ULUDAĞ
İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
Sayı:
Konu:
TİM.UİB.GSK.ARGE.2014/945-8228
Bursa, 09/10/2014
RUSYA FEDERASYONUNA TARIM ÜRÜNLERİ İHRACATI HK
ULUDAĞ YAŞ MEYVE SEBZE İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
ÜYELERİNE SİRKÜLER NO.: 452
T.C. Ekonomi Bakanlığı’ndan alınan 08 Ekim 2014 tarih ve 120006938 sayılı yazıda;
Rusya Federasyonu’na (RF) ihraç edilen yaş meyve ve sebze (YMS) ürünlerinin
etiketlenmesinde yaşanan sorunların, RF makamlarından mezkur ürünlere dair alınan
karantina ihlali bildirimlerinde önemli bir faktör olabildiği belirtilmektedir.
Bu kapsamda, RF’ye YMS ihracatı gerçekleştiren firmalarımızın bu ülkeye yönelik
YMS sevkiyatlarında karton, mukavva ve ahşap gibi plastik olmayan kasaları tercih etmeleri,
plastik kasa kullanmaları halinde ise soğuk hava depolarının koşullarından etkilenmeyecek ve
çıkmayacak mahiyette etiket seçimi cihetine gitmeleri gerekmektedir.
Bu çerçevede, anılan ülkeye gerçekleştirilen YMS ihracatında yapılan son çıkış
kontrollerinde, 2014/21 sayılı “Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatında ve İthalatında Ticari Kalite
Denetimi Tebliği’’ nin etiketlemeye müteallik hükümlerine aykırılık teşkil ettiği anlaşılan
ürün partilerinin ihracatına müsaade edilmeyecektir.
Bilgileri ve gereğini rica ederim.
Mümin KARACAKAYALILAR
Genel Sekreter
Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Organize San. Bölgesi II. Gelişim Sahası Kahverengi Cad. No:11
Nilüfer 16140/ BURSA
Tel: +90 224 219 10 00 (PBX) Fax: +90 224 219 10 90
E-posta: [email protected] Elektronik Ağ: www.uib.org.tr
Ayrıntılı bilgi için: Nihal SİNAĞ- Şube Müdürü
Yalçın DİNÇ - İdari Memur
Download

Turkçe Antetli Kağıt - Uludağ İhracatçı Birlikleri