10 - 13. 4. 2014
TÜYAP, Istanbul / Turkey
Türkiye‘nin Lider Uluslararası
Otomotiv Endüstrisin Fuarı
Turkey‘s Leading International Trade
Fair for the Automotive Industry
The Turkish market is booming:
Now is the time to take your share
2
Parlayan Yıldız Türk Pazarı:
Sizin de bu pazardan payınızı alma zamanı
Growing Economy - Growing Markets!
The GDP of Turkey has been rising by an average of
7.4 % per year over the last 10 years. The stabilization
of the national currency, the high increase in exports and
the successful implementation of economic reforms
have set the path for sustained positive developments
in the future. Increasing Turkish foreign trade and the
steady growth of imports underline Turkey’s position as
one of the world’s most dynamic markets. This growth
is backed by the major Turkish industries, including
automotive, textile, chemical, mining, machinery,
tourism and construction. The resources of these
industries are managed by Turkey’s young and highly
educated population of 70 million.
Büyüyen Ekonomi – Büyüyen Pazarlar!
Türkiye‘nin GSYİH‘i son 10 yıldır her yıl ortalama
%7,4 artıyor. Ulusal para biriminin stabilizasyonu,
ihracatta büyük artış ve ekonomik reformların
başarıyla uygulanması gelecekteki sürdürülebilir
olumlu gelişmelerin de yolunu açtı. Türk dış
ticaretindeki artış ve ithalatın da istikrarlı bir şekilde
artması, dünyanın dinamik ekonomilerinden biri
olarak Türkiye‘nin önemini vurguluyor. Aralarında
otomotiv, tekstil, kimya, madencilik, makine, turizm
ve inşaatın bulunduğu başlıca Türk endüstrilerince
büyüme destekleniyor. Bu sektörlerin kaynakları,
Türkiye‘nin 70 milyonluk büyük ölçüde eğitimli genç
nüfusu tarafından yönetiliyor.
How much do you know about Turkey’s Automotive
Market?
The automotive Industry ranks number 1 in Turkish export
sectors with a share of 12,55% (≈19,063 Billion US$)
(2012); More than 800,000 vehicles are sold in Turkey
every year (2012);
15 multinational vehicle manufacturers have their own
production facilities in Turkey: Ford, Renault, Fiat, Toyota,
Hyundai, Honda, Mercedes, Mitsubishi, Isuzu, Peugeot,
Iveco, Otokar, MAN, BMC and Askam.
Türkiye‘nin Otomotiv Pazarı hakkında ne kadar
bilginiz var?
Otomotiv Sektörü, toplam ihracatta %12,55 (≈19,063
Milyar ABD Doları) (2012) payla Türkiye‘nin 1 numaralı
ihracat sektörü. Türkiye‘de her yıl 800.000 araç satılıyor
(2012);
15 çok uluslu araç üreticisinin Türkiye‘de kendi üretim
tesisleri var. Bunlar Ford, Renault, Fiat, Toyota, Hyundai,
Honda, Mercedes, Mitsubishi, Isuzu, Peugeot, Iveco,
Otokar, MAN, BMC ve Askam.
Turkey: The business gateway!
Turkey is located at a strategically important point between
the EU, Central Asia and the Middle East, allowing
easy access to all of these fast-moving markets. The
increasing export volume from Turkey to Europe and to its
neighboring countries, is confirming Turkey’s position as a
gateway to these exciting markets. Take your chance to be
part of this exciting growth!
Türkiye: İş dünyasının kapısı!
Türkiye; AB, Orta Asya ve Orta Doğu arasında, tüm bu
hareketli piyasalara kolay erişim sağlayan stratejik bir
konumda yer alıyor. Türkiye‘nin Avrupa‘ya ve komşu
ülkelere ihracatının artması ülkenin önemli pazarların
giriş kapısı olarak pozisyonunu teyit ediyor. Bu önemli
büyümenin bir parçası olma fırsatını kaçırmayın!
3
Automechanika Istanbul:
Facts, Figures and Development
Automechanika Istanbul:
Detaylar, Rakamlar ve Gelişim
98.000
sqm gross / brüt m2
98.000
sqm gross / brüt m2
60.000
sqm gross / brüt m2
60.000
sqm gross / brüt m2
1.099
exhibitors from /
katılımcı
40.000
sqm gross / brüt m2
15.360
sqm gross / brüt m2
9.000
sqm gross / brüt m2
Turkey’s Leading International Trade Fair for the
Automotive Industry, has become Eurasia’s most
popular trade fair of its kind: it gathers the automotive
industry of the OEM and Aftermarket, professionals
at the crossroads of Europe, the Middle East and the
Central Asian region.
