26 Nisan 2015 / ABD – Chicago
4) Automechanika Johannesburg / 06-09 Mayıs 2015 / Güney Afrika C. - Johannesburg
5) PAACE Automechanika Mexico / Temmuz 2015 / Meksika - Mexico City
6) MIMS powered by Automechanika Moscow / Ağustos 2015 / Moskova – Rusya
7) Automechanika Shanghai / Aralık 2015 / Çin Halk Cum. / Shanghai
Birliğimizce 2015 yılında milli katılım organizasyonu gerçekleştirilmesi planlanan
fuar/fuarlarla ilgilenen üyelerimizin ekte sunulan ön başvuru formunda ilgilendikleri fuar/fuarları
işaretleyip yanlarına tahminen talep edecekleri stand alanlarını yazarak en geç 04 Ağustos 2014
Pazartesi gününe kadar [email protected] ve [email protected] adreslerine göndermeleri
gerekmektedir. Ön başvuru formlarının herhangi bir bağlayıcılığı bulunmamakta olup, sadece fuara
katılım potansiyelinin anlaşılması amacıyla talep edilmektedir. Yeterli sayıda ön başvuru formu
alınması durumunda anılan fuarlara milli katılım organizasyonu yapılması mümkün olabilecektir.
Bu nedenle yukarıdaki fuarlardan herhangi biri/birileri ile ilgilenen üyelerimizin Birliğimize
geri dönüş yapmaları büyük önem arz etmektedir.
Bilgilerini ve gereğini rica ederim.
Mümin KARACAKAYALILAR
Genel Sekreter
Ekler: 1) Ön Başvuru Formu (1 sayfa)
2) Fuar Künyeleri (9 sayfa)
Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Organize San. Bölgesi II. Gelişim Sahası Kahverengi Cad. No:11
Nilüfer 16140/ BURSA
Tel: +90 224 219 10 00 (PBX) Fax: +90 224 219 10 90
E-posta: [email protected] Elektronik Ağ: www.uib.org.tr
Ayrıntılı bilgi için: Birgül POLAT ÖLMEZ - Şube Müdürü
Alpay ÖZTÜRK - Şef
ULUDAĞ
İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
TİM.UİB.GSK.FUAR.2014/354-6336
2015 OİB MİLLİ KATILIM ORGANİZASYONLARI HK.
Sayı:
Konu:
Bursa, 21/07/2014
2015 YILINDA MİLLİ KATILIM DÜŞÜNÜLEN
OTOMOTİV FUARLARI ÖN BAŞVURU FORMU
FİRMA ADI
:
VERGİ D. / NO.
:
ADRES
:
TELEFON
:
FAKS
:
E-POSTA
:
WEB
:
Hazırlık süresince temas kurulacak yetkili, dahili telefon no’su ve e-posta adresi:
Kişi adı:
Dahili Telefon:
E-posta:
Fuarda Sergilenecek Ürünler:
Katılım
Düşünüyorsanız
İşaretleyiniz
Fuar İsmi
Motortec Automechanika
Ibérica
Automec Feira
Automechanika Chicago
Automechanika
Johannesburg
PAACE Automechanika
Mexico
MIMS powered by
Automechanika Moscow
Automechanika Shanghai
Tarihi
11-14 Mart
2015
07-11 Nisan
2015
24–26 Nisan
2015
06-09 Mayıs
2015
Temmuz 2015
Yeri
Tahmini
Alan
Talebiniz
İspanya - Madrid
……. m2
Brezilya – Sao
Paulo
……. m2
ABD - Chicago
……. m2
Güney Afrika C. Johannesburg
Mexico City –
Meksika
……. m2
……. m2
Ağustos 2015
Moskova – Rusya
……. m2
Aralık 2015
Çin Halk Cum. –
Shanghai
……. m2
Son ön başvuru tarihi: 04 Ağustos 2014 Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar
Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Organize San. Bölgesi II. Gelişim Sahası Kahverengi Cad. No:11
Nilüfer 16140/ BURSA
Tel: +90 224 219 10 00 (PBX) Fax: +90 224 219 10 90
E-posta: [email protected] Elektronik Ağ: www.uib.org.tr
Ayrıntılı bilgi için: Birgül POLAT ÖLMEZ - Şube Müdürü
Alpay ÖZTÜRK - Şef
Download

Turkçe Antetli Kağıt - Uludağ İhracatçı Birlikleri