AKDENİZ
İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
Sayı:
Konu:
TİM.AKİB.GSK.YAŞMEY.2014/1821-8218
TOPLANTI ERTELEME HK.
Mersin, 21/07/2014
E-POSTA
Sayın
Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Üyesi
22 Temmuz 2014 Salı günü AKİB Merkez binasında gerçekleştirilecek olan Yaş Meyve
Sebze İhracat Sezonu Değerlendirme Toplantısı, Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim
Kurulu Başkanı Sn. Ali Kavak’ın Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve Ekonomi Bakanlığı ile
birlikte Rusya’dan gelen heyet ile İstanbul’da düzenlenmesi hâsıl olan olağanüstü toplantı nedeniyle
24 Temmuz 2014 Perşembe günü saat: 13.00’a ertelenmiştir. Toplantı yerinde bir değişiklik
yoktur.
Bilgileri ve gereği rica olunur.
Canan AKTAN ERDOĞMUŞ
Genel Sekreter a.
Genel Sekreter Yrd.
Toplantı Tarihi: 24/07/2014 saat 13:00
Toplantı Yeri: AKİB Hizmet Binası/Mersin
Toplantı Konusu: Yaş Meyve Sebze İhracat Sezon Değerlendirme Toplantısı
LCV: 0324 325 37 37 / Dahili: 1205 , [email protected]
5070 sayılı kanun gereğince CANAN
AKTAN ERDOĞMUŞ (21.07.2014
15:59:05) tarafından güvenli
elektronik imza ile imzalanmıştır.
ID:6236128782014721154042
Bu Kod İle http://evrak.akib.org.tr/
adresinden doğrulayabilirsiniz.
5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:6236128782014721154042. Bu kod ile http://evrak.akib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.
Download

toplantı erteleme hk. - Akdeniz İhracatçı Birlikleri