AKDENİZ
İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
Sayı:
Konu:
17812098-TİM.AKİB.GSK.PERS.2015/125-1316
Mersin, 16/02/2015
ALMANYA VE İSVİÇRE PAZARINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR HK
SAYIN ÜYEMİZ
TİM’den alınan 16/02/2015 – 345 sayılı yazıda;
“T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan bir yazıda, Ankara' da 19
Mart 2015 tarihinde Türkiye-İsviçre 6. Dönem Yüksek Düzeyli İkili Ekonomik Komisyon
Toplantısı'nın (YDİK) ve 15 Nisan 2015 tarihinde ise Türkiye-Almanya Ekonomik ve Ticari Ortaklık
Komisyonu (JETCO) 1.Dönem Toplantısı'nın Sayın Bakanımız ile Almanya Federal Cumhuriyeti
Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi ve Enerji Bakanı eş başkanlıklarında gerçekleştirileceği
belirtilmektedir.
Bu çerçevede, Almanya ve İsviçre pazarlarında ihracatçılarımızın karşılaştıkları sorunlar
ile ticaretin geliştirilmesine yönelik önerilerinin 17 Şubat 2015 tarihine kadar [email protected]
adresine gönderilmesi rica olunur”. Denilmektedir.
Bilgileri ve gereği rica olunur.
İsmail ÇETİN
Genel Sekreter
EK: Sorun Bildirim Formu
Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Limonluk Mah. Vali Hüseyin Aksoy Caddesi No:4
Yenişehir/MERSİN
Telefon: (0324) 325 37 37 Fax.: (0324) 325 41 42
E-posta: [email protected] Elektronik Ağ: www.akib.org.tr
5070 sayılı kanun gereğince İSMAİL
ÇETİN (16.02.2015 16:58:30)
tarafından güvenli elektronik imza ile
imzalanmıştır.
ID:2404343692015216155444
Bu Kod İle http://evrak.akib.org.tr/
adresinden doğrulayabilirsiniz.
Ayrıntılı bilgi için: Nedim KARAKURT
5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:2404343692015216155444. Bu kod ile http://evrak.akib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.
5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:2404343692015216155444. Bu kod ile http://evrak.akib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.
Download

almanya ve isviçre pazarında karşılaşılan sorunlar hk