AKDENİZ
İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
Sayı:
Konu:
TİM.AKİB.GSK.PERS.2015/74-1027
Mersin, 04/02/2015
TİM-DEİK -ABD DE YATIRIM FIRSATLARI SEMİNERİ 9 ŞUBAT 2015 HK
SAYIN ÜYEMİZ
TİM’den alınan 262 sayılı yazıda;
“Meclisimiz ve DEİK/Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) organizatörlüğünde, 9 Şubat 2015
tarihinde, 09:00-11:00 saatleri arasında Dış Ticaret Kompleksi Konferans Salonu’nda “ABD’de
Yatırım Fırsatları Semineri” gerçekleştirilecektir..
Söz konusu Seminer kapsamında; Türkiye-ABD arasındaki yatırım ilişkilerinin incelenmesi
ABD ticaret hizmetleri, ABD vergiler, yasal mevzuatlar ve ABD’nin Güneydoğu
bölgesindeki yatırımların incelenmesi konuları ele alınacaktır.
Söz konusu etkinliğe katılmak isteyen İhracatçı firmalarımızın en geç 6 Şubat 2015 Cuma
günü mesai bitimine kadar http://kayit.deik.org.tr/KatilimFormu/33/9 adresinde yer alan online
katılım formunu doldurarak katılım teyitlerini DEİK’e (e-posta: [email protected]) iletmeleri
hususunda bilgileri ve gereği rica olunur” denilmektedir.
Bilgileri rica olunur.
Canan Aktan ERDOĞMUŞ
Genel Sekreter V.
Ek: Heyet Programı
Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Limonluk Mah. Vali Hüseyin Aksoy Caddesi No:4
Yenişehir/MERSİN
Telefon: (0324) 325 37 37 Fax.: (0324) 325 41 42
E-posta: [email protected] Elektronik Ağ: www.akib.org.tr
5070 sayılı kanun gereğince CANAN
AKTAN ERDOĞMUŞ (04.02.2015
16:33:02) tarafından güvenli
elektronik imza ile imzalanmıştır.
ID:23305394220152414475
Bu Kod İle http://evrak.akib.org.tr/
adresinden doğrulayabilirsiniz.
Ayrıntılı bilgi için: Nedim KARAKURT
5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:23305394220152414475. Bu kod ile http://evrak.akib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.
5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:23305394220152414475. Bu kod ile http://evrak.akib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.
Download

tim-deik -abd de yatırım fırsatları semineri 9 şubat 2015 hk