AKDENİZ
İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
Sayı:
Konu:
17812098-TİM.AKİB.GSK.PERS.2015/127-1318
İNGİLTERE İŞ FORUMU- 23-ŞUBAT 2015 HK
Mersin, 16/02/2015
SAYIN ÜYEMİZ
DEİK’ten alınan 268 sayılı yazıda;
“İngiltere Ticaret ve Yatırım Bakanı Lord Livingston ve beraberindeki önde gelen İngiliz iş
dünyası temsilcilerinin Türkiye ziyaretleri kapsamında DEİK ve UKTI (Birleşik Krallık Ticaret ve
Yatırım Ofisi) işbirliğiyle 23 Şubat 2015 Pazartesi günü 11.30-14:30 saatleri arasında İstanbul
Ceylan Intercontinental Oteli'nde "Türkiye - İngiltere İş Forumu" düzenlenecektir. Programı ekte
yer alan İş Forumu'nu T.C. Ekonomi Bakanı Sayın Nihat Zeybekçi ve Konuk Bakan Lord Livingston
da onurlandırarak her iki ülke iş dünyasına hitap edeceklerdir.
İngiltere ile ticaret hacmimiz 2014 yılında 15 milyar doları aşmış, ihracat fazlamız 4 milyar
dolar civarında gerçekleşmiş olup İngiltere, Türkiye'nin ihracatında %6'dan büyük bir paya
sahiptir. İngiltere'nin ithalatında ilk yirmi ülke arasında yer alan Türkiye'de 2SOO 'ün üzerinde
İngiliz firma faaliyet göstermekte olup AB ülkeleri ortaklı uluslararası sermayeli şirketlerin içinde
İngiltere, Türkiye ekonomisinde ikinci sırada yer almaktadır . Bu kapsamda İngiltere, ülkemizin
halihazırda önemli ve güçlü bir ekonomik partneri konumundadır. Türkiye- İngiltere İş Forumu
kapsamında İngiliz işadamları ile görüşme imkanı söz konusu olup İngiliz heyet listesi ekte
bilgilerinize sunulmaktadır.
Bu çerçevede, ikili ekonomik ilişkiler açısından önem taşıyan bu Forum'un aşağıda yer alan
bağlantı aracılığıyla üyelerinize duyurulması ve 20 Şubat 2015 Cuma günü mesai bitimine kadar
DEİK'e (Aycan Damalı, 0212 339 5074) iletilmesi hususunu görüşlerinize sunarım” denilmektedir.
Bilgilerinize rica olunur.
Canan Aktan ERDOĞMUŞ
Genel Sekreter Yrd.
http://kayit.deik.org.tr/KatilimFormu/39/15
Ekler: Taslak ve Heyet Listesi
Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Limonluk Mah. Vali Hüseyin Aksoy Caddesi No:4
Yenişehir/MERSİN
Telefon: (0324) 325 37 37 Fax.: (0324) 325 41 42
E-posta: [email protected] Elektronik Ağ: www.akib.org.tr
5070 sayılı kanun gereğince CANAN
AKTAN ERDOĞMUŞ (16.02.2015
17:00:46) tarafından güvenli
elektronik imza ile imzalanmıştır.
ID:240434401201521616121
Bu Kod İle http://evrak.akib.org.tr/
adresinden doğrulayabilirsiniz.
Ayrıntılı bilgi için: Nedim Karakurt
5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:240434401201521616121. Bu kod ile http://evrak.akib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.
5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:240434401201521616121. Bu kod ile http://evrak.akib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.
5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:240434401201521616121. Bu kod ile http://evrak.akib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.
5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:240434401201521616121. Bu kod ile http://evrak.akib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.
Download

ingiltere iş forumu- 23-şubat 2015 hk