ORTA ANADOLU
İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
Sayı:
Konu:
TİM.OAİB.GSK.ORG.2014/1759-26394
Rusya Federasyonu Hk.
Ankara, 19/12/2014
SİRKÜLER (G/2014)
Sayın Üyemiz,
Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden alınan bir yazıda, DEİK’in yazısına atfen; ülkemiz ile Rusya
Federasyonu arasındaki ticaretin gelişimini engelleyen sorunların çözümü ve mevcut işbirliğinin daha da
geliştirilmesi amacıyla, Ekonomi Bakanımız Sayın Nihat Zeybekci ile Rusya Federasyonu Ekonomik
Kalkınma Bakanı Sayın Aleksey Ulyukayev tarafından 1 Aralık 2014 tarihinde, Ankara’da bir Ortak
Bildirim imzalandığı, söz konusu Bildiri’de yer verilen hususların uygulanmasına yönelik ilk toplantının
Bakan Yardımcısı Sayın Adnan Yıldırım ile Rusya Federasyonu Ekonomik Kalkınma Bakan Yardımcısı
Sayın Aleksey Lihaçev başkanlıklarında, 9 Aralık 2014 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirildiği
bildirilmektedir.
Söz konusu yazıda devamla, anılan toplantıda firma sorunlarının periyodik olarak teati edilmesi,
bu amaçla firmalarımız tarafından bildirilecek sorunların, firmaların da katılabileceği, üç ayda bir
düzenlenecek toplantılarda ele alınmasının kararlaştırıldığı belirtilmektedir.
Bu bağlamda Ekonomi Bakanlığı’na iletilmek üzere, Rusya pazarı ile iş yapan firmalarımızın
yaşadıkları sorunlara ilişkin güncel bilgileri ekteki form aracılığı ile en geç 24 Aralık 2014, Çarşamba
günü saat 12:00’a kadar DEİK (Nurengiz Eşki, [email protected]) ve TİM (Volkan İncekara,
[email protected]) adreslerine iletilmeleri rica olunur.
S.Tansel KÜNBİ
Genel Sekreter a.
Şube Müdürü
Ek: Sorun Bildirim Formu (1 Sayfa)
Ayrıntılı bilgi için: Çelebi Aslan - Uzman
Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Ceyhun Atuf Kansu Cad. No: 120
06520 BALGAT ANKARA
Tel : (312) 447 27 40 Faks : (312) 446 96 05 - 447 01 80
e-posta : [email protected] / www.oaib.org.tr
5070 sayılı kanun gereğince S. Tansel
Künbi (19.12.2014 17:09:02)
tarafından güvenli elektronik imza ile
imzalanmıştır.
ID:50719037520141219161326
Bu Kod İle http://evrak.oaib.org.tr/
adresinden doğrulayabilirsiniz.
5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:50719037520141219161326. Bu kod ile http://evrak.oaib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.
RUSYA FEDERASYONU’NDA İŞ YAPAN FİRMALARIMIZ TARAFINDAN
YAŞANAN SORUNLARA İLİŞKİN ANKET ÇALIŞMASI
1. Firma adı
2. İletişim bilgileri
Telefon
Faks
web sitesi
e-posta
3. Sorun
4. Soruna ilişkin detaylı açıklama (detaylı açıklama içermeyen sorunlar dikkate
alınmayacaktır)
ÖNEMLİ NOT:
Bu formun eksiksiz doldurularak en geç 24 Aralık 2014, Çarşamba günü saat 12:00’a kadar
DEİK’e (Nurengiz Eşki, e-posta: [email protected]) ve TİM’e (Volkan İncekara, e-posta:
[email protected]) iletilmesi gerekmektedir.
5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:50719037520141219161326. Bu kod ile http://evrak.oaib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.
Download

indir - Oaib