ULUDAĞ OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ
İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
İHRACAT BÜLTENİ
HAZİRAN 2014
OİB HAZİRAN 2014 İHRACAT BÜLTENİ
TÜRKİYE GENELİ OTOMOTİV
ENDÜSTRİSİ İHRACATI
2
OİB HAZİRAN 2014 İHRACAT BÜLTENİ
TÜRKİYE- HAZİRAN 2014 AYLIK İHRACAT RAKAMLARI
HAZİRAN
1000 USD
SEKTÖRLER
Otomotiv Endüstrisi
Hazırgiyim ve Konfeksiyon
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri
Çelik
Elektrik-Elektronik ve Hizmet
TOPLAM
2013
1.800.469
1.442.884
1.328.722
1.111.723
920.031
11.763.332
2014
2.031.817
1.601.304
1.524.914
1.070.767
974.771
12.544.009
Değişim
('14/'13) %
13
11
15
-4
6
7
Pay(14)
(%)
16
13
12
8,5
8
100
Kaynak:TİM

Türkiye İhracatı Haziran 2014’te %7 artarak 12 milyar 544 milyon USD olarak
gerçekleşmiştir.

Haziran 2014’te otomotiv endüstrisi ihracatı %13 artarak sektörler bazında Türkiye
ihracatında ilk sırada yer almıştır. Haziran 2014’te otomotiv endüstrisi 2 milyar 32
milyon USD’lik ihracata imza atmıştır. Endüstrinin Türkiye ihracatından aldığı pay
%16 olmuştur.

Otomotiv ihracatında Mart 2013’teki aylık ihracat düşüşünden bu yana, üst üste onbeşinci
ayda da artış görülmüştür.

Mart, Nisan ve Mayıs aylarından sonra Haziran ayında da 2 milyar USD’nin üzerinde
bir ihracat rakamına ulaşılmıştır. 2008 yılından bu yana ilk kez üst üste dört ay 2 milyar
USD’nin üzerinde bir ihracata imza atılmıştır.

Haziran ayında da otomotiv endüstrisinin ihracat artış oranı (%12,8) toplam Türkiye
ihracatının artış oranının neredeyse (%6,6) iki katı olmuştur.

Haziran 2014’te tüm ana mal gruplarında ihracat artışı görülürken, eşya taşımaya mahsus
motorlu taşıtlardaki artış %23’ü, otobüs-midibüs-minibüsteki artış %20’yi bulmuştur.

En fazla ihracat yapılan ilk üç ülke olan Fransa, Almanya ve Birleşik Krallığa yönelik ihracat
sırasıyla %20, %30 ve %56 artmıştır.

AB Ülkelerine yönelik ihracat %23 artmıştır. Ortadoğu Ülkelerine yönelik yüksek oranlarda
artış, Amerika Ülkelerine yönelik de yüksek oranlarda düşüş devam etmektedir.

AB Ülkelerinin otomotiv ihracatındaki payı %76 olarak gerçekleşmiştir.

Yılın ilk yarısı geride kalırken %11 artış ile 11 milyar 718 milyon USD’lik ihracat rakamına
ulaşılmıştır. Yılsonunda %10’luk bir ihracat artışı yakalanması durumunda 23 milyar
USD’nin üzerinde bir rakama ulaşılabilecektir.
3
OİB HAZİRAN 2014 İHRACAT BÜLTENİ
TÜRKİYE OTOMOTİV SEKTÖRÜ HAZİRAN 2014 AYLIK MAL GRUBU
İHRACATI
2013
2014
14/13
ÜRÜN GRUBU
Otomotiv Yan Sanayi
Binek Otomobiller
Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlar
Otobüs Minibüs Midibüs
Diğer
TOPLAM
2014
FOB USD
FOB USD
DEĞ.%
PAY%
762.104.381
597.959.450
322.190.864
98.009.442
20.179.095
1.800.443.231
809.982.949
681.814.713
395.087.204
117.192.325
27.739.500
2.031.816.691
6
14
23
20
37
13
40
34
19
6
1
100

Otomotiv Yan Sanayi ihracatı Haziran 2014’te % 6 artarak 810 milyon USD olmuştur.

