ULUDAĞ
İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
Sayı:
Konu:
77572889-TİM.UİB.GSK.ARGE.2015/141-950
TÜRKİYE MACARİSTAN İŞ FORMU
Bursa, 11/02/2015
ULUDAĞ İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE
SİRKÜLER NO : 54
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'ndan (DEİK) 11.02.2015 tarihinde alınan 254 sayılı bir
yazıda;
T.C. Başbakanı Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu'nun Macaristan'a resmi ziyareti vesilesiyle
24 Şubat 2015 Salı günü Budapeşte'de T.C, Ekonomi Bakanlığı koordinasyonunda ve
Macaristan Ticaret Ofisi işbirliğiyle Macaristan- Türkiye İş Forumu gerçekleştirilecektir. Her
iki ülke iş dünyasından geniş bir katılımın beklendiği İş Forumu'nu her iki ülke Başbakan'ın
onurlandırması da öngörülmektedir.
Orta Avrupa'nın bölgesel bir merkezi konumunda bulunan Macaristan, Almanya ve
Avusturya gibi Türkiye'nin yoğun ekonomik ilişkileri bulunan büyük pazarlara yakınlığı ile
öne çıkmaktadır. 2014 yılı sonu itibariyle 2 milyar Dolar'a yaklaşan ikili ticaret hacmimiz
geçtiğimiz 10 yıl süresince sürekli olarak artış göstermiştir, Macaristan'da özellikle makine ve
otomotiv endüstrisi, bilgi ve iletişim teknolojileri, sağlık turizmi, yenilenebilir enerji, su ve
atık yönetimi ile tarım ve gıda sektörlerinde Türk firmalar için ticaret ve yatırım imkanlarının
söz konusu olduğu belirtilmektedir.
Ziyaret taslak programı ekte bilgilerinize sunulmakta olup, katılımların
http://kayit.deik.ora.tr/KatilimFormu/36/12 ve DEİK; Dilek Tuna Tel: 0212 339 5036,
[email protected] e-posta adresine iletilmesi gerektiği ifade edilmektedir.
Bilgilerinize rica olunur.
Mümin KARACAKAYALILAR
Genel Sekreter
EK: Ayrıntılı Bilgi (1 syf.)
http://onlineislemler.uib.org.tr/downloads/duyuru_ek/turkiye_macaristan_is_formu_taslak_pr
ogram.pdf
Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Organize San. Bölgesi II. Gelişim Sahası Kahverengi Cad. No:11
Nilüfer 16140/ BURSA
Tel: +90 224 219 10 00 (PBX) Fax: +90 224 219 10 90
E-posta: [email protected] Elektronik Ağ: www.uib.org.tr
Ayrıntılı bilgi için: Nihal SİNAĞ- Şube Müdürü
Burcu KARACA - Sektör Uzmanı
Download

sirkuler no 54 turkiye macaristan is formu