ULUDAĞ
İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
Sayı:
Konu:
77572889-TİM.UİB.GSK.ARGE.2015/359-2456
Bursa, 14/04/2015
AZERBAYCAN'A İHRACATTA TEKNİK DÜZENLEMELER STANDARTLAR
TEST VE BELGELENDİR KARŞILAŞILAN SORUNLAR HK.
ULUDAĞ İHRACATÇI BİRLİKLERİ
ÜYELERİNE SİRKÜLER NO: 171
T.C. Ekonomi Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetim Genel Müdürlüğü’nden Dış
Ekonomik İlişkiler Kurulu’na (DEİK) iletilen bir yazıda, anılan Bakanlık tarafından ihraç
ürünlerimizin hedef pazarlarda teknik düzenlemeler, akreditasyon, standartlar, test ve
belgelendirme ve metroloji konularında teknik engellerle karşılaşılmaması hedefiyle
çalışmaların yürütüldüğü, bu kapsamda Azerbaycan ile imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti
Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Teknik Düzenlemeler,
Standardizasyon, Uygunluk Değerlendirmesi, Akreditasyon ve Metroloji Alanlarında
İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı”na işlerlik kazandırmak amacıyla ülkemizden uzman
grubunun Nisan 2015’te Azerbaycan’a ziyaret etmesinin ve 2015-2016 yılları için bir Eylem
Planı imzalanmasının öngörüldüğü belirtilmektedir.
Bu bağlamda, Azerbaycan’a ihracatta firmalarımızca teknik düzenlemeler, standartlar,
test ve belgelendirme gereklilikleri, akreditasyon ve metroloji konularında karşılaşılan
sorunlar ve çözüm önerilerinin, ayrıca bu konularda önem arz eden hususlara ilişkin görüş ve
değerlendirmelerin Ekonomi Bakanlığına iletilmek üzere en geç 15 Nisan 2015, Çarşamba
günü saat 18:00’a kadar DEİK’e (Nurengiz Eşki, e-posta: [email protected]) iletilmesi
gerekmektedir.
Bilgilerine rica olunur.
Mümin KARACAKAYALILAR
Genel Sekreter
Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Organize San. Bölgesi II. Gelişim Sahası Kahverengi Cad. No:11
Nilüfer 16140/ BURSA
Tel: +90 224 219 10 00 (PBX) Fax: +90 224 219 10 90
E-posta: [email protected] Elektronik Ağ: www.uib.org.tr
Ayrıntılı bilgi için: Nihal SİNAĞ- Şube Müdürü
Yalçın DİNÇ - İdari Memur
Download

AZERBAYCAN`A İHRACATTA TEKNİK DÜZENLEMELER