Part of the Automechanika Brand family since 2001,
the fair is organized by two of the world’s largest
fair organizers: Messe Frankfurt and Hannover Fairs
Turkey A.Ş.
Türkiye‘nin Lider Uluslararası Otomotiv Endüstrisi
Fuarı, konusunda Avrasya‘nın da en popüler fuarı haline
geldi. Fuar, otomotiv sektörünün hem orijinal malzeme
üreticilerinden (OEM) hem de satış sonrası ürün ve
hizmet sağlayıcılarından profesyonelleri Avrupa, Orta
Doğu ve Orta Asya‘nın kavşağında buluşturuyor.
2001‘den bu yana Global Automechanika ailesinin
üyesi olan fuar, dünyanın en büyük fuar
organizatörlerinden ikisi olan Messe Frankfurt ve
Hannover Fairs Turkey A.Ş. tarafından düzenleniyor.
The increasing exhibitor and visitor figures underlines Artan katılımcı ve ziyaretçi sayısı, Automechanika
Automechanika on! Istanbul‘s story of success in this Istanbul‘un bu dinamik bölgedeki başarı hikayesinin
dynamic region!
göstergesi!
43,812 visitors came to the last edition of
Automechanika Istanbul from 110 different countries
to meet the 1,245 exhibitors showing the latest
technologies and products.
Son düzenlenen Automechanika Istanbul‘a 110 farklı
ülkeden 43.812 ziyaretçi; 1245 katılımcının sergilediği
en yeni teknolojileri ve ürünleri yakından tanıma fırsatı
buldu.
302
exhibitors from /
katılımcı
18
countries /
katılımcı ülke
19.453
visitors from /
ziyaretçi
53
countries /
ziyaretçi ülke
2001
407
exhibitors from /
katılımcı
16
countries /
katılımcı ülke
19.200
visitors from /
ziyaretçi
51
countries /
ziyaretçi ülke
2003
535
exhibitors from /
katılımcı
31
countries /
katılımcı ülke
22.615
visitors from /
ziyaretçi
658
exhibitors from /
katılımcı
38
countries /
katılımcı ülke
35
countries /
katılımcı ülke
30
countries /
katılımcı ülke
36.126
visitors from /
ziyaretçi
32.514
visitors from /
ziyaretçi
29.111
visitors from /
ziyaretçi
36
countries /
katılımcı ülke
43.812
visitors from /
ziyaretçi
73
countries /
ziyaretçi ülke
83
countries /
ziyaretçi ülke
102
countries /
ziyaretçi ülke
110
countries /
ziyaretçi ülke
110
countries /
ziyaretçi ülke
2005
2007
2009
2011
2013
Management level of visitors
Ziyaretçilerin yönetim seviyesi
Self-employed entrepreneur, co-owner
Serbest girişimci, iş veren
4
Managing Director, board member
Genel müdür, yönetim kurulu üyesi
Top Management;
Üst yönetim
2011: 65 %
2013: 75 %
63
Division manager, operations/plant manager, branch manager
Bölüm yöneticisi, operasyon yöneticisi, birim yöneticisi
8
Department head, group head
Departman yöneticisi, grup başkanı
13
Other salaried staff
Diğer ücretli çalışan
8
Trainee, apprentice, student
Stajyer, çırak, öğrenci
2
Other
Diğer
2
0
4
823
exhibitors from /
katılımcı
1.245
exhibitors from /
katılımcı
20
40
60
80
100
5
Clear and Comprehensive:
The Product Groups
6
Net ve Kapsamlı:
Ürün Grupları
Parts & Components: Powertrain, Chassis, Body,
Standard parts, Interior, Alternative original equipment
drive units, Charging accessories, Regenerated,
restored and renewed parts for cars and commercial
vehicles, Parts and services for vintage vehicles,
Industry institutions and publishers
Parça & Bileşenler: Güç aktarımı, şasi, Gövde,
standart parçalar, İç grup, alternatif sürüş üniteleri,
Şarj aksesuarları, Binek ve ticari araçlar için yeniden
üretilmiş, Tamir edilmiş ve yenilenmiş parçalar, Eski
araçlar için geri dönüştürülebilir parçalar, Sektör
kurumları ve yayıncıları
Electronics & Systems: Engine electronics, Vehicle
lighting, Electrical system, Driver assistance systems
/ Vehicle safety, Comfort electronics, Industry
institutions and publishers
Elektronik & Sistemler: Motor elektronikleri,
Araç aydınlatma, Elektrik sistemi, Sürücü destek
sistemleri/araç güvenliği, Konfor elektroniği, Sektör
kurumları ve yayıncıları
Accessories & Tuning: General accessories for
motor vehicles, Tuning, club sport, performance
systems, design enhancement, customizing,
Infotainment, Special vehicles, equipment and
modifications, Alternative drive units, Wheel rims,
tyres, tyre pressure control systems, Trailers for cars
