ULUDAĞ
İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
Sayı:
Konu:
77572889-TİM.UİB.GSK.ARGE.2015/167-1157
AB'NİN DTÖ KAPSAMINDAKİ KOTALARI HK.
Bursa, 19/02/2015
ULUDAĞ MEYVE SEBZE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ÜYELERİNE
SİRKÜLER NO: 71
Ekonomi Bakanlığı’ndan alınan 18 Şubat 2015 tarih ve 22766 sayılı yazıda, Avrupa
Birliği (AB)’nin GATT kapsamında açmış olduğu genel tarife kotalarını düzenleyen
32/2000/EC sayılı Avrupa Konseyi Yönetmeliğinin 1 sayılı ekini tadil eden 2015/50 sayılı
Komisyon Uygulama Yönetmeliği 15 Ocak 2015 tarihli AB Resmi Gazetesi'nin 1.009 sayılı
nüshasında yayımlanmış olduğu ve söz konusu Yönetmelik kapsamında ilave tarife kotası
açılan ürünlerin kota miktarlarının ve gümrük vergileri oranı bildirilmektedir. Sözkonusu
tablo aşağıda sunulmaktadır.
Bilgilerini rica ederim.
Mümin KARACAKAYALILAR
Genel Sekreter
Ürün Kodu
Ürün Tanımı
Dönem
1806.20,
1806.31,
1806.32,
1806.90
1704
Çikolata
1 Temmuz-30 Haziran 2026 ton
% Vergi
Oranı
38
Şekerleme
1 Temmuz-30 Haziran 2289 ton
35
1905.90
Bisküvi, gofret ve
diğer ekmekçilik
mamulleri
1 Temmuz-30 Haziran 409 ton
40
Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Organize San. Bölgesi II. Gelişim Sahası Kahverengi Cad. No:11
Nilüfer 16140/ BURSA
Tel: +90 224 219 10 00 (PBX) Fax: +90 224 219 10 90
E-posta: [email protected] Elektronik Ağ: www.uib.org.tr
Miktar
Ayrıntılı bilgi için: Nihal SİNAĞ- Şube Müdürü
Gülnur ÇAVDAR - Sektör Uzmanı
Download

AB`NİN DTÖ KAPSAMINDAKİ KOTALARI HK