KURUMSAL GELİŞİM VE YÖNETİM FAALİYETLERİ
İLETİŞİM VE TANITIM FAALİYETLERİ
PLANLAMA, PROGRAMLAMA VE KOORDİNASYON
PROJE VE FAALİYET DESTEKLEME
YATIRIM DESTEK VE TANITIM FAALİYETLERİ
İZLEME VE DEĞERLENDİRME
Yönetim ve Kalkınma Kurulu Faaliyetleri
İnsan Kaynakları Faaliyetleri
Destek Birimi
Destek Birimi
Denetim Faaliyetleri
Destek Birimi
Destek Hizmetleri ve Donanım İhtiyaçlarının Karşılanması
Bilgi ve Belge Yönetimi ile Bilişim Altyapısının Geliştirilmesi
İstanbul’un ve Ajans'ın Tanıtımına İlişkin Faaliyetler
2014-2023 İstanbul Bölge Planı'nın Uygulanmasına Yönelik Faaliyetler
İstanbul Kalkınma Ajansı Stratejik Planının Hazırlanması
İşbirliği Faaliyetleri
Uluslararası Çok Ortaklı Proje Faaliyetleri
Yurtdışı Temaslar ve Çalışma Ziyaretleri
Bölge Planı’nın Uygulanmasına Yönelik Etkinlikler
Destek Birimi
Destek Birimi
Destek Birimi
Planlama Programlama ve Koordinasyon Birimi
Planlama Programlama ve Koordinasyon Birimi
Planlama Programlama ve Koordinasyon Birimi
Planlama Programlama ve Koordinasyon Birimi
Planlama Programlama ve Koordinasyon Birimi
Planlama Programlama ve Koordinasyon Birimi
Proje Destekleri
Program Yönetimi Birimi
Doğrudan Faaliyet Desteği
Teknik Destekler
Güdümlü Proje Desteği Hazırlık Çalışmaları
Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimleri
Yatırım Teşvik Faaliyetleri
İşbirlikleri
Yatırım Tanıtım Faaliyetleri
Danışmanlık Faaliyetleri
Planlama Programlama ve Koordinasyon Birimi
Program Yönetimi Birimi
Program Yönetimi Birimi
Program Yönetimi Birimi
Yatırım Destek Ofisi
Yatırım Destek Ofisi
Yatırım Destek Ofisi
Yatırım Destek Ofisi
İzleme ve Değerlendirme Birimi, Destek Birimi,
Planlama Programlama ve Koordinasyon Birimi,
Program Yönetimi Birimi
Desteklenen Projelere Yönelik İzleme Faaliyetleri
01.01.2014-31.12.2014
01.01.2014-31.12.2014
01.01.2014-31.03.2014
01.10.2014-31.12.2014
01.01.2014-31.12.2014
01.01.2014-31.12.2014
01.01.2014-31.12.2014
01.01.2014-31.12.2014
01.01.2014-30.06.2014
01.01.2014-31.12.2014
01.01.2014-31.12.2014
01.04.2014-31.12.2014
01.01.2014-31.12.2014
01.01.2014-14.02.2014
14.09.2014-31.12.2014
01.01.2014-31.12.2014
01.09.2014-31.12.2014
01.10.2014-31.12.2014
01.01.2014-31.12.2014
01.01.2014-31.12.2014
01.01.2014-31.12.2014
01.01.2014-31.12.2014
01.01.2014-31.12.2014
01.01.2014-31.12.2014
ARALIK
KASIM
IV. ÇEYREK
EKİM
EYLÜL
AĞUSTOS
III. ÇEYREK
TEMMUZ
HAZİRAN
MAYIS
SÜRE
II. ÇEYREK
NİSAN
SORUMLU BİRİM
MART
FAALİYET ADI
ŞUBAT
2014 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI FAALİYETLERİ
OCAK
I. ÇEYREK
Download

Hit Müzik - Milas Medya Arşivi