ULUDAĞ
İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
Sayı:
Konu:
TİM.UİB.GSK.ARGE.2014/1136-10354
ÇEKİRDEKSİZ KURU ÜZÜM HK
Bursa, 17/12/2014
ULUDAĞ MEYVE SEBZE MAMULLERİ İHRACATÇI BİRLİKLERİ VE
ULUDAĞ YAŞ MEYVE SEBZE İHRACATÇI BİRLİKLERİ
ÜYELERİNE SİRKÜLER NO : 538
Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan 16 Aralık 2014 tarih ve 47150
sayılı yazıda, Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği tarafından Bakanlıkları Batı Anadolu
Bölge Müdürlüğü’ne iletilen bir görüş yazısında, 2014 yılı ürünü çekirdeksiz kuru üzümün
mevsimsel koşullarına bağlı olarak önceki yıllara ait rekoltelere göre rekoltesinin yüksek
olduğu, bağ üzerindeki salkım sayısının fazla olması nedeniyle üzüm tanelerinin et kısmının
zayıf olduğu, tane ağırlıklarının ve şeker oranının düşük olduğu, bu nedenle TS 3411
Çekirdeksiz Kuru Üzüm Standardına göre boy oranları ile ağartılmamış ve ağartılmış kuru
üzümlerin tip özelliklerinin belirlenmesinde zorluk çekildiği belirtildiği ifade edilmektedir.
Yazıda devamla, Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatında ve İthalatında Ticari Kalite
Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014/21) kapsamında yer alan kuru üzüm
ürününün ilgili standardı ve standardın farklı uygulanacak maddesinin anılan Tebliğin Ek-1/C
sayılı listesi ile teknik düzenleme haline getirildiği belirtilmektedir.
Bu çerçevede, 2014 yılı ürünü çekirdeksiz kuru üzüm için gelecek sezona kadar ihracatta
ve ithalatta yürütülecek ticari kalite denetimlerinde ilgili standardın 4.2 Grup ve Tip
Özellikleri maddesinde yer alan “Çizelge 2-Ağartılmamış ve Ağartılmış Kuru Üzümlerin Tip
Özellikleri” ile 4.2.4. Boy Özellikleri maddesinde yer alan “Çizelge 5-Tane Sayısına Göre
Üzüm Boyları”na ilişkin bir örneği ekteki tablolarda belirtilen değer aralıklarının dikkate
alınması hususunda Bakanlıkları Bölge Müdürlüklerinin talimatlandırıldığı ve Dış Ticarette
Risk Esaslı Denetim Sistemi’nde (TAREKS) gerekli duyurular yapıldığı bildirilmektedir.
Bilgilerini rica ederim.
Mümin KARACAKAYALILAR
Genel Sekreter
EK: Tablo Örnekleri (1 sayfa.)
http://onlineislemler.uib.org.tr/downloads/duyuru_ek/cekirdeksiz_kuru_uzum_tablo_ornekleri
.pdf
Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Organize San. Bölgesi II. Gelişim Sahası Kahverengi Cad. No:11
Nilüfer 16140/ BURSA
Tel: +90 224 219 10 00 (PBX) Fax: +90 224 219 10 90
E-posta: [email protected] Elektronik Ağ: www.uib.org.tr
Ayrıntılı bilgi için: Nihal SİNAĞ- Şube Müdürü
Yalçın DİNÇ - İdari Memur
Download

Sirküler No: 538 __ ÇEKİRDEKSİZ KURU ÜZÜM HK