ULUDAĞ
İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
Sayı:
Konu:
TİM.UİB.GSK.ARGE.2014/1194-10866
Bursa, 31/12/2014
SUUDİ GÜMRÜKLERİNDE ATA KARNESİ SİSTEMİNİN UYGULAMAYA
BAŞLAMASI HK
ULUDAĞ İHRACATÇI BİRLİKLERİ
ÜYELERİNE SİRKÜLER NO : 560
Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden alınan 29.12.2014 tarih ve 511-2454 sayılı yazıda,
Ekonomi Bakanlığı’nın yazısına atfen; Anlaşmalar Genel Müdürlüğü tarafından Uluslararası
Ticaret Odası ile Suudi Arabistan İdaresi arasında 2011 Mayıs ayında imzalanan Mutabakat
Zaptına binaen Suudi Arabistan’ın 1 Ocak 2015 tarihinden itibaren ATA Karnesi Sistemini
uygulayacağı, sistem sayesinde eşyaların gümrük vergisine tabi olmaksızın belirli bir süre için
(en fazla 1 yıl) ülkeye geçici ithalinin sağlanabileceği ve süre bitiminde söz konusu eşyanın
ihraç edileceği, bu olmadığı takdirde ödenmesi gereken gümrük ve diğer vergilerin
ödeneceğinin teminat altına alındığı bildirilmektedir.
Bilgilerini rica ederim.
Mümin KARACAKAYALILAR
Genel Sekreter
Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Organize San. Bölgesi II. Gelişim Sahası Kahverengi Cad. No:11
Nilüfer 16140/ BURSA
Tel: +90 224 219 10 00 (PBX) Fax: +90 224 219 10 90
E-posta: [email protected] Elektronik Ağ: www.uib.org.tr
Ayrıntılı bilgi için: Nihal SİNAĞ- Şube Müdürü
Yalçın DİNÇ - İdari Memur
Download

Sirküler No: 560 __ SUUDİ GÜMRÜKLERİNDE ATA KARNESİ