Binek Otomobil ihracatı %14 artarak 682 milyon USD olarak gerçekleşmiştir.

Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlar ihracatı %23 artmış ve 395 milyon USD,
Otobüs Minibüs Midibüs ihracatı da %20 artarak 117 milyon USD olarak
gerçekleşmiştir.

Otomotiv yan sanayinde en fazla ihracat yapılan ülke konumunda bulunan Almanya’ya
yönelik ihracat %21 artarken, bu mal grubunda üçüncü büyük pazarımız konumunda bulunan
İtalya’ya yönelik ihracat da %24 artmıştır. Otomotiv yan sanayinde önemli pazarlarımızdan
Rusya Federasyonu’na %33, Fransa’ya %8, Birleşik Krallığa ise %9 ihracat düşüşü
görülmüştür.

Haziran 2014’te binek otomobillerde en büyük pazarımız konumunda Fransa’ya yönelik
ihracat %44, en önemli ikinci pazarımız olan Almanya’ya yönelik ihracat ise %53 artmıştır.
Binek otomobillerde diğer önemli pazarlarımız İtalya’ya %36, İsrail’e %119 ve Birleşik
Krallığa %80 ihracat artışları yaşanmıştır.

Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlarda en önemli pazarımız konumunda bulunan Birleşik
Krallığa yönelik ihracat %103 artarken yine önemli pazarlarımızdan Fransa’ya %22,
Almanya’ya %34 ihracat artışları yaşanmıştır. Bu mal grubunda yine önemli pazarlarımızdan
İtalya’ya %35, Belçika’ya %8 ihracat düşüşü yaşanmıştır.

Otobüs Minibüs Midibüs ürün grubunda ise en fazla ihracat yapılan ilk iki ülke olan
Fransa’ya yönelik ihracat %15 gerilerken, Almanya’ya yönelik ihracat %58 artmıştır. Bu mal
grubunda Haziran ayında üçüncü büyük Pazar konumuna yükselen Polonya’ya yönelik de
%1231 gibi yüksek bir oranda artış yaşanmıştır.
TÜRKİYE OTOMOTİV SEKTÖRÜ HAZİRAN 2014 AYLIK ÜLKE İHRACATI
ÜLKE
ARTIŞ
Fransa
Almanya
Birleşik Krallık
İtalya
Belçika
2013
2014
DEĞER(USD)
274.092.713
244.397.088
154.380.155
151.468.862
81.383.123
328.085.027
317.821.749
241.465.464
157.453.654
81.920.836
14/13
DEĞİŞİM
%
20
30
56
4
1
2014
PAY%
16
16
12
8
4
4
OİB HAZİRAN 2014 İHRACAT BÜLTENİ
AZALIŞ
Rusya Federasyonu
İspanya
Romanya
Birleşik Devletler
Cezayir
90.906.989
80.746.128
54.308.315
98.626.441
38.659.259
74.744.639
73.249.358
50.238.097
35.068.662
27.884.091
-18
-9
-7
-64
-28
4
4
2
2
1

Haziran 2014’te Türkiye Otomotiv İhracatında Fransa 328 milyon USD’lik ihracat ile
ilk sırada yer almıştır. Fransa’ya yönelik ihracat %20 artmıştır.

Haziran 2014’te Almanya 318 milyon USD’lik ihracat rakamı ile ikinci büyük pazarımız
olurken, bu ülkeye yönelik otomotiv ihracatı %30 artmıştır. Üçüncü büyük pazarımız
konumunda yer alan Birleşik Krallığa yönelik ihracatımız da %56 artarak 241 milyon
USD’ye yükselmiştir.

Önemli ihracat pazarlarımızdan Rusya Federasyonu’na %18, Birleşik Devletlere %64,
Cezayir’e %28 ihracat düşüşleri görülürken; İsrail’e %98, Hollanda’ya %84,
Polonya’ya %107 ihracat artışları yaşanmıştır.

