ULUDAĞ
İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
Sayı:
Konu:
77572889-TİM.UİB.GSK.ARGE.2015/211-1510
Bursa, 05/03/2015
TÜRKİYE POLONYA İŞ FORUMU 26 MART 2015 İSTANBUL
ULUDAĞ İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE
SİRKÜLER NO : 95
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’ndan (DEİK) alınan yazıda; Polonya Dışişleri Bakanı
Sayın Katarzyna Kacperczyk’in Türkiye’ye resmi ziyareti kapsamında DEİK tarafından
Polonya Ticaret Odası işbirliğiyle 26 Mart 2015 Perşembe günü saat 09.30-13.30 saatleri
arasında Conrad Otel İstanbul’da Türkiye-Polonya İş Forumunun gerçekleştirileceği
belirtilmektedir. Türkiye-Polonya İş Forumu’nu Sayın Bakanlar Nihat Zeybekci ve Katarzyna
Kacperczyk’in onurlandırarak her iki ülke iş dünyası temsilcilerine hitap etmeleri
öngörülmektedir.
2004 yılında AB Üyesi olan Polonya, Orta Avrupa’da Türkiye’nin en büyük ticaret
ortağı olup ikili ticaret hacmimizin 2014 yıl sonu itibariyle 5,4 milyar doları bulmuştur.
Polonya, Avrupa Birliği’nin 6. büyük ekonomisi olup küresel ekonomik krizden olumsuz
yönde etkilenmemiş, güçlü ve yüksek gelirli bir ekonomiye sahiptir. Polonya; kalifiye işgücü,
cazip pazar hacmi, güçlü sanayi altyapısı ve lojistik avantajları nedeniyle Türk yatırımcı ve
girişimcileri için de önemli iş fırsatları sunmaktadır.
İş Forumu’na enerji, mühendislik, makine, madencilik, finans, inşaat-altyapı, temiz
teknoloji, ilaç ve kimya sanayi, tarım ve gıda sanayi ile bilişim sektörlerinde faaliyet gösteren
Polonya’nın önde gelen firma temsilcilerinin katılımı söz konusu olup, konuk firma heyet
listesi ekteki linkte yer almaktadır.
İş Forumu’na katılmak isteyen firmalarımızın, katılım kayıtlarının aşağıda yer alan
web linki üzerinden gerçekleştirilerek ödeme dekontunun 23 Mart Pazartesi günü mesai
bitimine kadar DEİK’e (Dilek Tuna; [email protected]) iletmeleri gerekmektedir.
Bilgilerini rica ederim.
Mümin KARACAKAYALILAR
Genel Sekreter
EK:
Konuk Firma Heyet listesi & Katılım Koşulları ( 1 sf )
Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Organize San. Bölgesi II. Gelişim Sahası Kahverengi Cad. No:11
Nilüfer 16140/ BURSA
Tel: +90 224 219 10 00 (PBX) Fax: +90 224 219 10 90
E-posta: [email protected] Elektronik Ağ: www.uib.org.tr
Ayrıntılı bilgi için: Nihal SİNAĞ- Şube Müdürü
Yalçın DİNÇ - İdari Memur
ULUDAĞ
İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
Sayı:
Konu:
77572889-TİM.UİB.GSK.ARGE.2015/211-1510
Bursa, 05/03/2015
TÜRKİYE POLONYA İŞ FORUMU 26 MART 2015 İSTANBUL
Konuk Firma Heyet Listesi
http://onlineislemler.uib.org.tr/downloads/duyuru_ek/list_of_companies_MFAGS_Istanbul_.xlsx
http://onlineislemler.uib.org.tr/downloads/duyuru_ek/bio_of_companies_MFAGS_Istanbul.pdf
Katılım Koşulları:
• Katılım formuna erişim için web linki: http://kayit.deik.org.tr/KatilimFormu/41/17
• DEİK üyesi firma temsilcileri için kişi başı katılım ücreti 150 TL’dir.
• DEİK üyesi olmayan firma temsilcileri için kişi başı katılım ücreti 200 TL’dir.
• Katılım ücretlerinin bilgileri aşağıda yer alan hesaba yatırılarak ödeme dekontunun 23 Mart
Pazartesi günü mesai bitimine kadar DEİK’e (Dilek Tuna; [email protected] ) iletilmesi
gerekmektedir.
HESAP ADI T.İŞ BANKASI BEYOĞLU (1011 ) SWİFT : ISBKTRISXXX DIŞ
EKONOMİK İLİŞKİLER KURULU / AB TR93 0006 4000 0011 0111 7014 98 TL
Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Organize San. Bölgesi II. Gelişim Sahası Kahverengi Cad. No:11
Nilüfer 16140/ BURSA
Tel: +90 224 219 10 00 (PBX) Fax: +90 224 219 10 90
E-posta: [email protected] Elektronik Ağ: www.uib.org.tr
Ayrıntılı bilgi için: Nihal SİNAĞ- Şube Müdürü
Yalçın DİNÇ - İdari Memur
Download

TÜRKİYE POLONYA İŞ FORUMU 26 MART 2015 İSTANBUL