and small commercials, spare and accessory parts for
trailers, Industry institutions and publishers
Aksesuar & Tuning: Motorlu araçlar için genel
aksesuarlar, Tuning, Club sport, Performans
sistemleri, Dizayn işleri, Kişiye özel, Bilgi ve eğlence,
Özel araçlar, Ekipmanlar ve Modifikasyonlar, Alternatif
sürüş üniteleri, Jantlar, tekerlekler, Tekerlek hava
kontrol sistemleri, Küçük ticari ve binek araçlar için
römorklar, Römorklar için yedek parça ve aksesuarlar,
Sektör kurumları ve yayıncıları
Repair & Maintenance: Garage equipment and tools,
Body repairs, Paintwork and corrosion protection,
Vehicle bodies for lightweight and heavyweight
utility vehicles, Caravans and motorhomes, Towing
service, accident assistance, mobile services, Waste
disposal and recycling, Dealership equipment, Basic
and advance training, Restoration and maintenance of
vintage vehicles, Industry institutions and publishers
Onarım & Bakım: Garaj ekipmanları ve aletleri,
Gövde onarım ekipman ve malzemeleri, Boyama ve
pas koruyucu sistemler ekipmanlar, Boya, Paslanmayı
önleyiciler, Yedekler, Hafif ve ağır vasıtalar için sipariş
ve özel gövdeler, Kamyon ve karavan, Çekme servisi,
Kaza asistans, Mobil servis, Atık yönetimi ve geri
dönüşüm, Bayilik ekipmanları, Başlangıç ve ileri
seviyede eğitim, Eski araçların yenilenmesi ve bakımı,
Sektör kurumları ve yayıncıları
IT & Management: Dealership planning and
construction, Finance, franchise concepts, Claim
management and claim control, Dealer management
systems, Garage management, Dealership marketing,
Internet service providers and vehicle marts,
Economic regeneration, cluster initiatives, Mobility
concepts, Industry institutions and publishers
Bilgi Teknolojileri & Yönetim: Bayi planlama ve
yapılandırma, Finans, Franchise konseptleri, Hasar
yönetimi ve hasar kontrolü, Bayi yönetim sistemleri, Garaj
yönetimi, Bayilik pazarlaması, İnternet hizmet tedarikçileri,
Araç değişim pazarları, Ekonomik yenilenme, Grup
girişimleri, Sektör kurumları ve yayıncıları, Hareketlilik
konsepti ve yönetimi yazılım, Donanım, Inter-modal
servis, Sektör kurumları ve yayıncıları
Service Station & Car Wash: Refuelling, Washing
& care, Oils and lubricants, Charging infrastructure,
Industry institutions and publishers
Servis İstasyonları & Araç Yıkama: Dolum
istasyonları, Yıkama ve bakım, Yağ ve akışkan
maddeler, Şarj altyapısı, Sektör kurumları ve yayıncıları
7
Easy and Efficient:
Exhibiting at Automechanika Istanbul
Automechanika Istanbul is Turkey’s Leading
International meeting place for the automobile
sector. Here, you can be sure of meeting not
only a large number of visitors, but crucially,
visitors with decision-making authority.
Option I: Raw space
(min. size 12 sqm)
€ 200, -/sqm + (18% VAT)
Option II: Space + Modular stand
(min. size 12 sqm)
€ 245,-/sqm + (18% VAT)
Registration Fee:
€ 250, -/booth + (18% VAT)
Obligatory for all participants and all options
We value your presence at our fair very much,
which is why we offer you assistance with
stand construction, technical services, special
design, catering, PR and advertisement
campaigns before and during the fair.
Our Automechanika Istanbul Team will consult
and assist you throughout your whole fair
planning.
The Venue:
Automechanika Istanbul is being held at the
TÜYAP Fair, Convention and Congress Center
in Beylikdüzü / Büyükçekmece in Istanbul,
Turkey.
The exhibition site offers a range of facilities
for the international visitor such as ATM
machines, exchange facilities, news stands,
prayer facilities, as well as several food outlets
offering international and Turkish food.
The TÜYAP Fair Ground is located on the
European side of Istanbul, about 25 minutes
away from Istanbul’s Atatürk International
Airport and 45 minutes away Taksim Square,
Istanbul’s city center. Regular and free Shuttle
Busses are provided from several points in
the city. Taxi and Public Transportation is also
possible. Our website provides up-to-date
information on how to get there.