Haziran 2014’te Fransa’ya yönelik yaşanan %20 artışta bu ülkeye yönelik otomotiv
ihracatımızın yaklaşık %61’ini oluşturan binek otomobiller ihracatımızın bu ülkeye %44 artış
göstermesi etkili olmuştur.

Haziran 2014’te Almanya’ya yönelik yaşanan %30 artışta bu ülkeye yönelik ihracatta en
önemli mal grupları olan otomotiv yan sanayi ihracatının %21, binek otomobiller ihracatının
%53 artması etkili olmuştur.

Birleşik Krallığa yönelik yaşanan %56 ihracat artışında bu ülkeye yönelik eşya taşımaya
mahsus motorlu taşıtlar ihracatının %103, binek otomobiller ihracatının %80 artması etkili
olmuştur.

Rusya Federasyonu’na yönelik yaşanan %18 düşüşte bu ülkeye yönelik en önemli ihraç
kalemimiz olan otomotiv yan sanayi ihracatının %33 gerilemesi etkili olmuştur.

Birleşik Devletlere yönelik yaşanan %64 ihracat düşüşünde ise bu ülkeye yönelik binek
otomobiller ihracatının %100 düşmesi etkili olmuştur.
5
OİB HAZİRAN 2014 İHRACAT BÜLTENİ
TÜRKİYE OTOMOTİV SEKTÖRÜ HAZİRAN 2014 AYLIK ÜLKE GRUBU
İHRACATI
2013
ÜLKE GRUBU
AB
Ortadoğu Ülkeleri
Afrika Ülkeleri
Eski Doğu Bloğu
Amerika (Kuzey + Güney)
Türk Cumhuriyetleri
Diğer Avrupa Ülkeleri
Asya Okyanusya Ülkeleri
Diğer
TOPLAM
2014
DEĞER(USD)
1.251.561.893
1.544.482.737
82.007.321
126.402.543
117.488.627
109.035.681
120.784.477
98.672.081
136.406.089
65.968.508
25.251.612
26.991.314
23.079.381
25.526.718
29.336.553
22.945.285
14.527.278
11.791.824
1.800.443.231
2.031.816.691
14/13
DEĞİŞİM
%
23
54
-7
-18
-52
7
11
-22
-19
13
2014
PAYI%
76
6
5,5
5
3,5
1
1
1
1
100

Haziran 2014’te Avrupa Birliği ülkeleri %76 pay ve 1 milyar 544 milyon USD ile ülke
grubu bazında ihracatta ilk sırada yer almaktadır. AB ülkelerine yönelik ihracat %23
artmıştır.

Haziran 2014’te alternatif pazarlarımız arasında yer alan Ortadoğu Ülkelerine yönelik
ihracat %54 artarken, Amerika Ülkelerine yönelik ihracat %52 gerilemiştir.
TÜRKİYE OCAK- HAZİRAN 2014 KÜMÜLATİF İHRACAT RAKAMLARI
OCAK-HAZİRAN
1000 USD
SEKTÖRLER
Otomotiv Endüstrisi
Hazırgiyim ve Konfeksiyon
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri
Çelik
Elektrik-Elektronik ve Hizmet
TOPLAM

2013
10.542.676
8.415.476
8.515.983
7.418.318
5.440.961
74.498.199
2014
11.717.709
9.436.056
8.896.246
7.021.235
6.003.371
79.935.326
Değişim
('14/'13) %
11
12
4,5
-5
10
7
Pay(14)
(%)
15
12
11
9
7,5
100
Türkiye İhracatı 2014 yılı Ocak-Haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre %7
artarak 79,9 milyar USD olarak gerçekleşmiştir. Bu dönemde Otomotiv Endüstrisi ihracatı
%11 artmış ve 11,7 milyar dolar ile Türkiye ihracatında ilk sıradaki yerini korumuştur.
6
OİB HAZİRAN 2014 İHRACAT BÜLTENİ
TÜRKİYE OTOMOTİV SEKTÖRÜ OCAK- HAZİRAN 2014 KÜMÜLATİF MAL
GRUBU İHRACATI
ÜRÜN GRUBU
Otomotiv Yan Sanayi
Binek Otomobiller
Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlar
Otobüs Minibüs Midibüs
Diğer
TOPLAM
2013
2014
14/13
2014
FOB USD
FOB USD
DEĞ. %
PAY%
4.509.448.244
3.506.597.785
1.850.792.247
490.910.112
184.873.298
10.542.621.685
4.938.478.901
3.894.053.386
2.181.626.983
531.926.080
171.595.726
11.717.681.076
10
11
18
8
-7
11
42
33
19
5
1
100

