GIST COSPLAY YARIŞMASI
KATILIM KOŞULLARI
4-7 ŞUBAT 2016 İSTANBUL KONGRE MERKEZİ
GL events Fuarcılık A.Ş. Şerif Ali Mah. Pakdil Sok. No:5 Yukari Dudullu / Ümraniye / İstanbul / TÜRKİYE
Tel : +90 (216) 594 58 26 - Fax : +90 (216) 594 57 99 - E-Posta: [email protected]
GL events Fuarcılık A.Ş.’nin 04-07 Şubat 2016’da
gerçekleştireceği Gaming İstanbul Dijital Eğlence ve Oyun
Fuarı’nda yer alacak GIST Cosplay Yarışması’na katılım koşulları
1. Konu
Organizasyon sahibi olan GL events Fuarcılık A.Ş. bundan sonra organizatör
veya GL events olarak anılacaktır.
İş bu katılım koşulları ve bilgi koruma hükümleri, Gaming İstanbul Dijital Eğlence ve Oyun Fuarı’nda (bundan sonra GIST olarak anılacaktır) gerçekleştirilecek olan cosplay yarışmasına katılım kurallarını ifade eder. Yarışmaya katılan
katılımcılar, bu katılım koşullarını ve bilgi koruma hükümlerini kabul etmiş
sayılırlar.
2. Seçilmeye Uygun Katılımcılar
GIST içerisinde yer alacak cosplay yarışmasına sadece 16 yaşından gün almış
kişiler katılabilir. Katılım koşullarını kabul etmiş kişiler 16 yaşından gün aldıklarını temin etmiş olurlar. Cosplay Yarışması’nda ödül almaya hak kazanmış
katılımcının 18 yaşından küçük olması halinde, ödül katılımcının yasal temsilcisine teslim edilecektir. 18 yaş altında ödül kazanıp yasal temsilcisi yanında
olmayan katılımcıya ödülü teslim edilmez.
Yarışmaya katılım koşullarını kabul eden katılımcılar, aşağıdaki kurallara uymak zorundadır;
• Her katılımcının performans süresi 2:00 dakikadır.
• Katılımcılar performanslarını sergilemek için jüri tarafından bir ön elemeden
geçirilecek, sadece ön elemeyi geçebilen yarışmacılar sahnede performanslarını sergileyebileceklerdir.
• Her katılımcı, GIST fuarı içerisinde yer alacak cosplay yarışmasında sergileyeceği performansı daha önce kullanmadığını taahhüt eder. Performans için
kullanılacak tüm kıyafet, eşya ve materyaller bu yarışmaya özel olarak hazırlanmalıdır.
• Katılımcılar fuar boyunca fotoğraflarının çekilmesini kabul ederler. Bu fotoğrafların kullanılma hakkı GL events’e aittir.
• Performans sırasında kullanılmak istenen müzik ve video/sunum dosyaları
katılımcı tarafından fuar öncesi organizatöre teslim edilmek durumundadır.
• Katılımcılar performansları için sahnenin şeklini ve ışıklarını değiştiremezler.
2.1. Diskalifiye Sebepleri
• Her türlü delici, kesici, patlayıcı, yanıcı ve diğer tehlikeli silahların kullanılması
• Uygunsuz derecede müstehcenlik (Göğüs, kalça ve kasık bölgesi yeterli düzeyde kapatılmalıdır)
• Performans sırasında canlı veya ölü hayvan kullanımı
• İzleyicilere yabancı madde atılması
• Sahneyi kirletecek veya zarar verebilecek eylemlerde bulunulması
3. Bilgilerin Korunması ve Saklanması
Cosplay yarışmasına katılım için doldurulan formda verilen kişisel bilgiler organizatör tarafından saklanacaktır. Organizatör, bu bilgileri ileri tarihli etkinlikler için kullanma hakkına sahiptir.
4. Başvuru Tarihleri
GIST fuarı içerisinde yer alan cosplay yarışmasına başvurular 01 Haziran
2015’de başlar ve 31 Aralık 2015 saat 23:59’da sona erer. Bu tarihten sonra
yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.
Başvuru tarihleri, organizatör tarafından değiştirilebilir.
5. Kazananın Belirlenmesi
GIST fuarı içerisinde yer alacak cosplay yarışmasında katılımcıları değerlendirecek jüri üyeleri organizatör tarafından belirlenecektir. Organizatör tarafından
yetkilendirilmiş bu jüri üyeleri, her bir performansı değerlendirerek yarışmanın
birincisini, ikincisini ve üçüncüsünü belirleyeceklerdir.
5.1. Ödüller
Organizatör tarafından belirlenmiş olan jüri üyeleri tarafından seçilecek cosplay yarışması birincisi, ikincisi ve üçüncüsü aşağıdaki ödüllerin sahibi olacaktır:
Birincilik Ödülü: Maddi değeri 5000 TL olan ödül veya ödüller
İkincilik Ödülü: Maddi değeri 2500 TL olan ödül veya ödüller
Üçüncülük Ödülü: Maddi değeri 1000 TL olan ödül veya ödüller
Organizatör, cosplay yarışması için belirlemiş olduğu ödülleri değiştirme hakkına sahiptir. Her bir katılımcı sadece tek bir ödül kazanabilir.
6. Mesuliyetler
a. Organizatör, cosplay yarışmasına katılan katılımcıların kostümleri için kullandıkları malzemelerin kalitesi, şekli ve performansları sırasındaki hareketleri
gibi bireysel tercihleri sonucu oluşabilecek hiçbir kaza ve yaralanmayla ilgili
mesuliyet kabul etmez.
b. b. Organizatör, cosplay yarışmasına katılan katılımcıların ve ekiplerinin kaybolan mallarıyla ilgili mesuliyet kabul etmez.
c. Organizatör, cosplay yarışmasının jüri üyelerinin verdiği hiçbir kararla ilgili
mesuliyet kabul etmez.
7. Hak ve Muafiyetler
a. Cosplay yarışmasına katılan katılımcılar, performansları ile ilgili her türlü
materyalin (Görsel, video vb.) organizatör tarafından fuar sonrasında kullanılabileceğini kabul ederler. Organizatör bu materyaller için katılımcıya hiçbir ücret
ödemeyecektir. Bu kullanım hakkı herhangi bir süre kısıtlamasına tabii değildir.
b. Organizatör, öngörülemez sebepler sebebiyle oluşabilecek durumlar sonucunda cosplay yarışmasını erteleme, yarıda kesme veya tamamen iptal etme
hakkına sahiptir.
c. GL events çalışanları cosplay yarışmasına katılma hakkına sahip değillerdir.
d. Organizatör, bu koşulları bilgi vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar.
Bu Cosplay Yarışması Katılım Koşullarını imzalamakla, yukarıda yer alan bilgilerimin, aksi tarafımca yazılı olarak GL Events Fuarcılık A.Ş.’nin
[email protected] posta adresine iletilmediği sürece, fuarcılık faaliyetlerine uygun şekilde, iletişim ve reklam amaçlı olarak kullanılabileceğini,
ilişkili şirketler arasında aktarılabileceğini kabul ederim.
BU FUAR 5174 SAYILI KANUN GEREĞİNCE
TOBB (TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ)
DENETİMİNDE DÜZENLENMEKTEDİR
GIST 2016 / 4 – 7 Şubat 2016 - www.gamingistanbul.com
Download

Cosplay Yarışma Katılım Koşullarını