Kolay ve Verimli:
Automechanika Istanbul‘da Stand Açmak
Automechanika Istanbul, otomobil sektörü için
Türkiye‘nin Lider Uluslararası buluşma noktasıdır.
Bu fuarda sadece çok sayıda ziyaretçiyle değil,
ondan da önemlisi karar verme yetkisine sahip
ziyaretçilerle de bir araya gelebilirsiniz.
Seçenek I: Boş alan
(min. boyut 12 m2)
€ 200, -/m2 + (%18 KDV)
Seçenek II: Alan + Modüler stand
(min. boyut 12 m2)
€ 245, -/m2 + (%18 KDV)
Kayıt Ücreti:
€ 250, -/stand + (%18 KDV)
Tüm katılımcılar ve tüm seçenekler için zorunludur
Firmanızı fuarımızda katılımcı olarak ağırlamayı
ümit ederiz. Fuar öncesinde ve fuar boyunca stand
yapımı, teknik hizmetler, özel tasarım, yeme-içme,
halkla ilişkiler ve reklam kampanyalarınızda size
destek vermekten mutluluk duyarız.
Automechanika Istanbul Ekibimiz tüm fuar planlama
süreciniz boyunca size danışmanlık hizmeti sunacak
ve size yardımcı olmaktan memnuniyet duyacaktır.
Fuar Alanı:
Automechanika Istanbul,10 - 13 Nisan
2014 tarihleri arasında Büyükçekmece İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi‘nde
düzenleniyor.
Fuar alanı uluslararası ziyaretçilere ATM
makineleri ve ibadet alanlarının yanı sıra
Uluslararası ve Türk mutfağından seçenekler
sunan birçok gıda satış noktası sunuyor.
8
TÜYAP Fuar Alanı, İstanbul‘un Avrupa
yakasında, Uluslararası Atatürk Havaalanı‘ndan
25 dakika, şehrin merkezi Taksim Meydanı‘ndan
ise 45 dakika mesafede yer alıyor. Ziyaretçiler
şehrin farklı noktalarından düzenli ve ücretsiz
Servis Otobüslerinden faydalanabilir. Ayrıca taksi
ve Toplu Taşıma ile de ulaşmak mümkündür.
Fuar alanına nasıl ulaşabileceğinizle ilgili güncel
bilgileri web sitemizden ulaşabilirisiniz.
9
Automechanika:
A global model of success
With 13 events around the planet,
Automechanika is the world’s leading trade
fair for the automotive industry.
All Automechanika events from Mexico to Shanghai
increase awareness of the trade fair brand. And,
each year, that attracts even more visitors to all fairs.
Take advantage of this brand’s strength - and the
opportunity to tap into new customer groups and
markets. In Istanbul and around the globe.
Automechanika:
Küresel bir başarı modeli
Dünya genelinde 13 etkinlik ile Automechanika,
otomotiv sektörü için dünyanın lider fuarı.
Meksika‘dan Şanghay‘a kadar tüm Automechanika
etkinlikleri fuar markasına bilinirlik kazandırırken,
küresel etkisi ile ülkemize de çok şey kazandırıyor.
Global Automechanikalar sayesinde Automechenika
fuarları her yıl daha da çok ziyaretçi çekiyor. Tüm
Automechanika fuarlarında katılımcı olarak yer
aldığınızda hedeflediğiniz pazarlardan yeni müşteri
gruplarıyla ve yeni pazarlardan müşterilerle tanışma
fırsatını yakalayabilirsiniz.
10
11
Yurtdışı Satış İçin :
For International Sales :
Yurtiçi Satış İçin :
For National Sales :
Cumhuriyet Cad. No:38
Erk Apt. Kat:1 D:3 Harbiye
34367 Istanbul / Turkey
Tel / Phone: +90 (212) 296 26 26
Faks / Fax: +90 (212) 296 83 11
[email protected]
www.automechanika.com.tr
Büyükdere Cad. Şarlı İş
Merkezi No: 103 B Blok Kat 5-6
Mecidiyeköy - Şişli
34394 Istanbul / Turkey
Tel / Phone: +90 (212) 334 69 00
Faks / Fax: +90 (212) 334 69 34
[email protected]
www.automechanika.com.tr
BU FUAR 5174 SAYILI KANUN GEREĞİNCE TOBB (TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ) İZNİ İLE DÜZENLENMEKTEDİR
THIS FAIR IS ORGANIZED WITH THE PERMISSION OF THE UNION OF CHAMBERS AND COMMODITY EXCHANGES OF TURKEY
IN ACCORDANCE WITH THE LAW NUMBER 5174
Download

TÜYAP, Istanbul / Turkey 10 - 13. 4. 2014