Otomotiv Yan Sanayi ihracatı yılın yarısında geçen yıla göre % 10 artarak 4 milyar 938
milyon USD olarak gerçekleşmiştir.

Ocak-Haziran 2014 döneminde binek otomobillerde %11, eşya taşımaya mahsus
motorlu taşıtlarda %18, otobüs-midibüs-minibüs ürün grubunda da %8 ihracat artışı
yaşanmıştır.
TÜRKİYE OTOMOTİV SEKTÖRÜ OCAK-HAZİRAN 2014 KÜMÜLATİF ÜLKE
İHRACATI
ÜLKE
ARTIŞ
Almanya
Fransa
Birleşik Krallık
İtalya
Belçika
AZALIŞ
Rusya Federasyonu
Romanya
Cezayir
Birleşik Devletler
Brezilya
2013
2014
DEĞER(USD)
1.481.905.422
1.243.533.844
929.879.467
912.884.222
502.369.732
1.928.423.993
1.282.108.341
1.254.169.883
957.703.913
571.434.697
14/13
DEĞİŞİM
%
30
3
35
5
14
509.873.790
304.361.008
321.432.362
538.668.220
121.506.138
445.992.264
294.593.283
221.613.344
194.021.727
93.178.994
-13
-3
-31
-64
-23
2014
PAY%
16
11
11
8
5
4
3
2
2
1

Türkiye Otomotiv İhracatında Almanya 1 milyar 928 milyon USD ile ilk sırada yer
almaktadır.

2014 yılının ilk yarısı geride kalırken Almanya’ya yönelik ihracat %30, Birleşik Krallığa
yönelik ihracat %35, İspanya’ya yönelik ihracat %25, İsrail’e yönelik ihracat ise %106
artmıştır.

Aynı dönemde Rusya Federasyonu’na yönelik ihracat %13, Cezayir’e yönelik ihracat
%31, Birleşik Devletlere yönelik ihracat ise %64 azalmıştır.
7
OİB HAZİRAN 2014 İHRACAT BÜLTENİ
TÜRKİYE OTOMOTİV SEKTÖRÜ OCAK-HAZİRAN 2014 KÜMÜLATİF ÜLKE
GRUBU İHRACATI
2013
ÜLKE GRUBU
AB
Afrika Ülkeleri
Ortadoğu Ülkeleri
Eski Doğu Bloğu
Amerika (Kuzey+Güney)
Ülkeleri
Türk Cumhuriyetleri
Diğer Avrupa Ülkeleri
Asya Okyanusya Ülkeleri
Diğer
TOPLAM
2014
DEĞER(USD)
7.296.248.819
8.647.962.681
759.414.980
773.357.381
477.978.796
749.565.840
656.692.758
591.135.424
857.371.989
422.598.569
129.537.717
125.011.043
161.711.998
78.653.585
10.542.621.685
166.385.477
151.449.798
142.953.961
72.271.945
11.717.681.076
14/13
2014
DEĞİŞİM
%
PAYI%
19
74
2
7
57
6
-10
5
-51
28
21
-12
-8
11
4
1
1
1
1
100

Ocak-Haziran 2014 döneminde AB-28 ülkeleri %74 pay ve 8 milyar 648 milyon USD
ihracat ile otomotiv ihracatımızda en önemli pazar konumunu korumaktadır.

Bu dönemde Ortadoğu Ülkelerine yönelik ihracat %57, Türk Cumhuriyetlerine yönelik
ihracat %28, Diğer Avrupa Ülkelerine yönelik ihracat %21 artarken, Amerika
Ülkelerine yönelik ihracat %51 gerilemiştir.
8
Download

Haziran-2014