ULUDAĞ
İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
Sayı:
Konu:
TİM.UİB.GSK.FUAR.2014/647-10806
PREMIERE VISION ISTANBUL FUARI HK.
Bursa, 30/12/2014
ULUDAĞ TEKSTİL İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ÜYELERİNE
SİRKÜLER NO: 556
Bilindiği üzere Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği’nin katkıları ile dünyanın en saygın
kumaş fuarı olarak kabul gören Premiere Vision Fuarı fuarı 11-13 Mart 2015 tarihleri arasında
CNR Expo’da gerçekleştirilecektir. Kıtaları birleştiren İstanbul, Premiere Vision fuarı ile
Doğu Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere tüm dünyadan tekstil profesyonelleri
ağırlanacaktır. Söz konusu fuarın ülkemize gelişi ile Tekstil sektörünün ticaret hacminin
artırılması hedeflenmektedir. Gerçekleşecek organizasyonla İstanbul ve Türkiye’nin önemli
bir hale gelmesi ve Fuar ile İstanbul’un moda pazarının merkezi rolünü üstlenmesi
beklenmektedir.
Güçlü bir işbirliği ile ikinci defa gerçekleştirilecek olan Fuar’a vermiş olduğumuz
önem doğrultusunda, Premiere Vision fuar idaresi tarafından iletilen “İlk Fuarımızın
Başarısından Sonra Sizi Bir Sonraki Fuarımıza Bekliyoruz” konulu duyuru metni ekte
bilgilerinize sunulmuştur. Tüm yeniliklerden haberdar olunması amacı ile belirli aralıklar ile
yeni duyurular iletilmeye devam edilecektir.
Bilgileri rica olunur.
Mümin KARACAKAYALILAR
Genel Sekreter
EK 1: http://www.uib.org.tr/files/downloads/pvi_email10_tr.html
Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Organize San. Bölgesi II. Gelişim Sahası Kahverengi Cad. No:11
Nilüfer 16140/ BURSA
Tel: +90 224 219 10 00 (PBX) Fax: +90 224 219 10 90
E-posta: [email protected] Elektronik Ağ: www.uib.org.tr
Ayrıntılı bilgi için: Birgül POLAT ÖLMEZ - Şube Müdürü
İrem ÇALIŞKAN - Proje Sorumlusu
Download

Sirküler No: 556 __ PREMIERE VISION ISTANBUL FUARI HK