ULUDAĞ
İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
Sayı:
Konu:
TİM.UİB.GSK.ARGE.2014/1102-9887
Bursa, 01/12/2014
TÜRKİYE ARNAVUTLUK YATIRIM FORUMU 18 ARALIK 2014
ULUDAĞ İHRACATÇI BİRLİKLERİ
ÜYELERİNE SİRKÜLER NO : 523
Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden alınan 28.11.2014 tarih ve 664-2238 sayılı bir
yazıda, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK)’in yazısına atfen; T.C. Ekonomi Bakanı Sayın
Nihat ZEYBEKCİ’nin himayelerinde T.C. Ekonomi Bakanlığı koordinasyonunda ve DEİK
organizasyonunda Arnavutluk’a yönelik bir yatırım ve ticaret heyeti düzenleneceği
belirtilmektedir.
Yazıda devamla, günübirlik olarak gerçekleştirilecek olan program çerçevesinde
Arnavutluk genelinde yatırım imkanları ve teşviklere ilişkin birinci elden görüşmeler ve
temaslarda bulunulacağı ve Arnavutluk’taki yatırım olanakların yerinde inceleneceği
bildirilmektedir.
Ziyaret kapsamında uçak, transferler, yemek vb. organizasyon giderlerini karşılamak
üzere katılımcıların 450 Avro avans ödemeleri gerekmektedir. Katılım bedelinin
kesinleşmesine müteakip, bakiye tutar ziyaret öncesinde katılımcılardan tahsil edilecektir.
Ziyarete katılmak isteyen firmalarımızın ekte yer alan katılım formunu eksiksiz
doldurarak, DEİK’in İş Bankası Beyoğlu Şubesi (Şube Kodu:1011) TR38 0006 4000 0021
0113 3146 23 numaralı Euro hesabına 450 Avro avans bedelini yatırmaları ve avansın
ödendiğine dair dekontla beraber 11 Aralık 2014 Perşembe günü mesai bitimine kadar
DEİK’E (A. Nil Osmanoğlu; e-mail: [email protected] Faks: 0212 339 5065)
iletilmesi gerektiği; bildirilmektedir.
Bilgilerini rica ederim.
Mümin KARACAKAYALILAR
Genel Sekreter
EK: Katılım, Başvuru Formu ( 1 sayfa )
http://onlineislemler.uib.org.tr/downloads/duyuru_ek/arnavutluk_ticaret_hey_basvuru_forum
u.pdf
Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Organize San. Bölgesi II. Gelişim Sahası Kahverengi Cad. No:11
Nilüfer 16140/ BURSA
Tel: +90 224 219 10 00 (PBX) Fax: +90 224 219 10 90
E-posta: [email protected] Elektronik Ağ: www.uib.org.tr
Ayrıntılı bilgi için: Nihal SİNAĞ- Şube Müdürü
Yalçın DİNÇ - İdari Memur
Download

TÜRKİYE ARNAVUTLUK YATIRIM FORUMU 18 ARALIK 2014