ULUDAĞ
İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
Sayı:
Konu:
77572889-TİM.UİB.GSK.ARGE.2015/170-1178
TÜRKİYE AZERBAYCAN GÜRCİSTAN IV. İŞ FORUMU
Bursa, 20/02/2015
ULUDAĞ İHRACATÇI BİRLİKLERİ
ÜYELERİNE SİRKÜLER NO : 72
Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden (TİM) alınan 19.02.2015 tarih ve 136-373 sayılı
yazıda, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’ndan (DEİK) alınan yazıya atfen; T.C. Ekonomi
Bakanlığı koordinasyonu ve DEİK organizasyonunda ilki 15 Şubat 2012 tarihinde Tiflis’te,
ikincisi 9 Haziran 2012 tarihinde Kars’ta, üçüncüsü de 21 Mayıs 2013 tarihinde GebeleAzerbaycan’da gerçekleştirilen Türkiye-Azerbaycan - Gürcistan İş Forumu (TAG İF)’nun
dördüncü toplantısının 6 Mart 2015 tarihinde Gürcistan’ın Batum şehrinde
gerçekleştirilmesinin planlanmakta olduğu;
Söz konusu İş Forumu’na T.C. Ekonomi Bakanı Sayın Nihat Zeybekci, Gürcistan
Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Sayın George Kvirikashvili, Azerbaycan
Ekonomi ve Sanayi Bakanı Sayın Şahin Mustafayev’ in yanı sıra üç ülkenin iş dünyası
örgütlerinin yöneticileri ve işadamlarının katılacağı belirtilmektedir.
Girişimcilerimize önemli iş fırsatları sunan Azerbaycan ve Gürcistan’da pazar
payımızın artırılması ve adı geçen ülkelere yönelik yeni ihracat imkanlarının oluşturulması
amacıyla düzenlenecek söz konusu İş Forumu kapsamında üç ülke girişimcileri arasında İş
Görüşmeleri gerçekleştirilecektir. Etkinliğin taslak programı ekte sunulmakta olup,
güncellenen hali katılım teyidi veren firma temsilcilerine bilahare iletilecektir.
Bahsi geçen İş Forumu ve İş Görüşmelerine katılmayı arzu eden üyelerimizin, en geç
27
Şubat
2015,
Cuma
günü
mesai
bitimine
kadar
http://kayit.deik.org.tr/KatilimFormu/38/14
<http://kayit.deik.org.tr/KatilimFormu/38/14>
adresli internet bağlantısı üzerinden online kayıt yaptırmaları ve katılımcı adı soyadını
belirterek 600 (altı yüz) Avro avansı online kayıt sayfasında belirtilen hesaba yatırmaları
gerekmektedir. Söz konusu avans tutarına İstanbul – Batum – İstanbul uçak biletleri,
Batum’da konaklama, transfer, tercüme hizmetleri vb. dahil olduğu bildirilmektedir.
Bilgileri rica olunur.
Mümin KARACAKAYALILAR
Genel Sekreter
EK: Taslak Programı ( 2 sayfa )
http://onlineislemler.uib.org.tr/downloads/duyuru_ek/Turkiye_Azerbaycan_Isformu_Taslak_
Programi.doc
Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Organize San. Bölgesi II. Gelişim Sahası Kahverengi Cad. No:11
Nilüfer 16140/ BURSA
Tel: +90 224 219 10 00 (PBX) Fax: +90 224 219 10 90
E-posta: [email protected] Elektronik Ağ: www.uib.org.tr
Ayrıntılı bilgi için: Nihal SİNAĞ- Şube Müdürü
Yalçın DİNÇ - İdari Memur
Download

TÜRKİYE AZERBAYCAN GÜRCİSTAN IV. İŞ FORUMU